MILLAISEEN METROPOLIIN? Matinkylä 30 .09.2014

8
MILLAISEEN METROPOLIIN? Matinkylä 30.09.2014 Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjä

description

MILLAISEEN METROPOLIIN? Matinkylä 30 .09.2014. Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjä. Helsingin seudun aluerakenne ja alakeskukset (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava). Ote MASU:n kehittämisvyöhyke 2016-2050 -luonnoksesta. Monikeskuksinen metropolikaupunki. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of MILLAISEEN METROPOLIIN? Matinkylä 30 .09.2014

Page 1: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

MILLAISEEN METROPOLIIN? Matinkylä 30.09.2014

Matti Vatilo

Kuntajakoselvittäjä

Page 2: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

2Osasto

Helsingin seudun aluerakenne ja alakeskukset(Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava)

pp.kk.vvvv

Page 3: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

3Osasto

Ote MASU:n kehittämisvyöhyke 2016-2050 -luonnoksesta

pp.kk.vvvv

Page 4: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

Monikeskuksinen metropolikaupunki

• Metropolikaupunki on monikeskuksinen. Strategisella tasolla kunta toimii yhtenä kokonaisuutena. Lähipalvelut ja niitä koskeva kunnallinen päätöksenteko sen sijaan voidaan hajauttaa lähemmäs asukkaiden päivittäistä elinpiiriä. Palvelualueet, ”kotikaupungit” ovat entisistä kuntarajoista riippumattomia ja ne tukeutuvat alueidensa kaupunkikeskuksiin.• SYKE:n paikkatietoanalyysien perusteella (YKR, UZ II 2014) metropolin ydinalueella monikeskuksisuuden kriteerit täyttäviä alakeskuksia väestön, työpaikkojen ja kaupallisten palvelujen perusteella ovat nykyisin Espoon keskus, Herttoniemi, Itäkeskus, Leppävaara, Malmi, Matinkylä, Myyrmäki, Pasila, Tapiola, Tikkurila ja Vuosaari. Kaupunkikeskusten verkko muodostuisi niitä kehittämällä ja täydentämällä.• Sipoossa Nikkilä ja Söderkulla omaavat potentiaalia kehittyä monipuolisiksi alakeskuksiksi osana metropolikaupunkia.

Page 5: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

5Osasto

Monikeskuksisuus on moninapaisuutta

pp.kk.vvvv

Lähde: Pohjoiset suurkaupungit (SYKEn julkaisuja 2/2014)

Page 6: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

6Osasto

Ote pääkaupunkiseudun palvelukartasta

pp.kk.vvvv

Opetuksen, sosiaalipalvelujen, päivähoidon ja liikunnan palveluja

Page 7: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

7Osasto pp.kk.vvvv

Sote-alue

Metropolihallinto

ym.

Metropolikaupunki

Palvelualue (15-20) ”Kotikaupunki”

Kaupunkikeskus

Talous, hallinto, johtaminen

Yhdyskuntarakenne, asuminen, liikennejärjestelmä

Kilpailukyky, elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

Sosiaalinen koheesio

2.Asteen koulutus, taiteen perusopetus, kulttuuripalvelut

Liikunta-, jää- ja uimahallit

Työllisyyspalvelut

Neuvolat, kunnallinen päivähoito

Varhaiskasvatus, perusopetus

Nuorisotilat, lähikirjastot

Lähiliikuntapaikat

Kotiin annettavat palvelut, sähköiset palvelut

• Saavutettavuus kävellen tai joukkoliikenteellä

• päivittäinen käyttö

Asukkaiden arjen toiminnallinen alue

• Saavutettavuus joukkoliikenteellä• käyttöfrekvenssi: päivittäin – viikoittain - vuosittain

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen

Metropolihallinto: 14-16 kuntaa, suppeat tehtävät

Uudenmaan liitto / maakuntakaava, aluekehitys

Sote-palveluiden tuottaminen HSY (HSL)

Page 8: MILLAISEEN METROPOLIIN?  Matinkylä 30 .09.2014

Kiitos!

Seuraa metropoliselvitystä:Metropoliselvitys.fi

Metropolutredningen.fi

Twitter: Metropoliselvitys @metropoliselvit