Mehanizmi i profili za klizna vrata - · PDF fileMehanizmi i profili za klizna vrata EP-G/3 -...

Click here to load reader

 • date post

  22-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  384
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of Mehanizmi i profili za klizna vrata - · PDF fileMehanizmi i profili za klizna vrata EP-G/3 -...

 • M e h a n i z m i i p r o f i l i z a k l i z n a v r a t a

  E P - G V i s e a k l i z n a v r a t a s a u s p o r i v a i m a z a t r o j e v r a t a/ 3 -

  EP-G/3 Gornji i donji

  mehanizam za spoljanja vrata

  EP-G Gornja ina

  EP-G Donja ina

  EP-GPoklopac

  gornjeg mehanizmaspoljanjih vrata

  EP-G/3 Metalni mehanizam za izradu plakarskih vrata maksimalne nosivosti do 65kg.Uz 3 seta mehanizma za izradu troje kliznih vrata jednog plakara dobija se 6 usporivaa, to obezbeuje usporavanje vrata u svim pravcima. Gornji mehanizam ima osigura koji ne dozvoljava podizanje i ispadanje vrata. Gornji mehanizam moe da se podeava u rasponu od 18mm do 40mm, to omoguava izradu vrata razliite debljine i materijala - iverica, drveni ram ili aluminijumski ram predvien za staklenu ispunu debljine 4mm. Dodatna oprema za mehanizam EP-G/3 je obostrani usporiva - pozicioner za srednja vrata, koji se koristi po potrebi kod plakara sa troje kliznih vrata, dvoje unutranjih i jedna spoljanja. Maksimalna duina aluminijumske gornje i donje ine je 6m. Prodajne duine Al gornje i donje ine: 2m, 3m, 4m i 6m.

  ifra 3611

  mifra

  3610 m

  ifra

  3609 m

  1par/set

  1par/set

  EP-G/3 Gornji i donji mehanizam za

  unutranja leva vrata

  ifra

  set

  1par/set

  1par/set

  1par/set

  1par/set

  ifra

  set

  EP-G/3 Gornji i donji mehanizam za

  unutranja desna vrata

  ifra

  set

  1par/set

  1par/set

  1par/set

  4851

  4852

  4850

  EP-G/3 Obostrani usporiva

  ifra

  4853 kom.

 • M e h a n i z m i i p r o f i l i z a k l i z n a v r a t a

  E P - G V i s e a k l i z n a v r a t a s a u s p o r i v a i m a z a t r o j e v r a t a/ 3 -

  1 Standardna kombinacija opreme za 3 vrata - Dvoje unutranjih i jedna spoljanja sa usporivaima za svaka vrata. Srednja vrata imaju mogunost otvaranja samo u jednu stranu!

  Mesto ugradnje usporivaa

  ROLLER ROLLER

  Mesto ugradnje gornjih klizaa

  Mesto ugradnje usporivaa

  Mesto ugradnje gornjih klizaa

  ROLLER ROLLER

  2 Opciona kombinacija opreme za 3 vrata - Dvoje unutranjih i jedna spoljanja sa usporivaima za svaka vrata. Srednja vrata imaju mogunost otvaranja u obe strane, a obostrani usporiva - pozicioner, obezbeuje pozicioniranje srednjih vrata u zadatom poloaju!

  Obostrani usporiva - pozicioner srednjih vrata

  Ova rupa nije predviena za raf,

  u suprotnom e se pokidati !!!

  EP-G/3obostrani usporiva za

  spoljanja vrata

  ifra

  4853 kom.

 • M e h a n i z m i i p r o f i l i z a k l i z n a v r a t a

  E P - G V i s e a k l i z n a v r a t a s a u s p o r i v a i m a z a t r o j e v r a t a/ 3 -

  Raspon podeavanja18mm-40mmPodeavanje debljine vrata

  AL poklopac gornjeg mehanizmaspoljnih vrata

  Osigura koji spreavapodizanje i ispadanje vrata

  18mm 40mm

  Gornja ina rafise odozdo

  Donja ina rafise odozgo

  Raz

  dal

  jina

  od

  ko

  rpu

  sa d

  o p

  lafo

  na

  ne

  bi t

  reb

  alo

  da

  bu

  de

  man

  ja o

  d 1

  50m

  m.

  Instalacija i podeavanje Podeavanje vrata po visini

  Podeavanje debljine vrata

  Podeavanje vrata po visini

  Izraunavanje dimenzije korpusa i irine ispune

  1 Radioniki crte - Dimenzije

  Gornja ploa korpusa treba biti paralelna sa donjom ploom korpusa

  irina vrata: 500mm-1800mmVisina vrata: 800mm-2800mm

  Min.50 Min.50 Min.50 Min.50

 • M e h a n i z m i i p r o f i l i z a k l i z n a v r a t a

  E P - G V i s e a k l i z n a v r a t a s a u s p o r i v a i m a - m o n t a a/ 3 -

  Postavite gornje tokie unutranjih vrata na gornju inu

  Rukom izvucite donje tokie iz leita Gurnite vrata u nivou tokia i oni e upasti u inu

  GURNIVRATA

  Postaviti gornji toki spoljanjih vratana gornju inu

  Fino podeavanje vrata

  Fino podeavanje razmaka izmeu vrata

  Montaa unutranjih i spoljanjih vrata

  Rukom izvucite donje tokie iz leitaGurnite vrata u nivou tokia i oni e upasti u inu

  GURNIVRATA

  Procedura skidanja vrata: Uklonite osigura protiv ispadanja i podignite spoljanja vrata, donji tokii e automatski ispasti iz ine. Ponovite proceduru za skidanje unutranjih vrata.

 • (A) EP-G OP Al horizontale pune

  Duina: 1m-6mifra: 4181

  (D) EP-G OP Al pregradni profil

  Duina: 1m-6mifra: 4184

  (B) EP-G OP Al rukohvat obli

  Duina: 2,75m-5,5mifra: 4179

  (E) EP-G OP Al vezni profil

  Duina: 1m-6mifra: 4185

  (C) EP-G OP Al rukohvat ravni

  Duina: 2,75m-5,5mifra: 4180

  (G) EP-G OP Ispuna PVC

  Duina: 3mifra: 4186

  122,5

  9,5

  28,5 1

  6,5

  86,5

  122

  25

  28,5

  9,5

  49

  5,5

  16

  14,3

  28,7

  9,5

  23,5

  16,5

  11,32,5

  9,5

  28,7

  30,5

  4 4A

  A

  D

  E

  E

  B B

  Obli rukohvati sa obe strane Obli rukohvat na jednoj strani

  G

  4mm (staklo)49

  28,5

  49

  28,5

  30,5

  (A=D=E)=L-(14,3x2)B=H

  H

  L

  A

  A

  D

  E

  E

  B C

  4mm (staklo)

  (A=D=E)=L-(14,3+11,3)B=C=H

  H

  L

  EP-G OP Vezni elementifra: 4187

  Veznih elemenata16kom.

  Veznih elemenata16kom.

  Aluminijumski, PVC profili i dodatna oprema za izradu vrata od stakla

  16

  16

  16

  12

  irina ispune: L - 8 mmVisina ispune: H - 8 mm

  irina ispune: L - 8 mmVisina ispune: H - 8 mm

  11,314,3

  G

  Ako se koristi vezni profil (E),do stakla se postavljapenasta traka.

  PVC ispunu potrebno je skratiti na oznaenom mestu pre postavljanja u pregradni profil (D).

  M e h a n i z m i i p r o f i l i z a k l i z n a v r a t a

  E P - G P r o f i l i z a i z r a d u A l r a m a z a s t a k l e n a v r a t a d e b l j i n e 4 m m -

 • 46,5

  13

  13

  46,51313

  46,5

  Vezni element

  1 2 3

  Veznih elemenata10kom.

  (D) EP-G OP Al pregradni profil(A) EP-G OP Al horizontale pune (E) EP-G OP Al vezni profil

  M e h a n i z m i i p r o f i l i z a k l i z n a v r a t a

  E P - G P o v e z i v a n j e p r o f i l a i v e z n i h e l e m e n a t a -

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6