Marija Dominika Mazzarello - Mirenski Marija Dominika... · PDF fileMazzarello prosil,...

Click here to load reader

 • date post

  28-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Marija Dominika Mazzarello - Mirenski Marija Dominika... · PDF fileMazzarello prosil,...

 • Marija Dominika Mazzarello

  delati z veseljem

  Duhovne vaje v hribih 2012, Log pod Mangartom

 • 2

 • 3

  1. delo in molitev

  Z Bogom zani vsako delo, da bo dober tek imelo.

  Marija Dominika Mazzarello se je rodila 9. maja 1837 v

  Morneseju (Italija). V druini so jo vzgojili v neutrudljivo delavko z

  globokim smislom za pravinost.

  Druina Mazzarello se je sredi Marijinega otrotva preselila na

  pristavo Valponasca, tri etrt ure hoda oddaljeno od Morneseja.

  Tu je Marija cele dneve delala v vinogradu ali pazila na svoje

  mlaje brate in sestre. Bila je polna moi in zdelo se je, da se

  nikoli ne utrudi. Vsako jutro je ne glede na vremenske razmere

  odhajala v vas k sveti mai. Veerno molitev ob Najsvetejem, h

  kateri je mono spodbujal morneki duhovnik Pestarino, pa je

  spremljala skozi okno. V hii je namre odkrila sobo z okencem, s

  katerega se je videla morneka cerkev. Tista soba je postala

  nekakna kapelica druine Mazzarello, saj se je po Marijinem

  zgledu zaela tam zbirati celotna druina k skupni molitvi.

  EVANGELJSKA MISEL: Zaupanje in zaskrbljenost

  Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje ivljenje, kaj boste jedli ali kaj

  boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni ivljenje ve kot

  jed in telo ve kot obleka? Poglejte ptice neba! Ne sejejo in ne anjejo

  niti ne spravljajo v itnice, in vendar jih va nebeki Oe hrani. Ali niste

  vi ve vredni kot one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljati

 • 4

  svoje ivljenje za en sam komolec? In za obleko, kaj skrbite? Pouite se

  od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem

  vam: e Salomon v vsem svojem veliastvu ni bil obleen kakor ena

  izmed njih. e pa Bog tako oblai travo na polju, ki danes obstaja in jo

  jutri vrejo v pe, mar ne bo mnogo bolj oblail vas, maloverni? Ne

  skrbite torej in ne govorite: Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj

  bomo oblekli? Po vsem tem spraujejo pogani. Saj va nebeki Oe ve,

  da vse to potrebujete. Iite najprej Boje kraljestvo in njegovo

  pravinost in vse to vam bo navreno. Ne skrbite za jutri, kajti jutrinji

  dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo. Mt 6,25-34

  CILJ:

  - Najti pravo ravnoteje med delom in molitvijo.

  - Dojeti in uresniiti Jezusovo naelo: Iite najprej Boje

  kraljestvo in njegovo pravinost in vse to vam bo navreno.

 • 5

 • 6

  2. delo in odgovornost

  Lenoba vseh grdob grdoba

  Grem jaz!

  Marija Dominika budi sestro Felicito, da bi e navsezgodaj le k

  mai. Felicita se sprauje ali je e as za mao, pa ji Marija ne zna

  odgovoriti, ker nima ure. Bila je sicer e pri vodnjaku in napojila

  ivino, kljub temu, da je zunaj e temna no. Felicita jo sprauje,

  od kod ji volja do tega, da zjutraj tako zgodaj vstaja. Marija ji

  odgovarja, da je vsako delo narejeno z veseljem veliko laje.

  Z istim veseljem do dela in ivljenja Marija nato razveseljuje in

  opogumlja delavce v vinogradu, ki trgajo grozdje.

  Leta 1860 je v kraju izbruhnil tifus. Duhovnik Pestarino je druino

  Mazzarello prosil, e bi lahko Marija stregla svojim sorodnikom, ki

  so vsi oboleli. Dekle je bilo strah, a njen odgovor se je glasil:

  Grem, eprav vem, da bom zbolela. Ko so se ob skrbni negi

  sorodniki opomogli, je tifus napadel Marijo.

  EVANGELJSKA MISEL: Kaj bomo torej prejeli?

  Tedaj mu je Peter odvrnil: Glej, mi smo vse zapustili in li za teboj. Kaj

  bomo torej prejeli? Jezus jim je dejal: Resnino, povem vam: Ko bo

  Sin lovekov ob prerojenju sveta sdel na prestol svojega veliastva,

 • 7

  boste tudi vi, ki ste li za menoj, sedeli na dvanajstih prestolih in sodili

  dvanajst Izraelovih rodov. In vsak, kdor je zapustil hie ali brate ali

  sestre ali oeta ali mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo

  prejel stokratno in dobil v dele veno ivljenje. Toda mnogi prvi bodo

  zadnji in zadnji prvi. Mt 19,27-30

  CILJI:

  - Odkriti, kje vse se skriva lenoba.

  - Spoznati, da me obutek krivice, da moram nekaj delati, hromi.

  - Spoznati, kam me Bog klie po vsakodnevnih dogodkih.

  - Odgovoriti na vpraanje, kaj pa bi delal, e bi ne bilo potrebno

  ni delati.

  - Zautiti, kako se lahko veselim tega, kar delam?

 • 8

 • 9

  3. delo in vztrajnost

  Ne vrzi puke v koruzo.

  Dekle je sicer okrevalo, vendar prvotna mo se ji ni nikoli

  povrnila. Ker ni ve mogla delati v vinogradu, se je zaela

  spraevati, kaj Bog sedaj eli od nje in njenega ivljenja. Nekega

  dne je na sprehodu doivela videnje - zagledala je stavbo in

  dvorie, polno deklic, ter zasliala glas: Tebi jih zaupam. Po

  vseh teh dogodkih se je odloila, da bo svoje ivljenje posvetila

  dekletom. Skupaj s prijateljico Petronilo sta sklenili, da bosta

  zbirali dekleta, jih uili ivati, ob tem pa jih spodbujali k veselju

  ter svetosti.

  O tem videnju pripoveduje tudi dekletom, ki se jima kasneje

  pridruijo pri ivanju.

  EVANGELJSKA MISEL: Pot v Emavs

  In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje

  Emavs in je estdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala

  sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in

  razpravljala, se jima je priblial sam Jezus in hodil z njima. Njune oi pa

  so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: O kaknih reeh se

  pogovarjata med potjo? alostna sta obstala in eden izmed njiju, ki

  mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: Si ti edini tujec v Jeruzalemu,

  ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni? Kaj neki? je rekel. Dejala sta:

 • 10

  Kar se je zgodilo z Jezusom Nazareanom, ki je bil prerok, mogoen v

  dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga nai vliki

  duhovniki in poglavarji izroili v smrtno obsodbo in ga kriali. Mi pa

  smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes e

  tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih

  ena iz naih vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso nale

  njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele cel

  videnje angelov, ki so dejali, da ivi. Nekateri izmed naih so li h grobu

  in so nali vse tak, kakor so pripovedovale ene, njega pa niso

  videli. In on jima je rekel: O nespametna in poasna v srcu za

  verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je

  Mesija to pretrpel in el v svojo slavo? Tedaj je zael z Mojzesom in

  vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. Lk

  24,13-27

  CILJI:

  - Spoznati, da je v najveji preizkunji potrebno vloiti e ve, da

  bi nali odgovor, kaj Bog od nas priakuje, kaj nam hoe s

  preizkunjo povedati.

  - Ovrednotiti svoje teave in premisliti ali jih reujemo prav ali

  ne.

 • 11

 • 12

  4. delo in ivljenjski cilji

  Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte!

  Marija in Petronila sta bili kmalu obkroeni z velikim tevilom deklet. Kmalu se je njuna delavnica spremenila v zatoie, saj so nekatere deklice zaele ostajati pri njiju tudi ez no. Mladima iviljama se je pridruilo e nekaj hera Brezmadene. Medtem pa je na povabilo don Pestarina v kraj priel torinski duhovnik Janez Bosko, ki se ga je e takrat dral glas svetosti. Marija je ob sreanju z njim rekla: Don Boskova beseda je kot odmev govorice, ki jo utim v srcu. Tudi svetnik je ugotovil, da Marija s prijateljicami dela za dekleta prav to, kar on in njegovi salezijanci delajo za fante. e takrat je razmiljal, da bi poleg moke ustanovil e ensko redovno drubo. Videl je, da Marija z enskim pristopom in vzgojnim slogom opravlja med dekleti enako poslanstvo, kakor ga je on e toliko let izpolnjeval med fanti. Pod njenim vodstvom so gorea dekleta takrat e ivela skupaj in imela svoj pravilnik. Don Bosko se je tako odloil, da bodo prav one tiste sestre, o katerih je razmiljal. Marija Dominika je tako postala soustanoviteljica nove redovne drube.

  ivljenje je bilo zelo trdo, predstojnica pa je vse spodbujala k veselju. Veselje je znak srca, ki mono ljubi Boga, je govorila sestram in dekletom. Sester je prihajalo edalje ve. Revina je bila v tistih asih huda. Dekleta e doma niso imele kaj prida jesti, v zavodu pa je bilo hrane e manj.

  Marija Dominika se je z velikim zaupanjem obraala na Boga. Zavedala se je, da si morajo s svojim delom sluiti kruh in biti

 • 13

  iznajdljive, kljub vsemu pa neomajno zaupati Bogu, da bo on poskrbel za vsa lana usta. Tako so dekleta pridno delala ne za bogatenje, ampak za preivetje. Kljub skromnemu ivljenju niso pozabile na veselje in preprostost.

  EVANGELJSKA MISEL: Naroila dvanajsterim

  Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naroil: Ne hodte na pot k

  poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto! Pojdite raji k

  izgubljenim ovcam Izraelove hie. Spotoma pa oznanjajte in govorite:

  Nebeko kraljestvo se je priblialo. Bolnike ozdravljajte, mrtve

  obujajte, gobave oiujte, demone izganjajte. Zastonj ste prejeli,

  zastonj dajajte. Ne oskrbujte se ne z zlatom ne s srebrom ne z bakrom

  v pasovih, ne s popotno torbo ne z dvema suknjama ne s sandali ne s

  palico, kajti delavec je vreden svoje hrane. V katero koli mesto ali vas

  pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in ostanite tam, dokler ne

  odidete. Ko stopite v hio, jo pozdravite. e bo hia vredna tega, naj

  pride nanjo va mir, e pa ne bo vredna, naj se va mir povrne k vam.