Nhận gia sư, nhận dạy gia sư, nhận dạy kèm tại nhà

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  293
 • download

  11

Embed Size (px)

description

Gia sư ngoại thương http://giasungoaithuong.net/ SĐT : 04 66 55 88 90 Hotline : 0165 628 6659 Nhận gia sư, nhận dạy gia sư, nhận dạy kèm tại nhà

Transcript of Nhận gia sư, nhận dạy gia sư, nhận dạy kèm tại nhà

 • 1. 99 Khonh Khc i NgiZHANG ZI WENZHANG ZI WEN99 Khonh Khc i NgiCho mng cc bn n c u sch t d n sch cho thit b di ng Ngun: http://vnthuquan.net/ To ebook: Nguyn Kim V.MC LCLi ni uI- Mn m u 2. Khonh khc pht hin mnh ln ln trng xu x3. Khonh khc pht hin mnh ngu n4- Khonh khc t cm thy tt p 5- Khonh khc tm tnh xc ni khng chuyn 6- Khonh khc chn nh khoa, ngnh hc 7- Khonh khc thnh tch hc tp gim st8- Khonh khc hng thi9- Khonh khc sa vo li tnh10- Khonh khc chn nh bn i 11- Khonh khc tht tnh12- Khonh khc c hnh hn l 13- Khonh khc tr thnh cha m 14- Khonh khc pht hin con ci khng xng ng 15- Khonh khc hn nhn tan v 16-Khonh khc hn nhn tan v 17- Khonh khc i li vi ngi xa lTo Ebook: Nguyn Kim VNgun truyn: vnthuquan.net

2. 99 Khonh Khc i NgiZHANG ZI WEN18- Khonh khc i li vi ng nghip19- Khonh khc i li vi lnh o trc tip 20- Khonh khc i li vi ngi a v thp 21- Khonh khc i li vi danh nhn quyn th22- Khonh khc i li vi ngi tnh tnh khng hp vi mnh 23- Khonh khc cm thy khng bit giao tip24- Khonh khc cn nh v ngi khc25- Khonh khc cng chm cc 26- Khonh khc xu h ngng ngng27- Khonh khc v c nghi ng ngi khc 28- Khonh khc cm thy khng th hp tc vi ngi khc 29- Khonh khc ch trch ngi khc 30- Khonh khc nhn thy ng nghip tht bi 31- Khonh khc em tht vng n cho ngi khc32- Khonh khc tht tn vi ngi khc33 Khonh khc c M vin Vng34- Khonh khc ch mun thnh cng v c li ngay35- Khonh khc l tng xung t vi hin thc36- Khonh khc c tnh tri ngc vi hon cnh 37- Khonh khc cnh tranh vi ngi khc38- Khonh khc mo him tin th39- Khonh khc cn phi t hy sinh 40- Khonh khc b nhng vic ngoi bn phn lm xo trn 41- Khonh khc b nhng vic vn vt bao vy42- Khonh khc do d khng dm quyt nhTo Ebook: Nguyn Kim VNgun truyn: vnthuquan.net 3. 99 Khonh Khc i NgiZHANG ZI WEN43- Khonh khc c chp vi thin kin 44- Khonh khc cn phi phc tng tri vi lng tm45- Khonh khc sinh ra t tng ngi kh khn 46- Khonh khc sinh ra t tng u oi 47- Khonh khc sinh ra tm l nht nht 48- Khonh khc sinh ra tm l li 49- Khonh khc xut hin hnh vi t t t li 50- Khonh khc theo i n chi kp thi 51- Khonh khc b ph bnh khin trch52- Khonh khc gp bt hnh ngoi mun53- Khonh khc au m lin min 54- Khonh khc tht nghip 55- Khonh khc b bi min chc v 56- Khonh khc sa ng57.Khong kh cm thy c lp khng c vin tr 58. Khonh khc b ngi khc mu toan 59. Khonh khc bn thn vo hon cnh c lit 60. Khonh khc b bn b thn thch rung b 61. Khonh khc gp tht bi62. Khonh khc ny sinh ngh tr th 63. Khonh khc b l c hi64. Khonh khc cm thy b k th 65. Khonh khc sng to thnh qu khng c tha nhn 66. Khonh khc gp phi ngi khc t chi 67. Khonh khc gp phi vu co hm hiTo Ebook: Nguyn Kim VNgun truyn: vnthuquan.net 4. 99 Khonh Khc i NgiZHANG ZI WEN68. Khonh khc gp i x th bo 69. Khonh khc b hiu nhm70. Khonh khc sn sinh ni bun v c71. Khonh khc th nghim au kh72. Khonh khc sn sinh tm l t ti 73. Khonh khc cm thy phn n 74. Khonh khc cm thy sng qu mt mi75. Khonh khc lm nhng iu tri lng tm 76. Khonh khc mc n tinh thn 77. Khonh khc sn sinh tm l gp may 78. Khonh khc sn sinh t tng chn ngh 79. Khonh khc theo ui h vinh80. Khonh khc nim tin tt p tiu tan 81. Khonh khc gin thi i82. Khonh khc dao ng trc vp vp 83. Khonh khc ham mun khng c tha mn 84. Khonh khc t khoe khoang khoc lc85. Khonh khc c quyn th nht nh 86. Khonh khc b ngi khc gii cm d87. Khonh khc bt u tch ly ca ci88. Khonh khc gt g c ch89. Khonh khc c khen ngi 90. Khonh khc b ngi khc ghen t91. Khonh khc ginh c thnh cng 92. Khonh khc hm hng th qu mcTo Ebook: Nguyn Kim VNgun truyn: vnthuquan.net 5. 99 Khonh Khc i Ngi ZHANG ZI WEN 93. Khonh khc bit c mnh khng cn tr na94. Khonh khc bit c95. Khonh khc cm thy tinh lc khng cn di do96. Khonh khc cm thy 97. Khonh khc tr nh suy gim98. Khonh khc i mt nh t dng 99. Khonh khc i n kt thc cuc iZHANG ZI WEN 99 Khonh Khc i Ngi Dch gi: Nguyn An Li ni uZHANG ZI WEN(Trng T Vn)I- S phn ca ti gn cht vi mi mt khonh khc ca sinh mnh ca tiNgoi khonh khc thi gian ra, ti cn li ci g na? Ti tht s c khonh khc thi gian chng?iu ti r rng nht l ti tng lm mt s iu g . Ch cn tr nh cha hon ton mt hn,ti lun c th nh li c mt s vic ti tng lm. Nhng thi gian khng gian vn tri i minh dng nc, mt s vic trong hi c u theo sinh mnh ca qu kh mi mi qua i, khng thtnh l ci ti c hin ti.i vi tng lai, nu nh ch xt v thi gian, cng d dng l gii: phm thi gian khng c trongqu kh m lc ny li khng c mt u c th gi n l tng lai. Song sinh mnh ca ti trongthi gian tng lai t vo nhng ni dung g, ti cng khng bit na. Nu nh suy lun theo logic,c th ni, ti c tng lai. Nhng y ch l mt khi nim cha c nghim chng m thi. Stht trc mt l, i vi thi gian lc ny khng c mt v ni dung khng bit, u khng th coil ci hin ti ti c.To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net 6. 99 Khonh Khc i NgiZHANG ZI WENDuy ch c khonh khc lc ny thuc s hu ca ti. Duy ch c khonh khc ny, sinh mnh cati mi c y ngha thc ti. Sinh mnh ch c th sng ti khonh khc lc ny, khng th sngtrong qu kh, cng khng th sng tng lai.Khonh khc thi gian l mt ci g y? N va khng thuc qu kh, tri li li khng ngng trthnh qu kh; va khng thuc v tng lai nhng li khng ngng n nhn tng lai. N va lmt gii hn c th chia ct v hn ging nh mt im khng c chiu di; li l mt gii hn cth ko di n v hn, 38 nm c th tnh l mt khonh khc, trong sinh mnh v tr, ton b thigian loi ngi tn ti cng c th xem l mt khonh khc. T thy khonh khc chc lt lthi gian khng th tng tng c. M ci ti c, ch c th l khonh khc thi gian, nh th til mt tn ti khng th tng tng ni?Khi ti nhy khi vng bn ca quan nim thi gian kiu my mc, vt b nhng ngy bin nhng m l sai, nhn thc c tnh v cng sinh ng ca tn ti sinh mnh, ti mi sng t tronglng.Ti l sinh mnh sinh ng nht trong v tr, trn ng trc thi gian l mt qu trnh sng vtrng thnh t u n cui lun lun m rng. Ti va nhn thc c nhng vic pht sinh trongqu kh khng th tr thnh ci m hin ti ti c, li em qu kh xem l s m u ca qu trnhsinh mnh, t trn trng gi tr t nn mng khi ngun ca n trong lch trnh ca sinh mnh.Hn na, khi ngh li c trng tnh ton cc ca sinh mnh, ti pht hin ra qu kh ca ti cngquyt nh hin ti ca ti - ti lun lun trng thi tri i, hin ti chng my chc ha thnhqu kh, nh th qu kh ca ti c th c ngha g cng s quyt nh bi vic lm hin ti cati. Cng chnh l, ti lun lun khng ngng vit nn lch s ca mnh, s vic hm nay n ngymai s tr thnh vic ca qu kh, mun cho mi vic ca ti ngy hm qua c gi tr th phi lm saomi mt s vic ca ti hm nay u c gi tr.Tng lai lun ang m rng hin ti, bi v hin ti ti ang lun tr tnh tng lai, mi mt ngha hin ti m ti to nn cng chnh l tri ra v tch t cho tng lai.Nh th, t mi mt khonh khc lc ny vo trong thi gian di ng ng ca tnh ton cc, cho n va th hin qu kh li hin r ra tng lai, khonh khc lc ny khng cn l s tn ti trngrng khng th tng tng c na, n tr thnh ci thc c y nht ni qu kh vi tnglai ca ti.Ch c lc ny mi c th ni: ti c khonh khc thi gian. Ti nm chc c s phn camnh.Vi t cch c th, ti c khu gi t quan nim lch s ca Gan i, sinh mnh l s tn ti lytrn th lm c s da vo trt t x hi, cho nn ti khng theo ui mc tinh thn n tt khng n ung nhng th nhn gian - Ti khng th vt b c n mc, v i li ca th tc.To Ebook: Nguyn Kim VNgun truyn: vnthuquan.net 7. 99 Khonh Khc i NgiZHANG ZI WENTi hon ton c th i theo tro lu i xung bin. Nhng ti cng c th tip nhn chnh nhnghp dn ca sng to vn ha. Trn thc t, ti ang vui sng xit bao trong mng li vn ha tto t kim ch. Ti hiu su sc rng mt khi tch ri mng li vn ha s c th tht s ch c haibn tay trng.T trong vn ha Bandu ti nhn c, vn ng pht sinh vo thi im ch nh v a im chnh l thc th c mt khng hai. Trong khng gian v thi gian v hn, ti khng phi chnh l mtthc th c lp nh vy ? Mc d nh b, nhng sao li cn tr sng to vn ha c bit ca ti?Sinh mnh ca ti din bin thnh loi sng to vn ha c bit ny, ti vi t cch l mt vtth mang vt cht vn ha, thi gian sinh tn c hn; cn ti vi sinh mnh mang tinh thn vn hath s cng tn ti vi thi gian mi hng nghn nm sau.Ti t trong quan nim thi gian ca v nhn u qua ri, c coi l nhn vt phong lu phixem hin ti, mt vn nm qu lu, ch tranh ginh pht chc c tnh ng trit cui cng, pht hin sinh mnh ca ti, bn th tinh thn ca ti s mi mt khonh khc trn ng sinhmnh ca ti!Mt i ti chng qua l dng thi gian do tng khonh khc to nn, s tn ti ca cc khonh khcthi gian khc nhau to nn ton b s tn ti ca ti.Ti cho l hon ton khng c kh nng nhn thc tnh tt yu ca vn ng sinh mnh ca mnhtng ngha trit hc - Con ngi khng th nhn thc mt cch v cng v tn i vi vn mnhca mnh m ngi ta ch c th chu s chi phi ca tnh tt nhin, con ngi nhiu lm ch c thkhng ngng nhn thc tnh tt nhin m thi.Nhng, ti hon ton c th nm chc mi mt khonh khc m bn thn mnh sp sa gp mt ccht gic, i vi mi khonh khc c mt s tr tnh sng sut t gic, y s l s tr tnh ca ti ivi vn mnh. y chnh l iu m mi ngi ni bm cht thn ca s phn.II- S phn nm ti vo mt ni hon ton xa l. Trc s chn la v cng a dng, ti chns phn thuc v tiC mt ngy tnh li, ti t nhin pht hin mnh ang sng trong mt th gii gp c vn may.Ti ang ng trc ngn vn no ng, tung honh ngang dc, thnh bi c mt, c mi lnln.Mt m ca s phn u?Ti hi ng tri, tri khng tr li. Ti li hi n t, t c lng thinh.Trc chn la v cng a dng, ti li chng bit u m ln na, ti khng bit chng mi ci ckt cc ra sao. Hung h, c may, hon cnh ti u khng t ch chn la c. S phn hoccn ti phi chu ng th thch ca gi Ty Bc trn cao nguyn hong th, cng c th cho tibay qua Thi Bnh Dng n t khch qu ngi m vng, sau o gm tr v. Mt khonhTo Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net 8. 99 Khonh Khc i NgiZHANG ZI WENkhc tri qua, mt sai lm ny sinh trong khonh khc, ti khng bit ti s tr thnh mt con ngiti nh th no na.T nay ngh li qu kh lm ti kch ng mi l ti cui cng trong vng hoang d mnh mngkhng ranh gii, t trong st rut v gng gng n tt , tm thy mt nim tin kin cng:bt k th gii phc tp ln xn bao nhiu, bt k i ngi ng trc s la chn bao nhiu, s phichu ng bao nhiu trc tr v dn vt, tm li l th gii mnh mng khng c bt c ci g c thvt qua v trt t m t ti c trt t, vt qua qu trnh m chim ngay kt qu c. i ngicng ch c thnh vy.Nh th, ti ch c th bt u thit k i vi s mnh t trong gng gng v trt t, t trong khnng v cng a dng, t trong v s nhng ci c l tm ra c mt manh mi t c c trtt.1. Tr tnh c bn: ti cm thy c ti l ai.Mun tr li ti l ai ng nhin l rt kh khn, m mun tr tnh s phn ca ti, iu trctin gp phi li l vn ca ti l ai.Trong vn hin kinh in o ngha th ca n t 600 nm trc cng nguyn, em ci tng xem thnh hnh nh thu nh ca v tr, khi n kho st t ng vi quan h ngun gc to thnhth