Naucite Photoshop CS5

download Naucite Photoshop CS5

of 133

 • date post

  20-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  97
 • download

  6

Embed Size (px)

description

priručnik za ovladavanje programom fotošop cs5 na srpskom

Transcript of Naucite Photoshop CS5

 • iSadrajta je knjiga Nauite Adobe Photoshop? 1Kome je knjiga namenjena 1Udruenje korisnika Photoshop 1Ovo je prvi deo knjige 2Jo naina da date podrku 2U vezi snimaka uz obuke i lekcije 2ta je Photoshop 3Dali mi je potreban Photoshop i zbog ega 4Razumevanje digitalnih slika 6Modeli boja 8RGB model boja 8CMYK model boja 9Lab model boja 9Grayscale model 9Bitmap model 10Duotone model 10Indexed Color model 10Multichannel model 10Radno okruenje - radni profil boja 11Formati datoteka (slika) 13Koji tip (format) datoteka je najbolje da koristim za moje slike? 13Najpoznatiji i najpopularniji formati 13Photoshop Format (PSD) 13TIFF 14Photoshop EPS format 14Photoshop RAW format 14PDF 14Large Document Format (PSB) 15BMP 15JPEG 15PNG 15GIF 15

 • ii

  Rezolucija i dimenzije dokumenata (slika) 16ta su bitmap slike? 16ta je rezolucija slike? 16Kako promeniti rezoluciju slike? 17Karakteristine situacije promene rezolucije slike 17Kada imate dovoljan broj piksela i nedovoljnu rezoluciju 17Kada nemate dovoljan broj postojeih piksela na slikama 18Promena dimenzija slike (dokumenta) 18Promena dimenzija slike za prikazivanje na ekranu i Internetu 18Kada vam je potreban samo jedan deo slike u odreenim dimenzijama i odreenoj rezoluciji 18Bit Depth (dubina boja) 19Adobe Photoshop CS5 korisniki interfejs 21ta su korisniki interfejs i radni prostor? 21Meni programa 21Tastaturske preice 22Kontekst meni 22Obojite stavke u meniju radi lake navigacije 22Kutija sa alatima 25Kako da aktivirate alat 25Alati za selekciju (Selection Tools) 25Alati za unapreivanje (Enhancement Tools) 25 Vektorski alati (Vector Tools) 26Alati za navigaciju (Navigation Tools) 26Alati boja (Color Tools) 26Traka sa opcijama alata (Option Bar) 26ta su parametri alata? 26Vanost trake sa opcijama alata 26Traka sa opcijama aplikacije 28Prikai/sakrij paletu i traku sa alatima 30Koristite Arrange Documents da uporeujete slike 30Radite sa slikama u reimu punog ekrana (Full Screen Mode) 31Paleta (Palette) 34ta je paleta? 34Fabriko podeavanje palete 34

 • iii

  Smanji/poveaj veliinu prikaza palete 34Prikai/sakrij dokove 35Premetanje i rasporeivanje kartica na paleti 35Sauvajte raspored kartica na paleti 35Lenjiri, voice i mrea 36Prikazivanje lenjira, voica i mree 36Smart Guides 37Opcija Snap 38Promenite mernu jedinicu i boju voica i mree 38Statusna traka (Status Bar) 39Kako da prikaete odreene informacije na statusnoj traci 39Preferences - podeavanja 41Raspored i podela alata 48Move Tool 50Kako da postavite (ubacite) jednu sliku iznad druge 51Marquee Tool 53Tipovi za rad sa Marquee Tool alatima 55Odsecite stvarne piksele sa slike po dimenzijama pomou Marquee alata 56Lasso alati 57Lasso Tool 58Polygonal Lasso Tool 58Magnetic Lasso Tool 59Quick Selection, Magic Wand i Color Range 60Quick Selection Tool 60Magic Wand 62Color Range 62Crop, Slice i Slice Select alati 64Crop Tool osecanje dela slike 65Odsecanje u perspektivi 66Odsecanje po dimenzijama 67Opcija Hide sakrij 67Slice i Slice Select Tool 67Tipovi delova (Slice types) 68Kreiranje delova (slice) 69Pripisivanje URL (Internet) adrese delovima 70

 • iv

  Optimizacija delova 71Sauvajte delove na disku 71Eyedropper , Color Sampler, Ruler i Note alati 71Eyedropper Tool 71Color Sampler Tool 72Ruler Tool 72Note Tool 74Spot Healing, Healing Brush Tool, Patch Tool i Red Eye alati 74Spot Healing Brush Tool 74Healing Brush Tool 75Patch Tool 77Red Eye Tool 78Brush, Pencil, Color Replacement i Mixer Brush alati 78Brush i Pencil Tool 78Color Replacement Tool 80Mixer Brush Tool 82Clone Stamp i Pattern Stamp alati 83Clone Stamp Tool 83Pattern Stamp Tool 84History, History Brush i Art History Brush Tool 85ta je History u Photoshopu? 85History Brush i Art History Brush Tool 87Eraser, Background Eraser i Magic Eraser alati 88Eraser Tool 88Background Eraser Tool 89Magic Eraser Tool 91Gradient i Paint Bucket Tool 92Gradient Tool 92Paint Bucket Tool 94Blur, Sharpen i Smudge alati 95Blur Tool 96Sharpen Tool 96Smudge Tool 97Dodge, Burn i Sponge Tool 97Dodge i Burn Tool 97

 • vSponge Tool 98Pen i Freeform Pen Tool 99Pen Tool 100Crtanje prave linije 100Crtanje figure 101Crtanje krive u vidu slova C 102Crtanje krive u vidu slova S102Crtanje krive linije u produetku prave 102Crtanje prave linije u produetku krive 102Crtanje na sloju za figure 102Freeform Pen Tool 102Add Anchor, Delete Anchor, Convert Point Tool 103ta moete raditi sa putanjama 105Alat za unos teksta Type Tool 105Naini za unos teksta u Photoshopu 105Svojstva teksta u Photoshopu 105Alati za unoenje teksta 106Parametri za podeavanje teksta u Photoshopu 106PARAGRAPH i CHARACTER kartice 108Unoenje Point i Paragraph teksta 108Unoenje teksta na otvorenoj i zatvorenoj putanji 109Nalepljivanje teksta 111Path Selection i Direct Selection tool112Path Selection Tool 113Direct Selection Tool 114Tipovi za rad sa Path i Direct Selection alatima 115Figure (Shape) u Adobe Photoshop CS5 115Traka sa opcijama alata parametri 115Parametri za crtanje figura na zasebnom sloju (Shape layer) i crtanje putanja (Path) 116Parametri za crtanje figura sastavljenih od piksela 118Dodatni parametri 118Crtanje figure 118Zoom Tool i Hand Tool 119Zoom Tool 119

 • vi

  Hand Tool 121Boja prednjeg (Foreground) i zadnjeg (Background) plana 122Color Picker dijalog 123Biranje boje u HSB, RGB i Lab modelu boja 123Postavljanje boje prednjeg i zadnjeg plana preko Color kartice125

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 1

  Nauite adobe PhotoshoPI Predgovor

  Sadraj

  ta je knjiga nauite adobe PhotoshoP?

  nauite adobe Photoshop je PdF knjiga koja je sastavljena od lanaka objavljenih na blogu Photoshop tipovi i trikovi. Photoshop tipovi i trikovi je prvi i jedini blog/sajt koji se bavi iskljuivo Photoshop porodicom proizvoda u koju spadaju adobe Photoshop, adobe Photoshop elements i adobe Photoshop Lightroom. Cilj ovakve publikacije je da pojednostavi snalaenje i pristup svim lekcijama, obukama i tipo-vima koji su do sada objavljeni a osim toga kompletan sadraj knjige moete preu-zeti i koristiti nezavisno od internet konekcije. Pri dnu svake stranice je postavljen link na kome pie sadraj i on vodi na kompletan sadraj knjige tako da je mnogo lake i jednostavnije u odnosu na sajt Photoshop tipovi i trikovi pronai ono to vam treba i za ta ste zainteresovani. ovaj link je postavljen za one korisnike koji budu itali knjigu na internetu. knjiga je postavljena na scribd sajtu a zatim ubae-na u lanak. klikom na link u vrhu ubaene PdF datoteke moete pregledavati knji-gu na scribdu u reimu punog ekrana koji daje bolji pregled u odnosu na sam sajt bez ikakvih reklama i linkova sa strane tako da moete bolje da se skoncetriete na sam sadraj. ako ste preuzeli PdF datoteku moete koristiti linkove koji se nalaze na bookmarks kartici obino na desnoj strani PdF itaa. ako nemate PdF ita instaliran na kompjuteru moete ga besplatno preuzeti i koristiti ovde.

  kome je knjiga namenjena

  knjiga je pre svega namenjena poetnicima i onima koji ne govore engleski jezik. na internetu a i iz help menija je dostupna oficijelna adobe pomo za Photoshop i u njoj moete pronai iscrpnije informacije o svim alatima, filterima i komandama Photoshopa uz uslov da razumete engleski jezik. u svim mojim osnovnim lekcijama i obukama su koriteni oficijelni i iskljuivo oficijelni adobe izvori i njihova obja-njenja i preporuke. da napomenem da je samo mali broj (3 ili 4) lekcija iz oficijelne pomoi preveden doslovce, ostale lekcije i obuke su izale iz moje glave imajui ispred sebe zvaninu pomo i podrku. to se tie tipova i trikova oni nisu deo oficijelne pomoi i za njihov sadraj i kvalitet sam odgovoran iskljuivo ja: bojan ivkovi. neke tipove i trikove sam pokupio sa interneta a do nekih sam doao sam kroz rad u Photoshopu i eksperimentisanje sa ovim izvanrednim programom.

  udruenje korisnika PhotoshoP

  ukP je grupa koju sam formirao na adobe groups i koja je odobrena od strane adobe korporacije. Cilj grupe je okupljanje i udruivanje povremenih, stalnih korisnika i profesionalaca koji koriste neki od proizvoda iz Photoshop porodice. Zamisao je da se okupe ljudi koji su zainteresovani da naue, poduavaju druge ili jednostavno prate ta je novo i ta se deava po pitanju ovih proizvoda. osim toga grupa ima za cilj da obezbedi to povoljniju nabavku proizvoda, prevod oficijelnih knjiga, da da savete i preporuke za trening i usavravanje, sticanje sertifikata, da obezbedi svima koji su vini u radu sa Photoshop proizvodima da prikau svoje sposobnosti i time predstave sebe potencijalno zainteresovanim poslodavcima ili onima kojima je potrebna neka usluga. ovo je prvi deo zamisli koji ima za cilj formiranje jednog udruenja svih koji koriste bilo koji adobe proizvod na podruju balkana. mi se odlino razumemo i ne postoji nijedan razlog da se ne udruimo i okupimo na jednom mestu ili internet sajtu. time bi smo svi dobili i proirili znanje i mogunosti za poslovnu i svaku drugu saradnju. mislim da je to naa ansa da ubrzano stignemo i prestignemo one koji su se ve udruili i ispred nas su po pita-

 • PHOTOSHOP TIPOVI I TRIKOVI 2

  Nauite adobe PhotoshoPI Predgovor

  Sadraj

  nju kreiranja interneta i pripreme za tampu to je preokupacija adobe proizvoda. adobe ne samo da postaje lider u kreiranju interneta i njegovog sadraja ve je gotovo izvesno da e i ubudue jo za dugo ostati na vodeoj poziciji.

  Pozvani ste da date podrku i pridruite se ovom projektu pridruivanjem grupi. osim formalne registracije koja lii na otvaranje naloga za internet potu (email) nije potrebno nita dodatno da uradite niti bilo ta da plaate. nikakvog forsiranja plaanja za bilo koji sadraj nee biti sve dok se ja neto pitam u celom ovom pro-jektu. grupi udruenje korisnika Photoshop moete se pridruiti preko ovog linka.