NEBESKA SRE†A Pismo urednika

download NEBESKA SRE†A Pismo urednika

of 6

 • date post

  07-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of NEBESKA SRE†A Pismo urednika

 • N E B E S K A S R E ASrea. Osjeaj punine.Nebo. Sunce koje mi se smijeSrea i nebo ine nebesku sreu, Poslanu od Boga, nju zaboravit neu.Skaem, kliem, viem,Veselim se svemu.Nebeska srea zagrlila me,Posipala na mene svoj prah.Ta srea s Neba tu je, I u dobru i zlu ona me uje!

  LU C I J A

  Ove djeje novine veinom su autorski radovi mladih koji svoje

  unutranje dojmove ele izraziti i na ovaj nain. Znamo da nam je

  ponekad teko rei sve to je u nama i ini nam se da smo pomalo

  nespretni kada to elimo izravno rei. Mislim da su ove novine dobra

  prilika za svakoga, za one tie kao i za one glasne. Kroz recitaciju,

  sastav, priu ili slino moemo pomoi drugima, a da toga nismo ni

  svjesni. Svojim iskrenim stavom moemo donijeti nekome slobodu

  ili radost. Zato vas pozivam da nam dostavite svoje radove ili jed-

  nostavno poaljete na mail djeca.skola@gmail.com.

  CIJ

  AN

  A 3

  KN

  1.

  BR

  OJ

  DJE

  JI

  H N

  OVI

  NA

  L

  IPA

  NJ

  2013

  .

  S A D R A J

  NEBESK A SRE A_ _ _1

  PISMO UREDNIKA _ _ _1

  MOJA M A JK A _ __2

  L JUB AV_ _ _ 2

  BOG JE TU_ _ _2

  Z AGONE TKE _ _ _ 3

  MOZG A LICE _ _ _ 3

  PRIJATEL J _ _ _ 4

  PRI A O NEBESKOJ L JUB AV I _ _ _

  4

  PRIJATEL JST VO_ _ _ 5

  V ELI A NST V EN BOG _ _ _ 5

  GOSPOD BOG _ __ 5

  KR A L J KR A L JE VA _ _ _ 6

  Pismo urednika

  NEDJELJNA KOL A , RIJE IVOTA , Z AGREB

 • BOG JE TUBog je s nama, On je tu.Uz nas je u dobru i u zlu.Volim ga ja,voli ga ti,s njim emo zauvijek ostati.Boe,hvala Ti za sve nas,mi sluamo Tvoj glas.

  to je ljubav? Znam da je osjeaj, ali otkuda dolazi? Zato je tako ugodan?Za mene je ljubav ljepota istine. Za mene je ljubav majin pogled pun topline. Ljubav je i pomo u nevolji. Ljubav je di-vna emocija. Postoji i beskrajna ljubav. Ja sam ju upoznala. Nadmaila je ak i majinu ljubav. To je ljubav s neba. Divna, neopisiva, stvarna i istinita.Njena, potpuna, savrena! Boja ljubav koju mi On daje me nikada nee iznevjeriti. Mogu se pouzdati u nju, potpuno. Ona me tjei u nevoljama, ona je moje skrovite kada vani kii. Zagrljaj te ljubavi me usreuje i ne mogu bez nje. Boja ljubav je milostiva, topla, slatka poput meda. Ona je tu, za mene. Za tebe, za svakoga. Nema crnih oblaka i grmljavine kada je ona uz mene, samo prekrasno sunce stvoreno s ljubavlju. Ja sam ponosna to u sebi nosim tu ljubav. Ona me lijei kada sam bolesna, titi kada sam napadnuta. Ona je moj oslonac. Oslonac koji mi se nikada nee izmaknuti.Njegova ljubav je velika i mona. Ona je toplina koja ispun-java moju nutrinu.I znate to jo? Svaki put kada pogledam u nebo, ta ljubav mi se nasmijei i ponovno mi pokae koliko me voli.L . M.

  L j u b a vL U C I J A M A R K O V I , 8 . R .

  2

  M O J A M A J K ANajprije najbolja priajteljica, a onda mama, ona je uvijek uz mene i nikada nee dopustiti da ostanem sama.On je najbolja i u svemu mi pomae, jako me voli i nikad mi ne lae.Uz svoju majku znam ta je srea, ta je srea najbolja, najdua, najira i najvea.Ona mi uvijek najbolje savijete dijeli, samnom se smije i plae, tuguje i veseli.Volim je jako puno, previe, najlake reeno volim je najvie.Ona me upoznaje s kvalitetama ivota i pokazuje mi to kakva je to divota i ljepota.Moda sam jo mala, ali razumijem to radi za mene i dovoljno sam velika da ti od srca kaem HVALA!I you, mum!

  M A R TA , 1 3 GOD

 • DVA SINAArapski bogata imao je dva sina. Kad je ostario, pozvao je sinove i rekao im da ne moe odluiti koji e od njih biti njegov nasljednik. O tome e odluiti utrka. Sinovi moraju sljedee jutro krenuti do Kaddishta, gradia udaljenog nekih dvade-setak milja. Sin ija deva stigne posljednja postat e oev nasljednik.Kad se drugog jutra sunce uzdiglo, dvojica sinova bila su spremna za utrku, odjevena za putovanje na svojim najboljim devama. Otac ih blagoslovi, poeli im sreu i utrka pone. Svaki je sin primijenio sve naine kojih se mogao sjetiti da ostane iza onog drugog, a ivotinje su postajale sve nemirnije i sunce je polagano zalazilo iza pustinje. Do kraja dana, obojica su prevalila manje od sto koraka.Duboko uznemirena, braa su se sklonila u svratite. Naruili su vino i poeli raspravljati o svojoj nevolji. Otac im je dao zadatak ko-jem nisu vidjeli kraja. U pokuaju da dou do nasljedstva nali su se u stvarnoj opasnosti da poginu u pustinji koja je leala izmeu svratita i grada Kaddishta. Svoju su dilemu ispriali krmaru. Nakon kratkog razmiljanja krmar im je dao savjet u dvije rijei. Sljedeeg jutra braa su se ponovo uputila pre-ma Kaddishtu, no taj su put jahali to su bre mogli. Kakav im je savjet dao krmar? Savjet se sastojao od dvije rijei. ( ako ne zna pitaj urednika)

  Mama je kupila pet jabuka za svojih pet keri. Jabuke je stavila u koaru. Kada je dola kui dala je svakoj keri jednu jabuku. U koari je ostala jedna jabuka. Kako je to mogue?

  Markova mama ima etiri sina. Prvi se zove Ponedjeljak, drugi Utorak, trei Srijeda, a etvrti?

  zagonetke

  Ja sam sladak, svima znan, lako stanem na va dlan. Zubima ba nisam sklon, Moje ime je _ _ _ _ _ _

  Visi kao neka baba,Bijela je i u proljee dolazi.Ona je proljetnica.To je _ _ _ _ _ _ _ _

  Moe biti nasmijana, tuna, ljuta ili s puno ara. Skriva tvoje lice, moe biti samo preko oiju Ili ti moe prekriti cijelo lice.To je _ _ _ _ _

  Sport je zimski. Skije ima na nogama kad to radi.tapove dri u rukama. To radi na snijegu.To je _ _ _ _ _ _ _

  NA PECANJE IDU DVA SINA I DVA OCA, A IPAK IH JE

  SAMO TROJICA. KAKO TO?

  Kua nema vrata u njoj ive etiri brata?To je _ _ _ _ _ _

  3

 • Jedini nain da

  ima prijatelja

  je da i sam bude

  prijatelj!

  Prijatelj je ovjek koji zna sve o tebi i svejedno te voli!

  Pria o nebeskoj

  ljubaviTea je odlina uenica 8. razreda. Ima 14 godina. Okruena je ljudima koji su uz nju samo ponekad, ali ima i prave prijatelje koji su uz nju uvijek. ivi u velikoj kui i od materijalnih stvari ima sve to joj je u ivotu potrebno, ak i vie Puno njezinih poznanika smatra da je njezin ivot san svakog djeteta, ali Tea se nikako ne bi s time sloila. Istina je da od materijalnih stvari ima i vie nego to joj je potrebno, ali fali joj jedna vrlo bitna i nezamjenjiva stvar ljubav. Da,tako je, fali joj ljubav. Njezini roditelji su rastavljeni. Tea je primjetila da to je starija, sve joj se tee nositi sa tom rastavom. ivi s majkom i dvjema sestrama. Sa ocem se via jedanput u tjednu,a ti susreti ni-kako ne zadovoljavaju njezinu potrebu za ljubav-lju No,jednog dana, njezina majka joj je ispriala da je bila u jednoj kranskoj zajednici i da joj se jako svidjelo. Rekla je da je sav teret koji je nos-ila nestao i da joj Bog zaista puno pomae te je i Teu pozvala da sljedei put poe s njom. Tea je osorno odbila. Ipak, mama je Teu uspjela nagovoriti da poe s njom. Nakon par posjeta toj kranskoj zajednici, Tea je shvatila da joj se tamo jako svia i da e nastaviti dolaziti. S vremenom je svoj ivot predala Isusu i poela intezivno moliti za svog oca. I dan danas, ona moli za njegovo obraenje. Njezina potreba za ljubavlju ispunjena je Bojom ljubavlju bez koje Tea danas ne moe. Voli svoj ivot i ne moe bez Boga. U svojem srcu ima sreu po-slanu s Neba

  4

  P R I J AT E L JPrijatelj je neto dobro,neki ovjek koji te nikad nee iznevjeriti!Prijatelj je bogatstvo,ali ono koje ti nitko ne moe ukrasti!Jer naravno ti uva to bogatstvo u srcu!Prijatelj je ovjek kojem moe rei sve,i one najvee tanje!

  Prijatelj je osoba koju voli,ali na prijateljski nain!

 • V ELI A NS T V EN B O GOn je sunce po danu iMjesec po noi.On je svijetlo na kraju tunelai sve je napravljeno od Njegove moi.On je velianstven i ini udai zato jer nas voli je posvuda.On je dao ivotinje nama i cvijee da cvate,Pa bi bilo najljepe i da mu svi ljudiljubav odvrate.One je neto najljepe i najbolje,zbog Njega smo dobre volje.On je neto predivno, rijeima neopisivoPa ako ga slijedimo nama na Zemlji nije sve tako.Tmurno i sivo.Opisala bi ga najljepe, upotrijebila najljepe rijei svijeta.Koje ak i nisu moje, ali tako lijepe rijei nee nitko smisliti, jer ne postoje,ali On to razumije...Budite mu zahvalni na svemu i sve tajnerecite Njemu.M A R TA , 1 3 G O D .

  PRIJATEL JST VOBio jednom davno djeak bez prijatelja. Bio je tuan i usam-ljen. Prijatelje je traio posvuda, ali nitko ga nije htio primiti u drutvo! Jednom ispred njegove kue ugledao je dva djeaka kako se zajedno igraju. Mislio je da e ga primiti u drutvo, ali oni su rekli da imaju vanijeg posla i oamarili ga. Uplakan je doao kui i bacio se na krevet. Bio je jo tuniji i usamljeniji nego prije. Usnuo je san, jako lijep san. Ovako nekako je iz-gledao: U kolu u njegov razred uao je neki novi djeak. On je isto izgledao tuno i usamljeno. Nitko se s njim nije htio druiti. Kad je zazvonilo zvono novi djeak priao je djevojici zvanoj Iva. Pitao je smije li se igrati s njome. Ona je rekla ne i okrenula se. On onda prie naem usamljenom djeaku i upita ga kako se zove i pita ga eli li mu biti prijatelj. On kae Matej. Matej je bio sretan, presretan i naravno je rekao da!No, na Matej se poeo buditi. Kad je sutradan otiao u kolu ugledao je istog djeaka kakvog je zamiljao u snu.Matej ga upita eli li mu biti prijatelj. Novi djeak mu odgov-ori da! I njih dvoje bili su najbolji prijatelji na svijetu, jer ni jedan nije lagao drugome. Meusobno su se slagali i oboje su bili presretni.

  P E T R A , 3 B

  5

  G o s p o d B o gU tami sam samU okovima.Kad neko malo svijetlo izviri van.Prilazi mi blie i glavu sad die.Prepoznat e ga odmah,To je Isus.

  Svjetlo donio, tamu odnioSada vidim u srcu svom,Gospodina Boga, Kralja Uzvienoga.Slavu mu dajem i ast je Njegova.Objavit u i drugima,koliko Njegova mo je velika.

 • JAKOV JE POSLAO JOSIPA DA POSJETI BRAU