Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010

download Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010

of 17

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010

 • Dia 1
 • Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010
 • Dia 2
 • Transparantie in de zorg
 • Dia 3
 • Van aanbodgestuurd naar vraaggericht Prestaties in de zorg meten over geleverde kwaliteit Aanbieder zelf invullen/ registratie Strutuur metingen (aanwezigheid van voorzieningen) Proces metingen (lengte van wachtlijst) Uitkomsten (ziektecijfers, sterfte) Klant Ervaringen (service, algemene indruk, bejegening, informatievoorziening, regie/ autonomie)
 • Dia 4
 • CQ-index meting Keuze meetbureau CQ- index meting Rapport Prestatie document Open baar maken Ruwe scores (%, 1-4 of 0-10) Gecorrigeerde scores
 • Dia 5
 • Dia 6
 • Transparantie en kwaliteitsverbetering Meten indicatoren Kwaliteitsverbetering Feedback rapport (intern) Ondernomen Acties Informatie op Internet (extern) Verandering marktaandelen
 • Dia 7
 • Praktijk: gebruik van informatie Landelijk meetinstrument Herkenbaarheid Completer beeld vs klachten mondige clienten Te relateren aan bedrijfsprocessen (het eten, de autonomie van clinten en bejegening) Niet herkenbaar meetinstrument? Globaal beeld?
 • Dia 8
 • Praktijk: gebruik van informatie Betrokkenheid van kwaliteitsmedewerkers Achtergrond: in de lijn oppakken Welke kwaliteitsaspecten verbeteren Door leidinggevende Werkvloer
 • Dia 9
 • Praktijk: gebruik van informatie Werkend kwaliteitssysteem (PDSA) Kwaliteitsmedewerker inhuren ? Lager management neemt actie nav Resultaten Fusies en bezuinigingen Externe partijen
 • Dia 10
 • Praktijk: ondernomen acties EVV-er, Zorgleefplan, eten, personeel, veiligheid, bekendheid clintenraad, verbouwing/fusie Bejegening (5 tellen van Thea) Communicatie naar clienten (nieuwsbrief) Tijdige zorg (communiceren over verwachting)
 • Dia 11
 • Praktijk: positie Clientenraden Rechten: vergaderingen met management, ontvangen informatie, verzoek onderzoek naar mismanagement, advies geven Adviesrecht Verzwaard adviesrecht
 • Dia 12
 • Praktijk: adviesrecht CR Ter informatie Goed- keuren Advies recht Verzwaard advies recht Niet betrok ken Weet ik niet N%%% Financiele onderwerpen (bv budget) 505458314102 Visie van de instelling 497371036952 Jaarverslag plan 50046734562 Benoeming nieuwe medewerker 4992363312252 Gebouw 498307461053 Waskosten 497278381962
 • Dia 13
 • Praktijk: verzwaard advies CR Ter informatie Goed- keuren Advies recht Verzwaard advies recht Niet betrok ken Weet ik niet N%%% Organizatie van zorgverlening 4982673112213 Eten en drinken510169422571 Afhandeling klachten497278371953 Bejegening en privacy501248411953 Kiezen verbeterprojecten5052111501143 Activiteiten aanbod508327361482 CQ-index onderzoek466358371253
 • Dia 14
 • Praktijk: invloed van clintenraden 80-85% van de punten komen overeen met management. Verbeteradviezen gezamenlijk (51%) door directie (21%) of door clintenraad (16%). Prioriteiten en plannen terug laten komen in vergaderingen.
 • Dia 15
 • Transparantie en kwaliteitsverbetering Meten indicatoren Kwaliteitsverbetering Feedback rapport (intern) Ondernomen Acties Gebruik van informatie Verantwoor ding
 • Dia 16
 • Punten Externe verantwoording Welk soort rapportage ondersteunt acties? Effectiviteit van (verbeter)acties onbekend Bezuinigingen
 • Dia 17