Matka agentit - Tapiolan

1
2 KULTTUURI, ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA Syksy saa tulla... Ihanaa muotia naisille (myös reiluja kokoja) Ainoa kauppakeskus Tapionaukio 9 (Fazerin vieressä) Ruoholahden kauppakeskus Itämerenkatu 21 katutaso www.peuramoda.com Dosentti, lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri Minna Maria Raivio, Dr. Geri Oy Terveystalo Kamppi, Kirkkonummi ja Lahti ajanvaraus p.030 6000 Orton, ajanvaraus p.09 47482705 www.geri.fi Erityisosaamisena muistisairaudet, ikääntyneiden psyykkiset oireet, monilääkitys, kuntoutus, omaishoitotilanteet Mahdollisuus omaan, pysyvään erikoislääkäriin Läheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle Ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä – huolehdi itsestäsi ajoissa ”Se hyvä – missä se on?” www.sro.fi Sana soi-ilta Suomen Raamattu- opistolla Kauniaisissa ti 3.10. klo 19 Mukana Pauli Tuohioja ja Case4you- lauluryhmä, Anne Pohtamo ja Kari Jutila. Vapaa pääsy! Kirjapöytä. Teetupa. Tulevat illat ja vieraat: 7.11. Eija Merilä 5.12. Joulumyyjäiset (klo 16–19) ja joululauluilta 9. ja 10.12. Joulumyyjäiset Syyskausi alkaa Hevosenkengäs- sä jännittävissä merkeissä. Uuden ensi-illan Mimmi Lehmä ja Varis lisäksi aletaan rakentaa uudisra- kennusta Juhannusmäelle, lähde- tään jouluksi Japaniin, käynniste- tään Viro-Suomi yhteistyö, esiin- nytään pitkästä aikaa säännöllisesti pääkaupungin ytimessä, Helsingin Kaupunginteatterissa, startataan vauvateatteri sekä toivotetaan Sa- tupäivä takaisin satujen kotiin He- vosenkenkään. Mimmi lehmä ja Varis on syk- syn ensi-ilta kotinäyttämöllä. Myös kiertävän esityksen on oh- jannut ensimmäisenä ohjauksenaan Hevosenkenkään Olka Horila. Esi- tys on interaktiivinen, uutta He- vosenkengässä, ja aktivoi katso- jaa omien tunteiden äärelle vuoro- vaikutteisesti näytelmän henkilöi- den kanssa. Lavastus on Annukka Pykäläisen, musiikki Ari Outilan, nuket on valmistanut Fanni Lieto, valosuunnittelu on Veijo Lindel- lin ja näyttelijöinä ovat Krista Put- konen-Örn vuorotellen Outi Haa- ranen-Halmeen kanssa sekä Ante- ro Nieminen. Keväällä 2018 esitys saa ruotsinkielisen ensi-illan. He- vosenkengällä on jatkuvasti ohjel- mistossa ruotsinkielisiä esityksiä. Usein kiertueilla esitetään sama näytelmä kummallakin kotimaisel- la kielellä ja samoilla näyttelijöillä. Juuri Ruotsin kiertueelta ko- tiutunut Patrik Draken ohjaama Kummituskekkerit juhlistaa Ju- hannusmäellä Halloween-aikaa. Esityksen herkullisissa rooleissa nähdään Eero Ahre ja Pekka Hei- man. Esityksiin liittyy teatteriku- raattorin pitämät työpajat, joissa as- karrellaan lasten kanssa aiheeseen sopivasti naamioita, kummituksia jne. Kummituskekkerit aloittaa sit- ten Viro-Suomi yhteistyön. Tartos- sa on Lelumuseo-teatteri konsepti vähän samaan tyyliin kuin meillä. Lokakuussa pääsemme tuomaan Hevosenkengän tutuksi tartolai- sille lapsille. Meillä on siellä esitys- ten ja työpajojen lisäksi myös Le- lumuseomme näyttely. Hurjaakin hurjemman suosion saanut, hittien hitti, Tatu ja Patu supersankarei- na tulee taas! Suositun lastenkirjan pohjalta Katja Krohnin dramatisoi- ma ja ohjaama ratkiriemukas esitys palaa ohjelmistoon 4.11. Edellinen kausi myytiin loppuun ja esitystä on kovasti kysytty. H.C. Anderse- nin klassikko Lumikuningatar pa- laa joulunäytelmäksi jouluasuiseen tunnelmalliseen teatteriin. Lumiku- ningatar on myös Hevosenkengän lasten itsenäisyyspäivän juhlaesi- tys Suomi 100 vuotta juhlassam- me Juhannusmäellä 5.12. Arvokas- ta, tunnelmallista ja hauskaa on tie- dossa! Hyberkybermies jakaa kai- kille lapsille kunniamerkin! Tammi- kuussa 2018 Lumikuningatar vie- railee Lahdessa Lahden konsert- titalossa viikon ajan siten, että esi- tyksen musiikin soittaa Lahti Sin- fonia. Tämä on meille uusi alueval- taus. Kani Untuvakerä vierailee lo- kakuun Helsingin kaupunginte- atterissa. Näytelmän kaikki roo- lit esittää Outi Haaranen-Halme. Esityksen on ohjannut Kirsi Siren ja lavastus ja nuket ovat Ulla Vaa- jakallion. Ensiteatteria on myöskin vauvateatteri, jonka esitykset ovat Juhannusmäellä 18. -19.10. Näyt- telijä Eero Ojalan toteuttaman esi- tyksen perustana on aistihavaintoi- hin ja rytmiikkaan pohjautuva esi- neteatterimainen ilmaisu. Jouluna- jan teatteri vierailee jälleen 12 ker- taa Maalaishiiri ja Kaupunkilais- hiiri esityksellään Japanissa, Yoko- sukan, Ebinan ja Kawasakin kau- pungeissa. Satupäivä on vakiintu- nut suosituksi tapahtumaksi 18. 10. Sadun päivänä ja siihen osallistui viime vuonna 108 tapahtumajärjes- täjää 42 eri paikkakunnalla. Hevo- senkenkä alkaa nyt toimia pääjär- jestäjänä yhdessä Satupäivän laaja- alaisen toimikunnan kanssa. Kaik- ki halukkaat voivat ryhtyä tapah- tumajärjestäjiksi. Monivuotinen haaveemme Tus- culum -talo taideterapialle, vau- vateatterille ja runoudelle toteu- tuu. Kovasta tilanahtaudesta ja es- teellisestä kulusta kärsinyt suosit- tu ja tuloksekas taideterapiamme saa oman rakennuksen Juhannus- mäen pihapiiriin. Yksi pieni puna- multainen rakennus syntyy täyden- tämään inspiroivaa miljöötä. Toi- vomme, että keväällä päästään viet- tämään rakennuksessa avajaisia! Rakennuskustannuksista vastaa- vat Espoon kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Rakennus on hienosti suunniteltu sopimaan aamupäivisin vauvateatterille, ilta- päivisin ja iltaisin taideterapiaryh- mille ja aina silloin tällöin teatterin käynnistämille runoilloille – Runo on vapaa! Arkkitehtisuunnittelusta vastaa A-Konsultit, pääsuunnitteli- jana Jyrki Isoaho. Rauhan, taiteen ja hiljaisuuden tyyssijaa toivomme talostamme – nimensä, Tusculum, mukaisesti, sanoo Hevosenkengän teatterinjohtaja Kirsi Siren. Teatte- ri Hevosenkengän lipunmyynti: Li- put alkaen 11,50 €/hlö, arki aamui- sin ohjaajat ja opettajat 3,5 €/hlö. Varaukset teatterin toimistolta arkisin klo 8-16, puh. 09 4391 220, www.hevosenkenka.fi, hevosen- [email protected] tai www. lippu.fi Hevosenkenkä on myös Facebookissa, Twitterissä, Instag- ramissa ja You Tubessa! Eva Kivilaakso-Wellmann Estradilla osa Hevosenkengän ohjelmiston Tatu ja Patu supersankareina, Kummituskekkerit ja Lumiku- ningatar valovoimaisia hahmoja ja esiintyjiä. Teatteri Hevosenkengässä uusi ensi-ilta Mimmi ja Varis ja lastenteatteri laajentaa! Vasemmalta Mimmi Lehmä ja Varis ensi-illan näyttelijät Krista Putkonen-Örn sekä Antero Nieminen, teat- terinjohtaja Kirsi Siren ja esityksen ohjaaja Olka Horila. HELSINKI, Teollisuuskatu 21 – [email protected] VAPAA-AJAN MATKAT puh. 010 321 2800 – VARAA MATKASI 24H – www.matka-agentit.fi Puh. hinnat 8,28 snt/min (+alv 24 %). Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket jne. MEILTÄ MYÖS LIITTYMÄLENNOT/JUNALIPUT –KYSY LISÄÄ! Matka agentit Suomalainen matkanjärjestäjä JOULUN AJAN MATKAT TALLINNASSA: Tannhäuser-OOPPERA 11.-12.11. alk. 150,- Mamma Mia –MUSIKAALI 11.-12.11. alk. 180,- Sarah Brightmanin ja Gregorian-yhtyeen JOULUKONSERTTI 24.-25.11. 170,- Figaron häät –OOPPERA 2.-3.12. alk. 150,- Les Miserables –MUSIKAALI 9.-10.12. alk. 165,- Pähkinänsärkijä-BALETTI 9.-10.12. alk. 150,- TARTOSSA: Les Miserables-MUSIKAALI 24.-26.11. alk. 275,- Matkalla myös Tarton kiertoajelu, aterioita. Riika 22.-26.12. alk. 375,- Kiertoajelu, vanhankaupungin kävelykierros, lyhyt urkukonsertti Tuomiokirkossa, retki Rundalen ja Mezotnen palatseihin. Puolihoito. Pärnu/kylpylä Tervis Spa 23.-26.12. 290,- Puolihoito. Pärnu/kylpylä Tervise Paradiis – mainio paikka myös lapsille! 23.-26.12. 350,- lapsi (2-15 v.) 175,- Puolihoito. Cantervillan kartano 23.-26.12. 360,- Otepään kierros ja joulukirkko, retki Hellenurmen myllylle. Puolihoito. Tartto 23.-26.12. 325,- Kiertoajelu, vierailu Alatskiven linnassa. Puolihoito. Gaalakonsertti ja tanssiaiset Tallinnassa 31.12.-1.1. 230,- MUSIIKKIA JA TEATTERIA Makusi mukaan maailmalle -laivalla Vuoden Sillanrakentaja voi olla es- poolainen henkilö, yhteisö, yritys tai järjestö, joka tekee parhaansa palvel- lakseen ruotsinkielisiä asiakkaita tai jäseniä heidän äidinkielellään. Missä pyritään mielestäsi palvelemaan hy- vin myös ruotsiksi? Onko jokin yri- tys tai muu yhteisö kunnostautunut erityisen hyvin ruotsinkielisten asiak- kaiden palvelemisessa? Tee ehdotus ja perustele mik- si juuri sinun ehdottamasi henkilö, yritys tai yhdistys olisi Vuoden sil- lanrakentaja -nimityksen arvoinen! Valinnan suorittaa Espoon kaupun- gin Svenska rum -lautakunta. Voitta- ja julistetaan tiistaina 7.11.2017 kello 17.30 Vindängenin Folkhälsan-talos- sa Espoossa. Lähetä ehdotuksesi vii- meistään 8.10.2017 osoitteeseen Es- poon kaupunki, Ruotsinkieliset si- vistyspalvelut, PL 32, 02070 ESPOO, tai sähköpostilla osoitteeseen camilla. [email protected]. Muis- ta liittää ehdotukseen sekä omat että ehdokkaan yhteystiedot! Nuori Espoo -kiertue 2017 Nuori Espoo -tapahtumakiertue 2017 tuo 21 tapahtuman verran kivaa tekemistä eri puolille Espoota. Kiertueen käynnisti Nuori Espoo Live 26.8. ja se huipentuu 5. joulukuuta Nuori Espoo Party Zonen ilotulitukseen. Luvassa on todella monipuolista ohjelmaa ja huippuesiintyjiä. Tuu mukaan! Tapahtumien tarkemmat tie- dot löytyvät https://www.facebook.com/pg/nuoriespoo/events/ Kenestä Vuoden Sillanrakentaja 2017?

Transcript of Matka agentit - Tapiolan

Page 1: Matka agentit - Tapiolan

2

Lähiseudun AsiakaslehtiKUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

KULTTUURI, ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA

Syksysaa tulla...Ihanaa muotia naisille(myös reiluja kokoja)

Ainoa kauppakeskusTapionaukio 9 (Fazerin vieressä)Ruoholahden kauppakeskusItämerenkatu 21 katutasowww.peuramoda.com

Dosentti, lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäriMinna Maria Raivio, Dr. Geri Oy Terveystalo Kamppi, Kirkkonummi ja Lahtiajanvaraus p.030 6000Orton, ajanvaraus p.09 47482705www.geri.fiErityisosaamisena muistisairaudet, ikääntyneiden psyykkiset oireet, monilääkitys, kuntoutus, omaishoitotilanteetMahdollisuus omaan, pysyvään erikoislääkäriinLäheiset ovat tervetulleita mukaan vastaanotolle

Ikäänny arvokkaasti asiantuntevissa käsissä – huolehdi itsestäsi ajoissa

”Se hyvä – missä se on?” www.sro.fi

Sana soi-ilta Suomen Raamattu-opistolla Kauniaisissa ti 3.10. klo 19 Mukana Pauli Tuohioja ja Case4you- lauluryhmä, Anne Pohtamo ja Kari Jutila. Vapaa pääsy! Kirjapöytä. Teetupa.Tulevat illat ja vieraat:• 7.11. Eija Merilä• 5.12. Joulumyyjäiset (klo 16–19)

ja joululauluilta• 9. ja 10.12. Joulumyyjäiset

Syyskausi alkaa Hevosenkengäs-sä jännittävissä merkeissä. Uuden ensi-illan Mimmi Lehmä ja Varis lisäksi aletaan rakentaa uudisra-kennusta Juhannusmäelle, lähde-tään jouluksi Japaniin, käynniste-tään Viro-Suomi yhteistyö, esiin-nytään pitkästä aikaa säännöllisesti pääkaupungin ytimessä, Helsingin Kaupunginteatterissa, startataan vauvateatteri sekä toivotetaan Sa-tupäivä takaisin satujen kotiin He-vosenkenkään.

Mimmi lehmä ja Varis on syk-syn ensi-ilta kotinäyttämöllä. Myös kiertävän esityksen on oh-jannut ensimmäisenä ohjauksenaan Hevosenkenkään Olka Horila. Esi-tys on interaktiivinen, uutta He-vosenkengässä, ja aktivoi katso-jaa omien tunteiden äärelle vuoro-vaikutteisesti näytelmän henkilöi-den kanssa. Lavastus on Annukka Pykäläisen, musiikki Ari Outilan, nuket on valmistanut Fanni Lieto, valosuunnittelu on Veijo Lindel-lin ja näyttelijöinä ovat Krista Put-konen-Örn vuorotellen Outi Haa-ranen-Halmeen kanssa sekä Ante-ro Nieminen. Keväällä 2018 esitys saa ruotsinkielisen ensi-illan. He-vosenkengällä on jatkuvasti ohjel-mistossa ruotsinkielisiä esityksiä. Usein kiertueilla esitetään sama näytelmä kummallakin kotimaisel-la kielellä ja samoilla näyttelijöillä.

Juuri Ruotsin kiertueelta ko-tiutunut Patrik Draken ohjaama Kummituskekkerit juhlistaa Ju-hannusmäellä Halloween-aikaa. Esityksen herkullisissa rooleissa nähdään Eero Ahre ja Pekka Hei-man. Esityksiin liittyy teatteriku-raattorin pitämät työpajat, joissa as-karrellaan lasten kanssa aiheeseen sopivasti naamioita, kummituksia jne. Kummituskekkerit aloittaa sit-ten Viro-Suomi yhteistyön. Tartos-sa on Lelumuseo-teatteri konsepti vähän samaan tyyliin kuin meillä. Lokakuussa pääsemme tuomaan Hevosenkengän tutuksi tartolai-sille lapsille. Meillä on siellä esitys-ten ja työpajojen lisäksi myös Le-lumuseomme näyttely. Hurjaakin hurjemman suosion saanut, hittien hitti, Tatu ja Patu supersankarei-na tulee taas! Suositun lastenkirjan pohjalta Katja Krohnin dramatisoi-ma ja ohjaama ratkiriemukas esitys palaa ohjelmistoon 4.11. Edellinen kausi myytiin loppuun ja esitystä on kovasti kysytty. H.C. Anderse-nin klassikko Lumikuningatar pa-laa joulunäytelmäksi jouluasuiseen tunnelmalliseen teatteriin. Lumiku-

ningatar on myös Hevosenkengän lasten itsenäisyyspäivän juhlaesi-tys Suomi 100 vuotta juhlassam-me Juhannusmäellä 5.12. Arvokas-ta, tunnelmallista ja hauskaa on tie-dossa! Hyberkybermies jakaa kai-kille lapsille kunniamerkin! Tammi-kuussa 2018 Lumikuningatar vie-railee Lahdessa Lahden konsert-titalossa viikon ajan siten, että esi-

tyksen musiikin soittaa Lahti Sin-fonia. Tämä on meille uusi alueval-taus. Kani Untuvakerä vierailee lo-kakuun Helsingin kaupunginte-atterissa. Näytelmän kaikki roo-lit esittää Outi Haaranen-Halme. Esityksen on ohjannut Kirsi Siren ja lavastus ja nuket ovat Ulla Vaa-jakallion. Ensiteatteria on myöskin vauvateatteri, jonka esitykset ovat Juhannusmäellä 18. -19.10. Näyt-telijä Eero Ojalan toteuttaman esi-tyksen perustana on aistihavaintoi-hin ja rytmiikkaan pohjautuva esi-neteatterimainen ilmaisu. Jouluna-jan teatteri vierailee jälleen 12 ker-taa Maalaishiiri ja Kaupunkilais-hiiri esityksellään Japanissa, Yoko-sukan, Ebinan ja Kawasakin kau-pungeissa. Satupäivä on vakiintu-nut suosituksi tapahtumaksi 18. 10. Sadun päivänä ja siihen osallistui viime vuonna 108 tapahtumajärjes-täjää 42 eri paikkakunnalla. Hevo-senkenkä alkaa nyt toimia pääjär-jestäjänä yhdessä Satupäivän laaja-alaisen toimikunnan kanssa. Kaik-ki halukkaat voivat ryhtyä tapah-tumajärjestäjiksi.

Monivuotinen haaveemme Tus-culum -talo taideterapialle, vau-vateatterille ja runoudelle toteu-tuu. Kovasta tilanahtaudesta ja es-teellisestä kulusta kärsinyt suosit-

tu ja tuloksekas taideterapiamme saa oman rakennuksen Juhannus-mäen pihapiiriin. Yksi pieni puna-multainen rakennus syntyy täyden-tämään inspiroivaa miljöötä. Toi-vomme, että keväällä päästään viet-tämään rakennuksessa avajaisia! Rakennuskustannuksista vastaa-vat Espoon kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Rakennus on hienosti suunniteltu sopimaan aamupäivisin vauvateatterille, ilta-päivisin ja iltaisin taideterapiaryh-mille ja aina silloin tällöin teatterin käynnistämille runoilloille – Runo on vapaa! Arkkitehtisuunnittelusta vastaa A-Konsultit, pääsuunnitteli-jana Jyrki Isoaho. Rauhan, taiteen ja hiljaisuuden tyyssijaa toivomme talostamme – nimensä, Tusculum, mukaisesti, sanoo Hevosenkengän teatterinjohtaja Kirsi Siren. Teatte-ri Hevosenkengän lipunmyynti: Li-put alkaen 11,50 €/hlö, arki aamui-sin ohjaajat ja opettajat 3,5 €/hlö.

Varaukset teatterin toimistolta arkisin klo 8-16, puh. 09 4391 220, www.hevosenkenka.fi, [email protected] tai www.lippu.fi Hevosenkenkä on myös Facebookissa, Twitterissä, Instag-ramissa ja You Tubessa!

Eva Kivilaakso-Wellmann

Estradilla osa Hevosenkengän ohjelmiston Tatu ja Patu supersankareina, Kummituskekkerit ja Lumiku-ningatar valovoimaisia hahmoja ja esiintyjiä.

Teatteri Hevosenkengässä uusi ensi-ilta Mimmi ja Varis ja lastenteatteri laajentaa!

Vasemmalta Mimmi Lehmä ja Varis ensi-illan näyttelijät Krista Putkonen-Örn sekä Antero Nieminen, teat-terinjohtaja Kirsi Siren ja esityksen ohjaaja Olka Horila.

HELSINKI, Teollisuuskatu 21 – [email protected] VAPAA-AJAN MATKAT puh. 010 321 2800 – VARAA MATKASI 24H – www.matka-agentit.fi

Puh. hinnat 8,28 snt/min (+alv 24 %).

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket jne. MEILTÄ MYÖS LIITTYMÄLENNOT/JUNALIPUT –KYSY LISÄÄ! Matka

agentitSuomalainen matkanjärjestäjä

JOULUN AJAN MATKAT

TALLINNASSA:Tannhäuser-OOPPERA 11.-12.11. alk. 150,-Mamma Mia –MUSIKAALI 11.-12.11. alk. 180,- Sarah Brightmanin ja Gregorian-yhtyeen JOULUKONSERTTI 24.-25.11. 170,-Figaron häät –OOPPERA 2.-3.12. alk. 150,-Les Miserables –MUSIKAALI 9.-10.12. alk. 165,-Pähkinänsärkijä-BALETTI 9.-10.12. alk. 150,-TARTOSSA:Les Miserables-MUSIKAALI24.-26.11. alk. 275,-Matkalla myös Tarton kiertoajelu, aterioita.

Riika 22.-26.12. alk. 375,-Kiertoajelu, vanhankaupungin kävelykierros, lyhyt urkukonsertti Tuomiokirkossa, retki Rundalen ja Mezotnen palatseihin.Puolihoito.

Pärnu/kylpylä Tervis Spa23.-26.12. 290,-Puolihoito.

Pärnu/kylpylä Tervise Paradiis – mainio paikka myös lapsille!23.-26.12. 350,- lapsi (2-15 v.) 175,- Puolihoito.

Cantervillan kartano 23.-26.12. 360,-Otepään kierros ja joulukirkko, retki Hellenurmen myllylle. Puolihoito.

Tartto 23.-26.12. 325,-Kiertoajelu, vierailu Alatskiven linnassa. Puolihoito.

Gaalakonsertti ja tanssiaiset Tallinnassa 31.12.-1.1. 230,-

MUSIIKKIAJA TEATTERIA

Makusi mukaan maailmalle

-laivalla

Vuoden Sillanrakentaja voi olla es-poolainen henkilö, yhteisö, yritys tai järjestö, joka tekee parhaansa palvel-lakseen ruotsinkielisiä asiakkaita tai jäseniä heidän äidinkielellään. Missä pyritään mielestäsi palvelemaan hy-vin myös ruotsiksi? Onko jokin yri-tys tai muu yhteisö kunnostautunut erityisen hyvin ruotsinkielisten asiak-kaiden palvelemisessa?

Tee ehdotus ja perustele mik-si juuri sinun ehdottamasi henkilö, yritys tai yhdistys olisi Vuoden sil-

lanrakentaja -nimityksen arvoinen! Valinnan suorittaa Espoon kaupun-gin Svenska rum -lautakunta. Voitta-ja julistetaan tiistaina 7.11.2017 kello 17.30 Vindängenin Folkhälsan-talos-sa Espoossa. Lähetä ehdotuksesi vii-meistään 8.10.2017 osoitteeseen Es-poon kaupunki, Ruotsinkieliset si-vistyspalvelut, PL 32, 02070 ESPOO, tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Muis-ta liittää ehdotukseen sekä omat että ehdokkaan yhteystiedot!

Nuori Espoo -kiertue 2017 Nuori Espoo -tapahtumakiertue 2017 tuo 21 tapahtuman verran kivaa tekemistä eri puolille Espoota. Kiertueen käynnisti Nuori Espoo Live 26.8. ja se huipentuu 5. joulukuuta Nuori Espoo Party Zonen ilotulitukseen. Luvassa on todella monipuolista ohjelmaa ja huippuesiintyjiä. Tuu mukaan! Tapahtumien tarkemmat tie-dot löytyvät https://www.facebook.com/pg/nuoriespoo/events/

Kenestä Vuoden Sillanrakentaja 2017?