Misao Zena

Click here to load reader

 • date post

  22-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  313
 • download

  16

Embed Size (px)

Transcript of Misao Zena

MISAO ZENA

alica aja Tako dakle Majin savjet uitelju Zatri dana Poslunost Glas Sve je najbolje Javna ljubav Posljednji glas Kap vode Utihnuli hram Posljednja pokora Kraa mjeseca Voda i mjesec Buddha Buddha aavog nosa ivi buddha i bavar Buddhin zen Vlastita riznica Zen u svakom trenutku Dosuov zen Zen u prosjakom ivotu Zen razgovor Pripovjedaev zen Ispravni put Najdragocjenija stvar na svijetu Esuin odlazak Rinzaijevo prosvjetljenje

Vrijeme za smrt Istinski prijatelji Blatnjavi put Posjetnica Usporedba Pononi izlet Razmetljivi majmun Pouka posljednje svijee Pismo umiruem Okus maa Jedan osmijeh Objava sutri San danju U zemlji sanja Veleposjednik glupan Istinska promjena Narav Kamenium Tunel U rukama usuda Ubijanje Dijamant na blatnjavom putu Hoshinova posljednja pjesma Istinska srea Kadionica udo Mrtvaev odgovor Lopov koji je postao uenik

ALICA AJANan-ina, japanskog uitelja zena razdoblja Meiji, posjeti jednoga dana neki znalac sa eljom da se u njega raspita o uenju zena. Nan-in poslui aj neoekivanom gostu. Kada je alicu aja ve ispunio do vrha, zen uitelj nastavi natakati aj. Znalac promatrae kako se aj prelijeva. Ne uzmogavi se vie suzdrati, obrati se zen uitelju rijeima: alica je vrhom puna. aja vie u nju ne moe stati!" Nalik ovoj alici", odvrati Nan-in, ,,i ti si dupkom prepun svojim uvjerenjima i pretpostavkama. Kako ti mogu protumaiti zen uenje ako prethodno nisi ispraznio svoju alicu?

TAKO DAKLE?Uitelja zen nauka Hakuina svi su susjedi, koji stanovae u njegovoj blizini, hvalili kao ovjeka koji ivi smirenim i nadasve ednim ivotom. U njegovoj je blizini ivjela neka prelijepa djevojka iji roditelji bijahu vlasnici trgovine hranom. Sasvim iznenada i posve neoekivano, roditelji prelijepe djevojke otkrie da djevojka oekuje dijete. Roditelji se razgnjevie, a djevojka ne htjede priznati tko je otac njezina djeteta. Nakon mnogo nagovaranja, djevojka imenova Hakuina. U stranoj srdbi, roditelji djevojke zapute se uitelju. Tako dakle?", bijae sve to uitelj izusti. Kada se dijete rodilo, odnijee ga Hakuinu. On je ve izgubio svaki dobar glas i ugled po kojem je nadaleko slo vio kao edan ovjek, ali mu to nije zadavalo mnogo brige. Ipak, bilo mu je vrlo stalo do tek roena djeteta. Mlijeko je za njega dobivao od svojih susjeda, kao i sve drugo to je za dijete bilo potrebno. Nakon godinu dana, djevojka vie ne uzmogne izdrati, te roditeljima povjeri istinu.

Pravi je otac djeteta bio neki mladi to je radio na ribljoj trnici. Majka i otac nesretne djevojke odmah se zaputie Hakuinu kako bi od njega izmolili oprost, ali i vratili dijete majci. Hakuin bijae predusretljiv. Vraajui im dijete, sve to je izustio, bile su rijei, Tako, dakle?"

MAJIN SAVJET UITELJUJun, uitelj ingona, bijae nadaleko poznat kao dobar znalac uenja, ali nadasve kao vrstan poznavalac sanskrta u razdoblju Tokugava. U doba svoje mladosti, Jun je obiavao poduavati sanskrtu svoje uenike. Njegova majka dozna za sinovljeve poduke, te mu uputi ovakvo pismo: Sine, kada si elio postati Buddhin poklonik, mislila sam da te pritome ne vodi elja da drugima slui kao putujui rijenik. Pouavanju i tumaenju, sjaju i slavi nema ni kraja ni konca. Moja je elja da prekine svoja poduavanja. Savjetujem ti da se zatvori u kakav mali hram u nekom skrovitom dijelu planine. Svoje vrijeme posveti meditaciji, te na taj nain dosegni istinsku spoznaju."

ZA TRI DANASuibo, uenik Hakuina, bijae i vrstan uitelj. U razdoblju izdvojenosti tijekom jednog ljeta, uitelju Suibi pristupi neki uenik to je ovamo doao sa nekog junog otoka Japana. Suibo mu postavi ovakav zadatak: Posluaj pljesak jedne ruke." Uenik ostade na onome mjestu cijele tri godine, ali ne uspije rijeiti postavljeni zadatak. Jedne noi, zaputi se on, sav u suzama, uitelju Suibou. Posuen i sasvim zbunjen, moram se vratiti na jug", tako mu ree, jer ne mogu rijeiti zadatak koji si mi postavio." Priekaj s odlaskom jo tjedan dana, a za to se vrijeme bez prestanka posveti meditaciji", posavjetova ga uitelj Suibo. Uenik se ni nakon tog vremena ne prosvijetli. Pokuaj jo tjedan dana", ree mu Suibo. Uenik se povinuje njegovu savjetu, ali uspjeha nije bilo. Jo tjedan dana". Ni to vrijeme nije donijelo nikakve koristi. Sav obuzet oajem, uenik stade preklinjati uitelja, neka ga otpusti i dozvoli mu da se vrati otkuda je i doao, ali Suibo ustraje u svom

zahtjevu da uenik nastavi s meditacijom narednih pet dana. I to bijae uzalud. Posveti se meditaciji jo tri dana. Ako ni tada ne postigne prosvjetljenje, bolje ti je da poini samoubojstvo". U osvit drugoga dana uenik se prosvijetli.

POSLUNOSTKada bi uitelj Benkeia poduavao, njegove su rijei pomnjivo sluali ne samo uenici zena, ve i poklonici sviju redova i sljedbi bez razlike. U svojim podukama, Benkeia nikada nije izrijekom navodio rijei sutri. Namjesto toga, rijei su progovarale iz dubine njegova srca, te prodirale izravno u srca njegovih sluatelja. Nazonost mnotva sluatelja jednom prilikom razgnjevi nekog sveenika nichiren sljedbe kojeg njegove pristae napustie kako bi sluali poduke u zen uenju. Sebini i samoivi sveenik zaputi se jednoga dana u hram, donijevi vrstu odluku da stvar raspravi s Benkeiem. Hej, zen uitelju", doviknu Benkeiu sveenik. Priekaj trenutak. Svatko tko te potuje, sasluat e tvoje rijei. ovjek kao to sam ja nimalo te ne potuje. Moe li me privoljeti da ti se pokorim?" Uspni se gore, k meni, pa u ti pokazati", odvrati Benkei. Sveenik se gordo progura kroz mnotvo i pristupi uitelju.

Benkei se nasmijei. Prijei na moju lijevu stranu." Sveenik posluno prijee na Benkeievu lijevu stranu. Ne", uto ree Benkei, bolje emo razgovarati ako se bude nalazio na mojoj desnoj strani. Prijei, dakle, ovamo." Sveenik ponosno zakorai na desnu stranu. Eto, vidi", ree nato Benkei, ti mi se pokorava i ja zaista mislim da si plemenita osoba. A sada sjedi do mene i sluaj moje rijei."

GLASKada Benkei umre, neki slijepi ovjek koji ivljae u blizini uiteljeva hrama, ree svome prijatelju: Slijep sam i ne mogu vidjeti ovjekovo lice. Stoga njegov karakter moram prosuivati na osnovi njegova glasa i njegove boje i zvuka. Kada zaujem nekoga kako drugome estita na njegovoj srei ili uspjehu, obino pritom zaujem i skriveni ton zavisti. Kada se, pak, zauje kako tkogod izjavljuje suut zbog neije nesree, u tim rijeima zaujem i radost i zadovoljstvo. ini mi se pritom kao da je onome tko izjavljuje suut uistinu drago to je poneto dobiti i za njega preostalo u njegovom vlastitom svijetu. Koliko ja znam, Benkeijev je glas uvijek i u svim prigodama bio iskren i estit. Kada bi iskazivao zadovoljstvo i sreu neime, ne bih zauo nita drugo osim sree. Kada bi, pak, iskazivao tugu, tuga je bila sve to bih tada uo."

SVE JE NAJBOLJEKada je jednom zgodom etao trnicom, Banzan zau razgovor mesara i kupca to je k njemu svratio. Daj mi najbolji komad mesa to ga ima u trgovini", tako ree kupac. Sve je u mojoj trgovini najbolje", odvrati mesar. Ne moe se ovdje nai nijedan komad mesa koji nije najbolji."

JAVNA LJUBAVDvadeset sveenika i jedna sveenica, kojoj nadjenue ime Esun, zadubilo se u meditaciju s nekim zen uiteljem. Esun bijae pristala i vrlo lijepa, iako joj glava bijae obrijana, a haljina isposniki jednostavna. Nekoliko se sveenika potajice zaljubi u nju. Jedan od njih napie joj ljubavno pismo, traei u njemu tajni ljubavni sastanak. Esun ne odgovori. Narednog dana uitelj poduavae cijelu skupinu, te nakon poduke, Esun ustade. Obraajui se onome mladiu koji joj bijae napisao ljubavno pismo, ovako mu ree: Ako me zaista toliko voli, onda mi prii i zagrli me sada i ovdje."

POSLJEDNJI GLASTanzan je napisao cijelih ezdeset dopisnica posljednjeg dana svoga ivota, te zamolio jednoga od svojih uenika da ih razaalje. Zatim je preminuo. Na dopisnicama je pisalo: Odlazim iz ovoga svijeta. Ovo je moj posljednji glas.

KAP VODEUitelj zena, kojem nadjenue ime Gisan, zamoli nekog mladog uenika da mu donese vjedro vode kako bi rashladio vodu koju je netom pripremao za kupelj. Uenik donije vodu, te nakon to je rashladio njome kupelj, prospe ono malo vode to je u vjedru ostalo. Budalo", uitelj vikne na njega, Zato nisi ostatkom vode zalio biljke? Otkuda ti to pravo da prolije ak i kap vode u ovom hramu?" U tom trenutku mladi uenik shvati sutinu zen uenja. Svoje ime promijeni u Tekisui, to znai kap vode".

UTIHNULI HRAMU uitelja zena Soicija bijae samo jedno oko, ali ono blistae prosvjetljenou. Uitelj Soici poduavao je svoje uenike u hramu Tofuku. U bilo koje vrijeme, i danju i nou, hram je poivao u posvemanjoj tiini. Nije se mogao zauti niti jedan jedini zvuk. Uitelj zena Soici bijae ukinuo ak i recitiranje i glasno izgovaranje svetih sutri. U uenika ne bijae nikakvoga posla, izuzev predanosti meditaciji. Kada uitelj umre, neki stari susjed, koji obitavae u blizini hrama, zau jednoga dana zvonjavu zvona i recitiranje sutri. Po zvonu zvona i glasnom izgovaranju sutri, stari susjed sazna da je Soicija nestalo.

POSLJEDNJA POKORAOd djetinjstva je Tangen naukovao u uitelja Sengaia. Kada napuni dvadesetu godinu ivota, Tangen namjeri napustiti svoga uitelja kako bi posjetio i druge. elio je, naime, prouavati zen uenje usporedno u nekolicine uitelja, ali mu to Sengai ne dopusti. Kada god bi Tangen predloio svome uitelju svoj naum, Sengai bi ga lupnuo po glavi. Naposljetku, kada mu ve sve to dojadi, zamoli Tangen svoga starijega brata, neka izmoli dozvolu od uitelja Sengaia. Brat saslua molbu Tangenovu, te uini kako ga je ovaj molio. Vrativi se iz posjeta uitelju, ovako izvijesti Tangena: Sve je u redu. Dogovorili smo tvoj odlazak na hodoae, kako si elio. Moe odmah krenuti." Tangen se zaputi Sengaiju kako bi mu zahvalio na dozvoli. Uitelj mu nato odgovori jo jednim uobiajenim udarcem. Tangen sve ispripovjedi svome bratu, a ovaj mu nato ree: to sad nije kako valja? Sengai nikada ne dozvoli neto, to bi kasnije porekao. Svakako u mu to i reci." I zaputi se uitelju.

Nisam opovrgao svoju dozvolu", ree Sengai. Samo sam htio