Narzędzia pracy grupowej, kontroli wersji, dokumentowania i

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Narzędzia pracy grupowej, kontroli wersji, dokumentowania i

 • Projektowanie

  oprogramowania

  systemw NARZDZIA PRACY GRUPOWEJ, KONTROLI WERSJI, DOKUMENTOWANIA

  I LEDZENIA BDW

 • plan wykadu

  Narzdzia pracy grupowej

  Edycja grupowa w czasie rzeczywistym

  Narzdzia

  Systemy kontroli wersji

  Podejcie rozproszone kontra klient-serwer

  Wsplny sownik i koncepcje

  Narzdzia

  Narzdzia generowania dokumentacji

  Metajzyki dokumentowania API

  Narzdzia

  Systemy ledzenia bdw

  Cykl ycia bug-a

  Narzdzia

 • edycja grupowa w czasie

  rzeczywistym

  Jak to dziaa?

  Zesp (para?) programistw pracuje rwnoczenie nad tym samym fragmentem kodu

  Zmiany wprowadzone przez ktregokolwiek z czonkw zespou s natychmiast widzialne w kadej kopii w ten sam sposb co edycja w Google Docs

  Do czego to suy?

  Programowanie w (rozproszonych) parach na sposb XP - natychmiastowa komunikacja midzy czonkami zespou prowadzi do lepszego zrozumienia logiki kodu przez programistw (w tym piszcego), co skutkuje lepsz jakoci kodu

  Przegld kodu - jeden czonek zespou wykonuje przegld kodu w tej samej chwili gdy inni pisz

 • narzdzia programowania

  ekstremalnego

  specjalne krzeso albo grupowy, rozproszony edytor

 • typowe cechy

  Cechy komunikatora

  internetowego:

  Roster (lista uytkownikw)

  Chat (grupowy i jeden-do-

  jednego)

  Wspdzielona tablica

  Edytor kodu

  Podkrelanie/kolorowanie skadni

  Kolorowanie autorw

  Wizualizacja obszaru edytowanego

  przez innych

 • narzdzia

  Historycznie pierwsze sensowne podejcie SubEthaEdit na Macu

  (komercyjny)

  Gobby edytor grupowy OpenSource (Unix, Mac, Windows)

  Dziaa w trybach p2p i klient-serwer

  Protok Obby uywany rwnie przez inne narzdzia, m.in.:

  GNU Emacs z wtyczk Rudel, kompatybilny z Gobby

  Wieloplatformowy

 • narzdzia

  Microsoft Visual Studio wtyczka VS Anywhere

  Komercyjna (darmowa dla studentw)

  Tylko tryb klient-serwer

 • narzdzia

  Eclipse wtyczka Saros

  Darmowa

  Opiera si na standardowym

  protokole komunikatorowym -

  XMPP

 • systemy kontroli wersji kodu (VCS:

  version control systems)

  Zarzdzanie zmianami kodu na przestrzeni czasu

  Kada zmiana kodu jest przechowywana (popeniana) do

  repozytorium i jest powizana z autorem, numerem wersji (rewizji) i dat

  Czonkowie zespou pobieraj (check out) pliki projektu z

  repozytorium i pracuj na kopii lokalnej (kopii roboczej)

  Po napisaniu porcji kodu zmiany s wysyane do repozytorium

  Pozostali czonkowie zespou uaktualniaj swoje kopie robocze,

  pobierajc popenione zmiany

 • do czego to suy?

  Pozwala cofn si do dowolnego punktu w historii projektu np.

  kiedy zmiany kodu powoduj nowe bdy, mona to atwo

  wyledzi

  Dodatkowa kopia bezpieczestwa projektu

  Z kad popenion zmian mona powiza znaczcy komentarz

  Umoliwia tworzenie rwnolegych gazi (branches) kodu, w

  ktrych rozwijane s nowe cechy

  Umoliwia odnale winnych bdw ;>

 • co naley przechowywa w

  repozytorium VCS

  Kod rdowy (poza plikami generowanymi automatycznie)

  Pliki projektu (poza konfiguracj specyficzn dla

  maszyny/uytkownika)

  Zasoby projektu (grafiki, tablice napisw, tumaczenia)

  Skrypty suce do pielgnacji i budowania projektu (np. skrypty

  tworzce baz danych)

  Wszystko, co niezbdne do zbudowania projektu od zera, a nie jest automatycznie generowane lub dostpne z publicznej lokalizacji

 • czego nie naley przechowywa w

  repozytorium

  Plikw rdowych generowanych automatycznie podczas

  budowania projektu

  Plikw intermediate i wyjciowych (np. .obj, .o, binarnych, symboli

  debugowania, cache IDE)

  Niczego, co jest tworzone automatycznie podczas budowania

 • architektury VCS

  Klient-serwer

  Tradycyjne podejcie

  Repozytorium ulokowane na pojedynczym serwerze (master) VCS

  Kady z czonkw zespou uywa klienta VCS eby poczy si z serwerem i pobra/popeni zmiany

  Implementacje:

  Subversion

  Visual SourceSave

  CVS

  Duo duo innych

  Rozproszona

  Nowoczesne podejcie

  Jest wiele repozytoriw, kade

  zawiera pen lub czciow

  kopi

  Repozytoria mog by

  synchronizowane midzy sob

  Kopie robocze czonkw zespou

  s rwnie rozproszonymi

  repozytoriami

  Implementacje:

  Git

 • graf rewizji

  Rewizje kodu w repozytorium tworz graf

  Gwna ga rozwijana przez cay czas ycia projektu to trunk

  Moliwe dodatkowe gazie (branch), np. dla rozwijania eksperymentalnych funkcji

  Kiedy gazie rozwojowe osigaj dojrzao, mog by z powrotem wczone (merge) do gazi gwnej (trunk)

  Kamienie milowe projektu mog by oznaczone etykietami (tag), co umoliwia atwe przeczanie si do wybranego kamienia milowego/wersji oprogramowania

  Kopia robocza uytkownika moe by rwnie postrzegana jako lokalna ga, ktra jest czona z trunk w momencie kiedy uytkownik popenia kod (tak to dziaa w Git)

 • podstawowe operacje w VCS

  checkout tworzy lokaln kopi robocz repozytorium (svn checkout | git checkout)

  commit wysya zmiany z kopii roboczej do repo (svn commit | git commit)

  merge czy (synchronizuje) zmiany z dwch gazi, by moe powodujc przy tym konflikt (svn merge | git merge)

  update uaktualnia lokaln kopi robocz o zmiany popenione do repozytorium (svn update | git pull)

  branch/tag tworzy ga kodu lub nadaje etykiet bazujc na ostatniej rewizji pobranej z repozytorium (svn branch / tag | git branch / tag)

  status status kopii roboczej (svn stat | git stat)

  resolve oznacza konflikty jako rozwizane (svn resolve | git resolve)

  revert wycofuje zmiany wprowadzne w kopii roboczej (svn revert | git revert)

 • prosty scenariusz uycia

  svn checkout [local path]

  tworzy kopi robocz z repo

  edycja kodu, dodawanie nowych

  plikw

  svn commit m [project] added file test.c

  popenia lokalne zmiany do zdalnego

  repo

  git clone [local path]

  tworzy lokaln kopi repo, ustawia zdalne

  repo jako kopi rdow

  edycja kodu, dodawanie nowych

  plikw

  git commit m [project] added file test.c

  popenia zmiany z kopii roboczej do

  lokalnego repo

  git push origin

  synchronizuje zmiany z lokalnego repo do

  zdalnego rda

 • prosty scenariusz uycia

  svn stat

  sprawd status kopii roboczej

  svn update

  wcz zdalne zmiany do kopii

  roboczej

  svn add test2.c

  dodaj nowy plik do kopii roboczej

  svn commit m [project] added file test2.c

  popenij lokalne zmiany do

  zdalnego repo

  git stat

  sprawd status kopii roboczej

  git pull

  wcz zdalne zmiany do do

  lokalnego repo i kopii roboczej

  git add test2.c

  dodaj nowy plik do kopii roboczej

  git commit m [project] added file test2.c

  git push origin

 • konflikty wersji

  Konflikt pojawia si kiedy wicej ni 1 uytkownik rwnoczenie edytuje to samo

  Konflikty wiadcz o wadliwej komunikacji w zespole projektowym

  Rodzaje konfliktw

  Konflikt drzewa zmiana w strukturze plikw/katalogw, zmiana nazwy

  Konflikt edycji wielokrotna edycja tego samego fragmentu plikw

  Konflikt musi by rozwizany przed moliwoci popenienia zmian do repo

 • narzdzia

  Narzdzia linii polece

  svn (Subversion); napisz svn --help

  git (Git); napisz git --help

  Narzdzia GUI

  TortoiseSVN (Windows)

  TortoiseGIT (Windows)

  GitHub (Windows/Mac)

  Git Shell Extensions (Windows)

 • narzdzia

  Integracja z IDE (Integrated Development Environment)

  AnkhSVN (Subversion for Visual Studio)

  Subclipse (Subversion for Eclipse)

  Git is integrated by default both in Visual Studio and Eclipse

  Dodatkowe narzdzia uywane przez VCS

  diff narzdzie UNIX-owe do generowania plikw rnic pomidzy 2

  plikami tekstowymi w formacie tzw. unified diff; diff jest uywany przez

  prawie wszystkie VCS do wymiany informacji o zmianach pomidzy

  rewizjami

  patch UNIX-owe narzdzie do scalania plikw diff z plikami rdowymi

 • systemy VSC linki

  https://en.wikipedia.org/wiki/Revision_control

  https://subversion.apache.org/

  http://svnbook.red-bean.com/

  http://git-scm.com/

  http://git-scm.com/book/en/v2

  https://en.wikipedia.org/wiki/Revision_controlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Revision_controlhttps://subversion.apache.org/https://subversion.apache.org/http://svnbook.red-bean.com/http://svnbook.red-bean.com/http://svnbook.red-bean.com/http://svnbook.red-bean.com/http://git-scm.com/http://git-scm.com/http://git-scm.com/http://git-scm.com/http://git-scm.com/book/en/v2http://git-scm.com/book/en/v2http://git-scm.com/book/en/v2http://git-scm.com/book/en/v2

 • narzdzia automatycznej generacji

  dokumentacji

  Pisanie kodu jest zbyt zabawne eby dodatkowo si rozprasza

  pisaniem dokumentacji ;)

  Narzdzia dokumentowania kodu su do generowania

  dokumentacji automatycznie, bazujc na kodzie wzbogaconym o

  dodatkowe tagi dokumentujce

  Tagi i tak trzeba niestety napisa (w formie komentarzy do kodu),

  ale przynajmniej nie trzeba przecza si midzy edytorem

  dokumentacji a kodem, wszystko pozostaje w pamici krtkotrwaej i nie pow