Maori Glossary

download Maori Glossary

of 69

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Maori Glossary

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  1/69

  Occupational Safety & Health Service

  Te Ratonga Oranga

  in association with

  Mori Language Commission

  Te Taura Whiri i te Reo Mori

  English-Mori Glossaryof Occupational Safetyand Health Terms

  He Rrangi Kupu i te reo Pkeh mete reo Mori e p ana ki te rai Aitume te Hauora i Te Whi Mahi

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  2/69

  Cover graphic reproduced froma display stand produced for OSHby Putahi Associates Ltd.

  Published by theOccupational Safety and Health ServiceDepartment of LabourPO Box 3705WellingtonNew Zealandwww.osh.dol.govt.nz

  Issued in association with theMori Language CommissionTe Taura Whiri i te Reo Mori

  First edition: June 2002

  Printed by PrintLink

  ISBN 0-477-03640-6

  OSH 413

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  3/69

  Introduction

  This is a Glossary of common occupational safety and healthterms, with the equivalent terms given in Mori. It has beencompiled as an aid for English-Mori translators; Morisafety and health professionals; and Mori language teach-ers, speakers and learners and anyone with an interest inthe language of safety and health.

  At the time of writing, little safety and health information is

  available in the Mori language. However, with the growinguse of written and spoken Mori in workplaces, the demandfor such information is certain to grow in the future. ThisGlossary is a necessary first step towards providing thatinformation.

  The words and phrases in this Glossary are largely drawnfrom occupational safety and health legislation, codes ofpractice, guidelines and other publications. Many of theterms are used in a specialised legal, technical or scientificsense, as will be seen from the definitions provided. We havetried to keep the definitions relatively simple, however, andto provide specific examples wherever possible, as most usersof this Glossary will be non-specialists. In some cases, linedrawings (reproduced from various OSH publications) areused to make the meanings clearer.

  In translating the terms and definitions into Mori, thegeneral practice has been to use words already in commonuse among native speakers, which hopefully will maximisethe user-friendliness of the Glossary. If a word has beencreated by Te Taura Whiri i te Reo Mori or other recog-nised authority in the recent years of language modernisa-tion, and previously published particularly in the sciencecurriculum and in the medical field then that word has

  been preferred automatically. This is to prevent the real

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  4/694 English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  dangers of multiple coinages for scientific terms, with confu-sion for the users of published materials.

  In some cases, new words have been coined specifically

  for this Glossary and approved by Te Taura Whiri i te Reo. Forexample, metal fume fever, mate au konganuku, is formed as acompound noun from three words: illness, fumes and metal.

  The aim has been to compile a reasonably comprehen-

  sive list of occupational safety and health terms, but inevitably

  there will be omissions, and we welcome suggestions for terms

  to be included in future editions of this Glossary.

  Our special thanks to Lee Smith and Dr Patu Hhepa for

  their assistance and editorial advice with this Glossary. Ka nui temihi ki a rua i ng awhina nui i te pukapuka nei.

  Piripi Walker Heni Jacob

  Philip Marshall

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  5/695English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  A

  Absorption Process by which chemicals canenter the body through pores inthe skin.

  Whenumitanga He huarahi e hou atu ai ng mat kiroto i te tinana m ng koroputa ririkio te kiri.

  Accident An event that causes a person to beharmed, or might have caused anyperson to be harmed.

  Aitu He huatanga e whara ai te tangata,tr rnei e whara ai te tangata.

  Accident alert An information bulletin issued by

  OSH following an accident, withrecommendations on how futureaccidents of this type could beprevented.

  Paoho aitu He pnui whakamhio kawhakaputaina e OSH i muri i ttahiaitu, e tohutohu ana me phea te raiatu i taua momo aitu muri ake.

  Accident prevention An OSH officer who assistsconsultant employers to develop safety and

  health management systems.

  Kaitohutohu rai aitu He piha n OSH ko tna, he whinai ng kaiwhakawhiwhi mahi ki tewhakarite tikanga rai aitu, tikangahauora.

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  6/696 English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  Accident register Book for recording serious andnon-serious harm in the workplace.

  Rhita aitu He pukapuka e tuhia ai ng aitu

  katoa ka p i te mahi ahakoa aitukino, kore rnei e pr rawa te kino.

  Acclimatisation The processes (physiologicalchanges) by which a person adaptsthemselves to work safely andcomfortably in a hot environment.

  Taunga Te huarahi e taunga ai te tangata ki te

  mahi i runga i te haumaru me tehneanea i ttahi whi mahi wera.

  Acute exposure Exposure resulting from a singledose of a toxic substance withimmediate effects on health.

  Pnga inamata Te hua o te pkia e ttahi huatanga

  kino i te w poto.

  Aerosol Airborne particulates in theworkplace, including dusts, fumesand mists.

  Rehu matriki He matriki e rere ana i te hau takiw,tae atu ki ng puehu, ng aukino, meng pnehu.

  Agrichemicals Chemicals used in agriculture tokill plant and animal pests.

  Mat ahuwhenua Ng mat whakamahia ai hei patu ing tarutaru me ng ngrara kino ing mahi ahuwhenua.

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  7/697English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  All practicable steps Doing what is reasonably able to bedone to control hazards, takinginto account a number of factorsincluding the likelihood andseverity of any harm that mightoccur, and the availability and costof ways to prevent harm.

  Ng mahi katoa e rite ana He whai i ng tikanga katoa e tikaana hei rai i ng pmate, i runga i tearo atu ki te tponotanga me tetaumaha o ng kikino tr ka p, tearo atu an hoki ki te wtea o auatikanga ki te tangata, me te utu.

  Allergen A substance capable of inducing anallergy.

  Whakapwera He mat e mate pwera ai te tangata.

  Allergy Reaction to a substance to whichthe body has become sensitised.

  Mate pwera Te h o te tinana i te pnga o ttahimat kore e pai ki a ia.

  Amusement device A powered appliance used for theamusement, recreation orentertainment of the public, e.g.

  merry-go-round, dodgem car.Taonga prekareka He taonga whai pkaha whakamahia

  ai hei whakangahau, hei tkaro rneim te iwi whnui. Hei tauira, he papa-whio, he motok tukituki.

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  8/69

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  9/699English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  Approved code of A document setting out preferredpractice work practices, approved under the

  HSE Act.

  Rrangi tikanga mahi He pukapuka e whakatakoto ana i ngwhai mana tikanga mahi kua whakamanatia iraro i te Ture rai Aitu me TeHauora i Te Whi Mahi.

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  10/6910 English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  B

  Back cut The final saw cut in felling a tree,opposite the scarf and theintended direction of fall. (SeeTree felling cuts.)

  Tapahanga o muri Ko te tapahanga whakamutunga inatuaina ttahi rkau, kei te angamate ote tarawaha me te aronga e whai ana tekaitua kia hinga atu te rkau.

  Biological monitoring Measurement of a substance or itsmetabolites in body fluids such asurine or blood.

  Aroturuki koiora Te ine i ttahi mat, ttahi hua rnei otaua mat, i roto i ng wai o te tinana

  pr i te mimi, i te toto rnei.

  Biological hazard Hazards in the workplace thatinclude viruses, fungi, spores andbacteria, all of which can causeillnesses or disease.

  Pmate koiora He moroiti (micoorganism) i te whimahi tr e pngia te tangata e te mate.

  Hei tauira, ko te huaketo, tekpurawhet, te pua atua, te kitakitarnei.

  Blood lead test A test to measure the level of leadin a persons blood.

  Whakamtau konumat He whakamtau e inea ai te nui o tekonumat i te toto o te tangata.

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  11/6911English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  Boatswains chair A suspended chairused for work atheights, such aspainting a buildingor windowcleaning.

  Tru tiketike He tru whakairihiaai kia pai ai te mahii ng whi tiketike.Hei tauira, hei peita whare, hei horoimatapihi rnei.

  Brittle roofing Any type of roofing material suchas asbestos cement, plastic or glassthat will not safely support aperson.

  Tuanui mwhaki He tuanui i hangaia ki te papakiripaka, ki te kirihou, ki te kata rneikore e pupuri pai i te tangata.

  Building maintenance A permanentunit (BMU) working

  platformsuspended on

  wire ropes froman overheadstructure on a

  building, toprovide accessto parts of thebuilding.

  Kahupapa whakapaipai He kahupapa pmau, he mea whakairiwhare ki te taura waea mai i ttahi tumu i te

  tuanui, kia taea ai tahi whi o tewhare.

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  12/6912 English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  Bump rail A rail or ropebarrieraround a

  workarea, topreventaccess to a hazard.

  Rau tuki He kahokaho, he taura rnei kataiwhio i te whi mahi he pmate keireira, kia kore ai te tangata e tomo kiroto.

 • 8/6/2019 Maori Glossary

  13/6913English-Mori Glossary of Occupational Safety and Health Terms

  C

  Cancer A malignant tumour which canspread to other organs of the body,as distinct from