Magazyn "EuroArizona" - numer 8

of 12 /12
www.EuroArizona.com www.EuroArizona.com www.EuroArizona.com www.EuroArizona.com www.EuroArizona.com Wydanie 3, Numer 8 9 kwietnia 2011 EuroArizona.com wydanie bezpłatne * Polonijny dwutygodnik informacyjno-reklamowy * wydanie bezpłatne MAGAZYN 7128 E Sahuaro Dr Scottsdale, AZ 85254 współpraca z głównymi bankami federalne programy short sales foreclosures Anna Galewski Cates ASSOCIATE BROKER 480-620-8552 annagcates@yahoo.com MASZ KŁOPOTY ze spŁat Ą po Ż yczki? [email protected] 602-882-8483 domy odebrane przez banki, niskie ceny, miła obsługa, szybko, tanio, solidnie, niepowtarzalne okazje! D onna D anusia’ L aguna Twój Agent Nieruchomoś ci Dzwon Zygmunta zabrzmi w rocznicę katastrofy smoleńskiej. Dzwon Zygmunta, który bije podczas największych uroczystości kościelnych oraz państwowych i w najważniejszych dla narodu chwilach, będzie bił także w niedzielę, w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. - Dzwon zostanie rozkołysany kwadrans przed godz. 10, tuż przed mszą św. celebrowaną w Katedrze w intencji wszystkich ofiar katastrofy przez metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza – powiedział proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu ks. prałat Zdzisław Sochacki. W krakowskich uroczystościach mają uczestniczyć m.in.: córka pary prezydenckiej Marta Kaczyńska, żona prezydenta Gruzji Sandra Saakaszwili oraz część rodzin ofiar katastrofy. Msza będzie transmitowana na telebimie ustawionym w pobliżu Krzyża Katyńskiego. Krypta, w której pochowani zostali Lech i Maria Kaczyńscy, będzie w niedzielę otwarta od zakończenia mszy św. do godz. 19. Proboszcz prosi, by kwiaty i znicze pozostawić na zewnątrz, przed kryptą. W niedzielę rano z Rynku Głównego pod Krzyż Katyński przejdzie marsz pamięci, organizowany pod honorowym patronatem Zuzanny Kurtyki, wdowy po b. prezesie IPN Januszu Kurtyce. Wielki Tydzień Wielki Tydzień to w chrześcijańskiej tradycji okres poprzedzający Wielkanoc. Wielki Tydzień rozpoczyna się 7 dni przed Niedzielą Wielkanocną. Pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia jest Niedziela Palmowa, po której następują Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek aż do Wielkiego Piątku. Wielki Tydzień to święto w kościołach chrześcijańskich upamiętniające ostatnie dni Jezusa Chrystusa. Jest to również okres przygotowań do obchodów Święta Zmartwychwstania, największego święta chrześcijaństwa. Niedziela Palmowa - Dzień upamiętniający przybycie Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczynający Wielki Tydzień. Tradycyjnie, w ten dzień, podczas Mszy Świętej odbywa się święcenie palm a następnie wierni udają się na procesje. Wielki Poniedziałek, podobnie jak dwa następne dni nie wyróznia się specjalnie obrzędami liturgicznymi. Wracając ponownie do Jerozolimy Jezus spowodował śmierć drzewa figowego. Wielki Wtorek, podobnie jak Poniedziałek i Środa to dzień poświęcony sakramentowi pojednania. W ten dzień Jezus zapowiada swoje zmartwychwstania. W środę Judasz zdradza Jezusa za 30 srebrników - zawiera pakt z Sanhedrynem (radą żydowską) Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek to dzień upamiętniający Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus zapowiedział swoją rychłą śmierć. Wielki Piątek to dzień, żałoby i skupienia, upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu. W ten dzień, podobnie jak w Wielką Sobotę, nie sprawuje się Najświętszej Eucharystii, a wiernych obowiązuje ścisły post. Wielka Sobota jest dniem żałoby i adoracji Naświętszego Sakramentu. W ten dzień, podobnie jak w Wielki Piatek, nie odprawia się mszy, święci się jednak pokarmy na wielkanocny stół. Historia Wielkiego Tygodnia Pierwsze wzmianki o Wielkim Tygodniu można znaleźć w Konstytucji Apostolskiej (dokument papieski tyczący się dogmatów kościelnych) z drugiej połowy III wieku naszej ery. Wielki Tydzień, jak również tydzień po Świętach Wielkiejnocy, wspomniany jest także w Codex Theodosianus (Kodeks Teodozjusza - zbiór konstytucji i praw cesarzy rzymskich) z początków IV wieku naszej ery. Inne wczesne teksty wspominające Wielki Tydzień to np. itinerarium Egerii (wspomnienia Egerii - pątniczki pielgrzymującej w latach 381- 384 do Ziemi Świętej). Zachował się tu opis obrzędów związanych z Wielkim Tygodniem. Starożytny symbol Chrystusa Zmartwychwstałego

Embed Size (px)

description

Polonijny magazyn informacyjn-reklamowy w Arizonie!

Transcript of Magazyn "EuroArizona" - numer 8

 • ww

  w.E

  uroA

  rizo

  na.c

  om

  ww

  w.E

  uroA

  rizo

  na.c

  om

  ww

  w.E

  uroA

  rizo

  na.c

  om

  ww

  w.E

  uroA

  rizo

  na.c

  om

  ww

  w.E

  uroA

  rizo

  na.c

  om

  Wydanie 3, Numer 89 kwietnia 2011

  EuroArizona.com

  wydanie bezpatne* Polonijny dwutygodnik informacyjno-reklamowy *

  wydanie bezpatne

  MAGAZYN

  7128 E Sahuaro DrScottsdale, AZ 85254

  wsppraca z gwnymi bankami

  federalne programy

  short sales foreclosures

  Anna Galewski

  Cates

  AssoCiAte Broker

  480-620-8552 [email protected]

  MASZ KOPOTYze spat poyczki?

  [email protected]

  domy odebrane przez banki, niskie ceny, mia obsuga, szybko, tanio, solidnie, niepowtarzalne okazje!

  Donna Danusia LagunaTwj Agent Nieruchomoci

  Dzwon Zygmunta zabrzmi w rocznic katastrofy smoleskiej.Dzwon Zygmunta, ktry bije podczas najwikszych uroczystoci kocielnych oraz pastwowych i w najwaniejszych dla narodu chwilach, bdzie bi take w niedziel, w pierwsz rocznic katastrofy smoleskiej.- Dzwon zostanie rozkoysany kwadrans przed godz. 10, tu przed msz w. ce leb rowan w Ka ted rze w i n tenc j i wszystkich ofiar katastrofy przez metropolit krakowskiego kard. Stanisawa Dziwisza powiedzia proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu ks. praat Zdzisaw Sochacki. W krakowskich uroczystociach maj uczestniczy m.in.: crka pary prezydenckiej Marta Kaczyska, ona prezydenta Gruzji Sandra Saakaszwili oraz cz rodzin ofiar katastrofy. Msza bdzie transmitowana na telebimie ustawionym w pobliu Krzya Katyskiego. K r yp ta , w k t re j pochowan i zostali Lech i Maria Kaczyscy, bdzie w niedziel otwarta od zakoczenia mszy w.

  do godz. 19. Proboszcz prosi , by kwiaty i znicze pozostawi na zewntrz, przed krypt. W niedziel rano z Rynku Gwnego pod Krzy Katyski przejdzie marsz pamici, organizowany pod honorowym patronatem Zuzanny Kurtyki, wdowy po b. prezesie IPN Januszu Kurtyce.

  Wielki TydzieWielki Tydzie to w chrzecijaskiej tradycji okres poprzedzajcy Wielkanoc. Wielki Tydzie rozpoczyna si 7 dni przed Niedziel Wielkanocn. Pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia jest Niedziela Palmowa, po ktrej nastpuj Wielki Poniedziaek, Wielki Wtorek a do Wielkiego Pitku. Wielki Tydzie to wito w kocioach chrzecijaskich upamitniajce ostatnie dni Jezusa Chrystusa. Jest to rwnie okres przygotowa do obchodw wita Zmartwychwstania, najwikszego wita chrzecijastwa.

  Niedziela Palmowa - Dzie upamitniajcy przybycie Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczynajcy Wielki Tydzie. Tradycyjnie, w ten dzie, podczas Mszy witej odbywa si wicenie palm a nastpnie wierni udaj si na procesje.Wielki Poniedziaek, podobnie jak dwa nastpne dni nie wyrznia si specjalnie obrzdami liturgicznymi. Wracajc ponownie do Jerozolimy Jezus spowodowa mier drzewa figowego.Wielki Wtorek, podobnie jak Poniedziaek i roda to dzie powicony sakramentowi pojednania. W ten dzie Jezus zapowiada swoje zmartwychwstania.W rod Judasz zdradza Jezusa za 30 srebrnikw - zawiera pakt z Sanhedrynem (rad ydowsk)Wielki Czwartek to pierwszy dzie Triduum Paschalnego. Wielk i Czwartek to dzie upamitniajcy Ostatni Wieczerz, podczas ktrej Jezus zapowiedzia swoj rych mier. Wielki Pitek to dzie, aoby i skupienia, upamitniajcy mier Jezusa na krzyu. W

  ten dzie, podobnie jak w Wielk Sobot, nie sprawuje si Najwitszej Eucharystii, a w i e r n y c h o b o w i z u j e c i s y p o s t .Wielka Sobota jest dniem aoby i adoracji Nawitszego Sakramentu. W ten dzie, podobnie jak w Wielki Piatek, nie odprawia si mszy, wici si jednak pokarmy na wielkanocny st.H i s t o r i a W i e l k i e g o T y g o d n i aPierwsze wzmianki o Wielkim Tygodniu mona znale w Konstytucji Apostolskiej (dokument papieski tyczcy si dogmatw kocielnych) z drugiej poowy III wieku naszej ery. Wielki Tydzie, jak rwnie tydzie po witach Wielkiejnocy, wspomniany jest take w Codex Theodosianus (Kodeks Teodozjusza - zbir konstytucji i praw cesarzy rzymskich) z pocztkw IV wieku naszej ery. Inne wczesne teksty wspominajce Wielki Tydzie to np. itinerarium Egerii (wspomnienia Egerii - ptniczki pielgrzymujcej w latach 381-384 do Ziemi witej). Zachowa si tu opis obrzdw zwizanych z Wielkim Tygodniem.

  Staroytny symbol Chrystusa Zmartwychwstaego

 • Nowa Era Polskiej Telewizji!14 kanaw telewizyjnych prosto z Polski

  ju teraz w zasigu Twojej rki!

  * po szczegy zadzwo ju dzisiaj -> 623-466-4757 lub na Internecie pod adresem:www.polish-net.com

  Pakiet Podstawowy - $19.99To pakiet czcy ofert programow [obecnie 10 kanaw] razem z przystpn cen $29.99 miesicznie. To poczenie k a n a w fi l m o w y c h , r e g i o n a l n y c h , muzycznych oraz kanau dziecicego.

  d o d a j p o n i s z e k a n a y d o p a k i e t u p o d s t a w o w e g o :Pakiet podstawowy + iTVN= $44.99Pakiet Podstawowy + TNV24= $39.99Pakiet Podstawowy + iTVN+TVN24= $49.99

  Pakiet TVN+TVP - $39.99To poczenie czterech [4] najbardziej popu la rnych kana w te lew izy jnych poza granicami Polski - dostpne razem tylko i wycznie na naszej platformie.

  Pakiet Premium - $59.99Pakiet Premium to najbogatsza oferta programowa. W skad pakietu wchodzi 14 rnorodnych kanaw tematycznych: film, informacje, edukacja, muzyka oraz wiele innych. Pakiet dla prawdziwych mionikw telewizji.

  Uwaga!Osoby mieszkajce w apartamentach! Nie wymagana instalacja anteny satelitarnej oraz brak problemw (pozwolenia)z tym zwizanych. Dodatkowo nie ma obowizkowego kontraktu (2-letni kontrakt opcjonalny) oraz sprawdzania kredytu! Niska opata instalacyjna. Mona podczy stary telewizor oraz nowoczesny telewizor HDTV. Docelowo ma by uruchomione ponad 25 polskich kanaw. Ceny promocyjne. Dealer w Arizonie: ReNETsystems - Mariusz Kaniuka

 • 3M y l i s z - M w i s z - M a s z !

  EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  stae informacje lokalne artyku troch inny...

  9 kwietnia 2011

  O polskich wydarzeniach poinformujnas i wylij E-mail na adres:[email protected]

  The Pulaski Club, Inc is a registered non-profit organization and as such, can accept tax-deductible donations from patrons and supporters. Contributions to the Club

  renovation, at this time, will be greatly welcomed.Donations can be mailed to the: Pulaski Club, Inc.

  www.PulaskiClubAZ.org

  polska parafia pod wezwaniem Matki Boej Czstochowskiej

  w Phoenix, Arizona2828 W Country Gables Dr, Phoenix, AZ 85053

  Tel: (602) 212-1172 Fax: (602) 212-1173

  www.PolishChurchPhoenix.org

  Duszpasterstwo prowadz ksia z To-warzystwa Chrystusowego dla Polonii

  Zagranicznej i Siostry Misjonarki Chrystusa Krla dla Polonii Zagranicznej.

  Msza w: Niedziela: 9:00 i 11:00 rano Poniedziaek: 8:00 rano Wtorek: 8:00 rano roda: 7:00 wieczorem Czwartek: 8:00 rano (*) Pitek: 7:00 wieczorem Sobota: 5:30wieczorem *Kady drugi wtorek miesica: 10:00 rano

  Jan Gacek (602) 526-0294

  Zwiazek Podhalan w Arizonie ZARZD KOA NR. 70 W ARIZONIE PHOENIX ZWIZKU PODHALAN AMERYKI PNOCNEJ

  ADRES: 29227 N. 46 STREETCAVE CREEK, Arizona

  Polish American Congress2828 W County GablesPhoenix, AZ 85353 Phone:(602) 418-3467www.PACarizona.org

  M a g a z y n E u r o A r i z o n a j e s t w y d a w a n y

  p r z e z fi r m E u r o A r i z o n a M a g a z i n e

  (projekt,grafika,artykuy) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminw i czstotliwoci druku bez podania przyczyny. Wszelkie prawa do artykuw autorskich zastrzeone. Wszelkie znaki handlowe zastrzeone. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w wydawaniu tygodnika oraz prawo do odmowy wydruku ogoszenia bez podania przyczyny. Wszelkie materiay nadesane, artykuy nadesane, listy, komentarze itp od czytelnikw automatycznie staj si wasnoci Magazynu bez kompensacji finansowej. Magazyn EuroArizona ma prawo do dystrybucji tych materiaw bez zgody autorw w dowolnej formie medialnej. Magazyn nie ma obowizku do zachowania anonimowoci autora. Materiaw niezamwionych nie zwracamy. Za tre ogosze i artykuw nie odpowiadamy.Kontakt: telefon: 623-466-4757, fax: 623-505-9652,www.EuroArizona.com, [email protected]: EuroArizona Magazine, 13794 W Waddell Rd, suite203, unit207, Surprise, AZ 85379

  Polskia Msza wita jest odprawiana na poudniowo-wschodnich przedmieciach, w kad drug sobot miesica o 6-tej wieczorem w kociele witego Jerzego (St.George Roman Catholic Parish) w Apache Junction. Adres: 300 E. 16th. Ave., Apache Junction, AZ 85119. Ksidz Stanisaw Nadolny serdecznie wszystkich zaprasza. Ju w t sobot 12lutego - ZAPRASZAMY!

  To, kim jeste, zaley od tego, w jaki sposb mylisz. Mylc i mwic o szczciu, zdrowiu, dobrobycie i pienidzach w sposb pozytywny, optymistyczny dostaniemy to o czym mylimy - wedug tego, e podwiadomo wykonuje to co jej wpoimy. To, kim jeste, zaley od tego, w jaki sposb mylisz.Osiganie sukcesu, pozytywne rozwizanie trudnych spraw, wprawia nas w dobry nastrj i powoduje, e mamy energi do dalszego dziaania. Zaczynamy mie dobr pass i wok nas dzieje si coraz wicej dobrego, pojawiaj si kolejne sukcesy.W sytuacji gdy spotyka nas co zego, poraka, niepowodzenie w pracy czy w osobistym yciu, tragedia sprawia, e nasze mylenie staje si negatywne i czsto pojawiaj si kolejne przykre sprawy nieszczcia chodz parami znamy to powiedzenie.Mylc i mwic o szczc iu , zdrowiu, dobrobyc ie i p ien idzach w sposb pozy tywny, op tym is tyczny dos tan iemy to o czym my l imy w e d u g t e g o , e p o d w i a d o m o w y k o n u j e t o c o j e j w p o i m y.Zaprztajc umys rozmylaniami o kopotach finansowych, porakach, problemach zdrowotnych, ktre mamy w obecnej chwili, powodujemy e dostaniemy tego wicej.Podwiadomo wykonuje nasze polecenia i daje to o czym mylimy. Moe wic dla wasnej korzyci myle optymistycznie, pozytywnie? Okreli czego chcemy i po co to chcemy oraz kiedy mamy to dosta. Joseph Murphy w swojej ksice Potga podwiadomoci poleca rne metody i techniki w jaki sposb pracowa nad myleniem, jak formuowa nasze yczenia (wizualizacja, projekcja, mantry) aby podwiadomo zacza realizowa to co wiadomie sobie wpoimy. Podkrela, e naley wzbudzi w sobie uczucie radoci, odprenia, ulgi jakby to co chcemy ju si wydarzyo. Oczywicie nic nie dzieje si od razu i na wszystko trzeba czasu. Sami musimy popracowa nad swoim myleniem i wiar.Nie naley jednak wierzy w cud, e samym myleniem osigniemy to czego chcemy. Na naszej drodze pojawiaj si rne OKAZJE, ktre naley wykorzysta. Mog to by ludzie, okolicznoci i sytuacje, ktre bd nas przyblia lub stworz warunki do osignicia naszego CELU. Systematyczne mylenie, wyobraanie sobie, urealnione zdjciami (moemy zaoy sobie zeszyt marze i wkleja do niego zdjcia) tego co chcemy osign. To nic nie kosztuje a moe zdziaa wiele. Wyobraanie sobie osignicia naszych marze zajmie nam kilkanacie lub kilka minut w cigu dnia. W tym czasie przeniemy si w przyszo, poczujmy e ju jestemy tam gdzie chcemy by, lub e mamy to co chcemy mie. Wyobramy sobie to wszystko z najdrobniejszymi szczegami, kolorami, zapachami i z uczuciem jakie nas bdzie wtedy przepenia.Moe kto zapyta jak mona myle pozytywnie i mie optymistyczne nastawienie do ycia gdy straci si prac a widokw na now nie ma, gdy portfel robi si coraz lejszy a w lodwce wieci si tylko wiateko? Jak myle dobrze, gdy zdrowie nasze lub naszych bliskich szwankuje? Jak mie nadziej na lepsze jutro, gdy spotykaj nas co chwila same nieszczcia? Nie jest to proste. Trzeba jednak sprbowa, bo w rezultacie co moe si wydarzy? Zmieniajc swoje myli na bardziej pozytywne spowodujemy zmian w sobie i nasze ycie moe si zmieni na lepsze. Ludzie wok nas (my zreszt te) lubi otacza si optymistami, ktrzy si umiechaj ni smutasami wiecznie narzekajcymi i marudzcymi.Je l i chcesz co w yc iu zmieni , to t rzeba CO w yc iu zmieni .W trudnych sytuacjach, takich gdy nie potrafi sprecyzowa rozwizania problemu, stosuj zdanie, ktre przeczytaam w ksice Marphyego - W dzie i w nocy wszystko mi sprzyja.Powtarzam to zdanie wielokrotnie, jak nakrcona dopki ze myli nie odejd i gdy powracaj, natychmiast zaczynam je zagusza tym zwrotem. Nie byo to na pocztku proste bo negatywne rozmylania, martwienie si czy wspominanie bdw z przeszoci byo silniejsze. Jednak trening czyni mistrza, wic teraz ju z tym problemu nie mam. Pamitam te o tym, e ze nawyki mylowe wyjmuj ziarenko marzenia i nie pozwalaj aby si ukorzenio, zaczo rosn aby rozkwitn.M y l i s z ( p o z y t y w n i e , o p t y m i s t y c z n i e ) , m w i s z ( o s z c z c i u , z d r o w i u i d o b r o b y c i e ) , M A S Z t o c z e g o c h c e s z ! ! !

  rdo: Artelis

 • Znasz dobry art? Zabawne historie? Podziel si ze wszystkimi. Wylij do nas, a my to

  opublikujemy w magazynie. Zapraszamy do wsppracy!

  4 EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  Humor RozrywkaHumor

  Wykolei si pocig wiozcy polskich posw. Na miejsce pdz ekipy ratownicze, karetki i migowce. Gdy przybyli okazao si, e nie ma adnych cia. Szef ratownikw pyta okolicznych mieszkacw:- Gdzie si podziali wszyscy z tego pocigu?- P o c h o w a l i m .- Wszyscy zginli, co do jednego?- No niektrzy mwili, e jeszcze yj, ale kto by tam, panie, politykom wierzy...* * * * *P a n i w s z k o l e p o d s t a w o w e j p y t a m a e g o K u l c z y k a :- Jasiu, kim chcesz zosta gdy doroniesz?- B i z n e s m e n e m .- Jasiu, u nas nie ma biznesmenw. A Ty, Olku? - nauczyc ie lka py ta Kwaniewskiego - kim chciaby zosta?- P r e z y d e n t e m . - Ale Olku, u nas nie ma prezydentw! A Ty Woodia? - nauczycielka pyta Aganowa.- A ja to wszystko kolegom zaatwi!* * * * *Kobieta budzi si rano po Sylwestrze, patrzy w lustro i szturcha w bok w y m c z o n e g o i m p r e z m a :- Kochanie, jaka ja ju jestem stara! Twarz mam ca pomarszczon, biust obwisy, oczy sine i podkrone, fady na brzuchu, grube nogi i tuste ramiona... Kochanie! Prosz ci, powiedz mi co miego, ebym si lepiej poczua w nowym roku.- Eee. . . no. . . Za to wzrok masz j a k n a j b a r d z i e j w p o r z d k u !* * * * *Blondynk wystrzelono w kosmos z m a p . I n s t r u k c j a d l a m a p y :- Wczy komputer, przystpi do bada.I n s t r u k c j a d l a b l o n d y n k i :- Nakarmi map, pooy si spa.* * * * *Generaowi wojsk rodzi si wnuk.W y s y a w i c p o d w a d n e g o a b y z o b a c z y t o d z i e c k o .P o p o w r o c i e g e n e r a s i p y t a :- J a k i j e s t t e n d z i e c i a k ?- P o d o b n y d o p a n a .- C z y l i j a k i ?- M a y, y s y i c i g l e s i d r z e .

  *****prosimy o wysyanie ciekawych i nowych artw -

  redakcja

  9 kwietnia 2011

  telefon: 623-466-4757

  domowy serwis komputerowy

  zadzwo!

  N a j n o w o c z e n i e j s z y b a n k w i a t a , s u p e r k o z a c k i s e j f .W a c i c i e l e p o s t a n o w i l i p r z e t e s t o w a z a b e z p i e c z e n i a .W tym celu zaprosili najbardziej znanych zodziei wiata z Francji, Stanw, Niemiec i dwch przypadkowych Polakw.Dla kadej ekipy postanowili zgasi wiato przed sejfem na p minuty.Jeeli po zapaleniu wiata sejf bdzie otwarty, ekipa moe zabra zawarto.Pierwsi prbuj Francuzi , wiat o si zapala - nie udao si. Nastpnie prbuj Amerykanie, wiato si zapala - nawet sprztu nie zdyli wyj.Niemcy prbuj, wiato si zapala - nic...Kolej na Polakw, wiato ganie, mija p minuty, prbuj zapali wiato - nic.P r b u j p o r a z k o l e j n y - n i c .Z mroku sycha tylko cichy szept:- Kurna...Stefan, mamy tyle szmalu... po co ci jeszcze ta pieprzona arwka?* * * * *C o m w i p o l i c j a n t , k i e d y a p i e z odz ie ja na go rcym uczynku?J e s t e a r e s z t o w a n y, p a r a g r a f d z i e s i t y, p r z y k a z a n i e s i d m e !* * * * *S p o t y k a s i d w c h k u m p l i .J e d e n p y t a d r u g i e g o :- kto Ci podbi oko? - ona kurczakiem. - jak to?- normaln ie , ona schy l i a s i do lodwki po kurczaka a ja j od tyu.- t o o n a n i e l u b i o d t y u ? - l u b i , a l e n i e w S a m s C l u b .* * * * *Dwaj grale, may i duy sikaj na mur.M a y s t r a s z n i e m r u g a o c z a m i .D u y p y t a :- C o t a k m r u g o s ?- B o m i d o o c u p r y s k o !* * * * *- Gazdo, a co tam tak kucacie pod potem?- Kup robi! - W gaciach?- o Jezu!* * * * *Z a p i s u j b a c d o P a r t i i .S p r a w d z a j y c i o r y s .- N o a j a k t o b y o p o w o j n i e ? B y l i c i e w j a k i e j b a n d z i e ?- N i , t a b y d z i e p i r s a .* * * * *Przychodzi chopiec do spowiedzi i mwi:- P r o s z k s i d z a , o s z u k a e m y d a , c z y t o g r z e c h ?- N i e t o c u d .

  P a p i e w y j e c h a n a p r z e j a d k samochodow, oczywicie prowadzi szofer.J e d n a k e p a p i e b a r d z o n u d z i s i z t y u l i m u z y n y .Nacisn guzik interkomu i mwi do kierowcy:- C h c i a b y m t e r a z p o p r o w a d z i .Kierowca mia dylemat, bo nie wolno mu byo si zamienia, ale papie to papie.- Zgoda - powiedzia i przesiedli si.Gdy tylko za kierowc zamkny si drzwi papie ruszy z piskiem opon.Na prostych osiga prdko do 240 km/h, zakrty robi na dwch koach, sowem prosi si o interwencje bo.Dziki niebiosom zatrzyma ich policjant.Str prawa podszed do okna kierowcy (szyby byy przyciemniane) i puka.- Z r o b i e m c o n i e t a k ? - p y t a p a p i e g d y u c h y l i o s i o k n o .- Eee, prosz chwil poczeka - powiedzia speszony policjant i poszed do samochodu zaw iadomi cen t ra l p rzez rad io .- Halo centrala? Dajcie komisarza!- T u k o m i s a r z , o c o c h o d z i ?- Zatrzymaem osobisto... co robi?- Z a t r z y m a e p r e m i e r a ? - p y t a s p o k o j n y m t o n e m p r z e o o n y .- N i e . .- P rezyden ta? ! - t ym razem da o s i s ysze w jego g os ie pan ik.- N i e . . .- Boe jedyny! To kogo zatrzymae?! - komisarz ju prawie paka z bezsilnej zoci.- Nie wiem, ale papie jest jego szoferem...* * * * *L e y p i j a k n a a w c e w p a r k u i podchodzi do niego policjant i mwi:- k o l e g o c o t o m a b y h o t e l ?- a c o t o j a i n f o r m a c j a ?

  alarmy ADT do domui biznesu - zadzwo!

  telefon: 623-466-4757

 • C h i l d T a x C r e d i tJeli masz na utrzymaniu dzieci w wieku poniej 17 lat na zakoczenie roku podatkowego, moesz mie prawo do ulgi podatkowej w wysokoci do $1,000 dolarw na dziecko. Kredyt ten jest obniony o $50 dolarw za kady $1,000 na dziecko (lub ich cz), jeli Twj skorygowany dochd brutto przekracza $75,000 dolarw dla jednej osoby lub $110,000 dolarw, jeli rozliczacie si jako maestwo. Jeli ten kredyt przekracza Twoje zobowizania podatkowe, masz prawo do zwrotnego kredytu w wysokoci 15% uzyskanego dochodu powyej pewnej kwoty. Taki kredyt nazwany jest dodatkowym kredytem dla dziecka.

  E a r n e d I n c o m e T a x C r e d i tEarned Income Credit jest to odliczenie od podatku dochodowego kierowane do pracownikw o niszych dochodach. Kredyt ten jest oparty na podstawie dochodu, ktry obejmuje wynagrodzenia, wiadczenia pracownicze plus dochody z pracy na wasny rachunek. Wysoko tego kredytu jest okrelona poprzez pomnoenie dochodu przez odsetek kredytu, do rnych progw podatkowych, ktre rni si midzy sob w zalenoci od tego, czy masz jedno czy wicej kwalifikujcych si dzieci.

  E n e r g y T a x C r e d i tJeli zrobie jakie remonty, naprawy w 2010 tak aby poprawia si efektywno energetyczna w Twoim domu, moesz ubiega si o ten kredyt. Izolacja instalacji, okien i drzwi zewntrznych, ogrzewania i klimatyzacji, mog kwalifikowa si do ulgi w wysokoci 30% kosztw kwalifikujcych si napraw lub $1,500 dolarw w poczeniu zarwno 2009 i 2010 roku. Kredyt ten jest bezzwrotnym personalnym kredytem, wic musisz mie zobowizania podatkowe w 2010 aby uzyska zwrot z podatku i skorzysta z tego kredytu.

  M a k i n g W o r k P a y C r e d i tMaking Work Pay kredyt jest skierowany do podatnikw o niszych i rednich dochodach i mona si o niego ubiega, skadajc zeznanie podatkowe. Kredyt ten, chyba e Kongres go przeduy, wygasa po roku 2010. Kredyt ten jest rwny 6.2% dochodu podatnika lub $400 dolarw dla osb fizycznych w zalenoci co jest mniejsze, lub $800 dolarw dla maestw. Kongres chcia przyspieszy ten kredyt, wic by on dostarczony w niewielkich odstpach poprzez zmniejszenie zaliczek od wynagrodze w 2009 i 2010 roku podatku. Wszystkie osoby z dochodem kwalifikuj si na ten kredyt z wyjtkiem cudzoziemcw, osb, ktre mog by na innym rozliczeniu jako osoby zalene (dependent), estates i trust lub podatnicy bez wanego numeru Social Security.

  Renee Kolodziej, CPAHowe & Kolodziej, CPAs, PLLC

  5EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  9 kwietnia 2011

  Czy kwalifikuj si na jeden z kredytw przyznawanych przez IRS?

  Kotlety mielone w sodkiej pelerynie

  Kotlety mielone - sadniki:2 opakowania mielonego misa drobiowego (ok. 80 dag)1 jajko,1 dua sucha buka1 cebula, 2 zbki czosnkusodka papryka w proszkusl, pieprz do smakuSodka peleryna:ok. 7 krkw ananasa z puszkiok. 20 dag tego sera w plasterkach (np. Salami)

  Such buk zamoczy w zimnej wodzie i po okoo 15 minutach

  dokadnie odcisn z wody. Cebul, czosnek obra i pokroi w

  kostk. Do miski przeoy mielone miso drobiowe, wbi jajko,

  doda buk, cebul, czosnek, sodk papryk w proszku, sl i

  pieprz. Wszystko razem dokadnie wymiesza i formowa kotlety.

  Ka na rozgrzany tuszcz i smay z dwch stron na zoty kolor.

  Usmaone kotlety wykada na rcznik papierowy. Prostoktn

  form o wymiarach 25 na 36 cm wyoy papierem do pieczenia.

  Na nim uoy kotlety (mona uoy je w pewnych odlegociach

  od siebie, aby potem si nie skleiy, wtedy rozkadamy je na dwch

  formach). Kady krek ananasa przekroi na 3 czci. Na kotlecie

  pooy kawaek ananasa i przykry plasterkiem tego sera. Form

  z kotletami woy do nagrzanego piekarnika. Zapieka przez okoo

  10 minut w temperaturze 160 C. Podawa na ciepo np. z ryem i

  surwk z kapusty pekiskiej. Z podanych skadnikw wyjdzie okoo

  20 kotletw mielonych. Smacznego!

  S m a k o w i t e s o d k i e k u l k i 25 dag margaryny1 szklanka cukru szklanki mleka4 yki kakaopatki owsiane (ok. 30 dag)ry preparowany (ok. 15 dag) szklanki orzechw woskich

  Margaryn, cukier i mleko podgrza (nie dopuszczajc do

  zagotowania). Nastpnie doda kakao i wymiesza. Zdj z ognia i

  doda patki owiane, ry preparowany i pokrojone orzechy woskie.

  Wszystko razem dokadnie wymiesza i zostawi do ostudzenia. Z

  zimnej masy formowa kulki wielkoci orzecha woskiego. Gotowe

  kulki schodzi w lodwce. Podane skadniki wystarcz na okoo 50

  kulek. Smacznego!

  M i o s n y l i k i e r b r z o s k w i n i o w y skadniki:1 kg brzoskwi, 40 dag cukru, litra czystej wdki, 100 ml spirytusu

  Brzoskwinie umy, osuszy i pokroi w wiartki. Przeoy je do duego soika, zasypa cukrem i

  zostawi na kilka dni, a puszcz sok. Nastpnie wla wdk i spirytus. Soik zakrci i odstawi na

  2-3 tygodnie. Po czym przela przez gaz do czystych butelek i szczelnie zamkn.

  Z przepisu wyjdzie ok. 1,2 litra likieru brzoskwiniowego. Smacznego!

 • 6 EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  MODYFIKACJE

  i POYCZKI

  Solidnie i Tanio

  Rafa Sztorc623-388-3798

  Szalejcy od kilku lat kryzys na rynku nieruchomoci powoduje, e niemal wszyscy politycy wzili si do reformowania systemu. Najgorsze jest to, i ci ktrzy s odpowiedzialni za obecn sytuacj kreuj si na zbawicieli. Reszta nie majca najmniejszego pojcia co zrobi, robi za klak uzurpatorom stwarzajc pozory pracy. Jedyni, ktrzy rzeczywicie pracuj w pocie czoa wydaj si by lobbyci na usugach wielkich korporacji finansowych. A to nie wry nic dobrego dla przecitnego obywatela. Kade dziecko w Ameryce wie, e to rzeczoznawcy do spki z realtorami i brokerami sprowadzili kryzys, a pazerni spekulanci niebotycznie wywindowali ceny nieruchomoci. Najwiksz ofiar tych niegodziwoci s banki, ktrym rzd federalny szczodrze wypeni kieszenie pienidzmi podatnikw. Odbyo si to naturalnie w atmosferze koniecznoci ratowania systemu. Pienidze, ktre otrzymay instytucje finansowe miay zasili rynek kredytowy. Niestety nie zasiliy. Co gorsza banki, bdc w tej niezwykle komfortowej sytuacji, niemal zupenie zaprzestay kredytowania jakiejkolwiek dziaalnoci. Miliony osb jest wiadkami jak oszczdnoci ich ycia i nadzieja na godn emerytur w postaci domu, ktry kupili s zamieniane w bezwartociowy mie. P o d p r z y k r y w k o c h r o n y konsumenta zacz to wprowadza reformy. Wyeliminowano zawd niezalenego rzeczoznawcy. Obecnie rzeczoznawcy pracuj dla bankw. Niestety najbardziej dowiadczone osoby praktycznie znikny z rynku. Dlatego wyceny nieruchomoci przygotowywane na potrzeby kredytw hipotecznych s robione niedbale i najczciej nie maj wiele wsplnego z rzeteln analiz wartoci domu. Takie analizy sztucznie zaniaj warto nieruchomoci, poniewa tego ycz sobie banki. Oczywicie ten rodzaj usugi znacznie podroa w ostatnich latach o niemal 40%. Oczywicie jest to dyktowane dobrem konsumenta. Restrykcje uniemoliwiajce wikszej czci spoleczestwa zacignicie poyczki na dom musiay by jako zrekompensowane bankom. Podniesiono wi koszt uzyskania kredytu. Raty ubezpieczenia poyczki s obecnie o wiele wysze ni par lat temu. Podobnie i koszty przyznania. Rwnie lista formularzy

  Szykuj si wielkie zmiany w finansowaniu nieruchomoci - cz 1 Rafa Sztorc

  9 kwietnia 2011

  Meneder braci Kliczko Bernd Boente wyjawi, e ukraiscy mistrzowie wagi cikiej podjli ju ostateczn decyzj, ktry z nich na przeomie czerwca i lipca zmierzy si z mistrzem wiata WBA Davidem Hayeem, a ktry we wrzeniu pojedynkowa si bdzie z Tomaszem Adamkiem.* * * * * *W czterech wierfinaowych meczach pikarskiej Ligi Europy wystpi a trzy portugalskie zespoy. W czwartek na wasnym stadionie FC Porto zmierzy si ze Spartakiem Moskwa, a Benfica Lizbona z PSV Eindhoven. Sporting Braga zagra w Kijowie z Dynamem.* * * * *rodowy Fakt potwierdza informacje, e Andrzej Goota szykuje si do poegnalnej walki w zawodowym boksie. Tymczasem gociem tego wyjtkowego pojedynku moe by jego byy rywal, legendarny Mike Tyson.

  Bestia mierzy si z Polakiem w 2000 roku, ale walka zakoczya si skandalem: Goota odmwi wyjcia na trzeci rund, a pniej okazao si, e Tyson znajdowa si pod wpywem marihuany.- Chc aby obaj piciarze spotkali si ponownie - mwi promotor Tomasz Babiloski. - Jestemy ju po pierwszych rozmowach, w pitek mamy nadziej podpisa kontrakt - doda.Tyson mgby wzi udzia w pokazowym treningu i by gociem honorowym gali, na ktrej z kibicami poegna si z Goota.* * * * *Sezon zasadniczy NBA powoli zmierza ku kocowi. Po jego zakoczeniu, a przed faz playoff, zostan wrczone najlepszym koszykarzom ligi nagrody. Do jednej z nich - dla gracza, ktry poczyni najwiksze postpy - kandyduje Marcin Gortat. - Ju sama nominacja do tej nagrody jest dla mnie wielkim wyrnieniem - przyzna polski center na amach Arizona Central.

  - Wierz, e rozegraem wystarczajc ilo meczw by udowodni, e potrafi gra - przyzna w wywiadzie dla Arizona Central polski rodkowy Phoenix Suns. - Nawet jeli nie wygram tej nagrody, to i tak jest to dla mnie duy impuls do tego, by pracowa nad sob jeszcze wicej i powalczy o ten laur za rok - powiedzia Gortat.

  S P O R T

  do podpisania dla poyczkobiorcy jest o jedn trzeci dusza. Oczywicie jest to dyktowane dobrem konsumenta. Od czterech lat mamy do czynienia z nieustajcym spadkiem wartoci nieruchomoci. Przy wzrocie kosztw robocizny i materiaw jest to sytuacja co najmniej dziwna. Wiadomo, e jeli nie ma pienidza na rynku, to wikszo potencjalnych nabywcw nie moe dokona zakupu nieruchomoci. Niestety zdesperowani sprzedawcy zmuszeni s do nieracjonalnego obnizania cen. Strac zwykli obywatele, poniewa podatnicy pokryli ju z nawizk straty bankw. Mimo szumnych zapowiedzi nie jest robione absolutnie nic w kierunku uzdrowienia sytuacji. Oczywicie jest to dyktowane dobrem konsumenta.

  Niedawno instytucje finansowe podjy nastpne kroki, w celu stabilizacji rynku nieruchomoci. Jak wiadomo najwikszym zagroeniem jest konkurencja ze strony maych komunalnych bankw i firm brokerskich. Bank Rezerw Federalnych w raz watah innych wielkich bankw p o s t a n o w i l i u z d r o w i s y t u a c j . Planowane s nowe przepisy skutecznie uniemoliwiajce jakkolwiek konkurencj ze strony brokerw. Najprawdopodobniej w przecigu najbliszych dwch lat brokerzy bd melodi przeszoci. Wtedy ju nikt nie bdzie krpowa duych bankw w dyktowaniu cen i wysokosci oprocentowania. Nastpni w kolejce s agenci sprzedajcy nieruchomoci. Z racji, e przy kadej transakcji kupna sprzeday pobieraj oni mar w wysokoci ok. 6%, jest to niezwykle trudne do przeknicia dla bankw. W wyobraeniu biurokratw to stanowcza zbyt duo. Dlatego trzeba bdzie ukrci i ten proceder. Oczywicie jest to dyktowane dobrem konsumenta.W nas tpne j czc i szczeg owo zapoznamy s i z projektowanymi zmianami, a s one fundamentalnie istotne. Niestety nie wr niczego dobrego.

  Miejsce na TWOJ REKLAM!

  ...Tu moe by TWOJA reklama za jedyne $30...

  zadzwo ju dzisiaj!623-466-4757

 • 7EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  9 kwietnia 2011

  Rozrywki umysowe, krzywki, rebusy. . . i inne

  NAPRAWY-SERWISKOMPUTERW - TELEWIZORWSPRZTU AUDIO/VIDEO/SATELITYSERWIS KOMPUTEROWY w domu klienta oraz dla biznesw

  tel:623-466-4757ReNETsystems.com

  MAC Corp. Management & Consulting Corporation

  Website: www.theMACcorp.com

  Praktyczny doradca biznesowy i personalny!- generalne doradztwo biznesowe i personalne

  - wywiad gospodarczy, negocjacje biznesowe

  - pomoc w sprawach prawnych i finansowych

  - konsulting dla firm, szkolenia, doradztwo

  - profesjonalna asysta w zaatwianiu spraw

  - renty stae, inwalidzkie, ubezpieczenia medyczne

  tel:(623) 210-0429 fax: (866) 244-4018

  E-mail: [email protected]

  Poziomo1. Cegieka materii.3. Elementarna czstka atomu.8. Amer.balistyczny strategiczny pocisk rakietowy.10. Ciut wicej ni kwintet.12. Sklepione podziemie kocioa przeznaczone do skadania relikwii.13. Oczyszczona w proszku do pieczenia.14. Czowiek zaogi statku korsarskiego.17. Zlepek.19. Zarzdca, kontroler.20. Kapnik.25. Parada.26. wieczek metalowy.29. Konfederacja.30. Darowanie kary.31. Pozytywka.32. autor Kaza sejmowych.33. Symbol gincej przyrody.

  Pionowo1. Stuletnie biurko.2. Burmistrz znad Sekwany.4. Czytnik.5. Zanurzona w elektrolicie.6. Fotograficzna poprawka.7. Pomost spacerowy lub te pomost przeadunkowy w porcie.9. Ogada.11. Faza Ksiyca, widoczna tylko poowa tarczy Ksiyca.15. Podziaka termometru.16. Pobierany do badania.17. Urzdzenie blokujce.18. Pojazd kolejowych mechanikw.21. Podabna do bryczki.22. Angielska potrawa sporzdzana z kaszy, mki, jaj i masa.23. Stwr o gowie kobiety i tuowiu lwa.24. Posada.26. Z pogard o Niemcu.

  HARD MONEY Available !Poyczki na zakup domw od prywatnych inwestorw!

  Jeeli masz na zakup nowego domu co najmniej 25% srodkw finansowych, a twoja historia kredytowa nie pozwala ci na uzyskanie kredytu z banku - skorzystaj z HARD MONEY (prywatni inwestorzy).

  Po wiecej informacjii dzwon: 602-903-1662Uwaga: Kada poyczka jest rozpatrywana indywidualnie. Minimalna cena nieruchomosci: $100,000

  Nie ma gwarancji otrzymania poyczki.

 • 8 EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  E P I D E M I A h i s t o r i e n i e z n a n e . . .R o z w a d w, l i s t o p a d 1 9 4 3 r o k u . Do zaniedbanej chaty weszo trzech mczyzn. Tu za progiem stanli na chwil i rozejrzeli po pomieszczeniu. Brudne szyby w oknach przepuszczay niewiele wiata do izby, w ktrej stao kilkanacie ek w dwch rzdach. Jeden z mczyzn stan przy drzwiach, podczas gdy dwaj pozostali podeszli do najbliszego ka. Lea na nim starszy czowiek. Jego pier unosia si w nieregularnym oddechu, a ciao pokrywaa wysypka. By bardzo blady i mia gorczk. Mczyni spojrzeli po sobie, potem popatrzyli na czowieka przy drzwiach. - Fleckfieber powiedzia jeden z nich. Czowiek przy drzwiach milczco skin gow. Po chwili wszyscy trzej wyszli z chaty. Eugeniusz azowski urodzi si w 1913 roku w Czstochowie. Kiedy Polska odzyskaa niepodlego przenis s i wraz z rodzicami do Warszawy. Jego ojciec walczy jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, a dziadek b y p o w s t a c e m s t y c z n i o w y m . P o u k o c z e n i u w a r s z a w s k i e g o I V Liceum Oglnoksztaccego im. Adama Mickiewicza wstpi do Szkoy Podchorych Sanitarnych czc w ten sposb swoje d w i e p a s j e m e d y c y n i w o j s k o . Jednym z jego najbliszych kolegw z liceum by Jan Nowak-Jezioraski. Wojna wybucha w momencie, kiedy zdawa ostatnie egzaminy medyczne. Zmobilizowany w stopniu porucznika otrzyma przydzia do szpitala w Brzeciu. Po ewakuacji pojecha razem z rannymi pocigiem sanitarnym na poudnie. Po drodze skad oznaczony symbolami Czerwonego Krzya by wielokrotnie atakowany przez niemieckie lotnictwo. Zosta wzity do niewoli przez Sowietw. Zdoa unikn wywzki na Sybir uciekajc z pocigu jadcego na wschd. Schwytany przez Niemcw trafi do obozu jenieckiego w Lublinie, z ktrego rwnie uciek i wrci do Warszawy. W listopadzie 1939 roku wzi lub ze swoj dziewczyn Murk i wyjecha do jej rodzinnej Stalowej Woli. Podj prac w oddziale Czerwonego Krzya w pobliskim Rozwadowie. Bardzo szybko nawiza kontakt z partyzanckim oddziaem AK operujcym w pobliskich lasach i dowodzonym przez porucznika Franciszka Przysiniaka ps.Ojciec Jan. Zaopatrywa oddzia w lekarstwa i opatrunki, leczy rannych partyzantw i pomaga w znalezieniu bezpiecznego schronienia. Jego przychodnia w Rozwadowie staa si punktem kontaktowym, gdzie przechowywano konspiracyjne materiay i odbywano tajne spotkania. Mniej wicej w tym samym czasie jego kolega, doktor Stanisaw Matulewicz dokona ciekawego odkrycia. Stwierdzi, e krew osb, ktrym wstrzyknito niegron bakteri znan jako Proteus OX19 daje podczas testw identyczne wyniki jak krew osb chorych na tyfus plamisty. azowski i Matulewicz doszli do wniosku, e maj w rkach potn bro,

  ktra wywoa panik wrd Niemcw i pozwoli im ocali wiele niewinnych ofiar. Zaczli szczepi swoich pacjentw niegron bakteri i wysya prbki krwi do niemieckich laboratoriw. Na Niemcw szybko pad blady strach. Niczego nie obawiali si tak bardzo jak epidemii, ktra moga zdziesitkowa ich oddziay na froncie wschodnim. Stalow Wol, Rozwadw i okol iczne gminy uznano za teren objty zaraz, a na drogach prowadzcych do nich pojawiy si znaki ostrzegawcze. Niemcy natychmiast wynieli si z miast, a wywzki ludnoci na roboty i do obozw koncentracyjnych ustay zupenie. Aby jeszcze bardziej utwierdzi Niemcw w przekonaniu, e maj do czynienia z prawdziw epidemi azowski posa kilku swoich pacjentw do innych, niewtajemniczonych lekarzy. Ci przeprowadziwszy badania orzekli, e osoby s zaraone tyfusem. Caa sprawa bya objta cis tajemnic. Nawet osoby szczepione nie wiedziay, e bior udzia w gigantycznej mistyfikacji. azowski i Matulewicz szczepili ow bakteri wycznie Polakw. Wedug okupacyjnego prawa yd zaraony tyfusem by natychmiast zabijany, a jego majtek palony. Matulewicz znalaz sposb, by ratowa od pewnej mierci ydw naprawd cierpicych na tyfus. Do prbek krwi dodawa pewien odczynnik, ktry powodowa, e wynik badania by niejasny. Dziki dwm polskim lekarzom spora cz ydowskiej spoecznoci Stalowej Woli przeya wojn. Dom Eugeniusza azowskiego by pooony tu przy granicy ydowskiego getta w Rozwadowie. Przemyka si tam nocami, by leczy chorych. azowski i Matulewicz wstrzyknli faszywy tyfus cznie kilkunastu tysicom ludzi. Przez wikszo wojny Niemcy nie wayli si nawet postawi nogi na terenie objtym zaraz. Wkrtce jednak doszli do wniosku, e co tu nie gra. Niby w miejscowociach szaleje tyfus, ale ludzie jako od niego nie umieraj. Dziki kapusiom wiedzieli, e l i c z b a p o g r z e b w n i e w z r o s a . azowski i Matulewicz starali si rozdmuchiwa kady prawdziwy przypadek tyfusu (pod warunkiem, e osoba nim zaraona nie bya ydem), by utwierdzi Niemcw w faszywym przekonaniu. Tych przypadkw byo jednak zbyt mao. Niemcy nabrali powanych podejrze wobec polskich lekarzy. Zaczli domaga si dokadnych raportw na temat zuywanych lekw.azowski oszuka ich wykorzystujc fakt, e jego przychodnia miecia si niedaleko stacji kolejowej i czasem by wzywany do leczenia niemieckich onierzy wracajcych pocigami sanitarnymi z frontu wschodniego. W raportach zawyy znacznie iloci zuytych lekarstw wiedzc, e Niemcy nie bd mogli ich zweryfikowa.Zwaywszy na rozmach caej mistyfikacji azowski liczy si z moliwoci wpadki.

  Zawsze nosi przy sobie cyjanek potasu, by w razie aresztowania popeni samobjstwo. Pod koniec 1943 roku okupanci postanowili wysa do Rozwadowa kontrol zoon z dowiadczonego doktora i jego dwch praktykantw. azowski odpowiednio s i n a t o k a z j p r z y g o t o w a . P r z e n i s s w o j p r z y c h o d n i d o najndzniejszej chaty w miecie i urzdzi w niej niewielki szpitalik, w ktrym pooy najstarszych i najbardziej schorowanych mieszkacw, poinstruowawszy ich jak maj si zachowywa podczas kontroli. Namwi pozostaych mieszkacw, by urzdzili imprez na cze niemieckiej komisji. Kiedy Niemcy przybyli do Urzdu Miasta przywita ich widok suto zastawionych stow i miejscowych notabli uradowanych wizyt szacownych goci. Bimber pola si szerokim strumieniem. Niemiecki doktor wkrtce przeholowa z trunkami i zasn nad mis kiebasy wysawszy zawczasu swoich praktykantw na inspekcj szpitala. Eugeniusz azowski zaprowadzi modych lekarzy na miejsce. Po wejciu do ndznej chaupy obydwaj rozejrzeli si po ciemnej izbie, po czym podeszli do jednego z pacjentw. Obydwaj zgodnie stwierdzili, e chory cierpi na tyfus. Pobrali od pacjentw prbki krwi, ktre potwierdziy ich przypuszczenia. Ponowne kontrole ju si w miecie nie pojawiy. Trudno oceni ilu ludzi ocalao dziki dwm lekarzom. Wymienia si liczby od kilkunastu do kilkudziesiciu tysicy. W 1944 roku Eugen iu sz azowsk i zosta ostrzeony, e Gestapo planuje go zlikwidowa za pomoc udzielan partyzantom. Niemcy wiedzieli, e jest onierzem AK, ale nie aresztowali go wczeniej, poniewa by im potrzebny podczas epidemii. Uciek wraz z rodzin w ostatniej chwili. Pocztkowo ukrywali si w Stalowej Woli, potem w Rudniku. W 1945 roku wrcili do Warszawy, gdzie doktor azowski podj prac w Klinice Akademii Medycznej oraz Instytucie Matki i Dziecka. W 1958 roku wyjecha z ca rodzin z Polski na stypendium do Stanw Zjednoczonych. Zosta profesorem pediatrii na Uniwersytecie Illinois, gdzie pracowa przez dugie lata. Doktor Stanisaw Matulewicz rwnie wyjecha z Polski. Zosta profesorem radiologii na uniwersytecie w Kinszasie w Zairze. Eugeniusz azowski przeszed na emerytur w latach 80-tych i zamieszka w stanie Oregon. W 2000 roku przyjecha do Polski z ekip amerykaskiej telewizji, ktra stworzya film dokumentalny o nim i jego dokonaniach. Swoje wojenne wspomnienia zawar w ksice pt. Moja prywatna wojna. Profesor Eugeniusz azowski zmar 16 grudnia 2006 roku w Eugene w stanie Oregon.

  rdo: onet.pl

  9 kwietnia 2011

 • 9EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  Nowy polonijny zesp myzyczny RELAX w Arizonie! Nowy, polonijny zesp muzyczny o nazwie RELAX zagra profesjonalnie na twojej imprezie okolicznociowej: wesele, komunia, urodziny, zabawa, bankiety itp....Rozbawimy Was, wymczymy i zRELAXujemy! Dzwo (623)328-8276 lub (347)244-9731S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y ! ! !

  *Niek rpu jcy pok j do wyna jc i a z osobn azienka od zaraz! 32nd Street/Union Hills, $450/miesic. Po szczegy prosz dzwoni pod numer: 630-215-7575

  *Projekty reklam i ogosze, magazyny, ulotki reklamowe, flyery, wydruk wielkoformatowy, solidne banery reklamowe. Projektowanie stron internetowych, Internetowych akcji reklamowych, budowanie wizerunku firmy w internecie oraz social networks, SEO, akcje marketingowe, promocje produktw oraz sprzeda na Internecie - k o n t a k t : 6 2 3 - 4 6 6 - 4 7 5 7 l u b e m a i l : i n f o @ e u r o a r i z o n a . c o m

  *Praca: poszukiwani akwizytorzy reklam do lokalnego magazynu. Jeste osob atwo nawizu jc kontak ty? Poszuku jesz dodatkowego zarobku? Prowizje wypacamy od rki...kontakt: [email protected]

  *Na emeryturze?...Szukasz dodatkowego zarobku???...Po wicej informacji zadzwo pod numer 602-502-7821 (Wiesia) Drobne prace porzdkowe w North-Central Phoenix.

  *Wanted auto-body combo man, must have experience please cal l 623 878 7474P o t r z e b n a o s o b a z e z n a j o m o s c i blacharki samochodowej oraz malowania samochodw, doswiadczenie oraz jzyk ang ie l sk i wymagany - ask fo r Rob .

  *Umeblowany pokj z azienk z uywalnosci kuchni w okolicach 51 i 101 - cena 400$/miesic, prosz dzwoni: 602-492-7333

  *Do wynajcia umeblowany pokj lub 2pokoje z azienk i uywalnosci kuchni w Surprise. Po wicej informacji prosz dzwoni: 623-556-1006

  9150 W Indian School Rd, Suite 108APhoenix, AZ 85037

  mail: [email protected]

  * rozliczenia podatkw [biznes i personalne]* zakadanie firm, payroll, sales tax, use tax

  * tumaczenia dokumentw, notariusz

  IJM Services PLLCKSIGOWO, ROZLICZENIA PODATKOWE, USUGI NOTARIALNE

  Iwona Mierzwa, CPAtel: 623-703-7378

  Ogoszenia drobne

  9 kwietnia 2011

  Welcome Home Realty13020 W Santa Fe Blvd#102Avondale, AZ 85392

  *domy przejte przez bank (REO)**trustee sales*short sales*kupno-sprzeda*

  stan Zarkowski - Associate Brokernieruchomoci w Arizonie!

  Phone:623-512-7336 email: [email protected]

  www.stanzarkowski.com

  -fachowo-dowiadczenie-prywatno-uczciwo- Barbara Grodkowski o sobie: W roku 1999 przyjechaam do Arizony. Zostaam ni oczarowana, jak rwnie osob czowieka, ktry zawadn moim sercem, wic dlatego tu pozostaam. W moich wierszach tskni za Polsk tak pikni niezapomnian jak wtedy, kiedy si wychowywaam. Wizyty wzmagaj tsknot, cho jednoczenie lecz dusz. No c...trzeba y i kocha to, co Bg nam da...

  drobne ogoszenia wstawiamy za darmo! zadzwo ! - 623-466-4757 - l ub na stronie internetowej: EuroArizona.com

  K i n o d o m o w e , t e l e w i z j a satelitarna, nagonienie, instalacje alarmowe, naprawa sprztu A/V, komputery, Internet i wiele innych ...c o m m e r c i a l / r e s i d e n t i a l

  www.ReNETsystems.comzadzwo 623-466-4757

  ZAMIE Jest w moim sercu miejsce ukryte gdzie kwitn re gdy przymkn oczy to pozostaj tam jak najduej.

  Myl wtedy leci srebrzystym ptakiem gdzie ponad morzem gdzie polne cieki, dzwonki i maki, szumice zboe.

  Wci w mej pamici jesienne noce zimne i wietrzne zobaczy ciebie, Polsko najdrosza, chocia raz jeszcze.

  Zapach choinki, rj nienych patkw, rodzinne twarze, ciepy blask wiecy bysn w pamici za oknem marze...

  nieyste zimy, a potem wiosny, zudne, dalekie tam budz wiosn kwitnce drzewa, tu - czas ucieka.

  Wrci tam znowu w to ciepe lato miodem pachnce mego dziecistwa spltanych cieek szuka na ce.

  Do tych jesiennych lici szelestu przytulam pami a tutaj biao, a tutaj zima, a w sercu zamie...

  PRZY OGNISKU

  U przyjaci przy ognisku tu, w dalekim kocu wiatadeszcz zocistych iskier pryska, niby rj wietlikw latajak robaczki witojaskie ktrych tu po prostu nie mabo tu wszystko jest odmienne inna mowa, inna ziemia...

  Wiosn nie ma tutaj nigdzie tych bocianw czarnobiaychich klekotu i opotu skrzyde, gdy na gniazdach stayi majowych tych chrabszczy co buczay jak pociski ten dwik zosta tak daleko, ale wci jest sercu bliski...

  Grzyby tutaj nawet rosn tak podobne tamtym, aletak nie pachn, a jagody niepodobne w smaku wcale,cho ciutki an rzepaku kwitnie tu jest jednak innyod tamtego, zocistego, ktry w kraju kwit rodzinnym...

 • Odkrywanie Arizony cz. 6 - BECZKA Z WIATREM Damian Engelman10 EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  Ludzko od zarania dziejw miaa dwa gwne marzenia,oprcz sawy, wadzy i bogactwa oczywicie. Marzenie o wiecznej modoci i o moliwoci latania. Z tym pierwszym jak na razie ciko idzie, ale dziki nowoczesnej technice bardzo zbliylimy si do tego drugiego. Zwaszcza spadochroniarze twierdz, e ich sport, to na dzie dzisiejszy, najczystsza forma lotu o jak zdoamy si teraz otrzec.Ot moemy si poszczyci tym, e Arizona jest najlepszym miejscem na wiecie do jego uprawiania. Zasuga w tym naszej synnej pogody. Sport ten jest bardzo uzaleniony od warunkw atmosferycznych. W okresie zimowym ma przechlapane , a wraz z nadejciem wiosny czsto i gsto jest uziemiony przez nadmierne zachmurzenie, deszcze czy porywiste wiatry. Jak wszyscy wiemy tych elementw jest w naszej krainie jak na lekarstwo i zwaszcza gdy reszta skaczcego wiata okuta jest w zaspy niegu, stanowi ona prawie niezachwian gwarancj oderwania si od ziemi.W tym odcinku chciabym Pastwa zaprosi w okolice Casa Grande ,do Eloy, maego miasteczka trccego zapomnianym, obskurnym siedliskiem na pustyni, gdzie mieci si najbardziej ruchliwa na wiecie strefa zrzutw. Prosz si nie sugerowa tym tytuem i spodziewa wielkich fanfarow. Jest to bowiem sport uprawiany przez stosunkowo niewielk grup pasjonatw i rwnie Skydive Arizona ma swj kameralny charakter. Jest to wspaniae miejsce na jednodniowy wypad i to take dla nielotw.Dawno przeminey czasy, gdy na okrgych spadochronach ,skoczkowie walili o ziemie jak worki ziemniakw. Wspczesny sprzt, to istne maszyny latajce i stanowi nielada atrakcj dla postronnych widzw. Czasze o maej powierzchni potrafi rozpdzi si do 140 km/h i gdy wyrwnuj poziom lotu, przy podchodzeniu do ldowania, zabieraj skoczka na dug przejadzk tu na sam ziemi. Rekord wiata wynosi obecnie 180 metrw ! Proponuje zabra rodzine czy paczk znajomych i urzdzi sobie piknik na zielonej trawce, podziwiaj te powietrzne wyczyny. Mona si przy okazji wypluska w basenie, pogra w kosza, zje w restauracji, wypi piwko w barze Skrzywione migo, podpatrze przygotowania w hangarze czy strzeli fotke z mistrzami wiata z druyny Arizona Airspeed.Co zrobi gdy samemu zechce si wypa z samolotu ? Podj decyzj i wysupa 190$. I tyle. Wraz z wynalazkiem skokw w tandemie, gdzie jest si przypitym uprz do instruktora, to jedno z najwikszych przey jakie mona sobie w yciu zafundowa, stao si dostpne dla kadego, bez adnego treningu czy umiejtnoci. Dla niezdecydowanych istnieje te rodek zastpczy. Mj znajomy ochrzci to jako beczka z wiatrem, ale fachowo naleaoby uy nazwy- tunel powietrzny. Jest to urzdzenie-budynek, w ktrym silny strumie powietrza imituje czynno swobodnego opadania.

  9 kwietnia 2011

  Pierwsze wraenie jest rodem z Matrixa, kiedy widzimy unoszce si w powietrzu postacie. Warto te poczeka i liczy na to, e ktry z instruktorw urzdzi may pokaz. Wcale si nie zdziwi, gdy ktrego dnia Cirque du soleil wykreuje nowy spektakl, oparty na tych powietrznych akrobacjach. Zabawa w tunelu jest z pozoru bardzo droga, gdy godzina kosztuje 800$. Do dobrej zabawy wystarczy jednak wykupi dwie minuty. Pamitajmy, e opadanie przy regularnym skoku wynosi okoo minuty. Wizyta w tunelu pozwoli te rozwia duo mitw, ktre ka wierzy, e skokowi towarzyszy uczucie szalonego spadania z odkiem w gardle, zawrotami gowy i niemoliwoci zapania oddechu. Nic bardziej mylnego, radz sprbowa.Kilka razy w roku w Skydive Arizona pojawia si dodatkowa atrakcja. Jest to zlot od kilkudziesiciu do kilkuset skoczkw w celu budowy duych formacji. Mrowie czcych si czarnych punkcikw, rosncych w oczach jest doskonale widoczne z ziemi, z niesamowitym zakoczeniem, gdy separacja powietrznych nurkw, konieczna do bezkolizyjnego otwarcia, przypomina olbrzymie, rozpryskujce si sztuczne ognie. I wanie wkrtce nadarza si taka okazja. 22-24 kwietnia, pod przewodnictwem Arizona Airspeed bdzie mona podziwia 40-to osobowe formacje. Zapraszam wic do Eloy, do zabawy czynnej lub biernej.

  Wdrwki po Machu Picchu co powiniene wiedzieWdrowanie szlakiem Camino Inca, lub te, jak nazwaliby go Europejczycy, Szlakiem Inkw, jest popularnym celem dla fanw pieszych wycieczek z caego wiata. Najdusza trasa rozciga si na okoo 30 mil. Mniej ni 500 ludzi dziennie ma pozwolenie na rozpoczcie wdrwki t tras, co jest spowodowane niebezpieczestwami wicymi si z erozj. Przepustki sezonowe wyprzedaj si przez to w czasie krtszym ni zdysz si obejrze. Gdyby w planach urlopowych bra pod uwag wdrwk przez Camino Inca powanie zastanw si nad wczeniejsz rezerwacj. Jest jeszcze kilka rzeczy o ktrych powiniene wiedzie zanim zaczniesz wybiera odpowiedni kolor plecaka.Jako e trasa wdrwki liczy sobie ponad 40 km upewnij si, e jeste wietnie przygotowany zarwno fizycznie jak i psychicznie zanim wsidziesz na pokad samolotu leccego do Peru.Zacznij regularnie wiczy. Zapisz si na aerobik, jog lub pywalnie, cokolwiek bardziej ci odpowiada. Niech to nie bdzie raz w tygodniu, lecz cztery lub nawet pi. Celem jest wytrenowanie ciaa zanim rozpoczniesz swoj wdrwk. Im szybciej zaczniesz wiczenia tym bdzie ona bezpieczniejsza dla ciaa i umysu. Skup si na wzmacnianiu ng i krgosupa. Rola ng jest oczywista przy pieszych wycieczkach, jednak krgosup jest rwnie wany dla stabilizacji ciaa podczas wdrwki. Nie oznacza to jednak, e masz ignorowa inne czci ciaa przy treningach, musisz je zbalansowa tak, by wywiczy rwnie minie rk, plecw i ramion. Przygotuj si kondycyjnie wdrujc z ciarami w plecaku by chocia pozna smak tego co ci czeka na wycieczce.Zanim wybierzesz si do Peru we kilka dni wolnego i wybierz si na wycieczk na prowincj, gdzie nie bdziesz mia telefonu komrkowego, pagera i ukochanego przyjaciela internetu. Mniej wicej tak bdziesz si czu podczas wdrwki do Machu Picchu.Pamitaj, e bdziesz wdrowa na wysokoci ponad 3,500 metrw (12,000 stp), wic przydaoby si wczeniej spdzi kilka dni w miejscowoci pokroju Cuzco, by przyzwyczai si do oddychania w regionach, gdzie powietrze jest rozrzedzone i ma nisz zawarto tlenu. To pozwoli zmniejszy ryzyko dowiadczenia choroby wysokociowej, ktra daje si we znaki wasnie od 12,000 stp powyej poziomu morza.

 • W hodzie ofiarom stalinizmu przekazane wspomnienia ludzi z nieludzkiej ziemiCZ I - WOJNA I OKUPACJA RADZIECKA - Czerwona zaraza

  ...Moja rodzina czekaa na zsyk, gdy mj brat Wadysaw by zawodowym oficerem

  w Tarnopolu. Zabrany do niewoli przysa do nas kartk z zawiadomieniem, e jest

  w Starobielsku...Oficerowie polscy, ktrzy oddali si w niewol sowietom wierzyli, e

  konwencja Haska zapewni im godziwe warunki.

  ...Okoo czwartej rano 10 lutego w caym wojewdztwie tarnopolskiem, w setkach

  domw jednoczenie, zapaka wit, wypady szyby z okien, drzwi ustpoway pod

  uderzeniami kolb, butw, pici. Do mieszkania wpadli onierze, milicjanci, cywile.

  Rozlegy si wrzaski, przeklestwa, uderzenia. Wymierzyli w nas karabiny.

  Ojciec i matka z rkoma do tyu, stali pod cian. Budzce si dzieci pakay.

  Zorzeczyli w odpowiedzi na kade pytanie. Niszczyli wszystko, co byo w domu.

  dali oddania broni, noy i ostrych narzdzi. Byo nas siedmioro. Najmodszy brat

  liczy rok i dwa miesice. Rozkazali ; w pitnacie minut przygotowa si do drogi.

  Zobaczyam wrd nich ojca mojej przyjaciki... Umiechnam si do niego,

  podeszam, dzie dobry - powiedziaam. Wykrzywi wciekle twarz, zakl, splun,

  odepchn, a upadam pod st. Jakby si ba lub wstydzi, e go poznaam.

  ...Gdy 20 wrzenia 1939 roku, trzy dni po wkroczeniu Armii Czerwonej , do naszego

  Barszczewa przyszo do domu NKWD i aresztowao mojego ojca , zawali si nie tylko

  nasz WIELKI DOM -POLSKA, ale i nasz may dom rodzinny. Ojciec mj by bardzo

  dobrym Polakiem i bardzo dobrym czowiekiem . Wiele wycierpia od Sanacji , bo

  widzia czowieka nie tylko w Polaku , ale i w chopie ukraiskim i rzemielniku czy w

  kupcu ydowskim. NKWD zabrao go jednak . (...) Wywieziono go i wszelki lad po

  nim zagin. 13 kwietnia 1941 roku wywieziono i nas.

  ...Na szosie korzeckiej pracowali jecy polscy obstawieni anioami strami.

  Pracowali od rana do pnych godzin. Kobiety, wielkie patriotki zaczy wykrada

  tych jecw. Na dno kosza kady cywilne ubrania z adresem, do kogo ma si zgosi,

  gdyby udao mu si uciec. Na ubrania kady kanapki, ktrych byo bardzo duo.

  Mamusia zawsze z koleank podchodziy do tego anioa, kokietoway i prosiy, aby

  ta dziewczynka, czyli ja, daa kanapki... onierz sowiecki umiechajc si mwi, e

  mog i.

  ...Przyszli noc. Bylimy przekonani, e przyszli aresztowa naszego ojca za to ,e

  przed dziewitnastu laty walczy jako onierz na froncie wschodnim . Przeprowadzili

  rewizj. Kazali nawet wyj dziecko z koyski eby mogli j dokadnie przeszuka.

  Po rewizji rozsiedli si i siedzieli przez dwie godziny nie odzywajc si do nas. Nie

  pozwolili nikomu wyj z domu dla nakarmienia inwentarza i wydojenia krw. O wicie

  przyjechao saniami na nasze podwrze dwch gospodarzy z ssiedniej wsi. Wtedy

  milicjanci oznajmili , e zostaniemy przesiedleni ca rodzin do drugiej oboci . Byo

  to rwnoznaczne z przepadkiem caego mienia, ale przypuszczam, e rodzice przyjli

  t wiadomo z radoci ,bo oznaczao to , e nasz ojciec nie bdzie aresztowany ,

  nie zginie w wizieniu, e przesiedl nasz rodzin gdzie niedaleko , gdzie ycie

  bdzie znone (...)Nikt nie przypuszcza, e ogoszono nam wyrok mierci. Powolnej

  mierci z godu i zimna i , e wanie dzieci bd pierwszymi ofiarami.

  ...Wtedy zobaczylimy, e z ssiedniej ulicy wyszed okoo 30-osobowy uzbrojony

  oddzia NKWD i kieruje si w nasz stron. Podeszli do dziadka. Jeden z NKWD-

  owcw krzykn: rce do gry i okry dom. Kilku z nich pochwycio dziadka i

  brutalnie wepchnito go do domu. Nastpnie wyrwali z pocieli mojego ojca w nocnej

  bielinie. W tym czasie, gdy weszam do domu (miaam wwczas 10 lat), zobaczyam,

  e cay dom by przeszukiwany, powyrzucano wszystko z szaf, szuflad. Zachowywali

  si przy tym okropnie, obrzucajc mego ojca i dziadka najgorszymi obelgami.

  Gdy chcieli ju wyprowadzi ich z domu, ja widzc swego ojca w okropnym stanie

  zaczam strasznie krzycze. Padam do ng dowdcy i prosiam, eby nie robili

  ojcu krzywdy. Wtedy mj tato powiedzia: Wandziu, dziecko, nie pacz. Ja jestem

  niewinny, w yciu nikomu krzywdy nie zrobiem. W tym czasie jeden z oprawcw

  chwyci karabin i uderzy kolb ojca w twarz. A mnie, gdy padam mu do ng, z caej

  siy, z rozmachem pchn na cian, e straciam przytomno. Gdy mnie ocucono,

  ojca i dziadka nie byo ju w domu.

  ...Pozabierali wszystko. Ojciec odda pienidze ile mia , a po mierci ojca , to nam

  zabrali dosownie wszystko: materia na budow , rozebrali stodo i chlewy, zabrali

  ogrd , a matk zapdzili do pracy w kochozie. My jedlimy licie z drzew , malutkie

  buraczki rwalimy ... Bylimy opuchnici z godu .

  11EuroArizona.com - polonijny tygodnik informacyjno-reklamowy

  9 kwietnia 2011

  ... Jacy mczyni krcili si wok naszego domu... widz jak ci sami mczyni

  podchodz do ojca. Ojciec podnosi rce do gry. Cywil oklepujc go czego szuka.

  Ten z czubem na czapce, z karabinem, na kocu ktrego umieszczony by dugi

  bagnet, trzyma wprost wymierzony na ojca. Po chwili ojciec opuszcza rce... i ruszaj.

  Cywil na przedzie, tatu za nim, a onierz z bagnetem wymierzonym w plecy ojca.

  Byo to ostatnie spojrzenie na mojego ukochanego ojca, ktrego ju nigdy nie

  zobaczyam.

  ... Nastpi czarny niezapomniany ranek . Wyrzucono wszystko z szaf na podog

  rozrzucono pociel , moje eczko zostao puste z pociel na pododze . My z

  bratem ... w nocnej bielinie , przytuleni do paczcej matki patrzylimy w milczeniu

  na to co si dziao . Na widok zrzuconych ksiek z etaerki na podog i widzc jak

  enkawudysta trzyma w rku dzieo Mickiewicza , przewraca kartki jakby co w nich

  szuka - nie wytrzymaam ; podbiegam , chwyciam t ksik i przytuliam si z

  powrotem do mamusi. A bya to ulubiona ksika tatusia. (...)

  ... Bya polska szkoa , zamknli. Powalili kocioy, dwie synagogi, cerkiew i wszystkie

  kapliczki jakie byy ... Kto mia krow to musia odda im mleko za darmo. Kto kury

  , to jajka za darmo. Czy mia winie czy nie , to musia paci podatek, jak to mwili

  za miso. Za kade owocowe drzewo paci podatek , tak , e ludzie wycieli prawie

  wszystkie owocowe drzewa.... eby kupi mi buciki to, mama staa ca noc w kolejce

  w sklepie i nic nie dostaa. Chodzilimy boso, a zim w kach, eby nie zmarzn.

  Zebra i opisa- Victor Zolcinski

  cig dalszy nastpi...

 • Nowa Era Polskiej Telewizji!14 kanaw telewizyjnych prosto z Polski

  ju teraz w zasigu Twojej rki!

  * po szczegy zadzwo ju dzisiaj -> 623-466-4757 lub na Internecie pod adresem:www.polish-net.com

  Pakiet Podstawowy - $19.99To pakiet czcy ofert programow [obecnie 10 kanaw] razem z przystpn cen $29.99 miesicznie. To poczenie k a n a w fi l m o w y c h , r e g i o n a l n y c h , muzycznych oraz kanau dziecicego.

  d o d a j p o n i s z e k a n a y d o p a k i e t u p o d s t a w o w e g o :Pakiet podstawowy + iTVN= $44.99Pakiet Podstawowy + TNV24= $39.99Pakiet Podstawowy + iTVN+TVN24= $49.99

  Pakiet TVN+TVP - $39.99To poczenie czterech [4] najbardziej popu la rnych kana w te lew izy jnych poza granicami Polski - dostpne razem tylko i wycznie na naszej platformie.

  Pakiet Premium - $59.99Pakiet Premium to najbogatsza oferta programowa. W skad pakietu wchodzi 14 rnorodnych kanaw tematycznych: film, informacje, edukacja, muzyka oraz wiele innych. Pakiet dla prawdziwych mionikw telewizji.

  Uwaga!Osoby mieszkajce w apartamentach! Nie wymagana instalacja anteny satelitarnej oraz brak problemw (pozwolenia)z tym zwizanych. Dodatkowo nie ma obowizkowego kontraktu (2-letni kontrakt opcjonalny) oraz sprawdzania kredytu! Niska opata instalacyjna. Mona podczy stary telewizor oraz nowoczesny telewizor HDTV. Docelowo ma by uruchomione ponad 25 polskich kanaw. Ceny promocyjne. Dealer w Arizonie: ReNETsystems - Mariusz Kaniuka