Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Engineering

 • view

  42.199
 • download

  20

Embed Size (px)

Transcript of Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)

 • HaiTypewritten textXem hon chnh trn www.cachdung.com

 • MC LC

  I. Gii thiu tng quan v motion trong solidwork 1

  II. Giao din trong solidworks Motion 3

  1. Cc lnh m phng trong Solidwork Motion 6

  2. M phng vi Animation 7

  a. Mate 7

  b. M phng vi cc gc nhn thay i mu sc chi tit 34

  c. M phng hin th v n chi tit trong qu trnh m phng 47

  d. M phng phn r chi tt l lp rp chi tit 52

  e. M phng quy trnh lp ghp chi tit 65

  3. M phng vi Basic Motion 69

  a. Gravity: m phng trng lc 69

  b. M phng va chm ( contact) 70

  d. M phng chuyn ng ng c 73

  e. V v m phng vin bi ri 79

  f. M phng quay ca con i 94

  4. M phng vi Motion Analysis 100

  a. Bi 1: Lc tc dng trn mt chi tit 100

  b. Bi 2: ng c 106

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 1

  I. Gii thiu tng quan v Motion trong Solidwork

  Gii thiu

  SolidWorks Motion l mt cng c to mu o cung cp kh nng m

  phng chuyn ng m bo chc nng thit k ng cch. T m phng trnh

  chiu chuyn ng n gin n phc tp

  SolidWorks chuyn ng s dng m hnh ng hc y tnh ton

  chuyn ng thnh phn. Bn c th s dng SolidWorks chuyn ng phn tch

  cc lc lng trong m hnh bao gm l xo, b gim chn, ng c, v ma st.

  SolidWorks Motionis mt cng c phn mm my tnh h tr cc k s

  phn tch v c ch thit k. N l mt m-un trong dng sn phm

  SolidWorks pht trin bi Dassault Systmes SolidWorks Tng cng ty.

  Phn mm ny h tr ngi dng to ra cc c ch o m tr li cu hi

  chung trong thit k sn phm nh m t tip theo.

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 2

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 3

  II. Giao din trong solidworks Motion

  Chn New > bng New solidwork Ducument chn mi trng

  Assembly > Ok

  u tin thao tc vi Solidworks Motion ta phi Add In n

  - Ta di chuyn chut li hp thoi Option > chn Add In

  - Bng Add In hin ra: ta chn vo trng ca phn Solidworks Motion > OK

  www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 4

  - Chng ta c th thy biu tng Motion trong thanh trong c

  V biu tng Motion study gc tri mng hnh

  chuyn qua giao din ca Solidworks Motion, ta chn vo Motion

  Study 1

  chn 1 Motion Study mi, ta chn vo New Motion Study

  TRUN

  G T

  M A

  DVAN

  CE C

  AD

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 5

  Animation: chy m phng vi cc im hoc chuyn ng quay ca

  ng c, v hn ch cc rng buc trong lp rp

  Basic Motion: m phng thc t hn trong lp rp, l xo, va chm, ng

  c quay

  Motion Analysic: m phng thc t nht

  Motion Study Tab: Bng ny cho php chng ta phn tch nghin cu chuyn

  ng ca cc tp tin lp rp

  Motion Manager Tree: Bng ny c tt c cc b phn, cc cm chi tit, rng

  buc, v cc yu t m phng ( mu sc, gc nhn)

  Nt tnh ton, play, stop

  Play: Nt ny cho php chng ta xem cc hnh nh ng xem cch thc

  hot ng sau khi tnh ton chuyn ng.

  Save Animation: Nt ny gip lu cc hnh nh ng di dng mt video

  Results & Plots: Lnh ny cho php nhn c kt qu vn tc, gia tc, gc

  , .v.v.

  Zoom Time Scale: iu ny cho php phng to / thu nh thanh thi gian

  Playback Speed: iu ny gip lm gim hoc tng tc ca cc hnh nh

  ng

  Calculate: Nt ny cho php tnh ton cc chuyn ng ca nhiu cu lnh v

  gip cp nht sau khi thay i

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 6

  Time line: Bng ny cho thy thi gian di chuyn.

  1. Cc lnh m phng trong Solidwork Motion

  Key Points: im t thi gian ca tng chuyn ng

  Mates: gng buc trong lp ghp( m phng mates)

  Motors: m phng ng c

  Gravity: M phng trng lc

  Spring: m phng l xo

  Contact: m phng va chm

  Force: m phng lc

  Damper: M phng gim xc

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 7

  X: dng c tnh nng

  L: hn ch chc nng

  2. M phng vi Animation

  a. Mate

  Rng buc l rt quan trng phn tch chuyn ng. C mt s rng

  buc in hnh nh trng, ng tm, song song, tip xc, v nh vy

  chng ti s dng lp rp v t phn vi nhau.

  Chung v ring Mates

  Chy vi rng buc

  Rng buc khong cch

  Rng buc gc

  V d, dng m phng kim quay ng h

  Rng buc ng

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 8

  Rng buc hng

  S dng rng buc chun vi Basic motion

  Rng buc trc vt cho chuyn ng quay trn thnh chuyn ng thng

  T chc cc rng buc

  Phn loi cc rng buc

  Tn cc rng buc

  S dng th mc

  V d 1: Path mates

  V part nh hnh di kch thc ty v save li

  M 1 Assembly mi ln, trong mi trng Assembly v 1 sketch mi

  Chn file Part mi v lc ny vo mi trng Assembly

  By gi ta mi dng lnh Mates rng buc

  u tin ta s rng buc 2 mt phng ca Sketch v part

  www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 9

  By gi ta bt u s dng lnh Path mates. M Mate manager and bn

  di Advanced Mates, select Path Mate.

  mc Mate slection, Component Vertex chn mt part, sau chn

  mc Selection Manager

  Bng Selection manager hin ra

  bng ny ta chn vo Slect closed Loop, v chn vo sketch v lc ny

  v click OK

  TRUN

  G T

  M A

  DVAN

  CE C

  AD

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 10

  mc Path Constraint, chn Distance Along Path

  Bn c th click select/uncheck Flip dimension, sau click Ok

  By gi ta mi bt u m phng vi Animation

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 11

  Lu Bi Assembly mi va to li, chn New motion Study

  Di chuyn cy thi gian ra xa 1 khong

  By gi ta nhp i chut vo Path mates, ca s kch thc s hin ra, ta

  iu chnh kch thc trn thanh , sau click OK

  By gi ta click Calculate v play m phng ng chy ca Path

  Motion

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 12

  V d 2: (Distance Mates) Rng buc khong cch

  M phng chuyn ng l xo da vo iu kin Distance Mates

  Chn mt phng v part

  Chn mt Top v part

  Chn Center Rectangle

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 13

  V sketch v ly kch thc nh hnh v

  Chn Extruded Boss gc trn tri mn hnh

  Chn chiu dy 20mm click OK

  www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 14

  Lu file part li

  To 1 th mc mieng ghep, t tn tren, Save li

  By gi ta s Save as to 1 ming di, ch , click vo Save as copy

  v save li

  TRUN

  G T

  M A

  DVAN

  CE C

  AD

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 15

  M New Assembly

  Chn hin th View Origins

  thanh cng c Assembly, ta chn vo mc Insert components chn

  chi tit vo

  Click vo mc Browse

  Chn tn chi tit l tren > open

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 16

  Tip treo ta r chut li t gc ta ca chi tit trng vi gc ta ca

  mi trng lp rp

  Tip theo ta m part di tng t, ta c c 2 chi tit trong mi trng

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 17

  Tip theo ta s rng buc ( mates) 2 chi tit ny li vi nhau, ta m hp

  thoi mates ln

  Ca s Mates hin ln

  Mates Selections ta chn 2 mt bn trc ca chi tit vi nhau, phn

  mn s chn sn cho ta lnh rng buc coincident > Ok

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 18

  Ta cng c th thao tc trn ca s Mates

  Ta lm tip tc rng buc coincident vi 2 mt bn, ta s chn li

  distance mates

  Tip theo ta s mate 2 mt di ca ming ghp, ta cng chn vo 2 mt

  ca ming ghp

  www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 19

  Phn mm s chn sn cho chung ta lnh, ta phi chn li thnh Distance

  Mates

  Ta t khong cch ca 2 ming l 100mm, click OK

  M hnh lp rp chng ta s c nh th ny

  TRUN

  G T

  M A

  DVAN

  CE C

  AD

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 20

  Tip theo m phng c s ko nn ca l xo, chng ta cn v thm 1

  l xo trong mi trng Assembly ny, u tin ta s to thm 1 part mi bng

  cch click vo biu tng New Part

  Phn mn s bt ta chn mt phng phc tho, chng ta s chn mt Front

  lm mt phc tho, mi trng phc tho hin ra

  Chng ta nhn t hp phm Ctrl+ 8, quay mt phc tho ln

  Tip theo ta s to 1 ng thng ni t tm chi tit tren n tm chi tit

  duoi , v c, trc tin ta phi v 2 ng thng ph

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 21

  Ta nhp chut phi vo ng thng chuyn ng line lin thnh nt t

  Ta chn vo biu tng v im (point)

  Chn vo trung im ng line mi phc tho xc nh tm

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 22

  Ta lm tng t vi khi tip theo,ta s c 2 ng Line,

  Ta v tip tc ng line ni 2 tm li vi nhau

  ng sketch li

  to l xo, ta to thm 1 sketch mi,tip tc ta chn mt fornt lm mt

  phac tho

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 23

  Ta v 1 skecth nh hnh v trn mt Front

  Tip theo kt thc lnh,ta c c 2 sketch

  to l xo ta dng lnh Sweep Boss/Bass

  mc profile and path ta s chn, profile vi sketch th 2, v path vi

  sketch th 2

  www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com

 • Trung tm cng ngh ADVANCE CAD

  Trn Yn Group 24

  bng Option:

  Mc Orientation/twist Tye: ta chn Twist Along Path With Normal

  Cons