Mapovn­ NGA

Click here to load reader

download Mapovn­ NGA

of 15

 • date post

  12-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  3.636
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mapovn­ NGA

Prezentace aplikace PowerPoint

Mapovn NGA

Pro workshop ISP Alliance

Plze, 14. ledna 2016

Pro vlastn mapovn NGA?

Sttn politika Digitln esko (v 2.0), cl pro rok 2020: pro vechny pstup alespo 30 Mbit/s,polovina domcnost pstup100 Mbit/s.

Tomu mus odpovdat i zvolen nstrojePOZOR, nejen dotan podpora,i nstroje na zjednoduen vstavby (Smrnice BB Cost).

Oven faktickho stavu jako podmnka pro EU prostedky.

Zajitn ochrany investic (veejn st/sluby).

2

Pro pipomenut mapovn 2013/2014

Indikace monost uplatnn veejn podpory pro budovn st BB (NGA).

Zvaovan nrodn program podpory s vyuitm vnosu z Aukce kmitot pro st 4G.(Usnesen vldy . 370 ze dne 23. 5. 2012)

Nsledn rozhodnut MPO zamit se na OP PIK, tj. vyuit prostedk z EU (14 mld. K).

Poteba respektovat Pokyny EK (Sdlen 2013/C 25/01)tj. i stanoven blch, edch a ernch mst.

3

Pro pipomenut mapovn 2013/2014

Robustn ad-hoc dotaznkov eten - ve spoluprci se spol. DeepView,- obecn vzva i adresn osloven,- provedeno mezi 7-9/2013,nsledn doplnn a vyhodnocen dat, dv kola veejnch konzultac.

Finln indikativn mapa z 7/2014 na je webu T.https://www.ctu.cz/cs/download/pruzkum_nga/mapy/ceska_republika_2014_bez-vymezeni_vysledna.png

4

Rozdl mapy NGA pro 1. a 2. konzultaciDvody:a) zmna metodiky pro hodnocen barvy zem (ZSJ),b) nov dodan data na zklad veejn konzultace.

5

5

Pracovn skupina

Na vzvu ministra prmyslu a obchodu v rmci podpory procesu ppravy NPRSNG a dotanho programu.

Vede j T, za asti: MPO, MV, sektorovch asociac (vetn ISP Alliance) a Hospodsk komory.

Clem jsou shoda na procesu mapovn NGA.(Pro dokonen NPRSNG tak i sprvn nastaven vzev)

6

Dosavadn zvry

Pro workshop ISP Alliance

Plze, 14. ledna 20

Mapovn NGA zahrnuje

1. Sbr dat (pravideln, s ron periodou)geosbr na adresn msta,prostednictvm ESD, ppadn ad-hoc,poteba dsledn verifikace dat,pravy geosbru (viz pedchoz informace).

2. Vytvoen mapy NGA podle stanovench kritri (zvazn v NPRSNG),potvrzen principu technologick neutrality.

8

Mapovn NGA zahrnuje

3. Veejnou konzultacipoadavek l. 78 Pokyn,pipomnky ke sprvnosti mapy NGA,vypodn pipomnek, kontrola stavu,transparentn postup (zveejnn vypodn).

4. Konen mapa NGAfixace mapy pro vyhlen vzvy,splnn pedbn podmnky 2.2 (mus bt plnno ped 1. vzvou).

9

Mapa NGA - kritria pro zabarven

Zkladn principy jsou hodnocen barvy na rovni ZSJ, dosaen stanovenho %pokryt adresnch mst, nerozhoduje poet ppojek na adresnm mst, stejn princip pro vhledy (plny).

Bl msto tam, kde:nen dosaeno pokryt 50% adresnch mst v soutu vech provozovatel NGA st.

10

Mapa NGA - kritria pro zabarven

ed msto tam, kde souasn plat:- pokryt min. 50% adresnch mst v ZSJ, ptomnost pouze 1 provozovatele NGA st.

ern msto tam, kde souasn plat:- pokryt min. 50% adresnch mst v ZSJ, ptomnost vce n 1 provozovatele NGA st.

Kritria mus bt zakotvena v NPRSNG.

11

Veejn konzultace

Zveejnn mapy NGApo oven proti datm o provozu (zajist MPO),doporuen zveejnit i agregovan data o barv adresnch mst, (alt: % pokryt NGA adresnch mst v ZSJ)

Jasn pravidla pro konzultaci (i pipomnky), vetn:poadavku na souinnost pi vypodn,monost nevypodat pi nekonkrtn pipomnce.

Lhta na pipomnky alespo v dlce 6 tdn.

12

Vypodn pipomnek

Monosti:- kontrola proti datm (i provoznm),- oven faktickho stavu (kontrola een st).

Mon omezen:nutn souinnost provozovatele NGA i ppadn uivatele,varianta pouze podle technickho een (vetn backhaulu),poteba jasn metodiky (zveejnn).

Doba na vypodn pipomnek cca 2 msce (odhad T)

13

Harmonogram mapovn NGA pro 1. vzvy(realistick odhad T)

Konec 3/2016 - dokonen sbru geosbru,Polovina 6/2016 - kontrola a verifikace dat (je o prvosbr!), Konec 6/2016 - mapa NGA pro MPO,Od 7 do 10/2016 - veejn konzultace.

Konen mapa NGA na konci 10/2016.

14

Dkuji za pozornost

-

Otzky????