Nieuwe Stadsblad week33

of 24 /24
U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.ofcielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant. Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50 ZOMER OPRUIMING WWW.CORRECT.NL PROFITEER VAN DE 010-4.618.618 Habo tapijt Zie onze advertentie in deze krant! Krant niet ontvangen? Bel 0900-424 57 26 of bezoek www.deweekkrant.nl/ verspreidklachten www.nieuwestadsblad.nl Woensdag 12 augustus 2015 Intratuin Pijnacker Rijskade 1a Intratuin Zoetermeer Voorweg 192 Donderdag en vrijdag koopavond 15 augustus 50% korting 20% korting 40% korting 30% korting PARKING sale Plaats je bericht op onze website SCHIEDAM - Plaats voortaan zelf je berichten op www. nieuwestadsblad.nl. Onze website is helemaal ver- nieuwd en nu nog toeganke- lijker voor meeschrijvers! Er maken al volop Schie- dammers en allerlei organi- saties en instellingen uit de stad gebruik van. Je kunt er op een eenvoudige manier zelf je berichten op zetten, de agenda vullen met een activiteit of iets te koop aan- bieden op het prikbord. Ga dus snel even naar: www. nieuwestadsblad.nl. Hoge werkdruk Wijkteam Oost SCHIEDAM – Wijkondersteu- ningsteam Oost heeft te maken met grote drukte. Dat stelt teamcoördinator Sascha Peters. Volgens haar is de werkdruk zo hoog, dat er misschien wachtlijsten nodig zijn om alle mensen te kunnen helpen. In de gemeente Schiedam zijn zes Wijkondersteu- ningsteams (WOT’s) actief. In een WOT werken des- kundigen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, mantel- zorg, opvoeden, werk, ver- slaving, en schulden. Bewo- ners kunnen er terecht met vragen over deze zaken. De Wijkteams zijn extra be- langrijk nu de gemeente, sa- men met dienstverlener In- cluzio opdrachtgever van de teams, sinds 1 januari meer verantwoordelijkheden heeft op het gebied van werk, welzijn en (jeugd)zorg. Volgens Peters weten bewo- ners haar team steeds beter te vinden. “Er zijn nog geen wachtlijsten, maar we gaan deze wel creëren als de vraag naar ondersteuning dit tem- po aanhoudt.” De werkdruk kan lager worden, wanneer medewerkers kennis met elkaar kunnen delen. Maar hier is door de drukte juist geen tijd voor. “Het is de bedoeling dat medewerkers hun specialistische kennis delen; van specialist naar generalistische werker met specialistische kennis. Nu kunnen vragen over bij- voorbeeld opvoeding alleen opgepakt worden door de- zelfde medewerkers.” Peters hoopt door uitbreiding van haar team wat meer ruimte te krijgen om kennis met el- kaar te delen. “Dan kan ie- dereen dezelfde ondersteu- ningsvragen oppakken.” Streep door zomerschool SCHIEDAM - Zomerschool ‘De Overstap’ gaat niet door. Volgende week zouden kin- deren uit Schiedam-Oost lessen volgen bij het Lentiz College om ze voor te berei- den op de overgang van het basis- naar voortgezet on- derwijs. Uiteindelijk waren er maar twee aanmeldin- gen, dus ging er een streep door het lesprogramma. De gemeenteraadsleden van D’66 zijn teleurgesteld dat de zomerschool niet door- gaat. De fractie heeft daar- om vragen over het onder- werp gesteld bij het college van burgemeester en wet- houders. De aanzet voor de zomerschool is in november vorig jaar gegeven naar aan- leiding van een unaniem aangenomen motie, inge- diend mede op initiatief van de partij. De fractie vaagt zich nu af of er wel genoeg werving is gedaan. In totaal zijn name- lijk maar vier basisscholen in Oost benaderd. Ook wa- ren er in april nog tenmin- ste vijftien aanmeldingen en vraagt D’66 zich af hoe de zomerschool in 2016 wel een succes kan worden. Wat een prachtige zomer beleven de thuisblijvers in Schiedam dit jaar zeg! Met af en toe een kleine terugval van een paar dagen is het nu al wékenlang mooi weer. Soms tropisch, soms iets minder warm, maar altijd weer om naar buiten te gaan. En het einde is nog niet in zicht. Bij de weerberichten die het Nieuwe Stadsblad regelmatig op Facebook plaatst, staat ook deze week een foto met een prachtig zonnetje erop. En waarschijnlijk is dit niet voor de laatste keer dit jaar het geval! Het zijn dus mooie weekenden om in de stad te recreëren. Om een verkoelende duik te nemen, te picknicken met vrienden of vriendinnen, een spelletje schaak te spelen met een ouwe maat, te ravotten in de speeltuin of een ijsje te eten. Vooral de parken en strandjes hebben over aandacht niet te klagen. Ook onze fotograaf genoot afgelopen weekend van de zomer. Dat is te zien aan de mooie plaatjes die hij voor ons heeft gemaakt, zoals deze foto in speeltuin Fort Drakensteijn in het Beatrixpark. Foto: Mart Stevens Wéér een zomers weekend! WIE KRIJGEN BERT EN BIRGIT? De twee koeienbeelden krijgen hun oude plek op de Koemarkt terug. Of toch niet? 3 » EEN NIEUW ONDERKOMEN Verhuisde jongerenstichting Tha New Generation in de spotlights. 13 » Rel optreden ‘Neonaziband’ in Graauwe Hengst SCHIEDAM - Allemaal hetze en met een politieke achter- grond, verklaren Hillie en zoon Arthur van de Graau- we Hengst over het optreden van de twee metalbands The Firm en Blindfolded. Het optreden was ruig maar ont- aarde niet. Volgens de eige- naren is er nog nooit herrie geweest in het muziekcafé. “Het werd pas grimmig na- dat de politie met zes man binnenviel om de vergun- ning te controleren. Daarna waren er geen incidenten. Wel moesten wij op het mat- je komen bij de gemeente.” Burgmeester Lamers eist voortaan vooraf een lijst namen met optredens. On- der toezicht of curatele, volgens oma Hillie die het betreurt dat haar levens- werk de Graauwe Hengst in een kwaad daglicht wordt gesteld. Zoon Arthur kent de bandleden persoonlijk en benadrukt dat het om de muziek gaat en niet om poli- tieke ideeën. Volgens Hillie is het een op- geblazen politieke rel, “ter- wijl wij niet doen aan poli- tiek”. Bovendien is zij uit de tijd van punkbands, met minstens zo heftige teksten. En hoe moet ze bij handen in de lucht nagaan of het geen Hitlergroet is? “Bovendien zijn de teksten bij heavy me- tal grunge onverstaanbaar.” Deze week kwam aan het licht dat in juli een neonaziband optrad in de Graauwe Hengst. Linkse actiegroepen beschuldigen deze band van extreem rechtse sympathieën. Na een politie-inval ontstond een grimmige sfeer. De kroeg staat onder verscherpt muzikaal toezicht. Muziekcafé onder curatele KLIK & WIN ACTIE Win een spellenpakket van Goliath Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Embed Size (px)

description

Nieuwe Stadsblad

Transcript of Nieuwe Stadsblad week33

 • U vindt een overzicht van de (wettelijk verplichte) publicaties, zoals verschenen op www.of cielebekendmakingen.nl in het midden van deze krant.

  SchiedamBroersvest 64(010) 4731150

  ZOMER OPRUIMINGWWW.CORRECT.NL

  PROFITEER VAN DE

  010-4.618.618

  Habotapijt

  Zie onze advertentie in deze krant!

  Krantniet ontvangen?Bel 0900-424 57 26

  of bezoekwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten

  www.nieuwestadsblad.nlWoensdag 12 augustus 2015

  Intratuin Pijnacker Rijskade 1aIntratuin Zoetermeer Voorweg 192Donderdag en vrijdag koopavond

  15 augustus

  50%korting

  20%kortingkorting40%korting

  30%korting

  PARKINGsale

  Plaats je bericht op onze websiteSchiedam - Plaats voortaan zelf je berichten op www.nieuwestadsblad.nl. Onze website is helemaal ver-nieuwd en nu nog toeganke-lijker voor meeschrijvers! Er maken al volop Schie-dammers en allerlei organi-saties en instellingen uit de stad gebruik van. Je kunt er op een eenvoudige manier zelf je berichten op zetten, de agenda vullen met een activiteit of iets te koop aan-bieden op het prikbord. Ga dus snel even naar: www.nieuwestadsblad.nl.

  Hoge werkdruk Wijkteam OostSchiedam Wijkondersteu-ningsteam Oost heeft te maken met grote drukte. Dat stelt teamcordinator Sascha Peters. Volgens haar is de werkdruk zo hoog, dat er misschien wachtlijsten nodig zijn om alle mensen te kunnen helpen.In de gemeente Schiedam zijn zes Wijkondersteu-ningsteams (WOTs) actief. In een WOT werken des-kundigen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, mantel-zorg, opvoeden, werk, ver-slaving, en schulden. Bewo-ners kunnen er terecht met vragen over deze zaken. De Wijkteams zijn extra be-langrijk nu de gemeente, sa-men met dienstverlener In-cluzio opdrachtgever van de teams, sinds 1 januari meer verantwoordelijkheden heeft op het gebied van werk, welzijn en (jeugd)zorg.

  Volgens Peters weten bewo-ners haar team steeds beter te vinden. Er zijn nog geen wachtlijsten, maar we gaan deze wel creren als de vraag naar ondersteuning dit tem-po aanhoudt. De werkdruk kan lager worden, wanneer medewerkers kennis met elkaar kunnen delen. Maar hier is door de drukte juist geen tijd voor. Het is de bedoeling dat medewerkers hun specialistische kennis delen; van specialist naar generalistische werker met specialistische kennis. Nu kunnen vragen over bij-voorbeeld opvoeding alleen opgepakt worden door de-zelfde medewerkers. Peters hoopt door uitbreiding van haar team wat meer ruimte te krijgen om kennis met el-kaar te delen. Dan kan ie-dereen dezelfde ondersteu-ningsvragen oppakken.

  Streep door zomerschoolschiedam - Zomerschool De Overstap gaat niet door. Volgende week zouden kin-deren uit Schiedam-Oost lessen volgen bij het Lentiz College om ze voor te berei-den op de overgang van het basis- naar voortgezet on-derwijs. Uiteindelijk waren er maar twee aanmeldin-gen, dus ging er een streep door het lesprogramma. De gemeenteraadsleden van D66 zijn teleurgesteld dat de zomerschool niet door-gaat. De fractie heeft daar-om vragen over het onder-werp gesteld bij het college

  van burgemeester en wet-houders. De aanzet voor de zomerschool is in november vorig jaar gegeven naar aan-leiding van een unaniem aangenomen motie, inge-diend mede op initiatief van de partij.De fractie vaagt zich nu af of er wel genoeg werving is gedaan. In totaal zijn name-lijk maar vier basisscholen in Oost benaderd. Ook wa-ren er in april nog tenmin-ste vijftien aanmeldingen en vraagt D66 zich af hoe de zomerschool in 2016 wel een succes kan worden.

  Wat een prachtige zomer beleven de thuisblijvers in Schiedam dit jaar zeg! Met af en toe een kleine terugval van een paar dagen is het nu al wkenlang mooi weer. Soms tropisch, soms iets minder warm, maar altijd weer om naar buiten te gaan. En het einde is nog niet in zicht. Bij de weerberichten die het Nieuwe Stadsblad regelmatig op Facebook plaatst, staat ook deze week een foto met een prachtig zonnetje erop. En waarschijnlijk is dit niet voor de laatste keer dit jaar het geval! Het zijn dus mooie weekenden

  om in de stad te recreren. Om een verkoelende duik te nemen, te picknicken met vrienden of vriendinnen, een spelletje schaak te spelen met een ouwe maat, te ravotten in de speeltuin of een ijsje te eten. Vooral de parken en strandjes hebben over aandacht niet te klagen. Ook onze fotograaf genoot afgelopen weekend van de zomer. Dat is te zien aan de mooie plaatjes die hij voor ons heeft gemaakt, zoals deze foto in speeltuin Fort Drakensteijn in het Beatrixpark. Foto: Mart Stevens

  Wr een zomers weekend!

  WIE KRIJGEN BERT EN BIRGIT?De twee koeienbeelden krijgen hun oude plek op de Koemarkt terug. Of toch niet?

  3

  EEN NIEUW ONDERKOMENVerhuisde jongerenstichting Tha New Generation in de spotlights.

  13Rel optreden Neonaziband in Graauwe Hengst

  SCHIEDAM - Allemaal hetze en met een politieke achter-grond, verklaren Hillie en zoon Arthur van de Graau-we Hengst over het optreden van de twee metalbands The Firm en Blindfolded. Het optreden was ruig maar ont-aarde niet. Volgens de eige-naren is er nog nooit herrie geweest in het muziekcaf. Het werd pas grimmig na-dat de politie met zes man binnenviel om de vergun-ning te controleren. Daarna waren er geen incidenten. Wel moesten wij op het mat-je komen bij de gemeente.Burgmeester Lamers eist voortaan vooraf een lijst namen met optredens. On-

  der toezicht of curatele, volgens oma Hillie die het betreurt dat haar levens-werk de Graauwe Hengst in een kwaad daglicht wordt gesteld. Zoon Arthur kent de bandleden persoonlijk en benadrukt dat het om de muziek gaat en niet om poli-tieke ideen.Volgens Hillie is het een op-geblazen politieke rel, ter-wijl wij niet doen aan poli-tiek. Bovendien is zij uit de tijd van punkbands, met minstens zo heftige teksten. En hoe moet ze bij handen in de lucht nagaan of het geen Hitlergroet is? Bovendien zijn de teksten bij heavy me-tal grunge onverstaanbaar.

  Deze week kwam aan het licht dat in juli een neonaziband optrad in de Graauwe Hengst. Linkse actiegroepen beschuldigen deze band van extreem rechtse sympathien. Na een politie-inval ontstond een grimmige sfeer. De kroeg staat onder verscherpt muzikaal toezicht.

  Muziekcaf onder curatele

  KLIK & WIN ACTIE

  Win een spellenpakket van GoliathGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • * Reparaties klaar terwijl u wacht* Vernieuwen: in overleg met uw wensen* Implantaatprotheses* Dagelijks geopend van 08.30-16.30 uur* Behandeling volgens afspraak* Digitale gebitsprotheses

  Tandprothetische Praktijk VeringmeierNieuwe Haven 131, Schiedam Tel. 010-4261417Hof van Spaland 45, Schiedam Tel. 010-4711320

  www.klikgebitschiedam.nl

  KUNSTGEBITTENKUNSTGEBITTEN

  Wijntip!!!Sainte Olive

  FranSe Merlot of Chardonnay

  vleKjOnGe jenever

  Hele liter

  jiM BeaM BOurBOn WHiSKey

  Hele liter

  eriStOFF Witte vOdKa

  0,7 liter

  eStarOraSpBerry

  FlavOured ruM0,7 liter

  FaMOuS GrOuSe SCOtCH WHiSKy

  Hele liter

  Aanbiedingen geldig vanaf 12-08-2015 t/m 18-08-2015

  vaSte laGe prijzen: GOrter jenever Hele liter 10,49BaCardi Witte rumHele liter 19,99

  4,99 3,99 10,99 9,99

  20,99 17,99 12,99 9,999,99 7,49

  19,99 17,49

  - Al 30 jaar kwaliteit en services -

  Voor al uw tapijt, vinyl, laminaat,zonwering, gordijnen en PVC.

  Kijk en vergelijk!

  HABO TAPIJTBroersveld 159 | 3111 LG Schiedamt: 010-4269609 | f: 010-4263012

  [email protected] | www.habotapijt.nl

  Habo TapijtVloeren & Raamdecoratie

  Info en boekingen: Rederij Fortuna BV. Tel. 0181 - 62 61 26 of 06 - 53 36 79 13

  WWW.PARTYSCHEPEN.ORG

  HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN!

  VERTREK VANUITSPIJKENISSE

  Moonlight Dinn

  er

  Cruises All-in

  Brunch Cruise

  s

  All-in

  Afhuren van de partyschepen is

  uiteraard ook mogelijk 59,50 p.p.

  Za. 15, 29 aug., 5 (wereldhavendagen 67,50) 19, 26 sept., 3, 17, 31 okt., 7 nov. (70 jaren party, 69,50) 14, 21 nov., 12 dec.

  Incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

  42,75 p.p. Zo. 16, 30 aug., 6 sept. (wereldhavendagen 46,50), 27 sep.,

  11, 18, 25 okt., 8, 22 nov., 6 dec. 10 jan., 6 febr.Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

  (excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.

  52,50 p.p. All-inZondag 15 november - Ontvangst schippersbittertje, vispalet,

  Captainsdinner: koud/warm buffet met ijsdessert, live music en shantykoor. Incl. alle drankjes (excl. buitenl.gedist.). Inschepen 17:00 uur, vertrek 17:30 uur. Terugkomst ca. 21:00 uur.

  SAIlORS

  CRuISe

  69,50 p.p.Wo. 26 aug. - Inclusief: 2 x koffie met gebak, uitgebreide lunch, dinner: warm/koud buffet met

  ijsdessert, excl. overige drankjes. Heenreis is met luxe touringcar. Opstappen: 07.30 uur, Vertrek: 08.00 uur, Terugkomst ca.: 21.30 uur.

  DAGTOCHT

  ANTWeRPeN

  57,50 p.p.woensdag 16 september - (Grootste jaarmarkt van Nederland) lunch tussen de middag,

  dinner: warm/koud buffet met ijsdessert, exclusief overige drankjes. Heenreis is met luxe touringcar. Opstappen: 08.00 uur, Vertrek: 08.30 uur, Terugkomst ca.: 20.00 uur

  DAGTOCHT

  AlPHeN A/D RIj

  N

  OOK VOOR DE

  KRANTCADEAUKAART,

  EVEN NAAR

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 2

  Ben je toe aaneen andere ets?Je vindt hem op ons prikbord

  WIJHIERVANNieuwe Stadsblad

  Nieuwe Stadsblad staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.nieuwestadsblad.nl

 • www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 3

  Proveniersbrug dicht voor verkeerschiedam - Vrijdag 21 augus-tus kan het verkeer geen ge-bruik maken van de Prove-niersbrug. Dit geldt ook voor maandag 28 september tot en met vrijdag 16 oktober. Bussen en trams rijden tot en met 19 oktober niet over de brug. De binnenstad van Schiedam blijft bereikbaar via een alternatieve route, die met borden wordt aan-gegeven. Vorige week woensdag was de Proveniersbrug ook al af-gesloten. Er wordt hard ge-werkt om de brug eindelijk helemaal klaar te krijgen. In 2013 is de Proveniersbrug gerenoveerd, maar dit is niet goed gegaan. De brug kan namelijk niet open, omdat

  verschillende delen van het mechaniek zijn afgekeurd. Dit is vooral voor de recre-atievaart vervelend. De ge-

  meente Schiedam doet er al-les aan om ervoor te zorgen dat de brug op zo snel moge-lijk toch veilig open kan.

  Er wordt hard gewerkt aan de Proveniersbrug. Dit betekent afsluitingen voor het verkeer. Foto: Margje Kooistra

  1100 bomen groener?schiedam - Nieuwe Stads-blad-lezer Ronald Ruseler reageert op het artikel in de krant van vorige week over de aanplant van 1100 bomen door de gemeente Schiedam:Ik kan het nut hiervan al-leen maar onderschrijven. We wonen in het Rijnmond-gebied, n van de vuilste gebieden van Europa qua luchtverontreiniging. Elke geplante boom is beeld-bepalend en verhoogt de leefbaarheid, omdat zij ver-koeling biedt, stof opvangt en zuurstof geeft zoals het artikel meldt. Maar is dit hosanna-verhaal van de ge-meente Schiedam nu wer-kelijk zo positief als wordt voorgesteld?Als bewoner van de Mo-lensingel heb ik de massale houtkap van de honderden

  bomen langs de Churchil-lweg 2 jaar geleden mee-gemaakt. Slechts 110 boom-pjes zijn er teruggeplaatst. Behalve deze verwoestende kaalslag denk ik ook aan de kap van rijen populieren, die moesten verdwijnen op de Hargalaan. Er staan nu slechts 3 boompjes. En dan praat ik niet eens over de kap van duizenden bomen langs de A4 en de A20 en de kap van vele bomen van het nieuwbouwterrein tussen de Burgemeester Knappert-laan en de Nassaulaan.Het groene verhaal van de gemeente Schiedam is dus wat genuanceerder dan in de krant staat beschreven. Helaas!

  Lees de hele ingezonden brief van Ronald Ruseler op de website www.nieuwestadsblad.nl.

  HEEFT U AL UW GRATIS OV AANGEVRAAGD?

  Als ik het bericht van onze wethou-der Mario Stam lees, zie ik dat er maar 128 senioren deze kaart hebben aangevraagd. Van verbazing trek ik hierbij mijn wenkbrauwen omhoog en denk: zo weinig?Als ik bedenk dat ruim 1000 personen zijn benaderd hiervoor vind ik dit toch een heel laag getal.Maar ik denk dat ik het antwoordt hierop weet. Veel senioren met alleen AOW en/of een heel klein pensioen hebben geen idee dat dat zij hierop recht hebben.AOW is toch geen bijstand denken zij, daar hebben wij toch keihard en jaren voor ge-werkt. Nu is het zo dat voor senioren andere bedragen gelden en heeft u alleen AOW of AOW met een klein pensioentje dan heeft u hier gewoon recht op, dus vraag die kaart gelijk aan.U moet eerst een persoonlijke OV-kaart

  hebben of aanvragen op de website www.ov-chipkaart.nl, daarna een Digidcode, aan-vragen op www.digid.nl.Denkt u nu dat is veel te moeilijk voor mij of heeft u geen internet? Laat ons Service Team of hetWOT-team in uw wijk u helpen.Voor een bedrag van 7,50 euro voor uw chip-kaart (als u deze chipkaart nog niet bezit) kunt u tot eind 2018 gratis gebruik maken van het routenet van de RET. Bedenk dus dat er heel veel mogelijkheden zijn om al-les lekker gratis te gaan bezoeken. Het is een van de manieren om eenzaamheid op te los-sen.Dus senioren kom in actie en ga genieten van die kaart, u heeft er recht op.Tot volgende week,

  Joke BalliJns

  anbo-nieuws

  KoRT nieuws

  ingezonden briefschiedam - Fred van der Drift van wil namens Milieudefensie Schiedam en de VTM (Vereniging tegen Milieubederf) reageren op het artikel in de krant van vorige week over de sloop van kunst-grasvelden in Harga: Het is kapitaalvernieti-ging en blijft mogelijk braak liggen. De velden werden zeer intensief gebruikt door jongeren uit de omgeving. Er is ook een kapvergunning af-gegeven voor 275 bomen in het Hargapark. Het is allemaal zeer dubieus en onzorgvuldig omdat de gemeente nog met een voorontwerp bestem-mingsplan bezig is. Het is ook maar zeer de vraag of in dit stuk Hargapark mensen willen gaan wo-nen, in de oksel van het Kethelpein en dadelijk langs de drukste stuk A4. Voor de dichtstbijzijnde voorzieningen moeten bewoners dadelijk bijna de auto nemen om er te komen. Laat de gemeente /pro-jectontwikkelaar eerst maar aantonen dat er kopers zijn. Het omzagen van 275 bomen en twee kunstvelden eruit halen dat is in enkele weken gebeurd. Dit heeft niets met duurzaamheid te ma-ken, iets waar Schiedam prat om gaat. De VTM heeft overigens bezwaar aangetekend tegen deze bomenkap.

  hond uit snikhete auto geredschiedam - De Dierenpoli-tie heeft vorige week een hond uit een snikhete auto gered in Schiedam. Het dier zat al minimaal twee uur in de auto. Agen-ten van de Dierenpolitie hebben een ruit ingesla-gen, de hond is vervolgens naar het asiel gebracht. Daar heeft de eigenaar het dier later weer opgehaald. De eigenaar heeft een boe-te gekregen van 360 euro.

  auto over de kop bij Kethelpleinschiedam - Op de A20 ter hoogte van het Kethel-plein bij Schiedam is maandagmiddag een auto over de kop geslagen.De betrokkene is met de schrik vrijgekomen en heeft er alleen schaaf-wonden aan overge-houden. Vanwege het ongeluk was n rijstrook in de richting van Rotter-dam een tijdlang afge-sloten. Er was daardoor een korte file ontstaan bij Vlaardingen.

  Kidsbouwdorpschiedam - Van 13 juli tot en met 7 augustus kon-den kinderen dagelijks terecht in het KidsBouw-dorp in het Beatrixpark. De organisatie kijkt terug op een succesvolle editie, met dagelijks 50 tot 100 deelnemertjes. Alleen op regenachtige dagen was het een stuk rustiger.

  Touwtrekken om Bert en BirgitIn 2010 verdwenen de beelden bij verbouwing van de Koemarkt. Dit jaar zijn ze herontdekt door Kethelse bewoners, die Bert en Birgit willen bevrijden voor hun weidepark. Maar Koemarktbewoners roepen boe tegen verhuizing en willen de koeienkoppen terug.

  Door Frank Willemse

  schiedam - De koeienkoppen van de Koemarkt stonden tot 5 jaar geleden op tweemeter hoge sokkels boven de par-keergarage van de Nieuwe Passage. De runderkoppen sneuvelden toen het plein op de schop ging. De gemeente beloofde herplaatsing. Drie jaar geleden voerde Kethellapper Peter Staal al actie om de dieren te bevrij-den. Zijn plan om ze naar het Kethelpark te halen sneuvelde, omdat omwo-nenden geen kunst wilden op het historische landje, maar echte koeien. Ook po-litieke partijen als Leefbaar Schiedam en D66 vroegen aandacht voor Bert en Birgit. Maar die stem ging verloren in het politiek gewoel.Tot de gemeentelijke afde-

  ling Cultuur de beelden aan bewonersvereniging Spa-land aanbood. Die zochten voor de beelden een mooie plek uit: de Kethelse Poort op hoek Slimme Watering en Harreweg. Centrumbe-

  woners reageerden echter verontwaardigd. Woord-voerder Henk van den Broek van de bewoners rond de Koemarkt: Bert en Birgit horen hier thuis. Herbert Nikkels van bewonersver-

  eniging Spaland betreurt de opwinding en wil geen getouwtrek. Het gaat ons alleen om de beelden een plek te geven, zodat elke Schiedammer daarvan kan genieten.

  De beschuldigende vinger gaat naar het stadskantoor, dat de beelden wegschonk zonder overleg met wijkamb-tenaren. Volgens wijktoe-zichthouder Leon Verzijden is het miscommunicatie.

  Koeienkoppen Bert en Birgit in het depot. De beelden verdwenen in 2010 van de Koemarkt, maar zijn na vijf jaar herontdekt. Het is alleen nog niet duidelijk waar het runderstel nu een plaatsje krijgt. Foto: gemeente Schiedam

  contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16a, Postbus 19803000 BZ RotterdamT (088) 0131 010E [email protected] www.nieuwestadsblad.nl

  contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkhedenneemt u contact op metuw accountmanager, bel met(088) 013 99 85 of mail: [email protected]

  commercieel directeurBas [email protected]

  Redactie nieuwe stadsbladRob KokkelinkKarin MoermanEmile van de Velde

  chef regioredactieAnnemieke AnneveldtA. [email protected]

  bezorgklachtenI www.nieuwestadsblad.nl/service

  VerspreidklachtenT (0900) 424 57 26

  FamilieberichtenE [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  RubrieksadvertentiesE: [email protected] (0900) 674 38 36

  drukWegener Nieuwsdruk

  algemene voorwaarden en overigeinformatieI www.wegenermedia.nlNieuwe Stadsblad is een uitgavevan Wegener Media BV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV.

  wegener media bV

  COLOFON

 • Wij helpen u verder

  Wilt u hulp of advies bij (het regelen van) uw zorg?De onafhankelijke medewerkers van het Adviespunt Zorgbelang helpen u graag. Ook familie, mantelzorgers of kennissen kunnen ons raadplegen.

  Algemene informatie en advies Individuele ondersteuning langdurige zorg (Wlz)T: (088) 929 40 19 T: (088) 929 40 40E: [email protected] E: [email protected]

  Onze ondersteuning is kosteloos en onafhankelijk van zorginstellingen en zorgverzekeraars.

  VERKOOP UW CAMPER OF CARAVAN! CAMPOLIFE KOO

  PT IN OF

  BEMIDDELT BIJ VERKOOP!

  Langeweg 1a | 3274 LZ (Bedrijvenpark) Heinenoord | T 0186-60 40 00 | www.campolife.nl

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 4

  Goed om te weten Gratis bezorgen Gratis parkeren Geen vervoer? Geen probleem!Vraag naar onze gratis ophaaldienst

  7500m2 KLASSIEKE ENMODERNE MEUBELEN EN VERLICHTING

  Zeemanstraat 17 2991 XR BarendrechtRotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard)Tel. 010-292 10 26 Meubelen Tel. 010-292 10 22 VerlichtingRing Rotterdam-Zuid A15afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde

  OPENINGSTIJDENMAANDAG van 11.00 tot 17.30 uurDINSDAG T/M DONDERDAGvan 9.00 tot 17.30 uurVRIJDAG van 9.00 tot 21.00 uurZATERDAG van 9.30 tot 17.00 uurZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur

  Grote collectie stijlmeubelenvindt u bij Straluma

  Straluma is de grootste verlichtings speciaalzaak van Nederland.Op de 1e etage vindt u op 2500m2 een prachtige collectie klassieke- en romantischemeubelen en een groot assortiment klassieke verlichting in brons,messing en kristal.

  2025.-Eethoek tafelKersenhouten tafelafm. 200 x 100 cm

  339.-Eetkamer stoelenStof met kersenhoutper stuk vanaf

  IEDERE ZONDAGGEOPEND

  BEZOEKONZEWEBSITEWWW.STRALUMA.NL

  Een voorbeeld uit onzeprachtige collectieklassieke/kersenmeubelen

  Kasteelbank Castel 2-zitsGeheel leder met zwarte biesUitstekendezitkwaliteit

  Fauteuil JamesGeheel leder metzwarte bies

  Fauteuil OsloUistekende kwaliteitstof 2895.-1250.- 1595.-

  1098.-EethoekGiottoKersenhouten tafeluit schuifbaar

  325.-Eetkamer stoelenStof met kersenhoutper stuk vanaf

  Bankstel 2 1/2+1+1Strak klassiek stoffen bankstel. Uitstekendezitkwaliteit In meerdere kleuren leverbaar 3695.-

 • www. bakkerammerlaan.nl

  Hartige of zoete trek?

  De aanbiedingen gelden van donderdag 13 t/m woensdag 19 augustus

  Kaasbroodje

  3,-Rondos 4 stuks1,25

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 5

  www.zitwel.nlwww.zitwel.nl

  SALE!

  Escudostraat 7 | 2991 XV Barendrecht | 010 - 456 72 80Woonboulevard Barendrecht - ingang via Mooi&More | Burchthuys Wonen

  Snel leverbaar Vakkundig advies Fauteuils in alle maten van extra small tot extra large

  Ruime keuze in stof en leder Vrijblijvende ophaalservice

  850,-van 1075,- nu

  950,-van 1595,- numet opsta hulp

  De ZitWel fauteuil-collectie is uniek...

  Maak nu uw keuze voor een nieuwe fauteuilen geniet van hetuitstekende zitcomfort!Hartelijk welkom!

  sta-op fauteuils ergonomische fauteuils relaxfauteuils maatwerkfauteuils

  SALE!

  SALE!

  SALE!

  SALE!

  van 895,- nu495,-

  1495,-van 1795,- nu

  Luiers voor de kledingbank

  schiedam - Medewerker Mendy den Hollander van Wijk Ondersteuningsteam Nieuwland heeft een week lang luiers en andere ba-byartikelen ingezameld

  voor de kledingbank van Nieuwland in Schiedam. Afgelopen zaterdag werden de ingezamelde spulletjes uitgedeeld aan de nieuwe eigenaren.

  Initiatiefneemster Mendy is blij met de opbrengst van haar actie, maar benadrukt wel dat de babybenodigdhe-den natuurlijk altijd welkom zijn bij de kledingbank.

  Mendy den Hollander (links) bij de opbrengst van de inzamelactie voor de kledingbank. Naast luiers en en andere verzorgingsproducten, zijn ook kleertjes ingeleverd.

  Zomeractie Theater aan de Schie en Nieuwe StadsbladSpeciaal voor theaterliefhebbers n lezers van het Nieuwe Stadsblad heeft Theater aan de Schie een leuke zomeractie bedacht. U kunt tot en met 31 augustus mee doen en kans maken op diverse prijzen.

  U wordt de komende weken uitgedaagd om een recensie te schrijven over een voor-stelling die volgend seizoen te zien is in Theater aan de Schie. U denkt een recensie over iets wat komen gaat? Er valt natuurlijk altijd wel iets leuks te bedenken.Zeven weken lang kunt u meedoen met onze zomerac-tie in samenwerking met het Nieuwe Stadsblad en kans maken op vrijkaarten van de

  door u gekozen voorstelling, een horeca-arrangement of een rondleiding over de re-dactie van w weekkrant. Iedere week heeft een win-naar, dus u mag zo veel keer meedoen als u zelf wilt.Wat moet u doen: schrijf een recensie over een voorstel-ling met het door ons aan-gegeven genre. Deze week is het genre cabaret. Voor-beelden van voorstellingen zijn: Of de Gladiolen van Veldhuis en Kemper en Dag-licht van Johan Goossens. De voorstelling mag u zelf kiezen, maar het moet wel een n uit ons nieuwe pro-gramma zijn. U schrijft een recensie van maximaal 225 woorden. Stuur uw recensie vr 31 augustus naar [email protected] onder vermelding van the-aterrecensie. De winnaars worden vanaf eind augustus op de hoogte gebracht.

  Schrijf een recensie over een voorstelling in het genre cabaret en maak win leuke prijzen. Foto: Veldhuis en Kemper - PR

  Luikse markt Hoogstraatschiedam - Sinds het voor-jaar wordt op de koopzon-dagen in het centrum van Schiedam de echte Luikse marktgoed bezocht. Een Luikse markt is een brade-rie waar het aanbod van ge-bruikte en nieuwe goederen elkaar afwisselen. Er is voor iedereen iets te koop.Op zaterdag 22 augustus tus-

  sen 10.00 en 17.00 worden de kramen voor deze markt een keer op de Hoogstraat geplaatst. Vooral de aanvul-ling met detailhandel en ho-reca, zal deze markt anders dan anders maken. Onder-nemers op de Hoogstraat no-digen dan ook u van harte uit om de winkels en vele kramen te bezoeken.

  Gratis kunstfietsrouteschiedam - Hoe goed kennen Schiedammers de grootste wijk van de stad eigenlijk? Wist jij bijvoorbeeld dat er veel kunst in de open-bare ruimte te vinden is in Nieuwland? Fiets mee met cultuurscout Ineke Hagen en kunstenaar Yvon Koop-man en ontdek Nieuwland op een andere manier.

  Op vrijdag 4 september ver-trekken ze om 15.00 uur van-af het Dreesplein. Deelname aan de fietstocht is gratis, een vrijwillige bijdrage voor de afsluitende borrel wordt op prijs gesteld. Aanmel-den via de website cultuur-scouts.stichtingmooiwerk.nl/evenementen of telefo-nisch: 010-273 47 80.

  Workshop voor vrouwenschiedam - Op woensdag 23 september start drs. Maja Jeffkins met een nieuwe workshop Positieve & Prak-tische Psychologie voor Vrouwen in het Novotel in Schiedam. Het is een gezel-lige workshop waarin alle deelneemsters in een korte tijd veel inzicht krijgen in het denken en handelen van mensen.Deze unieke workshop van twee bijeenkomsten wordt gegeven op 23 september en op 4 november van 20.00 tot 22.00 uur in het Novo-tel, Hargalaan 2. De prijs om deel te nemen aan deze workshop is 47,50 euro, in-clusief stencils en een cer-tificaat als bewijs van deel-name.Iedereen die zich wil aan-melden of graag meer infor-matie wil over de workshop, kan geheel vrijblijvend bel-len met de assistente van Maja (010) 234 45 54 of kij-ken op: www.praktischep-sychologie.nl.

 • Op een zonnige dag is in alle rust onverwacht overleden onze bijzondere vader,

  schoonvader, opa, mijn overgrootvaderen lieve vriend

  Anton Sparreboom

  Toon

  85 jaar

  Vaar wel!

  Edward en Joyce Kinderen en kleinkind Mila Oscar en Anja Clo

  Gr Eduard

  7 augustus 2015Correspondentie-adres:Martinus Burkensstraat 283065 LA Rotterdam

  Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

  Met dankbaarheid voor alle liefde en zorg die

  wij van pa mochten ontvangen, maar ook

  bedroefd om het verlies, delen wij u mede

  dat uit ons gezin is heengegaan mijn lieve

  man en onze zorgzame vader en opa

  Petrus Johannes Veringmeier

  ~ Piet ~

  16 december 1927 5 augustus 2015

  Sinds 4 februari 1954 gehuwd met

  Anna Catharina Lansbergen

  Annie Veringmeier Lansbergen

  Kinderen & kleinkinderen

  De Uitvaartliturgie in de Sint Liduinabasiliek

  en de crematieplechtigheid hebben plaats-

  gevonden op dinsdag 11 augustus 2015.

  Correspondentie:

  Antonium

  Begrafenis & Crematieverzorging

  Bieslookveld 4

  3124 VB Schiedam

  Huwelijk

  In Memoriam

  Dankbetuiging

  Overlijden

  Geboren

  Jubileum

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

  Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie

  Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

  Colofon F

  amilieb

  erichten

  Overlijden

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 6

  Bedroefd maar dankbaar dat hem eenverdere lijdensweg bespaard is geblevengeven wij u kennis dat, toch nogonverwacht, is overledenmijn lieveome Jan,schoonvader en onze trotse opa

  Joannes Franciscus Mariavan Zeijl~ Jan ~

  weduwnaar van Lia van Zeijl - Kreuger

  in de leeftijd van 88 jaar.

  Jan en AngeliqueFloorTim

  9 augustus 2015Correspondentieadres:Jan en Angeliquep/a Monuta UitvaartzorgBurg. Honnerlage Gretelaan 3773118 BA Schiedam

  Gelegenheid tot afscheid nemen op maandag17 augustus van 12.15 tot 12.45 uur in parochiekerkSt. JandeDoper-Visitatie,Nolenslaan99 te Schiedam.

  De afscheidsviering wordt gehouden om 13.00 uurin voornoemdekerk.Aansluitendvindt om14.30 uurde crematieplechtigheid plaats in de aula vancrematorium Beukenhof, Burg. vanHaarenlaan 1450te Schiedam.

  Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condolerenen samenzijn in de ontvangkamer.

  Bewonderenswaardig was haar levenskracht.

  Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeftbetekend, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onzelevenslustige lieve moeder, bijzondere schoonmoeder, oma enovergrootoma

  Robertiene Margareta Franziskade Koster - Biltjes

  ~ Roberti ~weduwe van Dirk Cornelis de Koster

  op de respectabele leeftijd van 91 jaar.

  RobertJeanette en AbMario en JolleAvery

  9 augustus 2015Correspondentieadres:Monuta uitvaartverzorgingt.a.v. Familie de KosterBurg. Honnerlage Gretelaan 3773118 BA Schiedam

  Roberti is overgebracht naar het Monuta uitvaartcentrumaan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan 377 te Schiedam,alwaar geen bezoek.

  De crematieplechtigheid vindt plaats vrijdag 14 augustus om14.45 uur in de aula van crematorium Beukenhof,Burgemeester van Haarenlaan 1450 te Schiedam.

  Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in deontvangkamer.

  Bij ieder afscheid wordteen herinnering geboren

  Bedankt voor uw warme belangstelling bij het indrukwekkende afscheid op 9 juli van

  Wim Haack

  Uw aanwezigheid, telefoontjes, kaarten en bloemen hebben ons getroost en gesterkt.

  Annie Haack-Lepelaar Bea en Rob Astrid en Ronald Klein- en achterkleinkinderen

  Schiedam, augustus 2015

  Onze bijzondere dank gaat uitnaar al het personeel van

  zorgcentrum Harg-Spaland enMatrice Uitvaartbegeleiding voor

  de goede zorg en begeleiding.

  Dankbetuiging

  www.matrice.nl 010-2732424

  Bezoek d grootste showroom

  van Nederlandgrootste showroom grootste showroom

  van Nederlandgrootste showroom

  van Nederland

  GrafmonumentenGedenkstenenMaatwerk

  STEENHOUWERIJ STEENHOUWERIJ STEENHOUWERIJ STEENHOUWERIJ STEENHOUWERIJ STEENHOUWERIJ Skledar Skledar Skledar &&& Brandwijk Brandwijk Brandwijk

  Waar emotie vorm krijgt

  0183 - 352056 www.skledar.nl MEERKERK Nijverheidsstraat 1 MAASSLUIS Boogertstraat 1 (06 - 10 91 54 93)

 • Minder hoofdpijnen stress

  Betere bloedcirculatieen lymfestroom

  Minder woelen, dieper slapenen frisser opstaan

  Minder rug- en spierpijn

  Beter herstel van uwtussenwervelschijven

  Ontspannen spieren ensnellere recuperatie

  Een pijnvrije dagbegint s nachts

  www.dorsoo.nl

  Woonmall AlexandriumRotterdam

  Elke zondag open

  Kom langs in de Dorsoo Advieswinkel voor meer informatie:

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 7

  Profi teer van dit aanbod bij: Specsavers VlaardingenLiesveld 19 Tel. 010 435 9769

  Bij aankoop van elk montuur vanaf 59. U kunt uw 2e montuur voor uzelf of iemand anders kiezen uit dezelfde of lagere prijsklasse met hetzelfde type glazen. Bij randloze monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals dunne glazen g aelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Actie loopt t/m 30 augustus 2015. 2015 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

  voor jezelf

  2e bril gratisof voor iemand anders

  man

  vriendin zoon

  etc.

  Deze m

  aand

  al vana

  f 59

  59v.a. 79

 • AFVALLEN ZONDER LIJNEN

  www.makeiteasy.nl 0174-213202

  SCHIEDAM Ik voel me 10jaar jonger. In zes maanden tijdben ik 20 kilo afgevallen. Mijnlichamelijke klachten zijn met95% afgenomen. Ik ben ook,terwijl ik toch astmatisch ben,veel minder kortademiggeworden, vertelt een enthou-siaste Rita K. Zij is een van decursisten, die met enthousias-me het Afvallen zonder Lijnenprogramma volgen van Make ItEasy. Het fijne is, dat jenormaal eet en ook best veellekkers mag waar je niet dikvan wordt.

  Er wordt geen dieet voorgeschre-ven. Zeker als je een druk levenleidt, heb je geen tijd om preciesvolgens het boekje boodschappente doen en te koken. Wij zeggen:eet gewoon waar je trek in hebt.Er zijn maar een paar onbelang-rijke dingen waarvan het beter isom ze minder frequent te nutti-gen, zoals o.a. chips en koekjes.Maar de behandeling gaat diebehoefte ook tegen. Verder magje nagenoeg alles eten. De belangrijkste tip: Maak vanhet afvallen zonder lijnen elke dageen feestje!

  Bij de methode die MIE toepastwordt gewerkt met piepkleine-puntjes die pijnloos in het oorworden geplaatst.Deze zorgeno.a. voor een snellere vetverbran-ding en dat je geen behoefte hebtaan zoetigheid en overmatig eten.

  De Make It Easy methode wordttoegepast in 31 praktijken in heelNederland. Onze therapeutenwerken uitsluitend op afspraak.voor verdere informatie kunt uterecht op www.makeiteasy.nlof bellen naar 0174-213202

  vind ons ook op:www.facebook.com/makeiteasy.nl

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 8

  Hallo, ik ben Karin Moermaneindredacteur van het Nieuwe Stadsblad

  Verzorg jij publiciteit namens jouw (sport)vereniging?Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb je

  ander verenigingsnieuws? Je kunt het nuzelf online plaatsen op onze nieuwe website.

  Het bericht naar de redactie mailen is hierdoor nietmeer nodig. Het staat namelijk automatisch klaar voor

  de papieren krant en we plaatsen zoveel mogelijk berichten in de gedrukte krant. Daar hoef je niets

  extras voor te doen!

  SCHRIJF MEE!

  www.nieuwestadsblad.nl

  WIJHIERVANNieuwe Stadsblad

  Winnaars van het TSN OpenSCHIEDAM - Bij het TSN Open ging de winst naar Claire Lablans (speel-sterkte 2), Sherine Salem (3),Sharon Veldhoven (4), Lianne Leliveld (5), Sanne Stratman (6 17+), Mirjam Slootheer (7 17+), Margaux

  Koutros (8 17+), Bart Brons (2), Paul Jansen (3), Edward van der Torre (4), Aron Jo-sen (5), Aiko de Jong (6 17+), Ramon Westhoff (7 17+) en Marc Mansens (8 17+). Andere winnaars: Mariet Pors/Marloes Rauws (DD3),

  Carla Garnaat/Manon v/d Stok (DD4), Annelien Smal/Robin Nicolai (GD2), Mariet Pors/Ingmar v/d Wiel (GD3), Dymphy & Jasper Schuur-man (GD4), Sara Visser/Da-vid Bitter (GD5), Jaco Gou-wen/Martijn Nuijs (HD5).

  Toptrainers bij AsvionSCHIEDAM - Marc Lomans en Remco Hartgers gaan bij Asvion bij de dames de kar trekken. Daarmee vullen ze de vacature in, die ontstond na het min of meer onver-wachte afhaken van Michiel Cosijn en wordt een topkop-pel binnengehaald. Lomans, die de training en coaching voor zijn reke-ning neemt, speelde bij HC Rotterdam en daarna in de hoofdmacht van Asvion. Hartgers, die op donderdag de training doet, was bonds-coach van Canada, Zwitser-land en Zimbabwe, leidde diverse teams uit de hoofd- en overgangsklasse en heeft als speler/coach een een Asvion-verleden. Hij leidde

  enige tijd de dames van HC Rotterdam. Verder ontwik-kelde hij The Hockey Fac-tory en Hockeycoach.nl, een platform voor coaches op alle niveaus. Met dit duo heeft Asvion veel ervaring voor de jonge groep staan, stelt de club-leiding. Zij gaan komend jaar de nadruk leggen op het ontwikkelen van talent. Daarbij wordt ook nauw sa-mengewerkt met Spirit, de club waarmee Asvion vanaf het seizoen 2016/2017 de fusiehockeyclub HC Schie-dam gaat vormen. Enkele speelsters gaan al bij Spirit trainen. Titia Kapteijn com-pleteert het begeleidings-teams als manager.

  Het mag wat kosten. Handbalclub Ventura ruimde een jaar eerder dan gewenst het veld in Harga en gaat tijdelijk in Thurlede logeren. Om de handballers, die van dat jaar minstens de helft in de hal spelen, te accommoderen werden halsoverkop twee nieuwe stroken asfalt aangelegd. Foto: WM

  Halsoverkop aangelegd

  Met een zonovergoten finaledag van het TSN Open werd langs de Waterweg een lange reeks toernooien afgesloten.

  Door Gerard S. Verver

  SCHIEDAM - Het was ook een finale voor TSN-wedstrijd-leider Tara Lansbergen. In de vijf jaar, dat ze met haar be-stuur de regie voerde, heeft ze van het toernooi een top-evenement gemaakt. Maar er is een tijd van van komen en van gaan. Ik heb tegen-woordig een eigen bedrijf en moet prioriteiten stellen. De organisatie van het toer-nooi heb ik altijd met plezier gedaan, maar het wordt tijd dat andere mensen de kar gaan trekken. Oud-voorzit-ter John Nelis hoopt dat ze zich bedenkt. Lansbergen: Ik ben niet weg en zal op de achtergrond heus wel blijven meedenken. Bijvoorbeeld

  over het omgaan met lastige spelers. Zoals Edward van der Torre, die vorige week bij VLTC tot de orde geroe-pen moest worden, bij TSN opnieuw in de finale stond, daarin David van de Wege versloeg, maar zo irriteerde, dat de Nieuwerkerker het ge-bruikelijke drankje van de winnaar weigerde en even-

  min met hem op het fina-listenpodium wilde staan. Het was het enige smetje. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de finaledag nogal nat was en de binnenbanen van Kethelhaghe uitkomst bo-den, werden nu alle partijen volgens schema afgewerkt en werd nog voor zes uur de laatste bal geslagen.

  TSN moet op zoek naarwedstrijdleiding

  Robin Nicolai en Annelien Smal (op de rug gezien) bleven in het gemengd dubbel 2 het als nummer 1 geplaatst duo Van Heugten/Blonk voor. Foto WM

  Wie wordt twee?SCHIEDAM - Komend week-end start voor de honkbal-lers deel twee van de com-petitie. Dat doet Schiedam zondag met een uitbeurt tegen Zuidvogels. Het ne-gental van coach Leo Voogd gaat de beoogde klassering (eindigen in de kopgroep) zeker halen. In de eerste klasse B worden de reserves van HCAW kampioen. Daar-achter delen Tex Town Ti-gers en Schiedam de tweede plaats. In de strijd om de positie achter de Bussumse koploper heeft Schiedam het zwaarste programma. Op 30 augustus komt HCAW naar Schiedam en op de laatste competitiedag treft het in Enschede TT Tigers.

  Derbys: 2-2SCHIEDAM - Opnieuw ston-den Excelsior20 en Hermes DVS (ditmaal in het kader van de degradatie play-offs) tegenover elkaar. In de oe-fenperiode won Hermes, dat later ook de eerste compe-titiewedstrijd won. De re-turn was voor Excelsior en zondag werd de score van het kwartet derbys gelijk ge-trokken. De thuisclub begon moeizaam, maar slaagde er mede dankzij Edwards die ondanks een blessure bleef staan en 122 runs scoorde, de 178 te halen. Hermes bleef op 137 steken. In de kwartfi-nale van de T20-competitie lukte het Excelsior20 niet om verder te komen. Het ging bij 121 all out. VRA be-reikte 122 en won.

 • www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 9

  Vanaf woensdag 12 augustus 2015Vanaf woensdag 12 augustus 2015

  CHECK ONZE APP VOOR DE OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

  PER STUK

  PER STUK

  250 G 800 G

  2 KG

  400 G

  500 G

  3.69 WEEKEND

  1.99 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  0.79 WEEKEND

  2.19 WEEKEND

  0.89 WEEKEND

  1.19 WEEKEND

  1.49*1.69*

  1.49* 1.49*

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

  In ovenschaal.

  Orintaalse scharrelkipdelen**Met stokjes.

  Varkenshaassat**

  In houtnerfdoos. 10-12 stuks.

  Perziken

  Kaas-ui, meergranen of mas. 375 g

  Mini knipbrood

  Mango

  Thaise, champignon-, Italiaanse of oosterse roerbakgroenten.

  Roerbakgroenten**

  Kiwis

  Dip je vinger in het potje, draai en de lak is verdwenen.

  Nagellak-remover quick & easy

  20x 25 l bio zakken of 10x 240 l PE containerzakken.

  Containerzakken

  3 stuks.

  Power reinigings-pads

  LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN

  *

  14 T/M 16 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

  Vanaf woensdag 12 augustus 2015

  1.* Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling

  Ontkalkmiddel kof emachinesUniversele ontkalker, geschikt voor kof emachines.

  Wekelijkse sportagendaVOETBAL (oefen) don-derdag: VFC-Hermes DVS (20.00 uur), PPSC-Excelsior M 2 (20.00 toernooi VFC), Vic tor ia04/zo-SV V/zo (20.00 uur), Victoria04/za-SVV/za (19.45 uur), SVDPW/comb-DVO32 (19.30 toer-nooi HBSS).Vrijdag: Antibarbari-Excel-sior20 (19.15 uur).Zaterdag: SVDPW-CWO (14.00 uur), Victoria04/zo-SVV/za (17.00 uur), Vic-toria04/za-SVV/zo (17.00 uur), SpartaAV-KethelSpa-land/za (14.30 uur), finales HBSS-toernooi (11.00 en 14.00 uur).Zondag: Kocatepe-Excelsi-or20 (14.00 uur toernooi An-tibarbari), VFC-PPSC (14.00

  uur), Hermes DVS-Excelsior M 2 (14.00 toernooi VFC).Dinsdag: DVO32-Excel-sior20 (19.30 uur), Victo-ria04/za-KethelSpaland/za (20.00 uur). CRICKET: zondag HBS-Excelsior20, VRA-Hermes DVS.HONKBAL: zondag Zuidvo-gels-Schiedam.SOFTBAL: vrijdag Bijdorp 19.00 Schiedam-Orioles(h); maandag Bijdorp 19.30 Schiedam-Neptunus 3(da).WIELRENNEN: parkoers Maassluisedijk Renners-club De Coureur woensdag 19.00 Cees Boer-klassement, maandag 19.00 BASF-koers.Sportnieuws en tips: [email protected]

  SCHIEDAM - Marco Sas had zich voorgenomen om ko-mend seizoen te voetballen in het derde elftal van Vic-toria04. Het team van zijn te vroeg overleden vriend Ramon de Rond. In Vlaar-dingen moeten ze het echter zonder hem stellen: hij gaat bij SVDPW aan de slag.Het buitenkansje om samen met zijn oude voetbalmak-ker Toon Wolters SVDPW te gaan leiden, kwam op zijn pad nadat Slobodan Dutina zich bij het bestuur van de eersteklasser had afgemeld. Ik had graag bij de vrienden van Ramon gaan voetballen, maar toen Toon me belde hoefde ik niet lang na te den-ken. Zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal. Soms moet je keuzes maken. De twee maakten bij Sparta de eerste schreden op het voetbalveld en gingen daarna hun eigen weg. Later troffen ze elkaar in de nadagen van SVVs be-taald voetballeven.Is het niet prachtig dat twee oud-Spartanen elkaar

  nu weer gevonden hebben. Toon heeft in de afgelopen seizoenen fantastisch werk verricht. Het lijkt me heer-lijk om met hem te gaan sa-menwerken. Ik verwacht dat we elkaar goed gaan aanvoe-len en aanvullen. We zijn op dezelfde manier met voet-bal opgegroeid. Dan weet je intutief wat nodig en wat niet nodig is. Vorige week stond hij in Harga voor het

  eerst op het trainingsveld. Hij taxeerde de troepen en zag dat het goed was. Dit is een goede groep. Ik denk dat het een leuk seizoen gaat worden. Dat hij niet zelf kan gaan voetballen zit hem niet echt dwars. Natuurlijk is het leuk een wedstrijdje te kunnen spelen. Dat gaat dus niet door. Het wordt alleen een potje voetbal bij oud-Sparta of oud-NAC.

  Prachtig dat oud-Spartanenelkaar weer hebben gevonden

  Marco Sas taxeerde en zag dat het goed was: SVDPW heeft een goede selectie. Het gaat een goed seizoen worden. Foto: WM

  Publiek sponsorSCHIEDAM - Tot voor kort lukte het SVDPW niet om een sponsor te vinden. Maar wellicht staat binnenkort de naam PUBLIEK op de rood-witte shirts van de eer-steklasser. Was de voetbal-club tot vorig seizoen wars van het heffen van entree, het komend seizoen moeten kijkers bij thuiswedstrijden gaan betalen. Dat is door de KNVB opgelegd. Naast wat muntjes om een verfrissing aan te schaffen, moeten de toeschouwers komend sei-zoen vier euro entree beta-len. 65-Plussers betalen 2 en jeugd 1 euro. Zo worden ze sponsor. Wie van dat ge-doe af wil zijn, koopt voor 30 euro een jaarkaart. Meer info op: svdpw.com.

  Gedreven SVV/zo pakt de draad weer op

  SCHIEDAM - Harry van Kapel heeft nog geen idee waar het nieuwe SVV toe in staat is. Wel stelt hij vast, dat de groep met heel veel nieuwe gezichten en slechts drie man uit de ploeg die de derde klasse niet overleefde, gedreven bezig is. Maar ik heb nog geen idee wie op welke plek gaat spelen.Over het 7-0 verlies op het Ketheltoernooi tegen twee-deklasser KethelSpaland maakt hij zich niet al te druk. Zon uitslag lijkt rampzalig, geeft hij te ken-nen maar is het niet. Op slag van rust vielen twee doelpunten. Daarna volgden er, nadat ik in de rust bijna het hele elftal gewisseld had en de organisatie daardoor even niet meer zo solide was, binnen tien minuten vier. Hij toont zich zelfs

  best wel tevreden. We (en dan doelt hij ook op collega-trainer Marcel van der Ven, red). hebben er van genoten. We zijn nog niet zo lang bezig en dit was de eerste wedstrijd. Alle poppetjes moeten nog de juiste plaats

  krijgen. Ik heb dan ook geen idee hoe de basis er dadelijk gaat uitzien. Als je dat wilt weten moet je me over vier weken maar eens aanspre-ken. Dat er in de aanloop naar de competitie foutjes gemaakt worden, neemt hij zijn mannen evenmin niet kwalijk. Het is sowieso een mirakeltje, dat SVV na de

  exodus de zondagsector wist te bemannen. Hij be-sefte, dat voetballers niet be-paald in de rij zouden staan. Een degradatie en ook nog eindigen met heel weinig punten, werkt niet bepaald als een magneet, besefte hij. We hebben erg ons best moeten doen om spelers te interesseren en ons daarbij vooral gericht op oud-SVV-ers. Die bleken wel oren te hebben naar een terug-komst. H, Harry zeiden ze dan, wordt jij er trainer. Dan komen wij ook. Bij SVV is de rouwperiode voorbij. Daar hebben we een streep onder gezet. Wat er gebeurd is, is gebeurd. We gaan de draad weer oppakken, de zaak op poten zetten en er-voor zorgen, dat het publiek de weg naar SVV weer gaat vinden.

  Streep onder eendramatisch seizoen

  H HARRY WORDTJIJ DE TRAINERBIJ SVV DAN KOMEN WIJ OOK

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • rabobank.nl/rotterdam @RaboRotterdamfacebook.com/RaboRotterdam

  WE ZIJN HIER TE VINDEN DEZE ZOMER:14 augustus21 augustus28 augustus

  Winkelcentrum De Loper, VlaardingenStadserf, Schiedam

  Westhavenkade, VlaardingenHYPOTHEEKBUSZom % tour Zom % tour Zom % tour

  exclusief in vlaardingen en schiedam

  We komen naar je toe !

  Woonvragen? stap binnen in onze busdeze zomer iedere vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

  gratis orintatiegesprekken in de buurt!

  na succesvolle vrijdagEN OP De Koemarkt-Schiedam, Winkelcentrum Liesveld-Vlaardingen EN Winkelcentrum

  Spaland-Schiedam KOMEN WE NU OOK NAAR U!

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 11

  Geniet van de zon in uw tuinDeze producten mogen daarbij niet ontbreken!

  Door de ruime keuze uit diverse tuinstoelen en tafels in verschillende kleuren, stelt u eenvoudig uw favoriete tuinset samen. De tuinmeubels zijn niet alleen mooi, maar ook nog eens onderhoudsvrij. Hierdoor kunt u ze probleemloos het hele jaar buiten laten staan. De comfortabele stoelen zijn eenvoudig op te stapelen en

  oersterk. Uitstekend geschikt op ieder terras.

  Verkrijgbaar in 10 kleuren!

  Keter Cool BarDe Keter Cool Bar is een koelbox en bijzettafel in n! Ideaal tijdens een feestje om een gezellige statafel te creren en tegelijkertijd uw drankjes koel te houden.

  BESTEL NU

  weekkrant.nl/

  webw

  inkel

  elders79,95

  59,95

  elders69,95

  39,95

  elders59,95

  34,95

 • 12 AUGUSTUS 2015

  Colofon

  Eindredactie Gemeente Schiedam

  Klant Contact Centrum

  Stadserf 1, Schiedam

  Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

  i. www.schiedam.nl

  t. 14 010

  f. (010) 473 70 21

  Openingstijden Klant Contact Centrum

  Alleen op afspraak

  ma en vrij van 8.30 17.00 uur

  di van 8.30 12.30 uur

  woe en do van 8.30 20.00 uur

  Maak uw afspraak online of bel

  De gemeente Schiedam publiceert bij wijze van service elke woensdag een overzicht van haar (wettelijk verplichte) publicaties die in de voorgaande week verschenen in de digitale gemeentebladen op www.ofcielebekendmakingen.nl. Deze website is het erkende kanaal voor de bekendmaking van de ofcile gemeentelijke berichten. Voor eventuele bezwaar- en beroepstermijnen moet u uitgaan van de informatie op www.ofcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van (concept-)vergunningen, plannen en achterliggende documenten, kunt u een afspraak maken in het Klant Contact Centrum.

  Mededelingen en bekendmakingen

  Lees de ofcile bekendmakingen op www.schiedam.nl

  Aangevraagde vergunningen enontheffingen: hoe kunt u reageren?1. Zienswijze college van burgemeester en wethoudersVoordat de gemeente een besluit neemt over een aangevraagde vergunning, ontheffing of ander besluit kunt u hierop binnen zes weken (vanaf datum ter inzagelegging) mondeling of schriftelijk uw zienswijze indienen. U schrijft een brief naar het college van burgemeester en wethouders (postbus 1501, 3100 EA Schiedam) waarin u uw zienswijze op het voorgenomen besluit gemotiveerd uiteenzet. Voor een monde-linge zienswijze neemt u telefonisch contact op met de gemeente Schiedam via 14 010.

  2. Zienswijze gemeenteraadVoordat de gemeente een besluit neemt over een aangevraagde vergunning, ontheffing of

  ander besluit kunt u hierop binnen zes weken (vanaf datum ter inzagelegging) mondeling of schriftelijk uw zienswijze indienen. U schrijft een brief naar de gemeenteraad (postbus 1501, 3100 EA Schiedam) waarin u uw zienswijze op het voorgenomen besluit gemotiveerd uiteenzet. Voor een mondelinge zienswijze neemt u telefo-nisch contact op met de gemeente Schiedam via 14 010.

  3. BezwaarschriftBelanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen 6 weken na datum waarop het besluit is genomen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van bur-gemeester en wethouders (postbus 1501, 3100 EA Schiedam). In het bezwaarschrift dient in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betref-

  fende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

  4. Beroepschrift Rechtbank RotterdamIndieners van een zienswijze die het niet eens zijn met het genomen besluit, kunnen hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam (postbus 50951, 3007 BM). In het beroepschrift dient in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betreffende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet uw beroep-schrift te ondertekenen. Hieraan zijn kosten verbonden.

  5. Beroepschrift Raad van StateIndieners van een zienswijze die het niet eens zijn met het genomen besluit, kunnen hiertegen

  binnen 6 weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). In het beroepschrift dient in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betreffende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet uw beroep-schrift te ondertekenen. Hieraan zijn kosten verbonden.

  Aanvragen voorlopige voorzieningHet indienen van een bezwaar- of beroep-schrift voorkomt niet dat het besluit waartegen u bezwaar hebt, wordt uitgevoerd. U kunt dit proberen te voorkomen door, na indiening van uw bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Rot-terdam (sector Bestuursrecht) of bij de Raad van State. Hieraan zijn kosten verbonden.

  Toelichting

  Horeca & Evenementen

  Verleende evenementenvergunningenDe burgemeester van Schiedam heeft op 3 augustus 2015 de onderstaande vergunning verleend voor het organiseren van een evenement. Het betreft:

  Trainingsweekend Opening Seizoen, vanaf zaterdag 29 augustus 2015 10.00 uur tot zondag 30 augustus 2015 14.00 uur op het terrein van Handbalvereniging DWS aan de Parkweg 410. Vanaf 12 augustus 2015 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1.

  De burgemeester van Schiedam heeft op 4 augustus 2015 de onderstaande vergunning verleend voor het organiseren van een evenement. Het betreft de:

  Luikse Markt op zaterdag 22 augustus 2015 van 10.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag 31 oktober 2015 van 10.00 uur tot 17.00 uur op de Hoogstraat te Schiedam. Vanaf 12 augustus 2015 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1.

  De burgemeester van Schiedam heeft op 6 augustus 2015 de onderstaande vergunning verleend voor het organiseren van een evenement. Het betreft:

  Tentenkamp 2015 vanaf maandag 17 augustus 2015 tot en met vrijdag 21 augustus 2015 op het terrein van C&FC Hermes D.V.S. aan de Olympiaweg 20 te Schiedam. Vanaf 12 augustus 2015 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1.

  Omgevingsvergunning

  Mededelingen OmgevingsrechtAanvragen J.A. Alberdingk Thijmstraat 60, 3117 RL; met de activiteit bouwen, het splitsen van de woning in een beneden- en bovenwoning, binnengekomen op 3 augustus 2015.

  Ontwerpbeschikking Nieuwstraat 36, 3111 JP; met de activiteiten verbouwen en wijzigen van het monument, het (intern) verbouwen van het pand De Waag. Het ontwerpbesluit met onderliggende stukken ligt van 12 augustus 2015 tot en met 23 september 2015 als ontwerpbeschik- king ter inzage.

  Verleende vergunningenReguliere procedure Veldpad 68, 3124 VM; met de activiteit bouwen, vergroten van de woning d.m.v. het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en dakopbouw aan de achterzijde, verleend op 6 augustus 2015.

  Uitgebreide procedure Lange Achterweg 32-84, 3111 JK; met de activiteiten (ver)bouwen en veranderen van beschermd rijksmonument, het verbouwen van het pand (rijksmonument) t.b.v. een stadsinformatiepunt, verleend op 5 augustus 2015.4

  Melding Lange Achterweg 38-84, 3111 JK; met de activiteit slopen, sloopwerkzaamheden in/ aan het pand, verzonden op 5 augustus 2015. Meldingen worden gepubliceerd ter informatie. Hiertegen is geen zienswijze, bezwaar en beroep mogelijk.

  Verleende evenementenvergunningen

  Mededelingen Omgevingsrecht

 • www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 13

  Hilversum: een avonturier

  scHiedam - Na meegereisd te zijn met een werkbusje vanuit Hilversum, kwam deze jonge kater terecht in de opvang in Schiedam. Hier kreeg hij zijn toepas-

  selijke naam: Hilversum. Na zijn avontuur is deze druk-temaker op zoek naar een nieuw baasje. Hilversum is erg speels, ontzettend graag in de buurt van mensen en

  hij heeft geen bezwaar tegen kinderen. Gun jij dit leuke katertje een nieuw huis? Neem dan contact op met dierenopvangcentrum de Hargahoeve: 088-3437112.

  Avonturier Hilversum heeft een toepasselijke naam. Deze jonge kater is namelijk meegereisd met een werkbusje vanuit Hilversum. Hij zit nu in Schiedam te wachten op een nieuw baasje.

  Boek van de Week: Ook dit gaat voorbij (8,5)scHiedam - Elke week le-zen Ruud Aret of Gerben de Bruijn een boek voor het Nieuwe Stadsblad. Deze week is dat Ook dit gaat voorbij van Milena Bus-quets, dat van Ruud een 8,5 krijgt.Deze week aandacht voor een opvallend goed geschre-ven verhaal. In Ook dit gaat voorbij is de moeder van Blanca na een ziekbed over-leden. Nu Blanca wees is gaat zij met haar twee zoons van twee exen naar het kleine kustplaatsje Cadaqus waar het familiehuis staat. Alles daar herinnert Blanca aan haar moeder en zorgt ervoor dat het verdriet alleen maar toeneemt. Om daar enige vorm van weerstand aan te bieden nodigt zij vrienden uit om te ondervinden dat ook rouw ook voorbij gaat. Blanca portretteert zich als een veertigjarige vrouw met

  een levensstijl die een vrije moraal verraadt. Seks is be-langrijk voor haar en op de ene flirt volgt de andere. De dagen in en rond het familie-huis zijn lang en worden ge-vuld met lange gesprekken, boottochtjes, veel drank en wiet. En er komt een ruzie-tje om de hoek piepen. Maar het is of altijd haar moeder meekijkt , de vrouw die haar bijbracht dat schuldgevoel niet telt. Blanca voelt zich zelfs tussen haar vrienden verlaten en kan maar geen keuze maken tussen feest en rouw. In dit boek is het de luch-tige toon van de schrijfster die dit boek zo aangenaam laat weghappen. Zoals een avond vol liefde voorbij gaat of een mooie week in Cada-qus. Zo gaat ook het lezen van dit boek (helaas) in een zucht voorbij. Rouw kan langer duren.

  Een opvallend goed verhaal. Zo omschrijft Ruud Aret het boek Ook dit gaat voorbij, dat van hem een 8,5 krijgt. Foto: PR

  Palliatieve Terminale ZorgscHiedam - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in de regio Nieuwe Waterweg Noord kunnen een lichtpuntje zijn bij in-zet in de laatste fase van iemands leven. Zij zijn een aanvulling in zorg door mid-del van nabijheid, aandacht en tijd. Kortom: ze zijn er, k voor eventueel aanwezi-

  ge mantelzorger(s). Zij kun-nen verschillende dagdelen per week beschikbaar zijn voor . Zij zijn er voor een ieder die thuis wil blijven om te sterven n voor diens naaste(n). U kunt VPTZ be-reiken voor het aanvragen van hulp of voor nadere in-formatie via telefoonnum-mer 0651175006.

  Hardlopen voor beginnersReGiO - In Vlaardingen start in september een hardloop-clinic voor beginners. De clinic duurt tien weken. Deelnemers kunnen na af-loop vijf kilometer hardlo-pen. Het is nooit te laat om te beginnen met hardlopen. Belangrijk is dat je het op een verantwoorde manier

  doet. Natuurlijk kun je al-leen beginnen, maar om blessures te voorkomen en op een gestructureerde ma-nier te gaan trainen houdt AV Fortuna in Vlaardingen een speciale startersclinic om kennis te maken met het hardlopen. Meer info staat op de website www.star-tersclinic.nl.

  Nieuwe cursus Mooi WerkscHiedam - Mooi Werk or-ganiseert nieuwe cursus in Schiedam-Zuid. Vanaf 30 september gaat kunsthis-torica Lilian Boes van start in de pastorie van de Heilig Hartkerk met een nieuwe reeks kunstgeschiedenisles-sen. Gedurende acht weken be-handelt zij wisselende on-derwerpen op het gebied van kunst, cultuur en kunst-geschiedenis. De cursus kan gezien worden als een in-troductie op veel onderwer-pen in de wereld van kunst. Daarom is een bepaalde ba-siskennis van cursisten niet vereist.De eerste les is op 30 sep-tember, de laatste op 25 november. De lessen zijn al-tijd op dinsdag en zijn van 13.30 tot 15.30 uur. Locatie: pastorie van Heilig Hart-kerk, Rijnstraat 1. De kosten zijn 64 euro per deelnemer. Opgeven en meer info via: www.cultuurscouts.stich-tingmooiwerk.nl.

  Jongerenstichting Tha New Generation is al een aantal jaren actief in Schiedam. Maar met de verhuizing naar een nieuw pand aan de Hoogstraat 93 is het tijd dat de vrijwilligersclub eens echt in de picture komt, zo vindt voorzitter Remco Lelienhof.

  Door Margje Kooistra

  schiedam - De naam van de stichting zegt het al. Tha New Generation zet zich in voor de nieuwe generatie, kinderen en jongeren. De vrijwilligers, zelf ook nog jongeren, organiseren acti-viteiten, gaan met de jeugd in gesprek en geven voor-lichting over bijvoorbeeld financin en drugsgebruik.

  ChillenVoorzitter en oprichter Rem-co (28) weet waar hij het over heeft. Zelf was hij ook ooit een hangjongere die moeilijk aan werk kwam. Het was daarom altijd een droom van mij om een stichting voor jongeren op te richten en zo de jeugd een plek te geven in de maat-schappij. Om dat laatste voor elkaar te krijgen, organiseert Tha New Generation wekelijks inloopdagen voor kinderen van 6 tot en met 14 en jonge-

  ren van 15 tot en met 27 jaar. Ze kunnen hier dan chil-len, videospelletjes doen of knutselen. Ook zijn er regel-matig activiteiten zoals voet-baltoernooitjes en gaat Rem-co met zijn team de straat op om in gesprek te gaan met hangjongeren. Remco: We maken de jongeren bewust

  van de overlast, vertellen dat ze zich gedeist moeten houden en bieden ze een al-ternatief voor het rondhan-gen op straat. Dit alles heeft een tweezijdig effect, vertelt de voorzitter. Want niet al-leen worden de jongeren geholpen, bewoners voelen zich weer prettig in hun ei-gen buurt en respecteren de jongeren. En dat is ook een doel van Tha New Genera-tion: voor binding zorgen. Tussen jong en oud, maar ook tussen verschillende culturen.

  MuziekstudioEigenlijk is het een stukje opvoeding van de nieuwe generatie. Remco: We le-ren ze om zich normaal te gedragen en om te gaan met mensen. Tegelijkertijd valt er ook wat te doen, want veel te beleven is er niet voor de jeugd in Schiedam. Groot voordeel is volgens Remco

  dat zijn hele team zelf ook nog jong is. Dat maakt de drempel lager. Sinds kort zit de stichting in het nieuwe pand aan de Hoogstraat 93. Daarvoor hadden ze een plekje in het onderkomen van de bewo-nersvereniging, een paar deuren verderop. Volgens Remco groeide de stichting

  daar uit haar jasje. Hier hebben we meer ruimte. Er is zelfs een muziekstudio.

  Meer weten over Tha New Generation en de activiteiten die de komende tijd op het programma staan? Kijk dan op de Facebookpagina van de stichting.

  Nieuw pand voor jongerenstichting

  Voorzitter Remco Lelienhof van stichting Tha New Generation met vrijwilliger Carmen Verbrugge (rechts) en stagiaire Sameena Akbarkhan in het nieuwe pand aan de Hoogstraat 93. Foto: Margje Kooistra

  We leren ze om zich normaal te gedragen en om te gaan met mensen.

  Openingsfeest nieuwe pandOp maandag 7 september wordt het nieuwe pand van de stichting feestelijk geopend. Er zijn verschillende djs, er komt een brassband en de straat is mooi versierd. Een hapje en drankje ontbreken natuurlijk ook niet. Iedereen die een kijkje wil nemen of wat meer wil weten over Tha New Generation is welkom. Meer informatie over de opening, bijvoorbeeld het tijdstip, volgt nog. Hou daarvoor de Facebookpagina in de gaten.

 • WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

  Zet-

  en

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Aanbiedingen geldig van woensdag 12 augustus t/m dinsdag 18 augustus 2015

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  VAKANTIETIP

  ACTIONSHOPPER

  NO FEARLONGBOARDalu trucks, PU wielen met ABEC lagers, anti-slip dek, meerlaags hout diverse kleuren112x25 cm

  099

  THEEDOEK OFKEUKENDOEKdiverse variantentheedoek: 65x65 cmkeukendoek: 50x50 cm

  2495

  PANNEN- ENKEUKENSET14-delig; 6 stuks nylon keukengerei,16 en 18 cm steelpan met glazen deksel,20 en 24 cm koekenpan en 24 cm kookpan met glazen deksel,geschikt voor gas en elektrisch koken

  TRENDYRINGBANDdiverse uitvoeringenPP met glossy nishA4 formaat23-rings

  4-rings 0.99

  129

  KINDERONDERGOEDSETdiverse printso.a. Cars, Planes, Minnie Mouse en Princesskatoen/elastanmaten 92-122

  299

  239

  GRONDPENMET HONDENLIJNca. 4 meter

  SPECTRUMHOOGGLANSLAKvoor binnen en buitendiverse kleuren750 ml

  479

  1995

  FOTOCOLLAGELIJSTkunststofin zwart of wit voor 12 foto's

  449

  SENSEOBEKERSETdiverse varianten6 stuks

  249

  189

  HERENSOKKENdiverse kleuren en printsmaten 39-46

  ZACHTE DAGLENZENdiverse sterktes10 stuks

  249

  159

  NIETMACHINEOF PERFORATORprofessionele topkwaliteit

  399

  DECOWANDPLANKdiverse uitvoeringenwhitewash of glanzend witMDF, incl. muurbeugelexcl. decoratie

  299

  BABYMAILLOTdiverse variantenmaten 56-862 stuks

  499

  TABLETBESCHERMHOESdiverse modellen, kleuren en matenvoor een optimale bescherming van je tablet voor o.a. iPad mini, Samsung 3.7 en 8

  iPad Air 1 en 2, iPad 2, 3 en 4of Samsung Tab 3 en 4 5.99

  149

  MAX FACTORMAKE-UPdiverse soorten

  ESSELTENIETJES3000 stuks

  0.79

  DECOFLESGEKLEURDdiverse kleuren8x31 cm

  0.896x23 cm

  0.595x17 cm

  0.39

  VOOR ALLE VAKANTIEFOTO'S

  LENZENVLOEISTOFnormaal of sensitive120 ml

  1.49

  EUROPESE KWALITEIT

  SPECTRUMGRONDVERFwit750 ml

  2.99

  3 PAAR

  OP KAMERS TIPOP KAMERS TIP

  WATTENSCHIJFJESduopackkatoen2x80 stuks

  0.79

  BABYPYJAMAdiverse variantenkatoenmaten 50-80

  3.49

  THEEDOEK50X70 CMdiverse variantenEgyptisch katoen

  0.89

  MEISJES SLIPSOF HIPSTERslips 3-packhipsters 2-packmaten 92-122

  2.19

  JONGENSBOXERSHORTSmaten 92-1222-pack

  2.99

  60X23X4 CM

  NIEUW

 • www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 15

  Zomerprogrammain de bibliotheek Het is zomervakantie! Vrij van school, en alle tijd om leuke dingen te doen! De Bibliotheek Schiedam orga-niseert in de zomervakantie heel veel leuke gratis activi-teiten voor kinderen. Maandag 17 augustus 14.00 - 15.30 uur: Verhalen van een boom (6+). Samen met schrijfster Liesbeth Mende worden verhalen over bo-men geschreven. Woensdag 19 augustus 14.00 - 15.30 uur: Hangende tuintjes maken in het Groenlab. (6+). Ook leest de Voorleesbrigade van 14.30 - 15.00 uur voor (4+). Vrijdag 21 augustus 14.00 - 15.30 uur: Biblioscoop met de fi lm Annie (AL).Meedoen met het zomerva-kantieprogramma is gratis. Voor de workshops graag aanmelden in verband met een maximaal aan-tal deelnemers. Mail naar: [email protected]

  Zomer bij De Vreemde VogelMet een aantal zonnige weekenden is het seizoen voor De Vreemde Vogel in Vlaardingen al volop bezig.Met een eigen pizza oven, BBQs en een avondkaart gaat De Vreemde Vogel in de zomermaanden iedere dag open. Het hele jaar door wordt er op zon-

  dagmiddag geknutseld en kunnen kinderen gratis aansluiten bij De Knutsel-dames. Maar in de vakantie is er bijna iedere dag iets te doen. De Vreemde Vogel is in de zomermaanden iedere dag open. Het Tuincaf is maandag tot en met woens-dag van 10.00 tot 18.00 uur geopend en donderdag tot en met zondag zelfs tot 21.00 uur. Om zeker te zijn van een plaatsje bij de activiteit is het handig om van te voren aan te melden via [email protected]

  Zomerrooster Zwembad ZuidOok dit jaar heeft Zwembad Zuid een zomerrooster. Van maandag tot en met donder-dag is banenzwemmen en recreatief zwemmen moge-lijk volgens een opgesteld rooster. Ook op zondag is het bad een paar uur open. Het buitenterrein is ook open en kan er gebruikt ge-maakt worden van het peu-terbad, de airtrampoline en het grasterrein om te recre-eren.De Vrienden van Zwembad Zuid zijn verheugd dat ze ook dit jaar tot deze afspra-ken met Optisport hebben kunnen komen om Zwem-bad Zuid tijdens de zomer open te houden. De Vrien-den hopen dat de weergo-den de zwemliefhebbers be-ter gezind zijn dan vorig jaar

  augustus, toen was het weer heel slecht. Voor meer in-formatie over de activiteiten die elke dag worden geor-ganiseerd: www.optisport.nl/zwembadzuid.

  Vakantieterrasin OostZes keer op een dinsdag wordt er in Oost een vakan-tieterras georganiseerd. De eerste vijf edities van het terras zitten er al op en op 18 augustus is de laatste edi-

  tie, deze keer op het Van t Hoffplein. Tijdens de middag die van 14.00 tot 16.00 uur duurt worden er poffertjes gebak-ken, spelletjes gedaan en kun je breien en andere ac-tiviteiten doen. Je koopt gemakkelijk een strippenkaart voor 0,50, waar je ook drankjes en eten op kunt kopen. Bij slecht weer gaat het Va-kantieterras overigens ge-woon door, alleen dan in het wijkcentrum aan de

  Boerhaavelaan.

  Voor een euro met de fl uisterbootDe vele monumenten die Schiedam rijk is zijn het best te bewonderen vanaf het water. Het is daarom niet verwonderlijk dat vele bezoekers aan de stad een rondvaart maken door de Schiedamse grachten. Speciaal voor de inwoners van Schiedam heeft Stich-ting Rondvaarten in de

  schoolvakantie een leuke actie. Schiedammers kun-nen in de schoolvakantie op de dinsdagen (10 juli tot en met 23 augustus) voor 1 euro per persoon een rondvaart met de fl uisterboot te ma-ken. Op deze manier kun-nen zij hun stad eens zien vanaf een heel andere kant. De afvaarten zijn om 12.00, 13.30 en 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de start-plaats van de rondvaarten: museummolen De Nieuwe Palmboom, Noordvest. In verband met mogelijke drukte is het verstandig om van te voren te reserveren bij Molen De Nieuwe Palm-boom (tel. 010-426 76 75). Je dient je als Schiedammer te kunnen legitimeren.

  Vakantie vieren in het Stedelijk MuseumKarel Appel gaf na de Twee-de Wereldoorlog met zijn collegas van de Cobra-be-weging de kunst een nieuw gezicht. Zijn werk was ex-pressief en veelkleurig, alsof hij de vrijheid zelf schilder-de. Appel mixte beeldende kunst en literatuur. Het Ste-delijk Museum Schiedam toont deze zomer met groot plezier Appels schilderin-gen en gedichten. In augustus is er iedere zon-dag een zomerse ontmoeting bij de tentoonstelling. Tus-sen 14.00 en 15.00 uur wordt het gedicht van Claude Four-net voorgelezen. Kinderen kunnen terecht op het plein van het museum terecht om de grote slang die daar ligt te beschilderen.

  Wat gaan we doen deze vakantie?

  Deze zomer hoeven kinderen in Schiedam zich niet te vervelen. Zes weken lang is er bij KomKids namelijk van alles te doen en te beleven. Omdat KomKids er veel waarde aan hecht dat ook kinderen van wie de ouders moeten werken een leuke vakantie beleven, hebben zij dit jaar alles uit de kast gehaald om een avontuurlijk programma voor kinderen van 4 t/m 12 jaar samen te stellen. Kijk voor het programma: www.komkids.nl/vakantieopvang.

  Vier de zomervakantie gewoon in Schiedam!

 • www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 16

  SANIDUMP RotterdamStadionweg 45a

  (Vlakbij De Kuip)

  SANIDUMP DelftSchieweg 73-75

  (100meter vanaf deMakro)

  SANIDUMP SpijkenisseLucebertstraat 32

  (Woonboulevard Spijkenisse)

  SANIDUMP Capelle a/d IJSELCYPRESBAAN 1

  (Woonboulevard Capelle XL)

  KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL27

  SHOWROOMOPRUIMING!!

  Kijk op www.sanidump.nl voor een selectie showroommodellen!Kom naar n van de 27megastores voor het volledige aanbod!

  TOTWEL KORTING OPDIVERSE SHOWROOMMODELLEN!

  DE GROOTSTE SANITAIR KETENVAN DE BENELUX!

  70%

  OOK VOORAL UWTEGELS!

  NEEM UW

  OFFERTE MEE.

  WIJ ZIJN ALTIJD

  GOEDKOPER!

  * Professioneel badkamer ontwerp.3D* Gedegen en eerlijk advies opmaat.

  Stichting Stolpersteine Schiedam wil volgend jaar graag weer stenen plaatsen voor stadsgenoten, die slachtoffer zijn geworden van de holocaust. De stichting zoekt familie van deze slachtoffers.

  schiedam - De herinnerings-stenen worden geplaatst bij de huizen waar de slachtof-fers het laatst gewoond heb-ben of weggevoerd zijn. En per persoon. Op dit moment liggen er 29 Stolpersteine in Schiedam, uiteindelijk moe-ten dat er 160 worden, ver-telt bestuurslid Rob Holmer. De planning is om in 2016 33 nieuwe Stolpersteine te leggen. Eerder dit jaar wer-den ook nog stenen gelegd, de eerste herdenkingspun-ten in Schiedam stammen uit april 2014.Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, hij legt al sinds 1994 persoonlijk de herdenkingssteentjes in straten door heel Europa. Ze heten Stolpersteine, om-dat je er alsware overheen struikelt. Zo sta je even stil bij wat er toen is gebeurd, vertelt Holmer. En dat is precies de doelstelling van

  de stichting. Holmer: We willen de namen weer naar voren halen, zodat we het niet vergeten. Dat is echter niet het enige streven. Ook educatie staat hoog in het vaandel van de Schiedamse stichting, die is opgericht in 2013. Regelmatig bezoeken de Stolpersteine-vrijwilligers basisscholen en klassen in het voortgezet onderwijs. Holmer: We willen jonge-ren bewust maken van de gebeurtenissen van toen, maar ook van nu. Want ook tegenwoordig worden men-sen nog veroordeeld voor hun geloof of seksuele ge-aardheid.Op dit moment wordt weer hard gewerkt aan een les-

  programma voor de scholen. Ook hoopt de stichting sa-men met Kamp Westerbork een tentoonstelling te kun-nen organiseren in 2018. Dan bestaan we namelijk vijf jaar, aldus Holmer. Daarnaast is er een boek in de maak met de verhalen achter alle Schiedamse her-inneringsstenen.

  OproepDe huidige oproep draait om 33 mensen. Stichting Stolpersteine Schiedam komt graag in contact met famillie en/of nabestaanden van deze slachtoffers, om ze bij de steenlegging te betrek-ken. De lijst staat op de Face-bookpagina: facebook.com/StolpersteineSchiedam.

  Oproep Stichting Stolpersteine

  In Schiedam liggen al 29, ter nagedachtenis van stadsgenoten die slachtoffer zijn geworden van de holocaust. Foto: Jan van der Ploeg

  schiedam - De charme van Schiedam ontdekken. Dat is het doel van het project proefwonen in Schiedam. Initiatiefneemster is Debo-rah van Unen van De Kleine Ambassade. Zij bedacht het plan om het imago van Schiedam wat op te vijzelen. Inwoners zijn heel positief, maar mensen die niet in de stad wonen hebben een ne-gatief beeld van Schiedam, aldus Van Unen.

  Historische hotspotsOm deze groep toch enthou-siast te krijgen, worden ze uitgenodigd om van 18 tot en met 20 september een weekend door te brengen in de stad. Al dertien bewoners hebben hun pand in het his-torische centrum beschik-baar gesteld voor de logs. Van Unen: De doelgroep bestaat vooral uit mensen die in Schiedam werken, maar er niet wonen. Maar andere enthousiastelingen zijn natuurlijk ook welkom. Voor de gasten ligt een vol programma klaar met ver-schillende activiteiten waar ze uit kunnen kiezen. Zo is er een trip mogelijk naar de plaatselijke haven, kun je op de fiets naar natuurgebied Midden-Delfland en staat er een architect klaar om je al historische hotspots van Schiedam te laten zien.

  Natuurlijk wordt er ook gin geproefd en is er een kroegentocht. Ook aan de benodigde voedingstoffen voor dit drukke weekend is gedacht. Bij verschillende horecagelegenheden zijn arrangementen voor ontbijt, luch en avondeten, vertelt Van Unen.

  Spontaan verliefdDe initiatiefneemster kreeg van de gemeente Schiedam 10.000 euro om haar lok-plannen voor toekomstige bewoners uit te werken. Worden de proefwoners spontaan verliefd op de stad, dan staan de plaatse-lijke makelaars klaar om de toekomstige Schiedammers te voorzien van een nieuw

  droomhuis. Van Unen: De deelnemers worden in ieder geval persoonlijk uitgeno-digd voor de Open Huizen Dag van 3 oktober.

  AanmeldenTot nu zijn er 11 aanmeldin-gen van proefwoners. Maar we kunnen er nog meer kwijt. En ook gastheren en gastvrouwen zijn nog wel-kom. Genteresseerden kun-nen zich per mail melden bij de initiatiefneemster: [email protected]

  Meer weten?Meer informatie staat op de speciale Facebookpagina: www.facebook.com/Proef-wonenSchiedam.

  Schiedammer zijn voor n weekend

  En van de proefwoonhuizen is dit rijksmonument aan de Tuinlaan 24 in Schiedam. Het ligt aan stadspark de Plantage.

 • Woonplus Koopwoningvan de maand augustus 2015Hoogaars 12, Schiedam Woudhoek

  Kijk voor ons actuele woningaanbod op

  www.woonplus.nlValeriusstraat 33122 AM SchiedamT. (010) 204 51 00

  Informatie bij 3D makelaars, T. 010 427 77 88

  Bent u koopstarterop de woningmarkt?Informeer dan meteennaar de starterslening.

  Voor de snelle beslisser!Wie in augustus 2015 het koopcontractondertekent ontvangt

  5.000,- kopers korting*

  OPEN HUISvrijdag 14 augus

  tus

  16.00 - 17.00 uur

  * Vraag bij de makelaar naar de mogelijkheden van besteding hiervan.

  ALLE VOORZIENINGEN VLAKBIJ 3-kamer eengezinswoning woning voorzien van carport voor meerdere voertuigen woningbreed balkon aan voor- en achterzijde van de woning verwarming en warm water middels individuele CV-ketel vlakbij winkelcentra en bus/tram woning gelegen op eigen grond 90 m2 woonoppervlak

  Koopsom 157.500,- k.k.netto maandlast ca. 530,-

  Schiedam Broersvest 64 (010) 473 11 50

  www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 17

  BiblioscoopHet is zomervakantie, ook in de bibliotheek in de Ko-renbeurs. Daar zijn dan ook veel activiteiten voor kinde-ren, waaronder de Biblios-coop. Vrijdag 14 augustus draait de film Mr Peabody & Sherman (6+). aanvang 14.00 uur. Op de website www.debi-bliotheekschiedam.info en elders in deze krant is meer te vinden over de zomeracti-viteiten in de bibliotheek.

  Avondmaaltijden MAC BrandersstadVanaf september kun u elke dinsdag -en donder-dagavond genieten van een 3-gangenmaaltijd van 17.00 tot 19.30 uur in MAC Bran-dersstad, het Multicultu-rele Activiteiten Centrum aan het Spinhuispad 19 in Schiedam. Kosten zijn 4,50 euro. De maaltijd start om 17.30 uur en we zijn open tot 19.30 uur. Een vaste groep van vrijwilligers stelt elke week een gezonde maaltijd sa-men. Er is altijd verse soep en een toetje en de hoofd-maaltijden variren van kip in bladerdeeg tot Hollandse pot. Een keer per maand hebben wij een thema avond met een gastkok. Donderdag 27 augustus is dit Surinaamse Roti gemaakt door Lesley. Graag voor donderdag 12.00 uur aanmelden en betalen, meer info via 010-2463724.

  Tuinfeest de BoeiInloophuis de Boei organi-seert op zondag 23 augustus vanaf 14.00 uur een tuin-feest. Er is een optreden van een mystery gast.De Boei is een inloophuis voor mensen die kanker (ge-had) hebben, hun naasten en nabestaanden. Je kunt er gewoon even onder de men-sen zijn of meedoen aan n van de vele activiteiten. Het huis is geopend op maan-dag, dinsdag en woensdag.

  Vaartocht door de natuurStap zondag 16 augustus aan boord van de Andante, een ruime overdekte fluis-terboot, en vaar mee met de vrijwillige boswachter voor een tocht over de Vlaarding-se Vlietlanden. We varen door de bijzondere en eeu-wenoude natuur. Wat doet een boswachter in een ge-bied waar maar weinig bos is? En welke vogels vliegen er allemaal om de boot? De boswachter laat je de mooi-ste plekjes van de Vlietlan-den zien en vertelt je tijdens het varen over de geschiede-nis en de natuur van het na-tuurgebied.De boot vertrekt om 09.30 uur vanaf de Broekkade in Vlaardingen en is rond 12.00 uur weer terug. Als je mee wilt op deze excur-sie is vooraf aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de site van de Andante: www.vlaardingsefluisterboot.nl.

  ZomermarktOp donderdag 27 augustus organiseert GGZ Delfland van 10.00 tot 15.00 uur een zomermarkt in Schiedam. Er is een rommelmarkt, een kunstmartk en er zijn boe-tiekjes met leuke cadeautjes. Ook wordt er tweedehands kleding verkocht. Locatie: Stadhouderslaan 98.

  DiscozwemmenLekker uit je bol gaan en even alleen maar met je vriendjes en vriendinne-tjes zwemmen met heel de avond top muziek en dis-coverlichting. Vrijdagavond 28 augustus is van 19.00 tot 21.30 uur discozwemmen in Sport- en Recreatiebad Groenoord.Het wordt een superleuke avond want er is speelmate-riaal voor iedereen, je kunt lekker vaak van de glijbaan gaan en chillen in het bub-belbad. Ben je al 7 jaar maar niet dan ouder dan 13 jaar? Kom dan ook chill disco-zwemmen. Breng wel je zwemdiploma mee, dat is verplicht.

  FilmmiddagVrijdag 14 augustus is er in ontmoetingscentrum de 5 molens weer een gezellige filmmiddag. Kom kijken en genieten van de film Loena-tik. Kaarten 2,00 euro zijn verkrijgbaar bij de 5 molens. Dit is inclusief popcorn en een consumptie. Aanvang 13.30 uur.

  WAT is er Te Doen in sChieDAM?

  Dertig tot veertig vallende sterren per nacht. Dat is tientallen wensen! Hobby-sterrenkundige Case Lagendijk uit Ommoord weet niet of alle wensen uitkomen als woensdag 12 augustus de beroemde Perseden-meteorietenregen te zien is. Maar hij kijkt zel elk jaar, en: Ik ben nog steeds gelukkig getrouwd en heb drie gezonde kinderen!

  Door Emile van de Velde

  REGIO - Lagendijk bekijkt de meteorietenregen elke augustus vanaf de Skiberg aan de Rotte in Bergschen-hoek. Met zijn gezin, andere familieleden, de buren en vriendjes en vriendinnetjes van zijn kinderen. Leuk. Ligstoelen mee, wat lekkers te eten en te drinken, de Ski-berg op en genieten maar. De hele nacht lang vallende sterren kijken. Dit jaar is er maar een heel klein gedeelte van de Maan zichtbaar, dus de hemel is extreem helder. Het wordt prachtig. En ei-genlijk vind ik dat iedereen het een keer zou moeten

  zien. Daarom begon Lagendijk vorige week met een kleine campagne via Twitter om meer mensen dan voorgaan-de jaren uit te nodigen naar de Skiberg te komen. Lagen-dijk: Bovenop die heuvel is een plateau en daar is plek zat. In de nacht van woens-dag op donderdag is de regen van Perseden op zn hoog-tepunt en hoe meer mensen dat kunnen zien, hoe leuker. Ik altijd wat er zoal te zien is; de Kleine Beer, de Grote Beer. Of hoe je met een app op je telefoon je eigen ster-renbeeld op kan zoeken. Elk jaar komt de Perseden-meteorietenzwerm (een wolk van stofdeeltjes) onze dampkring binnen. Als die

  zwerm op zon 80 tot 120 kilometer hoogte verbrand, geeft dat een spectaculair effect met vrijwel elke mi-nuut een vallende ster. En je weet: bij elke vallende ster mag je een wens doen!

  Ook kijken?De beste tijd om te kijken is tussen 3 en 4 uur s nachts, maar ook voor middernacht zijn er al tot circa 50 mete-oren per uur te zien. Een nacht eerder en later zijn ook vallende sterren zichtbaar, maar dit zijn er maximaal ongeveer 40 per uur. Om de meteoren waar te nemen is geen speciale apparatuur nodig; het blote oog, een donkere waarneemplaats en een heldere hemel volstaan.

  Elke minuut een vallende ster

  Het gezin Lagendijk bekijkt de meteorietenregen elke augustus vanaf de Skiberg aan de Rotte in Bergschenhoek. Foto: Arjen Stada

 • www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 18

  AGENDA

  schiEDAm - Buurt op je Bord is een project in Schiedam-West waarbij buurtbewoners onder leiding van kunste-naar Rob van der Ven, fo-tograaf Hans Sloot en smid Pauls van der Jagt unieke en kunstzinnige gevelste-nen, beelden en uithangbor-den maken voor hun eigen woning. Objecten die stuk voor stuk iets vertellen over de bijzondere bewoners van de woning.

  Dit project is bedoeld voor bewoners van de Vlaardin-gerdijk en achterliggende straten in Schiedam-West. Denk je niet erg creatief te zijn of heb je geen idee waar je moet starten? Geen pa-niek, de docenten helpen je op weg en nemen de tijd voor de voorbereiding en de ontwikkeling van jouw kunstwerk.In de workshops ga je on-der andere aan de slag met

  de volgende technieken: glas in lood, fotograferen en bewerken, glassnijden en keramiek (kleien). De introductieworkshop is op dinsdag 15 september van 19.30 tot 21.30 uur in Glas-atelier Rob van der Ven, op de Aleidastraat 77. Meer informatie over de vervolg-data, kosten van deelname en aanmelden vind je op de website cultuurscouts.stich-tingmooiwerk.nl/events.

  Kunstproject voor bewoners West Activiteiten voor de agendaschiEDAm - Heb je ook leuke activiteiten op cultureel, muzikaal of literair gebied te melden voor de agenda? Plaats deze dan zelf in de agenda op de website van het Nieuwe Stadsblad: www.nieuwestadsblad.nl. Wij doen dan ons best om dit agendabericht ook mee te nemen op de agendapagi-na in de krant en te plaatsen op Facebook en Twitter.

  Schneider vs. Bax in Wenneker

  Vrijdag en zaterdag draait de Nederlandse film Schneider vs. Bax in Wenneker Cinema. De film van Alex van Warmerdam gaat over een huurmoordenaar. Foto: PR

  schiEDAm - In Wenneker Ci-nema draait op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus om 20.30 uur de Nederlandse film Schneider vs. Bax. Dit is de nieuwste film van Alex van Warmerdam over huur-moordenaar Schneider, die een spoedopdracht krijgt van ene Mertens. Schneider weigert aanvankelijk omdat hij jarig is en zijn vrouw heeft beloofd te helpen met het voorbereiden van het diner dat zij vanavond ge-ven. Na enig aandringen gaat Schneider met tegen-zin akkoord, maar de klus blijkt gecompliceerder dan verwacht. In de film spelen onder ander Alex van War-merdam, Annet Malherbe, Pierre Bokma en Maria Kraakman. Kaarten verkrijg-baar via VVV Schiedam.

  ACtiViteiteN

  Tentoonstelling fotograafschiEDAm - Van 22 augustus tot en met 17 september is er bij PRO6 project space wederom een nieuwe tentoonstel-ling te bewonderen. Dit is alweer de vijfde tentoonstelling bij PRO6 en deze keer tonen we fotografisch werk van de Schiedamse fotograaf Gert Jan van Noorden en beelden van de kunste-naar Charles Remeeus. PRO6 is gevestigd aan de Hoogstraat 14 tot en met 18 in het hart van Schiedam.Pro6 is een initiatief van 6 creatieve ondernemers die middels een pop-up store, ambacht en kunst combineren. Bij Pro6 kunt u terecht voor handgemaakte meubels, het (her)stofferen van meubels en het ontwer-pen van meubels op maat. Ook biedt Pro6 kunstenaars en creatie-velingen een podium om werk te tonen aan een breder publiek. Pro6 staat vooral voor verbinden, combineren en continu in beweging blijven.De officile opening van deze tentoonstelling zal plaatsvinden op op zaterdag 22 augustus om 15.00 uur in de pop-up broedplaats van PRO6.

  expositie in de bibliotheekschiEDAm - Donderdag 27 au-gustus wordt om 16.00 uur de expositie Kunst wil tegen je aan komen liggen, samen-gesteld door Jan Gordijn, geopend in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Gordijn heeft deze tentoonstelling samengesteld uit de werken van het Centrum voor Beel-dende Kunst Schiedam. De griffier van de gmeenteraad is de tweede gastcurator in het nieuwe onderkomen van de bibliotheek.De expositie Kunst wil tegen je aan komen liggen is van-af donderdag 27 augustus 2015 tot en met woensdag 7 oktober 2015 te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Bibliotheek in de Koren-beurs aan de Lange Haven 145 in Schiedam.

  Kunst verkennen per scootmobielschiEDAm - Rijdt u een scoot-mobiel en lijkt het u leuk om samen met andere scoot-mobielrijders een kunstzin-nige, creatieve en verras-sende tocht te maken door Schiedam-Oost? Medewer-kers van Seniorenwelzijn en de cultuurscouts van Mooi Werk nemen u graag mee op ontdekkingstocht. De kunstontdekkingstocht is op donderdag 27 augustus om 10.00 uur. De rit duurt ongeveer tot 15.00 uur.

 • www.nieuwestadsblad.nl Het Nieuwe Stadsblad woensdag 12 augustus 2015 19

  Vrijwilligers brein achter nieuw muziekfestival in SchiedamStichting MET organiseert: Where weve met! Het nieuwe, ontspannen en verrassende muziekfestival in en rond het Monopole in Schiedam, op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2015. Met natuurlijk veel live muziek in de vorm van optredens op een groot buitenpodium en intieme huiskamerconcerten.

  schiedam - Na wat korte brainstormsessies was h