Nederlands Onderwijs Hamburg SCHOOLGIDS 2016- · PDF file RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 10....

Click here to load reader

 • date post

  18-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nederlands Onderwijs Hamburg SCHOOLGIDS 2016- · PDF file RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 10....

 • NTC NOH Hamburg Schoolgids 2016-2017 1

  Nederlands Onderwijs Hamburg

  SCHOOLGIDS 2016-2017

  .

 • NTC NOH Hamburg Schoolgids 2016-2017 2

  Inhoudsopgave

  INLEIDING 1. DE SCHOOL: WIE, WAT, WAAR 2. PLAATSING 3. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR 4. ONDERWIJS 5. VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE LEERLING OP SCHOOL 6. PERSONEEL 7. OUDERS 8. KWALITEITSZORG 9. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 10. LESDATA 2016-2017 11. FINANCIËN BIJLAGE 1 KLACHTENPROCEDURE BIJLAGE 2 NAMEN EN ADRESSEN VAN INSTANTIES

 • NTC NOH Hamburg Schoolgids 2016-2017 3

  Inleiding Functie van de schoolgids

  Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.

  De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Wij kunnen samen met u werken aan de kwaliteit van het onderwijs op NOH. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie.

  Hiernaast hebben we ook nog een schoolplan. Deze is ook voor u beschikbaar.

  Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Om de informatie in de schoolgids nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, horen wij graag wat u van onze schoolgids vindt. Zo kunnen we samen werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs.

  Deze schoolgids is vastgesteld door het schoolbestuur in samenwerking met het leerkrachtenteam.

 • NTC NOH Hamburg Schoolgids 2016-2017 4

  1. De school: wie, wat, waar 1.1 Even voorstellen: het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  Voorzitter Els Duffhues 0172- 4222318

  voorzitter@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  Secretaris Marscha Beemsterboer

  0160- 92596680

  secretaris@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  Penningmeester: Ernst Peter Hovinga

  0175-2219950 penningmeester@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  ICT en alg. lid Paul Cammaert commissaris@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  Leerlingenadministratie

  Marscha Beemsterboer

  0160- 92596680

  secretaris@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  Vertrouwenspersoon Voor de school

  Rens Dijkman- Kuhn

  0176 - 26020233

  Rinske.d-kuhn@web.de

  Ons team bestaat uit 4 leerkrachten en een directeur/coördinator: Directeur/Coördinator Imke

  Bouwman- Seegers

  0157- 51698822

  imkeseegers@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  Leerkracht gr.1 2 Sonja Vorsteveld

  040-89019551 sonja.vorsteveld-noh@t- online.de

  Leerkracht gr. 3 4 Ellen Timmerman

  0178-1103528 ellentimmerman@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  Leerkracht gr.5 6 Rianne Jalving 0176- 83518025

  riannegeerdink@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  Leerkracht gr 7 8 Anne Baude 0176- 70026337

  annebaude@nederlands- onderwijs-hamburg.de

  De directeur/coördinator De directeur/coördinator heeft formeel de leiding over de onderwijskundige aspecten van de school. Onder andere het ontwikkelen van de lesplannen, planning van toetsen en examens, het begeleiden en beoordelen van de leerkrachten behoren tot het takenpakket van de directeur/coördinator. De leerkrachten en directeur/coördinator van de school vergaderen eenmaal per 4 weken.

  1.2 NOH NOB Nederlands Onderwijs Hamburg (NOH) Voor dit schooljaar zijn 39 leerlingen aangemeld, verdeeld over 4 groepen met 4 leerkrachten. Alle leerkrachten hebben een volledige PO en/of VO bevoegdheid voor het geven van onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur in het onderwijs. De school heeft de vorm van een Stichting naar Nederlands recht, met statuten, die zijn gedeponeerd bij een Nederlandse notaris. De Stichting is aangesloten bij de Kamer van

 • NTC NOH Hamburg Schoolgids 2016-2017 5

  Koophandel. Verder is de Stichting aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) in Voorburg, die van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de opdracht heeft, het Nederlands onderwijs in het buitenland te bevorderen en te ondersteunen. 1.3 Waar Onze school heet officieel ‘Stichting Nederlands Onderwijs Hamburg’ en is een school voor Nederlandse taal en cultuur. De school is gevestigd in het gebouw van de internationale school Hamburg, aan de

  Hemmingstedterweg 130 22609 Hamburg tel. 040- 8000500 De directeur en coördinator van de school is Imke Bouwman-Seegers; tel. 0157-51698822 imkeseegers@nederlands-onderwijs-hamburg.de De school is verder nog te bereiken via: info@nederlands-onderwijs-hamburg.de www.nederlands-onderwijs-hamburg.de

 • NTC NOH Hamburg Schoolgids 2016-2017 6

  2. Plaatsing 2.1 Aan wie geven we onderwijs? We geven les aan leerlingen in de basisschoolleeftijd, van 4 tot 12 jaar. Aanmelding en plaatsing. Wanneer een leerling aangemeld wordt, vindt meestal een telefonisch oriënterend gesprek plaats of er volgt een mailwisseling met de nodige informatie.

  2.2 Wanneer wordt mijn kind geplaatst?

  Peildatum voor het aannamebeleid is de eerste lesdag van het schooljaar. Maar ook gedurende het jaar kunnen nieuwe leerlingen instromen, afhankelijk van de factoren zoals benoemd in punt 1-6 hieronder. De instroom in groep 1 en 2 vindt 2x per jaar plaats, namelijk in augustus en in februari. Zo kan er aan iedere nieuwe, jonge leerling voldoende aandacht besteed worden.

  Aangezien we te maken hebben met een zeer gemengde populatie (kleuters, PO, expats ISH, expats niet-ISH en lokale kinderen òf volgens NOB-categorisering NTC-R1 en NTC-R2 kinderen) zal ieder geval apart worden bekeken door schoolleiding en bestuur, maar in principe wordt de volgende volgorde van instroom gehandhaafd: 1. ISH kinderen: worden altijd aangenomen en kunnen het hele jaar door geplaatst worden. 2. Niet-ISH-kinderen van expat-families die al in een andere stad Nederlands hebben gevolgd en/of op (korte) termijn terug gaan naar NL: worden zo snel mogelijk opgenomen, indien mogelijk qua groepsgrootte ook gedurende het jaar. 3. Lokale niet-ISH-kinderen: kunnen worden aangenomen indien er voldoende plaats is in de desbetreffende groep, anders worden ze op de wachtlijst geplaatst. Er wordt voorrang verleend aan kinderen vanaf Groep 3. 4. Gr 1-2 versus Gr 3-8: mocht er een kind worden aangemeld dat op de wachtlijst zou moeten worden geplaatst maar reeds de leeftijd en niveau heeft bereikt om in Groep 3 te starten, zullen schoolleiding en bestuur beslissen of dit kind voorrang krijgt boven kleuters die eventueel al langer op de wachtlijst staan. 5. Broertjes/zusjes: broertjes en zusjes van lokale kinderen die op de wachtlijst staan zullen niet automatisch kunnen worden opgenomen indien andere kinderen op de wachtlijst een hogere prioriteit hebben (bv. expat-kinderen of kinderen vanaf Groep 3). Uiteraard zullen schoolleiding en bestuur er alles aan doen, om verdere gezinsleden – zodra daarvoor een mogelijkheid bestaat – op te nemen. 6. Tijd wachtlijst: een kind wordt automatisch opgenomen indien het 2 jaar op de wachtlijst heeft gestaan; hierbij geldt dat de datum van de 4e verjaardag als begin van deze periode geldt. 2.3 Geplaatst? En dan?? Met de ouders van nieuwe leerlingen wordt een intakegesprek gevoerd om het leerdoel, de taalsituatie en een indicatie van de taalvaardigheid te verkrijgen. Wat betreft de leerdoelen kunnen de leerlingen worden onderverdeeld in 2 categorieën. Uitgangspunt hierbij is de huidige taalsituatie waarin de leerling zich bevindt.

 • NTC NOH Hamburg Schoolgids 2016-2017 7

  2.4 Definitie Richting 1, 2 en 3 primair onderwijs in het buitenland In het buitenland spreekt men bij Nederlands onderwijs van Richting 1, Richting 2 en Richting 3. Dit onderscheid is door NOB ten behoeve van de scholen ingevuld. NTC-onderwijs kenmerkt zich door uiteenlopende leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van het taalniveau van de leerlingen (en daarmee de doelstellingen van het onderwijs) wordt in het primair Nederlands onderwijs in het buitenland onderscheid gemaakt in Richtingen. Het niveau van de leerling bepaalt de Richting van de leerling. Dit niveau wordt in eerste instantie bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van het taalaanbod, en de (mogelijkheden van) taalproductie van het kind terug aan de ouder/opvoeder/leerkracht. Dit heeft alles te maken met een aantal kenmerken van de leerling of situaties waarmee de leerling te maken heeft. Het NOH biedt plaats voor R1 en R2. (NT1, NT2) Richting 1 (PO)

  • • De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland. • • Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd

  tenminste het referentieniveau 1F* beheersen. Richting 2 (PO)

  • • De leerling heeft een achterstand van maximaal twee