Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013

154
Nieuwe verbindingen Inspiratie door innovatie

description

Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe. Tijden veranderen steeds sneller. Samenwerken is het devies.

Transcript of Nieuwe verbindingen week van de ondernemer 2013

Nieuwe verbindingenInspiratie door innovatie

Inleiding

‘Kunt u me misschien vertellen welke kant ik op moet?’‘Dat hangt er heel erg vanaf waar je heen wil,’ zei de Kat.‘Dat kan me niet zoveel schelen’ zei Alice.‘Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat,’ zei de Kat.  Uit Alice in Wonderland, Lewis Carroll

2

3

Industriële revolutie ~ 1771

Tijdperk van stoom en spoorwegen ~1829

6Tijdperk van staal en elektriciteit ~ 1875

7Tijdperk van olie en auto ~ 1920

8Informatietijdperk ~ 1971

9

Tijdperk van de gezondheid ~ nu

Piramide van Maslow

10

Zelfontwikkeling

Erkenning

Sociaal contact

Bestaanszekerheid

Primaire biologische behoeften

11

Kleding

Communicatie

Sport

Voeding

Ontspanning

Onderwijs

Energie

Kunst

Onderdak

Transport

Religie

Veiligheid

Werk

Ontspanning

Samengestelde behoeften

De afgelopen 20 jaar zijn de ontwikkelingen en trends zodanigdat behoeften van mensen steeds meer een combinatie wordenvan meerdere behoeften.

12

Kleding

Communicatie

Sport

Voeding

Ontspanning

Onderwijs

Energie

Kunst

Onderdak

Transport

Religie

Veiligheid

Werk

Ontspanning

Samengestelde behoeften

Er zijn meer dan 1 miljoen combinaties.

- Verdiep in manifeste en latente behoeften van bestaandeen nieuwe klanten.

- Kijk of deze enkelvoudig of samengesteld zijn.

14

15

16

Iets ingewikkelder: Smart Living

17

Samengestelde behoeften

18

Noodzaken totnieuwe verbindingen

19

Nieuwe verbindingen

20

Tussen sectoren

21

Tussen overheden

22

Tussen kennisinstellingen

23

Tussen organisaties

24

Tussen mensen

2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

26

Energie met onderdak

27

Energie met ontspanning

28

Voeding met gezondheid

29

Voeding met onderwijs

30

Voeding met onderdak

31

Kleding met veiligheid en communicatie

32

Gezondheid met werk

33

Communicatie met voeding

34

Transport met energie

35

Onderdak met sport en ontspanning

36

Religie/spirualiteit met werk en onderwijs

37Gezondheid met onderdak, transport, ontspanning, onderwijs, sport

3. Ontwikkelingen (2000-2030)

38

Groei wereldbevolking

Demografie: Groei en vergrijzing

Vergrijzing westerse wereld

Demografie: Groei en vergrijzing

Ontgroening (minder jongeren)

Demografie: Groei en vergrijzing

Etnische verschuivingen

Demografie: Groei en vergrijzing

Ecologie: Uitputten, smelten en stijgen

Uitputting hulpbronnen

Ecologie: Uitputten, smelten en stijgen

Temperatuurstijging

Ecologie: Uitputten, smelten en stijgen

Vervuiling lucht, water en grond

Ecologie: Uitputten, smelten en stijgen

Smeltende ijskappen

Sociaal-cultureel: (Digitale) netwerkvorming

Globalisering

Sociaal-cultureel: (Digitale) netwerkvorming

Regionalisering

Sociaal-cultureel: (Digitale) netwerkvorming

Individualisering

Sociaal-cultureel: (Digitale) netwerkvorming

Social networking

Technologische revoluties

Digitalisering

Technologische revoluties

Miniaturisering

Technologische revoluties

Biotechnologie

Technologische revoluties

Verduurzaming

Economie: Kansen en crises

Globalisering

5656

Specialisatie

Economie: Kansen en crises

Specialisatie

Economie: Kansen en crises

Outsourcing

Economie: Kansen en crises

Crises (energie, financieel, grondstof, voedselprijs)

Politiek/Juridisch: Geopolitiek en stakeholders

Geopolitieke blokvorming: EU, US, ASEAN

Politiek/Juridisch: Geopolitiek en stakeholders

Godsdienst als legitimering voor handelen

Politiek/Juridisch: Geopolitiek en stakeholders

BRICS landen: Brasil, Russia, India, China & South Africa

Politiek/Juridisch: Geopolitiek en stakeholders

Meer aandacht voor stakeholders ipv aandeelhouders

63

4. Megatrends (2010 – 2020)

646464Lang gezond willen leven

Gezondheid heeft een prijs

65Lang gezond willen leven

Functional food

66Lang gezond willen leven

Technologie in lichaam

67Alles groen

Ecodesign

68Alles groen

Groen als religie

69Alles groen

Groen leven

70Authenticiteit en Geluk

Samen gewone dingen doen

71Authenticiteit en Geluk

Leven met de natuur

72Authenticiteit en Geluk

Vrienden en familie centraal

73Schaarse tijd, ruimte en aandacht

Aandacht is geld waard

74Schaarse tijd, ruimte en aandacht

Waar kan ik nog alleen zijn?

75Schaarse tijd, ruimte en aandacht

Tijd is ons meest kostbare bezig

76Alleen het beste

Over de top vakanties

77Alleen het beste

Doen wat niemand ooit deed

78Alleen het beste

Zien en gezien worden

79Merk als motor

De persoon als merk

80Merk als motor

Sterke merken verbinden zich met elkaar

81Merk als motor

Merk gebruiken in andere dan eigen sector

82Ervaringen en transities

Je moet het meegemaakt hebben

83Ervaringen en transities

Het lichaam moet perfect zijn

84Ervaringen en transities

Je moet het één keer gedaan hebben

85Digitaal verbonden

Overal verbonden met het web

8686Digitaal verbonden

Overal technologie

878787Digitaal verbonden

Alles omvattende netwerken

8888Meerdere werkgevers gelijktijdig

Lot in eigen hand

8989Meerdere werkgevers gelijktijdig

Ik werk voor mezelf, mijn baas en de maatschappij

9090Meerdere werkgevers gelijktijdig

Telkens wisselende internationale netwerken

9191Consument als ontwerper en producent

Ontwerpen via het web

929292Consument als ontwerper en producent

Soms consument, soms producent

939393Consument als ontwerper en producent

Nieuwe businessmodellen

5. Uitvindingen en innovaties door de eeuwen heen

VerledenEnergie

96HedenEnergie

97ToekomstEnergie

VerledenVoeding

99HedenVoeding

100ToekomstVoeding

VerledenKleding

102HedenKleding

103ToekomstKleding

VerledenOnderdak

105HedenOnderdak

106ToekomstOnderdak

VerledenGezondheid

108HedenGezondheid

109ToekomstGezondheid

VerledenVeiligheid

111HedenVeiligheid

112ToekomstVeiligheid

VerledenWerk

114HedenWerk

115ToekomstWerk

VerledenOnderwijs

117HedenOnderwijs

118ToekomstOnderwijs

VerledenTransport

120HedenTransport

121ToekomstTransport

122VerledenCommunicatie

123HedenCommunicatie

124ToekomstCommunicatie

125VerledenOntspanning

126HedenOntspanning

127ToekomstOntspanning

VerledenSport

129HedenSport

130ToekomstSport

VerledenKunst

132HedenKunst

133ToekomstKunst

VerledenReligie/Spirualiteit

HedenReligie/Spirualiteit

ToekomstReligie/Spirualiteit

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Visie 2025

Men springt nauwelijks over grenzen eigen tijd heenMen springt nauwelijks over grenzen eigen tijd heen

147Actualiteit dicteert denken over de toekomst

Wereldbevolking gegroeid naar 9 miljardWereldbevolking gegroeid naar 9 miljard

148

2025: Demografie

Energieschaarste opgelost, wel nog problemen met CO2-uitstootEnergieschaarste opgelost, wel nog problemen met CO2-uitstoot

149

2025: Ecologie

Fysieke en digitale wereld geïntegreerdFysieke en digitale wereld geïntegreerd

150

2025: Sociaal cultureel

(BIG) BANG = integratie Bits, Atomen, Neuronen en Genen

151

2025: Technologie

Vraaggestuurde balanseconomie is ontstaanVraaggestuurde balanseconomie is ontstaan

152

2025: Economie

BRICS landen hebben voortouw in nieuwe wereldorde

153

2025: Politiek

Uitdaging: Verlaat de gebaandepaden!