Misog£­nia del segle XXI: noves formes, antics costums ... Misog£­nia del segle...

download Misog£­nia del segle XXI: noves formes, antics costums ... Misog£­nia del segle XXI: noves formes, antics

of 125

 • date post

  23-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Misog£­nia del segle XXI: noves formes, antics costums ... Misog£­nia del segle...

 • Misogínia del segle XXI: noves formes, antics costums

  Premis UdL 2017

  Àrea: Estudis de Gènere

 • Misogínia del segle XXI: noves formes, antics costums

  1

  Índex 1. INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................. 3

  1.1. MOTIVACIONS ..................................................................................................................................... 3

  1.2. OBJECTIUS............................................................................................................................................ 4

  1.3. METODOLOGIA .................................................................................................................................... 5

  1.4. DIFICULTATS I LIMITACIONS ................................................................................................................ 5

  1.5. AGRAÏMENTS ....................................................................................................................................... 6

  2. MARC TEÒRIC ................................................................................................................................... 7

  2.1. EVOLUCIÓ DE LA MISOGÍNIA AL LLARG DE LA HISTÒRIA ..................................................................... 7

  2.1.1. La dona és la porta del diable ...................................................................................................... 7

  2.1.2. Bruixes i heretges ........................................................................................................................ 9

  2.1.3. Misogínia i amor cortès ............................................................................................................. 10

  2.1.4. Les dones sàvies ........................................................................................................................ 11

  2.1.5. El sexe dèbil, la menstruació com a excusa ............................................................................... 13

  2.1.6. La psicoanàlisi i els primers moviments feministes ................................................................... 14

  2.1.7. La psicologia, una ciència purament masculina ........................................................................ 16

  2.1.8. La teoria evolucionista del s.XIX ................................................................................................ 16

  2.1.9. La histèria .................................................................................................................................. 17

  2.1.10. L’Espanya franquista .................................................................................................................. 17

  2.1.11. Les rectificacions legislatives a Espanya .................................................................................... 19

  2.1.12. Estereotips, prejudicis i discriminació ....................................................................................... 19

  2.1.13. La misogínia en l’actualitat ........................................................................................................ 20

  2.2. EVOLUCIÓ POLÍTICA D’ESPANYA........................................................................................................ 20

  2.3. EL PANORAMA POLÍTIC ACTUAL (2015-2016) ................................................................................... 21

  2.3.1. Nivell nacional (Espanya) ........................................................................................................... 21

  2.3.2. Nivell autonòmic (Catalunya) .................................................................................................... 27

  2.3.3. Nivell local (Lleida) .................................................................................................................... 29

  3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ ..................................................................................................................... 30

  4. ESTUDI DELS ATACS MISÒGINS A LA POLÍTICA ESPANYOLA: ANÀLISI I RESULTATS .............................. 31

  4.1. DELIMITACIÓ DEL CAMP D’ESTUDI .................................................................................................... 31

  4.2. METODOLOGIA ESPECÍFICA ............................................................................................................... 31

  4.3. ANÀLISI DE LA MOSTRA ..................................................................................................................... 31

  4.3.1. Identitat dels agressors ............................................................................................................. 33

  4.3.2. Tendència ideològica i política dels agressors ........................................................................... 37

  4.3.3. Identitat de les víctimes ............................................................................................................ 41

 • Misogínia del segle XXI: noves formes, antics costums

  2

  4.3.4. Tendència ideològica i política de les víctimes .......................................................................... 44

  4.3.5. Cronologia ................................................................................................................................. 47

  4.3.6. Tipus de mitjà de comunicació .................................................................................................. 50

  4.3.7. Mitjans de comunicació. Concreció ........................................................................................... 54

  4.3.8. Anàlisi temàtica de les agressions ............................................................................................. 56

  4.3.9. Ús de recursos lingüístics al servei de l’agressió verbal ............................................................ 72

  4.3.10. Sancions ..................................................................................................................................... 80

  5. CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 83

  6. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA ............................................................................................................ 87

  6.1. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................... 87

  6.2. WEBGRAFIA ....................................................................................................................................... 87

  7. ANNEXOS ....................................................................................................................................... 93

  7.1. BIOGRAFIES DELS AGRESSORS ........................................................................................................... 93

  7.2. BIOGRAFIES DE LES VÍCTIMES .......................................................................................................... 109

  7.3. RELACIÓ CRONOLÒGICA DE VÍCTIMES D’ATACS MISÒGINS SEGONS LEGISLATURES ...................... 119

  7.4. ENTREVISTA A NATZA FARRÉ ........................................................................................................... 122

  7.5. RELACIÓ D’IMATGES ........................................................................................................................ 123

 • Misogínia del segle XXI: noves formes, antics costums

  3

  1. INTRODUCCIÓ

  Com diu Sandra Ramos1 (2016), des que les primeres mandatàries van arribar al poder fins a

  l'actualitat, les dones han hagut de governar sota l'ombra d'un lideratge que es concep només en

  masculí. Avui les dones en política segueixen havent de lluitar contra els estereotips que sovint

  difuminen les seves idees, el seu treball i la seva imatge.

  Sembla mentida que, després de tant temps i tants canvis en el món, encara es permetin aquestes

  idees heteropatriarcals, que menystenen la dona i no respecten els seus drets com a persona.

  Darrerament, les xarxes socials s’han inundat d’agressions verbals sense pretextos a dones polítiques,

  provinents de persones anònimes però també de figures públiques com ara periodistes, polítics,

  tertulians, etc. que fan públics els seus pensaments, siguin o no adequats, sense reflexionar abans de

  l’impacte que poden arribar a tenir. En conseqüència, aquestes dones, no per les seves opinions ni

  per la seva ideologia, sinó per la seva vestimenta, la seva orientació sexual o el seu estat físic són

  agredides i humiliades públicament.

  Les xarxes socials s’han convertit en una eina poderosa, ja que donen veu sense censura a tot aquell

  que vulgui expressar la seva opinió. “Gràcies” a aquesta llibertat, es permeten el luxe de manifestar-

  se, tot i estar fora de lloc, sense conseqüències.

  Vull que aquest treball sigui una manera de cridar l’atenció davant d’aquests tipus d’agressió

  misògina als quals no es dóna im