NGHI£¹N C„»¨U KI„›¾N TR£‘C...

download NGHI£¹N C„»¨U KI„›¾N TR£‘C V£â‚¬ X£â€Y D„»°NG H„»â€  TH„»¯NG CH„»¨NG h„»â€  th„»¯ng

of 168

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NGHI£¹N C„»¨U KI„›¾N TR£‘C...

 • I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  NG BNH PHNG

  NGHIN CU KIN TRC V XY DNG

  H THNG CHNG THC TP TRUNG

  LUN VN THC S

  NGNH CNG NGH THNG TIN

  Thnh ph H Ch Minh Nm 2008

 • I HC QUC GIA THNH PH H CH MINH

  TRNG I HC KHOA HC T NHIN

  NG BNH PHNG

  NGHIN CU KIN TRC V XY DNG

  H THNG CHNG THC TP TRUNG

  Chuyn nganh: Khoa hc My tnh Ma s: 60.48.01

  LUN VN THC S

  (NGNH CNG NGH THNG TIN)

  NGI HNG DN KHOA HC:

  TS. NGUYN NH THC

  Thnh ph H Ch Minh Nm 2008

 • Li cm n

  Ti xin chn thnh cm n Khoa Cng ngh Thng tin, trng i hc Khoa hc

  T nhin, i hc Quc gia Tp. H Ch Minh to iu kin thun li cho ti trong

  qu trnh hc tp, cng tc v thc hin ti tt nghip.

  Em xin ni ln lng bit n su sc i vi TS. Nguyn nh Thc. Em xin chn

  thnh cm n Thy lun quan tm, tn tnh hng dn em trong qu trnh hc tp,

  cng tc, nghin cu v thc hin ti.

  Em xin chn thnh cm n qu Thy C trong Khoa Cng ngh Thng tin tn tnh

  ging dy, trang b cho em nhng kin thc qu bu trong qu trnh hc tp v lm

  vic ti Khoa. Em xin knh gi li cm n n GS.TSKH Hong Vn Kim,

  PGS.TS. ng Th Bch Thy, PGS.TS. L Hoi Bc, PGS.TS. Dng Anh c,

  PGS.TS inh in, TS. H Bo Quc truyn th cho em nhng kin thc,

  kinh nghim, quan tm du dt v gip em trong qu trnh hc tp, cng tc v

  nghin cu ti Khoa cng nh trong lc thc hin ti ny.

  Con lun nh mi cng n ca Cha M lun thng yu, lo lng, chm sc v

  nui dy con thnh ngi.

  Cui cng ti xin gi li cm n n cc anh ch, cc bn ng nghip quan tm

  ng vin v gip ti trong qu trnh thc hin ti. c bit, ti xin gi li

  cm n chn thnh n Thy Trn Minh Trit v em Hunh Th Phng

  ng vin, gip ti trong thi gian thc hin ti.

  Mc d c gng hon thnh lun vn trong phm vi v kh nng cho php nhng

  chc chn s khng trnh khi nhng thiu st, knh mong nhn c s tn tnh ch

  bo ca qu Thy C v cc bn.

  Mt ln na, ti xin chn thnh cm n v mong nhn c nhng tnh cm chn

  thnh ca tt c mi ngi.

  Tp. H Ch Minh, thng 8 nm 2008

  ng Bnh Phng

 • i

  Mc lc

  Chng 1 M u ........................................................................................................... 1

  1.1 Gii thiu tng quan .....................................................................................................1

  1.2 Tnh hnh trin khai ......................................................................................................3

  1.2.1 Th gii ............................................................................................................................3 1.2.2 Vit Nam ..........................................................................................................................5

  1.3 Nhu cu thc t.............................................................................................................7

  1.4 Mc tiu ca ti .......................................................................................................8

  1.5 Ni dung ca lun vn .................................................................................................9

  Chng 2 Ch k s .................................................................................................... 11

  2.1 Gii thiu ................................................................................................................... 11

  2.1.1 Nhu cu thc t ............................................................................................................. 11 2.1.2 Khi nim ...................................................................................................................... 13 2.1.3 Cc dch v bo mt ..................................................................................................... 14 2.1.4 Nguyn l hot ng ca ch k s ............................................................................. 15

  2.2 Thut ton hm bm mt m .................................................................................... 17

  2.2.1 Gii thiu ...................................................................................................................... 17 2.2.2 Mt s hm bm mt m thng dng ........................................................................... 18 2.2.3 Kt qu th nghim v nhn xt ................................................................................... 24

  2.3 Thut ton ch k s ................................................................................................. 29

  2.3.1 Gii thiu ...................................................................................................................... 29 2.3.2 Mt s thut ton ch k s thng dng ...................................................................... 29 2.3.3 Kt qu th nghim v nhn xt ................................................................................... 34

  2.4 Kt lun ..................................................................................................................... 39

  Chng 3 T chc chng nhn kha cng khai ........................................................ 41

  3.1 Gii thiu ................................................................................................................... 41

  3.2 Chng nhn s ........................................................................................................... 42

  3.2.1 Cc loi chng nhn ..................................................................................................... 42 3.2.2 Chu k sng ca chng nhn s ................................................................................... 46

  3.3 Cc chc nng chnh ................................................................................................. 47

  3.3.1 Khi to ......................................................................................................................... 47 3.3.2 Yu cu chng nhn ..................................................................................................... 47 3.3.3 To li chng nhn ....................................................................................................... 49 3.3.4 Hy b chng nhn ....................................................................................................... 49 3.3.5 Lu tr v phc hi kha .............................................................................................. 50

  3.4 Kt lun ..................................................................................................................... 51

 • ii

  Chng 4 H tng kha cng khai .............................................................................. 52

  4.1 Gii thiu ................................................................................................................... 52

  4.1.1 Khi nim ...................................................................................................................... 52 4.1.2 Vai tr v chc nng ..................................................................................................... 53 4.1.3 Cc thnh phn ca mt h tng kha cng khai ......................................................... 55

  4.2 Cc kin trc PKI ...................................................................................................... 59

  4.2.1 Kin trc CA n .......................................................................................................... 61 4.2.2 Kin trc danh sch tn nhim ...................................................................................... 63 4.2.3 Kin trc phn cp ........................................................................................................ 65 4.2.4 Kin trc li ................................................................................................................ 68 4.2.5 Kin trc lai ................................................................................................................... 70 4.2.6 Nhn xt ........................................................................................................................ 76

  4.3 Kt lun ..................................................................................................................... 77

  Chng 5 Phn tch mt s nguy c tn thng trong h ma RSA ......................... 79

  5.1 Tng quan v h m RSA ......................................................................................... 79

  5.1.1 Gii thiu ...................................................................................................................... 79 5.1.2 Thut ton ..................................................................................................................... 80 5.1.3 Cc ng dng quan trng .............................................................................................. 81

  5.2 Nguy c tn thng ca h m trc cc tn cng v cch khc phc ................... 82

  5.2.1 Tn thng do cc tn cng phn tch ra tha s nguyn t ....................................... 83 5.2.2 Tn thng do bn thn h m ..................................................................................... 87 5.2.3 Tn thng do lm dng h m ................................................................................... 88 5.2.4 Tn thng do s dng s m b mt nh ................................................................... 90 5.2.5 Tn thng do s dng s m cng khai nh .............................................................. 90 5.2.6 Tn thng do khai thc thi gian thc thi .................................................................. 94

  5.3 Kt lun ..................................................................................................................... 94

  Chng 6 Mt s bi ton quan trng trong h ma RSA ........................................... 97