Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja...

26
Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? Pauli Forma, Keva Puheenvuoro TalviTyhyt-seminaarissa Vaasassa 11.2.2015.

Transcript of Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja...

Page 1: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla?

Pauli Forma, Keva

Puheenvuoro TalviTyhyt-seminaarissa Vaasassa

11.2.2015.

Page 2: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Työuran tukeminen

11.2.2015 2

Työkyky- ja tyhyjohtamisenedistäminen

Aktiivisen tuen palvelut

Kevanpalvelut

Kevantavoite

Työuranvaihe

Ei työkyky-ongelmia, mahdollisesti ajoittaisia työhyvinvoinninhaasteita

Työkykyongelmia, jotka kehittyessään saattavat uhata työuran jatkoa

Työkyky on alentunut niin, että työssä jatkaminen on vaarantunut.

Ei työkykyä tai täyttää eläkeiän, ei halua jatkaa työssä

Amm. kuntoutus ja eläkeratkaisut

Eläkeratkaisut

Työhyvinvointi, tuottavuus

Ongelmien ennakointi, havaitseminen ja hoitaminen

Työhyvinvoinninturvaaminen

Työkyvyttömyyden ehkäisy

Työssä jatkaminen

Lakisääteisen tehtävän toteutus

Työkyvyttömyys kustannusten hallinta ja tyhy

EläköityminenTyönantajan tavoite

Työntekijän tavoite

Hyvinvointi työssä

Työkyvyn säilyttäminen

Työssä jatkaminen

Toimeentulon turvaaminen

Page 3: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Työntekijyyden kehityslinjat Suomessa 1945-2013.

11.2.2015 3

Kehityslinja 1940-1950 1960 1970 19801990

1990-2010

Muutos työssä

Maa- ja metsätaloustyö

Tehdastyö ja palvelualojen kasvu

Palvelu- ja tietotyö

Työntekoympäristöt Agraari työpaikka Moderni työpaikka Jälkimoderni työpaikka

Sukupuolisuus ja työ

Maskuliininenruumiillinen työ

Femininisoituvattaitovaateet

Tiivistyvät ja laajentuvat taitovaateet

Tuottavuuden luonne

Fyysinen Teknis-älyllinen Sosiaalinen, emotionaalinen ja psykologinen

Vauraus ja hyvinvointi

Taloudellinenniukkuus

Vaurastuminen Subjektiivinen hyvinvointi

Työn organisointi Patriarkaalinen Rationaalinen suunnittelu

Neuvottelu ja sisäinen ohjaus

Sukupolvi Maalla eläneet Murroksen sukupolvi Informaatioyhteiskuntaansyntyneet

Terveysvaarat Fysiologiset uhkatekijät

Kemikaalit ja myrkyt

Psykologiset ja sosiaaliset riskit

Väsymyksen luonne Fyysinen uupumus Psykosomaatti-suuden kasvu

Mielenterveysproblematiikka

Lähde: Väänänen ja Turtiainen 1945-2013.

Page 4: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Tuki- ja liikuntaelinoireet 1977-2013

0

10

20

30

40

50

1977 1984 1990 1997 2003

Toistuva kipu ja särky niskassa tai hartioissa

Toistuva kipu ja särky käsissä tai käsivarsissa

Toistuva kipu ja särky ristiselässä

Toistuva kipu jaloissa

11.2.2015 4Lähde: Työolotutkimus (Sutela ja Lehto 2014).

Page 5: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Työntekijöiden psyykkiset oireet 1977-2013

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1977 1984 1990 1997 2003 2008 2013

Väsymys, tarmottomuus

Univaikeudet

Jännittyneisyys

Ylirasittuneisuus

Kaikki käy yli voimien

Masennus

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1977 1984 1990 1997 2003 2008 2013

Väsymys, tarmottomuus

Univaikeudet

Jännittyneisyys

Ylirasittuneisuus

Kaikki käy yli voimien

Masennus

11.2.2015 5Lähde: Työolotutkimus (Sutela ja Lehto 2014).

Page 6: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Poimintoja työn tulevaisuutta koskevasta keskustelusta

• Digitalisaatio ja robotisaatio: Kuinka paljon työtä katoaa? Minkälainen työ katoaa? Minkälaista työtä syntyy? Mitä tapahtuu jäljelle jäävissä työtehtävissä?

• Uudenlainen osaaminen tulee tärkeäksi, kuten merkityksellistäminen, tunneäly, uusmedialukutaito ja virtuaaliyhteistyö.

• Johtamisessa korostuu yhteisöllisyys, läpinäkyvyys ja verkottunut yhteistyö.

• Työtä tehdään yksilöllisemmin ja hajautetummin, työ subjektivoituu.

11.2.2015 6Lähde: Tuomo Alasoini.

Page 7: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Työelämän muutoksessa Suomessa on paljon myönteistä

• Työkykyä tukevat toimintamallit ovat parantuneet

• Työterveyshuollon toiminta on parantunut

• Aikaisempaa harvempi menettää työkykynsä kokonaan

• Työkyvyttömyys masennuksen vuoksi on tullut harvinaisemmaksi

• Sairaspoissaolot jatkavat alenemistaan kunta-alalla.

• Työurat ovat pidentyneet

• Kustannustietoisuus työkyvyttömyyteen liittyen on noussut.

11.2.2015 7

Page 8: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Julkisen sektorin työhyvinvointi viime aikaisten tutkimusten mukaan

Kuin tarkastellaan kuntien, kirkon ja valtion työntekijöitä:

• Myönteistä kehitystä työyhteisötason tekijöissä (esimiestyö, ilmapiiri jne.)

• Signaaleja huolestuttavasta kehityksestä rakenteista juontuvissa tekijöissä (muutokset, henkilöstön riittävyys)

• Huolestuttavaa myös väkivalta, epäasiallinen kohtelu.

• Työnantajien suhtautuminen työssä jatkamiseen kiristyy.

• Myönteistä se, että nuorten työhyvinvoinnissa on paljon positiivista.

11.2.2015 8

Page 9: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

9

30

23

28

24

39

26

26

32

52

51

46

44

43

57

49

50

11

19

21

24

9

14

19

10

5

5

5

5

7

1

4

6

1

1

1

3

1

2

1

1

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kunta

18-29

30-44

45-54

55-67

Kirkko

18-29

30-44

45-54

55-67

Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä

Melko eri mieltä Täysin eri mieltä

Nuoret saavat työstä iloa ja innostusta!

”Tunnen työssäni innostusta ja työn iloa”

Kunta

Kirkko

Lähde: Pekka ja Perhoniemi 2014.

Page 10: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

10

Työyhteisöissä suvaitaan ja luotetaan…”Työyhteisössäni ihmisiin voi luottaa.”

”Työyhteisössäni suvaitaan erilaisia näkemyksiä ja ihmisten erilaisuutta.”

20

1926

31201916

2721191717

23

2133

292623

16

202323

49

4947

4250

4851

4752

474949

49

5042

5246

4850

474550

21

2121

2020

2223

2019

262121

22

2313

91924

28

252519

9

105

710108

678

1112

6

66

7665

856

1

11

12

1

11

2

16

33

1

22

Kunta

Toistaiseksi voimassa olevaMääräaikainen

18-29 vuotta30-44 vuotta45-54 vuotta55-67 vuotta

SivistysSosiaali

TekninenTerveys

Hallinto- ja toimistotyö

Kirkko

Toistaiseksi voimassa olevaMääräaikainen

18-29 vuotta30-44 vuotta45-54 vuotta55-67 vuotta

Hallinto- ja toimistotyöHautausmaat ja kirkon palvelutyö

Seurakuntatyö

Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä

Melko eri mieltä Täysin eri mieltä

26

2531

36252523

32272624

20

28

2736

3234

2423

203029

49

4948

465250

44

5248

4649

47

49

5038

5149

4550

4742

51

18

1914

1616

1624

1318

1919

22

17

1714

1211

2318

2917

13

6

66

2587

25

77

8

6

69

3588

411

5

1

21

112

11213

1

13

11

1

11

Page 11: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

11

…toisaalta kiusaaminen ja ristiriidat haaste”Oletko viimeisen 12 kk aikana kokenut esimiehen tai työtoverien taholta tullutta epäasiallista kohtelua tai kiusaamista?”

74

7473

75727278

787581

6969

73

7278

8174

6971

7575

71

15

1418

191714

11

1315

919

15

14

165

714

1616

1312

15

11

129

5111411

9101012

16

13

1317

12121513

121214

Kunta

Toistaiseksi voimassa…Määräaikainen

18-29 vuotta30-44 vuotta45-54 vuotta55-67 vuotta

SivistysSosiaali

TekninenTerveys

Hallinto- ja toimistotyö

Kirkko

Toistaiseksi voimassa…Määräaikainen

18-29 vuotta30-44 vuotta45-54 vuotta55-67 vuotta

Hallinto- ja toimistotyöHautausmaat ja kirkon…

Seurakuntatyö

En kertaakaan Kyllä, kerran Useita kertoja

”Työyhteisössäni pystytään käsittelemään ja ratkaisemaan ristiriitoja”11

1112

1610119

11129119

10

1015

1410119

12149

42

4338

4344

3843

4045

4144

38

36

3734

294238

33

2535

39

30

2934

2828

3231

3429

3226

32

31

3133

372633

32

412830

15

1513

1115

1515

1311

151618

18

1910

1416

1722

2017

17

3

33

3243

23344

4

48

7624

174

Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä

En samaa enkä eri mieltä Melko eri mieltä

Täysin eri mieltä

Lähde: Pekka ja Perhoniemi 2014.

Page 12: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Kuormituksesta huolimatta Työkyky on hyvä!

12

21

6

26

8

25

17

39

19

17

21

16

25

22

35

12

29

15

22

7

19

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fyysisesti

Henkisesti

Fyysisesti

Henkisesti

Kunta

Kirkko

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

32

34

31

31

44

51

49

52

13

11

15

12

8

5

5

4

2

0

1

1

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Fyysinen

Henkinen

Fyysinen

Henkinen

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä

En samaa enkä eri mieltä Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Kunta

Kirkko

Lähde: Pekka ja Perhoniemi 2014.

Page 13: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Työkykyasioiden trendejä

1. Yksilön työkyky, terveys ja jaksaminen uudella tavalla huomion kohteena.

– ”Quantified Self”, erilaiset aktiivisuuden mittarit ym., palautuminen, ravintoasiat ym.

2. Organisaatiotasolla työkyky- ja työhyvinvointiasioiden kytkeminen johtamiseen.

– Taloudellistaminen, mittaaminen, seuranta ja arviointi, toimintatapojen luominen, roolien selkiyttäminen.

11.2.2015 13

Page 14: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Varhainen tuki – ratkaisujen hakua työyksikössä• Työyksikön omin voimin tunnistetaan ja löydetään ratkaisuja tilanteisiin,

jotka pitkittyessään voivat johtaa työkyvyn ja työssä suoriutumisen heikentymiseen

• Varhaisen tuen toteutus on osa esimiestyötä.• Työntekijöiden oikeutena ja velvollisuutena on osallistua Varhaisen tuen

toimintaan.Prosessi: Tunnista – ota puheeksi – sovi ja toimi – seuraa ja arvioi

Tehostettu tuki – ratkaisujen hakua verkostoyhteistyöllä työkyvyn heikentyessä• Kun työyksikön toimenpiteet eivät riitä työssä jatkamisen tukemisessa

tarvitaan lisää toimijoita ja resursseja • Prosessin vastuuhenkilön (esimies) ja koordinaattorin

(henkilöstöhallinto / työterveyshuolto) nimeäminen

Prosessi: Tilanteen uudelleenarvio – työssä jatkamisen toimenpiteet – työssä jatkaminen onnistuu - työssä jatkaminen ei onnistu

Työterveysyhteistyö – edistää työkykyä• Yhteiset tavoitteet, määritellyt roolit, vastuut ja toimintamallit, seuranta,

arviointi• Työterveysyhteistyön käytännöt

Paluun tuki pitkän sairaus-poissaolonjälkeen• Paluun tuen toteutus

on osa esimiestyötä• Työterveyshuolto toimii

tukiresurssina

Prosessi: - poissaolon alkaessa– yhteydenpito – paluun valmistelu – paluu työhön – seuranta

Aktiivinen tuki – työssä jatkamisen tueksi

11.2.2015 14

Page 15: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

15

Hyvän työkykyjohtamisen piirteitä

Raportointi

Strategisuus

Koulutus

Rakentaminen

Laajuus

Perusrakenne

Työkykyjohtaminen näkyy strategiassa, toimialajohto

ohjaa esimiehiä, henkilöstöjohto on aktiivinen,

työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö on

tavoitteellista.

Esimies, henkilöstöjohto ja toimialajohto saavat

raportointia sairauspoissaoloista, esimiehille on

hälytysraja sairauspoissaoloissa.

Esimiehet on koulutettu aktiivisen tuen

toimintatapaan, myös työntekijät tuntevat

järjestelmän.

Ylin johto, työterveyshuolto, työntekijöiden edustaja

sekä työsuojeluvaltuutetut olleet mukana.

Toimintatapa on käsitelty poliittisessa johdossa.

Organisaatio käyttää aktiivisen tuen toimintatapoja

yhtenäisesti.

Aktiivisen tuen osat on kuvattu selkeästi, eri

toimijoiden roolit ja vastuut ovat selvät.

Lähde: Keva.

Page 16: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Case Ylä-Savon Sote

• Lähtökohtana Kevan Kaari-laskurin havainto, että työkyvyttömyyskustannukset ovat korkeat.

• Mitä tapahtui?

– Ymmärrys ja tosiasioiden tunnustaminen, toimenpiteiden käynnistäminen.

– Johtoryhmä sitoutui, hallitus sitoutettiin.

– Ammattijärjestöjen edustajat ja ts valtuutetut mukaan.

– Perustettiin työkykykoordinaattorin tehtävä.

– Aktiivisen tuen järjestelmä remontoitiin.

– Esimiesten valtaa ja vastuuta lisättiin, järjestettiin koulutusta

– Tth-suunnitelma uudistettiin, työnantajalähtöisyys

– Tavoitteiden asetanta, tietojärjestelmien käytön parantaminen

– Varhemaksut kohdistettiin aiheuttajayksikölle, esimiehille esimerkkejä sairauspoissaolojen hinnasta.

11.2.2015 16

Page 17: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Arvio työkykyjohtamisesta eri organisaatioissa

11.2.2015 17Lähde: Kevan Kaari-laskuri.

Page 18: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Työkyvyttömyyden aiheuttamat kustannukset

Työolojen turvallisuudesta kiinnostuttiin 1800-luvun teollistumiskehityksen aikaan. Tapaturmat ja sairastumiset aiheuttivat kustannuksia tehtaille. Niiden ehkäisemisestä tuli työsuojelun ydintehtävä varhaisimmissa työturvallisuuslaeissa.

Lähde: Kivistö, Turtiainen ja Väänänen 2014.

11.2.2015 18

Page 19: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Työkyvyttömyyskustannukset suhteessa palkkasummaan vaihtelevat merkittävästi kunta-

alan organisaatioissa

19

Työkyvyttömyyseläkekustannukset

Työtapaturmakustannukset

Sairauspoissaolokustannukset

Kustannukset vaihtelevat merkittävästi organisaatioiden välillä.

11.2.2015

Page 20: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Pieni määrä henkilöitä on pitkillä sairauspoissaoloilla – mutta kustannuksista lähes kolmannes muodostuu näistä poissaoloista

67

26

7

1-14 pv 15-60 pv yli 60 pv

11.2.2015

Sairauspoissaolojen määrä keston mukaan

24

47

29

1-14 pv 15-60 pv yli 60 pv

Kustannusten jakautuminen sairauspoissaolojen keston mukaan

20

Page 21: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

11.2.2015 21

Page 22: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Eläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain ja alkaneet osa-aikaeläkkeet 1995–2013

11.2.2015 223

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

1995 2000 2005 2010

Henk.

Vanhuuseläke

Täysi työkyvyttömyyseläke

Täysi kuntoutustuki

Osatyökyvyttömyyseläkkeet

Työttömyyseläke

Osa-aikaeläke

1.

2.

3.

1. Sis. varhennetun vanhuuseläkkeen2. Sis. yksilöllisen varhaiseläkkeen3. Sis. osakuntoutustuen

Page 23: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Koettu työkyky lähellä eläkeikää olevilla ja kaikilla valtion ja kuntien työntekijöillä

0

20

40

60

80

100

Kunta Valtio

Fyysinen työkyky

Kaikki Lähellä eläkeikää olevat

11.2.2015 23

0

20

40

60

80

100

Kunta Valtio

Henkinen työkyky

Kaikki Lähellä eläkeikää olevat

Lähde: Forma 2013.

Page 24: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Lähellä eläkeikää olevien työntekijöiden koettu työkyky julkisella sektorilla eri koulutusryhmissä

0 % 50 % 100 %

Peruskoulu

Ammattikoulu

Amm.opisto

Korkeakoulu

Fyysinen työkyky

Erittäin hyvä Melko hyvä

Kohtalainen Melko huono

Erittäin huono

11.2.2015 24

0 % 50 % 100 %

Peruskoulu

Ammattikoulu

Amm.opisto

Korkeakoulu

Henkinen työkyky

Erittäin hyvä Melko hyvä

Kohtalainen Melko huono

Erittäin huono

Page 25: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

11.2.2015

25

Mitä asioita jäät todennäköisesti kaipaamaan työelämästä eläkkeelle siirtymisesi jälkeen?

• 84 % vastasi kysymykseen omin sanoin

”Työkaverit”

n. 2/3 työntekijöistä

”Asiakkaat ja kontaktit”

n. 1/15

”Työn sisältö, mielenkiintoisuus”

n. 1/15

”Palkka”

n. 1/25

”En mitään”

n. 1/15

”lapset ja nuoret”

n. 1/15”Työn antama säännöllisyys ja rytmi”

n. 1/15

.”Esimies”

Lähde: Perhoniemi 2013.

Page 26: Miten hallita työkyvyttömyysriskiä kunta-alalla? · Työuran tukeminen 11.2.2015 2 Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen Aktiivisen tuen palvelut Kevan palvelut Kevan tavoite

Lopuksi

• Myönteisiä merkkejä työhyvinvoinnista, hyvän kehityksen jatko huolestuttaa rakennemuutoksissa.

• Viime vuosien kehityksessä työkyvyttömyysriskin hallitsemisessa on paljon hyvää.

– Kustannustietoisuus

– Toimintamallien kehittäminen

• Pidemmällä tähtäimellä teknologinen kehitys auttaa riskin hallinnassa, mutta todennäköisesti myös luo uusia riskejä.

11.2.2015 26