Muzika u srcu

download Muzika u srcu

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  252
 • download

  8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Muzika u srcu

 • ~ 1 ~

  Beverli NunanBeverli NunanBeverli NunanBeverli Nunan

  MUZIKA U SRCUMUZIKA U SRCUMUZIKA U SRCUMUZIKA U SRCU

  1000 BONUS

 • ~ 2 ~

  Snana vejavica je gotovo u potpunosti zaklonila vitku priliku koja je pokuavala da otvori masivna vrata. Poto su devojine ruke bile pune paketa, nikako nije uspevala u svojoj nameri. Ipak nije odustajala i posle tri neuspela pokuaja, snano je povukla teka vrata prema sebi i otvorila ih. Meutim, iz ruku su joj ispali paketi i razleteli se po zaleenim stepenicama.

  - Oh, doavola! Samo mi je jo ovo nedostajalo! - povikala je Bjanka Fejber. Ipak, na brzinu je pokupila pakete i celim telom ponovo gurnula masivno drveno krilo. Kada se nala unutra, sa olakanjem je odahnula.

  U prostranom holu bilo je prijatno i toplo. Vejavica i mraz uinili su svoje, tako da joj je trebalo nekoliko trenutaka da se pribere. Kada se privikla na toplotu i tiinu, skinula je svoj stari krzneni kaput i okaila ga u plakar odmah kraj ulaza. Tu je ostavila i sve pakete. Da bi normalizovala cirkulaciju, dobro je protrljala obraze i ruke. Svuda okolo je vladao savreni mir i samo je ona svojim kretanjem remetila tiinu ogromne prostorije.

  Nekoliko puta se osvrnula oko sebe. Nigde nikoga... Kroz prozore je dopirala slaba svetlost sa ulice. A ona je odjednom osetila strahoviti umor. Nije mogla da se seti kada je poslednji put imala priliku da sedi i nita ne radi. ak i u ovom trenutku neki unutranji glas ju je podseao da je ovamo dola zbog posla. Meutim, Bjanka Fejber je ovoga puta reila da ne poslua glas koji ju je neprestano pourivao. Morala je malo da odahne.

  Sela je na jednu klupu i za trenutak zatvorila oi. Dok je sanjivim pogledom posmatrala raznobojne staklene vitrae na prozorima, osetila je kako joj se napeti miii oputaju...

  Posle nekoliko minuta, ustala je i protegnula se. Gde li se samo zadrao taj Gejlen? Pogledala je na sat, bilo je tano pola est. Bila je zadovoljna to je, uprkos snanoj vejavici, na vreme uspela da stigne u koncertnu salu. Tu je imala vaan poslovni sastanak. A taj uvaeni gospodin Gejlen kasni!

  Kada je krenula prema prednjem delu, svetio je iznenada zatreperilo. To treptanje trajalo je nekoliko sekundi, a onda je ogromna prostorija iznenada utonula u tamu.

  - Zaboga... mora da su zaboravih da plate raun... - promrmljala je gledaju i kroz prozore kroz koje je do maloas dopirala svetlost ulinih svetiljki. Sada je i te svetlosti nestalo i u zgradi je zavladala potpuna tama.

  Dok je pokuavala da se nekako privikne na mrak, Bjanka je jo uvek stajala na istom mestu lagano se osvrui oko sebe. Razmiljala je ta da radi. Da li da se vrati do ulaza, pokupi svoje stvari i kroz meavu krene kui, da sedi i eka profesora Erharta, vlasnika ove dvorane ili pak saeka da doe svetio. Dodue, palo joj je na pamet da ima jo jednu mogunost. Gore, na balkonu, nalazio se pijanino na kome je mogla da veba i opusti se dok struja

 • ~ 3 ~

  ne doe. Bilo je oigledno da se taj Gejlen nee pojaviti... A ako malo odveba na klaviru, bar joj poslepodne nee biti sasvim izgubljeno.

  Da, da, bie najbolje da to uinim, zakljuila je i odmah se setila mesta na kome su drali svece koje su, zbog atmosfere, palili prilikom vanijih koncerata. Zato se okrenula, dohvatila jednu sveu i zapalila je. Zatim je, paljivu zaklanjajui plamen rukom, lagano krenula uz stepenice. Penjala se veoma oprezno, a kada je stigla na vrh, polako je otvorila mala vrata. Istog trenutka, strujanje vazduhakoje se osetilo im je stupila u gornju prostoriju za tili as je ugasilo plamen.

  - Oh, doa... - zaustila je, ali nije dovrila reenicu. - Ba sam pomislio da je neka dobra vila dola da me spase - zaula je

  prijatan muki glas iz tame - ali vidim da sam pogreio. Bjanka je uplaeno ustuknula, pa onda nesigurno koraknula napred.

  Meutim, izgubivi ravnoteu, zapela je za prag i poletela napred. Sigurno bi se ispruila koliko je duga da je dve snane ruke nisu doekale i uspravile.

  - Uplaili ste me na smrt! - povikala je ljutito. - Mislila sam da sam sama! Zato se niste javili ranije?

  - Jesam li imao prilike za to? - Pa, mogli ste... da... niste ak ni rekli... - Bjanka je zamucala i za trenutak

  zastala da se pribere. Jer, srce joj je jo uvek udaralo kao ludo i trebalo joj je malo vremena da zaista doe k sebi.

  - Hvala, sada mogu i sama da stojim - najzad je kazala i odmakla njegove ruke od sebe. - Bila sam dole i ekala vas jo od pola est. Zar me niste videli?

  - ekali ste me? - upitao je ovek glasom u kome se oseala zbunjenost. Proistila je grlo lagano se nakaljavi. - Ja sam Bjanka Fejber - kazala je. - Zar vam profesor Erhart nije rekao da

  u danas biti ovde? Znate da on odluuje o svemu to je u vezi sa horom! Polako se odmicala unazad, elei da se jo vie udalji od njega. A onda se

  opet saplela i on ju je ponovo pridrao. Da nije bilo tih vrstih ruku, verovatno bi se skotrljala niz stepenice.

  - Zar vam je toliko teko da stojite uspravno, Bjanka? - upitao je i ona za trenutak oseti blago ruganje u njegovom glasu.

  - Nije mi teko - nabusito je odvratila. - udim se samo da vam profesor Erhart nije rekao za mene... - glasno je razmiljala.

  - Jeste, kazao mi je - odvratio je ovek, jo uvek ne skidajui ruke sa njenih ramena. I samoj Bjanki je bilo udno to se ne osea neprijatno. Naprotiv, neka slatka jeza klizila joj je niz lea. Ipak se trgla kada mu je ruka krenula napred, a onda sa olakanjem shvatila da samo eli da uzme sveu od nje.

  - Dajte to meni - kazao je. - Imate li ibicu? utke je odmahnula glavom, a tek onda shvatila da on u mraku ne moe

  da vidi ovakav njen odgovor.

  1000 BONUS

 • ~ 4 ~

  Onda je zavladala tiina. Po umovima koje je ula oko sebe, Bjanka je zakljuila da on pipa po okolnim stvarima.

  - Poznato je da muziari kriom pue u sali - rekao je. - Mora da dre ibice negde oko instrumenata. Nezgodno je da po ovom mraku idemo dole...

  I zaista, klavir prema kome su se uputili, izgledao je beskrajno daleko. Ipak, uspeh su da stignu do njega bez ikakvih problema. Dok je Bjanka lagano izvlaila fioku komode u kojoj su stajale note, ula je kresanje ibice iza sebe. Ve sledeeg trenutka, uti plamen je obasjao prostoriju.

  - Vai prijatelji nisu naroito diskretni - govorio je ovek dok je palio sveu. -

  Ostavili su ibice na samoj Mavijaturi. Ona ga je zbunjeno posmatrala pod svetlou svee. Odluno lice

  pravilnih crta i otrog pogleda. Zato li je mislila da je Gejlen obian trgovac klavirima? Hm... ni za trenutak joj nije palo na pamet da bi mogao ovako da izgleda...

  Pokuala je da se seti ta je profesor Erhart rekao o Gejlenu. Iako je radio kao trgovac, imao je muziko obrazovanje i eleo da pone da radi kao dirigent deijeg hora. Poto je ona u junu zavravala studije, Gejlen bi nastavio da radi sa decom. Ovaj posao mnogo bi mu znaio, nekoliko puta joj je ponovio dobri profesor Erhart. On je roeni gubitnik i zato treba da mu izaemo u susret.

  Bjanka se zamisli. Iako je dobro pamtila svaku profesorovu re, tu se neto nije slagalo. Jer, ovek koji je stajao kraj nje, liio joj je na sve drugo samo ne na roenog gubitnika. Na sebi je imao odelo koje je verovatno kotalo vie nego to trgovac klavirima zaradi za pola godine, a kosu mu sigurno nije iao lokalni berberin. Da, tu se nije varala, ovaj ovek je izgledao kao hodajua pria o uspehu. Zato joj nije bilo jasno kako je profesor Erhart mogao da ga opie na ovakav nain, pogotovo to se iskusan ovek poput njega nije lako varao kada su ljudi bili u pitanju.

  Naravno, nepoznati je primetio da ga ona pomno posmatra. - elite li da me osmotrite jo malo bolje? - upitao je toboe ozbiljno. -

  Hoete li da vam, moda, dam i otiske prstiju? - dodao je uz osmeh, dok je Bjanka osetila kako crveni... Pa, ovek je bio u pravu, jer je ona stvarno zurila u njega.

  - Izvinite. U stvari... - promrmljala je. - Samo sam pokuala... da priviknem oi na ovo svetio - odvratila je nesigurno.

  Lagano je podigao sveu malo vie kao da je eleo da bolje proui njeno lice.

  - Sada je red da se i moje oi priviknu - kazao je posmatrajui je. - I mogu vam rei da mi se dopada ono to vidim.

 • ~ 5 ~

  Napravila se kao da nije ula njegov komentar i zvanino odvratila - Pa, kada smo ve ovde, mislim da bi bilo dobro da porazgovaramo o stvarima zbog kojih smo se po ovom kijametu i sastali.

  - Aha... - rekao je on tek da neto kae. - Samo, ne znam zbog ega bi to trebalo da smo doli...

  - Pa... ta vam je rekao profesor Erhart? - Da vi vodite deji hor i studirate pevanje na konzervatorijumu. Da, kazao

  mi je da u vas moda videti ovde. Bjanka nervozno zabaci svoju dugu kovrdavu kosu boje bakra. Bilo je

  oigledno da profesor nije objasnio Gejlenu da ona treba da ga uvede u posao. Hm... moda je eleo da potedi oveka nelagodnosti, pomislila je. Zato je i sama pokuala da bude taktinija.

  - Znate, ja imam dosta iskustva sa horovima. Zbog toga je profesor smatrao da treba da vas pouim stvarima u tom poslu - dodala je obazrivo.

  On je pogleda s nedoumicom. - Mislite da moete da me pouite? - upitao je smeei se. - I to ba o

  horovima? - dodao je i prasnuo u iskren, veseo smeh. Bjanka se zbunila. - Zar vam je tako teko da u to poverujete? - upitala je, na jedvite jade

  pokuavajui da se osmehne. On se uozbilji. - Ja sam siguran da ste vi strunjak u svom poslu. Ali, stvarno ne mogu da

  poverujem da mi moete rei bilo ta novo u vezi sa horovima. Ovo e biti tee nego to sam mislila, pomislila je devojka i jedva ujno

  uzdahnula. Hm, izgleda da je kod ovog gubitnika prisutna ona najgora osobina, a to je preterana samouverenost. Oh, ovakvi tipovi izgleda uvek znaju sve najbolje i ne oklevaju da pokau kakvi su strunjaci... Smatraju sebe centrom svega i sve stvari i dogaaje podreuju svojim ciljevima, ak i kada niu samo neuspehe. A