Magazyn Chelsea.pl - numer 8 (marzec 2009)

of 25 /25
Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 1

Embed Size (px)

description

Magazyn Chelsea.pl - numer 8 (marzec 2009)

Transcript of Magazyn Chelsea.pl - numer 8 (marzec 2009)

 • Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 1

 • Kobiety, demokracja, polskiei afrykaskie przysowia

  Wszystkie z wymienionych powyej czynnikw miay znaczcy wpyw na procespowstawania smego, bardzo rnorodnego numeru Magazynu. To w kocu ma-rzec. A jak powszechnie wiadomo, w marcu jak...

  Jak w garncu prezentowaa si w tym miesicu Chelsea. Smacznie, niesmacznie, gro-szek, wygrane, kapusta, marchewka, seler, znw wygrane, pniej remis i wreszcie...szpinak (ten z White Hart Lane) a z nim pierwsza poraka. W midzyczasie z tejmieszanki wyonio si te co buraczano czerwonego: przypominao kartk z napi-sem FINALE ROMA 2009 i dopiskiem ,,Liverpool FC.

  Tak duo lista skadnikw tej powstajcej przez 30 dni zupy rozwizaa w zupenocikwesti braku tematw. Problem pojawi si gdy zdalimy sobie (wtrnie) spraw,e aden z czonkw naszej, w tym miesicu wycznie mskiej, redakcji nie ma po-jcia o gotowaniu. Pognalimy wic do kobiet. Szczeglnie, e w naszej kulturzemarzec to przecie ich miesic. Tym sposobem zostay wan czci tego numeru.

  Mogy nawet zaj miejsce na okadce, ale w ramach demokratycznych wyborwpostawilimy na zdjcie z najradoniejszego momentu miesica (zajrzyjcie te naostatni stron!). Takowych, damskich zdj nie brakuje za to w rodku.

  C to jednak bya za historia (gdy na okadk miay jeszcze trafi Panie)! Nage po-szukiwana i te rozsyane przez niektrych redaktorw, w rodku nocy, smsy do zna-jomych fanek z prob o uyczenie ich uroczych wizerunkw. Chaos, ale jakewesoy. Za rok w marcu sprbujemy to rozwiza inaczej, np. konkursem na naj-lepsze nadesane przez czytelnikw zdjcie czytelniczek (pisz tak z cich nadziej,e to wyklucza re-elekcj Drogby).

  Jeli chodzi o ostatni element z nagwka, afrykaskie przysowia, to ich odnale-zienie wymaga po prostu lektury numeru. S tworzywem jednego z wielu sympa-tycznych artykuw, ktre udao nam si tym razem przygotowa. Mamy nadziej,e przyjemnie spdzicie czas z nimi wszystkimi do zobaczenia w kwietniu!

  Adrian Fulneczek,REDAKTOR NACZELNY

  SPIS ZNAJDUJCYCH SI DALEJ TRECIstr.3-4 Na dobry pocztek - krtkie, nieuyte w artykuach, a jednak warte wspomnienia his-torie z dobiegajcego koca miesica.

  str.6-7 Przed Liverpoolem - los zrobi nam to ponownie. W Lidze Mistrzw spotkamy si zdruyn z Anfield. Przegld, komentarz zapowied i dawka ciekawych informacji przed tym spot-kaniem w jednym. Poza tym, gos eksperta z fcbarca24.com .

  str.8-11 Historia wojen Chelseaowsko-Liverpoolskich - czy tu trzeba co jeszcze do-dawa? Opisy potyczek tych zespow w ostatnich 5 latach w Lidze Mistrzw. Zdjcia z epoki.

  str.12-15 Wywiad z Salomonem Kaloue - skrzydowy The Blues opowiada o tym co czupodchodzc do karnego w moskiewskim finale, o wzorze jakim jest Didier Drogba i jak walczy ozdobycie szacunku w szatni zespou ze Stamford Bridge.

  str.16-19 Super Orze wyldowa? - eby nie zdradza jeszcze o kim mowa powiemy tylko,e to kontynuacja wtku ,,afrykaskich pikarzy z kadry Chelsea i artyku traktujcy o postpachjednego z nich. Najbardziej obiecujcego?

  str.20-21 ZA i PRZECIW: Guus cudotwrca? - debata dwch redaktorw Magazynunad dotychczasowymi osignicami Guusa Hiddinka w Londynie.

  str.22-29 Niebieski Dzie Kobiet: Polskie Fanki Chelsea - raport, prba przedsta-wienia choby czstki obrazu polskich fanek The Blues na podstawie wywiadw z kilkoma z nich.

  str.30-35 Wieczr u Armaniego (fotoreporta) - The Blues w strojach wieczorowych nacharytatywnej imprezie w sklepie Giorgio Armaniego. Wiele ciekawych fotografii.

  str.36-37 Kibice dzieciom - relacja z (charytatywnego) turnieju pikarskiego, w ktrym udziawzia rwnie reprezentacja Stowarzyszenia Chelsea Poland. Zdjcia i zaproszenie do pomocy.

  str.38-40 Na nich mona polega - na dokadk, odrobina o Chelsea i caej Premiership,a dokadniej graczach, ktrzy nie opucili adnego ze spotka swoich zespow w tym sezonie.

  str.41-45 Podsumowanie lutego 2009 - przypominamy poprzedni, peen wydarze mie-sic. Spogldamy na niego chodniej, bo z perspektywy czasu. Odejcie Scolariego, zatrudnie-nie Hiddinka, pierwszy mecz z Juve...

  str.46-47 Przegld ostatnich spotka - krtko i statystycznie. Wyniki, strzelcy bramek,skady i ustawienia, kartki, a wszystko opatrzone komentarzami uytkownikw www.chelsea.pl .

  str.48 Kwane zakoczenie.

  ZZeesspp rreeddaakkccyyjjnnyy (( [email protected] ))Adrian Fulu Fulneczek (naczelnik i amacz), Maciej Kowboj ubieewski, Maciej Jasix Jasica,Kuba Pasternak, Marcin Corrny Pych, Damian Bruken Brukao i gocinnie: Aleksandra Michalska (fcbarca24.com).

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 2

 • WYMODLILI POWRT ESSIENAKwesi Appiah, asystent trenera reprezenta-cji Ghany pokaza wszystkim kibicom TheBlues jak okazywa rado z powrotu Mi-chaela Essiena na boisko. Jego zdaniemcay nard bdzie dzikowa za to Bogu doktrego wczeniej modli si o powrt Es-siena do zdrowia.

  Leczcy uraz kolana od praktycznie samegopocztku sezonu zawodnik wrci w marcudo skadu Chelsea. Efekty byo wida odrazu. Essien trafia do siatki Juventusu i Manchesteru City, pomg te w meczu z Coventry.

  W Ghanie wielkie wito zaczo si ju jednak po pierwszym, kontrolnym wystpie Essiena wrezerwach The Blues. Pan Kwesi Appiah nie do, e nazywa Essiena jednym z najlepszychpikarzy wiata to dodaje te: ,,on moe odwrci losy spotkania w pojedynk. Poza tym jegoobecno zwiksza morale pikarzy, sztabu i wszystkich rodakw. Sowem, bohater narodowy.

  ...nie powinno wic nikogo dziwi wyznanie pomocnika, w ktrym przyzn on, e wiksz presjczuje zakadajckoszulk reprezentacyjn ni klubow. W kocu jako ten ,,wymodlony niepowinien zawodzi. Moment wydania tego numeru Magazynu czy si w terminami repre-zentacyjnymi i chyba nie musimy dodawa jak wielk presj, za kadym razem gdy t czer-won koszulk z czarn gwiazd zakada Essien, czuj kibice The Blues. Oni te si wtedymodl: Boe prosz spraw by tym razem wrci do Londynu bez kontuzji...

  SEKUNDY URATOWAY DROGB I CFCSprawa wypyna kilka dni po wodnistej bi-twie na Fratton Park. The Blues wygrali z Pom-pey 1:0 po bramce Didiera Drogby. Okazaosi, e gdyby to podanie z prawej strony bo-iska powdrowao w stron napastnika pare-nacie sekund pniej to trafienie mogobynigdy nie mie miejsca.Czemu? Bo Drogby nie byoby ju na murawie.Guus Hiddink przekaza okoo 75 minuty swojemuasystentowi Rayowi Wilkinsowi eby ten przygo-towa do wejcia 19-letniego Franco Di Santo. Ar-gentyczyk mia zmieni Drogb.

  Sztab Chelsea poinformowa o tym ju nawet s-dziego technicznego. W ostatniej chwili zmienilijednak zdanie. Par momentw pniej Drogbastrzeli swoj bramk i gdy bieg w stron awki re-zerwowych Ray Wilkins sta wanie przed DiSanto mwic by ten ponownie zaoy swjdres. Gdy sdzia zarzdzi wznowienie gry pobramce, Di Santo siedzia ju ponownie na awcerezerwowych.

  Najwidoczniej ,,w pice jak w yciu: czasem przy-daje si odrobina szczcia. Szkoda tylko, e odtamtej pory Guus Hiddink nie zdecydowa si juposa adnego z modzieowcw do boju...

  30 LAT MMMM IIII NNNN OOOO JAK...Czternasty dzie marca 2009 to kolejnykamie milowy w yciu Nicolasa Anelki.Pikarz przekroczy magiczn granic:ukoczy 30 rok ycia (ur.1979r.). Powie-dzia przy okazji kilka ciekawych zda.

  Po pierwsze na pytanie oficjalnej stronyklubu o to jak si z tym czuje odpowiedzianie zachcajc do draniea tematu, e,,tak samo i doda: ,,kady musi przez toprzej - to nic nadzwyczajnego.

  Nico mia wicej do powiedzenia gdy za-pytano go o to, do kiedy ma zamiar pro-fesjonalnie uprawia ten sport: ,,przestandopiero, gdy nie bd ju mg si rusza.

  Nie wiedzie czemu robi z niego takiegostarca - Ballackowi by lepiej zadawali takiepytania... W kadym razie Anelka upatrujeswoj szans w tym, e gra wanie w Anglii,bo jak mwi: ,,we Francji kiedy masz 32 czy33 lata ludzie od razu wysyaj ci na eme-rytur, podobnie w Hiszpanii. W Premiershipgraj jeszcze pikarze 38-letni wic posta-ram si nie zwlania tempa.

  Prawidowe podejcie. Skoro Nico jest ju wtak sdziwym wieku mona byo z nim po-rozmawia o tematach przekrojowych. Np.czego zdarzyo mu si w yciu ba?

  ,,W meczach Fenerbahce to byo szale-stwo. Na murawie nie baem si niczego,

  ale na trybuny nie wszedbym za nic wwiecie....

  STRONA 4. - Na dobry pocztek STRONA 5.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 3

 • Trzy zespoy do rozlosowania. Komentator zaznacza, e jedyna angielskapara moe powsta ju tylko jeli do Liverpoolu dolosowana zostaniekulka z Chelsea. Trudno go za to wini, po prostu by spostrzegawczy.No i wykraka...

  Adrian FulneczekAdrian Fulneczek

  Jim White, obecnie komen-tator Eurosportu, po loso-waniu dodaje w swojejkolumnie krtki felieton za-tytuowany ,,Nie znowu", wktrym o spotkaniu TheBlues z The Reds pisze: ,,tenmecz bardziej ni czcielitarnych europejskich roz-grywek sta si prywatnsprzeczk, Dniem wistakapowtarzajcych si poje-dynkw, imprez na ktrreszta zespow w tych roz-grywkach zdaje si nie byzaproszona". Trudno podsu-mowa to lepiej.

  Najnudniej

  Wielu neutralnych kibicwuwaa, e to duet produ-kujcy najnudniejsze poje-dynki w Lidze Mistrzw.

  Ubiegoroczny pfi-naowy rewan na Stam-ford Bridge, jedno znajbardziej emocjonujcychspotka tamtych rozgrywek(na pewno najbardziejemocjonalne), zdaje si

  temu przeczy. Jeszcze ciekawiej do

  tematu podchodzi GuusHiddink. Trener Chelsea po-peni takie oto zdanie:,,mecze midzy tymidwoma wielkimi pikarskimipotgami nigdy nie snudne".

  Pniej przyzna jed-nak, e widzia tylko ichostatni dwumecz.

  Najczciej

  To znaczy, e ma wiele donadrobienia. The Blues spo-tykaj si z Liverpool ju poraz pity z rzdu w LidzeMistrzw. Tzn. e od 2005roku zagrali ze sob w ra-mach tylko tych rozgrywekju omiokrotnie. Dziewity idziesity zaplanowano nasmego i czternastegokwietnia.

  Najlepiej

  ...w domu. Za kadymrazem gdy te kluby spoty-

  kay si ze sob w fazie pu-charowej LM, czyli trzykrot-nie w pfinaach, zawszeawansowa klub, ktrydrugi mecz rozgrywa nawasnym terenie. Dwa razyLiverpool, raz Chelsea.

  Najkoszmarniej

  Guus Hiddink mia ju z TheReds okoliczno. Nawetczterokrotnie... w jednymsezonie! Prowadzone przezniego PSV w rozgrywkach2006/2007 przegrao zdruyn Rafaela Benitezatrzykrotnie (raz w grupie ioba mecze wierfi-naowe), zanotowao tejeden bezbramkowy remis.

  Najboleniej

  S pewne rzeczy, ktretrzeba sobie powiedziewprost: The Reds odnieliju w tym sezonie dwa li-gowe zwycistwa nad ze-spoem (jeszcze wtedy)Luiza Felipe Scolariego.

  I JESZCZE JEDEN I JESZCZE RAZ...Z kolei bezporednio

  przed losowaniem parwierfinaowych wygralidwa spotkania z bilansembramek 8:1 - z RealemMadryt i ManchesteremUnited. Z takimi klubami.Osiem-do-jednego. 8:1. ZManchesterem nawet nawyjedzie. Osiem do...Wystarczy.

  Fani Chelsea mieliwic prawdopodobnieprawo do niezadowole-nia z tego niesympatycz-nego zrzdzenia losu.Moe nawet do strachuprzed porak?

  Najhonorowiej

  Inaczej tego jednak roz-strzygn nie mona.Wielu obawiao si ewen-tualnoci meczw z Liver-poolem, ale trzeba imzda sobie spraw, edrugiej okazji do rewanuz The Reds ju nie bdzie.

  To kwestia honoru.Jeli The Blues ponownieprzegraj, oni i wszyscy ichkibice bd po prostuzmuszeni uzna wyszoLiverpoolu w tym sezo-nie. Bez sowa dyskusji.Po dentelmesku.

  Najkrcej

  Zreszt, jak przypo-mina Guus Hiddink:,,dza gry w finale spra-wia, e musisz zagra znajlepszymi - Liverpool,Barcelona, Manchester". Wicej, musisz z nimi wy-gra. Ukad jest prosty: jelinie potrafisz tego zrobi, tonie ma dla ciebie miejsca27 maja w Rzymie. .

  W historii nowej Ligi Mistrzw , w fazie knock-out Barcelona najczciej, bo atrzykrotnie, trafiaa na Chelsea. Nigdy dotd w pfinale. Pora to zmieni.Barcelonie udao si niemoliwe unikna angielskiej druyny. Jako jedyna, wrazz Bayernem Monachium. Jednak, jak mwi stare przysowie co si odwlecze, tonie uciecze. Oczywicie, w tej fazie rozgrywek nie ma sabych przeciwnikach, ale- nie silc si na faszyw skromno wydaje mi si, e Barcelona ma awans dopfinau w kieszeni. To zreszt pogld zdecydowanej wikszoci cles. auj, enie mog zakoczy sowami do zobaczenia w finale c, takie losowanie. Zprzyjemnoci jednak powiem Go the Blues!. Czekamy w pfinale.

  BARCA: CZEKAMY W PFINALESpecjalnie dla Magazynu, z kataloskiego punktuwidzenia, losowanie i ew. par pfinaow komentujeAleksandra Michalska,redaktorka serwisu fcb24.com:

  STRONA 6. - Przed Liverpoolem STRONA 7.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 4

 • 27 kwietnia 2005 r.,Chelsea - Liverpool 0:0

  3 maja 2005 r.,Liverpool - Chelsea 1:0 (Luis Garcia 4')

  ____Pierwsza krew w starciu tej dwjki. Pierwszy sezon Mourinho na Stamford Bridge i wielkaszansa na awans do finau. Z Londynu The Reds wywo wyjtkowo cenny remis. Mecz naAnfield zaczyna si dla nich doskonale: lob Barosa nad Cechem do bramki dobija LuizGarcia. Pik wybija jeszcze William Gallas, ale sdzia twierdzi, e przekroczya ona ju linibramkow. adna powtrka nie daje odpowiedzi kto w tym sporze mia racj - Jose Mou-rinho utrzymuje po dzi dzie, e na pewno nie sdzia.

  W dramatycznej kocwce losy meczu mg odmieni szalejcy na skrzydle ArjenRobben, ale jego strza zablokowa wspaniay tego wieczora Jamie Carragher. Do p-niejszego doskonaego dorodkowania Holendra centymetrw zabrako zarwno Kez-manowi i Drogbie. O dodatkowe emocje zadba sam sdzia, ktry na koniec spotkaniadoliczy cae... sze minut.

  W 95 minucie serca wszystkich kibicw The Bluespky - Eidur Gudjohnsen zatrzyma w polu karnym pik,do ktrej le wyszed Jerzy Dudek (tak, tak!) uderzy beznamysu, ale futbolwka przeleciaa minimalnie oboksupka bramki - ze zej strony. Rozpaczliwym wlizgiem tenstrza mg jeszcze przeci Drogba, ale rwnie jemuzabrako centymetrw do szczcia. Sytuacja powra-cajca w koszmarach przez jeszcze wiele, wiele tygodni.

  CO CIEKAWE: w tamtym sezonie The Blues pokonali Li-verpool dwukrotnie w lidze, w padzierniku na StamfordBridge i w styczniu na Anfield. Dwukrotnie 1:0 po bram-kach Joe Cole'a.

  Historiaspotka w Lidze

  Mistrzw

  CCCCHHHHEEEELLLLSSSSEEEEAAAA ---- LLLLIIIIVVVVEEEERRRRPPPPOOOOOOOOLLLL

  w roli kronikarza: Adrian FulneczekAdrian Fulneczek

  Sezon 2004/2005 - pfina

  Sezon 2005/2006 - faza grupowa28 Wrzenia 2005 r.,

  Chelsea - Liverpool 0:06 grudnia 2005 r.,

  Liverpool - Chelsea 1:0 (Luis Garcia 4')____

  Los bywa zoliwy. A moe raczej askawy? The Blues pragnli jak najszybszej okazji do re-wanu i dostali j ju w fazie grupowej kolejnych rozgrywek. Niestety w dwch meczachbez historii nie pada ani jedna bramka, a zamiast ognistej zemsty kibice ogldali jaowe180 minut pikarskiego popiou.

  Sezon 2006/2007 - pfina25 kwietnia 2007 r.,

  Chelsea - Liverpool 1:0 (Joe Cole 29)1 maja 2007 r.,

  Liverpool - Chelsea 1:0 (Agger 22')____

  Kolejny rok i kolejny dwumecz Beniteza z Mou-rinho. Pierwszy mecz w Londynie The Blues musielibezwzgldnie wygra. Rzeczywicie dominowalico udao im si udokumentowa bramk Joe Co-le'a, ktry wlizgiem wbi do bramki dorodkowa-nie Drogby. Pniej niestety goci ratowa PepeReina (m.in. przed dwoma atomowymi strzaamiFranka Lamparda).

  Jednobramkowa zaliczka okazaa si zde-cydowanie zbyt ma przed rewanem. Na An-field to Liverpool dyktowa warunki. Ju w 22minucie pikarze Chelsea zostali zaskoczeni rzutemwolnym Gerrarda, ktry zamiast dorodkowywawystawi pik na 16 metr do niekrytego Aggera.The Reds mieli naciskali, The Blues sabli z kad mi-nut. Mecz mocno przypominajcy parti sza-chw z dugim wyczekiwaniem na bdy rywala.

  Po przerwie w poprzeczk trafi Kuyt, strzaDrogby zatrzyma Reina. Najlepsz akcj drugiejodsony przeprowadzili gocie - ostatecznie dowietnego dorodkowania Ashley Cole'a przedDrogb wlizgiem wjecha Carragher.

  W dogrywce Kuyt dobi strza XabiegoAlonso z 35 metrw do siatki, ale sdzia odgwiz-da spalonego. Drogba by bliski zamiany dorod-kowania Wright-Phillipsa na bramk, a w ostatnichjej sekundach The Blues uratowa Cech, odbijajckolejny strza Kuyta. O tym kto awansuje do finaumiay wic zadecydowa rzuty karne. Specjalnie

  STRONA 8. STRONA 9.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 5

 • z myl o nich Jose Mou-rinho w 118 minucie posana boisko Geremiego (wmiejsce Makelele). Nigeryj-czyk okaza si niestety dru-gim (i ostatnim) obokRobbena pikarzem TheBlues, ktrego strza obroniReina. Jedynego karnegowykorzysta Frank Lampard.The Reds strzelali bezbd-nie: Zenden, Alonso, Ger-rard i Kuyt zapewniliswojemu klubowi fina usta-lajc wynik karnych na 4:1.

  WARTO PAMITA: Pene120 minut tego spotkania,jako rodkowy obroca uboku Johna Terrego, z ko-niecznoci rozegra... Mi-chael Essien. A w atakuLiverpoolu do 106 minutstraszy nieco wyszy PeterCrouch.

  Sezon 2007/2008 - pfina22 kwietnia 2008 r.,

  Liverpool - Chelsea 1:1 (Kuyt 34 - Riise 90)30 kwietnia 2008 r.,

  Chelsea - Liverpool 3:2(Drogba 33', Lampard 98', Drogba 105' - Torres 64', Babel 117')

  ____Po penym przedziwnych perypetii sezonie, The Blues w meczu o historyczny awans

  do finau LM ponownie trafiaj na druyn Rafy Beniteza. Chelsea prowadzi Avram Grant.Na Anfield przewaaj zmuszeni wygra gospodarze, ale na sekundy przed koco-

  wym gwizdkiem, dorodkowanie Salomona Kalou na (samobjcz) bramk zamieniaJohn Arne Riise. Chelsea wywozi niezasuony remis po sabym spotkaniu, jest jednakwzmocniona tym pikarskim cudem i sportow klsk norweskiego obrocy.

  W rewanu do skadu wraca ju przeywajce tragedi rodzin Frank Lampard. TheBlues graj jakby czuli roztoczon wobec meczu atmosfer: teraz lub nigdy. Zgodnie zplanem obejmuj prowadzenie po silnym strzale Didiera Drogby (dobitka uderzeniaKalou). Obawiaj si jednak dalszych atakw przez co Liverpool spycha ich do obrony.

  Po przerwie wyrwnuje Tor-res (to pierwsza bramka Li-verpoolu na StamfordBridge od 841 minut meczo-wych). Boisko zaczynarobi si coraz bardziejgrzskie, nieustannie pada.Oba zespoy nie chc zbytwiele ryzykowa, czekajna dogrywk - ta przecho-dzi do klubowej historii.

  Najpierw po rzucieronym pika spada przedpole karne gdzie potnymuderzeniem do siatki posyaj Essien. Rado pikarzyChelsea przerywa sdzia Roberto Rosetti. Zdaniem jego asystentw kilku graczy gospo-darzy stao za lini obrocw Liverpoolu - spalony.

  The Blues protestowali uwaajc, e nie przeszkadzali bramkarzowi The Reds, ale juchwil pniej zapomnieli o tamtej sytuacji. Michael Ballack zosta sfaulowany metr zalini pola karnego przez Sammiego Hyppi. Po 7 minutach i 13 sekundach dogrywki FrankLampard zamieni jedenastk na prowadzenie Chelsea. Wrd ez radoci i wzruszenianikt nie mia wtpliwoci komu pomocnik dedykuje to trafienie.

  Na sekundy przed kocem pierwszej poowy dogrywki po wietnym wejciu z pra-wego skrzyda Nico Anelki i doskonaym podaniu na nog Drogby The Blues zwikszyliswoje prowadzenie do dwch bramek (3:1).

  Komentator SkySports krzycza wtedy, e to ,,musi wykoczy Liverpool - raz i na za-wsze". Pospieszy si z tym deklaracjami, bo na trzy i p minuty przed kocem dogrywkizaskakujcym strzaem z 30 metrw Cecha pokona Ryan Babel. Bd bramkarza sprawi,e mylcy ju o witowaniu stadion ucich. Kolejny pfinaowy koszmar? Wytrzymatrzy i p minuty. Tylko na tym skupiali si ju wszyscy pikarze The Blues.

  Zasuenie - udao si. Po meczu 40 tysicy kibicw na stadionie, wszyscy pikarze namurawie i miliony przed telewizorami szalay w rytm utworu One Step Beyond (,,Jedenkrok dalej") zespou Madness. Szalecze celebracje trway ca noc - Chelsea, na-reszcie, awansowaa do finau Ligi Mistrzw. .

  STRONA 10. - Historia spotka CFC-LFC STRONA 11.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 6

 • CCIIKKOO PPRRAACCOOWWAAEEMMNNAA SSZZAACCUUNNEEKKWYWIAD Z SALOMONEM KALOU:

  KALOU TO DOBRY ZNAJOMY AKONA, GWIAZDY RNB.TO DO NIEGO PIKARZ KIEROWA CELEBRACJE PO BRAM-KACH Z BORO. FA, NIESUCZNIE, UZNAO TO ZA GEST POLI-TYCZNY ZA CO SALA MG ZOSTA ZDYSKWALIFIKOWANY.

  Co w Guusie Hiddinku zrobio na Tobienajwiksze wraenie?

  On daje zespoowi pewno. Czujesz,e on panuje nad tym co robi. Tegonam byo trzeba, kogo kto potrafi za-prowadzi druyn na szczyt i wycisnz pikarzy maksimum ich moliwoci. Onjest odpowiedni osob do tego zadania.

  Jak zmienio si nastawienie skadu odkiedy trenerem jest Hiddink?

  On zmieni bardzo wiele. Pikarze, ktrzywczeniej nie grali czuj, e teraz majszans. Ci, ktrzy dotd mieli miejsce wskadzie musz da z siebie jeszcze wi-cej jeli chc je zachowa. Kady jestzmotywowany. To wychodzi druynie nadobre, bo kady stara si jak moe ebyzrobi wraenie na nowym trenerze.

  Cztery angielskie zespoy awansowaydo wierfinau Ligi Mistrzw: czy domi-nacja Premier League w Lidze Mistrzwnadal bdzie trwaa?

  Jest tak ju od prawie czterech lat. Za

  Jak to jest by pikarzem ,,znikd w wielkiej Chelsea, wpywie GuusaHiddinka na zesp i o tym co czu gdy w finale Ligi Mistrzw z Manche-ster United podchodzi do ustawionej na jedenastym metrze piki - opo-wiada 24-letni reprezentant Wybrzea Koci Soniowej i The Blues,Salomon Kalou.

  uefa.comuefa.com

  STRONA 12. STRONA 13.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 7

 • w pfinaach. To jedna z najlepszych ligwiata, pena pikarzy formatu wiatowegowic mnie powodzenie tych zespow wLidze Mistrzw nie dziwi.

  Co dziao si w Twojej gowie kiedy pod-chodzie do swojego rzutu karnego w finaletych rozgrywek z Manchesterem United wMoskwie?

  Mylaem sobie: nie chcesz by tym, ktrysprawi, e druyna przegra. Musisz by silny ipokaza, e zasugujesz na to eby by w tejdruynieznikd

 • SUPER ORZE WYLDOWASUPER ORZE WYLDOWA ?Niemal 67 lat temu, bo 6.11.1943 r., do gwnegodowdcy SS Heinricha Himmlera dotar komunikatOrze wyldowa. Oznacza on pomylny transportniewielkiej grupy spadochroniarzy majcej za zadanieporwanie wczesnego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. Czy tak samo moemy powie-dzie mylc o naszym pojedynczym spadochro-niarzu z Nigerii J o h n O b i M i k e l ?

  Maciej ubieewskiMaciej ubieewski

  Tytuowe okrelenie odnosi sido pastwa, ktre Obi repre-zentuje. Super Ory bo takokrelana jest reprezentacjaNigerii to jeden z trzech Af-rykaskich krajw majcychswojego przedstawiciela wChelsea. Didier Drogba(WKS), Salomon Kalou (WKS) iMichael Essien (Ghana) toczoowe postaci naszejdruyny. Wszyscy czterej kosz-towali Romana Abramowiczaponad 100 milionw Euro. DDi Bizon stali si ulubiecamifanw, a Kalou, za ktregozapacono najmniejszkwot, miewa spore wahaniaformy i nie jest pewienmiejsca w podstawowej jede-nastce. Natomiast Obi Mikel znieokrzesanego mokosa za-cz wreszcie przypominadojrzaego zawodnika.

  Gdy zim 2004 rokuJose Mourinho zaprosiObiego na tygodniowe testyzobaczy wystarczajcoduo, aby wyperswadowawacicielowi The Blueswyoenie 16 milionw fun-tw, ktrych dao Norwe-

  skie Lyn Oslo, gdzie gra ww-czas Obi. To, co dziao siprzez kilkanacie kolejnychmiesicy starczyoby na so-lidn ksik, a z pewnocizabraoby za duo miejscaciekawszym rzeczom w na-szym magazynie, take wduym skrcie: do gry o Mi-kela docza Manchester Uni-ted, kontrol nad sytuacjtraci Morgan Andersen- dy-rektor techniczny Lyn, ktrywywiera presj na modympomocniku. John podpisujekontrakt z United i publiczniedeklaruje ch gry dlaChelsea. Sprawa trafia doUefy, kontrakt z ManU zostajeanulowany i John rozpoczynakarier w Londynie. Dopiero 2grudnia 2008(!) roku na ofi-cjalnej witrynie CFC pojawisi komunikat:

  "Chelsea Football Club i FCLyn Oslo rozwizay wszelkiekwestie dotyczce Johna

  Obi Mikela. Szczegy poro-zumienia pozostan tajne.

  Nie bdzie wicej informacjiw tej sprawie."

  Mody ptak, zanim zacznie pie-wa, sucha pieni starszych*

  Trafiajc na Stamford Bridgenie trafia jedynie podskrzyda Jose Mourinho, alekilku wybitnych pomocnikw.Majc zaledwie 19 wiosen nakarku i codzienne treningi zClaudem Makelele, FrankiemLampardem, Michaelem Bal-lackiem, czy wspomnianymju wczeniej Essienem niemia innego wyjcia jak rozwji doskonalenie umiejtnoci.Pocztkowo Obi by tylkozmiennikiem na pozycj rod-kowego pomocnika. Jegogr charakteryzowaa przedewszystkim waleczno i nieu-stpliwo. Niestety zbytczsto dodawana do tychzalet bya nadmierna agresjai konto z przewinieniami i kart-kami roso kilkakrotnie szybciejni to z udanymi wystpami.

  Sporo wtpliwoci bu-dzia pozycja na ktrej Johnpowinien gra. Mourinho wy-stawia go przewanie jakopomocnika z lekk przewagzada defensywnych nad

  ofensywnymi. W roli ata-kujcego pikarza widzieli,bd widz go kolejni trenerzyreprezentacji Nigerii do ktrejregularnie jest powoywany.Troch z przymusu zaufa mu-sia mu nieobecny ju Luis Fe-lipe Scolari, ale dobrzewiedzia, e korzyci mariau zMikelem w roli anchormanabd oboplne: Obi jestmody. Ma dopiero 21 lat, alenauczy si duo od Makelelei Essiena."

  Kim jest anchorman?Okrelenie to w wiecie tele-wizji oznacza wydawc igwnego prowadzcegoprogramu. Tomasz Lis jest do-skonaym przykadem takiejosoby. Do prowadzenia gryChelsea Mikelowi jeszcze da-leko, ale nie takie wymaga-nia stawiane s przez sztabszkoleniowy The Blues. Nicodkrywczego w nich nie ma,bo chodzi gwnie o zabez-pieczanie defensywy na wy-padek kontrataku, rozbijanieakcji rywala, stwarzanie prze-wagi na poowie przeciwnikapamitajc o obronie. Rozli-czany zostajesz jednak za styl i conajwaniejsze skuteczno.

  Orze nie moe lata wysoko,dopki ma zbyt sabeskrzyda*

  John w wieku 21 lat ma ju naliczniku ponad 100 rozegra-nych spotka w barwachChelsea. W gwnej mierzedziki wietnym warunkom fi-zycznym i charakterowi, ktrepredestynuj go do gry w tejlidze. Niestety nie zawszewszystko byo pod kontroljeli chodzi o psychik i odpo-wiedzialno. Zdarzyo si muniejeden raz zaatakowabrutalnie przeciwnika i wyle-cie z boiska, czy bezsensow-nie straci pik.Konsekwencj tych bdwczsto byy stracone bramki,a co za tym idzie straconepunkty. Wikszo jednakmiaa miejsce w poprzednichsezonach. W obecnym

  W obecnym, mona wypom-nie mu bdy na StadioOlimpico, gdzie wypunkto-waa nas Roma, ale ju dlaprzykadu w Premiership podwzgldem dyscyplinarnym (5tych kartek) wyglda le-piej ni John Terry (7 tych i 2czerwone), cho jak wiemy,kartka kartce nierwna.

  Najgorszy i zarazemnajbardziej enujcy wybrykzaliczy w noc przed meczemFA Cup przeciwko Ipswich. Wdniu meczu, o 5:30 rano poli-cja zapaa go na podwj-nym gazie. Pomijajcbezmylno siadania zakko po kilku gbszych, toczy profesjonalist moe na-zwa si pikarz spoywajcyzdecydowanie za du iloalkoholu kilkanacie godzinprzed 90-minutowym wy-sikiem fizycznym w postaci kil-

  AFRYKASKI KONTYNGENT W CHELSEA: OBI, ESSIEN I DROGBA

  STRONA 16. STRONA 17.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 9

 • kilkunastu kilometrw?Zrzuci to mona na

  kark modzieczej gupoty,ale: Drzewo nabiera siy,opierajc si przeciwnymwiatrom*. Zreszt, w Chelseazdarzao si to te ju jegostarszym kolegom.

  Nigdy nie wiesz, jakim star-cem bdzie mody czowiek*

  Patrzc na gr Johna niemog oprze si wraeniuogldania modszego wyda-nia Patricka Vieiry. Podobnapozycja, podobny styl gry ibiegania, a ma zaledwie 21lat. Wyglda na to, e Obiznalaz waciw ciek i zmiesica na miesicmnieje mdrze wykorzys-tujc zdobywane dowiad-czenie. wiadczy o tymmoe fakt i ju ma za sobpierwsze przedmeczoweprzemwienie w szatni:

  ,,Jednego dnia wygosiemprzemwienie przed me-czem."- odpowiedzia bdcpytanym, czy nadal czuje simodym graczem. To byakonfrontacja z Middlesbro-ugh. W szatni, kiedy wszyscybylimy razem i skoczyem,John Terry powiedzia mi, estaem si mczyzn.Jeli lu-dzie pokroju Johna Terry'egoczy Franka Lamparda mwimi, e jestem mczyzn to janim jestem."

  Sam te przyznaje si dopracy nad popraw ilocizdobytych bramek, bo wciczeka na premierowe trafie-nie w Premiership, a jedynegole (2) zdoby w PucharzeAnglii. To zdecydowanie zamao jak na zawodnikarodka pola, ale i Claude Ma-kelele nie byszcza w tym ele-

  elemencie, a do elity defen-sywnych pomocnikw naley.Do poprawy szczeglnie sstrzay z dystansu, ktremogyby suy jako pod-wyszenia w rugby, ale niepice nonej. Kiedy raczynas takimi rakietami MichaelEssien, ale popracowa nadtym elementem i przynioso toefekty, bo przecie:

  Mczyzna cierpliwy nawetkamie ugotuje.*

  Drzwi do wieloletniej kariery wChelsea stoj przed Obimotworem. Jeli podtrzyma po-zytywny trend z obecnego se-zonu to niedugo zapomnimyo Claudzie szybciej ni namsi zdawao. Super orze wmoim przekonaniu wyldo-wa. Teraz pora ponowniewzbi si w powietrze - tymrazem na polowanie

  ----

  *Wszystkie wykorzystane wtekcie przysowia pochodzze strony Afryka.org i wyst-puj w rnych regionach,jak i jzykach tego konty-

  nentu (Somalia, Botswana,Zande, Oromo).

  NA ZDJCIU:OBI WYRZUCONY Z BOISKA WMECZU CARLING CUP Z EVERTO-NEM W STYCZNIU 2008. TELE-GRAPH PISA WTEDY: ,,BLUE ISTHE COLOR... NO CHYBA, ENAZYWACIE SI JOHN OBIMIKEL, WTEDY MOE TO BYCCZERWONY.

  W OBECNYM SEZONIE NI-GERYJCZYK NIE OBEJRZA JESZ-CZE CZERWONEJ KARTKI.

  .

  STRONA 18. - Super Orze wyldowa? STRONA 19.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 10

 • ZA PRZECIWGGuuuuss ccuuddoottwwrrccaa??Luiz Felipe Scolari nie podoa powierzonemu mu za-daniu. Gdy jednak w lutym pokazano mu drzwi, wielu(w tym rwnie autor poniszego tekstu) pukao siw czoo, twierdzc, e sezon 2008/09 definitywnie dlaNiebieskich si zakoczy. Kilka dni pniej do Lon-dynu przyby cudotwrca.

  Spogldajc na reszt czoowych angielskich klubwThe Blues s jedynym, ktry z tak czstotliwoci zmieniaswoich gafferw. Jeli chodzi o zwolenienie Felipe Nie wie-rzyem, e w rodku sezonu moe ono cokolwiek zmieni, ba!sdziem, e taki ruch tylko pogbi kryzys w druynie, sprawi,e ostatecznie stracimy szans na jakiekolwiek trofeum, amoe nawet nie uda nam si awansowa do przyszorocznejLigi Mistrzw. Obawiaem si rwnie, e taki ruch po raz ko-lejny skompromituje nasz klub w oczach caego wiata: po 7miesicach zwalnia kolejnego menadera?

  Po dniu poszukiwa pojawia si promyk nadziei nalepsze jutro, Guus Hiddink czowiek od zada niemoliwych,na ktre zreszt zgod wyrazia Rosyjska Federacja Pikarska.

  Najwyraniej Holender znalaz sposb aby rozkapry-szonego Didiera zmotywowa, bo od jego przyjcia ten gra jakza dawnych, dobrych lat. Wreszcie widz pasj w tym zawod-niku. Co czego nie widziaem od odejcia Jose Mourinho.Drogs stara si, biega, strzela, walczy o kad pik, wreszciezdobywa bardzo wane i pikne bramki. Jak sam zapewnia,w kocu odnalaz rado z gry w pik i zamierza wypeni kon-trakt z Chelsea do koca. Wida po nim diametraln zmian wpodejciu jak i w jakoci gry. DD by jedn z najjaniejszychpostaci zespou w dwumeczu z Juve i strzelcem dwch bra-mek (jak pokazay powtrki - nawet trzech). Guus znakomiciezdawa sobie spraw z tego, e wystarczy Drogb nieco ,,pogas-ka, a ten, asy na wszelkie pochway, pokae na co go sta. Holender udowadni jakim jest znakomitym psychologiem rw-nie, gdy wypyna na jaw sprawa Ashley Colea i jego nie-chlubnym zachowaniem w stosunku do policjantw. Wystarczyspokojny komentarz do caej sprawy, ucinajcy w zasadziewszelkie spekulacje i chronicy zesp oraz samego zawod-nika. Byem szczerze podbudowany takim rozwizaniemsprawy. Hiddink znakomicie potrafi utrzyma dobr atmosferw szatni i to si czuje. Po kolejnych komentarzach poja-wiajcych si w prasie wida wyranie, e cay zesp stoi zanim murem.

  Szkoleniowiec Chelsea pragnie zwycistwa w Cham-pions League oraz FA Cup i na tych dwch pucharach skupica swoj uwag. Nie zamierza poddawa si rwnie na kra-

  jowym podwrku starajc si zrobi wszystko aby narzucipresj na liderujcy Manchester United.

  W Premier League stuprocentowa skuteczno (domeczu ze Spurs) sprawia, e jestemy w duo lepszej sytua-cji ni trzy tygodnie temu. I cho wygrane byy osigane w b-lach, to zesp zawsze potrafi pokaza ducha walki, czego takbrakowao za rzdw Scolariego. blach, to zesp zawsze potrafi pokaza ducha walki, czegotak brakowao za rzdw Scolariego.

  W te niecae dwa miesice Holender odnis z naszymzespoem natychmiastowy sukces sportowy. Byskawicznie wy-chwyci wszystkie saboci The Blues i konsekwentnie mecz,po meczu je eliminuje. Pikarze nagle odnaleli swoj form,pika zacza przynosi im rado, a w serca kibicw ponow-nie wstpia nadzieja na lepsze jutro. Druyna zacza wygry-wa, a przeciwnicy wreszcie zaczli si nas obawia. Holenderujarzmi nadte ego niektrych pikarzy.

  Guus speni rwnie obietnic stawiania na modziedajc szans wietnie zapowiadajcemu si Mancienne, do-skonale wprowadzi te do pierwszego skadu po procznejprzerwie Michaela Essiena.

  Otrzymujc w spadku po Scolarim cakowicie rozbitdruyn osiga z ni niesamowite wyniki, ktrych jeszcze partygodni temu nikt si przecie nie spodziewa. Jeeli zdob-dziemy w tym sezonie jakiekolwiek trofeum (a w grze pozos-tay ju tylko te najbardziej prestiowe) to uznam go zaprawdziwego cudotwrc, chocia ju kilku bardzo wanychcudw dokona.

  Maciej JasicaMaciej Jasica Adrian FulneczekAdrian Fulneczek

  Vikas Swarup, autor ksiki Q&A (ktra posuyajako kanwa scenariusza filmu ,,Slumdog) przezswojego bohatera wyraa pogld, e ,,cudw niepoddaje si w wtpliwo pytaniami. Ja doPana Hiddinka mam ich mnstwo.

  Jeli o sprawy pikarskie chodzi, zawsze byem zwolen-nikiem pogldu, e poza tym ,,czy wygrywasz liczy sijeszcze ,,jak to robisz. I tu jest ten trener pogrzebany.

  Nie mog rozpywa si w zachwytach nadjego prac kiedy myl o meczu ze sabszym, ale am-bitnym Wigan. Gdy Chelsea potrzebuje wyjtkowegoszczcia by wygra takie spotkanie. Nie wiem czy wtakich chwilach powinno si szaleczo witowa.Wicej dobrego przyniosaby raczej refleksja, e ze-sp znw nie potrafi wykoczy rywala, pozwoli musi zepchn do obrony, straci bramk i w ostatniejchwili szczliwie unikn straty punktw z Wigan !

  W pierwszym meczu z Juventusem moe i li-czya si sama wygrana (puchary to troch innakwestia), ale czy nie powinien martwi fakt, e w dru-giej czci gry statystyka strzaw wynosia 12:1 na ko-rzy goci? Zwycistwo w takich okolicznociach tomoe i cud, ale chyba nie na takie czekaj kibice.Skd wic ten nadmiar pochwa dla trenera?

  Odrodzenie Drogby to dla mnie kwestia rw-nie dyskusyjna co odrodzenia caego zespou. To poprostu efekt nowego trenera. Krtkotrway. Sam Didiwykorzysta co prawda kilka okazji, ale poza tym nierobi dla druyny a tak wiele. Nie wicej ni wcze-niejNicolas Anelka, ktry teraz znw musi cierpie ba-nicj na prawym skrzydle. Dowartociowujc Drogb,Hiddink postanowi powici osobiste ambicje osobybez ktrej bramek ten sezon skoczyby si dla TheBlues okoo listopada. Nie okaza Anelce naleytejwdzicznoci Nico na szczcie na razie jeszcze niestraci cierpliwoci. Powica si dla zespou.

  ... a tene (zesp) moe czu si zagubiony.Czy nie odczuwa tego, e ich trener pracuje tak na-prawd tylko i wycznie na wasny rachunek? Jegoobecno w Londynie to przysuga dla przyjaciela, niedla klubu. To walka o podtrzymanie przy yciu mitu ocudotwrcy, ktry wszdzie gdzie si pojawia ,,coosiga. Prbujc wygra cokolwiek, a wic: ani niewszystko, ani nie jeden konkretnych puchar Hiddinkmiesza w gowach pikarzom, a std bd bray si

  problemy z motywacj.Mecz z Tottenhamem jest na to najlepszym do-

  wodem i przykadem. Gdzie podzia si duch walki, wderbach, w sytuacji gdy Manchester, kilka kilometrwdalej, poleg w innej czci Londynu? Jak wida ,,po-budzenie zespou w ostatnich 6 minutach gry nie za-wsze wystarcza by zdoby choby punkt.

  Na White Hart Line przedziwna bya te tak-tyka: Quaresma (ju wczeniej przesadnie rzadko po-syany do boju), Kalou i (coraz lepszy ostatnio)Malouda zasiadaj na awce, gdy miejsce naskrzydach przypado w udziale Bellettiemu i Drogbie.Efekt nienajlepszy. W rodku, w ramach prby spora-dycznego poprawienia jego nastroju, Anelka. W po-mocy Frank Lampard, ktry nie jest pewien czy mawypenia rol rodkowego czy te lewego pomoc-nika - ostatecznie nie wypenia adnej. Moe toprba generalna taktyki przed reprezentacyjnymspotkaniem z Azerbejdan? Niestety nieudana...

  ...na doszlifowanie szczegw dla RosjanPan Guus mia jeszcze 7 dni. Zafrasowany wydawasi jednak ju chwil po meczu ze Spurs. Niby si u-miecha, ale kiedy pytany o mecz i przyczyny po-raki potrafi powiedzie tylko: ,,s takie momentyjak dzi, e moesz zbliy si do lidera, ale nam sinie udao przeczuwaem, e ten cudotwrca tochyba jaki podrabiany... ..

  STRONA 20. STRONA 21.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 11

 • DDZZIIEEKKOOBBIIEETT

  NNNNIIIIEEEEBBBBIIIIEEEESSSSKKKKIIII

  STRONA 22. STRONA 23.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 12

 • Pocztek Pani przygody z Chelsea? Moja przygoda z Chelsea zacza sikilka lat temu i chyba bya to mio odpierwszego wejrzenia . Polubiam tychchopakw w niebieskich koszulkach.Pomogli mi w tym rwnie niektrzy pol-scy komentatorzy sportowi, ktrzy niekryli, e nie lubi Chelsea. Mam w zwy-czaju postpowa inaczej ni wikszoinaczej ni wikszo, wic postano-wiam, e bd im kibicowa. Wszyscyprzyjli to ze zdziwieniem, szczeglnie, emoim ulubionym kolorem jest czerwony.

  The Blues byli na samym pocztekzainteresowania pik?

  Nie, nie, ju wczeniej ogldaam mecze

  POLSKIE FANKI CHELSEA- MARCOWY RAPORT WYWIADOWY

  Ten marcowy podtytu brzmi nieco niezgrabnie - trudno to zreszt czym-kolwiek usprawiedliwi. Te niewyrane, zdjcia to jednak ju dziaanie zde-cydowanie celowe: obraz ostrzejszy powinien pojawi si dopiero w gowieczytelnika, po lekturze kilku mini-wywiadw. To w nich ukrya si chociadrobna cz odpowiedzi na pytanie: jakie waciwie s polskie Fanki Chelsea?

  Adrian FulneczekAdrian Fulneczek

  Hanna Trader, lat: 30, woj.pomorskie. Czonkini Stowarzyszenia ChelseaPoland

  Z okazji Dnia Kobiet uznalimy, ePaniom naley si specjalniemiejsce w Magazynie. Nawet jeli,w teorii, jest on powiconydruynie mskiej.

  Planowalimy te artyku ozespole Chelsea Ladies, ale osta-tecznie postanowilimy odoy tona jeden z nadchodzcych mie-sicy. Tym razem gos oddamywycznie fankom.

  Wrd naszych rozmw-czy znalazy si przestawicielki

  dwch pokole. Dwie z nich, tew wieku III RP, rni miejsce za-mieszkania. Dziki temu dowia-dujemy si czym rni sikibicowanie w kulturze polskiej iangielskiej. To zreszt tylko jedenz wielu ciekawych wtkw iaspektw tych trzech rozmw.

  Na koniec dwie uwagi:primo, 3 gosy nie oznaczaj, etak samo uwaaj wszystkie fankiThe Blues w naszym kraju. Zach-camy wic do wasnych ,,bada

  i oczywicie nadsyania nam Wa-szych obserwacji. Po drugie:zgodnie z postulatem rodowiskfeministycznych decydujemy siw tym tekcie stosowa formyeskie w kocwkach wyrazw-nazw funkcji.

  Paniom, ktre powiciyswj czas na rozmow z Magazy-nem piknie dzikujemy. Godzikiobiecujemy nadesa gdy tylkodotrzemy do niebieskiej tycheodmiany... .

  pikarskie, ale nie miaam jednej ulubio-nej druyny. Zawsze jednak odczu-waam sabo do druyn angielskich.Uwaam zreszt lig angielsk zalepsz ni hiszpaska. O jej wyszocinad wosk, po ostatnich meczach w LM,nikogo nie trzeba chyba przekonywa.

  Jak na Pani kibicowanie reaguje ro-dzina i znajomi?

  Przyjli to spokojnie. Chocia mam tetego pecha, e zarwno mj chopak jaki najlepsza przyjacika kibicuj raczejdruynie z Liverpoolu. A ich (The Reds nie wymienionej dwjki!) serdecznie nieznosz.

  Jakie sprzeczki z chopakiem na tle

  ,,rnic klubowych?

  Na szczcie jego sympatia do Liver-poolu jest bardziej zwizana ze sabo-ci do Beatlesw take nie dochodziraczej do sytuacji spornych.

  Najlepsza zwizana z The Blueschwila?

  Najmilej wspominam wizyt naStamford Bridge. Wycieczka postadionie bya fantastyczna.Szkoda, e odbywaa si ona aku-rat latem, kiedy pikarzy nie ma wLondynie. W zwizku z tym mogamco najwyej, zrobi sobie zdjcie zwiszc w szatni koszulk mojegoulubieca - Johna Terrego.

  Czemu akurat Terry?

  Wiem, e z tym ulubionym pikarzem niejestem oryginalna, ale zawsze miaamsabo do obrocw i uwaam, edobrze grajca obrona to prawdziwapodstawa druyny.

  A Chelsea w Pani yciu codziennym?

  Najczciej przejawia si w postaci...kubka, ktry przywiozam sobie z wy-

  cieczki po stadionie. Miaam taki rytua,e w dniu, w ktrym graa druyna mu-siaam zawsze wypi w nim kaw. Tobardzo dugo przynosio im szczcie,ale od czasu gdy druyn przej Scolariskapitulowa nawet mj kubek. Dlategote cieszyam si ze zmiany trenera.

  Sowo kocowe?

  Jedno zdanie: oby w meczach z Liver-pool pikarska moc bya z nami... .

  19 - to procent jaki

  w StowarzyszeniuChelsea Poland

  stanowi kobiety.

  ZDJCIE POCHODZI ZE ZLOTU W LUBLINIE, KTRY MIA MIEJSCE POMIDZY 24, A 26 KWIETNIA 2008 ROKU

  STRONA 24. STRONA 25.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 13

 • Katarzyna Stachyra, lat: 20, woj.dolnolskie. Czonkini Stowarzyszenia ChelseaPoland

  Jak zacza si Twoja przygoda zChelsea? Kto musia Ci w to,,wciga?

  Ojoj, no i wyjdzie, e trwa od czaswRomka. Wciga? Nie. To byo jako poMistrzostwach Europy 2004 czyli raczejpno. Sam pik interesowaam si i to te pobienie dopiero od Mist-rzostw wiata 2002. Dwa lata pniejwcignam si tak powaniej.

  Wic.. skd nagle wzia si ta Chelsea?

  Lampard i Terry na Euro mieli w tymswj udzia. Gwnie ich gra, nie tylkowygld! Pniej ju po kolei zaczamsi interesowa sam Chelsea. Niewiem jak to si zakorzenio, ale napewno zostanie we ju na zawsze.

  Jak zyskuje si tak pewno?

  To co podobnego jak fakt, e poko-chaam miasto, w ktrym obecnie stu-diuj zanim je zobaczyem. Moe todziwne, ale z Chelsea te nie wiem jak

  jak to si zaczo. Po takim czasie wiemza to ju, e mi nie przejdzie. Skoroprzeyam odejcie Jose i nadal taksamo kocham Chelsea to nic nie jest wstanie temu zaszkodzi.

  Polscy fani Chelsea i Stowarzysze-nie Chelsea Poland. Pojawia si najednym ze zlotw, a dopiero pniejdoczya do Stowarzyszenia?

  Tak, po raz pierwszy pojawiam si nazlocie w Warszawie, pniej to ju ja or-ganizowaam kolejne spotkanie w Lub-linie. Do tego doszed jeszcze wsplnywystp w programie ,,Europa da silubi, zlot nad morzem i te, pniejsze,,regionalne spotkania.

  Czyli okazao si, e to... po prostufajni ludzie?

  Jak najbardziej! No i takie wsplneogldanie spotka to byo naprawdco, zreszt chciaam pozna osoby,ktre znaam z forum, internetowo. Zpocztku troch si... wstydziam, ale

  opacao si, bo ju w Lublinie naprawdzyam si z tymi ludmi, pniej jesz-cze bardziej. To pomaga wej nawyszy poziom kibicowania, no i osta-tecznie nauczyam si te przy okazjiwszystkich przypiewek.

  Czy z damskiego punktu widzenia,polscy, mscy kibice Chelsea w jakiszczeglny sposb rni si od po-zostaych mczyzn naszegospoeczestwa?

  Trudno powiedzie, raczej czego ta-kiego nie zauwayem. Nie, nie: kadyz nich i tak jest inny.

  Skoro tak, pytanie z kategorii tychspoecznych: jak na Twoje kibicowa-nie zapatruje si otoczenie? Znajomi,osobno jednej i drugiej pci?

  Wikszo moich koleanek nie intere-suj si pik w ogle, wic dla nich tojest dziwne, ale powiedzmy, e bardzoto szanuj. Zdecydowanie to akceptuj.

  Koledzy z kolei... niektrych to zadziwia,czci wrcz do pewnego stopnia imponuje. Generalnie to im si podoba.To, e kibicuj wanie Chelsea mniej,bo akurat jej prawie nikt tu nie lubi.

  Wiele osb to zastanawia, a zdanias podzielone: czy to, e dziewczynakibicuje jakiemu klubowi pomaga jejw ,,podrywaniu mczyzn?

  Moim zdaniem to moe czasem...utrudnia spraw. Zdarza mi si cza-sem zbyt mocno zaangaowa wpikarsk dyskusj i niepotrzebna ktniagotowa. Chocia po takim mini-konflik-cie czsto okazuje si, e to i tak podo-bao si rozmwcy, wic moe jednaknieco pomaga?

  Damsko-mskie ktnie o pik:jak poradziaby sobie gdyby Twj

  chopak by fanem Manchesteru,a wanie zbliaby si fina Ligi Mist-rzw 2008? Czy ,,przynaleno klu-bowa jest w ogle w tych sprawachistotna?

  Prawd mwic nie miaam takiegochopaka, ale wtpi, e dochodziobydo jaki drastycznych scen. A to czykto jest kibicem Chelsea na pewno niebyoby dla mnie adnym wyznacznikiemw kwestii wyboru partnera ich (kibicwCFC) jest jednak w Polsce mniej ni ki-bicw innych klubw...

  Jakie pozytywne i negatywne skutkidla kobiety ma to, e na co dzie naczciach jej garderoby mona spot-ka logo Chelsea?

  No c, mi si to zdarza jeli chodzi o

  bluzki lub inne gadety. W szalikunie chodz na co dzie eby nie my-lono mnie z fank Lecha Pozna. Zkolei po pierwszym meczu z Juven-tusem wybraam si w tym szalikuwitowa wygran. Jaki nieprzy-jemnych sytuacji w zwizku z tymnie pamitam. Przyjemne rzadko,ale owszem, potwierdzam, takowesi zdarzaj.

  Na koniec o mczyznach, ale tych zChelsea: czy ktrego z nich ceniszwyjtkowo, najbardziej?

  Kadego z osobna rwnie mocno.

  A jeli chodzi o urod...?

  S tylko adni i adniejsi. Ale to juzostawi dla siebie. .

  Weronika Dobrzaska, lat: 20, Manchester (Anglia) Czonkini Stowarzyszenia ChelseaPoland

  Chelsea bya pierwszym klubem, kt-rym si zainteresowaa?

  Sam pik interesowaam si odmaego. Miaam dwie starsze siostry obie komu kibicoway. Ja majc zaled-wie kilka lat postanowiam, e temusz mie swj klub i wybraam Reali ich Seedorfa. Nawet wisia na plakacieobok mojego ka, ale czy a tak zanim szalaam to ju nie pamitam.

  Kiedy wic na scenie pojawili si TheBlues?

  To dosy typowa historia. Jako w zimiew 2006 roku, skaczc po kanaach tra-fiam na Polsat Sport gdzie transmito-wano akurat powtrk meczu Chelseaz Barcelon (poraka 1:2-red.). ZaBarc nigdy specjalnie nie przepadaamwic wtedy dopingowaam Chelsea.Jako wpadli mi w oko, nie wiemczemu, ale powiedziaam sobie ,,to jestwanie ta druyna. Moe to przez to,e przegrali? Pniej zaczam o nichszuka informacji, okazao si, e kilku

  gra w reprezentacji Anglii. Spodobaa misi, niemal rodzinna, atmosfera tegoklubu, szczeglnie ujo mnie to jakwpywa na ni John Terry. Trudno mi towyjani, ale pado na nich i tyle. Na-prawd szczerze kocham ten klub takjak kocha si... przyjaciela.

  Przyjaciela?

  Tak. Jak kady przyjaciel oni czasemzawodz, ale to jest wanie przyja.Darz uczuciem cay ten klub, nie kon-kretnych pikarzy - nawet najlepszyprzyjaciel ma jakie wady, tutaj takimiwadami s gorsi zawodnicy.. ale akcep-tuj ich tak jak akceptuje si przyjaciela.Zreszt mamy pewien ukad: ja ich ko-cham, a oni graj wanie dla mnie.

  ...i w zwizku z tym ogldasz ich teraznieco czciej ni tylko w powtr-kach spotka Ligi Mistrzw?

  Pewnie, ogldam kady mecz w miarmoliwoci. Finanse pozwalay mi narazie tylko na mecze wyjazdowe TheBlues w najbliszej okolicy Manchesteru:

  byem ju na Anfield, Old Trafford (rela-cja w numerze styczniowym!-red.), Ree-bok Stadium i City Of ManchesterStadium. Pozostaje ogldam w telewizji.

  Czy w Anglii kobieta-kibic to, tak jak wPolsce, zdecydowana mniejszo ?

  Moe nie zdecydowana, ale raczejnadal mniejszo. Jeli o kobiety chodzito widziaem tutaj tylko fanki City i Uni-ted.

  Mieszkacy Manchesteru maj za toczasami okazj widzie Ciebie wnp.koszulce Chelsea, jak reaguj?

  Patrzc z perspektywy kibica Chel-sea, mog rzeczywicie powiedzie,e raczej si nas tutaj nie akceptuje.Bardziej akceptowani s kibice Ever-tonu, Liverpoolu, Blackburn i okolicz-nych miast. Kiedy id w ciuchach zherbem Chelsea to musz radzisobie z wieloma ,,krzywymi spojrze-niami. Ludzie tam s wrcz oburzeni,e mam czelno si tak ubiera.

  STRONA 26. - Polskie Fanki Chelsea STRONA 27.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 14

 • ...a czsto masz (t czelno) ?

  Pewnie, e mam! Co prawdazdarzay si takie sytuacje, e np.w autobusie dwch starszychpanw bardzo gono komento-wao moj czapeczk Chelsea.Albo gdy wracaam z meczu zUnited, autobus zatrzyma si wkorku, a kilku z idcych chodni-kiem kibicw United podbiego izaczo piciami wali w szyb.Ci w rodku te zreszt krzyczeliebym wracaa do Londynu, alew ,,normalne dni nie jest le.

  Brzmi drastycznie...

  Przyznam, e troch si wtedybaam, ale nie byo tak le. Zdarzymi si jeszcze nieprzyjemny incy-dent z dwoma kibicami City, ale toraczej margines. Z kolei fanami Li-verpoolu byam bardzo pozytywniezaskoczona.

  To stosunki midzy kibicami,ale jak Twoj pasj odbieraj,,zwykli ludzie? Stereotypowoto raczej co zarezerwowanegodla mczyzn.

  Wiem, wiem, usyszaam nawetostatnio w pracy, e kibicujcChelsea zatracam swoj kobie-co! Osoby, ktre poznajczsto pytaj czemu waciwiekibicuj, bo to przecie ,,mskarzecz. Musz im tumaczy, epika nona to sport jak kadyinny i to, e interesuj si nimwycznie facec,i to wanie gupistereotyp. Poza tym dorzucamczasem w ramach artu czy tonie kobiety powinny oglda 22mczyzn biegajcych po tra-wie?

  Kiedy ju koczysz to wyjanianie okazuje si przypadkiem, efakt Twojego ,,kibicowanie naj-czciej... zwiksza Twoje noto-wania u mczyzn?

  Szczerze? Ostatnio jest u mnie

  mnie na odwrt, to faceci pun-ktuj za pik non, bo corazczciej poznaj takich, ktrzysi ni wcale nie interesuj szczeglnie nasza Polonia wAnglii jest taka nie-sportowa...Ale eby podrywa kogo ,,napik? Pierwsze sysz. Janigdy nie uwaaam tego zajaki atut.

  Jeli chodzi o tych mczyzn zChelsea, ktrego z nich cenisznajbardziej?

  Mam tak swoj trjk: nasamym pocztku by Lampard,niedugo pniej doszed doniej Terry i wreszcie Joe Cole.Pierwsza dwjka ma niebie-skie serca, Lampard to motornapdowy druyny, a Joey ra-towa nas w ubiegym sezoniewiele razy swoj wietnform.

  A pod wzgldem... urody?

  ...krluje Frank. Zreszt, muszprzyzna, e Chelsea ma wieluprzystojnych pikarzy, waciwiekady z nich ma co w sobie.Szczeglnie w porwnaniu zManchesterem United. Nawetkiedy porwnaam te kluby, podtym wzgldem - z kibicujc imkoleank eby byo sprawiedli-wie i chyba wiadomo, ktryklub zwyciy.

  Wysoko?

  Miadca przewaga.

  STRONA 28. - Polskie Fanki Chelsea STRONA 29.

  .Wszystkie uyte w tekciezdjcia pochodz zewsplnego ogldaniawanych spotka i zlotwpolskich kibicw The Blues.Informacji o takich even-tach szukajcie na: www.chelseapoland.org

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 15

 • j

  WWWWiiiieeeecccczzzzrrrr uuuu AAAArrrrmmmmaaaannnniiiieeeeggggoooo

  4 DZIE MARCA 2009. LONDYSKI SKLEP4 DZIE MARCA 2009. LONDYSKI SKLEPARMANIEGO PRZY BROMPTON ROAD.ARMANIEGO PRZY BROMPTON ROAD.GO SPECJALNY - CHELSEA LONDYN.GO SPECJALNY - CHELSEA LONDYN.

  Ten wieczr by wspln inicja-tywa CLIC Sargents (oficjalnegopartnera Chelsea w akcjachcharytatywnych) i Right To Play.

  Modnie przystrojeni gra-cze The Blues zjawili si w lon-dyskim sklepie ku szczeglnej

  Adrian FulneczekAdrian Fulneczek

  uciesze zgromadzonych tamnajmodszych fanw.

  Wikszo z nich to pa-cjenci szpitali, ktre wspieraCLIC Sargent. Obecno ich idolisprawia, e na tych modychtwarzach mg znw pojawi

  si umiech. Na rzecz dzieci zlicyto-

  wane zostan m.in. piki zezoonymi tego wieczora auto-grafami i widoczny u gry, klu-bowy garnitur. Cena wywoawczatego drugiego - 1500 funtw.

  STRONA 30. STRONA 31.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 16

 • DD: Suchaj kolego,widz, e wygldasz naniewinnego... Kolega: ...DD: Wiem te, e jes-tem dla Ciebie wzoremi powinienem dawadobry przykad...Kolega: ...DD: Ale...Kolega: ...DD: Nie wiesz moe,ktrym przyciskiem wtej grze si... symuluje?

  Ricardo Quaresma wywouje na twarzy dzieci umiech, Jose Bosingwa z kolei... No c.To pewniak w rodzinnym albumie na wszystkich imprezach urodzinowych tego malca!

  Flo i Obi przechwalaj si,ktrymi z tych samocho-dw jedzili ju w rzeczy-wistoci... Obi bardziej.

  Michael Ballack i Deco wietnie sprawdzili si w swojej roli tego wieczora. Pierwszy sam przeciejest kochajcym ojcem, a drugi tak niesamowicie przypomina magika - a dzieci ich uwielbiaj!

  STRONA 32. - Wieczr u Armaniego STRONA 33.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 17

 • Ashley Cole to chybapikarz z najgorszymiwspomnieniami z tejnocy. Za obrazspotkanych w kilkagodzin po pnocyfunkcjonariuszy poli-cji zosta zatrzymanyi przewieziony nakomisariat.

  Przypuszczamy, e ota-czajcy szyj Juliano Bel-lettiego dwukolorowyszal to rodzaj odznacze-nia za strzay z dystansu.

  John Terry zastanawiasi, w ktrym miejscuzoy podpis. Sysza coo nijakim Lampardzie -podobno jest niezy...Moe obok niego?

  Didier Drogba, mimo po-cztkowych trudnoci,gdy ju opanowa kilkaprzydatnych sztuczek(patrz.zdjcie na poprzed-niej stronie) wrcz oszalana punkcie pikarzykw.

  Pena drogocennych podpisw koszulka The Blues. Wida od razu.Wtpliwoci mog pojawi si w przypadku Franka Lamparda nazdj.po prawej: widoczni tam chopcy to nie jego dzieci. Zazna-czamy na wszelki wypadek, bo ich fryzury mogy by mylce...

  STRONA 34. - Wieczr u Armaniego STRONA 35.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 18

 • Kibice dzieciomKibice dzieciomDnia 15 marca 2009 roku w Zabrzu odbya si I edycja turniejucharytatywny pod nazw "KIBICE DZIECIOM" na rzecz Sebas-t iana Rota, cierpicego na oglny zanik mini. W imprezieudzia wzia te druyna Chelsea Poland.

  Poza reprezentantami pol-skiego Stowarzyszenia TheBlues na turniej zostay zapro-szone taki druyny jak: Prakti-ker Zabrze (5-ktrotny MistrzPolski Praktikerw), Pa NovaGliwice (wielokrotny i obecnyMistrz Polski w futsalu i zdo-bywca Super Pucharu Polski) atake Skuteczni dla Zabrza, Po-licja Gliwice, Plastal Gliwice,P.H Combicol i Imperium.

  Chelsea Poland wrdsukcesw moga wymieniazdobyte nie dalej ni miesictemu 4. miejsce w II Oglno-polskim Turnieju Kibicw wTrzciance.

  Tutaj, w otwierajcymturniej meczu grupy C, repre-zentanci Stowarzyszenia zos-tali zdemolowani przezPraktikera Zabrze a 0:9. Wswoim drugim i zaraz ostatnimwystpie Niebiescy przegrali zCombikolem 3:6.

  W caej imprezie zwy-ciya ekipa Pa Nova Gliwice, aleto nie wyniki byy tego dnia naj-waniejsze. Wsplna inicjatywaFan Klubu Liverpool FC Polska,Caritasu i gliwickiego Towarzy-stwa Sympatykw PN Picio-osobwej ,,Pitka miaa pomcsprawie Sebastiana Rota, kt-rego rodzice na leczenie chopcapotrzebuj 60 tysicy euro.

  Dla wszystkich chccych pomc w zebraniu tej kwoty za-mieszczamy numer konta, na ktre mona przelewa pie-nidze dla Sebastiana.

  Stowarzyszenie Pomocy Chorym na DYSTROPHIE MUSCULORUM42-622 Nowe Checho; ul. Marii Konopnickiej 4 e

  BANK SPDZIELCZY WIERKLANIEC 83 8467 0001 0000 3522 2000 0001(koniecznie haso: "Sebastian Rot")

  Wicej informacji na:

  www.sebastian-rot.webedit.pl

  Damian BrukaoDamian Brukao

  .

  O kolejnychtakich turnie-jach i innychinicjatywachStowarzysze-nia ChelseaP o l a n dmoecie do-wiadywa sina stronie:

  chelseap

  olan

  d.org

  STRONA 36. STRONA 37.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 19

 • NA NICH MONA POLEGAWygrany przez Chelsea mecz z Portsmouth by 28. spotkaniemligowym rozegranym w obecnym sezonie przez Franka Lamparda.Czy inne kluby Premiership te maj takich swoich MisterwReliable [z angielskiego reliable: kto, na kim mona polega]?

  Jak mona si byo spodzie-wa na licie graczy, ktrzywystpili w kadym ligowymspotkaniu swej druyny jestkilku bramkarzy: Manuel Al-munia, Brad Friedel, ScottCarson, David James, Tim Ho-ward, Jussi Jaaskelainen orazPele Reina.

  Najwicej pikarzy, kt-rzy nie opucili ani jednej ligo-wej kolejki maj w swoichszeregach Bolton (Kevin Da-vies, Jaaskelainen, FabriceMuamba i Jlloyd Samuel) iFulham (Aaron Hughes, SimonDavies, Danny Murphy orazMark Schwarzer). James Milner to z kolei za-wodnik, ktry zagra wewszystkich moliwych potycz-kach swych klubw grajc wobecnym sezonie najpierwdla Newcastle, a pniej dlaAston Villi.

  Blackburn Rovers, Man-chester United, ManchesterCity, Stoke i Sunderland to je-dyne kluby z najwyszej an-gielskiej klasy rozgrywkowej,ktre nie maj w swych szere-gach zawodnika mogcegoposzczyci si wystpem wkadym ze spotka rozegra-nych przez swj zesp.

  ARSENAL

  Manuel Almunia zagra w wy-jciowym skadzie Arsenalu wkadym meczu ligowymobecnego sezonu. Przegapijedynie 20 minut ligowej kam-panii Kanonierw - zostazmieniony przed kocem wy-granego przez Arsenal 2:1meczu z Manchesterem Uni-ted. Gael Clichy rwnie wystpiwe wszystkich z 29. spotkaThe Gunners, ale wszed zawki w zremisowanym przezArsenal 2:2 starciu z Aston Villw Boxing Day i zosta zmie-niony w trakcie wrzeniowejwygranej 3:1 nad Boltonem.

  ASTON VILLA

  Pierwszy bramkarz Villi, BradFriedel, przebywa na boiskuw kadej minucie, kadegospotkania rozegranego przezpodopiecznych MartinaONeilla w tym sezonie. Gabriel Agbonlahor oraz Ga-reth Barry rwnie zagrali wkadym z 28. spotka Villi wobecnych rozgrywkach. Ag-bonlahor zdoby 10 bramek inie udao mu si rozegra

  penych 90 minut tylko dwarazy (przeciwko Tottenha-mowi we wrzeniu i Blackburnw padzierniku) podczas, gdyBarry zdoby dla The Villans 4bramki i zosta zmieniony tylkoraz, podczas wygranej 4:0nad Wigan w padzierniku.

  James Milner to, jakwyej wspominalimy,wyjtek:gra w wyjciowym skadzieNewcastle w dwch pierw-szych spotkaniach sezonu(przeciwko ManchesterowiUnited i Evertonowi) oraz ro-zegra 26 meczy w barwachVilli (pi jako zmiennik).

  BLACKBURN ROVERS

  aden zawodnik Blackburnnie wystpi w kadym spot-kaniu swej druyny, czegoprzyczyn moe by zmianamenadera na Ewood Park.Najbliej by Ryan Nelsen,ktry zaliczy w sezonie 08/09,27 wystpw.

  BOLTON WANDERERS

  Jussi Jaaskelainen by na bo-isku kadej minuty kadegospotkania rozegranego przezBolton w tym sezonie pod-

  czas, gdy Jlloyd Samuel wy-chodzi w wyjciowym skad-zie w kadym ze spotka.Kevin Davies i FabriceMuamba wystpili we wszyst-kich 29 potyczkach. Muambawchodzi z awki 3 razy, a Da-vies zaledwie raz, w przegra-nym 3:0 meczu na AnfieldRoad.

  CHELSEA

  Tylko Frank Lampard wy-stpi w kadym z meczyrozegranych w obecnymsezonie przez The Blues.Angielski pomocnik wy-szed w pierwszym skadziekadego ze spotka i zos-ta zmieniony tylko raz, wmeczu wygranym 4:0 nadPortsmouth.

  EVERTON

  Bramkarz Tim Howard

  i obroca Phil Jagielka byli-zawsze obecni w szeregachzespou Davida Moyesa. Za-grali we wszystkich 29 me-czach Evertonu.

  FULHAM

  Aaron Hughes by na boiskukadej minuty kadego spot-kania rozegranego przez Ful-ham w tym sezonie. SimonDavies i Danny Murphy rw-nie zaczynali kady mecz odpierwszej minuty, jednak niezawsze udawao im si do-trwa na boisku do ostat-niego gwizdka arbitra.

  HULL CITY

  Michael Turner to jedynyzawodnik dla Hull, gra wtym sezonie nieustanniestrzelajc przy tym 4bramki.

  LIVERPOOL

  Jose Reina by zawsze obec-nym w zespole Rafy Beniteza,a Jamie Carragher oraz DirkKuyt zagrali w kadym z 29.spotka rozegranych w tymsezonie przez Liverpool.

  Kuyt zosta zmienionyszeciokrotnie podczas, gdyCarragher zaledwie raz, wtrakcie poraki 2:0 z Middles-brough.

  MANCHESTER CITY

  W ekipie Marka Hughesa niema zawodnika mogcegoposzczyci si mianem za-wsze obecnego, jednak ShayGiven zaliczy 28 wystpw -20 w barwach Newcastle.

  Stephen Ireland prze-gapi tylko jeden mecz iogldalimy go w 27 po-tyczkach (raz w roli zmien-nika).

  Opracowanie: DailyMailPrzeoy: Kuba PasternakKuba Pasternak

  STRONA 38. STRONA 39.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 20

 • MANCHESTER UNITED

  Mistrz kraju nie ma za-wsze obecnego gra-cza. Bliski tego mianaby Nemanja Vidic,jednak Serb obejrzadwie czerwone kartki(obie w starciach z Li-verpoolem).

  MIDDLESBROUGH

  Stewart Downing wy-chodzi w wyjciowymskadzie kadego z 29.spotka Middlesbrough.Skrzydowy zostazmieniony tylko raz.

  NEWCASTLE

  Fabricio Colocciniwychodzi w podsta-wowym skadziekadego z 29. meczyNewcastle i jest jed-nym z nieliczych, kt-rym ta sztukapowioda si rwniew Pucharze Anglii.

  PORTSMOUTH

  David James i SylvainDistin byli na boiskukadej minutykadego spotkaniarozegranego przezPortsmouth w tym se-zonie. Peter Crouch,najlepszy strzelecPortsmouth wystpiw kadym meczu,jednak zmieniono gotrzykrotnie.

  STOKE CITY

  W ekipie Stoke brakzawsze obecnych,ale obroca Abdou-laye Faye wychodzi

  w podstawowym skad-zie w 27. spotkaniach.

  SUNDERLAND

  Podobnie jak w Stokebrak zawsze obec-nych, ale Steed Mal-branque przegapizaledwie jeden meczswego zespou.

  TOTTENHAM

  Aaron Lennon zagraw kadym ze spotkaz udziaem Spurs, jed-nak 9 razy wchodzina boisko w rolizmiennika.

  WEST BROMWICH ALBION

  Scott Carson rozpo-czyna w wyjciowejjedenastce kadespotkanie z udziaemThe Baggies.

  WEST HAM UNITED

  Robert Green by za-wsze obecnym w ze-spole Gianfranco Zoli.Matthew Upson wkadym ze spotkaMotw wychodzi wpodstawowym skad-zie.

  WIGAN

  Maynor Figueroa za-czyna w wyjciowymskadzie kade spot-kanie rozegrane w se-zonie 08/09 przez TheLatics.

  Kuba PasternakKuba Pasternak

  .

  STRONA 40. - Na nich mona polega STRONA 41.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 21

 • 01.02.0901.02.09 (PREMIER LEAGUE) (PREMIER LEAGUE) LIVERPOOL LIVERPOOL [WYJAZD][WYJAZD] 0:20:221.02.0921.02.09 (PREMIER LEAGUE) ASTON VILLA(PREMIER LEAGUE) ASTON VILLA [WYJAZD] 1[WYJAZD] 1::0025.02.0925.02.09 (LIGA MISTRZW) (LIGA MISTRZW) JUVENTUS JUVENTUS [DOM] [DOM] 1:01:028.02.0928.02.09 (PREMIER LEAGUE) WIGAN (PREMIER LEAGUE) WIGAN [DOM][DOM] 2:12:1Luty 2009 w wykonaniu The Blues

  Nowe, lepsze czasyZanim nastpiy czasy lepsze musiao sta si to na co zanosio si ju od dawna Luiz Felipe Scolari otrzyma od zarzdu wilczy bilet i poegna si z wygodnym yciemw zachodnim Londynie, a w szczeglnoci z prac na Stamford Bridge. Luty z tego po-wodu podzielibym na dwa okresy dogorywania Brazylijczyka na awce trenerskiejThe Blues i przywoane lepsze czasy od momentu przybycia Guusa Hiddinka do sto-licy Anglii. Jak wyglda drugi miesic 2009 roku w wykonaniu Niebieskiej Maszyny?

  Maciej JasicaMaciej Jasica

  Wiele, bardzo wiele dziao sizarwno na boisku jak i pozanim. Zacznijmy od sprawymniej przyjemnej, mianowicieod pierwszego dnia miesica.Otwieralimy go porak z Li-verpoolem na Anfield Road wstosunku 0-2.

  Skandaliczna czerwonakartka przyznana Lampardowipraktycznie za nic, wpyna naobraz spotkania, ja jednak po-lemizowabym z t tez. Oczy-wicie kartka zostaawycignita z powietrza, s-dzia powinien uda si dodobrego okulisty (FA zresztpo fakcie przyznaa naszemuklubowi racj uchylajc zawie-szenie dla Franka), ale niezmienia to faktu, e Niebiescynie pokazali na stadionie,gdzie jeszcze przecie kilka se-zonw temu gnietli rywala wstosunku 4-1, kompletnie nic.Nic przez due N. No chyba,

  e za co uznamy brutalnyfaul Bosingwy na Benayouniew kocowych minutach. By-limy wiadkami dziewidzie-siciu bezbarwnych minut,ktre przebiegay wg dokad-nie takiego samego schematujaki moglimy obserwowa wewczeniejszych porakach wtym sezonie z Liverpoolemwanie (na Stamford Bridge),Manchesterem United (na OldTrafford) i z Arsenalem (po-nownie u siebie). Chelsea poraz kolejny nie bya obecna wmeczu od samego pocztku iporaka mimo niesusznegozejcia Lamparda bya w peniuzasadniona. Jako dowdprzytocz tylko statystykstrzaw: jeden do pitnastu(!) dla Liverpoolu. Prawda, eciko uwierzy? eby jednakza bardzo nie rozdrapywa takwieych ran, proponuj w tymmiejscu pochyli gowy przed

  geniuszem Fernando Torresa,ktry strzeli nam dwie bramkii spuci zason milczenia nawystp naszych ulubiecw iniemoc jak prezentowali.

  Dzie po upokorzeniuna Anfield pojawia si wiado-mo, ktra nieco rozwietliazachmurzone oblicza fanwThe Blues, a przynajmniejprzez kilka najbliszych dnibya istnym tematem zastp-czym. Ostatni dzie zimowegookienka transferowego przy-nis bowiem kilka niespodzia-nek, a ta najbardziejinteresujca nas wszystkichbrzmiaa: Ricardo Quaresmazosta wypoyczony do klubu zzachodniego Londynu. O ilejeszcze dwa sezony temu ska-kaby po takiej wiadomoci zradoci, o tyle teraz po prze-czytaniu podobnie brzmicychnagwkw miaem do mie-szane uczucia. Zastanawiaem

  si czy przypadkiem Jose Mou-rinho nie podrzuca nam ku-kuczego jaja, niechcianegoprzez siebie zawodnika. Qua-resma nie znalaz si bowiemna licie pikarzy zgoszonychprzez Inter do kolejnej fazyLigi Mistrzw, w dodatku wy-sok form we Woszech niegrzeszy. Portugalczyk wzaoeniu ma by wzmocnie-niem w lidze oraz pucharzeAnglii, bowiem w Europie juwystpowa i w ChampionsLeague nie bdzie mg nampomc. Postanowiem wstrzy-ma si z komentarzami najego temat a do momentuobejrzenia go w akcji wg ma-ksymy: boisko zweryfikujewszystko. W tym czasie sporacz niebieskiej spoecznocirozpocza jednak dyskusj -do naiwn jak sdz - czyRicky jest w stanie uratowanam sezon.

  Sidmego lutego roze-gralimy ostatni mecz z LuizemFelipe Scolarim na awce tre-nerskiej. Przeciwnikiem byoHull City, a spotkanie odby-wao si na Stamford Bridge.Od pierwszej minuty szanse napokazanie si dosta nasznowy nabytek. Nie zawidmoich oczekiwa. Przez te kil-kadziesit minut, w ktrychwystpi narobi wicej szumuni Malouda przez cay sezon.Gronie dorodkowywa, popi-sa si kilkoma sztuczkamitechnicznymi, wreszcie by bar-dzo bliski strzelenia technicz-

  technicznej bramki, niestetybramkarz rywala strza Portu-galczyka wybroni (kto wie czyta bramka nie uratowaaby po-sady Scolariego na niecoduej). Spotkanie zakoczyosi wynikiem 0-0 i ten wynikprzela szal goryczy i osta-tecznie wyczerpa cierpliwozarzdu. Dwa dni pniej Sco-lari z hukiem opuci nasz klubi momentalnie rozpoczy sispekulacje na temat nowegomenadera Niebieskich. Zosta nim Guus Hiddink, ktryprzyznam szczerze podj sizadania z typu tych niemoli-wych. Otrzymywa w spadku

  spadku rozbit psychicznie i fi-zycznie druyn, traccpunkty seriami. I tu rozpo-czyna si druga cz miesica,ta z goa przyjemniejsza. Nie-biescy zanotowali bowiemcztery zwycistwa z rzdu wy-grywajc z Watfordem, AstonVill, Juventusem oraz Wigan,odradzajc si i przechodzcistn metamorfoz. Ale pokolei.

  Nastpnego dnia po ofi-cjalnym potwierdzeniu, Holen-der przylecia do Londynu i wgodzinach popoudniowychodwiedzi Cobham gdzie braudzia w sesji treningowej

  SDZIA RILLEY WYRZUCA FRANKA LAMPARDA Z MURAWY NA ANFIELD ROAD

  STRONA 42. STRONA 43.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 22

 • pierwszego zespou. Bya to wy-mienita okazja do przekazaniakilku wanych wskazwek do-tychczasowemu asystentowi Sco-lariego -Rayowi Wilkinsowi, ktrymia poprowadzi The Blues wnajbliszym spotkaniu przeciwkoWatfordowi. Nie wiadomo jakduy wkad w ten mecz mia samHiddink widoczna jednak bya dia-metralna zmiana podejcia docaego zespou. Przede wszystkimWilkins postanowi da szansmodemu, obiecujcemu Man-cienne ju od pierwszej minuty,wystawi rwnie Nicolasa Anelkoraz Didiera Drogb w pierwszymskadzie. Gdy Chelsea straciabramk nasz jedno-spotka-niowy menader natychmiast za-reagowa. Zdj z boiska Mikela iwprowadzi na plac gry MiroslavaStocha przechodzc na ustawienie4-4-2 (za Scolariego byo to nie dopomylenia). Efekt by natych-miastowy. Chelsea byskawiczniestrzelia trzy bramki i awansowaado kolejnej rundy FA Cup. Od tegomomentu holenderski menaderprzej pen odpowiedzialno zazesp.

  Po tygodniu treningwpod okiem nowego gaffera przy-szed czas na powaniejszy test.Guus zosta od samego pocztkurzucony na do gbok wod,gdy jego pierwszym oficjalnymspotkaniem miaa by wyprawana Villa Park (gdzie nie wygralimyod 10 sezonw) i walka z miej-scow Aston Vill, ktra znajdo-waa si na trzeciej pozycji wtabeli. Obietnicy o wprowadzaniumodych do skadu jeszcze w tymmeczu Hiddink nie zrealizowa.Wystawi najmocniejsz moliwjedenastk od pierwszej minutystawiajc na Drogb Anelk wataku. Mecz by wyrwnany jed-nak ostatecznie triumfowali Nie-biescy. Bramk na wag trzechpunktw zdoby Nicolas Anelka.Nie musz pisa jak wane z psy-chologicznego punktu widzeniabyo to spotkanie. Londyczycy

  Londyczycy awansowali na trze-ci pozycj w lidze i ju pewniejsisiebie mogli przygotowywa sido arcywanej potyczki z Juventu-sem Turyn w ramach 1/8 Cham-pions League. Hiddink zaliczy tewymarzony debiut ligowy co niepozostaje bez znaczenia. Gdy-bymy jednak mecz z The Villainsprzegrali, to nie do, e trzeciapozycja w tabeli znacznie by si odnas oddalaa, to jeszcze wracajcydo formy Arsenal mgby niebez-piecznie si do nas przybliy.

  Wracajc do Juve, to o ilejeszcze kilka tygodni wczeniejwszyscy z obaw spogldalimy wstron Wochw, o tyle po przyj-ciu Hiddinka pewno siebie iwiara w sukces nagle powrcia.W naszych rywali natomiastwstpia nuta niepewnoci, amoe i nawet strachu. Sam Clau-dio Ranieri mia stwierdzi, ewszystkie notatki dotyczce TheBlues musi teraz wyrzuci do koszai rozpoczyna przygotowaniapraktycznie od zera. Przegldajcfora internetowe wida byo, eszydercze komentarze od razujakby przygasy, a w ich miejscepojawi si bardzo umiarkowanyoptymizm. Guus tonowa jednakdobre nastroje jakie zapanowayw niebieskim obozie po zwyci-stwie nad Aston Vill. Nadszeddzie potyczki z Juventusem. Hid-dink nie eksperymentowa zeskadem wystawiajc moliwienajmocniejsz jedenastk pikarzy.The Blues rozpoczli w skadzie:Petr Cech Jose Bosingwa, Alex,Terry, Cole Mikel, Ballack, Lam-pard Kalou, Drogba, Anelka. Re-prezentant WKS-u by wysunitymnapastnikiem wspomaganymprzez Salomona i Nico. To wanieDrogba w 12 minucie po znakomi-tym podaniu Kalou zdoby jakewan bramk. Wynik do kocanie uleg ju zmianie, The grali na-prawd ciekaw pik nie pozwa-lajc rywalowi praktycznie na nic.Juventus postraszy kilkoma nie-celnymi bd za sabymi by zagro-zi Cechowi strzaami i to my popierwszym spotkaniu bylimy blisiawansu do wierfinau Cham-pions League.

  Ostatni mecz w lutym ro-zegralimy z Wigan Athletic naStamford Bridge. Przeylimywwczas prawdziwy thriller. Poniezwykle emocjonujcej ko-cwce Chelsea udao si jednakpokona Wigan 2:1 i awansowatym samym na pozycj wice-liderarozgrywek. Bramki dla The Bluesstrzelali John Terry, ktry zostatym samym najskuteczniejszymobroc w historii naszego klubu,oraz Frank Lampard. Debiut w wy-jciowym skadzie przed wasnpublicznoci zaliczy co warte od-notowania Michael Mancienne.Co spowodowao takie emocje?Osiem minut przed ostatnimgwizdkiem Wigan wyrwnao. Poszybkim wznowieniu gry Figueroaposa pik wzdu naszego polakarnego gdzie Kapo uprzedziAnelk i nie da Cechowi wik-szych szans. Podopieczni Hiddinkanatychmiast rzucili si do odrabia-nia strat, ale swoje okazje zmar-nowali Ballack oraz Anelka.Chwil pniej Stamford Bridgeoszalao z radoci - po zagraniuNiemca Lampard sprytnie ode-pchn obroc goci i strzaemgowa przelobowa Kirklanda.Miao to miejsce ju w doliczonymczasie gry, a chwil pniejusyszelimy ostatni gwizdek ar-bitra. Moglimy odetchn z ulg.Takim mocnym ale pozytywnymakcentem koczylimy drugi mie-sic 2009 roku.

  Hiddink udowadnia, e jestczowiekiem od zada niemoli-wych. Podczas trzech tygodnipracy cakowicie odmieni obliczeNiebieskich. Jeli zapomnimy owpadkach z pocztku miesica (oporace z Liverpoolem ciko za-pomnie) to luty malowa si wcakiem przyjemnych barwach.Awans o dwie pozycje w lidze,progress do wierfinau FA Cup ijedna noga w wierfinale Cham-pions League. To musiao cieszy.Co wicej z wiksz nadziej wsukces moglimy spojrze ju wstron zbliajcego si wielkimikrokami marca. . LAMPARD, BRAMKA W MECZU Z WIGAN

  STRONA 44. - Podsumowanie miesica: luty 2009 STRONA 45.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 23

 • PORTSMOUTH 0:1 CHELSEA(Drogba 79')

  Portsmouth(4-2-3-1): James; Johnson, Campbell (c), Distin, Hreidarsson;Mullins, Davis; Pennant (Utaka 69'), Kranjcar, Nugent; Crouch.

  Chelsea (4-3-3): Cech; Bosingwa, Alex, Terry (c), A Cole; Ballack (Mancienne90'), Mikel (Belletti 56'), Lampard; Kalou (Quaresma 59'), Drogba, Malouda.

  ___Wymczone, ale z drugiej strony zasuone 3 pkt. Nie ma co sirozpisywa o stylu w jakim zdobyte. - Szymek10Szymek10

  Mnie zdziwia zmiana Kalou - on powinien zosta, a Maloudazej. Bardzo dobre wejcie Quaresmy, w nastpnym spotkaniuKalou i on powinni grac w pierwszym skadzie. Moe i niegramy wietnie, ale 3 punkty s. Jest jak za Mourinho: nie mapiknej gry,ale za to jest skuteczna - Benek273Benek273

  COVENTRY 0:2 CHELSEA(Drogba 14, Alex 72)

  Coventry (4-4-2): Westwood; Wright, Dann (c), Turner, Hall; Henderson, Gun-narsson, Doyle (Beuzelin 59'), Eastwood; Morrison, Best.

  Chelsea (4-3-3): Cech; Bosingwa, Alex, Terry (c), A Cole; Ballack, Mikel (Es-sien 64'), Lampard; Kalou (Quaresma 46'), Drogba (Di Santo 79'), Malouda.

  ___Mecz bez historii, zwycistwo cieszy, ale sama gra niekoniecznie.Malouda, Ballack i Kalou to powani kandydaci na awk rezerwo-wych. Alex ostatnio si poprawi, Drogba te szkoda tylko, e mamykilka dziur w skadzie. - PaSzTeTPaSzTeT

  Martwi mnie e Kalou, cigle tak sabo gra. Mylaem e jak za-cznie regularnie gra bdzie si lepiej prezentowa, a tu ciglenic. Dobrze zagra Quaresma i Didi ktry znw wraca do wielkiejpiki. Szkoda, e znw nie zagral Ivanowi, a take modzi - rajtuzarajtuza

  JUVENTUS 2:2 CHELSEA(19' Iaquinta,Del Piero 74- 45' Essien, Drogba 83)

  Juventus: Buffon, Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro, Tiago, Marchisio,Nedved (Salihamidzic 13), Iaquinta (Giovinco 61), Del Piero, Trezeguet(Amauri 79).

  Czerwona kartka: Chiellini (71').te kartki: Salihamidzic, Chiellini, Del Piero.

  Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Alex (Carvalho 88), Ashley Cole, Mikel, Bal-lack, Essien (Belletti 66), Lampard, Drogba, Anelka.

  te kartki: Cech, Drogba, Ashley Cole, Anelka. ___

  Zagralimy bardzo adnie ale szkoda e Belletti nie wykorzysta tejokazji. Mielimy trudnego przeciwnika, na wyjazdach zawsze takgramy, za czasow jose bylo tak samo. mamy duze szanse by wy-grac w tym roku LM. - Bartomiej_jAroBartomiej_jAro

  Nie lubi zoliwoci, ale chciabym posucha tych wszystkichosb z Bokiem na czele ktrzy grozili jak to Juve rozgromi Chel-sea, awoskie druyny odel z kwitkiem angielskie - koszikoszi

  CHELSEA 1:0 MANCHESTER CITY(Essien - 17)

  Chelsea (4-3-3): Cech; Bosingwa, Carvalho, Terry (c), A Cole; Ballack, Es-sien, Lampard; Anelka, Drogba (Malouda 70'), Deco (Belletti 40')..

  Manchester City (4-1-4-1): Given; Richards, Dunne (c), Onuoha, Bridge; Za-baleta; Wright-Phillips, Elano (Etuhu 65'), Ireland, Robinho (Bojinov 80'); Cai-cedo (Evans 54').Kartki: Elano 28', Evans 74'.

  ___Piknie z tak gr mamy szanse na wygranie PL, ale czeka naswany mecz z Arsenalem. Z City mogo by 3,4 - 0 ale zabrakoszczcia. C trudno licz si 3 pkt - Joe ColeJoe Cole

  To pierwszy mecz Essiena po kontuzji w penym wymiarze cza-sowym i mecz ten pokaza jak wany on jest dla Chelsea, cho ibez niego na pewno bymy wygrali bo na awce mamy innegogeniusza-Guus'a Hiddinka. W peni zasuona wygrana, meczpod Nasz kontrol od pocztku do koca i, co najwaniejsze,odrobione 3ptk do Man Utd - blue_aronekblue_aronek

  TOTTENHAM 1:0 CHELSEA(Modric 49)

  Tottenham (4-4-2): Gomes; Corluka, Woodgate, King (c), Assou-Ekotto; (Len-non 90') Zokora, Jenas, Palacios, Modric (O'Hara 86'); Bent, Keane (c).

  Kartki: Palacios 77', Modric.a.

  Chelsea (4-3-3): Cech; Bosingwa, Alex, Terry (c), A Cole; Essien (Malouda75'), Ballack, Lampard; Belletti (Quaresma 60'), Drogba, Anelka.

  Kartki: Belletti 45', Ballack 84'.___

  Sprawdzi si to co mwiem kilka kolejek temu. Manchester stracidokadnie tyle punktw do koca sezonu, e w przypadku samychnaszych wygranych, mielibymy mistrzostwo ligi. Niestety dzi-siejsza przegrana moim zdaniem eliminuje nas z tych rozgrywek- MariuszzMariuszz

  W poprzednim sezonie moglimy doskoczy do MU zwycistwemz Wigan.Po raz kolejny pokazujemy, ze nie jestemy druynktra powinna wygra w PL. Mistrza jednak jeszcze nie znamywiec musimy walczy do koca. - hulkohulko

  ----kkkkoooommmmeeeennnnttttuuuujjjj uuuuyyyyttttkkkkoooowwwwnnnniiiiccccyyyywwwwwwwwwwww....cccchhhheeeellllsssseeeeaaaa....ppppllll

  PRZEGLD OSTATNICH SPOTKA THE BLUES

  Pod patronatemAlexa prbujcego(udusi?) zatrzymaPetera Croucha wdeszczowym meczuz Pompey.

  STRONA 46. STRONA 47.

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 24

 • MMiicchhaaeell BBaallllaacckk wwyykkoonnuujjee rrzzuutt wwoollnnyy wwmmeecczzuu zzee SSppuurrss -- nnaa ,,,,kkwwaannyy kkoonniieecc mmaarrccaa......

  Magazyn Chelsea.pl - numer 8:Marzec 2009 2009-03-28 18:40 Strona 25