Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim)

Click here to load reader

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim)

Minhaj Al-Muslim (Veien for en Muslim)

Minhaj Al-Muslim

(Veien for en Muslim)Abdullah bin Amr bin al-'Aas fortalte at Allahs Sendebud () sa: "Allah vil velge en mann ut fra mitt ummah foran mange av Allahs skapninger p Dommedagen, og vil spre ut for ham nitti ni registre (av hans gjerninger), hvert register strekker seg s langt yet kan se.

Allah vil si:'' Benekter du noe av dette?? Var mine skriftlrde (engler) som noterte ned (dine gjerninger) urettferdig mot deg?'' Mannen vil si:'' Nei, min Herre.'' Allah vil si:'' Sannelig, du har ingen forklaring. Men du har gjort en god gjerning, derfor vil du ikke bli lide urett.''

S ett kort vil bli tatt ut som det er skrevet p'' Jeg bevitner at det finnes ingen gud utenom Allah og jeg brer vitnesbyrd om at Muhammed er Hans sendebud'' Allah vil si:'' Br vitne p dine vekter!'' Mannen vil si :'' O min Herre, hva er dette kortet i forhold til disse registrene?'' Allah vil si:'' Du vil ikke lide urett.''

Profeten () sa: "Da vil registrene vil bli satt p den ene siden av vekten og kortet p den andre. Registrene vil veie lett og kortet vil veie tungt, for i forhold til Allahs Navn ingenting har vekt'' -. (Al-Hakim)Det ble sagt til Hasan al-Basri at noen folk sier at den som sier la illah ila Allah vil komme inn i Paradiset.

Hasan svarte: Den som sier la illah ila Allah og oppfyller dens krav og plikter vil komme inn i Paradiset.Oppsummering om muslimens tro:

Muslimen tror p Allah Den Hyeste, dvs. han tror p eksistensen av Herren, og at det er Han som skapte himmelen og jorden, at Han kjenner til det som er synlig og usynlig.

Denne troen kommer fra mange kilder, deriblant Allahs veiledning fr alt annet, og de tekstlige, og rasjonelle bevis som flger:Tekstlige bevis:

Allah forteller oss om Seg Selv, om Hans Eksistens, Herredmme over alle skapninger, og Hans Navn og Egenskaper. Denne informasjonen finner vi i Koranen.

Informasjonen som kom fra 124 000 profeter og sendebud som bekrefter Eksistensen, og Herredmmet av Allah over alle skapninger, Hans opprettelse av alle skapninger, Hans disponering av deres anliggender og om Hans Navn og Egenskaper.Troen til milliarder av mennesker, og deres tro p Eksistensen av Herren og deres tilbedelse og lydighet til Ham.

Erklringen av millioner av lrde om Eksistensen av Allah, om Hans Navn og Egenskaper og Hans Herredmme og Evne over alle skapninger.Rasjonelle bevis:

Eksistensen av de ulike universer og de mange kategorier av skapninger bevitner til Eksistensen av deres Skaper Som er Allah Den Allmektige.

Tilgjengeligheten av Allahs ord for oss til lese det, reflektere over det, og dypt reflektere dets betydninger. Dette er et ytterligere bevis for eksistensen av Allah Den Allmektige, siden det kan vre verken tale eller ord uten en taler.

3. Eksistensen av et presist program som er synlig i de universelle lover som regulerer alle skapninger og eksistens. Alle levende vesener er underlagt disse reglene, de har ingen mulighet til unnslippe dem p noen som helst mte.Troen p Allahs Herredmme over alle skapninger

Rububiyah

Muslimen tror p Allahs Herredmme over alle skapninger, og at ingen deler i Hans Herredmme over skaperverket. Denne troen kommer fra Allahs veiledning til ham i frste omgang, deretter p grunn av disse tekstlige og rasjonelle bevis:Tekstlige bevis

1. Allah selv har gitt informasjon om Hans Rububiyah (Herredmme) da Han roste Seg Selv ved si: {2}

[Alle] ros er [skyldes] til Allah, all verdens Herre

I erkjennelse av Herredmme Hans sa Han:

Si ( Muhammad): Hvem er himlenes og jordens Herre? Si: Det er Allah! 13:16

Han forklarte Hans Herredmme og Guddommelighet:

{7} {8}

Herren over himlene og jorden og alt som mellom dem er, om dere har overbevisningens tro.Det er ingen gud unntatt Ham. Han gir liv og dd, deres og deres henfarne fedres Herre. 44:7-82. Profetene og sendebudene erklrte, vitnet og bekreftet Hans Herredmme. Adam, fred vre med han, bnnfalte:

De svarte: Herre, vi har stelt oss galt. Hvis Du ikke tilgir oss og forbarmer deg over oss, er vi visselig fortapt. 7:23

Hans Herredmme ble bekreftet av samtlige Profeter; deriblant:Nuh (26: 117- 118), Ibrahim (14:35), Yusuf (12:101), Musa (20:25-29),Harun (20:90), Zakariyya (19:4), 'Isa (5:117) .Alle disse profeter og sendebud erkjente Herredmme av Allah, de pleide be til Ham p denne mten, og de var de beste, sanneste i tale, og de mest fornuftige og mest kunnskapsrik om Allah den Allmektige og Hans Egenskaper.3. Troen til millioner av lrde og vismenn i Allahs Herredmme over dem og over alle skapninger, deres bekjennelse av dette og troen med absolutt sikkerhet som de hadde om det.

4. Troen til milliarder av utallige kloke og rettskafne mennesker i Herredmme Hans over dem og alle andre skapninger.Rasjonelle bevis

Flgende er noen av de rasjonelle bevisene og argumentene om Hans Herredmme over alle skapninger:

1. Allah alene skapt alle ting. Ingen vger pst ha evnen til skape et eneste hrstr p et menneskekropp, et fjr i fuglens ving, et blad p en gren av et tre, for ikke snakke om skape et komplett levende kropp uansett strrelse.Nr det gjelder Allah den Allmektige, bekreftet Han at den unike evnen til skape tilhrer Ham, og ingen annen Ham og Han sa:

Sannelig skapelsen og makten tilhrer Ham! Velsignelsesrik er Allah, all verdens Herre. 7:54

2. Det er kun Allah som gir underhold. Det er ikke en eneste skapning som streifer fritt p jorden, svmmer i vannet, eller er dypt i sitt hule, unntatt at Allah Den Allmektige skaper dens underhold og veileder den til gjenkjenne fordelene med dette underholdet, hvordan skaffe seg det, og resultatene av gjre s.

Enten det er en maur, eller det minste dyr, eller mennesker, alle skapninger str i behov av Allah for deres eksistens, liv, nring, og underhold. Allah Den Allmektige er den eneste som bringer dem inn i eksistens, setter dem sammen og gir dem deres livsopphold.Og Han priste Seg Selv p grunn av Hans evne til skape:

Og Det er Han som frembringer skapelsen, deretter vil Han gjenta det, og dette er enda lettere for Ham. Hans er den hyeste beskrivelsen i himmelen og p jorden. Han er den Mektige, den Vise. 30:27

Er ikke Allah evne til skape alt et tilstrekkelig bevis for Hans Eksistens og Herredmme? Ja, sannelig! Og vi er blant dem som bevitner dette faktumet; Vr Herre!S la da mennesket betrakte sin fde! Vi har latt vannet strmme rikelig, og s laget Vi sm sprekker i jorden. Og i dem har Vi latt korn vokse, og vinstokker og grnnsaker, oliven og palmer og trefylte haver og frukt, og fr..80:24-31Han sa ogs: Han som gjorde jorden til et leie for dere, laget veier p kryss og tvers, og sendte vann fra oven, hvorved Vi lar planter av ulike slag komme frem. S spis, og beit deres fe! I dette er sannelig tegn for dem som har fornuft. 20:53-54

Flgende er noen vers fra Koranen som nevner og bekrefter dette veldig tydelige faktum:

Og Han sa ogs:

Det er intet krek p jorden unntatt at dets underhold pligger Allah. Han vet hvor det er og hvor det bor. Alt er klart foreskrevet. 11:6

Siden det har blitt utvilsomt fastsltt at Allah Alene gir underhold til alle skapninger, s beviser jo dette at Han er Herre over alle skapninger.3. Menneskelig instinkt bevitner tydelig til Herredmme Hans. Menn av sund og ren natur fler sin svakhet og ufrhet foran Allah den Allmektige, de fler sin egen underkuelse til Ham i alle deres gjerninger, og godtar hva Han tildeler dem, de innser tydelig at dette kommer fra Allah, hans Herre og Herren av alt annet.

Vi br huske p at Herredmme av Allah Den Allmektige over alle skapninger er intuitivt ikke bare hos mennene av ren natur, tvert imot det samme gjelder for de mest latterlige av polyteister som Koranen taler til. Ved deres egen tilstelse, innrmmer de det faktum at Allah er Herren over alle skapninger:

Om du spr dem: Hvem skapte himlene og jorden? Da svarer de: Den Mektige, den Allvitende har skapt dem. 43:9

Hvis du spr dem: Hvem har skapt himlene og jorden, og satt sol og mne i tjeneste? Da vil de nok si: Allah. Men hvordan kan de da vre s forvridde? 29:614. Allahs unike suverenitet over alt, og Hans opplegg og gjennomfring av alle saker er bevis p Hans Herredmme over alt.

Det er en selvflge at menneske, som alle andre skapninger, ikke besitter noe i virkeligheten. Han kommer inn livet barbent og naken. S forlater han den ledsaget av ingenting bortsett fra to laken viklet rundt kroppen hans. Hvordan kan det da sies at menneske er virkelig en eier av en eiendom?Siden det er fastsltt at menneske, den mest refulle skapning, virkelig ikke er i besittelse av noe, s hvem er den virkelige eieren? Eieren er, uten argument, Allah og Allah alene, det er det ingen tvil om. Det som ble sagt tidligere om suverenitet gjelder ogs eierskap og hndtering av alle saker. Dette er egenskapene av herredmme; skape, opprettholde, eie og forvalte alle saker.Som nevnt tidligere, de verste av avgudsdyrkere ble tvunget til erkjenne disse fakta, slik det str i mange surah av Koranen. Allah Den Opphyde sa:

{31} {32}

Si: Hvem gir dere underhold fra himmel og jord? Hvem rder over hrsel og syn? Hvem frembringer liv av det dde, og ddt av liv? Hvem styrer alt? De vil svare: Allah! Si: Vil dere ikke da vise gudsfrykt?Dette er Allah, deres Herre, sannheten! Hva er hinsides sannheten annet enn villfarelse? Hvordan kan dere vre s bortvendte? 10:31-32Troen p Guddommeligheten av Allah

Al-Uloohiyah

Muslimen tror p Guddommeligheten av Allah over alle skapninger, de som har gtt bort og de som kommer. Han tror ogs at det er ingen Gud unntatt Ham, og at ingen er verdig bli tilbedt unntatt Ham. Denne troen er basert p flgende te