Nivell I. Tècnica

48
TÈCNICA (1r Nivell) Arantxa Alonso Escola d’Entrenadors de la FCF Escola Industrial, Barcelona Patrocinadors FCF: TÈCNICA Concepte Patrocinadors FCF: 1. TÈCNICA Professora: Arantxa Alonso 1.1. CONCEPTE Són totes aquelles accions que és capaç de desenvolupar un jugador de futbol, dominant la pilota amb totes les superfícies de contacte que permet el reglament.

description

Escola d'Entrenadors FCF

Transcript of Nivell I. Tècnica

Page 1: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA (1r Nivell)Arantxa Alonso

Escola d’Entrenadors de la FCF

Escola Industrial, BarcelonaPatrocinadors FCF:

TÈCNICA Concepte Patrocinadors FCF:

1. TÈCNICA

Professora: Arantxa Alonso

1.1. CONCEPTE

Són totes aquelles accions que és capaç de desenvolupar un

jugador de futbol, dominant la pilota amb totes les superfícies de contacte

que permet el reglament.

Page 2: Nivell I. Tècnica

1.2. EVOLUCIÓ

TÈCNICA EvolucióPatrocinadors FCF:

FUTBOL D’ABANS FUTBOL ACTUAL

Més temps per pensar l’acció tècnica Menys temps per pensar l’acció tècnica

Molts controls clàssics Més controls orientats

Més temps per controlar la pilota Menys temps per controlar la pilota

Més temps per fer l’acció tècnica Menys temps per fer l’acció tècnica

Menys anticipació Més anticipació

Rebem i llavors pensem Abans de rebre ja pensem

Més espais lliures Menys espais lliures

Menys pressió de l’oponent Més pressió de l’oponent

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA EvolucióPatrocinadors FCF:

ACCIONS TÈCNIQUES PERCENTATGE

TOTAL

MITJANA

Conducció 9,20% 189

Regats 4% 82

Passades 23% 488

Tirs 1,30% 27

Colpeig de cap 6,80% 140

Càrregues 9,90% 202

Controls 14,50% 289

Interceptacions/ refús 8,60% 177

Recuperacions de la

pilota

5,30% 108

Hernández, 1991 i 1993

ACCIONS TÈCNIQUES PERCENTATGE

TOTAL

Desplaçar la pilota cap endavant 40%

Xutar la pilota, sobretot per marcar

gol

35%

Fer passades 10%

Defensar la pilota 5%

Córrer sobre el terreny 10%

Corbeau, 1990

Futbol Base

Professora: Arantxa Alonso

Page 3: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA EvolucióPatrocinadors FCF:

Mombaerts (2000),

- 65% dels casos guanya l’equip que té major possessió de la pilota.

- Jugador entra en contacte amb la pilota de 60 a 120 vegades en un partit

(depèn posició).

FIFA (Europeu, 2008)

• 8-12 tirs realitzats fora de l’àrea per partit.

• 3-7 parades del porter per partit.

• 400 i 500 passades per equip en un partit, amb un encert del 70-80%

• 75- 100 de les passades eren en llarg, i un 87- 117 en curt.

• 10- 12 centrades per equip i partit.

• 3-5 córners per partit, i 16-26 sacades de banda

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA ClassificacióPatrocinadors FCF:

1.3. CLASSIFICACIÓ

a) Tècnica individual: Són totes aquelles accions que és capaç de desenvolupar un

jugador de futbol dominant i jugant la pilota en benefici propi, finalitzant la jugada sense

la intervenció dels altres companys de l’equip.

b) Tècnica col.lectiva: Són totes aquelles accions que aconsegueixen enllaçar dos o

més jugadors d’un equip, buscant el benefici del conjunt mitjançant una eficaç

finalització de la jugada.

c) Tècnica defensiva: Són totes aquelles accions que realitza un jugador, que partint

d’una situació defensiva, intervé directament amb la finalitat d’apoderar-se de la pilota,

o bé, neutralitzar les evolucions ofensives de l’adversari impedint que la pilota arribi al

seu destí.

Professora: Arantxa Alonso

Page 4: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA ClassificacióPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

INDIVIDUAL

OFENSIVA

CONTROL

HABILITAT I DESTRESA

CONDUCCIÓ

COLPEIG AMB EL PEU

COLPEIG AMB EL CAP

REGAT

TIR

COBERTURA

FINTA

DEFENSIVA

ENTRADA

CÀRREGA

TACKLE

INTERCEPTACIÓ

REBUIG

COL.LECTIVA

OFENSIVA

PASSADES

RELLEU

ACCIONS COMBINADES

Classificació de la tècnica individual i col.lectiva

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El Control

Patrocinadors FCF:

1.4. ACCIONS TÈCNIQUES INDIVIDUALS OFENSIVES

Professora: Arantxa Alonso

INDIVIDUAL

OFENSIVA

CONTROL

HABILITAT I DESTRESA

CONDUCCIÓ

COLPEIG AMB EL PEU

COLPEIG AMB EL CAP

REGAT

TIR

COBERTURA

FINTA

DEFENSIVA

ENTRADA

CÀRREGA

TACKLE

INTERCEPTACIÓ

REBUIG

COL.LECTIVA

OFENSIVA

PASSADES

RELLEU

ACCIONS COMBINADES

Page 5: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El Control

Patrocinadors FCF:

1.4.1. EL CONTROL

1.4.1.1. Concepte

Acció tècnica de fer-se el jugador amb la pilota, dominar-la i

deixar-la en les millors condicions per ser jugada en una acció

posterior.

1.4.1.2. Classes de control

Professora: Arantxa Alonso

CLÀSSIC

ORIENTAT

PARADA

SEMI-PARADA

AMORTIMENT

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El Control

Patrocinadors FCF:

1.4.1.2.1. Control clàssic

a) Control parada: Immobilitzem totalment la pilota, generalment amb

la planta del peu. Molta lentitud al joc.

b) Control semi- parada: No s’immobilitza del tot i surt en direcció

contrària d’on ha vingut. Dóna més velocitat al joc i permet l’orientació

oportuna de la pilota deixant-la preparada per la següent acció.

c) Control amortiment: És l’acció inversa al colpeig. Reduim la velocitat

de la pilota mitjançant un retrocés de la superfície de contacte.

Professora: Arantxa Alonso

Page 6: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El Control

Patrocinadors FCF:

1.4.1.2.2. Control orientat

La finalitat d’aquesta acció és controlar i orientar al mateix temps que

la pilota mitjançant un sol contacte.

1.4.1.3. Principis bàsics per realitzar un bon control

• Atacar la pilota enlloc d’esperar-la

• Oferir la superfície de contacte de més seguretat

• Relaxament en el moment d’entrar en contacte amb la pilota

• El jugador s’ha d’orientar abans de realitzar el control, en funció de la

seva posició i del contrari (perfilar-se).

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El Control

Patrocinadors FCF:

1.4.1.4. Superfícies de contacte

Amb totes les parts del cos que permet el reglament.

Professora: Arantxa Alonso

PEU

CAMA

TRONC

CAP

BRAÇOS

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

EMPENYA (frontal, interior, exterior)

CUIXA

PIT

FRONTAL

LATERAL

PARIETAL

PORTER

Page 7: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Habilitat

Patrocinadors FCF:

1.4.2. HABILITAT I DESTRESA

1.4.2.1. Concepte

És la capacitat de dominar la pilota pel jugador per terra o per aire

mitjançant més de dos contactes.

1.4.2.2. Classes d’habilitat

ESTÀTICA

DINÀMICA

SEMI-ESTÀTICA

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Habilitat

Patrocinadors FCF:

1.4.2.3. Superfícies de contacte

Totes les parts del cos permeses pel reglament.

Professora: Arantxa Alonso

PEU

CAMA

TRONC

CAP

ESPATLLES

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

EMPENYA (frontal, interior, exterior)

TALÓ

PUNTERACUIXA

TÍBIA

PIT

ABDÒMEN

Page 8: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Habilitat

Patrocinadors FCF:

1.4.2.4. Principis bàsics per una bona habilitat

• Tenir domini de la pilota

• Tenir domini del cos (equilibrat, coordinació i flexibilitat)

• Velocitat gestual

• Tenir les idees clares

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Conducció

Patrocinadors FCF:

1.4.3. LA CONDUCCIÓ

1.4.3.1. Concepte

És l’acció tècnica que realitza el jugador al controlar i manejar la

pilota en el seu desplaçament pel terreny de joc.

1.4.3.2. Tipus de conducció

SIMPLE

SUPERIOR

Professora: Arantxa Alonso

Page 9: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Conducció

Patrocinadors FCF:

1.4.3.3. Superfícies de contacte

* Recurs

1.4.3.4. Principis bàsics per realitzar una bona conducció

• Acariciar la pilota, és a dir, control i colpeig precís de la pilota

(permanent).

• La visió panoràmica i perifèrica (visió entre l’espai i la pilota).

• Cobertura i protecció de la pilota.

Professora: Arantxa Alonso

PEU

CAMA

CAP

PLANTA

INTERIOR

EXTERIOR

EMPENYA (frontal, interior, exterior)

TALÓ*

PUNTERA*

CUIXA

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Colpeig peu

Patrocinadors FCF:

1.4.4. COLPEIG DE PEU

1.4.4.1. Concepte

Toc que es dóna a la pilota de forma més o menys violenta. En

aquest cas amb el peu.

1.4.4.2. Superfícies de contacte

EMPENYA

FRONTAL

Colpeigs forts i llargs.

Gran velocitat a la pilota.

INTERIOR

EXTERIOR

Efecte o rosca.

Gran precisió, força i velocitat.

INTERIOR EXTERIOR

Accions properes o girs.

Molta precisió però poca velocitat i poca

potència.

PUNTERA

PLANTA

TALÓ

Recurs, a excepció tir a gol amb puntera en situacions favorables.

Colpeigs per sorprendre.

Professora: Arantxa Alonso

Page 10: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Colpeig peu

Patrocinadors FCF:

COLPEIG AMB L’INTERIOR

P. SORTIDA Recte a la pilota i objectiu o lleugerament de costat.

PEU RECOLZAMENT Mirant objectiu a l’alçada de la pilota horitzontal 10-15cm.

CAMA RECOLZAMENT Semi- flexionada.

POSICIÓ DEL COS

En el moment de colpejar gir del cinturó pelvià.

El cos acompanya a la pilota després del colpeig.

Moviment del braç per equilibrar-nos.

CARACTERÍSTIQUES Precís i poca distància.

Professora: Arantxa Alonso

Page 11: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Colpeig peu

Patrocinadors FCF:

COLPEIG AMB L’EMPENYA INTERIOR

P. SORTIDA Lleugerament de costat cap a la cama de recolzament.

PEU RECOLZAMENT Mirant objectiu a l’alçada de la pilota horitzontal 25-30cm.

CAMA RECOLZAMENT Semi- flexionada.

POSICIÓ DEL COSEl cos acompanya a la pilota després del colpeig.

Moviment del braç per equilibrar-nos.

CARACTERÍSTIQUES Dóna efecte i potència.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Colpeig peu

Patrocinadors FCF:

COLPEIG AMB L’ EMPENYA FRONTAL

P. SORTIDA Recte de la pilota o lleugerament de costat cap a la cama de recolzament.

PEU RECOLZAMENT Mirant objectiu a l’alçada de la pilota horitzontal 10-15cm.

CAMA RECOLZAMENT Semi- flexionada.

POSICIÓ DEL COSEl cos acompanya una mica.

Moviment del braç per equilibrar-nos.

CARACTERÍSTIQUES Desplaçaments llargs o forts donant molta velocitat i potència.

Professora: Arantxa Alonso

Page 12: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Colpeig peu

Patrocinadors FCF:

COLPEIG AMB L’EMPENYA EXTERIOR

P. SORTIDA 30º-45º de costat cap a la cama de colpeig.

PEU RECOLZAMENT Mateix grau de desviament de l’objectiu per fora.

CAMA RECOLZAMENT Semi- flexionada.

POSICIÓ DEL COSEl cos acompanya a la pilota després del colpeig.

Moviment del braç per equilibrar-nos.

CARACTERÍSTIQUES Dóna efecte, potència i precisió.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Colpeig cap

Patrocinadors FCF:

1.4.5. COLPEIG DE CAP

1.4.5.1. Concepte

Toc que es dóna a la pilota de forma més o menys violenta. El

colpeig és fet amb el cap.

1.4.5.2. Superfícies de contacte

CAP

FRONTAL

Potència i direcció.

FRONTAL-LATERAL

Potència i precisió. Important el gir de coll.

PARIETAL

Desviaments (modificar la trajectòria de la

pilota).

OCCIPITAL

Prolongacions (modificar l’alçada de la

pilota).

Professora: Arantxa Alonso

Page 13: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Colpeig cap

Patrocinadors FCF:

1.4.5.3. Principis bàsics per un bon colpeig amb el cap

Fases del colpeig amb el cap:

COLPEIG AMB EL CAP

FASE D’ INICIACIÓ O

CARRERA

Buscar el moment o oportunitat.

Impuls amb la cama de recolzament.

Seguir la trajectòria de la pilota atentament.

Braços oberts per guanyar espai.

FASE DE VOL

Braços oberts.

Cames lleugerament obertes.

Moviment del coll i del tronc (de darrera cap a

davant).

FASE DE CONTACTE

Ulls oberts.

Seguir la trajectòria, concentració i càlcul.

Superfície de contacte (les detallem més endavant).

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El regat

Patrocinadors FCF:

1.4.6. EL REGAT

1.4.6.1. Concepte

És l’acció tècnica que ens permet avançar amb la pilota

desbordant l’adversari i sense perdre la possessió.

1.4.6.2. Tipus de regat

SIMPLE

• Sense acció prèvia o finta

COMPOST

• Amb finta

Professora: Arantxa Alonso

Page 14: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El regat

Patrocinadors FCF:

1.4.6.3. Principis bàsics per realitzar un bon regat

• Quan sigui compost, fer una finta prèvia per donar informació falsa i

enganyar als adversaris.

• Canvi de ritme de lent a ràpid i de ràpid a lent, canviant la direcció de la

pilota.

• Centre de gravetat baix.

• Fer-ho en el moment oportú i en la distància adequada.

• Protecció de la pilota.

• Utilitzar la superfície de contacte adequada.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El tir

Patrocinadors FCF:

1.4.7. EL TIR

1.4.7.1. Concepte

Tot enviament conscient de la pilota cap a la porteria contrària. És

l’acció suprema del futbol.

1.4.7.2. Superfícies de contacte: PEU

Totes les superfícies de contacte permeses pel reglament.

Professora: Arantxa Alonso

Page 15: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El tir

Patrocinadors FCF:

CAP

1.4.7.3. Principis bàsics pel tir

a) Respecte al jugador:

• Des de parat

• En moviment

• Després d’una acció individual

b) Respecte la pilota:

• Procedència i direcció de la pilota

CAP

FRONTAL

Potència i direcció.

FRONTAL-LATERAL

Potència i precisió. Important el gir de coll.

PARIETAL

Desviaments (modificar la trajectòria de la

pilota).

OCCIPITAL

Prolongacions (modificar l’alçada de la

pilota).

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El tir

Patrocinadors FCF:

• Alçada

• Trajectòria

1.4.7.4. Aspectes que ha de tenir en compte el jugador que tira

• Superfície reduïda de la porteria (dimensions).

• Situació del porter.

• Densitat dels adversaris.

• Situació dels companys (passar-la al millor situat).

• Distància del tir.

• Angle del tir (bé donada per la porteria, la lateralitat del porter i la

distància de la pilota).

• Zona de tir.

Professora: Arantxa Alonso

Page 16: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El tir

Patrocinadors FCF:

1.4.7.5. Qualitats d’un bon tirador

a) Respecte a la tècnica

• Domini de la pilota.

• Potència en el colpeig

• Precisió en el colpeig.

• Equilibri.

b) Respecte a l’aspecte psicològic

• Decidit.

• Valent.

• Amb confiança.

• Agressiu.

• Perseverant.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives El tir

Patrocinadors FCF:

1.4.7.6. Variables a tenir en compte alhora de realitzar l’entrenament del tir

TIR

Amb o sense control previ

Zona de tir

Tècnica

Amb oposició

Alçada colpeig

Angle de tir

Alçada i trajectòria

pilota

Professora: Arantxa Alonso

Page 17: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Cobertura

Patrocinadors FCF:

1.4.8. LA COBERTURA

1.4.8.1 Concepte

L’acció tècnica de protegir la pilota per mitjà de l’oposició corporal.

1.4.8.2. Tipus de cobertura

La cobertura es pot classificar segons:

SEGONS L’ACCIÓ

ESTÀTICA DINÀMICA

SEGONS PROTECCIÓ

D’ESQUENA DE COSTAT

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Cobertura

Patrocinadors FCF:

1.4.8.3. Principis bàsics per la realització de la cobertura

• Posar el cos entre la pilota i l’adversari.

• Posar el braç al tronc de l’adversari.

• Cama de recolzament semi- flexionada.

• Mantenir la pilota el més allunyada de l’adversari.

Professora: Arantxa Alonso

Page 18: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Finta

Patrocinadors FCF:

1.4.9. LA FINTA

1.4.9.1. Concepte

Aquells mov. o accions realitzades pel jugador amb el propòsit

d’enganyar, confondre o distreure al contrari de la vertadera acció que vol realitzar.

1.4.9.2. Tipus de finta

a) i b) en benefici propi

c) en benefici d’un company

JUSTIFICACIÓ DE LA FINTA NO JUSTIFICACIÓ DE LA FINTA

Proximitat del contrari. Després d’un dribling.

Canviar de ritme. Quan no està a prop el contrari.

Canviar de direcció. Quan la passada o tir són possibles.

Per posteriors accions tècniques.

Temporitzar.

Desbordar.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Ofensives Finta

Patrocinadors FCF:

1.4.9.4. Principis bàsics per la realització de la finta

• Centre de gravetat baix per mantenir l’equilibri.

• Dominar els recolzaments amb el terra.

• Coordinar.

• Velocitat de reacció.

Professora: Arantxa Alonso

Page 19: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind DefensivesPatrocinadors FCF:

1.5. ACCIONS TÈCNIQUES INDIVIDUALS

DEFENSIVES

Professora: Arantxa Alonso

INDIVIDUAL

OFENSIVA

CONTROL

HABILITAT I DESTRESA

CONDUCCIÓ

COLPEIG AMB EL PEU

COLPEIG AMB EL CAP

REGAT

TIR

COBERTURA

FINTA

DEFENSIVA

ENTRADA

CÀRREGA

TACKLE

INTERCEPTACIÓ

REBUIG

COL.LECTIVA

OFENSIVA

PASSADES

RELLEU

ACCIONS COMBINADES

TÈCNICA Acc Tèc Ind Defensives L’entrada

Patrocinadors FCF:

1.5.1. L’ENTRADA

1.5.1.1. Concepte

És l’acció físico- tècnica defensiva d’anar a buscar al jugador adversari

que està en possessió de la pilota, amb la finalitat d’interceptar o impedir que

progressi pel terreny de joc o que esdevingui amo del joc.

1.5.1.2. Moments en els que es pot realitzar l’entrada

• Abans de que el contrari contacti amb la pilota (ens hem d’anticipar)

• Just després de controlar-lo

• Quan avança pel terreny de joc amb la pilota controlada

Professora: Arantxa Alonso

Page 20: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Defensives L’entrada

Patrocinadors FCF:

1.5.1.3. Tipus d’entrada

1.5.1.4. Principis bàsics per la realització de l’entrada

• Temporitzar, no entrar de cop

• Mirar sempre la pilota

• Si el jugador està al mig orientar-lo cap a la seva cama dolenta

• No respondre a les fintes

• Aprofitar la indecisió

FRONTAL

DE PEU DESLLIÇAMENT

LATERAL

DE PEU DESLLIÇAMENT

DARRERE

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Defensives La càrrega i tackle

Patrocinadors FCF:

1.5.2. LA CÀRREGA

1.5.2.1. Concepte

Acció realitzada sobre l’adversari, sense violència ni perill, amb l’objectiu

de desequilibrar-lo per aconseguir fer-nos de la pilota.

1.5.2.2. Tipus de càrrega

a) Espatlla amb espatlla

b) Espatlla amb esquena

1.5.3. TACKLE

1.5.3.1. Concepte

Lluita o forcejament amb l’adversari per la possessió de la pilota.

Professora: Arantxa Alonso

Page 21: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Defensives La interceptació

Patrocinadors FCF:

1.5.4. LA INTERCEPTACIÓ

1.5.4.1. Concepte

És l’acció tècnica mitjançant la qual, a una pilota tocada, llançada o

colpejada per un adversari es modifica la trajectòria de la pilota evitant o no

l’objectiu buscat pel llançador.

1.5.4.2. Superfícies de contacte

Les més utilitzades són el cap, el pit, les cames i les mans en el porter.

1.5.4.3. Tipus d’interceptació

REFLEXIVA

SENSE PREVEURE SEGÜENT

ACCIÓ

PREVENINT SEGÜENT ACCIÓ

PASSADA TALL DESVIAMENT XUT

IRREFLEXIVA

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Ind Defensives La interceptació

Patrocinadors FCF:

1.5.4.4. Principis bàsics per una bona interceptació

• Capacitat de decisió

• Visió ràpida de la pilota i del contrari, saber llegir el joc

• Velocitat de moviments

• Força i agilitat

• Valentia

• Convicció d’arribar

• Atenció en el joc (està concentrat)

Professora: Arantxa Alonso

Page 22: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Ind Defensives Rebuig

Patrocinadors FCF:

1.5.5. REBUIG

1.5.5.1. Concepte

Forma més eficaç de resoldre una situació compromesa a prop de la

nostra porteria, allunyant la pilota el més lluny possible d’allà on es troba.

1.5.5.2. Superfícies de contacte

Peus, cap i el porter també les mans.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectivesPatrocinadors FCF:

1.6. ACCIONS TÈCNIQUES

COL.LECTIVES

INDIVIDUAL

OFENSIVA

CONTROL

HABILITAT I DESTRESA

CONDUCCIÓ

COLPEIG AMB EL PEU

COLPEIG AMB EL CAP

REGAT

TIR

COBERTURA

FINTA

DEFENSIVA

ENTRADA

CÀRREGA

TACKLE

INTERCEPTACIÓ

REBUIG

COL.LECTIVA

OFENSIVA

PASSADES

RELLEU

ACCIONS COMBINADES

Page 23: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives La passada

Patrocinadors FCF:

1.6.1. LA PASSADA

1.6.1.1. Concepte

Acció tècnica col.lectiva que permet establir una relació entre dos o més

components d’un equip mitjançant un colpejament de la pilota.

1.6.1.2. Superfícies de contacte

Totes les que permet el reglament, principalment: EL PEU

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives La passada

Patrocinadors FCF:

EL CAP

CAP

FRONTAL

Potència i direcció.

FRONTAL-LATERAL

Potència i precisió. Important el gir de coll.

PARIETAL

Desviaments (modificar la trajectòria de la

pilota).

OCCIPITAL

Prolongacions (modificar l’alçada de la

pilota).

1.6.1.3. Principis bàsics per realitzar una bona passada

• La passada s’ha de donar de tal manera que el receptor pugui

controlar o jugar la pilota amb la major facilitat.

• El receptor ha de decidir abans de rebre la pilota.

• El jugador desmarcat és el que escull el moment oportú i la direcció i

la manera com li han de fer la passada.

• El posseïdor de la pilota s’ha d’adaptar als seus companys d’acord a

les reaccions d’aquests.

Professora: Arantxa Alonso

Page 24: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives La passada

Patrocinadors FCF:

• Utilitzarem les passades:

- Curtes: per donar continuïtat i dominar el joc.

- Llarga: millor solució per fer un contra- atac.

- En profunditat: per passar la zona de construcció del mig del camp,

penetrar en la defensa adversària i donar dinamisme al joc.

- Laterals: faciliten els canvis d’orientació i permeten utilitzar tot

l’ample del camp.

- En diagonal: permeten l’obertura de la defensa contrària.

- Enrere: ajuda a la conservació de la pilota per poder organitzar

millor el joc.

- Llargues transversals: permeten realitzar els canvis d’orientació.

- Centrades des de les bandes: constitueixen un gran perill per la

porteria contrària, sobretot si són potents i amb efecte.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives La passada

Patrocinadors FCF:

- Les passades a l’espai fer-les per davant del receptor i si no es disposa

d’espai fer-les al peu.

• Si és possible realitzar la passada al 1r toc.

• Toc precís de la pilota del jugador que realitza la passada: potència i

precisió.

1.6.1.4. Classificació de la passada

Segons la seva execució:

• Direcció

• Alçada

• Trajectòria

• Contacte

• Distància

Professora: Arantxa Alonso

Page 25: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives La passada

Patrocinadors FCF:

PASSADA

Alçada

Trajectòria

ContactesDistància

Direcció

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives El relleu

Patrocinadors FCF:

1.6.2. EL RELLEU

1.6.2.1. Concepte

És l’acció tècnico- tàctica que es realitza entre dos components d’un

equip i que ens permet continuar mantenint la possessió de la pilota mitjançant

un canvi del portador de la pilota.

1.6.2.2. Maneres d’efectuar el relleu

Hi ha diferents maneres d’efectuar el relleu, que vindran donats en

funció dels desplaçaments que portin els jugadors en la transmissió de la

pilota:

FRONTAL

SENTIT OPOSAT

DORSAL

MATEIX SENTIT

LATERAL

DIRECCIÓ CONVERGENT

Professora: Arantxa Alonso

Page 26: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives El relleu

Patrocinadors FCF:

1.6.2.3. Principis bàsics per la realització del relleu

• Posicionament de l’adversari a on vaig a parar

• Situació del joc

• Coordinació de moviments

• Percepció de les velocitats, trajectòries del company i la pròpia

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives Accions combinades

Patrocinadors FCF:

1.6.3. LES ACCIONS COMBINADES

1.6.3.1. Concepte

Acció on es relacionen mitjançant combinacions dos o més jugadors per

mantenir el control de la pilota i per buscar una continuïtat en el joc utilitzant les

accions tècniques adients per buscar la finalització de la jugada.

1.6.3.2. Classificació de les accions combinades

AMB TEMPORITZACIÓ

AMB PROGRESSIÓAMB EFICÀCIA

MÀXIMA EFICÀCIA

Professora: Arantxa Alonso

Page 27: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Acc Tèc Col.lectives Accions combinades

Patrocinadors FCF:

1.6.3.3. Metodologia pel desenvolupament pràctic de les accions combinades

1) Organització de les accions combinades.

2) Explicació de les definicions i demostració de cada gest (superfícies de contacte,

trajectòria de la pilota, distàncies i moviment dels jugadors).

3) Desenvolupament de l’acció combinada per part dels jugadors que actuen

lentament.

4) Correcció dels errors si n’hi ha.

5) Desenvolupament de l’acció combinada per part de tot l’equip (sense oposició).

6) Desenvolupament de l’acció combinada amb els dos equips dins el terreny de joc

(oposició passiva).

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Accions tècniques en EstratègiaPatrocinadors FCF:

2. ACCIONS TÈCNIQUES EN

ESTRATÈGIA

2.1 Concepte

És tot llançament que efectua un jugador de l’equip quan tracta de

posar la pilota en joc.

2.2. Accions tècniques en l’estratègia

• Penal

• Sacada inicial

• Córner

• Sacada de porteria

• Sacada de banda

• Faltes indirectes i directes

Professora: Arantxa Alonso

Page 28: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Accions tècniques en EstratègiaPatrocinadors FCF:

2.3. Aspectes a tenir en compte al realitzar l’estratègia

Per a la realització de l’estratègia és important tenir en compte els

moviments o maniobra a realitzar:

ACC. TÈC. COL.LECTIVA

MANIOBRES DE COL.LABORACIÓ

MANIOBRES D’ENGANY

ACC. TÈC. INDIVIDUAL

EXECUCIÓ

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Circuits tècnicsPatrocinadors FCF:

3. CIRCUITS TÈCNICSForma de treballar els aspectes tècnics mitjançant un recorregut

en un determinat nombre de postes/ estacions, amb la finalitat de millorar

la tècnica del jugador.

3.1. Formes de treballar la tècnica en circuit

GENÈRIC

ESPECÍFIC

PER TEMPS INDIVIDUAL

RECORREGUT

PER REPETICIONS

COL.LECTIU

Professora: Arantxa Alonso

Page 29: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Circuits tècnicsPatrocinadors FCF:

3.2. Factors a tenir en compte

• A qui va dirigit?

• Espai

• Material

• Número d’estacions

• Formes de treballar

• Objectiu del circuit

Observacions a tenir en compte per part de l’entrenador:

• Cuidar i controlar el gest tècnic

• Controlar el temps per a que tots treballin igual

• Rotar les posicions en cada estació.

• Intèrvals entre les estacions.

• Número de sèries

• Col.locació de l’entrenador

• Postes no molt llunyanes.

Professora: Arantxa Alonso

TÈCNICA Factors d’influència de les acc. tècniquesPatrocinadors FCF:

4. FACTORS D’INFLUÈNCIA DE LES

ACCIONS TÈCNIQUES

Són factors que influeixen considerablement en el rendiment dels

jugadors i en el joc col.lectiu de l’equip.

FACTORS EXTERNS

MITJANSTERRENY DE

JOCESTAT DEL

TEMPS

FACTORS INTERNS

PSICOLÒGICS

Professora: Arantxa Alonso

Page 30: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia entrenament tècnicaPatrocinadors FCF:

5. METODOLOGIA PER

L’ENTRENAMENT DE LA TÈCNICA

Professora: Arantxa Alonso

GLOBAL ANALÍTIC

?

Page 31: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia entrenament tècnicaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Metodologia global: ens permet treballar situacions del joc que tenen molts dels

elements estructurals que apareixen al partit (més contextualitzades).

• Sempre amb col.laboració, oposició i pilota (Ardà, 2003; Casáis, Domínguez i Lago,

2009; Sans i Frattarola, 1996; Wein, 2004a).

• Al mateix temps els elements tècnics, tàctics, físics i psicològics en un context

de competició.

EN EL CAS DEL FUTBOL

El futbol és resoldre situacions de joc variables condicionades per les relacions

amb els companys, l’oposició de l’adversari i la inestabilitat del medi, i tot això,

d’una manera integrada; per això no és lògic plantejar situacions d’entrenament

en la que només es privilegiï un dels elements com és la tècnica ja que per si sola

no té sentit sense un context.

Page 32: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia entrenament tècnicaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

MODEL DE PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ

Model de com un jugador processa la informació:

1r) Percepció: Jugador observa què passa al seu voltant (mirar)

2n) Decisió: Jugador troba una resposta correcta a la situació (decidir).

3r) Execució: Jugador realitza l’acció (executa).

Entrenament tradicional: entrena molt el mecanisme d’execució.

Welford i Marteniuk, 1976 citat a Hernández-Ligero, 2008

PERCEPCIÓ DECISIÓ EXECUCIÓ

FEED- BACK

TÈCNICA Metodologia entrenament tècnicaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

METODOLOGIA ANALÍTICA METODOLOGIA GLOBAL

Característiques Acció del joc aïllada Acció del joc en que intervenen tots els elements (pilota,

companys i adversaris).

Avantatges •Permet la millora d’objectius molt concrets

•Major número de repeticions

•Es treballen simultàniament aspectes tècnics, tàctics, físics

i psicològics

•Millor transferència a la competició

•Es treballar una gran varietat d’execució al ser tasques

obertes

Inconvenients •Només incideix en una de les moltes possibilitats amb la

que es pot manifestar l’acció

•Les millores no es manifesten en la seva totalitat ja que

en la competició es veuen condicionades pels companys i

adversaris

•Nivell de concreció inferior

Motivació Baixa Molt alta

Grau

d’incidència dels

diferents

mecanismes que

participen en el

moviment

•Perceptiu: Mínim

•Decisió: Nul, ja que tot el que ha de realitzar ja és

conegut per ell abans de l’execució

•Execució: Màxim, elevat nombre de repeticions

•Perceptiu: Màxim, situacions i accions que es presenten

imprevisibles

•Decisió: Màxim, ja que cada vegada que es percep un

estímul és necessari analitzar i decidir com es resoldrà

•Execució: Mig, ja que es realitzen més accions de les que

són propiament l’objectiu

Wein (1995)

Page 33: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia Criteris entrenament tèc.

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

5.1. CRITERIS METODOLÒGICS PER L’ENTRENAMENT DE LA TÈCNICA

DES DEL PUNT DE VISTA D’UNA METODOLOGIAGLOBAL

Respectar l’especificitat del joc és una regla d’or a mantenir.

Lògica interna del futbol (Castellano, 2005)

1. DUEL COL.LECTIU Intermotricitat simultània

Col.laboració- oposició

2. ÚS SIMULTANI DE LA PILOTA

3. SEQÜÈNCIA LLIURE DE POSSESSIONS

4. ESPAI POLARITZAT

5. MARCADOR

Castellano (2005). Contenidos de entrenamiento para el fútbol: propuestas de diseño.1r Congreso virtual de

investigación en la actividad física y el deporte. Vitoria- Gasteiz.

TÈCNICA Metodologia Criteris entrenament tèc.

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

1) Duels col.lectius: enfrontament entre 2 adversaris o equips adversaris (un

guanya, l’altre perd).

•Intermotricitat simultània: les accions que realitzen i connexions que

s’estableixen només tenen sentit en relació amb els demés (Parlebas, 2001).

•Col.laboració- oposició:

-Relacions dins del mateix grup són sempre de col.laboració.

-Relacions inter-grupals són sempre d’oposició.

2) Ús simultani de la pilota: tenir la pilota dependrà dels propis jugadors. No

existeix cap limitació o impediment reglamentari (excepció de l’estratègia:

accions a pilota aturada).

3) Seqüència lliure de possessions: alternança de possessions i no

possessions de la pilota.

Page 34: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia Criteris entrenament tèc.

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

4) Espai polaritzat:

•No orientat

•Orientat

•Polaritzat: porten implícit comportaments altament significatius respecte a la

ubicació, col.locació, desplaçament i/o ús de l’espai dels equips i jugadors quan

tenen o no possessió de la pilota.

5) Presència de marcador

TÈCNICA Metodologia Criteris entrenament tèc.

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

5.1.1. Pautes per la modificació de la lògica interna del futbol

El reglament caracteritza la lògica interna del futbol. Aquestes es poden

agrupar en 4 nivells: temporal, espaial, en relació a l’ús de la pilota i en relació

als participants.

Castellano (2005). Contenidos de entrenamiento para el fútbol: propuestas de diseño.1r Congreso virtual de

investigación en la actividad física y el deporte. Vitoria- Gasteiz.

Page 35: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia Criteris entrenament tèc.

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

a) Modificacions en l’espai

• Dimensions i/o formes del terreny de joc

-Augmentar el terreny de joc

-Reduir el terreny de joc

-Actuar a lo llarg o a lo ample

• Sub-divisions del terreny de joc

-Establir zones amb delimitacions en la intervenció dels jugadors,

prohibicions,...

• Ubicació dels objectius que puntuen

b) Modificacions en el temps

• Limitar l’acció respecte l’ús de la pilota:

• Limitar l’acció dels jugadors sense relació amb l’ús de la pilota

TÈCNICA Metodologia Criteris entrenament tèc.

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

c) Modificacions en relació a la pilota

• Establir les superfícies de contacte a utilitzar

• Establir les parts del cos a utilitzar (només cama no hàbil,...)

• Establir un nombre de contactes amb la pilota (màxim, mínim, ...)

• Modificar, prohibir o obligar un model d’execució tècnica (simplificant o

complicant)

• Increment del nombre de pilotes

d) Modificacions de relació entre participants

• Número de jugadors

• Comodins

• Superioritat

• Inferioritat numèrica

• Igualtat numèrica

Page 36: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia Global Proposta FCF

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

5.2. PROPOSTES METODOLÒGIQUES PEL TREBALL DE CONTINGUTS EN

L’ENTRENAMENT SEGUINT UNA METODOLOGIAGLOBAL

5.2.1. Des de la Federació Catalana de Futbol

Utilitzen diferents estratègies didàctiques amb una sèrie d’elements

que no varien.

a) Dimensions de l’espai reals per a cada categoria (Tamarit, 2008). En cas de

disposar de menys espai, utilitzarem el més gran possible.

b) Nombre mínim de jugadors de camp – sense comptar el porter – és de 3 per

equip (Garganta, 2000; Queiroz, 1983).

c) Pot haver comodins d’atac o defensa, per tal de buscar la igualtat, inferioritat

o superioritat numèrica (Castellano, 2005).

d) No ha d’haver més de 2 comodins, i el nombre màxim de jugadors per equip

ha d’estar dins del nombre de jugadors que permet la categoria.

TÈCNICA Metodologia Proposta FCF

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

PARTITS CONSERVACIONS ONADES

PORTERIES Una a cada extrem i centrades No Si, només una centrada a l’extrem.

PORTER Si Si juga amb els peus Si

POLARITZAT Si No

Si: Atacar un espai o zona

Si

FORMA Contínua Contínua Discontínua

JUGADORS Pre-Ben + Benj: P+4

Aleví: P+6

Infantil: P+8

Pre-Ben + Benj: 4 vs 4

Aleví + Inf: 6 vs 6

Pre-Benj + Benj: P+ 4 vs 4

Aleví + Inf: P+ 6 vs 6

MARCADOR Gol 1a: Fer un nombre determinat (10 passades) o pilota passa per tot equip.

2a: Mantenir possessió per temps.

3a: Anar a un espai.

4a: Passar per un espai.

Atac: Gol

Defensa: Recupera pilota i la porta a una zona.

Federació Catalana de Futbol (2009). Programa de clínics de la Federació Catalana de Futbol. Jornades tècniques. Vic.

Les estratègies didàctiques en l’etapa d’iniciació són:

Page 37: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia Proposta Sans i Frattarola

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso5.2.2. Proposta de Sans i Frattarola

En l’AT-1 (promoció i iniciació) es basen en tres formes didàctiques:

JOCS DE FUTBOL JOCS CORRECTIUS EXERCICI CORRECTIU

PORTERIES 2, 3 o 4 Si

No

No

PORTER Si

No

No No

POLARITZAT Si Si

No

No

JUGADORS 2 equips (de 2 a 5) per equip. 2 equips :

Un equip amb un jugador*.

Més d’un jugador (de 2 a 5) per equip.

Individual

Per equips, però sense fer-se

oposició.

MARCADOR Gol.

Si no hi ha porter el gol és línia de

fons.

1a: Fer una acció tècnica determinada.

2a: Gol*.

1a: Fer una acció tècnica

determinada.

2a: Fer el recorregut més ràpid que

el company.

3a: Gol.

FORMA Contínua Discontínua* o continu Discontínua

*S’ha de donar una de les tres condicions

TÈCNICA Metodologia Proposta Sans i Frattarola

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Sans i Frattarola (1996). Entrenamiento en el fútbol base AT-1. Barcelona: Paidotribo

Page 38: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Metodologia analítica Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

5.3. PROPOSTES METODOLÒGIQUES PEL TREBALL DE CONTINGUTS EN

L’ENTRENAMENT SEGUINT UNA METODOLOGIAANALÍTICA

És important en aquesta tipus de metodologia l’explicació, la

demostració i la correcció. El procés d’ E- A es basa en tres tipus d’exercicis:

a) Exercicis d’assimilació:

• Intensitats baixes

• Sempre en posicions estàtiques

• Distàncies curtes si es fa amb companys

b) Exercicis avançats: exercicis més dinàmics.

• Intensitats mitjanes

• En moviment

• Augment de les distàncies

c) Exercicis competitius: exercicis amb oposició.

TÈCNICA Planificació dels continguts tècnics Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

6. PLANIFICACIÓ DELS CONTINGUTS

TÈCNICS EN CATEGORIES DE FORMACIÓ

Existeixen dos tipus de models o tendències alhora de planificar:

a) Models que es basen en funció dels elements estructurals del joc:

Els autors que en formen part són: Corbeau (1990), Moreno i Fradua (2001), Ardá i

Casals (2003), Wein (1995), Fradua (2005), Lago (2001, 2002, 2009), Garganta

(1998).

Aquests autors presenten les etapes de formació en funció dels elements estructurals

del joc.

b) Models que es basen en funció del jugador:

Els autors que en formen part són: Fradua (2005), Sans i Frattarola (1996), Seirul.lo

(2004), Brüggeman (2004), Sampedro (2001), Antón (1997).

Page 39: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Planificació Lago

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Aquests autors formen les etapes del procés de formació del jugador segons i en

funció del jugador.

6.1. MODELS BASATS EN FUNCIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL

JOC

Lago (2001, 2002) presenta una planificació basada en les fases

establertes de Garganta i Pinto (1997).

Page 40: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Planificació Lago

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Lago, C. (2002). La Enseñanza del futbol en edad escolar. Sevilla: Wanceulen. Lago, C. (2001). "El proceso de iniciación en el fútbol". Training fútbol, núm. 66, p. 34-45.

Page 41: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Planificació Lago

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Casáis, L.; Domínguez, E.; Lago, C.; et al. (2009). Fútbol Base: El entrenamiento en las categorías de formación (vol. I). Po ntevedra: MCsports

Page 42: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Planificació Sans i Frattarola

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

6.2. MODELS BASATS EN FUNCIÓ DEL JUGADOR

Sans i Frattarola (1996) planifiquen les seves etapes en funció del jugador.

Sans i Frattarola (1996). Entrenamiento en el fútbol base AT-1. Barcelona: Paidotribo.

TÈCNICA Planificació Sans i Frattarola

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Sans i Frattarola (1996). Entrenamiento en el fútbol base AT-1. Barcelona: Paidotribo.

Page 43: Nivell I. Tècnica

Professora: Arantxa Alonso6.3. PROPOSTA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

Té molt en compte les etapes evolutives del jugador i les seves fases sensibles.

Federació Catalana de Futbol (2009). Curs de monitor de la FCF.Federació Catalana de Futbol (2009). Programa de clínics de la Federació Catalana de Futbol. Jornades tècniques, Vic.

Page 44: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Avaluació de la tècnicaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

7. L’OBSERVACIÓ I LA VALORACIÓ DE

L’APRENENTATGE TÈCNIC

L’avaluació és un procés dinàmic, continu i sistèmic enfocat als canvis

de la conducta del jugador, mitjançant el qual verifiquem el que ha adquirit en

funció dels objectius proposats.

L’avaluació s’hauria de fer en funció de la qualitat i quantitat dels

aprenentatges i no en funció dels resultats dels partits. El més important per una

avaluació no és sempre el resultat final de l’acció sinó el procés que s’ha seguit

per fer-la (Hernández-Ligero, D. i Romagosa, C., 2008; López, 2003).

Criteris:

•Saber què hem d’avaluar i què no.

•Saber com avaluar Observar els comportaments dels jugadors.

TÈCNICA Avaluació de la tècnica Protocol

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Mitjans a utilitzar: Vídeo, fulls d’auto- avaluació, fulls de registre,...

Important tenir tots els resultats apuntats.

Protocol per avaluar els aprenentatges en els entrenaments.

-Escollir una consigna d’un contingut treballat als entrenaments.

-Desglossar la consigna en diferents indicadors que estiguin directament

relacionats amb aquesta.

-Condicions que han de complir els indicadors (Blázquez, 1990; Hernández i

Velázquez, 2004):

•Indicadors s’han de respondre amb SI o NO.

•Han de ser objectius, ja que la persona que avaluï pot tenir criteris

diferents a una altra persona.

-Avaluar individualment a cadascú. Recollir tota la informació d’un jugador per

després centrar-se en un altre.

Page 45: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA Tipus d’avaluacionsPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

7.1. TIPUS D’AVALUACIONS

• Avaluació inicial: Permet conèixer el nivell tècnic del jugador. Permet

establir una base de partida que serà imprescindible per determinar els objectius a

treballar.

• Avaluació formativa: És la més important. Determina el grau en que es

van aconseguint els objectius.

• Avaluació final o sumativa: Consisteix en una síntesi dels resultats de

l’avaluació progressiva.

TÈCNICA Avaluació de la tècnica Fulls de registre

Patrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Exemples de fulls de registre:

OBJECTIU: La passada SI NO

CONSIGNA: Facilita l’acció del company Aixeca el cap per buscar activament

informació sobre la posició de companys i

contraris immediatament abans de rebre la

pilota

Fixa a l'adversari per donar més avantatge al

seu company en situacions de dos contra un

Dóna la passada en bones condicions per a

que el company pugui controlar-la bé

OBJECTIU: La conducció SI NO

Fa cobertura de la pilota

Té el control permanent de la pilota Condueix la pilota lluny quan no té adversaris

Condueix la pilota a prop quan té adversaris

Visió perifèrica, mira al seu voltant

Utilitza l’empenya exterior per anar ràpid

Full de registre en una metodologia global

Full de registre en una metodologia analítica

Page 46: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA BibliografiaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

8. BIBLIOGRAFIAApunts de 1r nivell de tècnica individual i col.lectiva. RFEF. Madrid.

Ardá, T., Casal C. (2003). Fútbol: Metodología de la enseñanza del fútbol. Barcelona:

Paidotribo.

Bayer, C (1986). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano

Europea.

Blázquez, D. (1990). Evaluación en educación física. INDE. Barcelona.

Cano, Ó.; Murillo, J.A.; Casáis, L.; Lago, C. et al. Ponencias diversas, Tomo I. MCSports.

Casáis, L.; Domínguez, E.; Lago, C.; et al. (2009). Fútbol Base: El entrenamiento en las

categorías de formación (vol. I). Pontevedra: Mcsports.

Castellano, J (2005). Contenidos de entrenamiento para el fútbol: propuestas de diseño.1r

Congreso virtual de investigación en la actividad física y el deporte. Vitoria- Gasteiz.

Castellano, J. (2005). Confección de tareas de entrenamiento en fútbol. El Entrenador

Español, 107.

TÈCNICA BibliografiaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Castelo, J. (1999). Estructura y dinámica del juego. Barcelona: Inde.

Corbeau, J. (1990). Fútbol. De lq escuela a las asociaciones deportivas. Zaragoza.

Araganos.

Expósito, J. (2006). Diseño de actividades para evaluar el progreso del futbolista

en una habilidad técnica. Training fútbol. 123, 34-42.

Federació Catalana de Futbol (2009). Curs de monitor de la Federació Catalana

de Futbol.

Federació Catalana de Futbol (2009). Programa de clínics de la Federació

Catalana de Futbol. Jornades tècniques, Vic.

Fradua, L. i Figueroa, J.A. (1995). Construcción de situaciones de enseñanza para

la mejora de los fundamentos técnico-tácticos individuales en fútbol. Apunts:

Educación Física y Deportes, 40, 27-33.

Garganta, J. Pinto, J. (1997). La enseñanza del fútbol. Barcelona: Paidotribo.

Page 47: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA BibliografiaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Garganta, J. (2000). Análisis del juego en el fútbol. El recorrido evolutivo de las

concepciones , métodos e instrumentos. Revista de entrenamiento deportivo,

Tomo XIV, 5-14.

González, S. (2009). Revisión sobre la formación específica en el fútbol. Training

fútbol. 156, 26-46.

Hernández Ligero, D. (1998). Importancia del aprendizaje significativo y de los

contenidos conceptuales en un proceso de alto rendimiento. Training fútbol, 31,

20-26.

Hernández Ligero, D. (2000). Programa de optimización de las estructuras

ludológicas en el fútbol. Training fútbol, 93, 32-43.

Hernández Ligero, D.; Romagosa, C. (2008). Apunts d’iniciació esportiva: futbol.

CAFÉ, Universitat de Vic.

TÈCNICA BibliografiaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Hernández, J. (1994). Fundamentos del deporte: análisis de las estructuras del juego

deportivo. Barcelona: Inde.

Lago, C. (2002). La Enseñanza del futbol en edad escolar. Sevilla: Wanceulen.

Lago, C. (2001). El proceso de iniciación en el fútbol. Training fútbol. 66, 34-45.

Lapresa, D.; Arana, J.; i Carazo, J. (2005). Pautas para la adecuación de contenidos al

desarrollo psicomotor de prebenjamines y benjamines. Logroño: Universidad de la Rioja y

Federación Riojana de Fútbol.

Lapresa, D.; Arana, J.; i Carazo, J. (2005). Enseñando a jugar al fútbol. Hacia una iniciación

coherente. Logroño: Universidad de la Rioja y Federación Riojana de Fútbol.

Lotina, M.A.; Lago, E. (2009). Criterios metodológicos para las tareas de entrenamiento de

la técnica. Training fútbol. 162, 14-21.

Martínez, R.; García, J.A. (2006). Nueva propuesta para la enseñanza del fútbol: método

global polarizado. Training fútbol. 120, 26- 33.

Page 48: Nivell I. Tècnica

TÈCNICA BibliografiaPatrocinadors FCF:

Professora: Arantxa Alonso

Mombaerts, E. (2000). Fútbol. Del análisis del juego a la formación del jugador.

Barcelona: Inde.

Pacheco, R. (2007). La enseñanza y el entrenamiento del fútbol 7: Un juego de

iniciación al fútbol 11. Barcelona: Paidotribo.

Sans i Frattarola (1996). Entrenamiento en el fútbol base AT-1. Barcelona:

Paidotribo.

Wein, H. (1995). Fútbol a la medida del niño. Madrid: CEDIF.

Wein, H. (1999). Fútbol a la medida del adolescente. Madrid: CEDIF.