Magna Charta

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Leergang Verzekeringsrecht

Transcript of Magna Charta

 • V E R Z E K E R I N G S R E C H T

 • art. 39 MAGNA CARTA:

  No freemen shall be taken or

  imprisoned or disseised or exiled

  or in any way destroyed, nor will we

  go upon him nor send upon him,

  except by the lawful judgment of

  his peers or by the law of the land.

 • Magna Charta Webinar

  Verzekeringsrecht

  Met 16 aanmeldingen was de leergang Verzekeringsrecht de meest populaire en succesvolle leergangen van 2012-2013. Mede naar

  aanleiding van dit succes, de feedback van deelnemers en sprekers en enthousiasme van de docenten, organiseert de Academie

  voor de Rechtspraktijk de tweede Magna Charta leergang Verzekeringsrecht. Het programma raakt alle aspecten van het

  Verzekeringsrecht en wij zijn er van overtuigd dat dit d leergang is die advocaten werkzaam binnen dit rechtsgebied moeten

  volgen om hun kennis te vernieuwen, verdieping en specialiseren. Onderstaand leest u meer over de veranderingen die wij na de

  eerste leergang hebben doorgevoerd om deze leergang tot een nog hoger niveau te brengen.

  Belangrijke aspecten van de leergang:

  1. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft het schrijven van de paper. De deelnemers krijgen geen onderwerp toegewezen

  maar kiezen zelf een onderwerp waar zij zich betrokken bij voelen. Wij kiezen er voor om de sterkste punten van een deelnemer te

  verbeteren en op een hoger niveau te brengen. Alle papers worden opgenomen in het tijdschrift Magna Charta Digital Law Review.

  2. Elke deelnemer krijgt over een periode van vijf jaar alle aanpassingen aan de documentatiemappen. Zo wordt u elk jaar op de

  hoogte gebracht van de wijzigingen.

  3. Vorig jaar hebben wij gekozen voor een IPad inclusief bij de leergang maar dit jaar willen wij dichterbij onze core business

  blijven. Daarom schrijven wij voor deze leergang de Asser 7-XI Bijzondere Overeenkomsten door mr. C. Asser, prof. mr. J.H.

  Wansink en prof. mr. N. Van Tiggele-van der Velde voor. Het boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal en u ontvangt bij aanvang

  van de leergang.

  4. Omdat we naast de inhoudelijke kennis ook de band tussen de deelnemers belangrijk vinden, hebben we gekozen om de

  leergang te starten met een groepsreis naar Londen. Op deze manier leren de deelnemers elkaar beter kennen. De reden dat we

  voor Londen hebben gekozen is dat een origineel exemplaar van de MAGNA CARTA in the British Library ligt. Wij willen u dit

  unieke exemplaar graag laten zien, omdat de naam van de leergangen van dit document is afgeleid.

 • Magna Charta Webinar

  Verzekeringsrecht

  Elke deelnemer is automatisch lid van de vereniging Magna Carta Juridisch Genootschap. Dit is een genootschap

  dat elk jaar lezingen op hoog niveau organiseert. Elk rechtsgebied waarvan een leergang wordt verzorgd zal minimaal

  n lezing worden georganiseerd.

  Klik op de onderstaande afbeelding om naar de website te gaan en het programma te bekijken.

  Klik op de onderstaande afbeelding om de online folder te bekijken.

 • Magna Charta Verzekeringsrecht

  Programma

  1 Totstandkoming, onzeker voorval/van buiten komend onheil en premie (7:925 BW):

  mr. E.M. van Orsouw, advocaat Kennedy van der Laan

  Londen, 12 november 2013, van 09.00 uur tot 12.15 uur

  2 Co-assurantie via de Assurantiebeurs, Internationale Verzekeringsprogrammas en (Internationale) Herverzekering:

  mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma & Co-spreker

  Londen, 13 november 2013, van 09.00 uur tot 15.30 uur

  De principes van co-assurantie via de beurs (incl. rol van partijen, to follow etc.)

  De werking van internationale verzekeringsprogrammas

  De (basisbeginselen) van (internationale) herverzekering

  4 Inleiding Verzekeringsrecht:

  prof. mr. H. Wansink, oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur

  Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, oud rechter-

  plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Rotterdam & mr. M. Kalff, advocaat Van Doorne Advocaten

  Kasteel Waardenburg, 21 november 2013, van 10.00 uur tot 14.00 uur

  Inleiding Contractueel Verzekeringsrecht

  Tour dhorizon. De rode draden van het verzekeringsrecht in titel 7.17 BW. (JHW)

  Assurance oblige. Over de verhouding tussen het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. (MK)

  5 Raakvlakken privaatrechtelijk en publiekrechtelijk verzekeringsrecht: de Wft en de zorgplichten van de tussenpersoon:

  mr. S. Meijer, advocaat NautaDutilh N.V.

  Kasteel Waardenburg, 21 november 2013, van 14.00 uur tot 17.30 uur

 • Magna Charta Verzekeringsrecht

  Programma

  6 Mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst:

  prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, hoogleraar verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan

  Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit

  Kasteel Waardenburg, 28 november 2013, van 10.00 tot 14.00 uur

  7 Privacy-bescherming en discriminatie in het verzekeringsrecht:

  mr. M.M.R. van Ardenne-Dick, Hoofd Bureau Kennis en Opleiding Van Traa Advocaten

  Kasteel Waardenburg, 28 november 2013, van 14.00 uur tot 17.30 uur

  8 Uitleg van de polisvoorwaarden en causaliteit:

  mr. M. Tolman, juridisch adviseur Delta Lloyd Schadeverzekering

  Kasteel Waardenburg, 12 december 2013, van 10.00 uur tot 14.00 uur

  De polis als drager van verzekeringsvoorwaarden

  - maatschappijpolissen

  - beurspolissen (makelaarspolissen)

  Categorien verzekeringsvoorwaarden

  - Risicoafbakening

  - Risicoverwezenlijking

  - Contractsuitvoeringsbepaling

  Haviltex als oerknal van het het stelsel van uitlegregels

  - objectieve en subjectieve uitleg

  - geen eenduidige uitleg mogelijk:

  - contra proferentem

  - meest aannemelijke rechtsgevolg

  Uitleg en causaliteit

  - Causaliteitsbegrippen in risicoafbakening

  - Begrenzing door redelijkheid en billijkheid

 • Magna Charta Verzekeringsrecht

  Programma

  9 Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht:

  prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, hoogleraar verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan

  Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit

  Kasteel Waardenburg, 12 december 2013, van 14.00 uur tot 17.30 uur

  10 Verjaring, subrogatie en regres:

  mr. R.Ph. Elzas, advocaat Dirkzwager Advocaten & Notarissen

  Kasteel Waardenburg, 16 Januari 2014, van 10.00 uur tot 14.00 uur

  Verjaring

  - Verschillen tussen art.7:942 BW ; art.3:310 BW en art.10 WAM

  - Aanvang bij regres

  - Stuiting

  - Overgangsrecht

  Subrogatie

  - Rechtsverhouding verzekeraar-verzekerde

  - Beperkingen ten aanzien van aan verzekerde gerelateerden

  Regres

  - Tijdelijke regeling verhaalsrechten art.6:197 BW

  - Medeschuld en eigen schuld

  - Duur- en mengschade

  11 Internationaal Privaatrecht:

  mr. F. Blees, directeur VAN N.V.

  Kasteel Waardenburg, 16 Januari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur

  Internationale verkeersschadeafwikkeling

  schaderegelingsstructuren

 • Magna Charta Verzekeringsrecht

  Programma

  12 De algemene aansprakelijkheidsverzekering:

  prof. mr. H. Wansink oud-hoogleraar Verzekeringsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, directeur

  Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, rechter-plaatsvervanger

  Arrondissementsrechtbank Rotterdam

  Kasteel Waardenburg, 30 januari 2014, van 10.00 tot 14.00 uur

  Centraal staat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis). Behandeld wordt mede aan de hand van

  casusposities wat in juridische zin het eigen karakter van een aansprakelijkheidsverzekering is en binnen welke

  (verzekeringstechnische) grenzen een AVB-polis dekking biedt. Daarbij komt voorts aan de orde de op de

  aansprakelijkheidsverzekering toegesneden invulling van onderwerpen zoals de verplichtingen bij schade voor de

  verzekerde, product-recall, eigen schuld, de rechtsbijstandsfunctie van de verzekeraar bij schade en de directe actie.

  13 De claims made-benadering in de aansprakelijkheidsverzekering:

  mr. J.B. Londonck Sluijk, advocaat Houthoff Buruma

  Kasteel Waardenburg, 30 januari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur

  14 Verzekerbaar belang, indemniteit, overgang van belang en verzekering t.b.v. een derde:

  mr. J. van de Meent, advocaat Van Traa Advocaten

  Kasteel Waardenburg, 12 februari 2014, van 10.00 uur tot 14.00 uur

  15 Eigen schuld:

  mr. P. Drion, advocaat Van Traa Advocaten

  Kasteel Waardenburg, 12 februari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur

 • Magna Charta Verzekeringsrecht

  Programma

  16 Algemene voorwaarden in het perspectief van het verzekeringsrecht:

  prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, hoogleraar verzekeringsrecht Radboud Universiteit Nijmegen, verbonden aan

  Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit

  Kasteel Waardenburg, Eind (13?) februari 2014, van 10.00 uur tot 14.00 uur

  17 Verplichtingen bij schade (incl. beredding):

  mr. N. Vloemans, advocaat Ploum Lodder Princen

  Kasteel Waardenburg, Eind (13?) februari 2014, van 14.00 uur tot 17.30 uur

  De meldings- en informatieplichten van de verzekerde/verzekeringnemer

  Het verbod om aansprakelijkheid te erkennen

  De bereddingsplicht van de verzekerde/verzekeringnemer

  Welke verplichtingen heeft de verzekeraar?

  18 Vorderingsrechten (directe actie, WAM, voorrecht, zekerhe