Manastirea Hadambu

of 36 /36
-

Embed Size (px)

Transcript of Manastirea Hadambu

Page 1: Manastirea Hadambu

-

Page 2: Manastirea Hadambu
Page 3: Manastirea Hadambu

Istoria Mănăstirii Hadâmbu este o istorie de dureri şi bucurii, cu multă pustiire şi moarte, dar având ajutorul necontenit al Maicii lui Dumnezeu.Schitul Hadâmbului a fost construit de boierul grec Iani Hadâmbu, în anul 1659. Acesta a primit de la domnitorul Gheorghe Ghica un loc în “Pădurea Iaşilor, la Dealul Mare”. Boierul a primit această proprietate cu scopul de a reînnoi o veche biserică din lemn, din sec 15.Mănăstirea purtând numele ctitorului ei, este un complex monastic, fortificat, defensiv, cu o biserica mică înconjurată cu ziduri groase din piatră de carieră, sub forma unei fortăreţe, construcţie necesară acelor vremuri, când năvăleau turcii şi tătarii, prădând mănăstirile.Aici au vieţuit mai multe generaţii de călugări greci, până în anul 1863, când a fost dată legea secularizării averilor mănăstireşti, când monahii au fost obligaţi să părăsească mănăstirea.Sfântul lăcaş a fost repopulat în anul 1937, prin voinţa stareţului Iov Mazilu, cu binecuvântarea patriarhului Miron Cristea. Mănăstirea a cunoscut o perioadă de înflorire până în anul 1960, când a fost, din nou desfiinţată de autorităţile comuniste.În perioada următoare locul sfânt s-a năruit, zidurile s-au surpat, bălăriile şi copacii au năvălit, încet, peste alei şi peste ziduri.Viaţa monahală reînvie la Mănăstirea Hadâmbu în anul 1990, sub îndrumarea Părintelui Stareţ Nicodim Gheorghiţă.Mănăstirea este un monument reprezentativ pentru arhitectura moldovenească din sec. al XVII-lea. Biserica mănăstirii, purtând hramul "Naşterea Maicii Domnului", este de proporţii reduse şi prezintă un plan mixt, ea caracterizându-se prin diferite amenajări defensive. Se construieşte o nouă biserică cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului“, pardosită cu marmură de Ruschiţa, care a fost sfinţită în anul 2008.Se construiesc elemente noi în complexul monahal – arhondaricul cu 500 de locuri de cazare pentru pelerini, pangarul, paraclisul de vară. Se reface pictura din biserica veche, care este sfinţită la 5 iunie 2011.

Page 4: Manastirea Hadambu

The history of Hadâmbu Monastery is a history of sorrow and joy, with lot of devastation and death, but with the continuous help from Virgin Mary.

Hadâmbu’s hermitage was built in 1659 by the Greek nobleman Iani Hadâmbu. He accepted from prince Gheorghe Ghica a land on „Iaşi’s Forest, on the High Hill”. The nobleman accepted this property in order to renew an ancient wooden church, from 15th century.The monastery, wearing the name of it’s founder, is a fortified, defensiv monastic complex, with a small church surrounded by thick quarry stone walls, with the shape a fort, imperative building af those times, when Turks and Tartars invaded these lands, plundering the monasteries.Several generations of Greek monks lived here, until 1863, when monasteries’ estate secularizing law was issued and the monks had to leave the monastery.The holy place was re-peopled in 1937, by the will of the abbot Iov Mazilu, with the blessing of the Patriarch Miron Cristea. The monastery had a flourishing time, until 1960, when was done away with it by the communist authorities.The following period of time the holy place crumbled, the walls caved in, the weeds and trees slowly invaded the alleys and the walls.The monastic life resurrects in 1990, under the guidence of the Abbot Nicodim Gheorghiţă.The monastery is a representative monument for the moldavian architecture of the XVII th century. Monastery’s church, protected by Vigin Mary , is small and and has a mixed plane, being characterized by succesive defensive arrangements.A new church protected by The Holy Shroud Of Virgin Mary was built, floored with marble from Ruschiţa, and hallowed in 2008.New elements were built in the monastic complex – accommodation rooms for 500 pilgrims, Holy objects shop, summer chapel. The painting of the old church was restored and then hallowed on June, 5, 2011.

Page 5: Manastirea Hadambu
Page 6: Manastirea Hadambu
Page 7: Manastirea Hadambu
Page 8: Manastirea Hadambu
Page 9: Manastirea Hadambu
Page 10: Manastirea Hadambu
Page 11: Manastirea Hadambu
Page 12: Manastirea Hadambu
Page 13: Manastirea Hadambu
Page 14: Manastirea Hadambu
Page 15: Manastirea Hadambu
Page 16: Manastirea Hadambu
Page 17: Manastirea Hadambu
Page 18: Manastirea Hadambu
Page 19: Manastirea Hadambu
Page 20: Manastirea Hadambu
Page 21: Manastirea Hadambu
Page 22: Manastirea Hadambu

Pelerini din Borşa – Maramureş – sosiţi pentru sărbătoarea de la Mănăstirea Hadâmbu – Sfinţirea picturii din biserica monument

Page 23: Manastirea Hadambu

Pilgrims from Borşa – Maramureş –arrived for the holy festival from Hadâmbu Monastery – Hallowing the painting of the monument church.

Page 24: Manastirea Hadambu
Page 25: Manastirea Hadambu

Icoane făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu

In 1937 – 1938, preotul Octavian Zmău din Roman a pictat icoana Maicii Domnului cu Pruncul, pe care a închinat -o, ca danie, Mănăstirii Hadâmbu. In perioada celor treizeci de ani de părăsire a Bisericii, odoarele au fost închise într-o ladă, în altar, aşteptând ieşirea la lumină. Mai târziu icoana a fost ferecată în argint.Pe lângă aceasta icoană, care în mod nu prea obişnuit o reprezintă pe Maica Domnului ţinând pruncul în partea dreaptă (stânga privitorului), mai sunt alte 3 icoane făcătoare de minuni şi icoana Sfântului Ioan Botezătorul, care se află într-o chilie din zidul de apărare.

Miraculous icons of Hadâmbu Monastery

In 1937-1938 priest Octavian Zmău from Roman painted the icon of Virgin Mary with Child, and donated it to Hadâmbu Monastery. During the thirty years abandonment of the church, the holy jewels were locked in a chest, in the altar, waiting to emerge. The icon was later clothed in silver.Along with this icon, unusually representing Virgin Mary holding The Child on the right side (the left side of the onlooker), there are 3 more miraculous icons and the icon of Saint John The Baptiser, situated in a cell inside the defensive wall.

Page 26: Manastirea Hadambu
Page 27: Manastirea Hadambu
Page 28: Manastirea Hadambu
Page 29: Manastirea Hadambu
Page 30: Manastirea Hadambu

Hram la Mănăstirea Hadâmbu

Dedication to Church Hadâmbu

Photo - internet

Page 31: Manastirea Hadambu
Page 32: Manastirea Hadambu
Page 33: Manastirea Hadambu
Page 34: Manastirea Hadambu
Page 35: Manastirea Hadambu
Page 36: Manastirea Hadambu

Photos : Felicia Popescu - Iaşi Nicuşor Baroiu - Galaţi

Made by:

André Rieu – Adagio G-Moll by Tomaso Albinoni

Iunie 2011