Medicatia SNC.ppt

of 59 /59
1. SUBST. CU ACŢIUNE ASUPRA SNC Substanţe depresoare ale SNC Substanţe excitante ale SNC Substanţe anestezice locale Substanţe antipiretice

Embed Size (px)

description

farmacologie

Transcript of Medicatia SNC.ppt

Page 1: Medicatia SNC.ppt

1. SUBST. CU ACŢIUNE ASUPRA SNC

• Substanţe depresoare ale SNC

• Substanţe excitante ale SNC

• Substanţe anestezice locale

• Substanţe antipiretice

Page 2: Medicatia SNC.ppt

2. Substanţe depresoare ale sistemului nervos central

– Substanţe narcotice: gazoase; volatile; nevolatile

– Substanţe hipnotice: derivaţi ai acidului barbituric; derivaţi ai magneziului

– Substanţe analgezice

– Substanţe sedative

– Substanţe tranchilizante: minore şi majore

Page 3: Medicatia SNC.ppt

3. SUBSTANŢE NARCOTICE • = anestezice generale - acţiune depresoare

asupra SNC

• Clinic narcoza se caracterizează prin: pierderea sensibilităţii, motricităţii voluntare, a reflexelor, a activităţii psihice şi relaxarea musculaturii striate

• Funcţiile vegetative rămân intacte

• Instalarea narcozei: excitaţie aparentă şi de analgezie; narcoză superficială şi narcoză profundă

Page 4: Medicatia SNC.ppt

4. Faza de excitaţie aparentă şi de analgezie

• Se produce depresarea centrilor durerii şi a celor inhibitori

• Centrii excitatori rămân neafectaţi• În această fază domină comportamentul de

animal excitat• Scoarţa cerebrală este cu precădere depresată

şi nu poate să mai exercite rolul coordonator asupra centrilor subcorticali

• Clinic excitaţia aparentă se poate observa bine la cabaline, carnivore şi rumegătoare mari, este de scurtă durată la suine şi lipseşte la păsări

Page 5: Medicatia SNC.ppt

5. Narcoza superficială

• Se manifestă prin adormirea animalului

• Sensibilitatea este mult diminuată, musculatura este relativ relaxată şi se pot realiza intervenţii de mică chirurgie

• Somnul nu este foarte profund şi poate să fie întrerupt de stimuli externi

• Substanţele narcotice depresează mai întâi encefalul, apoi măduva spinării şi în final bulbul rahidian

• Ritmul respirator şi pulsul scad

Page 6: Medicatia SNC.ppt

6. Faza de narcoză profundă• Se instalează atunci când substanţa narcotică a

atins nivelul maxim

• Se manifestă clinic prin dispariţia reflexelor importante

• Operaţiile de mare chirurgie se efectuează în prima parte a acestei faze

• În ultima parte a acestei faze pot să apară sincope respiratorii şi cardiace

Page 7: Medicatia SNC.ppt

7. Faza de narcoză profundă• Dacă se administrează doze toxice de narcotic,

se produce paralizia centrilor respirator şi vasomotor din bulb

• Sincopa respiratorie apare înaintea celei cardiace

• Dacă dispare reflexul cornean şi apare brusc midriaza înseamnă că animalul este foarte aproape de exitus (moarte).

• Revenirea din starea de narcoză se produce pe măsură ce narcoticul se metabolizează în organism

Page 8: Medicatia SNC.ppt

8. Substanţe narcotice

• Gazoase

• Volatile

• Nevolatile

Page 9: Medicatia SNC.ppt

9. Substanţe narcotice gazoase

• Protoxidul (monoxidul) de azot şi ciclopropanul• Protoxidul de azot (monoxidul de azot) - gaz

lichefiabil care după administrare produce narcoză rapidă însoţită de o analgezie apreciabilă. Se poate asocia cu oxigen, narcotice volatile, barbiturice sau opiacee

• Ciclopropanul - gaz lichefiabil, inflamabil şi exploziv. Se adm. în circuit închis şi se poate asocia cu oxigen şi barbiturice. Narcoza se instalează în 2-3 minute, iar analgezia se produce la o conc. de aprox. 1%.

Page 10: Medicatia SNC.ppt

10. Substanţe narcotice volatile

• Cloroform, eter, clorura de etil, halotan

• Se prezintă sub formă de lichide care la temperatura camerei se volatilizează uşor

• Se absoarbe pe la nivelul alveolelor pulmonare, trece în sânge, se distribuie în tot organismul şi în mod deosebit în ţesuturile bogate în lipide cum este SNC la nivelul căruia acţionează specific

Page 11: Medicatia SNC.ppt

11. Cloroform • Lichid limpede, incolor, volatil, cu miros

caracteristic, gust dulceag şi arzător, neinflamabil

• Chloroformium pro narcosi

• Nu se poate folosi la pisici şi bovine -produce congestie şi hipersecreţie la nivelul tractului respirator

• Produce infiltraţia grasă a ficatului, cordului şi imprimă miros neplăcut cărnii

Page 12: Medicatia SNC.ppt

12. Cloroform

• Pentru eutanasiere inj. i.nv sau i.c. 8-10 ml/câine

• În practică narcotic A.C.E. (1 p.alcool + 2 p. cloroform + 3 p. eter).

Page 13: Medicatia SNC.ppt

13. Eter

• Lichid limpede, incolor, volatil (vapori mai grei ca aerul), cu miros caracteristic şi gust arzător, răcoritor şi inflamabil.

• Eter anestezic, oficinal

• Acţiunea narcotică este mai slabă decât a cloroformului

Page 14: Medicatia SNC.ppt

14. Halotan (Narcotan)

• Lichid limpede, incolor, neinflamabil, fotosensibil, neexploziv, cu miros caracteristic aromatic, greu solubil în apă

• Se păstrează în sticle brune timp de 6 luni

• Se utilizează în asociere cu oxigen şi protoxid de azot

• Se recomandă ca prenarcoza să se efectueze cu neuroleptice sau barbiturice

• Foarte bun narcotic la porc şi găină

Page 15: Medicatia SNC.ppt

16. Substanţe narcotice nevolatile • Produc o foarte slabă excitaţie aparentă

• Acţionează un timp mai îndelungat deoarece se elimină mai lent din organism

• Se utilizează pentru realizarea narcozei superficiale, iar pentru realizarea narcozei profunde se adm. narcotice volatile

• La doze mici acţionează ca hipnotice, iar la doze mari ca narcotice

• În medicina veterinară: cloralhidrat, cloraloza, alcoolul etilic, uretan, ketalar, sombrevin

Page 16: Medicatia SNC.ppt

16. Cloralhidrat• Miros caracteristic de pepene galben, foarte

uşor solubil în apă. • Nu imprimă miros cărnii• Narcoza durează 30-120 minute• Se inj. strict i.v. sub formă de soluţii 15-20% • Per os şi per rectum soluţii 5% înglobat în

mucilagii• Animalul se autodozează în timpul administrării • Trezirea instantanee după inj. i.v. de cocaină

(la cal 0,3 g în 20 ml apă distilată)

Page 17: Medicatia SNC.ppt

17. Cloralhidrat

• Cloralhidrat + sulfat de magneziu (câte 0,08 g/Kg din fiecare) în soluţii de 10-15% şi se adm. i.v. = bună narcoză profundă

• La porc inj. i.p. 0,25 g/kg din soluţia 5%, lipseşte faza de excitaţie aparentă, iar narcoza durează aprox. 2 ore

• La câine faza de excitaţie aparentă este deosebit de intensă. Se utilizează în special pentru salvarea câinilor intoxicaţi cu stricnină, prin administrare pe cale i.p. în doză de 0,3 g/Kg sub formă de soluţie injectabilă 10%.

Page 18: Medicatia SNC.ppt

18. Cloraloza

• Este mai puţin toxică şi iritantă decât cloralhidratul

• La rumegătoare mici adm. i.v. soluţie 1% în doză de 0,03-0,05 g/Kg.

• La câine nu produce excitaţie aparentă, reflexele persistă, durata narcozei este de aprox. 2 ore, iar doza este de 0,11 g/Kg

• La iepuri sol. 1% adm. i.v. 0,12-0,15 g/Kg

Page 19: Medicatia SNC.ppt

16. Alcool etilic • Acţiune antiseptică, dezinfectantă şi narcotică

• Anestezic general, depresează centrii durerii şi induce faza de excitaţie aparentă

• Excitaţia aparentă este contracarată de excitanţii SNC (cafeina) care restaurează funcţiile centrilor nervoşi deprimaţi de alcool

• În doze mari produce narcoza superficială, iar în doze foarte mari narcoza profundă şi chiar exitus

Page 20: Medicatia SNC.ppt

20. Alcool etilic • Se absoarbe aproximativ 30% din stomac, iar

restul din intestinul subţire.

• Efectul apare în 15-30 minute

• Cea mai mare concentraţie sanguină se decelează la aproximativ o oră de la ingestie

• Laptele, grăsimile, mucilagiile şi zaharurile încetinesc absorbţia

Page 21: Medicatia SNC.ppt

21. Alcool etilic

• În organism, 90-98% din alcool se oxidează lent sub influenţa alcooldehidrogenazei hepatice şi se transformă în CO2 şi H2O cu eliberare de energie

• O parte din alcool se elimină ca atare prin respiraţie, urină, lapte şi sudoare.

• Intoxicaţiile acute se combat cu cafeină, pentetrazol, stricnină sau inhalaţii cu amoniac

• La rumegătoare mari, per os 1 ml/Kg sau i.v. 0,3-0,4 ml/Kg din soluţia 30%

Page 22: Medicatia SNC.ppt

22. Uretan

• Foarte bun narcotic pentru animalele de laborator

• IT mare• La câine efectul apare la 1-2 ore după

administrare şi durează 24-36 ore • Ca hipnotic la câine pe cale orală sau s.c. în

doză de 0,1-0,2 g/Kg, iar ca narcotic 1-1,6 g/Kg din soluţia 10-20%

• La cobai şi şobolani 5 ml din soluţia 10% pe cale s.c., la şoareci 0,2 ml /animal, iar la broaşte 2ml/animal

Page 23: Medicatia SNC.ppt

23. Ketalar (Ketamina) • Analgezie profundă şi somn superficial

• Adm. pe cale i.v. determină apariţia unui efect anestezic prompt care durează 10-15 minute

• Este preferat în caz de urgenţe pentru intervenţii rapide de scurtă durată

• La animalele mari doza 0,008 g/Kg, iar la cele mici de 0,002 g/Kg

Page 24: Medicatia SNC.ppt

24. Sombrevin (Epontol)

• Induce narcoză superficială însoţită de hipotensiune pasageră, hiperpnee iniţială şi apoi hipoventilaţie

• Narcoza durează 3-5 minute. La capre şi câini durează 20 minute. La rumegătoare mari se adm 0,015 g/Kg, iar la animale mijlocii şi câine 0,02-0,03 g/Kg din soluţia 0,1%, inj. i.v.

Page 25: Medicatia SNC.ppt

25. SUBSTANŢE HIPNOTICE

• Exercită acţiune deprimantă asupra SNC şi favorizează instalarea somnului fiziologic şi a schimburilor nutritive din ţesutul nervos

• Inhibiţie de protecţie prin care se reglează schimburile biochimice din ţesutul nervos şi din întregul organism

• Unele substanţe hipnotice au şi acţiune anticonvulsivantă sau/şi analgezică

Page 26: Medicatia SNC.ppt

26. Hipnotice. Derivaţi ai acidului barbituric

• În funcţie de doză acţionează ca liniştitoare, hipnotice sau narcotice

• Unii derivaţi au şi acţiune analgezică de mică intensitate

• Sunt antagonişti ai substanţelor excitante ale SNC şi sunt foarte utile în tratamentul stărilor convulsivante

• Unele substanţe barbiturice au şi acţiune antispasmodică asupra musculaturii netede vasculare, intestinale şi uterine

Page 27: Medicatia SNC.ppt

27. Barbital (Veronal) • Acţiune sedativă şi hipnotică în tratamentul

epilepsiei, eclampsiei şi formei nervoase din jigodie la câine la care se adm. 0,05-0,3g/ animal

• În doză de 0,1-0,2g/Kg determină instalarea somnului îndelungat

• Barbitalul sodic sol. inj. şi se adm. i.v. sau i.m.

• Preparatul Antimigrin (Veropirin) comprimate (barbital + aminofenazonă) acţiune analgezică, antipiretică, antimigrenoasă şi slab psihomotorie

Page 28: Medicatia SNC.ppt

28. Fenobarbitalul (Luminal)

• Acţiune sedativă, hipnotică, anticonvulsivantă şi antispasmodică periferică (efect vasodilatator)

• Induce instalarea somnului care durează aproximativ 8 ore.

• Fenobarbitalul sodic sol. inj. 10%.

• La suine, ovine şi câine în tratamentul stărilor de excitaţie 0,01-0,03g/Kg.

Page 29: Medicatia SNC.ppt

29. Pentotalul (Tiopental)

• Narcoza se instalează în decurs de 30-40 secunde, faza de excitaţie este minimă, analgezia moderată şi miorelaxarea slabă

• Se foloşeste pentru narcoza de scurtă durată (aprox. 15 minute) sau pentru preanestezie

• Sol. inj. 5%, i.v. 0,01-0,015g/Kg la animale mari, 0,008-0,01g/Kg la porcine şi 0,015-0,03g/Kg la câini şi pisici

Page 30: Medicatia SNC.ppt

30. • Pernoctonul sol. inj. 10% la câine 1ml/minut =

narcoza superficiale 2-3 ore. Dacă anterior se administrează o doză de morfină se poate elimina faza de excitaţie aparentă. La câine, pisică şi iepure doza este de 0,025g/Kg.

• Eunarconul (Pronarcon) sol. Inj. 10% i.v. lent. Narcoza durează aproximativ 15 minute şi nu apare faza de excitaţie aparentă. La porc doza este de 0,01-0,02g/Kg, iar la câine de 0,03g/Kg.

• Brevinarconul (Inactin, Venobarbital) narcoza durează aproximativ 15 min. Nu determină faza de excitaţie aparentă. La ovine 0,015-0,02g/Kg şi se asociază obişnuit cu scopolamina, iar la câine doza este de 0,025-0,04g/Kg.

Page 31: Medicatia SNC.ppt

31.

• Kemital (Intranarcon) sol. .inj. 10% lent pe cale intravenoasă 0,002g/Kg la porc, 0,005g/Kg la câine şi 0,001g/Kg la pisică. Narcoza durează 15-20 min. Nu apare faza de excitaţie aparentă. La animalele mari se recomandă să se asocieze cu Anavenol care acţionează asupra centrilor nervoşi din măduva spinării determinând paralizia membrelor, apoi a trunchiului şi în final a gâtului şi capului. Narcoza este urmată de somn postnarcotic sau numai de o stare de somnolenţă

Page 32: Medicatia SNC.ppt

32. Derivaţi ai magneziului• Parenteral hipnotic sau narcotic în funcţie de

doză• Acţiune deprimantă asupra encefalului şi

măduvei spinării • Creşte sensibilitatea muşchiului cardiac la

acţiunea acetilcolinei • Determină hipotensiune prin vasodilataţie

periferică • Acţiune inhibitoare asupra funcţiilor secreto-

motorii din tractul digestiv

Page 33: Medicatia SNC.ppt

33. Derivaţi ai magneziului

• Sulfatul de magneziu sol. 25% inj. s.c. hipnotic şi sedativ 100-200ml la animalele mari şi de 10-20 ml la câine în 2-3 puncte separate deoarece soluţia este iritantă. La iepure 5ml/animal. Acţiunea apare 30 minute după administrare şi durează aprox. 2 ½ ore.

• În colici sol. saturată (64,6%) inj. i.v. 20-50ml la animalele mari.

• Eutanasiere câini şi pisici în afecţiuni incurabile i.v. sol. saturată (64,6%) în doză de 5-15g substanţă activă pe animal

Page 34: Medicatia SNC.ppt

34. SUBSTANŢE ANALGEZICE

• Se combate durerea prin depresarea centrilor durerii, a căilor talamo-subcorticale de transmitere a durerii, precum şi a altor centri nervoşi

• Acţionează şi ca substanţe behice, antipiretice, antiflogistice şi hipotensive

• Opiul şi succedaneele lui şi unele analgezice de sinteză

Page 35: Medicatia SNC.ppt

35. Opiu (Laudanum) • Se extrage din capsulele imature ale macului

de grădină – Papaver somniferum

• Drogul oficinal conţine cel puţin 11% morfină şi se prezintă sub formă de turte de culoare brună cu urme de fructe şi frunze

• Are acţiune halocinogenă-încadrat în categoria stupefiante

Page 36: Medicatia SNC.ppt

36. Opiu

• Pulberea de opiu oficinală conţine 11% morfină, se păstrează la Venena şi se prezintă sub formă de boluri sau pilule

• Tinctura de opiu 1% oficinală se păstrează la Venena şi se adm. sub formă de breuvaj

• Siropul de opiu conţine 5% tinctură de opiu şi se păstrează la Separanda;

• Opiul concentrat conţine 50% morfină şi se păstrează la Venena

Page 37: Medicatia SNC.ppt

37. Clorhidratul de morfină • Morfina exercită în organism acţiune foarte

complexă: depresează unii centri nervoşi şi excită pe alţii, are acţiune anticolinesterazică (produce vomă şi defecaţii)

• În practică se foloseşte pentru acţiunea analgezică. La om produce euforie

• La om - obişnuinţa (în organism se formează un factor antagonic faţă de morfină, iar noua doză trebuie să fie mai mare pentru a produce acelaşi efect ş.a.m.d. până se instalează intoxicaţia cronică)

Page 38: Medicatia SNC.ppt

38. Clorhidratul de morfină • La câine clorhidrat de morfină + atropina sau

scopolamina pentru a induce narcoza de bază după care se adm. narcotice volatile sau nevolatile. sol. 1-2% câte 0,005-0,01g/Kg.

• Morfina se foloseşte ca antidot în caz de intoxicaţie cu atropină (efect anticolinesterazic parasimpaticomimetic)

Page 39: Medicatia SNC.ppt

39. Clorhidratul de hidromorfonă (Hidromorfon)

• Acţiune analgezică şi euforizantă mai puternică decât a morfinei

• Hidromorfon-atropină (2‰ hidromorfon şi 0,3‰ atropină) fiole de 1 ml

• Hidromorfon-scopolamină (2‰ hidromorfon şi 0,3‰ scopolamină) fiole de 1 ml, la câine 0,1-1ml/animal.

Page 40: Medicatia SNC.ppt

40. Clorhidrat de codeină

• Se păstrează la Separanda

• Codeina are acţiune analgezică şi behică dar nu aşa de intens ca morfina.

• Acţiune antitusivă în terapia unor laringite şi bronşite care se manifestă prin tuse epuizantă

• Sirop sau breuvaj per os 0,1-0,3g/zi/animal la animalele mari, în bol de carne 0,02-0,1g/zi/animal la câine, în 2-3 reprize/zi

Page 41: Medicatia SNC.ppt

41. Analgezice

• Clorhidratul de etilmorfonă (Dionina) soluţie apoasă 2-5% se utilizează în oftalmologie în tratamentul iritelor, blefaritelor şi/sau conjunctivitelor

• Heroina (Diamorphin, Diacetylmorphin) acţiune analgezică rapidă dar nu atât de intensă ca a morfinei

• Apomorfina în doze mari are acţiune vomitivă, iar în doze mici expectorantă.

Page 42: Medicatia SNC.ppt

42. Analgezice de sinteză cu nucleu morfinic

• Mialgin produs de sinteză al morfinei. Sol. Inj. Se păstrează la Venena. Acţiune analgezică de scurtă durată (2-4 ore)

• Sintalgon (Metadona) Are acţiune analgezică mai intensă decât a morfinei şi depresează mai puţin centrul respirator. Are acţiune antispasmodică moderată. Pentru ai contracara acţiunea parasimpatică centrală se asociază cu un parasimpaticolitic.

Page 43: Medicatia SNC.ppt

43. Substanţe antihistaminice

• Fentanil (Sublimaze) Are acţiune analgezică mai intensă decât a morfinei dar de scurtă durată. Se utilizează împreună cu droperidolul în neurolepanalgezie.La câine i.v. 0,1-1mg/Kg.

• Pentazocina (Fortral) are acţiune analgezică mai slabă decât morfina dar nu determină apariţia obişnuinţei. Are şi acţiune sedativă centrală. Clorhidrat de pentazocină comprimate şi fiole cu pentazocină lactat 3% solutie injectabilă

Page 44: Medicatia SNC.ppt

44. Analgezice de sinteză cu nucleu izochinoleinic

• Narcotina (Noscapina) Clorhidrat de

noscapină, oficinal, care are acţiune antitusivă energică şi stimulentă a centrului respirator. Se păstrează la Separanda. În comerţ se găseşte preparatul Tusan compr. 0,01g şi 0,05g care se recomandă să se folosească ca behic central, slab bronhodilatator şi stimulent respirator. La câine se administrează de 2-3 ori pe zi în doză de 0,002-0,01g/animal.

Page 45: Medicatia SNC.ppt

45. Analgezice de sinteză cu nucleu izochinoleinic

• Papaverina derivat al opiului. Clorhidrat de papaverină se păstrează la Separanda. Sol. inj. 4% în fiole de 1 ml şi comprimate a 0,1g

• Acţiune antispasmodică directă asupra musculaturii netede din toate organele şi a vaselor inclusiv coronare.

• Per os are acţiune anestezică asupra mucoasei digestive

Page 46: Medicatia SNC.ppt

46. Papaverina

• La rumegătoare şi cabaline 0,2-0,5g/animal inj. s.c., pe cale orală 0,02g/animal sau intravenos 0,01g/animal la câine fracţionat de 3-4 ori/zi

• Lizadon comprimate (0,04g papaverină clorhidrică + 0,0004g atropină sulfurică + 0,03g luminal + 0,15g piramidon)

• Lizadon supozitoare (papaverină clorhidrică 0,03g + atropină sulfurică 0,0003g + luminal 0,02g) şi are acţiune antispasmodică, sedativă, analgezică, antisecretorie şi antiinflamatoare

Page 47: Medicatia SNC.ppt

47. SUBSTANŢE SEDATIVE

• Sedative sau liniştitoare în stări de surescitare, nevroze, epilepsie, forma nervoasă a jogodiei, nimfomanie şi ca anafrodisiace

• Bbromuri. Se absorb uşor din tractul digestiv efect lent şi de durată. Cumulare

• Bromurile produc sedaţie prin excitarea centrilor nervoşi inhibitori restabilind echilibrul dintre centrii nervoşi.

• Bromura de calciu sol. Inj. 10% fiole 10 ml i.v. 10-25g la animalele mari şi 0,2g la cele mici

Page 48: Medicatia SNC.ppt

48. SUBSTANŢE SEDATIVE • Valeriana (Odolean) în uleiul eteric se găseşte

borneol. Borneolul produce sedaţie mai ales în cazul animalelor surescitate

• La pisică produce surescitare intensă.

• În combaterea tahicardiei deoarece deprimă uşor interoceptorii prezenţi în organele interne.

• În hiperperistaltismul tractusului digestiv.

• Tinctura alcoolică de valeriană şi tinctura eterată de valeriană - breuvaj 5-20ml la animalele mari şi 0,5-2ml la câine.

Page 49: Medicatia SNC.ppt

49. SUBSTANŢE TRANCHILIZANTE

• Substanţele tranchilizante au acţiune liniştitoare asupra sferei psihice producând liniştirea animalului agitat (tranquillus = liniştit).

• Tranchilizante minore (ataractice sau anxiolitice)

• Tranchilizante majore (neuroleptice sau neuroplegice)

• Acţionează prin blocarea transmiterii sinaptice (efect neuroplegic) până la nivel subcortical, astfel că influxul nervos de la periferie nu mai ajunge la analizatorul cortical

Page 50: Medicatia SNC.ppt

50. Tranchilizante minore

• Majoritatea tranchilizantelor minore sunt benzodiazepine (diazepam, clordiazepam, oxazepam, medazepam, nitrazepam), alcooli alifatici (meprobamat) sau derivaţi difenilmetanici (hidroxizin).

• Diazepam (Valium) oficinal este un tranchilizant cu acţiune miorelaxantă, anticonvulsivantă şi uşor parasimpaticolitic. În tratamentul stărilor de agitaţie, pentru a putea realiza contenţia în intervenţii chirurgicale, prevenirea stresului de transport, lotizare etc.

Page 51: Medicatia SNC.ppt

51. Tranchilizante minore

• Medazepam (Rudotel) are acţiune liniştitoare şi de reechilibrare vegetativă. Se recomandă să se administreze la câini în doză de 0,02g/animal/zi.

• Nitrazepam (Mogadon) produce somn profund şi de durată, aproximativ 6-8 ore. Are acţiune sedativă şi anticonvulsivantă şi potenţează acţiunea altor analgezice şi sedative. Se administrează la câine în doză de 0,005-0,01g/animal.

Page 52: Medicatia SNC.ppt

52. Tranchilizante minore • Meprobamat tranchilizant şi miorelaxant de

durată medie (4-6 ore). La suine administrat per os în doză de 0,004g/Kg de 1-3 ori/zi, la câini şi pisici în doză de 0,01g/Kg de 1-3 ori/zi

• Hidroxizin (Atarax) acţiune anxiolitică, slab antiseptică, antihistaminică, depresoare apreciabilă asupra centrilor vomitiv şi termoregulator şi din acest motiv se aseamănă şi cu tranchilizantele majore. Are şi acţiune antiaritmică cardiacă de tip chinidinic şi potenţează acţiunea anticoagulantelor de tip cumarinic. La câine se administrează per os în doză de 0,025-0,1g/animal

Page 53: Medicatia SNC.ppt

53. Tranchilizante majore

• Clordelazin (Clorpromazina) Are acţiune neuroleptică, sedativă, hipnotică, analgezică, antiemetică, antipririginoasă, ganglioplegică şi anestezică locală. Nu deprimă centrul respirator şi are toxicitate mică. Efect 4-6 ore.

• În tetanii, surescitări, animale retive, şoc şi stări pruriginoase

• Se adm. i.v., i.m. sau per os în doză de 0,001g/Kg la animale mari, 0,001-0,002g/Kg la animale de talie mijlocie şi 0,002-0,003g/Kg la animale mici

Page 54: Medicatia SNC.ppt

54. Tranchilizante majore

• Romtiazin (Promazina) Acţiune sedativă, antispasmodică şi antivomitivă. Se adm. i.m. 0,02-0,006g/Kg la animalele mari, 0,05-0,01g/Kg la câine şi pisică de 2 ori/zi.

• Levopromazina (Nozinan). Acţionează ca analgezic, tranchilizant şi antihistaminic. Se poate adm. i.v, i.m. sau per os.

Page 55: Medicatia SNC.ppt

55. Tranchilizante majore • Combelen Tranchilizare scroafe care nu lasă

purceii să sugă, fetofagie şi tratament antistres. Sol. Inj. 1% 0,5-1ml/100Kg i.m. sau i.v. la cabaline, 1-3 ml/100 Kg la bovine, 1ml/10Kg la ovine, 0,5-2ml/10Kg la suine şi 0,05 ml/Kg la carnasiere.

• Trifluperazina (Stelazin) este oficinală şi se păstrează la Separanda. Induce efecte neuroleptice şi antihistaminice foarte energice. Pentru combaterea stărilor de nevroză, vomituriţie adiministrată pe cale parenterală sau per os în doză de 0,0001g/Kg

Page 56: Medicatia SNC.ppt

56. Tranchilizante majore• Proclorperazina (Emetiral) Are acţiune

tanchilizantă majoră şi antiemetică (antivomitiv).• Perfenazina (Trilaton) tranchilizant şi antiemetic

la câine• Rezerpina (Raunervil) hipotensiv, neuroleptic şi

antipsihotic. Hiposerpil compr. acţionează ca hipotensiv de lungă durată (1-6 săptămâni). Reunervil fiole 1 ml cu soluţie 2,5% hipotensiv, vasodilatator, tranchilizant şi neuroleptic. Hipazin conţine rezerpină şi dihidralazină (Hipopresol) şi se foloseşte ca hipotensiv

Page 57: Medicatia SNC.ppt

57. Tranchilizante majore

• Droperidol acţiune rapidă şi de scurtă durată (maxim 1 oră). Are şi acţiune antiemetică. În asociere cu fentanilul se utilizează în neuroleptanalgezie. Sol. Inj. 2,5‰ în fiole de 10 ml şi se adm. i.m. sau i.v.

Page 58: Medicatia SNC.ppt

58. Tranchilizante majore

• Stresnil (Azaperona) în prevenirea stresului de transport, fetofagiei şi pentru tranchilizare înainte de operaţii chirurgicale sau recoltări de sânge. Efectul se instalează în 10-15 minute şi durează câteva ore. Flacoane a 20 ml cu soluţie injectabilă 4%.

Page 59: Medicatia SNC.ppt

59. Tranchilizante majore

• Rompun (Xilazina) neurolepanalgezic la bovine. Are şi acţiune anestezică locală, miorelaxantă şi antispasmodică. Poate să stimuleze uterul gestant. Produce şi hipotensiune, hiperglicemie şi glicozurie. Inj. i.m. efectul se instalează în 5-10 minute şi durează 1-5 ore. Pentru a se obţine sedaţie pronunţată, analgezie şi relaxare evidentă doza este de 0,5 ml din soluţia 2%/100Kg. Pentru a se obţine narcoza se administrează 1ml din soluţia 2%/100Kg.