MINISTERUL PUBLIC TRIBUNALUL TELEORMAN BILANT-2016.pdf Teleorman a fost de 29.492...

download MINISTERUL PUBLIC TRIBUNALUL TELEORMAN BILANT-2016.pdf Teleorman a fost de 29.492 lucr¤’ri, fa¥£¤’ de

of 39

 • date post

  21-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MINISTERUL PUBLIC TRIBUNALUL TELEORMAN BILANT-2016.pdf Teleorman a fost de 29.492...

 • Raport privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman şi parchetele din subordine, în anul 2016

  MINISTERUL PUBLIC

  PARCHETUL DE PE LÂNGĂ

  TRIBUNALUL TELEORMAN

  Număr operator date personale : 4942

  R A P O R T

  privind activitatea desfăşurată

  de Parchetul de pe lângă Tribunalul

  Teleorman şi parchetele din subordine

  în anul 2016

  16 februarie 2017

 • Raport privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman şi parchetele din subordine, în anul 2016

  C U P R I N S

  I. Introducere ....................................................................................1- 3

  II. Date statistice privind activitatea parchetului

  II.1 Volumul de activitate............................................................................3-11

  II.2 Încărcătura pe procuror şi pe scheme......................................................11

  II.3 Operativitatea soluţionării cauzelor.........................................................12

  II.4 Ponderea cauzelor restituite de către instanţele de judecată în vederea

  refacerii urmăririi penale din totalul trimiterilor în judecată…......................13

  II.5 Ponderea inculpaţilor achitaţi din totalul inculpaţilor trimişi în

  judecată......................................................................................................14-15

  II.6 Durata de soluţionare a cauzelor.......................................................15-16

  III. Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul parchetului

  III.1 Situaţia posturilor...............................................................................16-18

  III.2 Formarea profesională a personalului...............................................18-20

  III.3 Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale în cursul anului 2016 pe fiecare

  categorie de personal................................................................................20-21

  IV. Infrastructura parchetului.......................................................21-22

  V. Date statistice privind cooperarea internaţională..........................22

  VI. Concluzii ..................................................................................23-24

 • Raport privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman şi parchetele din subordine, în anul 2016

  1

  I. INTRODUCERE

  Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman face parte dintre cele

  6 parchete de pe lângă tribunal ce intră în componenţa Parchetului de pe lângă

  Curtea de Apel Bucureşti, ocupând, printre acestea, poziţia a doua (după

  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti) sub aspectul numărului de unităţi ce

  se află în raza sa de competenţă, al volumului de activitate şi al schemei de

  personal.

  Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman are în subordine 5

  parchete de pe lângă judecătorii şi anume:

  Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria,

  Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede,

  Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele,

  Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle,

  Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea.

  Raza de competenţă a acestor unităţi cuprinde 5 localităţi urbane

  (3 municipii şi 2 oraşe) şi 92 localităţi rurale, cu o populaţie totală de 436.000

  locuitori.

  Parchetele care îşi desfăşoară activitatea în municipiile

  Alexandria, Roşiorii de Vede şi Turnu Măgurele funcţionează din anul 1968 în

  timp ce Parchetele de pe lângă Judecătoriile Videle şi Zimnicea au fost înfiinţate

  după adoptarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească şi

  funcţionează efectiv din anul 1994.

 • Raport privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman şi parchetele din subordine, în anul 2016

  2

  Potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi

  Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul

  Ministrului Justiţiei nr. 2.632/C/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din

  27.05.2015, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman are următoarea

  structură organizatorică:

  a. Secţia de urmărire penală - în care funcţionează 5 procurori

  ce îndeplinesc atribuţiile Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman în

  legătură cu activitatea de urmărire penală şi supravegherea cercetărilor penale.

  b. Secţia judiciară - în care funcţionează 2 procurori ce asigură

  îndeplinirea atribuţiilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman în legătură

  cu activitatea judiciară în materie penală şi civilă.

  Secţiile sunt conduse de procurori şefi care exercită atribuţiile

  prevăzute de art. 18 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.

  c. Compartimentele auxiliare de specialitate – respectiv

  registratura, grefa, arhiva, biblioteca.

  În cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman

  funcţionează începând cu anul 2004 şi compartimentul de informare şi relaţii

  publice.

  d. Departamentul economico-financiar şi administrativ - care

  realizează activitatea economico-financiară şi administrativă din cadrul

  Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman.

  Ca şi în anii anteriori, în anul 2016, procurorii din cadrul

  Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman şi unităţilor din subordine şi-au

  desfăşurat activitatea cu profesionalism şi responsabilitate pentru îndeplinirea la

  parametri superiori a atribuţiilor ce le revin conform Constituţiei României şi

  legilor privind sistemul judiciar, de reprezentare a intereselor generale ale

  societăţii, apărare a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

 • Raport privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman şi parchetele din subordine, în anul 2016

  3

  II.DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA PARCHETULUI

  II.1. Volumul de activitate

  Volumul total de activitate la nivelul parchetului

  În anul 2016, volumul total de activitate al parchetelor din judeţul

  Teleorman a fost de 29.492 lucrări, faţă de 28.699, în anul 2015, din care

  Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman – 2.714 faţă de 2.652 lucrări în anul

  anterior, la calcularea volumului total fiind avute în vedere, pe de o parte,

  cauzele penale existente la începutul anului, cele înregistrate pe parcursul

  perioadei, cauzele penale şi civile judecate cu participarea procurorului în

  şedinţele de judecată, iar pe de altă parte, hotărârile judecătoreşti verificate în

  vederea exercitării căilor de atac în materie penală şi civilă, apelurile,

  contestaţiile şi recursurile declarate în materie penală şi civilă, sesizările,

  reclamaţiile, cererile şi memoriile de soluţionat.

  În cele ce urmează vor fi prezentate datele statistice pe categoriile

  de lucrări menţionate mai sus.

  În cursul anului 2016, procurorii din cadrul Parchetului de pe

  lângă Tribunalul Teleorman şi unităţilor de parchet din raza teritorială de

  activitate, au avut de soluţionat un număr de 19.389 cauze faţă de 22.343 cauze

  înregistrate în anul 2015, cu 2.954 cauze mai puţin, existând astfel o scădere din

  punct de vedere cantitativ de 13,22%, continuându-se astfel trendul descendent

  înregistrat în anii 2013-2015 sub aspectul valorilor cantitative ale activităţii.

  Din acestea, un număr de 1.138 cauze reprezintă activitatea

  proprie a parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman iar 18.251 cauze,

  reprezintă activitatea parchetelor de pe lângă judecătorii.

 • Raport privind activitatea desfăşurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman şi parchetele din subordine, în anul 2016

  4

  În această perioadă au fost soluţionate un număr de 8.911 cauze

  faţă de 10.953 în anul 2015, scăderea fiind de 18,64%.

  Din totalul cauzelor soluţionate - 8.911, un număr de 8.355

  cauze au fost soluţionate de parchetele de pe lângă judecătorii, iar 556 cauze de

  Parchetul de pe lângăTribunalul Teleorman.

  Deşi numărul de cauze soluţionate a scăzut, în anul 2016 s-au

  înregistrat creşteri semnificative în ce priveşte soluţionarea cauzelor cu finalitate

  judiciară fiind întocmite un număr de 905 rechizitorii şi acorduri de recunoaştere

  a vinovăţiei faţă de 730 în anul de comparaţie. În concret au fost emise 827

  rechizitorii faţă de 692 rechizitorii în anul 2015, cu 135 mai multe, creşterea

  procentuală fiind de 19,74%. De asemenea au fost întocmite 78 de acorduri

  de recunoaştere a vinovăţiei faţă de 3