nieuwsbrief Tiener College kerstvakantie 2012

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

onderwijs, vernieuwing

Transcript of nieuwsbrief Tiener College kerstvakantie 2012

 • 1

  Nieuwsbrief

  Programmalijn 10-14

  Kerstvakantie 2012

  In dit nummer: Kort nieuws (2)

  Open! (4)

  NatuurLab (5)

  Open huis (6)

  Mediawijs, wijzer, wijst (7)

  www.tienercollege.nl

  info@tienercollege.nl

  @tienercollege

  www.tienercollege.blogspot.com

  Kerstvakantie

  Over een week begint de

  kerstvakantie. De leerlingen zijn al

  een eind gevorderd in hun

  tweede thema Welzijn &

  gezondheid. In het nieuwe jaar

  werken zij aan de themas Energie,

  weer & klimaat en Omgeving.

  De leerlingen hebben hun eerste

  thema Identiteit afgesloten met

  een eindgesprek. In het gesprek

  was een voorname rol voor de

  leerlingen weggelegd. Zij mochten

  zelf vertellen of met

  bewijsstukken laten zien wat zij

  hadden geleerd.

  In deze nieuwsbrief blikken we

  terug op enkele belangrijke

  activiteiten van de laatste

  maanden.

 • 2

  Kort nieuws

  Tiener College bekijken

  Voor docenten van CVO-AV en

  LOGOS bestaat de mogelijkheid om

  het Tiener College te bezoeken. Voor

  bezoeken hebben we de volgende

  data gereserveerd: 16 januari, 31

  januari, 20 februari, 14 maart, 20

  maart en 4 april.

  Een afspraak maken kan met Pieter

  Snel via info@tienercollege.nl.

  Ontwikkelteam

  Een groep van acht docenten uit het

  basis- en voortgezet onderwijs

  heeft een ontwikkelteam gevormd. Zij

  komen regelmatig samen voor

  intervisie met de collegas van het

  Tiener College over aanbod en

  begeleiding. Nieuwe deelnemers zijn

  van harte welkom. Aanmelden kan

  bij Mariska van Wijngaarden via

  m.k.vanwijngaarden@tienercollege.nl

  Welzijn & gezondheid

  De leerlingen zijn het tweede blok

  begonnen met een week in het

  teken van taal. In deze week

  oefenden de leerlingen extra

  intensief lees-, schrijf- en

  spreekvaardigheid. Met gesprekken

  verkenden de leerlingen het grote

  thema Welzijn & gezondheid.

  Alle leerlingen formuleerden in de

  deze week een onderzoeksvraag

  voor een tien weken durend project.

  Naast trainingen en taken rekenen

  en taal werken de leerlingen in blok

  2 aan een eigen onderzoek. Met

  een e-mail hebben alle leerlingen

  organisaties en deskundigen

  aangeschreven met de vraag om

  informatie. De onderzoeken van de

  leerlingen gaan onder meer over de

  vragen Waar komt het alfabet

  vandaan?, Wat is dyslexie en wat

  kun je eraan doen? en Wat weten

  we over het leven van St. Nicolaas?

  Interesse om naar Tiener

  College te gaan?

  We zien dat het programma van het

  Tiener College leerlingen enthousiast

  en gedreven maakt. Mocht u nader

  willen kennismaken of heeft u vragen

  (als ouder of groepsleerkracht) neemt

  u dan gerust contact met ons op met

  Mariska van Wijngaarden,

  programmaleider, via

  m.k.van.wijngaarden@tienercollege.nl.

  Op de voet volgen

  Regelmatig publiceren we op twitter

  en blogspot aankondigingen en korte

  verslagen van activiteiten met de

  leerlingen en voorlichtingsactiviteiten.

  Via @tienercollege kunt u ons

  twitterend volgen. Verder schrijven we

  regelmatig een bericht op het blog

  www.tienercollege.blogspot.com.

 • 3

 • 4

  Open!

  Op 11 oktober waren veel ouders en collegas uit het

  onderwijs te gast bij de officile start van onze

  programmalijn. Met korte vraaggesprekken en enkele

  clips lieten ouders en leerlingen hun beweegredenen

  zien voor de Tiener College-wijze van leren.

  Na afloop van de presentatie in de aula van het Gilde

  konden alle bezoekers de vleugel van het Tiener

  College bekijken. Leerlingen presenteerden daar hun

  eerste werkstukken.

 • 5

  NatuurLab

  In het najaar gingen leerlingen van het

  Tiener College er al verschillende

  keren op uit om onderwerpen te leren

  op de meest geigende plekken. In

  het Lingeboos onderzochten de

  leerlingen alle wisselingen in het bos

  met de komst van de herfst. Met

  verrekijkers om gingen de leerlingen

  op zoek naar sporen en vogels. Met

  een collectie bladeren en zelfs een

  klein schedeltje gingen de leerlingen

  naar school terug. Langs de Waal

  onderzochten de leerlingen de

  onderdelen van het rivierlandschap.

  Op school maakte iedereen op papier

  of zelfs met KNex een model van het

  landschap.

 • 6

  Open huis

  Op woensdag 21 november waren achttien

  leerlingen te gast die graag kennismaakten

  met het Tiener College. De leerlingen gingen

  aan het werk met eigen leervragen en deden

  een aantal scheikundige en natuurkundige

  proeven in het Lab. Ook doken leerlingen in de

  geschiedenis van grote mensen uit de

  wereldgeschiedenis, om samen te ontdekken

  wie bijvoorbeeld Napoleon was.

  Op donderdag 22 november ontvingen we de

  leerlingen met hun ouders tijdens de

  inloopavond. Iedereen kon de vleugel en

  werkstukken bekijken en alle mogelijke vragen

  stellen.

  Op woensdag 6 februari houden

  we opnieuw open huis.

  Iedereen die zich wil orinteren op

  het Tiener College is van harte

  welkom tussen 14.00 en 16.00 uur

  en tussen 19.30 en 21.00 uur.

 • 7

  Mediawijs, wijzer, wijst

  In het najaar hebben de leerlingen van het Tiener College zich veel ict-vaardigheden eigengemaakt. Sommigen

  begonnen met een klein voorsprongetje op anderen. Sinds eind november krijgen de leerlingen woensdagmorgen ict-

  training. Met een Leerlijn Moderne Media verdiepen de leerlingen zich in tal van vaardigheden. Van het maken van een

  filmpje tot het bouwen van een kleine website. Van het maken van een eenvoudige app tot het vaardig werken met

  een tekstverwerker. Ook besteden we aandacht aan de rol van media en ict in het dagelijks leven en keuzes die de

  leerlingen maken over mediagebruik.

  In januari vervolgen de leerlingen de trainingen. Op ons blog tienercollege.blogspot.com verschijnt regelmatig een

  impressie van de trainingen.

 • 8

  We wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe. En

  natuurlijk een heerlijke vakantie!