METROPOLY SVETA

download METROPOLY SVETA

If you can't read please download the document

 • date post

  06-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  7

Embed Size (px)

description

METROPOLY SVETA. New York, Amsterdam, Miláno. NEW YORK. Založené v 1624 Sídlo OSN Bronx , Brooklyn , Manhattan , Queens , Staten Island. NEW YORK Socha slobody. Pomoc z Francúzska 93 metrov nad zemou 4 modely UNESCO. NEW YORK Times square. Broadway a 7th Avenue - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of METROPOLY SVETA

METROPOLY SVETA

METROPOLY SVETANew York, Amsterdam, MilnoNEW YORKZaloen v 1624Sdlo OSNBronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island

New York City je najudnatejie mesto USA. M 8,3 milina obyvateov. Mesto bolo zaloenHolananmiv roku1624 a od roku1790je najvm mestom Spojench ttov. Je aj ohniskom medzinrodnch vzahov a diplomacie, pretoe sa tu nachdza sdloOSN. New York tvor p tvrt:Bronx,Brooklyn,Manhattan, QueensaStaten Island. Z nich iba Bronx je spojen s pevninou, ostatn obvody leia na ostrovoch.2NEW YORKSocha slobodyPomoc z Franczska93 metrov nad zemou4 modelyUNESCO

Socha slobody pripomna priatestvo a pomoc, ktorFranczskoposkytlo americkm osadnkom v ich boji za nezvislos od Britnie v roku1776. IbaFranczskototi poslalo do Ameriky svojich vojakov. Franczi chceli Sochou slobody vyjadri sympatie novovzniknutej republike. Vrchol fakle vo vke 93 metrov nad zemou. Socha vi 205ton. Jej koruna so siedmimi lmi je symbolom slobody, ktor m vyarova ponad sedem mor do siedmich kontinentov. Prv model-vekos loveka, 2.model-3metre, 3.model men ako teraz.3NEW YORKTimes squareBroadway a 7th AvenueHotely, divadl, obchody, Mzeum voskovch figurn

Times Squareje hlavnkriovatkaa dopravn uzol medzi ulicamiBroadwayaSiedmou Avenue a rozprestiera sa od 42. po 47. ulicu na Manhattane. Patr medzi hlavn symboly New Yorku. Je to najpopulrnejie nmestie v New Yorku. Rone ho navtvi vye 39 milinov nvtevnkov. Je zaplnen divadlami, koncertnmi halami, luxusnmi hotelmi, centrlami nadnrodnch spolonost a samozrejme, mnostvom obchodov najrznejieho druhu.Na Times Square tie njdetemnostvo turistickch atrakci, jednou z tch novch je naprklad Mzeum voskovch figurn Madame Tussauds. Zaujmav je, e od februra minulho roka plat na celom Times Square zkaz fajenia - ak vs prichytia, e ste si napriek zkazu zaplili cigaretu, neminie vs pokuta 50 dolrov. Times Squre je tie znme vysvietenmimegaboardami a nenovmi reklamami.

4NEW YORKEmpire State Building102 poschod1931410 dn

Empire State Buildingje jeden z prvchmrakodrapovvSpojench ttoch. Budova m 102 poschod. Jej vstavba bola ukonen roku1931. Nachdza sa na ostroveManhattan. Empire State Building postavili za necelch 410 dn za cenu v prepote takmer 67 milinov . 5AMSTERDAM177 nrodnostCyklotrasyMetroLetisko

Amsterdam jehlavn mestoHolandska. Mesto bolo zaloen koncom12. storoiaako mal rybrska dedinka. ije v om 177 nrodnost, o z neho rob najmultikulturlnejie mesto na svete. Turistov do mesta lka bohat kultra, mnohmzeagalrie, ale i legalizovanprostitcia a predajmarihuanyv tzv.coffeeshopoch. Klasickm amsterdamskm dopravnm prostriedkom jebicykel. V meste je vybudovan rozsiahly systm cyklotrs a dopravnho znaenia pre cyklistov. Predpoklad sa, e v samotnom meste sa nachdza vye jednho milinabicyklov. Napriek tomu, ich krdee s pomerne astm javom a tak cyklisti pouvaj vek bezpenostn zmky. Bicykle sa tu zamykaj plne o vetkood dopravnch znaiek, zbradl a po mree kanla. Policajti Vm navye radi odpustia, ak mte na bicykli vypit. Okrem toho v Amsterdame premvaj aj tyri linkymetra, priom piata je vo vstavbe. Letisko je 4. najvie v Eurpe.6AMSTERDAMCoffee ShopyPovolen ahk drogyZkaz vyvania

V celom Holandsku je marihuana leglna. Priamo v Amsterdame s na to pecilne uren coffee shopy, kde sa d kpi maximlne 5 gramov marihuany, no vetky ostatn drogy s zakzan. Marihuana sa nesmie vyva za hranice.7AMSTERDAMAmsterdamsk kanly100 km4 hlavn kanlyObytn lny, hotely

Amsterdamsk kanlytvor viac ne sto kilometrovkanlov. V Amsterdame s tyri hlavn mestsk kanly. Bez vodnch kanlov by mesto zaliala voda. Ak sa chcete plavi kanlmi osamote, s tu dve monosti. Mete si vypoia plavidlo na pedlov pohon. Druhou monosou je vypoianie si malho lnu na elektrick pohon. Nachdzaj sa tu dokonca aj obytn lny a hotely na vode.8MILNOMesto mdyBohat kultrny ivotVysok ivotn rove

Milno patr k najbohatm mestm v Eurpskej nii. Je nazvan aj mestom mdy, pretoe je sdlom najznmejch mdnych znaiek. Milno je znme aj drahmi retaurciami, hotelmi, mestskmi parkami no aj galriami, mzeami i univerzitami.9MILNOMilnsky dm

Kresansk katedrlaGotick tlVeiky a pirly

Milnsky dm jegotickkatedrla. Je to sdlo milnskeho arcibiskupa. Druh najvia kresansk katedrla, ktor predbehla len Bazilika sv. Petra v Rme. Milnsky dm, po taliansky Duomo di Milano, sa nachdza na hlavnom nmest v Milne. Patr medzi najvie gotick stavby na svete a je tie jednou z najznmejch stavieb v Eurpe. Najvraznejm prvkom dmu s veiky apirly, ktorch celkov poet je 135 a vina znich meria 17 metrov. Najvyia znich m a 109 metrov ana jednej sa nachdza socha Madony. Strecha je sprstupnen aposkytuje chvatn vhad.10MILNONkupn centrQuadrilateralThe Galleria Vittorio Emanuelle II.La RinascenteSvojsk reim otvracch hodn

V Milne svoju kariru odtartovalo niekoko pikovch mdnych nvrhrov, ktor dnes patria k elite. Svoju kariru tu zaal Giorgio Armani, Miuccia Prada, nvrhrske duo Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferr aj Versace. Najvhodnejou oblasou na nkupy jetvr Quadrilateral, ktor je formovan ulicamiVia Montenapoleone,Via SantAndrea. alm nakupnm centrom jeThe Galleria Vittorio Emanuelle II.Dvojit kryt arkda, ktor patr medzinajstarie nkupncentr v Eurpe, ponka nielen mnostvo znakovch obchodov ako Prada i Louis Vuitton, ale aj tlov kaviarniky a retaurcie. obchody v Taliansku maj svojsk reim. Otvoren sod 9.30 a do 13.00. Po krtkej obednej sieste sa otvraj bu o 15.30 alebo o 16.00 a zatvraj o pol smej a smej. Niektor obchody s v nedeu zatvoren a otvraj zva a v pondelok poobede.11ZDROJEhttp://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_(mesto)http://sk.wikipedia.org/wiki/Times_Squarehttp://dromedar.topky.sk/cl/100179/168687/Amsterdamhttp://newyorkcity.sk/atrakcie/mrakodrapy/hearst-tower/http://sk.wikipedia.org/wiki/Amsterdamhttp://nizozemi.orbion.cz/amsterdam/pruvodce/coffee-shopy-a-marihuana-2412/http://www.amsterdam.info/sk/kanaly/http://sk.wikipedia.org/wiki/Via_Montenapoleonehttp://cestovanie.aktuality.sk/clanok/922/milano-kultura-moda-futbal/http://sk.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1nohttp://www.skrz.sk/milano-nakupovanie-letenky-hotely-a20-23-9-0-sk.htmhttp://dromedar.topky.sk/cl/11168/732951/CESTOVATELKA-Ako-nakupovat-v-Milanehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_Viktora_Emanuela_IIakujem za pozornos

Daniela Ulin, 3. D