Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim)

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  26
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim). Troen på sendebudene Muslimen tror at Allah Den Allmektige valgte sendebud fra blant menneskene som han sendte ned Hans lovgivning til. Han befalte dem å formidle denne åpenbaringen, slik at menneskeheten ikke skal ha noe argument (mot Ham) på dommedagen. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim)

Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim)

Minhaj Al-Muslim

(Veien for en Muslim)Troen p sendebudeneMuslimen tror at Allah Den Allmektige valgte sendebud fra blant menneskene som han sendte ned Hans lovgivning til. Han befalte dem formidle denne penbaringen, slik at menneskeheten ikke skal ha noe argument (mot Ham) p dommedagen.

Han sendte ogs dem med klare bevis, og stttet dem med mirakler. Nuh ( ) var den frste sendebud, og Muhammad () er den siste sendebud.Alle sendebud og profeter var mennesker. De lider av hva andre menn lider av. De spiser og drikker, blir syke og friske, de glemmer og husker, og lever og dr. De er de mest perfekte av mennesker og ens tro vil ikke vre komplett helt til han tror p dem alle.Denne troen oppstr fra flgende tekst og rasjonelle bevis:Tekstlige bevis

Allah Den Allmektige informert om Hans sendebud, og om sending av dem og deres budskap. Han sa:

Vi har sendt et sendebud til hvert folk: Tjen Allah og hold dere unna Taghut (avguder!) 16:36Og:

Vi har gitt deg penbaringer, slik som Vi gav Noa penbaringer, og profetene etter ham, Abraham, Ismael, Isak, Jakob, stammehvdingene, og Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomo, og til David gav Vi salmene. Og sendebud som Vi fr har fortalt deg om, og sendebud som Vi ikke har fortalt deg om, og Allah talte med Moses direkte, sendebud, med det glade budskap, og med advarsler, for at folk ikke skal ha noen innsigelser overfor Allah, etter sendebudene. Allah er mektig, vis.4:163-165.Og:

Vi har sendt Vre sendebud med klar beskjed, og sendte med dem skriften og Vekten (likevekten) for folk utve rettferd.57:25Og:

Vi sendte ingen sendebud fr deg uten at de tok til seg mat, og vandret rundt p torvene.25:20Og:

{7} {8}En gang sluttet Vi en avtale med profetene, og med deg, Noa og Abraham, Moses og Jesus, Marias snn. Vi sluttet en hytidelig pakt med dem slik at Han kan forhre de sannferdige om deres vederheftighet. Og Han har gjort i stand en smertelig straff for de vantro. 33:7-82. Allahs Sendebud Muhammad () informert om seg selv og om andre profeter og sendebud i hans () utsagn:"Allah aldri har sendt et sendebud, bortsett fra at han advarte sitt folk mot den enyde lgner. " (Det er Ad-Dajjal) (Al-Bukhari og Muslim )

og:

"Ikke foretrekke en av profetene framfor den andre." (Al-Bukhari og Muslim med en rekke forskjellige formuleringer)

Da Abu Dharr spurte ham () om tallet p Profeter og sendebud, svarte Sendebudet () :"Ett hundre og tjue tusen (av profetene), blant dem 313 er sendebud." (Del av en Hadith registrert av Ibn Khuzaymah, og Ibn Hibban i hans Sahih.)Og:

"Ved Ham I hvis Hnd min sjel er, hadde Musa ( ) vrt i live, ville han ikke ha gjort noe annet enn flge meg." (Ahmad, og Al Bayhaqi, og det er Hasan).

Nr noen sa til ham () : O, den beste av skapelsen!" han () svarte ydmykt:"Det er Ibrahim ( )." (Muslim, Ahmad, Abu Dawudog:

"Det er ikke for en tjener (av Allah) si at jeg er overlegen Yunus ( )." (Ahmad, og Al-Bukhari og Muslim fra Abu Hurayrah)

Allahs Sendebud () nevnte ha sett profeter og sendebud i lpet av natten av Isra 'nr de ble samlet p Bayt Al-Maqdis (i Jerusalem) hvor han ledet dem i bnn. Der mtte han Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, og Ibrahim ( ) i himmelen. Han snakket om hver enkelt av dem og hvordan de s ut.3. Troen til milliarder av muslimer og folket av Boken - jder og kristne - i Allahs budbringere og deres overbevisning om deres budskap, i tillegg til deres tro p deres fullkommenhet, og at de ble valgt av Allah.Rasjonelle bevis

1. Allahs Herredmme og Barmhjertighet ndvendiggjr sende budbringere til Hans skapninger for lre dem om deres Herre, for veilede dem til oppn fullkommenhet og veilede dem til deres lykke i dette livet og det hinsidige.2. . Siden Allah Den Allmektige skapte skapninger kun tilbe Ham, som Han sa: "Jeg har skapt jinn og mennesker kun for at de skal tjene Meg." 51:56

Dette krever velge og sende budbringere for undervise tjenerne av Allah Den Allmektige, hvordan tilbe og adlyde Ham, siden dette er oppdraget de var skapt for.3. Ettersom belnning og straff er effekter som er avhengige av lydighet og ulydighet, s ndvendiggjr dette sende sendebud og profeter. Ellers p dommens dag vil folk si: ", Vr Herre Vi visste ikke hvordan vi skulle adlyde Deg, ellers ville vi ha gjort det, og vi visste ikke hvilke handlinger vi skulle holde oss unna fra, ellers ville vi ha gjort det! Vr Herre Det fins ingen undertrykkelse hos Deg! S ikke torturere oss "P denne mten ville de ha hatt et argument for unng straff. Av denne grunn ble budbringere sendt for oppheve et slikt argument. Allah Den Allmektige sier:

"sendebud, med det glade budskap, og med advarsler, for at folk ikke skal ha noen innsigelser overfor Allah, etter sendebudene. Allah er Mektig, Vis. " 4:165Troen p Profetskapet av Muhammad ()

Muslimen tror at Profeten Muhammad () snn av Abdullah, snn av Abdul-Muttalib Al-Hashimi, Al-Qurashi, araberen, etterkommer av lendene til Ismail snn av Ibrahim er Allahs tjener og Sendebud.Muslimen tror at Allah har sendt ham () til hele menneskeheten, svarte og hvite. Bde profetdommen og budskapet har blitt avsluttet med han, s det blir ingen profet etter ham ().3) Allah Den Allmektige stttet ham () med mirakler, hedret ham over de andre sendebudene. Allah Den Allmektige hedret hans nasjon (hans tilhengere) over nasjonene til de andre profeter og sendebud. Allah Den Allmektige har befalt elske og adlyde ham (), og gjorde det obligatorisk flge ham. Han ga ham () praktfulle spesielle privilegier som: Al-Wasilah, Al Kawthar, Al-Hawdh, og Al-Maqam Al-Mahmud.

(Al-Wasilah er privilegiumet for Allahs sendebud () g i forbnn med Allah p dommedagen. Al-Kawthar er en elv i Paradis for hans () tilhengere. Al-Hawdh er en innsj for hans tilhengere, nr en muslim drikker dets vann p dommedagen vil han aldri fle trst igjen. Al-Maqam Al-Mahmud er den roste stasjon/posisjon i det hinsidige.)

Denne troen oppstr fra flgende tekstlige og rasjonell bevis:

1. Vitnesbyrdet til Allah Den Allmektige, og Hans engler om penbaring til Sendebudet (). Allah sa:

Men Allah vitner til det som Han har sendt ned (Koranen) til deg, Han har sendt den ned med Hans kunnskap, og englene brer vitnesbyrd. Og Allah er tilstrekkelig som en vitne 4:166Og:

Muhammad er Allahs sendebud 48:29Og:

Full av velsignelse er Han som har penbart kriteriet (Koranen) for Sin tjener, for at han skal vre en advarer for all verden. 25:1

2. Uttalelsen av Allah Den Allmektige om universaliteten av budskapet til Muhammad (), og at han er den siste profeten, noe som gjr det adlyde og elske ham () obligatorisk.Allah sa:

Vi har sendt deg som en ndesbevisning til all verden.21:107Og:

Full av velsignelse er Han som har penbart kriteriet (Koranen) for Sin tjener, for at han skal vre en advarer for all verden. 25:1

Se ogs: 4:170,5:19,21:107,62:2,33:40 og 54:1.

3. Allahs Sendebud () informert om profetdommen hans, og at profetdommen endte med hans budskap, at den er for alle mennesker, og at det er obligatorisk adlyde ham ().Han () sa:Jeg er profeten, og det er ingen lgn. Jeg er snn av Abdul-Muttalib. (Al-Bukhari og Muslim)

og:Jeg var Allahs tjener, og den siste av profetene daAdam var (fortsatt) stv. (Al-Bukhari i At-Tarikh, Ahmad, og Ibn Hibban gradert det som Sahih.)

og:Ved Ham i hvis Hnd min sjel er! Ingen av dere vil vre en (sann) troende fr jeg er kjrere for ham enn hans barn, foreldre og alle mennesker. (Al-Bukhari)

og:Alle dere vil bli tatt inn i Paradiset unntatt han som nekter. Han () ble spurt: "Og hvem ville nekte, o budbringer av Allah?" Han svarte: Den som adld meg ville bli gitt adgang til Paradis, og den som ikke adld meg, er han som har nektet. (Al-Bukhari)

Og:

Jeg har blitt foretrukket til de andre profetene med seks (privilegier): Jeg har ftt omfattende tale, jeg har blitt gjort seierrik grunnet skrekken (av mine fiender), krigsbyttet har blitt gjort lovlig for meg, jorden har blitt gjort et sted for bnn for meg og et middel for renselse, jeg har blitt sendt til alle mennesker, kjeden av profetskap er avsluttet med meg.

(Muslim og At-Tirmithi)4. Tawrah og Injil bar vitnesbyrd om ankomsten hans (), hans budskap og hans profetskap. Musa og Isa ( ) forutsa hans misjon.Allah fortalte om 'lsa ( ):

Og (husk) da 'lsa, snn av Maryam, sa: 'O Barn av Israel! Jeg er Allahs sendebud til dere som bekrefter Tawrah (som kom) fr meg, og gir glade budskap av et sendebud som kommer etter meg, hvis navn skal vre Ahmad. (61:6)Og:

De som flger sendebudet, profeten som verken kan lese eller skrive som de finner skrevet hos dem i Tawrah og Injil, og som pbyr dem det som er rett og forbyr det urette, tillater gode ting og forbyr de stygge, som tar fra menneskene deres byrder og lenker som de var under. De som tror p ham, styrker ham og hjelper ham, og flger det lys som er sendt med ham, dem vil det g godt 7:157Flgende str i bibelen i dag:

Gud sa til Moses: Jeg vil la det st fram en profet som deg, en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal forkynne for dem alt det jeg plegger ham. Den som ikke hrer p de ord han taler i mitt navn, vil jeg kreve til regnskap. Femte Mosebok 18:18.Denne uttalelsen i dagens versjon av Tawrah vitner til profetdommen av vr profet Muhammad () og hans sendebudskap. Det vitner ogs at det flge ham, og adlyde ham er obligatorisk. Denne uttalelsen er et argument mot jdene selv om de feiltolker eller benekter det, siden utsagnet: "Jeg vil vil la det st fram en profet vitner om profetdommen og sendebudskapet av Allahs sendebud (), siden den ene snakket med her er Musa ( ).Han er en profet og et sendebud, derav en som ham som ogs er en profet og et sendebud. Hans utsagn: "Fra deres ssken," refer