Nieuwe Dinkellander week31

of 20 /20
TUINMEUBEL OPRUIMING TUINMEUBEL OPRUIMING NU 10% - 20% - 30% 40% - 50% KORTING Johanninksweg 68 Denekamp ZONDAG KOOPZONDAG VAN 9.00 TOT 18.00 UUR WWW.OOSTERIK.NL Zie gemeente info elders in de krant WONEN EN SLAPEN Heel veel voordeel! Zie elders in de krant www.nieuwedinkellander.nl Dinsdag 28 juli 2015 Boeken, cd’s, wijnen en meer in de webwinkel op weekkrant.nl/webwinkel WEBWINKEL Bennie Bouwhuis weer als eerste binnen OVERDINKEL - Bennie Bouw- huis (56) uit Overdinkel is vrijdag in zijn rolstoel weer als eerste deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse over de finish gekomen. Bouw- huis was om 04.00 uur aan zijn tocht van 50 kilome- ter begonnen en om 09.10 uur kwam hij binnen. Zijn ‘concurrent’, de Brit Simon Brownlee die de vierdaagse wandelt, volgde tien minu- ten later. Bouwhuis deed voor de twaalfde keer mee. Pilot verpakkingencontainer verlengd LOSSER/DE LUTTE - De proef met de verpakkingencontai- ner in de Saller en De Lutte is zo’n succes dat deze voor- lopig wordt voorgezet. Onge- veer duizend huishoudens doen mee aan de pilot die vorig jaar mei is gestart en een samenwerking is tussen Twente Milieu, de gemeente Losser en Twence. De proef zou aanvankelijk tot eind juli dit jaar duren. De betrokken partijen heb- ben, na de succesvolle resul- taten van de tussenevaluatie in januari, besloten om de pilot te continueren, in ie- der geval tot het moment waarop het afvalbeleid van de gemeente Losser wordt vastgesteld. In het nieuwe afvalbeleid worden de ervaringen van de deelnemers aan de pilot met de verpakkingencontai- ner voor plastic en andere verpakkingen opgenomen. Mogelijk wordt deze contai- ner onderdeel van het toe- komstige beleid. Een besluit daarover valt waarschijnlijk later dit jaar. Dat is ook een belangrijke reden om de pilotperiode te verlengen, zodat de huidige gebruikers niet te maken krijgen met meerdere wisselingen in de inzamelstructuur. Wet- houder Wildschut: “‘De tus- senevaluatie van de proef in januari was positief en dan ligt het niet voor de hand de proef te stoppen. We wach- ten liever eerst de eindeva- luatie en de besluitvorming over het afvalbeleid af.” De deelnemende huishou- dens zijn gevraagd deel te nemen aan een enquête. Hoe meer gebruikers de enquête invullen des te beter het beeld dat wordt verkregen over het gebruik van en me- ning over de verpakkingen- container. De mening van de gebruikers wil de gemeente Losser graag mee laten tel- len bij de plannen die horen bij de afvalbeleidsvisie. De Postcode Loterij heeft vrijdagavond in Losser 1.344 Postcode Loterij Barbecues uitgedeeld aan 1.083 deelnemers die meespelen met wijkcode 7582. Zij hebben deze prijs gewonnen in de juni-trekking van de Postcode Loterij. Voorafgaand aan de uitreiking organiseerde de Loterij een Zomerfeest op het Raadhuisplein. Tijdens het Zomerfeest speelde Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld met de deelnemers Zomer HitBingo en was er een optreden van zanger Nielson. Ruim 1.500 inwoners van Losser waren bij het Zomerfeest aanwezig. Deze zomer zal de Postcode Loterij naast Losser nog vijf andere wijken met winnaars van de Postcode Loterij Barbecue verrassen. foto: Gert Perdon Postcode Loterij deelt massaal barbecues uit tijdens Zomerfeest Centrum van Losser wordt aangepakt LOSSER - ‘We?’ ‘Ja, we!’ De ge- meente Losser wil namelijk graag horen wat inwoners en gebruikers van het centrum van Losser voor ideeën, sug- gesties en wensen hebben. Tot 1 september kan ieder- een reageren via de website www.civocracy.org/Losser. Daar kan worden geklikt op het onderwerp ‘Het centrum van Losser aantrekkelijk en goed bereikbaar maken’. Er zijn verschillende manie- ren om bij te dragen: • er kan informatie worden toegevoegd, • er kunnen belangheb- bende partijen worden toe- gevoegd, • er kunnen mogelijkheden om in actie te komen, wor- den toegevoegd (wie orga- niseert er bijvoorbeeld een ideeën-dag?) • en natuurlijk kan er een reactie geplaatst worden in de discussie. Pilot Losser heeft een pilot-abon- nement afgesloten bij Civo- cracy om te onderzoeken of het mogelijk is om op deze manier meer mensen te be- reiken dan via een inspraak- avond. Op dit innovatieve online platform kan iedereen in zijn of haar eigen tijd zich verdiepen en zijn of haar mening geven. Dus grijp deze kans en laat weten wat de beste oplossingen zijn voor een aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum in Losser. DRAAG OOK EEN STEENTJE BIJ EN ‘PRAAT’ MEE OP INTERNET De gemeente Losser gaat aan de slag met de herinrichting van het centrum. Het doel is het centrum aantrekkelijk en goed bereikbaar te maken. Vanwege rioleringswerkzaamheden moeten er enkele straten op de schop, daarom is het nu een mooi moment om na te denken over hoe we het zouden willen hebben. Wat willen we met centrum? Fietstocht Toer de Boer LOSSER - LTO afdeling Losser houdt op donderdag 30 juli de fietstocht Toer de Boer, een gevarieerde tocht van 27 kilometer. De tocht gaat langs vijf bedrijven in de directe omgeving van Los- ser. De start is tussen 9.30 en 12.00 uur bij de melk- veehouderij van de familie Hulst aan de Lutterstraat 138 in Losser. Deelname kost 3 euro, inclusief koffie met krentenwegge. Kinderen tot 16 jaar gratis. Voor mensen die eventueel met de auto de bedrijven willen bezoeken, bestaat eveneens de moge- lijkheid bij het startpunt een routebeschrijving te kopen. REUZENFAMILIE ONTWAAKT Reuzen uit Schubertstraat ko- men voor de achtste keer aan de start van Brueghelstoet. 2/3 » BELEEF ZANDSTEEN Deelnemers aan fietsroute kunnen zondag fossielen zoe- ken in kleine zandsteengroeve. 4 » Open kerk LOSSER - Ook in augustus is de H. Maria Geboortekerk in Losser iedere donderdag- middag van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Er zijn gidsen zijn aanwezig om belangstellenden rond te leiden en van informatie te voorzien. De aanleiding om de kerk open te stellen is het feit dat het kerkinterieur vorig jaar, met onder andere een nieuwe verflaag, een flinke opknapbeurt kreeg. Een resultaat dat gezien mag worden. Maar de kerk biedt sowieso vele objecten die het de moeite waard maken, eens een kijkje te komen nemen. De toegang is gratis. KLIK & WIN ACTIE Win de cd ‘Mooi was die tijd...’ deel 2 Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Zing je mee? Lossernaren die houden van meezingers moeten donder- dag naar de Oude Markt in Enschede. Zie pagina 13

Embed Size (px)

description

Nieuwe Dinkellander

Transcript of Nieuwe Dinkellander week31

 • TUINMEUBEL OPRUIMINGTUINMEUBEL OPRUIMINGNU 10% - 20% - 30%

  40% - 50% KORTING

  Johanninksweg 68 Denekamp

  ZONDAG KOOPZONDAG VAN 9.00 TOT 18.00 UUR

  WWW.OOSTERIK.NL

  Zie gemeente infoelders in de krant

  WONEN EN SLAPEN

  Heel veelvoordeel!Zie elders in de krant

  www.nieuwedinkellander.nlDinsdag 28 juli 2015

  Boeken, cds, wijnenen meer

  in de webwinkel opweekkrant.nl/webwinkel

  WEBWINKEL

  Bennie Bouwhuis weer als eerste binnenOverdinkel - Bennie Bouw-huis (56) uit Overdinkel is vrijdag in zijn rolstoel weer als eerste deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse over

  de finish gekomen. Bouw-huis was om 04.00 uur aan zijn tocht van 50 kilome-ter begonnen en om 09.10 uur kwam hij binnen. Zijn

  concurrent, de Brit Simon Brownlee die de vierdaagse wandelt, volgde tien minu-ten later. Bouwhuis deed voor de twaalfde keer mee.

  Pilot verpakkingencontainer verlengdLOSSER/DE LUTTE - De proef met de verpakkingencontai-ner in de Saller en De Lutte is zon succes dat deze voor-lopig wordt voorgezet. Onge-veer duizend huishoudens doen mee aan de pilot die vorig jaar mei is gestart en een samenwerking is tussen Twente Milieu, de gemeente Losser en Twence.De proef zou aanvankelijk tot eind juli dit jaar duren. De betrokken partijen heb-ben, na de succesvolle resul-taten van de tussenevaluatie in januari, besloten om de pilot te continueren, in ie-der geval tot het moment waarop het afvalbeleid van

  de gemeente Losser wordt vastgesteld.In het nieuwe afvalbeleid worden de ervaringen van de deelnemers aan de pilot met de verpakkingencontai-ner voor plastic en andere verpakkingen opgenomen. Mogelijk wordt deze contai-ner onderdeel van het toe-komstige beleid. Een besluit daarover valt waarschijnlijk later dit jaar. Dat is ook een belangrijke reden om de pilotperiode te verlengen, zodat de huidige gebruikers niet te maken krijgen met meerdere wisselingen in de inzamelstructuur. Wet-houder Wildschut: De tus-

  senevaluatie van de proef in januari was positief en dan ligt het niet voor de hand de proef te stoppen. We wach-ten liever eerst de eindeva-luatie en de besluitvorming over het afvalbeleid af. De deelnemende huishou-dens zijn gevraagd deel te nemen aan een enqute. Hoe meer gebruikers de enqute invullen des te beter het beeld dat wordt verkregen over het gebruik van en me-ning over de verpakkingen-container. De mening van de gebruikers wil de gemeente Losser graag mee laten tel-len bij de plannen die horen bij de afvalbeleidsvisie.

  De Postcode Loterij heeft vrijdagavond in Losser 1.344 Postcode Loterij Barbecues uitgedeeld aan 1.083 deelnemers die meespelen met wijkcode 7582. Zij hebben deze prijs gewonnen in de juni-trekking van de Postcode Loterij. Voorafgaand aan de uitreiking organiseerde de Loterij een Zomerfeest op het Raadhuisplein. Tijdens het Zomerfeest

  speelde Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld met de deelnemers Zomer HitBingo en was er een optreden van zanger Nielson. Ruim 1.500 inwoners van Losser waren bij het Zomerfeest aanwezig. Deze zomer zal de Postcode Loterij naast Losser nog vijf andere wijken met winnaars van de Postcode Loterij Barbecue verrassen. foto: Gert Perdon

  Postcode Loterij deelt massaal barbecues uit tijdens Zomerfeest

  Centrum van Losser wordt aangepakt

  LOSSER - We? Ja, we! De ge-meente Losser wil namelijk graag horen wat inwoners en gebruikers van het centrum van Losser voor ideen, sug-gesties en wensen hebben. Tot 1 september kan ieder-een reageren via de website www.civocracy.org/Losser. Daar kan worden geklikt op het onderwerp Het centrum

  van Losser aantrekkelijk en goed bereikbaar maken. Er zijn verschillende manie-ren om bij te dragen: er kan informatie worden toegevoegd, er kunnen belangheb-bende partijen worden toe-gevoegd,

  er kunnen mogelijkheden om in actie te komen, wor-den toegevoegd (wie orga-niseert er bijvoorbeeld een ideen-dag?) en natuurlijk kan er een reactie geplaatst worden in de discussie.

  PilotLosser heeft een pilot-abon-nement afgesloten bij Civo-cracy om te onderzoeken of het mogelijk is om op deze manier meer mensen te be-reiken dan via een inspraak-avond. Op dit innovatieve online platform kan iedereen in zijn of haar eigen tijd zich verdiepen en zijn of haar mening geven. Dus grijp deze kans en laat weten wat de beste oplossingen zijn voor een aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum in Losser.

  DRAAG OOK EEN STEENTJE BIJ EN PRAAT MEE OP INTERNET

  De gemeente Losser gaat aan de slag met de herinrichting van het centrum. Het doel is het centrum aantrekkelijk en goed bereikbaar te maken. Vanwege rioleringswerkzaamheden moeten er enkele straten op de schop, daarom is het nu een mooi moment om na te denken over hoe we het zouden willen hebben.

  Wat willen we met centrum?

  Fietstocht Toer de BoerLOSSER - LTO afdeling Losser houdt op donderdag 30 juli de fi etstocht Toer de Boer, een gevarieerde tocht van 27 kilometer. De tocht gaat langs vijf bedrijven in de directe omgeving van Los-ser. De start is tussen 9.30 en 12.00 uur bij de melk-veehouderij van de familie

  Hulst aan de Lutterstraat 138 in Losser. Deelname kost 3 euro, inclusief koffi e met krentenwegge. Kinderen tot 16 jaar gratis. Voor mensen die eventueel met de auto de bedrijven willen bezoeken, bestaat eveneens de moge-lijkheid bij het startpunt een routebeschrijving te kopen.

  REUZENFAMILIE ONTWAAKTReuzen uit Schubertstraat ko-men voor de achtste keer aan de start van Brueghelstoet.

  2/3

  BELEEF ZANDSTEENDeelnemers aan fi etsroute kunnen zondag fossielen zoe-ken in kleine zandsteengroeve.

  4

  Open kerk LOSSER - Ook in augustus is de H. Maria Geboortekerk in Losser iedere donderdag-middag van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Er zijn gidsen zijn aanwezig om belangstellenden rond te leiden en van informatie te voorzien. De aanleiding om de kerk open te stellen is het feit dat het kerkinterieur vorig jaar, met onder andere een nieuwe verfl aag, een fl inke opknapbeurt kreeg. Een resultaat dat gezien mag worden. Maar de kerk biedt sowieso vele objecten die het de moeite waard maken, eens een kijkje te komen nemen. De toegang is gratis.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de cd Mooi was die tijd... deel 2Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Zing je mee?Lossernaren die houden van meezingers moeten donder-dag naar de Oude Markt in Enschede. Zie pagina 13

 • OPENINGSTIJDEN GELIJK AAN DE BINNENSTAD (OOK KOOPAVONDEN!)

  WWW.KRINGLOOPENSCHEDE.NL

  Kringloop EnschedeKringloop EnschedeKringloop EnschedeKRINGLOOPWINKEL ENSCHEDEEmmastraat 190, Enschede, Tel. 053 - 477 53 46

  ZOND

  AG 2 AUGUSTUS

  NOG 1 WEEK

  Uitvaartverzorging voor alle gezindten o.a. ONS BELANG, maar ook voor niet-verzekerden. 24 uurs kamers, stijlvolle familie-kamers, elk verbonden met priv opbaarruimte, op ieder gewenst moment toegankelijk.Ons uitvaartcentrum beschikt over voldoende parkeergelegenheid.Wij werken ook vanuit u plaatselijke uitvaartcentrum.Wij werken zonder winstoogmerk.

  UitvaartleidersGertie Ruesink, Harriette Bakker enBerto van der Wacht

  Stichting DiaconVarviksingel 141, 7512 EL Enschedet 053 432 19 55 / 053 432 36 93f 053 432 52 46e [email protected] www.uitvaart-enschede.nl

  Wij zijn er voor u, altijd.

  Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij de volgende vergunning ex artikel 19d

  van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend op 17 juli 2015 aan V.J.H. Luttikhuis

  voor de locatie aan de Lutterstraat 140 in Losser (verzenddatum 21 juli 2015). Gedeputeerde

  Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend.

  Het besluit kunt u inzien op: www.overijssel.nl/kennisgevingen

  Hierin kunt u ook lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.

  Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van verzending.

  Nadere inlichtingen:

  Team Vergunningverlening, tel: 038-499 76 20.

  Mededeling

  Vergunning Natuurbeschermingswet

  www.overijssel.nl

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 2

  Kostuums op SingravenDeneKamp - Op zaterdag 1 augustus is er ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Huis Singraven een Rond-leiding Plus: Kostuums op Singraven. Bezoekers nemen deel aan een rondleiding in het huis met speciale aan-

  dacht voor Rococo-kostuums met medewerking van de af-deling kostuumverhuur van de Nederlandse Reis Opera. Een aantal vrijwilligers van Singraven haalt in prachtige kostuums de sfeer van toen terug in het huis. De och-

  tendrondleiding is al uitver-kocht maar er is nog plaats voor de middagrondleiding om 15.30 uur. Prijs: 12,50 euro, inclusief koffie/thee. Aanmelden kan via 0541-35 19 06 of via [email protected]

  Nomineer favoriet voor VrijwilligersprijsRegio - Als blijk van waarde-ring voor de inzet van vrij-willigers, reikt de provincie Overijssel op vrijdag 6 no-vember a.s. voor de zeven-tiende keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit. Tot uiterlijk 18 september kun-nen inwoners van Overijssel hun eigen favoriete vrijwil-liger en/of vrijwilligersor-ganisatie aanmelden voor deze prijs. Nomineren kan op www.ovp2015.nl Voor zowel de individuele vrij-willigers als de organisaties zijn er prijzen ter waarde van 1.000 euro, 650 euro en 350 euro beschikbaar. Voor de winnaars van de publieks-prijs ligt 500 euro klaar.

  Inloopavonden Odd FellowhuisenScheDe - Al bijna 100 jaar staat aan de Nic. Beetsstraat 44 in Enschede het Odd Fellowhuis. Het is een ge-bouw met een verhaal en een bijzonder interieur. Slechts weinigen hebben er een kijkje kunnen nemen. Daarom zet een van de drie Enschedese Odd Fellow-af-delingen, de Verdraagzaam-heidloge, in de maand au-gustus elke woensdag van 20.00 tot 21.30 uur de deur wijd open. Ieder is dan wel-kom voor een rondleiding en uitleg. Een gratis kopje koffie/thee staat klaar.

  Uitslagen wedvlucht NiergniesLoSSeR - Bij deze de uitslag van Wedvlucht Niergnies van postduivenvereniging De Sportvogel op zaterdag 18 juli: H. Veldscholten - 12.45.49, H. Veldschol-ten - 12.45.58, Gebr. Dood - 12.44.30, H. Veldscholten - 12.47.21 en H. Veldscholten - 12.47.21. De eerste vijf van De Snelvlucht uit Losser bij de wedvlucht Nierg-nies waren: 1. J. Loos - 12.45.56/1553,2, 2. J. Hoge-brink - 12.46.55/1542,3, 3. J. Hogebrink - 12.47.35/1537,8, 4. J. Loos - 12.48.39/1534,7, 5. E. Bartelink - 12.50.14, 1531,5. Aantal duiven: 146. De uitslag van de wedvlucht Chateauroux was als volgt: 1. J. Loos - 16.51.22/1315,1, 2. J. Loos - 17.15.40/1258,6, 3. J. Loos - 17.17.14, 1255,1, 4. E. Bartelink - 17.20.39/1248,1, 5. E. Bartelink - 17.22.51/1243,3. Aantal duiven: 36.

  Angelus gebedsdienst in JacobuskerkenScheDe - Zaterdag 1 au-gustus is er weer een An-gelus gebedsdienst in de Jacobuskerk aan de Oude Markt. Deze is om 12.00 uur, direct na het luiden van het Angelusklokje. In deze korte viering wordt speciale aan-dacht aan zieken besteed. Men kan hierbij eigen in-tenties inbrengen en een kaarsje. Na afloop is er gele-genheid om na te praten met een kop koffie of thee.

  oveRDinKeL - In de Dr. Ari-ensstraat is zaterdagavond door de storm een boom omgewaaid. De brandweer heeft de boom verwijderd. De brandweer moest die

  avond ook uitrukken na een melding van een boom op de A1 bij De Lut-te. En rijbaan werd enige tijd afgezet om de boom te kunnen verwijderen.

  Boom op woning

  In restaurant de Oude Apotheek zijn nieuwe schilderijen van Alie Kruse te bezichtigen. Haar grote, kleurrijke schilderijen zijn een weerspiegeling van haarzelf: direct en krachtig. De warme kleuren en het spel van licht en schaduw zijn kenmerkend voor haar werk. In de tuin van het restaurant zijn in de zomermaanden de keramische banken te zien van Joka Boeke.

  Expositie in Oude Apotheek

  Vier jongens gepakt voor vernielen autogLaneRbRug - De politie heeft zaterdag 25 juli vier verdachten aangehouden op verdenking van vernieling van een auto. Omstreeks 23.00 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat een auto ge-parkeerd bij het station Glanerbrug vernield zou worden door vier jonge-ren. De politie ging hier direct naar toe en kon vier verdachten aanhouden. Zij zijn overgebracht naar het arrestantencentrum van de politie in Borne. De ver-dachten zijn vier jongens uit Enschede tussen de 16 en 18 jaar oud.

  Vier dagen middeleeuws theater en middeleeuwse muziek tijdens het Bruegheliaans festijn vindt zijn apotheose op zondag 16 augustus wanneer om 13.00 uur de grote Brueghelstoet als een bont gekleurd lint door Losser trekt. Ooit begon de stoet aarzelend met versierde fietsen en een opgetuigde kar. Maar sinds een groot aantal jaren vormt de optocht n van de hoogtepunten van het festijn.

  LoSSeR - Vlaggenschip van de Brueghelstoet in het jaar 2001 was de presentatie van de Brueghelgroep uit het Bel-

  gische Wingene, de baker-mat van de klassieke Brueg-helfeesten die in de Tweede Wereldoorlog als een soort vrijheidsdrang in het Vlaam-se land werden opgezet. De ontmoeting met Wingene betekende in Losser de ken-nismaking met de fameuze reuzen Den Artiest, den Dul-len Griet en Pieter Brueghel in eigen persoon. Het maakte veel los in het Dinkeldorp. Men bouwde zelf een reus. Met een hoogte of zo men wil lengte van 6 meter veertig centimeter werd Sint Marti-nus meteen de grootste reus in het reuzenregister. Acht jaar geleden, in 2008, kreeg Sint Martinus in ei-

  gen dorp familie. Onder de fraaie uitdossing van vader Toon en moeder Anna liepen de buurmannen Benny Ger-vink en Toon Verheyen uit de Schubertstraat en onder de maskerade van de kleinere reuzen, de kinderen, gin-gen de buurvrouwen Anny Gervink en Erna Verheyen schuil. Ons gezamenlijke optreden was het gevolg van een overmoedige bui, weet Anny Gervink nog heel goed. Aan de borrel in de feesttent begon het te borrelen. Het vooruitzicht met het startgeld zelf een feestje te bouwen, was koren op de molen. Twee

  maanden later had Anny de koppen al geboetseerd. Er was voor de buurtbewoners geen weg terug, lacht ze bij de herinnering. Een winkel-wagentje fungeerde als fun-dament, een kratje bier zorg-de voor stabiliteit en de broer van Anny construeerde een frame. Maar het leeuwendeel van het werk nam Anny voor haar rekening. Met gekregen restanten gordijnstof van Bendy werd heel wat uren achter de naaimachine door-gebracht. Het kostenplaatje woog niet op tegen het lok-kende startgeld. Onderne-mers uit de Brinkstraat scho-

  De zondag van het Bruegheliaans Festijn staat in het teken van de Brueghelstoet. Die vertrekt om 13.00 uur. De reuzen uit de Schubertstraat doen natuurlijk ook weer mee.

  Familie van Sint martinuS komt voor achtSte keer aan Start

  Reuzenfamilie Schubertstraat ontwaakt voor onze eerstvolgende Brueghelstoet

  ten te hulp en adopteerden onze reuzen, zegt Anny. Het tweede jaar zorgden Frits Elsjan en Tim van Zut-phen al voor grotere wielen en werd het reuzenpaar met hun twee kinderen al uitge-breid met een peuter en een baby en werd ook een rol toe-bedeeld aan dochter Noraly Gervink en haar vriend Mai-kel. In het derde jaar groei-den niet alleen de tot Brinkn Toon en zijn vrouw Anna ge-doopte reuzenstel ongeveer 60 centimeter, maar groeide ook de kinderschaar met de twee zoons Stef en Bart van Toon en Erna Verheyen. Sa-

  men met drie zusjes De Jong werd een complete jongeren-groep gevormd. Gelukkig is een aantal jongeren in wis-selende samenstelling al en-kele jaren even enthousiast als ons, zegt Anny Gervink. Nu al voor het achtste ach-tereenvolgende jaar komen wij met de reuzenfamilie uit de Schubertstraat aan de start. Dat is mede te danken aan de familie Van Zutphen uit de Brinkstraat. Wij zijn hen niet alleen dankbaar voor het beschikbaar stellen van de bergruimte, maar ook voor de gastvrijheid vr en na de Brueghelstoet.

  Nu veiligheidscontrole aardlek en installatie

  Hannekerveldweg 31 7581 BC LosserTel. 053-5386234 Mob. 06-51814118

 • Tapijt was actieAlleen geldig op

  Dinsdag 28 juli

  Woensdag 29 juli

  Donderdag 30

  juli

  Vrijdag 31 juli

  Zaterdag 1

  augustus

  TAPIJT WAS ACTIE

  TAPIJT WAS ACTIE 30% KORTING

  ERKEND STERKIN INSTALLATEUR

  Voordeliger kan niet!

  Remeha TZERRA 28C CW4

  *1195.-

  Indien gewenst, plaatsingbinnen 24 uur

  Eigen 24 uurs service dienst Ervaren servicemonteurs Onderhoudsabonnementen Vrijblijvend advies en

  prijsopgave

  Genoemde prijzen bij complete plaatsing, inclusief hulpmaterialen

  Nu metGRATIS iSENSETHERMOSTAAT!!! t.w.v. 120,-THERMOSTAAT!!!

  120,-THERMOSTAAT!!!

  120,-

  DE ALLERNIEUWSTE KWALITATIEF HOOGWAARDIGE HR-COMBI-KETEL

  J. van der Heijdenstraat 1 3281 NE NumansdorpLoodsstraat 14b 7553 ED HengeloTelefoon 088-1180800 www.hollandwarmte.nl

  inclusief BTW

  Nieuwe CV-ketel?Voordeliger kan niet

  !Voordeliger kan niet

  !Remeha

  1195.-*1195.-*NU MET 13 JAAR

  GARANTIE!(Vraag naar devoorwaarden).

  Nu ook hurenvanaf 26,50 per maand

  Kombibad AquAHAUSUnterortwick 32 48683 Ahaus

  Tel.: 02561 - 8 22 99 [email protected]

  Freibad AlsttteRunderberg 20 48683 Ahaus-Alsttte

  Tel.: 02567 - 14 33 [email protected]

  Slecht weer?

  Goed weer?

  Slecht weer?weer?weer?weer?weer?weer?weer?weer?weer?weer?

  Goed weer? Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt Maakt

  niet uit!niet uit!niet uit!niet uit!niet uit!niet uit!niet uit!niet uit!niet uit!In het combibad

  AquAHAUS is heel veel te beleven bij ieder weer!

  Nieuwe golfslaginstallatie

  Brede glijbaan Stroomversnelling Kinderbad

  Met vele fantastische attracties,

  bijvoorbeeld:

  Voor iedereen is er wat!

  MammaMia Festival

  Pool Edition22 augustus 2015 in het AquAHAUS

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 3

  Kostuums op SingravenDeneKamp - Op zaterdag 1 augustus is er ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Huis Singraven een Rond-leiding Plus: Kostuums op Singraven. Bezoekers nemen deel aan een rondleiding in het huis met speciale aan-

  dacht voor Rococo-kostuums met medewerking van de af-deling kostuumverhuur van de Nederlandse Reis Opera. Een aantal vrijwilligers van Singraven haalt in prachtige kostuums de sfeer van toen terug in het huis. De och-

  tendrondleiding is al uitver-kocht maar er is nog plaats voor de middagrondleiding om 15.30 uur. Prijs: 12,50 euro, inclusief koffie/thee. Aanmelden kan via 0541-35 19 06 of via [email protected]

  Nomineer favoriet voor VrijwilligersprijsRegio - Als blijk van waarde-ring voor de inzet van vrij-willigers, reikt de provincie Overijssel op vrijdag 6 no-vember a.s. voor de zeven-tiende keer de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit. Tot uiterlijk 18 september kun-nen inwoners van Overijssel hun eigen favoriete vrijwil-liger en/of vrijwilligersor-ganisatie aanmelden voor deze prijs. Nomineren kan op www.ovp2015.nl Voor zowel de individuele vrij-willigers als de organisaties zijn er prijzen ter waarde van 1.000 euro, 650 euro en 350 euro beschikbaar. Voor de winnaars van de publieks-prijs ligt 500 euro klaar.

  Inloopavonden Odd FellowhuisenScheDe - Al bijna 100 jaar staat aan de Nic. Beetsstraat 44 in Enschede het Odd Fellowhuis. Het is een ge-bouw met een verhaal en een bijzonder interieur. Slechts weinigen hebben er een kijkje kunnen nemen. Daarom zet een van de drie Enschedese Odd Fellow-af-delingen, de Verdraagzaam-heidloge, in de maand au-gustus elke woensdag van 20.00 tot 21.30 uur de deur wijd open. Ieder is dan wel-kom voor een rondleiding en uitleg. Een gratis kopje koffie/thee staat klaar.

  Uitslagen wedvlucht NiergniesLoSSeR - Bij deze de uitslag van Wedvlucht Niergnies van postduivenvereniging De Sportvogel op zaterdag 18 juli: H. Veldscholten - 12.45.49, H. Veldschol-ten - 12.45.58, Gebr. Dood - 12.44.30, H. Veldscholten - 12.47.21 en H. Veldscholten - 12.47.21. De eerste vijf van De Snelvlucht uit Losser bij de wedvlucht Nierg-nies waren: 1. J. Loos - 12.45.56/1553,2, 2. J. Hoge-brink - 12.46.55/1542,3, 3. J. Hogebrink - 12.47.35/1537,8, 4. J. Loos - 12.48.39/1534,7, 5. E. Bartelink - 12.50.14, 1531,5. Aantal duiven: 146. De uitslag van de wedvlucht Chateauroux was als volgt: 1. J. Loos - 16.51.22/1315,1, 2. J. Loos - 17.15.40/1258,6, 3. J. Loos - 17.17.14, 1255,1, 4. E. Bartelink - 17.20.39/1248,1, 5. E. Bartelink - 17.22.51/1243,3. Aantal duiven: 36.

  Angelus gebedsdienst in JacobuskerkenScheDe - Zaterdag 1 au-gustus is er weer een An-gelus gebedsdienst in de Jacobuskerk aan de Oude Markt. Deze is om 12.00 uur, direct na het luiden van het Angelusklokje. In deze korte viering wordt speciale aan-dacht aan zieken besteed. Men kan hierbij eigen in-tenties inbrengen en een kaarsje. Na afloop is er gele-genheid om na te praten met een kop koffie of thee.

  oveRDinKeL - In de Dr. Ari-ensstraat is zaterdagavond door de storm een boom omgewaaid. De brandweer heeft de boom verwijderd. De brandweer moest die

  avond ook uitrukken na een melding van een boom op de A1 bij De Lut-te. En rijbaan werd enige tijd afgezet om de boom te kunnen verwijderen.

  Boom op woning

  In restaurant de Oude Apotheek zijn nieuwe schilderijen van Alie Kruse te bezichtigen. Haar grote, kleurrijke schilderijen zijn een weerspiegeling van haarzelf: direct en krachtig. De warme kleuren en het spel van licht en schaduw zijn kenmerkend voor haar werk. In de tuin van het restaurant zijn in de zomermaanden de keramische banken te zien van Joka Boeke.

  Expositie in Oude Apotheek

  Vier jongens gepakt voor vernielen autogLaneRbRug - De politie heeft zaterdag 25 juli vier verdachten aangehouden op verdenking van vernieling van een auto. Omstreeks 23.00 uur kwam er een melding binnen bij de politie dat een auto ge-parkeerd bij het station Glanerbrug vernield zou worden door vier jonge-ren. De politie ging hier direct naar toe en kon vier verdachten aanhouden. Zij zijn overgebracht naar het arrestantencentrum van de politie in Borne. De ver-dachten zijn vier jongens uit Enschede tussen de 16 en 18 jaar oud.

  Vier dagen middeleeuws theater en middeleeuwse muziek tijdens het Bruegheliaans festijn vindt zijn apotheose op zondag 16 augustus wanneer om 13.00 uur de grote Brueghelstoet als een bont gekleurd lint door Losser trekt. Ooit begon de stoet aarzelend met versierde fietsen en een opgetuigde kar. Maar sinds een groot aantal jaren vormt de optocht n van de hoogtepunten van het festijn.

  LoSSeR - Vlaggenschip van de Brueghelstoet in het jaar 2001 was de presentatie van de Brueghelgroep uit het Bel-

  gische Wingene, de baker-mat van de klassieke Brueg-helfeesten die in de Tweede Wereldoorlog als een soort vrijheidsdrang in het Vlaam-se land werden opgezet. De ontmoeting met Wingene betekende in Losser de ken-nismaking met de fameuze reuzen Den Artiest, den Dul-len Griet en Pieter Brueghel in eigen persoon. Het maakte veel los in het Dinkeldorp. Men bouwde zelf een reus. Met een hoogte of zo men wil lengte van 6 meter veertig centimeter werd Sint Marti-nus meteen de grootste reus in het reuzenregister. Acht jaar geleden, in 2008, kreeg Sint Martinus in ei-

  gen dorp familie. Onder de fraaie uitdossing van vader Toon en moeder Anna liepen de buurmannen Benny Ger-vink en Toon Verheyen uit de Schubertstraat en onder de maskerade van de kleinere reuzen, de kinderen, gin-gen de buurvrouwen Anny Gervink en Erna Verheyen schuil. Ons gezamenlijke optreden was het gevolg van een overmoedige bui, weet Anny Gervink nog heel goed. Aan de borrel in de feesttent begon het te borrelen. Het vooruitzicht met het startgeld zelf een feestje te bouwen, was koren op de molen. Twee

  maanden later had Anny de koppen al geboetseerd. Er was voor de buurtbewoners geen weg terug, lacht ze bij de herinnering. Een winkel-wagentje fungeerde als fun-dament, een kratje bier zorg-de voor stabiliteit en de broer van Anny construeerde een frame. Maar het leeuwendeel van het werk nam Anny voor haar rekening. Met gekregen restanten gordijnstof van Bendy werd heel wat uren achter de naaimachine door-gebracht. Het kostenplaatje woog niet op tegen het lok-kende startgeld. Onderne-mers uit de Brinkstraat scho-

  De zondag van het Bruegheliaans Festijn staat in het teken van de Brueghelstoet. Die vertrekt om 13.00 uur. De reuzen uit de Schubertstraat doen natuurlijk ook weer mee.

  Familie van Sint martinuS komt voor achtSte keer aan Start

  Reuzenfamilie Schubertstraat ontwaakt voor onze eerstvolgende Brueghelstoet

  ten te hulp en adopteerden onze reuzen, zegt Anny. Het tweede jaar zorgden Frits Elsjan en Tim van Zut-phen al voor grotere wielen en werd het reuzenpaar met hun twee kinderen al uitge-breid met een peuter en een baby en werd ook een rol toe-bedeeld aan dochter Noraly Gervink en haar vriend Mai-kel. In het derde jaar groei-den niet alleen de tot Brinkn Toon en zijn vrouw Anna ge-doopte reuzenstel ongeveer 60 centimeter, maar groeide ook de kinderschaar met de twee zoons Stef en Bart van Toon en Erna Verheyen. Sa-

  men met drie zusjes De Jong werd een complete jongeren-groep gevormd. Gelukkig is een aantal jongeren in wis-selende samenstelling al en-kele jaren even enthousiast als ons, zegt Anny Gervink. Nu al voor het achtste ach-tereenvolgende jaar komen wij met de reuzenfamilie uit de Schubertstraat aan de start. Dat is mede te danken aan de familie Van Zutphen uit de Brinkstraat. Wij zijn hen niet alleen dankbaar voor het beschikbaar stellen van de bergruimte, maar ook voor de gastvrijheid vr en na de Brueghelstoet.

 • Jrn en Kars Varwijk met het behalen van hun diploma TandprothetiekDe jaren van studeren aan de opleiding Tandprothetiek zijn voorbij.Het doel wat jullie al die tijd voor ogen hadden is bereikt.Door inzet en passie voor het vak zijn jullie geslaagd voor het beroep Tandprotheticus.Eindelijk kunnen de diplomas naast die van jullie vader aan de muur.Wij zijn ontzettend trots op de behaalde resultaten en willen jullie op deze manier nog eens extra feliciteren met het behaalde diploma!Jrn en Kars een hele mooie toekomst gewenst in dit prachtige beroep namens ons.

  Doormiddel van een glasvezel versterking in de kunststof van uw prothese en het goed pas maken van de prothese basis heeft uw prothese tot wel 100X minder kans om te breken!

  Ik heb zelf nog nooit een met glasvezel versterkte prothese zien terug komen, aldus Jrn Varwijk die al enige jaren bekend is met dit materiaal. Dit is echter geen garantie dat ze niet alsnog kunnen breken, maar de kans daarop wordt wel aanzienlijk minder!

  Wilt u weten wat voor uw situatie de beste mogelijkheden zijn bel dan voor een gratis advies afspraak:

  0541-523444 of ga naar www.tpp-varwijk.nl Zandbreeweg 14 te Oldenzaal

  FELICITEERT

  Bent u ook altijd op uw hoede tijdens feestjes en etentjes? Bang dat uw prothese het elk moment kan begeven?

  0541-523444 of ga naar www.tpp-varwijk.nl Zandbreeweg 14 te Oldenzaal

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 4

  Appartementen online

  Losser - Oudere mensen die graag in een veilige en be-schermde omgeving willen wonen, kunnen bij Zorg-groep Sint Maarten terecht voor het huren van een ap-partement of aanleunwo-ning. Wekelijks wordt het actuele huuraanbod op de website van Zorggroep Sint Maarten gepubliceerd waar-na iedereen die zich heeft ingeschreven hierop kan reageren. Hiermee biedt Zorggroep Sint Maarten mensen de mogelijkheid zelfstandig te blijven wonen met de zeker-heid van betekenisvolle zorg binnen handbereik. Mensen

  met een indicatie voor ver-blijf met zorg kwamen daar-naast al in aanmerking voor het wonen in de zorgappar-tementen. Mensen die een appartement bij Zorggroep Sint Maarten huren, hebben niet alleen de voorzieningen van het woonzorgcentrum binnen handbereik maar kunnen daarnaast ook, indien ge-wenst, kiezen voor een uitge-breid zorg- en dienstenaan-bod. Op dit moment wordt er gewerkt aan het vaststel-len van het dienstenaanbod per woonzorglocatie met de bijbehorende tarieven. Zorggroep Sint Maarten

  streeft er naar om met name ouderen die hulp en/of zorg behoeven, van passende woonruimte te voorzien. Wanneer er meer dan n genteresseerde op dezelfde woning reageert, dan gelden er enkele toewijzingsregels. Uitgangspunt van deze re-gels is dat de appartementen zoveel mogelijk als eerste aan ouderen met een zorg-vraag worden toegewezen.Iedereen die genteresseerd is in het huren van een ap-partement kan zich inschrij-ven als woningzoekende en de voorkeurslocatie(s) aan-geven. Zie www.zorggroeps-intmaarten.nl/wonen.

  Zorggroep Sint Maarten zet de huurappartementen online. Ook die in Oldenhove/Maartens-Stede in Losser.

  Beleef Zandsteen op de fiets zondag 2 augustusLosser - Op zondag 2 augus-tus wordt er een fietstocht genaamd Beleef Zandsteen op de fiets van 37 kilometer gehouden. Starten kan bij de VVV in Losser en De Lutte. Het is een route langs zand-steenlocaties met onderweg activiteiten. Deelnemers ontvangen het nieuwe routeboekje met vijf routes. De verschillen-de zandsteenroutes in het boekje verbinden de zand-steensculpturen in Noord-oost-Twente met elkaar. Vanaf 2006 zijn er diverse zandsteenmonumenten ont-wikkeld.Onderweg zijn er allerlei bezienswaardigheden waar activiteiten zijn met betrek-king tot het thema zand-steen. In de Staringgroeve in Losser kunnen deelnemers tussen 10.00 en 15.00 uur zoeken naar fossielen. Met medewerking van vrijwil-

  ligers van de Stichting het Staringmonument die in de groeve aanwezig zijn, kun-nen belangstellenden zelf met de aanwezige hamers de zandsteenbrokken onder-zoeken. Er wordt een bezoek gebracht aan Erve Kraesgen-berg waar een expositie is ingericht met een selectie van geologische vondsten in de gemeente Losser. De deelnemers kunnen deze zondag de Plechelmusbasi-liek bezichtigen en er is de mogelijkheid om 13.30 uur en 15.00 uur tegen een klei-ne meerprijs de toren van de basiliek te beklimmen onder leiding van een gids. Natuurlijk ontbreekt het Ludger Bloemenbeek monu-ment niet in de route.De prijs 5 euro p.p., inclusief koffie, wat lekkers voor on-derweg, een drankje en een routeboekje. Starten kan tussen 10.00 en 13.00 uur.

  In de kleine zandsteengroeve kunnen deelnemers aan de fietsroute Beleef Zandsteen zondag zelf fossielen gaan zoeken.

  KerkdienstenParochie Lumen ChristiDe Lutte: H. PlechelmusZondag 2 augustus9.00 uur: eucharistie, Pastor Jacobs pr. dames- en he-renkoorDinsdag 4 augustus19.00 uur: RozenkransWoensdag 5 augustus19.00 uur: eucharistie, Pas-toor Munsterhuis pr.Protestantse Gemeente Los-ser Zondag 2 augustus: Domi-nee B. KoekZondag 9 augustus: Domi-nee A.E.N. de Bruin

  Voor wijzigingen en aanvul-lingen: redactie Wegener Media, tav Martin Boer-rigter, Hengelosestraat 585, 7521 AG Enschede, mobiel 06 12124870, email [email protected]

  Boekenmarkt in bibliotheekenschede - Aanstaande za-terdag gaan er weer duizen-den boeken in de verkoop tijdens de boekenmarkt van de bibliotheek in de Pijpen-straat in Enschede. Het gaat hier om verouderde of bijna niet geleende exemplaren. Vaak nog heel goed te lezen of interessant om kennis van te nemen. Het aanbod is zeer divers en de prijzen laag. Er kan tussen 09.30 tot 16.00 uur lekker in de bakken met boeken gesnuffeld worden. Ook zijn er tijdschriften in bundels voor een zacht prijsje te koop.

 • CHECK ONZE APP VOOR DE OPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

  2 STUKS

  2 STUKS

  4 STUKS

  10 STUKS

  2 KG

  PER STUK

  PER STUK

  175 G

  360 G

  4.99* 4.99*

  3.99*

  12.99*

  3.99*

  0.59 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  1.99 WEEKEND

  1.99 WEEKEND

  1.59v van 1.69

  1.59v van 1.69

  1.59v van 1.69

  1.59v van 1.69

  Ca.2.99 WEEKEND

  14.99/kg

  3.99*

  Vanaf woensdag 29-07-2015

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling. ** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

  12. 3.* Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

  PRIJSVERLAGINGEN

  200 g

  Vegetarische schnitzels*

  200 g

  Vegetarische balletjes*

  175 g

  Vegetarisch geruld gehakt*

  200 g

  Vegetarische groenteschijven*

  LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN

  **

  31 JULI T/M 2 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

  Wilde perziken

  Trio sla Breekbrood pomodoroof picanto

  Kinderbadponcho

  Kindertextielsneakers Damestextielsneakers

  Jongenszwembroek

  Dames-t-shirt

  XL Black pepper braadworsten*4x 130 g

  Gemarineerde kalfskarbonade*Ca. 200 g

  Dekbed -overtreksetDiverse prints. 1-pers.

  ZOMEROPRUIMINGZOMERZOMERZOMERZOMERZOMERZOMERZOMEROPRUIMING

  OPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMINGOPRUIMING

  ARTIKELHALVEPRIJS

  ezi

  e ka

  artje

  s en

  rekk

  en

  Hoofdvestiging: HAAKSBERGEN Molenstraat 12-14 Filialen: ALMELO Grotestraat 32, BORNE Nieuwe Markt 12a,EIBERGEN Brink 9a, ENSCHEDE De Heurne 21c, GOOR Grotestraat 95, GROENLO Beltrumsestraat 24,

  HARDENBERG Oosteinde 20, HENGELO Wemenstraat 11-13, LICHTENVOORDE Rapenburgsestraat 18, LOSSER De Brink 29,NEEDE Oudestraat 40, NIJVERDAL Grotestraat 194, OLDENZAAL Deurningerstraat 6, RAALTE Grotestraat 17a,

  RIJSSEN Haarstraat 41,TUBBERGEN Grotestraat 55b, VRIEZENVEEN Westeinde 48d

  www.hetbroekenhuis.nl

 • PetermanEnschede, Spaansland 8, 053-4354535Oldenzaal, Essenlaan 19, 0541-515260

  PROBEER DAAR MAAR EENSPROBEER DAAR MAAR EENS

  TEGEN TE ZEGGEN!TEGEN TE ZEGGEN!

  Brandstofverbruik (EC 136/2014J of EC 2015/45W) 3,3-5,0 L/100km (20,0-30,3 km/L); CO2 75-117 gr/km.

  *Prijs is inclusief BTW en 1.000,- extra inruilwaarde en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Betaal de andere helft pas over 2 jaar. Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

  Dit aflopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial Services Geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2015 (uiterste registratiedatum auto 31 oktober 2015) Voor nieuwe Toyota modellen AYGO en Yaris U financiert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van 8.000,-(AYGO) of 12.000,- (Yaris); minimum 3.500,- (AYGO en Yaris) Onder voorbehoud van kredietacceptatie Toetsing en registratie bij BKR te Tiel Toyota Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financile Markten (AFM-nr.: 12011089) Wijzigingen en drukfouten voorbehouden Vraag naar de voorwaarden

  Contantprijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet Looptijd in maanden Termijnbedrag Slottermijn Totaal te betalen bedrag

  14.995,- 7.497,50 7.497,50 0,0% 0,0% 24 0,- 7.497,50 7.497,50

  Yaris 5-deurs 1.0VVT-i Now

  Proteer van de 50/50 deal n van 1.000,- extra inruilwaarde! Rij nu al een 5-deurs Yaris Now met standaard airconditioning, centralevergrendeling, elektrische ramen voor en een audiosysteem vanaf 6.998,-*. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag totsnel in onze showroom!

  Yaris Now 5-deurs v.a. 6.998,-*

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 6

  Dinkelstenenrouteboekje Losser - De Dinkelstenen-route is een toeristische fietsroute die langs de ri-vier de Dinkel voert met 25 kunstwerken van zandsteen die op een verschillende manier kunstzinnig bewerkt zijn. De route start in Epe (gemeente Gronau) en gaat vervolgens door de gemeen-ten Losser en Dinkelland en eindigt in Neuenhaus op de plek waar de Dinkel uit-mondt in de Vecht.Deze route van circa 71 ki-lometer kan als thematische route worden gefietst mid-dels de beschrijving en plat-tegronden en via de beweg-wijzering. Als alternatief kan ook gekozen worden voor

  drie aparte rondes van 33, 38 of 49 kilometer die worden gefietst via de knooppunten van het fietsnetwerk. Er zijn rondjes Epe-Losser, De Lut-te-Beuningen-Denekamp en Denekamp-Neuenhaus. Voor 2,50 euro is een spe-ciaal routeboekje met een uitgebreide beschrijving te verkrijgen bij de VVV Tou-rist Info De Lutte-Losser-Beuningen, Denekamp en Ootmarsum. In dit boekje is uiteraard een omschrijving van de betekenis van de Dinkelstenen opgenomen en ook de bezienswaardighe-den langs de route staan erin weergegeven. Info: VVV, tel. 0541-55 11 60.

  Lonneker - Van 29 juli tot en met 2 augustus vinden op de terreinen aan de Lossersestraat wederom de Lonneker Paardenda-gen plaats. De organisatie is blij met het gevarieerde programma wat ze hebben weten samen te stellen. Na-genoeg alle facetten van de paardensport komen aan bod, zowel onder het zadel als aangespannen. Voor de deelnemers is het tevens een mooi meetmo-ment voor de provinciale kampioenschappen die een week later worden verre-

  den in de Noordoostpolder. Voor zowel het springen in alle categorien als de dressuur kunnen er twee proeven worden verreden. Vanaf donderdag wordt gestart met de regionale rubrieken. Op zaterdag 2 augustus is er wederom het open NK 40+. Op de afsluitende zondag komen alle facetten aan bod. Traditioneel wordt er ge-streden om de Grote Prijs van Lonneker, een wed-strijd springen klasse Z/ZZ met twee manches. Tussen de beide manches maken

  de tuigpaarden hun op-wachting in de ring en s middags is er tevens een minimarathon. Tijdens deze marathon rijden de aangespannen deelnemers een kegelparcours met twee hindernissen op tijd, een spectaculaire erva-ring. Ook wordt er ter ere van het 70- jarig bestaan van de organiserende ver-eniging LR Het Twentse Ros op zondag door ruiters en amazones een kr op muziek verreden. Voor alle dagen is toegang en parke-ren gratis.

  Lonneker PaardendagenMammacare van MST naar Oldenzaalenschede - Per 20 oktober wordt de Mammacare van het Medisch Spectrum Twente geconcentreerd in Oldenzaal. Hierdoor kan MST nog betere zorg bieden. Bij vermoeden van borst-kanker kunnen mensen na verwijzing van de huisarts er binnen 24 uur terecht. Bij MST is het daarna mo-gelijk binnen n dag alle onderzoeken af te nemen, een eerste diagnose te stel-len en de resultaten met een behandelplan aan de patint voor te leggen. De insteek is de patint zo kort mogelijk in onzekerheid te laten.

 • NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS

  HOE VEILIG IS ONZE GEMEENTE?Veiligheidsmonitor 2015 gaat van start

  Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maandenslachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bentu over de gemeente, politie en brandweer? Dit zijn enkelevan de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor wor-den gesteld aan 300 inwoners van de gemeente Losser.

  De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit,onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving en het optre-den van gemeente, brandweer en politie. Dit onderzoekwordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd.Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 6 augustus.De resultaten worden in maart 2016 verwacht.

  De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit vierjaarlijksterugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalue-ren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt inopdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

  Burgemeester Michael Sijbom benadrukt het belang vande Veiligheidsmonitor: Het is essentieel dat we wetenwat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onzegemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beterafstemmen op hun wensen en ervaringen.

  Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveelmogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aanhet onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goedbeeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente/regio.

  Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uit-nodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in tevullen. In 2015 doen landelijk 112 gemeenten mee aan hetonderzoek van de Veiligheidsmonitor.

  Meer informatie over de Veiligheidsmonitor vindt u opwww.veiligheidsmonitor.nl.Ook kunt u voor nadere informatie over deelname aan deVeiligheidsmonitor contact opnemen met de heer J. Vrinte,cordinator integrale veiligheid van de gemeente Losser.

  TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

  In verband met het Bruegheliaans Festijn 2015, wordenop donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16augustus 2015, in het centrum van Losser tijdelijke ver-keersmaatregelen getroffen waardoor:

  1. Onderstaande locaties zijn gesloten voor alle verkeer:- Raadhuisplein, maandag 10 augustus 2015 vanaf

  22.00 uur, tot en met maandag 17 augustus 2015tot 18.00 uur;

  - Martinusplein, donderdag 13 augustus 2015 vanaf18.00 uur, tot en met maandag 17 augustus 2015tot 18.00 uur;

  2. Onderstaande wegen zijn in beide richtingen geslotenvoor alle verkeer op donderdag 13 augustus 2015,vanaf 16.30 uur, tot en met zondag 16 augustus 2015 tot18.00 uur:- Sint Maartenstraat;- Kerkstraat;- Raadhuisstraat, tussen Sint Maartenstraat en ingang

  parkeerterrein De Brink;- Teylerstraat;- Torenstraat;- Roberinkstraat;- Brinkstraat, tussen Bernard Leurinkstraat en de Open-

  bare Bibliotheek;- Parkeerterrein Langenkamp;

  3. In verband met de Brueghelstoet onderstaande wegenzijn in beide richtingen gesloten voor alle verkeer opzondag 16 augustus 2015 tussen 14.00 uur en 18.00 uur:- Bernard Leurinkstraat;- Gronausestraat, tussen Bernard Leurinkstraat en

  Oranjestraat;- Langenkamp, tussen Gronausestraat en Braakstraat;- Braakstraat;- Scholtinkstraat, tussen Braakstraat en Bernard

  Leurinkstraat;

  4. Instellen van eenrichtingsverkeer op de onderstaandewegen:- Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat,

  vanaf dinsdag 12 augustus 2014 (vanaf 22.00 uur), totenmetmaandag 18 augustus 2014 tot 18.00 uur;

  5. Inrichten van een taxistandplaats in de Kerkstraat, terhoogte van de Aloysiusschool, op:- vrijdag 14 augustus 2015, tussen 21.00 uur en

  07.00 uur;- zaterdag 15 augustus 2015, tussen 21.00 uur en

  07.00 uur;

  6. In beide richtingen gesloten te verklaren voor alleverkeer en in combinatie met de in te richten taxistand-

  plaats, de Raadhuisstraat ter hoogte van het Raadhuis-plein, op:- vrijdag 14 augustus 2015, tussen 21.00 uur en

  07.00 uur;- zaterdag 15 augustus 2015, tussen 21.00 uur en

  07.00 uur;

  7. Eenrichtingsverkeer in te stellen in verband met de in terichten taxistandplaats, op vrijdag 14 augustus 2015 enzaterdag 15 augustus 2015, tussen 21.00 uur en 07.00 uur,voor de volgende wegen:- Kerkstraat, tussen Sint Maartenstraat en Raadhuisstraat;- Raadhuisstraat, tussen Kerkstraat en toegang parkeer-

  terrein De Brink;

  8. Opheffen van het bestaande parkeerverbod ter plaatsevan het gedeelte Bernard Leurinkstraat tussen SintMaartenstraat en Brinkstraat, donderdag 13 augustus2015, vanaf 16.30 uur, tot en met zondag 16 augustus2015 tot 18.00 uur.

  Datum bekendmaking: 23 juli 2015.

  Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge deAlgemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datumbekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college vanburgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

  Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij devoorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdelingBestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoektot het treffen van een voorlopige voorziening wordeningediend. Hiervoor is griferecht verschuldigd.

  TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELTijdelijke verkeersmaatregel waardoor de volgende wegenzijn afgesloten voor alle verkeer:- In verband met concerten in de Muziekkoepel in Over-

  dinkel:- De kruising Spinnersweg/Ds. Pasmanstraat te Overdinkel- Op de volgende dagen en tijden:

  - Woensdag 19 augustus 2015, tussen 19.30 en 21.30uur;

  - Dinsdag 25 augustus 2015, tussen 19.00 en 21.30 uur;- Maandag 31 augustus 2015, tussen 19.30 en 21.00 uur- Donderdag 3 september 2015, tussen 19.30 en 21.30

  uur;- Donderdag 10 september 2015, tussen 19.30 en 21.30

  uur;- Vrijdag 18 september 2015, tussen 19.30 en 21.00 uur;- Dinsdag 29 september 2015, tussen 19.30 en 21.00

  uur.

  Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge deAlgemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datumbekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college vanburgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

  Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij devoorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdelingBestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoektot het treffen van een voorlopige voorziening wordeningediend. Hiervoor is griferecht verschuldigd.

  VERLEENDE VERGUNNINGEN

  APV EN BIJZONDERE WETTENOp grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijkeverordening van de gemeente Losser is een evenemen-tenvergunning verleend voor het houden van het Brueg-heliaans Festijn, in het centrum van Losser op de onder-staande dagen en tijden:

  - donderdag 13 augustus 2015 van 16.00 tot 0.00 uur;- vrijdag 14 augustus 2015 van 9.00 uur tot 2.00 uur;- zaterdag 15 augustus 2015 van 9.00 uur tot 2.00 uur;- zondag 16 augustus 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur;

  Datum bekendmaking: 23 juli 2015.

  Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge deAlgemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datumbekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het collegevan burgemeester en wethouders, tegen een besluit voor-zien van een moet het bezwaarschrift worden gericht aande burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

  Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij devoorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdelingBestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoektot het treffen van een voorlopige voorziening wordeningediend. Hiervoor is griferecht verschuldigd.

  Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijkeverordening van de gemeente Losser is de volgende ver-gunning verleend:

  - het plaatsen van spandoeken, aankondigingen en wel-komstbogen ten behoeve van het Bruegheliaans Festijn.

  Datum bekendmaking: 23 juli 2015.

  Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge deAlgemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datumbekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het collegevan burgemeester en wethouders, tegen een besluit voor-zien van een moet het bezwaarschrift worden gericht aande burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

  Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij devoorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdelingBestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoektot het treffen van een voorlopige voorziening wordeningediend. Hiervoor is griferecht verschuldigd.

  Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijkeverordening gemeente Losser is de volgende vergunningverleend aan:- Bakkerij Alink voor het innemen van een standplaats

  voor de verkoop van oliebollen in winkelcentrum DeBrink op de volgende dagen en tijden:- vrijdag 2 oktober 2015 van 15.30 uur tot 24.00 uur;- zaterdag 3 oktober 2015 van 10.00 uur tot 24.00 uur;- zondag 4 oktober 2015 van 13.00 uur tot 24.00 uur;- maandag 5 oktober 2015 van 13.00 uur tot 24.00 uur. .

  Datum bekendmaking 15 juli 2015.

  Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge deAlgemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datumbekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het collegevan burgemeester en wethouders, tegen een besluit voor-zien van een moet het bezwaarschrift worden gericht aande burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

  Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij devoorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdelingBestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoektot het treffen van een voorlopige voorziening wordeningediend. Hiervoor is griferecht verschuldigd.

  BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:Het college van Burgemeester en wethouders van Lossermaakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemenebepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

  - Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsenvan een dakkapel op zowel de voor- als achtergevel vande woning op het perceel Heidehof 32, 7581 VJ Losser.

  Datum bekendmaking 14 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het intern

  verbouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel DePol 12, 7581 CZ Losser.

  Datum bekendmaking 14 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen

  van een boom op het perceel Pastoor van Laakstraat 5,7586 DB Overdinkel

  Datum bekendmaking 14 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen

  van 2 bomen op het perceel Chopinstraat 21, 7582 EGLosser.

  Datum bekendmaking 14 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbou-

  wen van een woning op het perceel Waterradmolen 31,7587 SJ De Lutte.

  Datum bekendmaking 13 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen

  van een reeds verleende omgevingsvergunning op hetperceel Buckhorst 14, 7581 WG Losser.

  Datum bekendmaking 15 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen

  van een boom op het perceel Markeweg 52, 7582 BELosser.

  Datum bekendmaking 15 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het ver-

  bouwen en uitbreiding van een een tuincentrum aan deHoofdstraat 275, 7586 BS Overdinkel.

  Datum bekendmaking 8 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen

  van 2 bomen op het perceel Hanhofweg 26, 7587 LL DeLutte.

  Datum bekendmaking 8 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het ver-

  ruimen van de maximale oppervlakte van de aan- enuitbouwen, bijgebouwen en overkapping op het perceelHoningloweg 6, 7581 PK Losser.

  Datum bekendmaking 8 juli 2015.- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realise-

  ren van een aanbouw op het perceel Dorpstraat 7587 ABDe Lutte.

  Datum bekendmaking 20 juli 2015.

  Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen6 weken na de dag van verzending van de vergunning ofhet besluit bezwaar indienen bij het college van burge-meester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij devoorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afde-ling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle eenverzoek tot het treffen van een voorlopige voorzieningworden ingediend. Hiervoor is griferecht verschuldigd.Meer informatie hierover vindt u op de websitewww.rechtspraak.nl.

  www.nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 7

 • MELDINGEN

  SLOOPMELDINGEN Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

  - Slopen van gebouw Het Trefpunt op het perceel Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.

  Datum bekendmaking 16 juli 2015. - Verwijderen van asbest op het perceel Fleerderhoekpad

  8, 7587 NT De Lutte,Datum bekendmaking 15 juli 2015. - Verwijderen van asbest op het perceel Buizerdstraat 29,

  7581 EL Losser.Datum bekendmaking 7 juli 2015. - Slopen van een bestaande boerderij op het perceel

  Foksweg 2, 7588 PM Beuningen.Datum bekendmaking 21 juli 2015.

  Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om hand-havend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voor-schriften uit het Bouwbesluit 2012.

  BEKENDMAKINGEN

  WET MILIEUBEHEER Er is een meldingsformulier op grond van het Activitei-tenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door:

  - Caf de Pintelier, Brinkstraat 41, 7581 GB Losser. - Metaalhandel Strijdonck, Nijverheidstraat 13, 7581 PV

  Losser.

  Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openings-tijden contact opnemen met de afdeling VH.

  AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET: - het plaatsen van nieuwe kozijnen op het perceel Gronau-

  sestraat 37, 7581 CC Losser;

  Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

  N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

  www.nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 8

  ColofonGemeentenieuws is de enige officile publicatie van de gemeente Losser

  De Publieksbalie heeft aparte openingstijden

  Maandag 13.00 - 16.30 uitsluitend op afspraak Dinsdag 09.00 - 12.30 met en zonder afspraak Woensdag 13.00 - 16.30 uitsluitend op afspraak Donderdag 09.00 - 12.30 met en zonder afspraak en van 13.30 - 18.00 uitsluitend op afspraak Vrijdag 09.00 - 12.30 met en zonder afspraak

  Afhaal documenten bij de receptie: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 16.30 uur en op donderdag tot 18.00 uur.

  Wij adviseren u om bij een bezoek aan het gemeentehuis vooraf een afspraak te maken met de desbetreffende ambtenaar om er zeker van te zijn dat uw gang naar het gemeentehuis niet voor niets is. Voor het maken van een afspraak met leden van het college van b en w kunt u contact opnemen met het bestuurs-secretariaat tel. 053-5377282/5377283.

  Telefoon: 053-5377444E-mail: [email protected]: www.losser.nlBezoekadres: Raadhuisplein 1, LosserPostadres: Postbus 90, 7580 AB Losser

  BEZOEK NU DE

  Seiger Wonen | Enschedesestraat 867575 AC Oldenzaal | 0541 51 33 44 WWW.SEIGERWONEN.NL

  TOT 70%KORTINGOP ALLE SHOWROOMMODELLEN

  BEDDEN, FAUTEUILS,RELAXFAUTEUILS, TAFELS,STOELEN, LAMPEN,VLOERKLEDEN, BEDDENEN MATRASSEN

  NUHOGE KORTINGENSHOWROOMMODELLEN

  Kijk ook op

  deweekkrant.nldeweekkrant.nldeweekkrant.nl Kijk ook op

  d Weekkrant is overal welkom

  94% van de consumenten ontvangt d Weekkrant graag!

 • MEER DAN 1500 SOORTEN WAND EN VLOERTEGELS, EN MEER DAN300 SOORTEN BESTRATING IN BETON-KERAMIEK EN NATUURSTEEN!!!

  Alle merken leverbaar. Eigen import uit Itali Spanje Duitsland Saoedi Arabi

  Hoofdstraat 286 | Overdinkel | Tel. 053-53 81 478www.stoevenbeld-tegels.nl | www.facebook.com/stoevenbeldtegels

  Alle merken leverbaar. Eigen import uit Itali Spanje Duitsland Saoedi Arabi

  Keramisch parket

  Patchwork

  Meer dan 300 soorten Sierbetrating

  wand/vloertegel

  20x30x5 cm 11,95m260x60 vanaf 19,95m2

  Gebakken bestrating vanaf 24,95m2

  vanaf

  Dealer van: Redsun-MBI-Wienerberger-Bylandt-Schellevis.

  PRIJZEN ZIJN BIJ EEN BEPAALDE AFNAME, ALLES KAN BEZORGD WORDEN.

  meer dan 85 soorten, vanaf

  19,95m2

  44,95m2Dealer van: Redsun-MBI-

  2,15 p/stvanafStapelblokken

  Vloertegels 60x60 vanaf

  19,95m2

  Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?LOSSER & OVERDINKEL

  De Twentsche Courant Tubantia is op zoek naar dagbladbezorgers* die s ochtendsvoor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

  Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis De Twentsche Courant Tubantia, AD, Trouw of de Volkskrant lezen Uitstekend te combineren met andere bezigheden

  Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.Direct aanmelden? Ga naar www.bezorgers.nl

  *min.leeftijd 15 jaar

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 9

 • WEEKACTIE! GELDIG VAN WOENSDAG 29 JULI T/M DINSDAG 4 AUGUSTUS 2015

  Zet-

  en

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

  KIJK OP ACTION.NL

  2 PAAR

  TAFELLAMPLEDcolor changing of wit licht19 cm

  PALMOLIVEDOUCHEGELdiverse varianten250 ml

  HEREN BOXERSHORT 365diverse kleurenmaten S-XL

  KINDERHANDDOEKdiverse licentiemet capuchon50x100 cm

  SNELHECHTERSOF OPBERGMAPPENsnelhechters: 8 stuksopbergmappen: A4, 6 vakken

  PORTEMONNEE OF SCHOUDERTASJEverschillende kleuren en varianten

  HUISDIERENMATdiverse kleuren eece 70x100 cm

  A4SCHRIFTdiverse kleurenlijn of ruit

  299

  DAMESGYMPENdiverse variantenmaten 36-41

  179098

  179

  295

  149475

  299 299

  025

  BLUETOOTHSPEAKERgeniet van draadloos stereogeluidvoor thuis of onderwegeenvoudig koppelbaar met o.a. smartphones en tabletsverkrijgbaar in diverse kleuren18 cm

  1495

  259

  199

  RONDEBARBECUE 36 cm

  DAMESZOMERTOPSdiverse variantenen maten

  PIERRE CARDINHOOFDKUSSEN60x70 cm

  DIEPVRIES/KOELKASTBOXEN4x0.4 liter,3x0.75 liter of 2x1.25 liter

  085

  WOONKUSSEN65X65 CMdiverse uni kleuren100% katoen

  599

  AIRWICK REFILLLUCHTVERFRISSERdiverse varianten250 ml

  BEE'SHONINGbloemenhoning 350 gramof acaciahoning 250 gram

  169

  UITZOEKEN OP=OP

  HONDENSPEELTOUW XLdiverse variantenca. 40 cm

  1.69

  LED ZAKLAMPAAN KOORDincl. batterijen

  1.79

  MUSTHAVE!

  VAKANTIETIP!

  399

  MEISJESJOGGINGBROEKdiverse kleuren100% katoenmaten 92-146

  REKENMACHINE

  2.29UITZOEKEN

  PIERRE CARDINDEKBED140x200 cm

  11.95200x200 cm

  15.95240x220 cm

  19.95

  INSTANTBARBECUEkant en klaar31x24x4 cm

  1.29EXTRA GROOT!

  229

  HIKINGSOKKENdames: maten 37-42heren: maten 41-46

  329

  TEXTIELACTIE! TEXTIELACTIE!

 • WWW.FIETSGIGANT.COMGEESTERENSEWEG 22 - 7671 PB - VRIEZENVEEN

  [email protected]

  DONDERDAG:VRIJDAG: ZATERDAG:

  OPENINGSTIJDENOP=OP! ZET- EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN.GETOONDE AFBEELDINGEN EN KLEUREN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID. PRIJZEN EXCLUSIEF EVENTUELE RIJKLAARMAAK KOSTEN *PRIJS GAZELLE IS EXCLUSIEF ACCU

  FIETS - SPECIAALZAAKELEKTRISCHE FIETSEN VOOR DE ALLERLAAGSTE PRIJZEN

  NU 2 VOOR 2050,-

  NU 2 VOOR 3999,-

  NU VOOR 1099,-

  NU50%KORTING

  NU2 HALEN1 BETALEN

  NU2 HALEN1 BETALEN

  -50%

  OP = OP! ZET- EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN

  NU32%KORTING

  NU50%KORTING

  NU VOOR 1499,-

  VAN LIMPURGElektrische fiets NuVinci n360 traploze versnelling Krachtige en stille middenmotor Actieradius: tot 130 km Als beste getest.

  NUVINCI

  GAZELLEElektrische fiets 24 Versnellingen Shimano Keuze uit 4 accus* Verende voorvork

  MEDEO XTRA INNERGY

  VAN 3999,- per stuk

  VAN 2199,-

  VAN 2199,-

  VAN 2050,- per stuk

  BATAVUSElektrische fiets Demo modellen Actieradius: tot 90 km 8 versnellingen Shimano

  ZINDERENDE ZOMERWEKEN!

  WEEKEND EASY

  NU 2 VOOR 2399,-VAN 2399,- per stuk

  NU 49,95VAN 99,95

  KLEDINGSET2 DELIGShirt + Coursebroek Shimano Rogelli Aitos New Spirit Verschillende kleuren Goede zeem

  NU VOOR 999,-VAN 1999,- per stuk

  NU41%KORTING

  GIANTElektrische fiets Krachtige YAMAHA middenmotor Actieradius: tot 90 km 7 versnellingen Shimano

  PRIME E+ 2

  16:00 - 22:0016:00 - 22:0010:00 - 17:00

  EVOBIKEElektrische fiets Goedkoopste fiets met middenmotor 8 versnellingen Shimano Actieradius: tot 110 km

  BETANU50%KORTING

  NU VOOR 999,-

  UNIONElektrische fiets Dichte kettingkast Actieradius: tot 70 km 7 versnellingen

  E-BEND

  VAN 1699,-

  HET GROOTSTE ASSORTIMENT, DE BESTE SERVICE EN DE LAAGSTE PRIJZEN!DE BESTE ZOMERDEALS VAN NEDERLAND

  Alleen bij de FIETSGIGANT kunt u kiezen voor het F.O.S.:

  - 5 Jaar garantie inclusief accu en motor- Inclusief onderhoud- Inclusief jaarlijkse winterbeurt- Gratis 24 uurs pechhulp- Inclusief diefstal en casco verzekering- 20% extra korting op accessoires- Gratis haal- en breng service- Gratis leenfiets

  SPARTA YOUNGFAMOUSMeisjesfiets 24 wielmaat 3 versnellingen

  VAN 329,-NU VOOR 169,-

  -50%-40%

  -62%

  SENSAUMBRIA TiagraRacefietsVolledig Shimano Tiagra 30 versnellingen Aluminium frame

  VAN 825,-

  NU VOOR 499,-FASTRIDERSTUURMANDLuxe stuurmand Zwart en Zilver Inclusief montage

  VAN 50,-

  NU VOOR 19,-

  NU VOOR 1299,-VAN 2599,-

  OMAFIETS 28 inch wielmaat Terugtraprem Diverse designs

  VAN 229,- NU VOOR 139,-

  FAUSTO COPPIPHOBOS 27.5Mountainbike 27 versnellingen Shimano XT-mix Verende voorvork Aluminium frame

  VAN 1099,-

  NU VOOR 699

  NU38%KORTING

  NU40%KORTING

  DUIZENDEN MERKFIETSEN RIJKLAAR OP VOORRAAD, DIRECT MEENEMEN KAN

  NU2 HALEN1 BETALEN

  VAN LIMPURGElektrische fiets Actieradius: tot 80 km Stille motor Dichte kettingkast

  E-8

  ONDERHOUDS SYSTEEM

  SPARTAElektrische fiets Accu in frame Demo modellen Actieradius: tot 75 km 8 versnellingen

  ION DT

  Al vanaf 6,95 per maand

 • .T2:4/-OJR1432/OKOJRQTTL .TTL
 • Altijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van n week te boeken zijn n nergens anders goedkoper.

  De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

  Deze week exclusieve actieprijzen vanaf 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

  Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en Belgi aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere

  website beschikbaar zijn!

  Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na n week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

  aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met

  ons opnemen!

  Acties van deze weekDeze week boekt u via deho-lidayspotter.nl onder andere een bungalow voor maxi-maal zes personen op Fe-rienresort Cochem. Dit park ligt in de prachtige moezel-streek in Duitsland. Van 28 juli tot en met 3 augustus 2015 boekt u via Deholi-dayspotter.nl deze zesper-soons bungalow met korting tot 74 % en prijzen vanaf 69,-*!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor vier personen op vakantiepark Roekenbosch. Dit park ligt in Blitterswijck, nabij de oe-vers van de Maas in het nog net vlakke Noord-Limburg. De comfortabele bungalows van dit park staan garant voor een ontspannen en sportieve vakantie. Van 25 tot en met 31 juli 2015 boekt u via Deholidayspotter.nl een vierpersoons houten bungalow op dit park met korting tot 43% en prijzen vanaf 209,-*, inclusief ver-plichte eindschoonmaak 70,-!

  Voor bovenstaande aan-biedingen geldt: op = op! Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

  www.deholidayspotter.nl

  *prijzen zijn exclusief reser-veringskosten 25,- en lo-kale heffingen p.p.p.n.

  "

  Beleef de dromerige Wereldhavendagen aan boord van de Cruiseferry van P&O Ferries en vaar naar hartje

  Rotterdam. Stap op 5 of 6 september aan boord voor een unieke dagtocht. Onze lezers varen mee met 20% korting!

  Beleef dit spectaculaire evenement aan boord! Ga voor meer informatie naar www.poferries.com of bel 010 - 714 54 38 en vermeld boekcode: WEG om deze unieke dagtocht te boeken.

  Arrangement: Dagcruise van Europoort naar het centrum van Rotterdam Bezichtiging schip Live entertainment Kinderkorting (t/m 15 jaar): 10 per kind

  WereldhavendagenMinicruise

  Cruise naar de Wereldhavendagen in Rotterdam!

  55

  deweekkrant.nl/whd

  van 69 voor

  p.p.

  Optioneel bij te boeken Lunchbuffet

  Vergeet niet een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen.Aanbieding beperkt beschikbaar. Promotievoorwaarden van toepassing.

  Bel 010 - 714 54 38, vermeld boekcode weg en boek deze speciale aanbieding!

  Boeken kan ook via de webshop:

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 13

  Avond vol meezingers

  EnschEdE - Op donderdag 30 juli vindt op de Oude Markt de Grolsch Summer Sounds NL Sterren Tribute plaats. Deze avond staat volledig in het teken van Nederlandsta-lige hits. Vanaf 20.00 uur kan het publiek genieten van optre-dens van de look-a-likes en imitators van zangers Ge-rard Joling, Frans Bauer en Guus Meeuwis. Met de DJs van radiostation 100% NL wordt deze avond gegaran-deerd een groot meezing-feest.Tijdens deze derde Grolsch Summer Sounds waan je je vanaf de eerste klanken in

  het leukste Hollandse caf van Nederland. Imitators van Gerard Joling (Roy van Breemen) van 21.15 - 21.45 uur, Frans Bauer (Jurgen Jonkers) van 22.15 - 22.45 uur en Guus Meeuwis (Ru-ben Meulenreek) van 23.15 - 23.45 uur laten je geloven dat de zangers het echt zijn. Met hun show, looks, stem en grote hits als Maak me gek, Als sterren aan de hemel staan en Het is een nacht laten ze het publiek uit hun dak gaan. Inhaken en mee-deinen geblazen dus!De 100% NL DJs Martijn la Grouw & Ren Friso begin-nen om 20.00 uur het feest

  en zetten dit na de imitators gegarandeerd voort met alle muzikale helden uit eigen land. Ze voeren het publiek dus in n avond langs de hits van Jan Smit en Andr Hazes tot Marco Borsato en Armin van Buuren.

  Grolsch Summer SoundsDe overige Grolsch Summer Sounds zijn op 6 augustus (Enschede Rocks) en 13 au-gustus (NiX Blues Night). Dit vrij toegankelijke zomer-spektakel is een initiatief van Vereniging Horeca Stad Enschede (VHSE) in samen-werking met Enschede Pro-motie.

  Jurgen Jonkers (alias Frans Bauer) treedt donderdagavond ook op tijdens NL Sterren Tribute op de Oude Markt in Enschede.

  Puzzel mee!

  !"#

  !

  !

  !

  $

  %

  !

  !

  ! !!

  $

  !

  !

  !

  $$

  !

  !

  $%

  $

  &"'%%

  Oplossing:

  -w-e---e--p--afvoerslootasla-r-cobra--e-atoom-ex-wulps-r-luiwar-p-atlas--k-wedde-g-foksel-e-hera-e-i-oplerenkrediet-m-v---me-l-lever-do-bouillie-eenheid-olm

  MOSTERDGAS

 • www.la

  ge-ru

  gpijn

  .nl

  Roelf Bosmastraat 37

  7462 MZ Rijssen

  Naam:

  Adres:

  Postcode/Woonplaats:

  E-Mail adres:

  Telefoonnummer:

  Bel op werkdagen, tijdens kantooruren:

  0548 - 521 819

  Het unieke DorSano verzeker pakket!De DorSano therapie wordt door alle zorgverzekeraars volledig vergoed,mits u fysiotherapeutische behandelingen voldoende aanvullend hebtmeeverzekerd. Het grote voordeel voor u als DorSano klant is dat hetniet ten koste gaat van uw eigen risico!Wanneer u hiervoor niet bent verzekerd of geen vergoeding meer ontvangt,hebben wij ons eigen unieke DorSano therapie pakket opgesteld! Hiermeebieden wij voor iedereen een betaalbaremogelijkheid om gebruik temaken vanonze therapie, want onze visie is dat iedereen rugpijnvrij moet kunnen leven!Kijk op www.lage-rugpijn.nl/pakket voor de verschillende mogelijkheden.

  de Medi Mouse scan is tijdens de vakantie extra voordeligVAKANTIE AANBIEDING:

  nu voor slechts20,-

  Deze bon is alleen geldig van 29 juni tot 21 augustus bij DorSanoRijssen. Neem de bon ingevuld mee en lever hem in. Alleen met deze bonkunt u gebruik maken van de vakantie aanbieding van de Medi Mousescan. Vergeet niet om van te voren een afspraak bij ons te maken!

  Rugpijn Kliniek DorSanois in de vakantieperiode geopend.Tijdens deze vakantieperiode kunt u ook altijd bij ons terecht. In julien augustus hanteren wij onze normale openingstijden!

  DorSano heeft al meer dan 9000 rugpijn patinten van die vervelende pijn

  afgeholpen. Wilt u weten wat de oorzaak is van uw rugklachten?

  Vanwege onze volle scanweken willen we er toch voor zorgen dat iedereen

  de mogelijkheid krijgt om een scan te laten maken en hebben daarom deze

  vakantieperiode actie ingelast van 29 juni tot 21 augustus.

  Bent u die vervelende pijn in de rug ook zo zat? Aanmelden kan vanaf nu!

  www.

  www.

  www.la

  ge-ru

  gpijn

  lage-ru

  gpijn

  lage-ru

  gpijn

  .nl

  .nl

  .nl

  Stuur uw rugpijnvoorgoed op vakantie!

 • XXXLutz Salzbergen-Holsterfeld | Autobaanafrit Rheine-Nord | Holsterfeld 35-37 | D-48499 Salzbergen-Holsterfeld | Tel. +49 (0) 5971-8691-0 | Openingstijden: ma.wo. 10.0019.00 uur, do.vr. 10.00 20.00 uur, za. 9.30 18.00 uur | [email protected]

  XXXLutz Nordhorn | Denekamper Strae 185 | D-48529 Nordhorn | Tel. 0049 (0) 5921-7807-0 | Openingstijden: ma.wo. 10.0019.00 uur, do.vr. 10.0020.00 uur, za. 9.3018.00 uur | [email protected]

  MIJN INTERIEURWINKELSAlle prijzen zijn afhaalprijzen. Alleen zolang de voorraad strekt. Zonder decoratie. Voor drukfouten niet aansprakelijk.De XXXL interieurwinkels, lialen van BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Strae 59, 97084 Wrzburg. Geldig t/m 02.08.2015. I31-5-R

  15% 10%2) 3)#) 70 jaar geleden werd in het Opper-Oostenrijkse Haag de eerste hoofdvestiging van de XXXLutz-Gruppe opgericht. 1) Alleen geldig bij nieuwe aankopen voor bijna alle artikelen van de afdelingen Boutique, Woningtextiel, Verlichting, Raambekleding en Vloeren. Uitgezonderd: actuele folderaanbiedingen (zie ook www.xxxlshop.de), Bestpreis-artikelen, boeken, producten op de huwelijks-, doop- en babytafels, producten van de afdelingen Ambia Home, Baby en Kind en van Escale, Fissler, Philips, Silit, Villeroy & Boch en WMF. Andere condities niet mogelijk. Geen uitbetaling in contanten. Minimaal geldig t/m 02.08.2015. 2) Geldig bij nieuwe aankopen op meubelen, keukens en matrassen. Uitgezonderd: actuele folderaanbiedingen (zie ook www.xxxlshop.de), Bestpreis-artikelen, glazen-, natuurstenen- en kunststenen aanrechtbladen, aankoop van cadeaubonnen, producten op de huwelijks-, doop- en babytafels, pro-ducten van de afdelingen Wohnen Exklusiv, Ambia Home, Junges Wohnen & Garten, en van Aeris, Airline by Metzeler, Anrei, b-collection, Bacher, Belly Button by Paidi, Black Label by W. Schillig*, CS Schmal, de Sede*, Draenert, Ekornes*, Gwinner International, Hasena, Henders & Hazel, Jensen, Joop! Living, Klber, Leander, Leonardo Living*, Liebherr, Miele, Moll, Mondo, Musterring, Natuzzi, Nicol, now! by hlsta, Paschen, Pekodom, Pieper, Rolf Benz, Ronald Schmitt, Schnbuch*, SieMatic*, Smedbo, Spectral, Stokke, Team 7*, Tempur, Valmondo en WK Wohnen*. Andere kortingen, die de 10% extra-kortingsactie te boven gaan, zijn niet mogelijk. Basis voor alle kortingen is de afhaalprijs. Minimaal geldig t/m 02.08.2015. *Alleen verkrijgbaar in enkele geselecteerde filialen.3) Geldig bij nieuwe aankopen op meubelen, keukens en matrassen. Uitgezonderd: actuele folderaanbiedingen (zie ook www.xxxlshop.de), Bestpreis-artikelen, aankoop van cadeaubonnen, producten op de huwelijks-, doop- en babytafels, boeken, glazen -, natuurstenen - en kunststenen aanrechtbladen, pro-ducten van de afdelingen Wohnen Exklusiv, Ambia Home, Junges Wohnen & Garten, en van Aeris, Airline by Metzeler, Anrei, b-collection, Bacher, Belly Button by Paidi, Black Label by W. Schillig*, CS Schmal, de Sede*, Draenert, D-Sign, Ekornes*, Gwinner International, Hasena, Henders & Hazel, hlsta, Jensen, Joop! Living, Klber, Leander, Leonardo Living*, Liebherr, Miele, Moll, Mondo, Musterring, Natuzzi, Nicol, now! by hlsta, Paschen, Pekodom, Pieper, Rolf Benz, Ronald Schmitt, Schnbuch*, SieMatic*, Smedbo, Spectral, Stokke, Team 7*, Tempur, Valmondo en WK Wohnen*. De korting is gelijk aan het btw-deel van de betreffende koopprijs (korting 15,96%). Het verlaagde bedrag is de basis voor de op de kassabon opgenomen btw (geen aftrek van de daar vermelde btw mogelijk). Andere condities, die de 15% cadeau-actie te boven gaan, zijn niet mogelijk. Basis voor alle kortingen is de afhaalprijs. Geen uitbetaling in contan-ten. Minimaal geldig t/m 02.08.2015. *Alleen verkrijgbaar in enkele geselecteerde filialen.

  #)

  CADEAU

  OP MEUBELEN, KEUKENS EN MATRASSEN

  EXTRAKORTING15 10CADEAU EX

  *L085A*L 0 8 5 A

  e50WAARDEBON

  VANAFAANKOOPe 150

  1)

  10+EXTRA

 • MH Enschede

  Oliemolensingel 70053 430 24 10

  MH Oldenzaal

  Eekboerstraat 650541 53 70 80

  Bestel ook in onze webshop

  www.mhwonenenslapen.nl

  Thuisblijversvoordeel!HEEL VEEL VOORDEEL OP BEDDEN, BOXSPRINGS EN BANKEN

  Chesterfield2-zits- Bruin leder- 2 stuks

  [1999,-]

  1299,-

  Slaapbank2-persoons- 140 x 190 cm

  [349,-]

  149,-

  Hoekbankverstelbaar- Zwart lederlook

  [1199,-]

  799,-

  Wandmeubel2 vitrines- Hoogglans zwart- 235 cm breed

  [399,-]

  175,-

  SlaapkamerAnna- Complete set: incl.

  lattenbodem & matras

  [1199,-]

  699,-

  BoxspringTwijfelaar- 120 x 200 cm- Matras & hoofdbord

  [499,-]

  239,-

  UIT VOORRAAD LEVERBAAR EIGEN BEZORGSERVICE BESTE PRIJS/KWALITEIT

  WONEN & SLAPEN

  Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN?VAKANTIEPERIODE

  Dagbladbezorgers gezocht die tijdens de vakantie s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

  Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis dagblad lezen Vele extras Uitstekend te combineren met andere bezigheden

  Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatieDirect aanmelden?Via internet: www.bezorgers.nl*min.leeftijd 15 jaar

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 16

  Deel jouw leukste, bijzonderste of meest zomerse zomeruitje en maak kans op 4 entreetickets voor Apenheul.

  Meedoen? Ga naar www.overuit.nl/win

  wat is jouw leukste zomeruitje?

  OverUIT is een initiatief van de Stentor

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • 20%KRANTENKORTING

  Actie geldig t/m zaterdag 29 augustus 2015, exclusief bij Bruna.

  Koop je favoriete krant nu met 20% korting! Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvang direct je korting KORTINGSPAS

  * Deze actie loopt van 22 juni t/m 29 augustus 2015

  Familie & Relatie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATE Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 42 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man voor gezellig contact. 0906-10.10.162 Box:527917

  Ik ben een leuke alleen-staande moeder uit Bra-bant en ik zoek een man om leuke dingen mee te doen. Wie wil er met mij afspreken? Bel me snel. X 0906-10.10.162 Box:227542

  Hallo met Joke ik ben op zoek naar een leuke, lieve man voor een vaste relatie. Ben jij ook op zoek naar mij? Reageer dan op mijn box nr. Groetjes van Joke. 0906-10.10.162 Box:239969

  Dag mannen ik ben een mollige vrouw van 38 jaar. Ik ben heel gezellig en lief. Welke leuke man wil met mij afspreken? Bel me snel. 0906-10.10.162 Box:909156

  Hallo ik ben een leuke jonge vrouw, donkerbruin haar en ik heb bruine ogen. Ik ben volslank en zoek een leuke man. Heb je interes-se? Reageer direct en bel. 0906-10.10.162 Box:850849

  Hallo ik ben Ria. Ik ben op zoek naar een leuke en goed uitziende man. Ik wil samen leuke dingen met je doen. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:797669

  Ik ben een lieve weduwe van 48 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve en betrouw-bare man. Wil jij iets leuks met mij opbouwen? Bel. 0906-10.10.162 Box:368286

  Mijn naam is Daphne, een leuke vrouw van 40 jaar. Ik ben op zoek naar gezellig-heid. Wil je meer weten? Reageer en bel. Groetjes. 0906-10.10.162 Box:199806

  OMGEVING BREDA. Hallo ik ben Janette 62 jr en ik

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

  Bel 0909-1447 Box: 3624

  ANGELA Box: 3762Medium,relatiecoach, energe-tisch therapeute, reikimaster Contact met overledenen, HSP deskundig. Ik ben er voor u.

  Bel 0909-1447 Box: 3762

  JOHN Box: 3781Ik werk met de tarotkaarten en de zigeuner kaarten. Ik ben er voor spiritueel advies en al uw levensvragen! Bel gerust.

  Bel 0909-1447 Box: 3781

  Feestdagen & Evenementen

  Braderien & Markten

  Vlooienmarkt HENGELO

  22-23 augustus Hazemeijer

  DonEvents.nl 0294-237320

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  OG t.h. aangeboden

  GARAGEBOX Enschede-

  sestr. Hengelo. 72,00 p/m.

  Meer info: 0525- 688 899.

  Huis & Tuin

  Woninginrichting &Meubelen

  Te KOOP: nw. tapijttegels

  meer dan 100 verschillende

  kleuren / motieven vanaf

  0,90 p/tegel = 3,60 per m.

  Cattier, tel. 0545 - 47 25 74 /

  06-12 30 01 29.

  Auto & Vervoer

  Garage & StallingTe huur GARAGEBOXEN in

  Enschede: Kneedweg, Hya-

  cintstraat, Eulebrink, Eppen-

  zolderbrink, Stepelobrink,

  Dennenweg, Plataanstraat.

  06 - 21 25 57 39.

  Te huur GARAGEBOXEN

  in Hengelo : Breemarsweg,

  Van Lennepstraat, Twekke-

  lerweg, Woolderesweg, Pa-

  stoor van Rossumstraat.

  06 - 21 25 57 39.

  Te huur GARAGEBOXEN in

  Almelo : Achter de Molen,

  Boomshoeksstraat. 06-

  21255739

  Schade- en Sloopautos

  Gevraagd: SLOOPAUTO's

  Hoogste prijs, gratis ophalen

  RDW, tel. 06-55101677.

  nieuwedinkellander.nl Nieuwe Dinkellander dinsdag 28 juli 2015 18

  de

  krac

  ht

  van

  du

  bb

  el

  Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

  Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

 • Van donderdag 30 juli t/m zaterdag 1 augus-tus vindt de 27e editie van het Dicky Woodstock Popfestival in Steen-wijkerwold plaats; een 3-daags festival voor jong en oud. RTV Oost doet uitgebreid verslag van het festival. Drie da-gen lang treden tientallen bands in vier tenten op. Op de podia staan grote namen (UB40, Nielson, John Coffey en Het Goede Doel), maar ook nieuw talent zoals Bit-tersweet, The Euros, Diss nie okay en Boogie & the Longhorn.Op vrijdag 31 juli zendt TV Oost live uit vanaf het Dicky Woodstock terrein in het program-ma Mooi Overijssel om 17.25 uur. Deze

  uitzending wordt de hele avond herhaald. Zaterdag 1 augustus is de grote en

  afsluitende familiedag te zien via een livestream op rtvoost.nl.

  Tijdens deze familiedag kan jong en oud genieten van

  klimmen, klauteren, sprin-gen, draaien, zwientie tik-ken, knienties aaien. Van stormbaan en trampoli-ne tot circusschool en kinderparadijs.

  Zondag 2 augustus zendt TV Oost om 18.20 uur een

  samenvatting uit van het Dicky Woodstock Festival,

  waarin onder meer beelden van de familiedag en van de da-

  gen er voor. Deze uitzending wordt om het uur herhaald.

  Ruim 6 kilometer boeken-markt, met deelname van gerenommeerde boekhande-laren uit geheel Nederland. Het aanbod varieert van kin-derboeken tot pozie, van literatuur tot stripboeken en van boeken over sport tot ge-schiedenis. De Deventer Boe-kenmarkt vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag van au-

  gustus. De markt begint offici-eel om 09.30 uur en duurt tot 17.30 uur. Tevens is er een pro-gramma met muziek, kunst en speciale exposities. Om bezoe-kers wegwijs te maken in het grote aanbod verschijnt begin juli het Deventer Boeken-markt-boekje 2015. Hierin is een overzicht te vinden van al-le deelnemers, plattegronden

  en specialisaties. Tijdens deze Snuffelmarkt in IJsselhallen Zwolle op 2 augustus kunnen bezoekers rondsnuffelen langs de honderden kramen. Er is een divers aanbod van oude en nieuwe artikelen en andere koopjes. Het begint om 9 uur, de entree is 4,50 euro. In de derde week van de bouwvak, op dinsdag 4 augustus, be-gint de Schapenmarkt in Hel-lendoorn met de traditionele afdaling van ruim 100 scha-pen vanaf de Hellendoornse Berg. Voorafgegaan door de schaapsherder en de dorps-omroeper Klepperderk trekt de kudde het dorp binnen. De schapenmarkt is een gezel-lige markt waarbij er vooral veel belangstelling is voor de braderie, rommelmarkt en demonstraties van oude am-bachten en de boerendansers. Het begint om 9 uur. Bekijk alle uit-tips op www.OverUIT.nl.

  Dicky Woodstock Popfestival bij RTV Oost

  Mooi Overijssel on tour is de naam van de zomerserie van RTV Oost. Zes weken lang worden de mooiste plekken in Overijssel bezocht en is te zien en te horen wat onze fraaie provincie in al haar veelzijdig-heid heeft te bieden.

  Bij Radio Oost zijn overdag kor-te reportages te horen en bij TV Oost wordt de dag afge-sloten met een rechtstreekse uitzending vanaf locatie tus-sen 17.25 en 18.00 uur. Er wordt gesproken met diverse gasten en er zijn live-bijdragen van de verslaggever en reportages die

  eerder op de dag zijn gemaakt. De serie wordt afgesloten met een RTV Oost Barbecue op vrij-

  dag 28 augustus. Meer informatie op facebook.com/rtvoost

  Eigenheimers is een RTV Oost programma van een kleine tien jaar geleden. Verslaggevers gingen op zoek naar opmerkelijke provinciegenoten en die zijn blijkbaar zo talrijk dat het programma enkele ja-ren heeft gedraaid. Op de website www.rtvoost.nl/uithetarchief twee afleveringen uit de zomer van 2007 met onder meer de Oldtimer Caravan Club, de Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen, het klein-ste huisje van Kampen, een appelkenner en een fanatieke modelbouwer.

  Mooi Overijssel - on tour

  STERRENPARADE

  SUPERSTERJAMAN - Oh Leilah

  DRIE STERRENADRIAAN DROST - Kleur aan de wereld

  ALI B FT RUBEN ANNINK - Terwijl jullie nog bij me zijn ANDRE HAZES JR. - Leef

  HENK BERNARD - Wees nou ns lief JEROEN VAN DER BOOM - Mag ik dan bij jou

  De volledige lijst kun je nalezen op www.desterrenparade.nl. Bij Radio Oost is er elke zondag aandacht voor

  de Sterrenparade in Overijssels Glorie (13.00 - 16.00 uur).

  Van boekenmarkt tot schapenmarkt

  Op zondag 2 augustus vind de 27e editie van de Deventer Boe-kenmarkt plaats, met 878 boekenkramen langs de IJsselkade en in de historische binnenstad.

  Mediapagina van RTV Oost, de omroep voor Overijssel week 31

  De week bij RTV Oost

  Zondag 2 augustus vindt in Boeken- en Hanzestad Deven-ter de 27e editie plaats van de Deventer Boekenmarkt.

  Net als voorgaande jaren duikt RTV Oost ook dit jaar weer in de boeken en ziet en hoort u in een live-uitzending vanaf 12:00 uur alles over boeken, schrijvers, lezers en verzamelaars. De uitzending wordt gepresenteerd door In-ga Tjapkes. In totaal zijn er 878 kramen, ruim 6 kilometer Boekenmarkt met gerenom-meerde boekhandelaren en

  antiquariaten uit heel Neder-land. Door het grote aantal kramen is de Deventer Boe-kenmarkt uitgegroeid tot de

  grootste van Europa.s Avonds om 17.20 uur is er een samenvatting die elk uur herhaald wordt.

  Uit het archief van RTV Oost

  Deventer Boekenmarkt

  Jauke Boerdam zoekt dinges

  Wereldreiziger, avonturier en altijd op zoek naar bijzondere mensen. Jauke Boerdam, re-porter bij Overijssel Vandaag.

  Ieder mens heeft een ver-haal, ook u. Ik ontmoet graag mensen die op geheel eigen wijze hun leven leiden. Als u anderen wilt inspireren of wilt tonen hoe uw leven eruit ziet, kom ik graag met mijn camera naar u toe. Mail me uw ver-haal: [email protected] Ik wil graag bereiken dat mensen het verhaal begrijpen en hope-lijk kan mijn filmpje daaraan bijdragen.

  Het magazine Overijssel Van-daag is er dagelijks van