Nkleer Kazalar ve Radyasyon Gvenlii Akut Radyasyon ... • Diare •...

download Nkleer Kazalar ve Radyasyon Gvenlii Akut Radyasyon ... • Diare • Bulant± ve kusma • Dehidratasyon Destek Tedavi •6 Sv ve zeri dozlariyileme ans±

of 91

 • date post

  22-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Nkleer Kazalar ve Radyasyon Gvenlii Akut Radyasyon ... • Diare •...

 • Dr. Gkhan zyiitHacettepe niversitesi, Tp FakltesiRadyasyon Onkolojisi Anabilim Dal

  Nkleer Kazalar ve Radyasyon Gvenlii

 • Tanmlar Radyasyon Radyasyon trleri yonlatrc (yonizan) radyasyon Radyoaktivite

  Radyasyonun biyolojik etkileri Nkleer reaktrler Nkleer kazalar Radyasyon gvenlii Nkleer kazalarda acil durum ynetimi Sonu

  ERK

 • Tanmlar Radyasyon Radyasyon trleri yonlatrc (yonizan) radyasyon Radyoaktivite

  Radyasyonun biyolojik etkileri Nkleer reaktrler Nkleer kazalar Radyasyon gvenlii Nkleer kazalarda radyasyon gvenlii Sonu

  ERK

 • Radyasyon enerjinin bir ortamda parack veya elektromanyetik dalgalar halinde

  ilerlemesidir.

  Radyasyon Nedir?

  ENERJ

 • Elektromanyetik radyasyon Radyo, TV, Radar, Mikrodalga, Cep Telefonlar, Ik, Kzltesi

  nlar, mor tesi nlar, X-nlar, Gamma Inlar

  Parack radyasyon Alfa paracklar, beta paracklar, proton, ntron, ar ykl

  paracklar

  Radyasyon Trleri

 • Atomdan elektron kopararak yapsnn bozulmasna sebep olan radyasyon trleri.

  Parack radyasyon; TM

  EM radyasyon; Sadece X ve Gamma nlar

  yonlatrc (yonizan) Radyasyon

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive.svg

 • 2007 ISO Radyoaktivite tehlike iareti

  Sezyum-137: 300 yla yakn biyolojik mr

  Radyum-226: 1622 yla yakn yar mr.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive.svg

 • Elektriksel yk yoktur.

  Ktleleri yok.

  Ik hz ile hareket eder.

  En kk birim foton.

  Elektromanyetik Radyasyon

  Grnen Ik

 • Elektriksel yk yoktur.

  Ktleleri yok.

  Ik hz ile hareket eder.

  En kk birim foton.

  Elektromanyetik Radyasyon

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive.svg

 • Elektriksel yk olabilir.

  Ktleleri var.

  Subatomik paracklar yeterli enerji kazandklarnda tm iyonizan.

  Parack Radyasyon

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive.svg

 • Radyoaktivite

  Radyoaktif elementler (Doal, yapay): Radyonklit

  Nkleer reaktrlerin yakt ubuklar,

  Fizyon sonucu oluan rnler (Radyoaktif iyot-131, radyoaktif sezyum-137 gibi).

  Tpta da tansal veya tedavi amal

  Kobalt-60 eksternal radyoterapide, ridyum-192 brakiterapide,

  yot-131 tiroid kanserlerinde

  Baz atomlarn ekirdekleri doal veya yapay olarak stabil olmadklar iin, fazla enerjilerini iyonizan radyasyon eklinde yayarak stabil hale gelmeye alrlar.

 • Radyasyondan Koru(ya)maz!

  Kuvars tesbih

  Kakts

 • Kat

  Aluminyum

  Beton veya kurun

  //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Alfa_beta_gamma_neutron_radiation.svg

 • yonlatrc radyasyon deil.

  Enerji ok dk.

  Maruziyet sresi?

  WHO Kategori B karsinojen.

  Deliller net deil.

  Kesin risk katsays verilemiyor.

  Bu kullanm Bilgi Kirlilii

 • Radyasyon hayatn kayna: Gne olmazsa hayat olur mu?

 • Radyasyondan ka yok!

 • Tanmlar Radyasyon Radyasyon trleri yonlatrc (yonizan) radyasyon Radyoaktivite

  Radyasyonun biyolojik etkileri Nkleer reaktrler Nkleer kazalar Radyasyon gvenlii Nkleer kazalarda radyasyon gvenlii Sonu

  ERK

 • Radyasyonun Biyolojik Etkileri

  Deterministik etkiler: Doz-eii mevcut Doz ile iddeti artar Erken veya ge

  dnemde gzlenir. Yksek dozlarda:

  LM Radyasyon hastal

  veya Akut Radyasyon Sendromlar

  Dk dozlarda: kalc veya geici organ hasar ve fonksiyon kayb

 • Radyasyonun Biyolojik Etkileri

  Stokastik Etkiler

  Doz-eik yok

  Her dozda gzlenebilir.

  Doz arttka insidans artar.

  Ge etkilerdir.

  Karsinojenik etki ve mutajenik etki.

 • Halkn her yl almasna izin verilen doz dzeyi 1 mSv'dir.

  1 Sv (1000 mSv) 5 x 10 -2 fatal kanser

  1 mSv =Kanserden lme olaslnn 100000'de 5 olduu varsaylmaktadr.

  yonlatrc Radyasyon ve Kanser

 • Radyasyon-Genetik etkileri

  Bu konuda veriler deneysel almalara ve Atom bombas sonras sakalanlarn izlem verilerine dayanr. Yeni ,deiik mutasyonlara yol amaz, spontan mutasyon

  saysn arttrr

  Mutasyon grlme skl doza bamldr. 1 Gy mutasyon skln iki misli artran doz olarak

  kabul edilir.

 • //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Kiev-UkrainianNationalChernobylMuseum_15.jpg

 • Tanmlar Radyasyon Radyasyon trleri yonlatrc (yonizan) radyasyon Radyoaktivite

  Radyasyonun biyolojik etkileri Nkleer reaktrler Nkleer kazalar Radyasyon gvenlii Nkleer kazalarda radyasyon gvenlii Sonu

  ERK

 • Nkleer yakt ubuklarnn fizyon reaksiyonlar sonucu ortaya kan enerji kullanlarak elektrik enerjisi retilir.

  Su kaynaklarna yakn yaplr (deniz, gl gibi)

  Nkleer Reaktrler

 • Nkleer Fizyon

 • Neden Nkleer Enerji?

  1 gr U-235 deki tm ekirdekler fisyona urad

  zaman;

  1.96*1010 Cal Enerji

  1 gr kmrde ise 5000 Cal

  Enerji olarak; 1 gr U-235 = 4 ton kmr

 • Nkleer Reaktrler: alma Prensibi

  www.taek.gov.tr

 • Nkleer Atklar

 • Nkleer Atklar

 • evremizdeki Reaktrler

 • Radyasyon Erken Uyar Sistem A (RESA)

  www.taek.gov.tr

 • Tanmlar Radyasyon Radyasyon trleri yonlatrc (yonizan) radyasyon Radyoaktivite

  Radyasyonun biyolojik etkileri Nkleer reaktrler Nkleer kazalar Radyasyon gvenlii Nkleer kazalarda radyasyon gvenlii Sonu

  ERK

 • Radyasyon Kazalar 1944-2001

  Dnya Genelinde 1944-2001 aras; 420 radyasyon kazas bildirilmi

  3000 kii yksek doz alm

  133 lm olay gereklemi

  TAEK

 • Atom Bombas (1945) Hiroima

  Nagazaki

  Nkleer kaza deil!

  //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Nagasakibomb.jpg

 • INES

  The International Nuclear and

  Radiological Event Scale

  http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/ines.asp

 • http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/INES-2009_web.pdf

 • ernobil 1986

  Fukuima 2011

 • 26 Nisan 1986

  4 nolu reaktrde bir test srasnda olutu.

  IAEA raporu: 31 akut radyasyon lm

  UNSCEAR 2008 raporu: 64 lm

  ernobil Kazas

 • ernobil Sonras Radyoaktivite

 • ekil 6: Trkiye'de Sezyum Kirlilik Haritas (lm Alnmayan Yerler

  Beyaz Olarak Gsterilmitir) (TAEK 5, 2006: 21)

 • 11 Mart 2011

  Deprem sonras oluan tsunami ile reaktrleri su basm ve elektrik sistemleri yedekleri ile beraber devre d kald.

  1, 2 ve 3 nolu reaktrlerde soutma sistemi devre d.

  Eyll 2011 itibari ile resmi olarak radyasyona bal lm bildirilmedi.

  Fukuima Daiichi Kazas

 • //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Fukushima_1_Nuclear_Power_Plant_02.jpg//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Fukushima_I_NPP_1975_medium_crop_rotated_labeled.jpg

 • //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Fukushima_I_by_Digital_Globe_crop.jpg

 • Nkleer Reaktr Kazalar

  Asl tehlike atmosfere salan nkleer fisyon rnleri olan radyonklitlerdir.

 • ernobil Sonras Atmosfere Salan Radyonklitler

 • Nkleer Kazalar: Radyoaktif Maddeler

  yot-131 Beta mas

  yapar.

  8 gn yar-mr

  Tiroid dokusunda birikim yapar.

  Tiroid kanseri ve hipotiroidizm.

  Korunma: Potasyum-iyodr tabletleri

  //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Iodine-131-decay-scheme-simplified.svg

 • Nkleer Kazalar: Radyoaktif Maddeler

  Sezyum-137 Gamma ve Beta mas

  yapar.

  30 yl yar mr

  Tm vcutta homojen dalm (Kaslarda daha fazla birikim).

  Korunma: Prusya Mavisi

 • Nkleer Kazalar: Radyoaktif Maddeler

  Stronsiyum-90 Beta mas yapar.

  28.8 yl yar mr

  Kemik ve kemik iliinde birikim.

  Sarkom ve lsemi riski.

 • Nkleer Kazalar: Radyoaktif Maddeler

  Plutonyum-239 Alfa mas yapar.

  24200 yl yar mr

  Nkleer silah yapm (Min 4 kg)

  Pu-239un sadece 1 fisyonu: 207.1 MeV = 3.318 1011 J,

  19.98 TJ/mol = 83.61 TJ/kg

  http://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolthttp://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit)

 • Eski KGB ajan

  2006da ngilterede hayatn kaybetti.

  Alexander Litvinenko

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:AlexanderLitvinenko.jpg

 • Polonyum-210

  80 kg bir insan iin LD50=1 mikrogr Po-210

  Siyanrden 250 bin kat daha zehirli.

  Toksisite nedeni: Alfa mas

  //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/97/AlexanderLitvinenkoHospital.jpg//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/LitvinenkoGrave.JPG

 • Tanmlar Radyasyon Radyasyon trleri yonlatrc (yonizan) radyasyon Radyoaktivite

  Radyasyonun biyolojik etkileri Nkleer reaktrler Nkleer kazalar Radyasyon gvenlii-Birimler Nkleer kazalarda radyasyon gvenlii Sonu

  ERK

 • Edeer Doz

  Dk doz dzeylerinde radyasyonun tipine ve enerjisine gre biyolojik hasarlarn da ieren bir kavramdr..

  Birimi; Sievert (Sv) = 1 Joule/kg Radyasyon korunmasnda kullanlan bir birimdir.

  Eski birim rem = 0.01 Sv 1 Sv yksek bir doz deeridir.

  X nlar, gamma nlar ve beta nlar iin 1 Gy = 1 Sv'dir .

 • Radyasyon Enerji wR

  X-nlar, Gamma, elektron, pozitron

  1

  Ntronlar

  20 MeV 5

  Protonlar >2 MeV 2

  Alfa paracklar 20

  Radyasyon Arlk Faktrleri

  http://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt

 • E Deer Doz

  Katsay n ek Ksaltma

  1 - Sv

  1/1000 milli (m) mSv

  1/1,000,000 micro () Sv

 • Radyasyon Grevlileri

  Halk

  Etkin doz Yllk Ortalama 20 mSv/yl 1mSv/ylTek Yl 50 mSv/yl 5 mSv/yl

  Doz Snrl