Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

of 31 /31
Minä itse – vaikuttaja Vaikuttamiskoulutusten satoa Veijo Nikkanen, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Verkkoluento 26.4.2016 #mevaikutamme

Embed Size (px)

Transcript of Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Page 1: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Minä itse – vaikuttaja

Vaikuttamiskoulutusten satoaVeijo Nikkanen, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Verkkoluento 26.4.2016

#mevaikutamme

Page 2: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Tervetuloa verkkoluennolle Kouluttajana toimii koulutussuunnittelija Veijo

Nikkanen Kysymyksiä voit esittää kirjoittamalla

viestikenttään, jota seuraa luennon aikana koulutussuunnittelija ts. Katja Korpela

Vastaamme kysymyksiin joko luennon aikana tai sen lopuksi

Luentotallenne ja -materiaali löytyvät osoitteesta: www.kvtl.fi/fi/media/sosiaalinen-media/verkkoluento/ sekä www.slideshare.net hakusanalla Tukiliitto

Keskustele aiheesta Twitterissä, tunniste #mevaikutamme

Page 3: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Vaikutetaan ryhmässä Kehitysvammaisten Tukiliitto kouluttaa Me

Itse –ryhmiä vaikuttamaan omaan elämäänsä, ympäristöönsä, asenteisiin, päätöksiin ja päätöksentekijöihin.

Koulutuksen nimi on vaikuttamiskoulutus. Tässä esityksessä syvennytään koulutusten

sisältöihin ja esiin nousseisiin kysymyksiin. Rahoitus koulutuksiin tulee RAY:ltä ja

juokseviin kuluihin on saatu avustusta myös OK-opintokeskukselta (Sivis).

Page 4: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Osallistujat Osallistujat ovat pääsääntöisesti Me Itse

-ryhmissä jo toimivia aikuisia kehitysvammaisia ihmisiä sekä ryhmien taustatukihenkilöitä.

Koulutukset ovat suunnattuja kaikille ihmisille jotka ovat kiinnostuneita tai voisivat osallistua Me Itse –ryhmien vaikuttamistoimintaan.

Koulutukset ovat kaikille avoimia -Osallistujien ei siis tarvitse kuulua Me Itseen.

Page 5: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten taustaaMe Itse ry on valtakunnallinen

kehitysvammaisten oma yhdistys.Me Itse ry on Kehitysvammaisten

Tukiliiton suurin jäsenyhdistys.Me Itsellä on yli 30 alueellista

ryhmää. www.kvtl.fi/fi/me-itse/etusivu/me-itse--ryhmat

Ryhmät vaikuttavat alueellisesti ja päättävät toimintansa sisällöt ja muodot itsenäisesti

Page 6: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Vaikuttamiskoulutukset Vaikuttamiskoulutukset keskittyvät

yleensä yhden tai kahden ryhmän tarpeisiin

Sisältö perustuu Kansalaisen vaikuttamisoppaaseen 2013 www.kvtl.fi/media/Julkaisut/Oppaat/kansalaisen_vaikuttamisopas.pdf

Perusrakenne räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan ja ryhmän omista lähtökohdista käsin – Jokainen koulutus on yksilöllinen

Page 7: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Ryhmän tarpeet ratkaisevat Koulutuksen suunnittelu lähtee ryhmän

tarpeista. Ryhmien tarpeet eroavat monista syistä. Eroja tuottavat mm. ryhmän ikä, sijainti, ryhmän koko, taustatyöntekijä, kunnat, ajankohta, yhteistyöverkostot, ryhmän toimintalinjaukset (mihin halutaan vaikuttaa ja millä tavoin) sekä ryhmän jäsenet.

Page 8: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutuksen suunnittelu Suunnittelu lähtee yhteydenotosta Suunnitteluvaiheessa käydään

taustatuen ja ryhmäläisten kanssa läpi ryhmän tilanne sekä ajankohtaiset kysymykset.

Ohjelman rakenne muotoutuu näissä keskusteluissa ja tarkempi sisältö lopullisesti vasta ryhmän oman toiminnan tuotoksena koulutuksessa.

Ryhmä voi asettaa koulutuksessa itselleen uusia tavoitteita ja tehtäviä.

Page 9: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Viikonloppukoulutuksia Koulutukset toteutetaan kaksipäiväisinä

ja useimmiten lauantai-sunnuntai tai sitten perjantai-ilta-lauantai.

Viikonloppupainotteisuus on käytännön pakko. Me Itse aktiivien arkipäivät ovat usein iltaa myöten täynnä. Töistä on myös vaikeaa irtautua.

Taustatyöntekijöiden on myös vaikeaa järjestää itselleen aikaa arkisin. Tämän lisäksi viikonloppuisin on mahdollista saada tiloja käyttöön maksutta.

Page 10: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

EsimerkkiohjelmaPerjantai 8.4.2016

15.00 Tutustuminen15.30 Mitä vaikuttaminen on,

kuka voi vaikuttaa?16.30 Miten voin vaikuttaa?17.00 Mihin haluaisin vaikuttaa? Ryhmätyö17.45 Päivällinen18.30 Vaikuttamisvierailuun ja -tapaamiseen valmistautuminen20.00 Päivä päättyy 

Lauantai 9.4.2016

10.00 Ryhmä ja yhdistystoiminta12.00 Lounas13.00 Kokoustekniikka ja kokouskäyttäytyminen? Ryhmätyö14.00 Kahvi14.30 Palaute ja jatkosuunnittelua15.00 Päivä päättyy 

Page 11: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Perusasioista liikkeelle Liikkeelle lähdetään siitä, mitä

tarkoittaa vaikuttaminen. Mitkä asiat vaikuttavat Mitkä asiat vaikuttavat minuun Kuka vaikuttaa minuun Keneen minä vaikutan Kuka vaikuttaa meihin jne… Oppiminen tapahtuu ryhmäoppimisena

jossa kaikki osallistuvat oppimiseen ja tukevat toisiaan.

Page 12: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Vaikuttamisen tunnistaminen

Koulutuksissa yritetään oppia huomaamaan tilanteet, joissa olemme vaikutukselle alttiita tai minuun vaikutetaan. Tällaisia ilmiötä ovat esimerkiksi väsymys, nälkä tai pelko. Vaikuttavia asioita voivat olla esimerkiksi mainokset.

Myös tilanteet, jossa minä vaikutan.

Page 13: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Tunne toimintaympäristösi

Koulutuksissa käydään läpi ryhmän tarpeiden mukaan Me Itse –yhdistyksen toiminnan perusteet.

Me Itse yhdistyksen suhde Kehitysvammaisten Tukiliittoon sekä liiton toiminnan perusteet.

Selkeytetään Me Itse-ryhmien ja Me Itse yhdistyksen roolit.

Page 14: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Yhdistystoiminnan idea

Mitä yhdistyksiä on olemassa Miksi yhdistyksiä perustetaan Mihin yhdistyksiin kuulutaan Työnjako – voi osallistua muiden

tapahtumiin Ideana löytää oma tapa toimia

Page 15: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Yhdistys ja ryhmät Me Itse ry on valtakunnallinen yhdistys

joka toimii normaalien, yhdistyslain määräysten edellyttämällä tavalla.

Paikalliset ryhmät voivat perustaa toimintansa Me Itse ry:n rakenteeseen, jolloin yhdistystoiminnan muodollinen puoli on mahdollista unohtaa ja keskittyä pelkästään toimintaan.

Ryhmät voivat järjestää toimintansa ja rakenteensa haluamallaan tavalla.

Page 16: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Ryhmien toimintatavat Osa ryhmistä onkin omaksunut

toimintaansa muotoja perinteisestä yhdistystoiminnasta kuten esimerkiksi hallituksen, puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Osa toimii enemmän ryhmämuotoisesti.

Ajoittain ryhmän ja yhdistyksen erottaminen on vaikeaa.

Myös ryhmän rooliin osana yhdistystä on kiinnitetty koulutuksissa huomiota.

Page 17: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten sisältö: Kokoustekniikka

Vaikka toimintaa ei olisikaan pakko tehdä perinteisen yhdistysmallin mukaan, ovat monet ryhmät järjestäneet toimintansa näin. Kokoustekniikan ja ryhmätoiminnan perusasiat on tällöin otettava haltuun. Harjoittelun tärkeys.

Perusasioihin kuuluvat mm. kokoukseen osallistuvien roolien selvittäminen, kokouskäyttäytyminen, puheenvuorot, toisten mielipiteen kunnioittaminen.

Page 18: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten sisältö: Yhdistysdemokratia

Vaikuttamisen perusedellytys on se että pystyy kertomaan mielipiteensä sekä ottamaan kantaa käsiteltävään asiaan.

Mielipiteen kertomista ja äänestämistä harjoitellaan koulutuksessa monta kertaa.

Page 19: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten sisältö: Vaikuttaminen paikallisesti

Me Itse –ryhmien toiminta on paikallista Koulutuksissa siis etsitään asioita joihin

halutaan yhdessä vaikuttaa paikallisesti sekä keinoja tehdä tämä.

Paikallisesti voi toimia joko itsenäisesti tai sitten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Ryhmässä sopiminen, mihin ihmiset osallistuvat yksilöinä. Kuntalaisaloite.

Vertaisvaikuttaminen

Page 20: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Vaikuttamiskohteen valinta

Yksi harjoitus käsittelee aina ryhmälle tärkeää vaikuttamiskohdetta. Osallistujat saavat kirjoittaa lapuille joko asian jota haluttaisiin parantaa tai tehdä. Lopuksi laput kootaan teemoittain/aiheittain ja näistä asioista valitaan kaikkein eniten mainintoja saaneet.

Välillä asiat ovat kokonaan uusia ja joskus taas vanhoja tuttuja.

Page 21: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Vaikuttamiskohteen valinta 2

Ryhmä voi valita vaikuttamiskohteensa ja tapansa vapaasti.

Vaikuttamista voivat olla esimerkiksi adressiin osallistuminen, mielenilmaukset tai retken järjestäminen.

Vaikuttaminen voi olla sekä toiminnan järjestämistä että toimintaan osallistumista. Kerhoja tai kannanottoja, itse tai muiden kanssa.

Page 22: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Facebook ja verkko Monilla ryhmillä vaikuttamistoiminnan

kehittämiseen kuuluu myös näkyvyyden parantaminen. Näkyvyyden lisäämiseksi koulutuksissa pohdittiin Facebook- ja kotisivujen perustamista ja ylläpitoa. Joissakin koulutuksissa tehtiin sivuja ja joissakin pohdittiin päivityksiä ja ylläpidon kysymyksiä. Esiin nousivat mm.sähköpostin ja lukutaidon merkitys.

Facebookia käsitellään yhtenä vertaisvaikuttamisen välineenä

Page 23: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten sisältö: Kampanja tai tapahtuma

Joissakin koulutuksissa suunniteltiin pienemmissä ryhmissä kampanja (esim. ryhmän näkyvyyden lisääminen) tai tapahtuma (esim. seminaari). Lopuksi suunnitelma esiteltiin koko ryhmälle.

Suunniteltaessa mietittiin vastuita ja tehtäviä. Kuka tekee mitä.

Page 24: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten sisältö: Videokuvaus

Vaikuttamiskoulutusten sisältö elää. Raahessa ohjelmaan kuului videointia.

Page 25: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten sisältö: Vaikuttajatapaaminen

Me Itse ryhmien suosittu toimintamuoto on vaikuttajatapaaminen jonka avulla ryhmä voi hyvin tuoda esiin erityistarpeita.

Vaikuttajatapaaminen vaatii kuitenkin paljon suunnittelua, valmistelua ja harjoittelua.

Vaikuttamistapaamisia voi järjestää joko vierailuna tai kutsumalla vaikuttajia vierailulle.

Page 26: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Taustatyöntekijä on korvaamaton

Taustatyöntekijät ovat vapaaehtoisia jotka tukevat ryhmien toimintaa. Vapaaehtoistyö tapahtuu oman työn tai opiskelun puitteissa.

Koulutusten järjestelyt ja kommunikointi ryhmän suuntaan ovat olleet pääasiallisesti taustatyöntekijöiden hommia.

Taustatyöntekijöiden rooli koulutusten onnistumisessa on ensisijainen.

Page 27: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Paikalliset suhteet Tärkein yhteistyökumppani ja tukija on

useimmiten Tukiliiton paikallisyhdistys. Monet ryhmät hyödyntävät tukiyhdistyksen palveluja esimerkiksi talouden hoidossa.

Koulutuksissa on pohdittu sitä, miten tukiyhdistys ja ryhmä voisivat vielä paremmin tukea ja hyödyttää toisiaan.

Yhteyksiä seurakuntaan, toimintakeskuksiin ja muihin toimijoihin on myös käsitelty.

Page 28: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten sisältö:rahoitus

Me Itse ryhmät saavat vuosittain Me Itse ry:ltä avustusta (300 euroa vuosi)

Avustus on pieni ja tarpeita toiminnan rahoittamiseksi on paljon

Joissakin koulutuksissa käytiin läpi, mistä rahoitusta voisi saada lisää.

Koska ryhmät eivät ole yhdistyksiä, rahoitusta voi olla vaikeaa saada

Rahoituksesta käytiin esimerkkeinä läpi kunnan ja Tukiliiton apurahoja

Page 29: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten kulut Vaikuttamiskoulutusten suurimmat

kulut muodostuvat vetäjän ja ohjaajan palkoista.

Osallistujille on tarjottu myös kahvi ja lounas/päivällinen. Ruuan tarjoaminen on monelle osallistujalle välttämätöntä, koska koulutukseen osallistuessaan he menettävät usein asunnollaan tarjolla olevan ruuan. Ryhmien taloudelliset mahdollisuudet ruuan tarjoamiseen ovat myös olemattomat.

Page 30: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Koulutusten kulut 2 Koulutusten tilojen järjestäminen on

tapahtunut pääasiallisesti taustatukihenkilöiden kautta. Heillä on hallussa tietotaito ja paikalliset suhteet. Tilat on saatu käyttöön joko maksutta tai nimellisellä korvauksella. Se että tilat järjestyvät paikallisesti, palvelee myös ryhmän toimintaa ja osaamista. Myös ruokailut järjestyvät usein tästä syystä taustatukihenkilöiden kautta.

Page 31: Minä itse - vaikuttaja, Vaikuttamiskoulutusten satoa

Kiitokset

Lisätietoa: Veijo Nikkanen [email protected] 050 4646 006 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Pinninkatu 51, 33100 TAMPERE