Municipiul Oradea Aprobat Primar Primar Directia Tehnica ... Municipiul Oradea Aprobat Primar

download Municipiul Oradea Aprobat Primar Primar Directia Tehnica ...  Municipiul Oradea Aprobat Primar

of 21

 • date post

  18-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Municipiul Oradea Aprobat Primar Primar Directia Tehnica ... Municipiul Oradea Aprobat Primar

 • 1

  Municipiul Oradea Aprobat Primar Primar Directia Tehnica Ilie Bolojan Serviciul Lucrari si Servicii Publice Nr.290.011 din 17.10. 2016

  ANEXA A

  STUDIU DE FUNDAMENTARE

  a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achizitie publica, a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea

  1.Obiectivul studiului de fundamentare 2.Descrierea conditiilor locale si economice din Municipiul Oradea 3.Evolutia activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea 4.Descrierea activităţilor 5.Obiectivele avute in vederea prestarii activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea 6.Beneficiile achizitiei publice 7.Metodologia de lucru 8.Motive care justifică realizarea delegării gestiunii prin contract de achizitie publica a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea 9.Identificarea nevoilor pentru prestarea activitatii de dezinsectie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea 10.Matricea Riscurilor privind delegarea gestiunii prin contract de achizitie publica a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea 11.Procedura de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea 12.Concluzii

  1.Obiectivul studiului

  1.1.Prezentul studiu are ca obiectiv stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii prin contract de achizitie publica a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea.

  1.2.Prin acest studiu de fundamentare se analizeaza situaţia actuala a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea.

  Studiul de fundamentare a fost stabilit pe baza legislatiei în vigoare si precizează conditiile minime în care trebuie să se desfăsoare licitatia pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea.

  În conformitate cu prevederile art.229 si art.230 din Legea nr.98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice Municipiul Oradea are obligaţia de a elabora un Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situaţie în care intenţionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii.

 • 2

  1.3.Prin elaborarea acestui studiu se va demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării acestui serviciu prin delegarea prin contract de achizitie publica a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea.

  In baza articolului nr.6 din Legea nr.100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.

  1.4.Prin prezentul studiu de fundamentare se analizeaza atribuirea contractului care implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

  1.5.Consiliul Local al Municipiului Oradea poate decide cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare pentru prestarea activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea.

  1.6.Alegerea modalităţii de gestionare a activitatii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea se face prin hotărâre a consiliului local.

  2.Descrierea conditiilor locale si economice din Municipiul Oradea

  2.1.Descriere generala.Municipiul Oradea este reşedinţa judeţului Bihor si este unul dintre importantele centre economice, sociale şi culturale din NV României.

  In Municipiul Oradea exista o climă temperat-continentală cu influenţe oceanice. Temperatura medie multianuală este de 10,4˚ C. Pentru luna iulie media este de aproximativ 21 C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o medie de -1,4 C. Precipitaţiile sunt relativ bogate, înregistrându-se o medie anuală de aproximativ 585,4 mm..

  Din punct de vedere geografic, Municipiul Oradea este situat in nord-vestul Romaniei fiind traversata de la sud-est spre nord-vest de raul Crisul Repede.

  Regimul climatic este continental moderat, temperatura medie anuala este 10,2 grade C. iar valoarea medie a precipitatiilor este 695 l/mp.Viteza medie a vantului la sol variaza intre 2,4 m/spentru directia SE si 4,6 m/s pentru directia SV.

  Populatia Municipiului Oradea este de 222.923 locuitori, conform recensamantului populatiei din anul 2011.

  Aflat la aproximativ 10 km de Borş, cel mai mare punct de frontiera la graniţa de vest, Municipiul Oradea se află pe locul al zecelea ca mărime între oraşele României, avand o o suprafaţă de 11.556 ha.

  2.2.Situatia economica a Municipiului Oradea. Din punct de vedere economic, datorita pozitiei geografice propice, Municipiul Oradea a

  avut dintotdeauna o bogata activitate economica si comerciala. In prezent, in Municipiul Oradea sunt inregistrate mai multe societati care acopera diferite ramuri economice: transport, industrie, servicii.

  În prezent, în Municipiul Oradea funcţionează două parcuri industriale publice: Eurobusiness I, cu o suprafaţă de 121 ha şi Eurobusiness II, cu o suprafaţă de 23,8 ha. Ambele amplasamente sunt ocupate în proporţie de 80%.Ca urmare a dezvoltării celor două amplasamente, în Municipiul Oradea au fost atrase investiţii private (atât străine, cât şi ale unor companii locale) de peste 200 de milioane de euro (din care peste 100 milioane euro finalizate în prezent), care au generat până în prezent 2.400 de noi locuri de muncă, la care se vor adăuga alte 4.000 până în anul 2020.

  Având în vedere gradul mare de ocupare a celor două parcuri industriale și pentru a continua strategia de atragere de investiții private prin oferirea de facilităti fiscale și amplasamente cu acces la utilități publice, în prezent, Eurobusiness Oradea S.A. dezvoltă proiectul Parcul Industrial Eurobusiness III.

 • 3

  3.Evolutia activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea

  3.1.In perioada 2012-2016 activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea s-au realizat in baza contractului nr.261058 din data de 18.12.2012 de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea, prin concesiune, incheiat de catre Municipiul Oradea cu S.C. Compania Romprest Service SA.

  3.2.Valoarea totala a lucrarilor pentru perioada 18.12.2012-30.09.2016 a fost de 1.567.172 lei pentru prestarea activitatilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea si care cuprinde:

  a)dezinsectie in parcuri, scuaruri, aliniamente stradale si spatii deschise aferente asociatiilor de proprietari pe o suprafata de 2.286.655 mp din care: -delarvizare luciu de apa(Raul Crisul Repede, paraul Peta, paraul Salbatic, paraul Adona) pe o suprafata de 87.000 mp;

  b)deratizare, in parcuri, scuaruri, aliniamente stradale si spatii deschise aferente asociatiilor de proprietari - 1.994.455 mp;

  c)tratamente fitosanitare-combatere larvei miniere (Cameraria Ohridella) la arborii de castan (parcuri si aliniamente stradale) pe o suprafata de 302.400 mp

  3.3.Situatia la ora actuala In prezent activitatile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in

  Municipiul Oradea, se realizeaza in baza contractului nr.261058 din data de 18.12.2012 pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea, in baza contractului de concesiune incheiat intre Municipiul Oradea si S.C. Compania Romprest Service SA .

  Gradul de satisfactie al locuitorilor Municipiului Oradea fata de calitatea serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea a fost bun.

  4. Descrierea activitatilor pentru care se face delegarea de gestiune

  4.1.Serviciul de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Oradea este un serviciu public local de gospodarie comunala, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de autoritatea administratiei publice locale.

  4.2.Din punct de vedere al eficienţei aplicării tratamentelor de combatere şi eliminare a unor potenţiale focare de artropode si rozatoare, activitatea de deratizare si dezinsecţie trebuie tratată în mod unitar printr-un program de activitati, atât pe domeniul public