Nieuwe verbindingen powerpoint

67
Innoveren door… nieuwe verbindingen Jeroen Wilmes

description

Syntens nieuwe verbindingen

Transcript of Nieuwe verbindingen powerpoint

Page 1: Nieuwe verbindingen powerpoint

Innoveren door…nieuwe verbindingen

Jeroen Wilmes

Page 2: Nieuwe verbindingen powerpoint

>Introductie Nieuwe verbindingen>Quiz innovaties>Filmpje>Aan de slag met nieuwe

verbindingen

Programma

Page 3: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wie wij zijn

Syntens Innovatiecentrum

Page 4: Nieuwe verbindingen powerpoint

Missie: economische groei door versterken van innovatie in het

MKB

Concurrentiekracht van Nederland versterken

Innovatie in het MKB is krachtig antwoord

Bewustmaken, sparren, verbinden en helpen realiseren van innovaties

Nieuwe verbinding, nieuwe business

Page 5: Nieuwe verbindingen powerpoint

Duurzame groei

Innovatiegroeimodel

Concrete Innovaties

Innovatievermogen

Effecten

Kansen

Voorwaarden

OmzetToegevoegde waardeNetto winstExportWerkgelegenheid

Product & DienstMarkt & MarketingTechnologie & ICTOrganisatie & Proces

StrategieOrganisatie & ProcessenCultuurFinancieringVaardighedenVerkrijgen van kennis & technologieGenereren van ideeënVermarkten van nieuwe productenExploiteren van nieuwe productenConcretiseren van ideeën

Page 6: Nieuwe verbindingen powerpoint

>Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen

>Voorbeelden nieuwe verbindingen>Ontwikkelingen (2000-2030)>Megatrends (2010-2020)>Op zoek naar nieuwe verbindingen

Inhoud

Page 7: Nieuwe verbindingen powerpoint
Page 8: Nieuwe verbindingen powerpoint

>Russische denker over economische golfbewegingen

>Iedere beweging cyclus van 50-60 jaar

>Cyclus bestaat uit 4 seizoenen>Inmiddels bevinden we ons in de 5e

cyclus>Wat wordt de 6e cyclus?

Kondratiev-golven

Page 9: Nieuwe verbindingen powerpoint

Industriële revolutie ~ 1771

Page 10: Nieuwe verbindingen powerpoint

Tijdperk van stoom en spoorwegen ~1829

Page 11: Nieuwe verbindingen powerpoint

Tijdperk van staal en elektriciteit ~ 1875

Page 12: Nieuwe verbindingen powerpoint

Tijdperk van olie en auto ~ 1920

Page 13: Nieuwe verbindingen powerpoint

Informatietijdperk ~ 1971

Page 14: Nieuwe verbindingen powerpoint

Tijdperk van de gezondheid ~ nu

Page 15: Nieuwe verbindingen powerpoint

Quiz

Nieuwe verbindingen: Inspiratie voor innovatie

Wat weet u van deze ontwikkelingen?

Afvalrace, zelf score bijhouden

Page 16: Nieuwe verbindingen powerpoint

Hoeveel inwoners telt de wereld in 2050 volgens de VN?

Testvraag

Quiz

Page 17: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag inwonersaantal

Quiz

Page 18: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag inwonersaantal

Quiz

Hoeveel inwoners telt de wereld in 2050 volgens de VN?

A) 8 miljardB) 9 miljardC) 10 miljard

Page 19: Nieuwe verbindingen powerpoint

Geef aan welke uitvinding in de 20ste eeuw is gedaan.

Vraag 20ste eeuw

Quiz

Page 20: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag 20ste eeuw

Quiz

Page 21: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag 20ste eeuw

Quiz

Geef aan welke uitvinding in de 20e

eeuw is gedaan.

A) MagnetronB) VeiligheidsluciferC) Sprinklerinstallatie

Page 22: Nieuwe verbindingen powerpoint

Yakult was de eerste fabrikant die probiotica

produceerde, wanneer was dit?

Vraag probiotica

Quiz

Page 23: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag probiotica

Quiz

Page 24: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag probiotica

Quiz

Yakult was de eerste fabrikant die probiotica produceerde, wanneer was dit?

A) 1935B) 1970C) 1999

Page 25: Nieuwe verbindingen powerpoint

Sinds wanneer is er frisdrank in blik te koop?

Vraag frisdrank

Quiz

Page 26: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag frisdrank

Quiz

Page 27: Nieuwe verbindingen powerpoint

Sinds wanneer is er frisdrank in blik te koop?

A) 1951B) 1966C) 1975

Vraag frisdrank

Quiz

Page 28: Nieuwe verbindingen powerpoint

Welke andere oplossing zie je voor hetparkeerprobleem in de toekomst?

Vraag parkeerprobleem

Quiz

Page 29: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag parkeerprobleem

Quiz

Page 30: Nieuwe verbindingen powerpoint

Welke andere oplossing zie je voor hetparkeerprobleem in de toekomst?

A) Opblaasbare auto’sB) Auto’s zullen kleiner wordenC) Grotere parkeergarages, vooral

ondergronds

Vraag parkeerprobleem

Quiz

Page 31: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wie heeft wanneer in Nederland het verplichte

ziekenfonds ingevoerd?

Vraag gezondheidszorg

Quiz

Page 32: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag gezondheidszorg

Quiz

Page 33: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wie heeft wanneer in Nederland het verplichte

ziekenfonds ingevoerd?

A) Minister Hans Hogervorst in 1998B) De duitsers in 1941C) Minister Drees in 1952

Vraag gezondheidszorg

Quiz

Page 34: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wanneer werd de eerste spam verstuurd?

Vraag spam

Quiz

Page 35: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag spam

Quiz

Page 36: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wanneer werd de eerste spam verstuurd?

A) 1968B) 1978C) 1988

Vraag spam

Quiz

Page 37: Nieuwe verbindingen powerpoint

Sinds wanneer mag je in Nederland met een

Segway de straat op?

Vraag Segway

Quiz

Page 38: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag Segway

Quiz

Page 39: Nieuwe verbindingen powerpoint

Sinds wanneer mag je in Nederland met een

Segway de straat op?

A) 2006B) 2008C) 2010

Vraag Segway

Quiz

Page 40: Nieuwe verbindingen powerpoint

Uit welk jaar stamt het eerste octrooi op de

klapschaats?

Vraag klapschaats

Quiz

Page 41: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag klapschaats

Quiz

Page 42: Nieuwe verbindingen powerpoint

Uit welk jaar stamt het eerste octrooi op de

Klapschaats?

A) 1894B) 1958C) 1990

Vraag klapschaats

Quiz

Page 43: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wat kun je zeggen over ons toekomstige voeding?

Vraag voeding

Quiz

Page 44: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag voeding

Quiz

Page 45: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wat kun je zeggen over ons toekomstige voeding?

A) Wordt in pilvorm aangebodenB) Zal vooral regionaal en biologisch

zijnC) Is vooral kunstmatig

Vraag voeding

Quiz

Page 46: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wanneer is de tandartsboor ontwikkeld?

Vraag tandarts

Quiz

Page 47: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag tandarts

Quiz

Page 48: Nieuwe verbindingen powerpoint

Wanneer is de tandartsboor ontwikkeld?

A) 1860B) 1900C) 1920

Vraag tandarts

Quiz

Page 49: Nieuwe verbindingen powerpoint

Door wie werd het eerste concept vande contactlens ontwikkeld?

Vraag contactlens

Quiz

Page 50: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vraag contactlens

Quiz

Page 51: Nieuwe verbindingen powerpoint

Door wie werd het eerste concept vande contactlens ontwikkeld?

A) Leonardo da VinciB) Alexander de GroteC) Galileo

Vraag contactlens

Quiz

Page 52: Nieuwe verbindingen powerpoint

Klinisch psycholoog Maslow(1908-1970) stelt dat:

Mens pas over gaat naar invulling behoeften op volgende

niveau wanneer behoeften op vorig niveau zijn vervuld.

Ontwikkelingen, trends en golfbewegingen beïnvloedende (Maslow)behoeften van mensen.

Dit is al aan de gang sinds het bestaan van de mensheid.

Over (Maslow)behoeften

Page 53: Nieuwe verbindingen powerpoint

Piramide van Maslow

Zelfontwikkeling

Erkenning

Sociaal contact

Bestaanszekerheid

Primaire biologische behoeften

Page 54: Nieuwe verbindingen powerpoint
Page 55: Nieuwe verbindingen powerpoint

Kleding

Communicatie

Sport

Voeding

Gezondheid

Onderwijs

Energie

Kunst

Onderdak

Transport

Religie

Veiligheid

Werk

Ontspanning

Samengestelde behoeften

Page 56: Nieuwe verbindingen powerpoint

Er zijn meer dan 1 miljoen combinaties.

>Verdiep in manifeste en latente behoeften van bestaande en nieuwe klanten.

>Kijk of deze enkelvoudig of samengesteld zijn.

Samengestelde behoeften

Page 57: Nieuwe verbindingen powerpoint

Samengestelde behoeften

Page 58: Nieuwe verbindingen powerpoint

Film

Page 59: Nieuwe verbindingen powerpoint

doelen> elkaar leren

kennen> nieuwe

verbindingen leggen

> oefenen met over je eigen grenzen heenkijken

Op zoek naar nieuwe verbindingen

Page 60: Nieuwe verbindingen powerpoint

Vul de vragen in

Behoefte-wiel

Op zoek naar nieuwe verbindingen

Page 61: Nieuwe verbindingen powerpoint

> 1 minuut per persoon

> stel je kort voor> vertel in welke

behoefte je voorziet

> vertel je sterkste punt

> licht je behoefte toe

Pitchronde

Op zoek naar nieuwe verbindingen

Page 62: Nieuwe verbindingen powerpoint

Workshop nieuwe verbindingen

Op zoek naar nieuwe verbindingen

Page 63: Nieuwe verbindingen powerpoint

Trend: Consument =ontwerper producent

• Ontwerp zelf schoenen en T-shirts• 3D printers• Configureer je auto• Stel zelf je reis samen

Page 64: Nieuwe verbindingen powerpoint

Trend: Consument =ontwerper producent

• Ontwerp zelf schoenen en T-shirts• 3D printers• Configureer je auto• Stel zelf je reis samen

Bedenk samen een business case 20 MINUTEN

Page 65: Nieuwe verbindingen powerpoint

Trend: ALLES groen

• Duurzaamheid steeds belangrijker•Winst in plaats van kosten

Page 66: Nieuwe verbindingen powerpoint

Trend: ALLES groen

• Duurzaamheid steeds belangrijker•Winst in plaats van kosten

Bedenk samen een business case 20 MINUTEN

Page 67: Nieuwe verbindingen powerpoint

[email protected]

088 – 444 0 222

In gesprekover innovatie?

Syntens

#Syntens

www.syntens.nl