Modul Transisi Tahun 1 2016

download Modul Transisi Tahun 1 2016

of 18

 • date post

  27-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Modul Transisi Tahun 1 2016

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  1/18

  PROGRAM MINGGU TRANSISI

  MINGGU PERTAMA (HARI PERTAMA)

  HARI : ISNIN TARIKH : 4 JAN 2016

  MASA AKTIVITI TEMPAT TINDAKAN

  7.40

  8.10

  PAGI

  PERHIMPUNAN RASMI

  Nyanyian Lagu

  - NegaraKu

  - Lagu Wilayah Persekuuan KL

  - Lagu Sek!lah

  "#a$an %uru &erugas

  "#a$an %uru 'esar

  Pengu(u(an

  )*WAN Se(ua

  %uru + ,uri-

  8.10

  9.00

  PAGI

  PERATURAN SEKOLAH/KELAS

  - A(&il Ke-aangan

  - Pakaian

  - Perauran -i Sek!lah

  - Perauran -i Kelas

  - A-a& &er.u($a guru

  - A-a& ke Tan-as

  )*WAN Se(ua guru

  kelas

  9.00

  10.10

  PAGI

  SUAI KENAL

  - ,engenal Warna

  - ,e(&enuk ku($ulan (engiku /arna

  - 'erkenalan (enulis na(a &ersa(a rakanrakan

  - Nyanyian lagu e(a Saya ,uri- 'aru3

  - Laihan Nyanyian Lagu Sek!lah NegaraKu

  Wilayah

  )*WAN %uru Tahun

  1

  10.10-10.30

  PAGI

  REHATTaa#ara &er&aris ke kanin &eli (akanan &a#aan -!a (akan

  a-a& (akan KANTIN %uru

  'erugas

  10.30

  11.4

  PAGI

  LA!ATAN KE PERSEKITARAN SEKOLAH

  'ilik %uru

  - Perauran 'ilik %uru

  - A-a& &er.u($a %uru

  - ,e(&eri sala( &ersala(an -engan guruguru

  yang -i.u($ai- Teknik T5 se&a& aki&a

  'ILIK %"R" %uru

  &ere-ar+

  su&.ek

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  2/18

  Pe.a&a

  - Perauran Pe.a&a

  - 7ungsi Pe.a&a

  Tan-as+Ka(ar Selesa

  - ,engenal an-as lelaki aau $ere($uan

  -ara (enggunakan an-as

  - A-a& ke an-as 8ulangan9

  - Teknik T5 se&a& aki&a

  Kanin

  - "langan A-a& se(asa (e(&eli (akan sesua-ah

  (akan

  - ,e(asukkan $inggan -an #a/an ke -ala( &esen

  yang -ise-iakan

  P*JA'AT

  )*WAN

  11.4-1".4

  TGH

  DINAMIKA KUMPULAN

  -

  ,uri- (en#eriakan a$a yang elah -i$ela.ari se(asa(e(&ua la/aan

  - ,enyaakan nilainilai (urni

  - ,e/arna ga(&ar sek!lah

  )*WAN %uru su&.ek

  1".4

  1.00

  TGH

  TATA#ARA PULANG

  - 'er&aris (engiku kelas -ala( kea-aan senya$

  - ,e(&eri sala( -an &ersala(an -engan guru

  )*WAN %uru su&.ek

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  3/18

  PROGRAM MINGGU TRANSISI

  MINGGU PERTAMA (HARI KEDUA)

  HARI : S*LASA TARIKH : JAN 2016

  MASA AKTIVITI TEMPAT TINDAKAN

  7.40

  8.10

  PAGI

  PENGURUSAN KELAS

  - A(&il Ke-aangan

  - ,e(&eri sala(+u#a$an sala(

  - 'a#aan -!a &ela.ar

  - A-a& keika (asuk -i -ala( -an keluar kelas

  'ILIK

  )ARJAH

  %uru kelas+

  su&.ek

  8.10

  10.10

  PAGI

  DINAMIKA KUMPULAN

  P$% T&'%* (+%,%% M%'%%)

  - ,engenali huru; A'

  - ,e(&enuk ku($ulan -engan (engiku huru; a/al

  &arangan (au.u-+ !&.ek yang -i&erikan ke$a-a

  keua ku($ulan

  - Seia$ ku($ulan (enyusun huru;huru; (engiku

  susunan yang &eul

  -,uri- (enulis huru; a < =

  - ,uri- (enyanyikan lagu A'

  )*WAN %uru su&.ek

  10.10

  -10.30

  PAGI

  REHAT

  Taa#ara &er&aris ke kanin &eli (akanan &a#aan -!a (akan

  a-a& (akanKANTIN %uru

  'erugas

  10.30

  -11.4

  PAGI

  LA!ATAN KE PERSEKITARAN SEKOLAH

  Pusa Su(&er

  - Perauran Pusa Su(&er

  - 7ungsi Pusa Su(&er

  ,ak(al Sains

  - Perauran ,ak(al Sains

  - 7ungsi ,ak(al Sains

  ,ak(al K!($uer

  -Perauran ,ak(al K!($uer

  P"SAT

  S",'*R

  ,AK,AL

  SAINS

  ,AK,AL

  %uru su&.ek

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  4/18

  - 7ungsi ,ak(al K!($uer

  Pa-ang S!r Sukan

  - Perauran -i $a-ang S!r sukan

  - 7ungsi $a-ang S!r sukan

  - 'er#eria enang aki>ii yang &!leh -ilakukan -i

  $a-ang

  - ,e/arna $eralaan yang -igunakan se(asa aki>ii

  sukan

  K5,P"T*R

  PA)AN%

  ST5R

  S"KAN

  11.4-

  1".4

  TGH

  DINAMIKA KUMPULAN

  P$% N$ (M%2%)

  - ,engenal n!(&!r

  -,e(&enuk ku($ulan (engiku n!(&!r

  - ,e(a-ankan n!(&!r -engan $erkaaan

  - ,elukis n!(&!r kege(aran (uri-

  - 'er#eria enang n!(&!r kege(aran (uri-

  - ,e/arnakan ga(&ar yang (e($unyai n!(&!r

  (engiku /arna yang -i&erikan

  )*WAN %uru su&.ek

  1".4

  1.00

  TGH

  TATA#ARA PULANG

  - 'er&aris (engiku kelas -ala( kea-aan senya$

  -,e(&eri sala( -an &ersala(an -engan guru

  )*WAN %uru su&.ek

  PROGRAM MINGGU TRANSISI

  MINGGU PERTAMA (HARI KETIGA)

  HARI : RA'" TARIKH : 6 JAN 2016

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  5/18

  MASA AKTIVITI TEMPAT TINDAKAN

  7.40 8.10

  PAGI

  PENGURUSAN KELAS

  -

  A(&il Ke-aangan- ,e(&eri sala(+u#a$an sala(

  - 'a#aan -!a &ela.ar

  - A-a& keika (asuk -i -ala( -an keluar kelas

  'ILIK)ARJAH

  %uru kelas+su&.ek

  8.10

  10.10

  PAGI

  DINAMIKA KUMPULAN

  P2*. I'% 5 M2*62*%' ,&$& %

  ,engenal huru;huru; .a/i

  ,enulis huru;huru; .a/i

  P2*. M$%' 5 N'% M&$*< Kasih sayang

  )*WAN %uru su&.ek

  10.10

  -10.30

  PAGI

  REHAT

  Taa#ara &er&aris ke kanin &eli (akanan &a#aan -!a (akan

  a-a& (akanKANTIN %uru

  'erugas

  10.30

  -11.4

  PAGI

  DINAMIKA KUMPULAN

  P$% T&'%* %* P$% N$ (+%,%% I*662$)

  - ,engenali huru; A'9?

  - ,e(&enuk ku($ulan -engan (engiku huru; a/al

  &arangan (au.u-+ !&.ek yang -i&erikan ke$a-a

  keua ku($ulan

  - Seia$ ku($ulan (enyusun huru;huru; (engiku

  susunan yang &eul

  - ,uri- (enulis huru; A'3

  - ,uri- (enyanyikan lagu A'

  - ,engenal n!(&!r

  - ,e(&enuk ku($ulan (engiku n!(&!r

  - ,e(a-ankan n!(&!r -engan $erkaaan

  - ,elukis n!(&!r kege(aran (uri-

  - 'er#eria enang n!(&!r kege(aran (uri-

  - ,e/arnakan ga(&ar yang (e($unyai n!(&!r

  (engiku /arna yang -i&erikan

  )*WAN %uru su&.ek

  11.4-

  1".4

  DINAMIKA KUMPULAN

  P$% T&'%* %* P$% N$ (+%,%% A$%)

  - ,engenali huru; Ali; 'a Ta?

  )*WAN %uru su&.ek

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  6/18

  TGH - ,e(&enuk ku($ulan -engan (engiku huru; a/al

  &arangan (au.u-+ !&.ek yang -i&erikan ke$a-a

  keua ku($ulan

  - Seia$ ku($ulan (enyusun huru;huru; (engiku

  susunan yang &eul

  - ,uri- (enulis huru; Ali;@a3

  ,uri- (enyanyikan lagu Ali; 'a Ta

  - ,engenal n!(&!r

  - ,e(&enuk ku($ulan (engiku n!(&!r

  - ,e(a-ankan n!(&!r -engan $erkaaan

  - ,elukis n!(&!r kege(aran (uri-

  - 'er#eria enang n!(&!r kege(aran (uri-

  - ,e/arnakan ga(&ar yang (e($unyai n!(&!r

  (engiku /arna yang -i&erikan

  1".4

  1.00

  TGH

  TATA#ARA PULANG

  - 'er&aris (engiku kelas -ala( kea-aan senya$

  - ,e(&eri sala( -an &ersala(an -engan guru

  )*WAN %uru &ere-ar

  PROGRAM MINGGU TRANSISI

  MINGGU PERTAMA (HARI KEEMPAT)

  HARI: KHA,IS TARIKH: JAN"ARI 2016

  MASA AKTIVITI TEMPAT TINDAKAN

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  7/18

  7.40

  8.10

  PAGI

  PENGURUSAN KELAS

  - A(&il Ke-aangan

  - ,e(&eri sala(+u#a$an sala(

  -'a#aan -!a &ela.ar

  - A-a& keika (asuk -i -ala( -an keluar kelas

  'ILIK

  )ARJAH

  %uru kelas+

  su&.ek

  8.10-

  9.10

  PAGI

  P%$ &$

  - Inr!-u#ing $ars !; !ur &!-yB 'ILIK

  )ARJAH

  %uru su&.ek

  9.10-

  10.10

  PAGI

  M2*6$% %*66% %%*

  ,engenal$asi .u(lah angg!a &a-anB

  'ILIK)ARJAH

  %uru su&.ek

  10.10

  -10.30

  PAGI

  REHAT

  Taa#ara &er&aris ke kanin &eli (akanan &a#aan -!a (akan

  a-a& (akanKANTIN %uru

  'erugas

  10.30-

  11.30

  PAGI

  M2*62*%' %*66% %%* %'% %,%% %$%.

  'ILIK

  )ARJAH

  %uru su&.ek

  11.30

  1".30

  TGH

  K2*%' $ %%

  Pengenalan ke$a-a angg!a &a-anB 'ILIK

  )ARJAH

  %uru su&.ek

  PROGRAM MINGGU TRANSISI

  MINGGU PERTAMA (HARI KELIMA)

  HARI: J",AAT TARIKH: C JAN"ARI 2016

  MASA AKTIVITI TEMPAT TINDAKAN

  PENGURUSAN KELAS

 • 7/25/2019 Modul Transisi Tahun 1 2016

  8/18

  7.40

  8.10

  PAGI

  - A(&il Ke-aangan

  - ,e(&eri sala(+u#a$an sala(

  - 'a#aan -!a &ela.ar

  - A-a& keika (asuk -i -ala( -an keluar kelas

  'ILIK

  )ARJAH

  %uru kelas+

  su&.ek

  8.10-9.10

  PAGI

  :&*6-&*6 %*66% %%*

  ,engenal$asi ;ungsi -an kegunaan angg!a &a-an 'ILIK

  )ARJAH

  %uru su&.ek

  9.10-

  10.10

  PAGI

  AG 5 M2%;% D% +2'%%$ (P2*.I'%)

  PM 5 E% D%'% K2'% (M$%') 'ILIK

  )ARJAH

  %uru su&.ek

  10.10

  -10.30

  PAGI

  REHATTaa#ara &er&aris ke kanin &eli (akanan &a#aan -!a (akan

  a-a& (akanKANTIN %uru

  'erugas

  10.30-

  11.30

  PAGI

  L%,%* %*6%*

  ,engahsilkan &enuk&enuk asas -engan

  (enggunakan $lasisinB'ILIK

  )ARJAH

  %uru su&.ek

  11.30-

  1".00

  TGH

  A% %*6

  ,engenal nilai /ang

  ,engira /ang

  Kui= (ae(aik