MOTOROLA SOLUT/DNS - MOTOROLA SOLUT/DNS Deklaracja Zgodno¥â€ci (Odniesienie:...

Click here to load reader

download MOTOROLA SOLUT/DNS - MOTOROLA SOLUT/DNS Deklaracja Zgodno¥â€ci (Odniesienie: DOC-15031000076-B) Finna

of 4

 • date post

  25-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MOTOROLA SOLUT/DNS - MOTOROLA SOLUT/DNS Deklaracja Zgodno¥â€ci (Odniesienie:...

 • G MOTOROLA SOLUT/DNS Deklaracja Zgodności (Odniesienie: DOC-15031000076-B)

  Finna Motorola oświadcza, że produkty, do których odnosi się niniejsza deklaracja, spełniają zasadnicze wymagania następujących Dyrektyw Rady Unii Europejskiej w oparciu o prawa Państw Członkowskich: - 1999/5/EC dotyczącej urządzeń radiowych i tenninali telekomunikacyjnych oraz wzajemnych uznań ich zgodności. - 2011/65/EU RoHS-2 dotycząca ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

  Produkt: Przemiennik MOTOTRBO SLR 5500

  Opis: SLR 5500 VHF l 36-l 74MHz, 1-50W, l 2.5/20/25kHZ, ograniczona liczba manipulatorów, bez wyświetlacza, zoznaczeniem typu F A309B

  Wprowadzone na rynek przez: Motorola Solutions Germany GmbH, D-13507 Berlin, Gennany

  Zgodność: Normy zhannonizowane zastosowane do wykazania zgodności Sprzęt radiowy, Artykuł 3(2) EN 300086-1 vl.4.1, EN 300086-2 vl.3.1, EN 300113-1 vl.7.1, EN 300113- 2vl.5.l

  EMC, Artykuł 3(l)b:

  EN 301 489-1 vl.9.2; EN 301 489-5 v.1.3.1, EN 300 086-2 vl.3.1 (emisje radiowe)

  Bezpieczeństwo, Artykuł 3(1 )a EN 60950-1 :2006+Al 1 :2009+A1 :20IO+Al2:2011+AC:201 l+ A2:2013

  Rok pierwszego oznakowania CE: 2015

  Zgodnie z podanymi normami, najważniejsze zestawy testowe zostały wykonane.

  Berlin, 31-marca-2015

  Podpis nieczytelny

  Andreas Scheuneman, Managing Director Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin, Niemcy

  Podpis nieczytelny

  Ruediger Maurer, Director of Product Safety and Regulatory Compliance, Motorola Solutions Germany GmbH

  Posiadacz dokumentu: Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, D-13507 Berlin, Niemcy

  Motorola Solutions Polska Sp. z o.o. 02-675 Wars�.wa

  ul. Wołoska 5 td.: 22-ó0-60-4SO, fax: 2-2-60-60-460

  NIP: S26-10-25-421

  Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna "Profkom" ul. Ratuszowa 7 10-116 Olsztyn tel/fax: 89 527 22 78 sklep@profkom24.pl www.profkom24.pl