Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa-...

of 59 /59
Kasvua ja hyvinvointia maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikalla Yleiskuva ja kehittäminen

Embed Size (px)

Transcript of Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa-...

Page 1: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Kasvua ja hyvinvointia maahanmuutto- ja

kotouttamispolitiikalla

Yleiskuva ja kehittäminen

Page 2: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Sisällysluettelo

1. Maahanmuuton yleiskuva

2. Suomi tarvitsee työvoiman maahanmuuttoa

3. Maahanmuuttajat työmarkkinoilla heterogeeninen ryhmä

4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista

5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta ja hyvinvointia

6. Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 2

Page 3: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Esityksen tausta ja tavoite

• Esityksen tavoitteena on antaa yleiskuva tilastoihin ja tutkimuksiin perustuen yleiskuva Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta ja kotouttamisesta

• Kun puhutaan maahanmuutosta, on hyvä muistaa, että maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä:

• Eri ryhmien sisällä on eroja, esim. maahantulon syy, maassa-oloaika, kansalaisuus, ikä.

• Ihmisten tilanteet myös muuttuvat: maahanmuuttajan maassaololle tulee uusia perusteita, kun elämäntilanne muuttuu.

• Kun puhutaan kotoutumisesta, voidaan tarkoittaa:

• kotoutumislaissa määriteltyä määräaikaista (yleensä 3 vuoden) prosessia, jonka aikana maahanmuuttaja on oikeutettu osallistumaan ja osallistuu erilaisiinkotoutumis-toimenpiteisiin tai

• yleistä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumista, joka on pitkäaikainen ja ylisukupolvinenkin prosessi.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 3

Page 4: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Kenestä puhumme, kun puhumme maahanmuuttajista?

• Maahanmuuttajalle ei ole vakiintunutta määritelmää. Tilastot saattavat perustua eri kohdejoukkoihin:

• Ulkomaalaistaustainen

• Henkilö, jonka molemmat vanhemmat (tai ainoa tiedossa olevan vanhempi) on syntynyt ulkomailla.

• Osa ulkomaalaistaustaisista on syntynyt ulkomailla (maahanmuuttajat) ja osa Suomessa (ns. toinen sukupolvi).

• Ulkomaalaistaustaisen taustamaa on pääsääntöisesti äidin syntymävaltio.

• Vieraskielinen

• Henkilö, jonka rekisteröity äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

• Osa vieraskielisistä on syntynyt ulkomailla, osa Suomessa.

• Monet vieraskieliset ovat myös suomen- tai ruotsinkielisiä.

• Ulkomaan kansalainen

• Henkilö, jolla ei ole Suomen kansalaisuutta.

• Suomen kansalaisilla voi olla myös jonkin toisen maan kansalaisuus.

• Ulkomailla syntynyt

• Suomessa syntyneiden henkilöiden syntymämaa määräytyy äidin vakituisen kotimaan mukaan syntymähetkellä. Ulkomailta muuttavan henkilön syntymämaaksi rekisteröidään henkilön ilmoittama syntymämaa.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 4

Page 5: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

1. Maahanmuuton yleiskuva tilastojen

valossa

Page 6: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Kansainvälisesti vertaillen Suomessa asuu vähän maahanmuuttajia, mutta määrä on kasvussa

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 6

Lähde: YK, Kototietokanta / Tilastokeskus.

0

5

10

15

20

25

30

35

Svei

tsi

Itäv

alta

Ru

ots

i

Irla

nti

No

rja

Saks

a

Vir

o

UK

Kro

atia

Latv

ia

Esp

anja

Ran

ska

Ala

nko

maa

t

Slo

vaki

a

Tan

ska

Mo

nte

neg

ro

Bel

gia

Suo

mi

Liet

tua

Maahanmuuttajien osuus koko väestöstä 2017 (%)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Maahanmuuttajien määrän kehitys Suomessa 1991–2017

Ulkomaalaistaustainen, syntynyt SuomessaUlkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomaillaUlkomaan kansalainenVieraskielinen

Page 7: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Suomen väkiluku kasvaa ainoastaan maahanmuutosta – myös poismuutto on vilkasta

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 7

Lähde: VATT 2014, Tilastokeskus.

• Vuoden 2017 lopussa Suomessa

asui lähes 250 000 ulkomaan

kansalaista ja 384 000

ulkomaalaistaustaista henkilöä.

• Väkiluku pienenee ilman

maahanmuuttoa:

Vuonna 2017 väkiluvun

kokonaismuutos oli + 9 833, josta

kotimaisia kieliä puhuvien

osuus oli - 9 499 ja vieraita kieliä

puhuvien osuus + 19 322.

• Arviolta 20 % maahanmuuttajista

muuttaa pois Suomesta viiden

vuoden jälkeen.

Page 8: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Suomen väestönkasvun ennustetaan loppuvan vuonna 2035

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 8

5 200 000

5 250 000

5 300 000

5 350 000

5 400 000

5 450 000

5 500 000

5 550 000

5 600 000

5 650 000

201

82

01

92

02

02

02

12

02

22

02

32

02

42

02

52

02

62

02

72

02

82

02

92

03

02

03

12

03

22

03

32

03

42

03

52

03

62

03

72

03

82

03

92

04

02

04

12

04

22

04

32

04

42

04

52

04

62

04

72

04

82

04

92

05

02

05

12

05

22

05

32

05

42

05

52

05

62

05

72

05

82

05

92

06

02

06

12

06

22

06

32

06

42

06

52

06

62

06

72

06

82

06

92

07

0

Väestöennuste 2018-2070

Lähde: Tilastokeskus.

Page 9: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Nettomaahanmuuton nykytaso ei ole riittävä väestönkasvun ylläpitämiseksi

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 9

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

201

8

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

203

4

203

5

203

6

203

7

203

8

203

9

204

0

204

1

204

2

204

3

204

4

204

5

204

6

204

7

204

8

204

9

205

0

205

1

205

2

205

3

205

4

205

5

205

6

205

7

205

8

205

9

206

0

206

1

206

2

206

3

206

4

206

5

206

6

206

7

206

8

206

9

207

0

Väestöennuste 2018-2070

Syntyneet Kuolleet Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lähde: Tilastokeskus.

Page 10: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

300000 200000 100000 0 100000 200000 300000 400000

0 - 6

7 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 -

Naiset Miehet

25000 15000 5000 5000 15000 25000

0 - 6

7 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 -

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 10

Lähde: Kototietokanta / Tilastokeskus.

Suomessa maahanmuuttajat ovat nuoria ja työikäisiä

Ulkomaalaistaustaisen (vas.) ja suomalaistaustaisen (oik.) väestön ikärakenne 2016

• Maahanmuuttajista on kantaväestöä selvästi suurempi osa 20–49-vuotiaita.

• Maahanmuuttajia voidaan hyödyntää työvoimana oikein kohdennetulla

kotoutumis-, työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikalla.

Page 11: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Suomeen muutetaan eniten perheen, työn ja opiskelun takia; myös pakolaisina

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 11

Lähde: Migri.

Vuonna 2017 kansainvälisen suojelun perusteella

myönnettyjen oleskelulupien määrässä näkyy vielä vuoden

2015 poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijoiden määrä.

Page 12: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Suomeen muutetaan selvästi eniten lähialueilta

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 12

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

Ulkomailla syntyneet ulkomaalaistaustaiset (10 suurinta ryhmää)

Turkki

Afganistan

Vietnam

Entinen Jugoslavia

Thaimaa

Kiina

Somalia

Irak

Viro

Entinen Neuvostoliitto jaVenäjä

Lähde: Tilastokeskus.

• Yli puolet Suomeen suuntautuvasta muutosta tulee Venäjältä ja Virosta.

Page 13: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Sekä maahanmuuttajat että kantaväestö muuttavat kasvukeskuksiin

• Ulkomailla syntyneistä noin 67 % asuu Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa. Ulkomailla syntyneistä 52% asuu Uudellamaalla.

• Pääkaupunkiseudulla asuu 165 000 ulkomailla syntynyttä henkilöä.

• Vuonna 2030 Helsingin seudulla asuu kaupungin väestöennusteen mukaan n. 350 000 vieraskielistä.

• Maahanmuutolla on merkitystä myös pienempien kuntien väestöpohjalle ja elinvoimalle.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13

Ulkomailla syntyneitä 2017

Lähde: Tilastokeskus.

Page 14: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Kunnat suhtautuvat myönteisesti pakolaisten vastaanottoon: taustalla satsaukset rakenteiden ja osaamisen kehittämiseen

• Pakolaisten vastaanottoverkosto kaksinkertaistui vuoden 2015 jälkeen ja on pysynyt laajana.

• Pakolaisten vastaanottosopimus on edelleen noin 200 kunnalla.

• Turvapaikanhaun vähenemisen alle vuotta 2015 edeltäneelle tasolle myötä kuntapaikoista on ylitarjontaa melkein kaikilla ELY-keskusalueilla.

• Kaikkiin kiintiöpakolaisten vastaanottoa toivoviin kuntiin ei riitä esimerkiksi koulutuksen järjestämisen kannalta riittävän suurta ryhmää kiintiöpakolaisia.

• Kuntapaikkojen sijainti, prosessin kulku ja luvansaaneiden toiveet eivät kohtaa. Siksi turvapaikanhakijoille kohdennettuja kuntapaikkoja jää myös käyttämättä.

• Vastaanottokeskuksista muutetaan kuntiin paljon itsenäisesti tai vastaanottokeskuksen avustamana, jolloin muutto usein kohdistuu kasvukeskuksiin eikä kuntapaikkaa tarjoaviin, usein pienempiin kuntiin.

• Kuntaan saapuvien pakolaisten määrän pienentyminen pakottaa osan kunnista purkamaan rakenteita. Tämä voi johtaa osaamisen häviämiseen ja pidemmällä aikavälillä hankaloittaa pakolaisten vastaanottoa.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 14

Lähde: TEM:n kuntapaikkaseuranta ja

Maahanmuuttovirastosta saadut

kuntiinsijoittumistiedot.

Page 15: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Alueellinen segregaatio on Suomessa vielä maltillista, mutta vahvistunut suurimmissa kaupungeissa

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 15

• Asuinalueiden eriytyminen on yhteydessä tulotasoon.

• Maahanmuuttajat ovat keskimäärin pienituloisempia kuin kantaväestö, joten asuminen

eriytyy tulotason ohella myös etnisesti. Etnisen eriytymisen tausta on kuitenkin

tulotasoa moninaisempi.

• Maahanmuuttajat asettuvat usein asumaan alueille, joilla on edullisia vuokra-asuntoja.

Omistusasumisen osuus kasvaa kuitenkin maassa-asumisajan myötä.

• Lapsiperheillä asumisen etnistä eriytymistä on enemmän, kuin muilla

maahanmuuttajaryhmillä.

• Tämä näkyy mm. kouluissa. Esim. 11 %:ssa Helsingin suomenkielisistä

peruskouluissa oppilaista vähintään 40 % vieraskielisiä.

• Asuinalueiden etninen eriytyminen on Suomessa vielä vähäistä muihin Pohjoismaihin

verrattuna. Eriytymiskeskitys on kuitenkin vahvistunut suurimmilla kaupunkiseuduilla.

• Helsingissä alueellinen eriytyminen on vähäisempää kuin muissa pohjoismaisissa

pääkaupungeissa. Suomalais- ja ulkomaalaissyntyisten alueellinen eriytyminen on

kuitenkin Turussa voimakkaampaa kuin esim. Tampereella ja Helsingissä.

• Osin muita pohjoismaita pienempi eriytymiskehitys johtuu maahanmuuttajien

vähäisestä määrästä, osin aktiivisesta kaupunki- ja asuntopolitiikasta.

Lähde: Saikkonen ym. 2018.

Page 16: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?

• Globaali muuttoliikkeen kasvu on yksi aikamme megatrendeistä ja monimuotoistaa myös Suomea

• Suomeen muutetaan hyvin eri syistä: vahvistettava eri maahanmuuttaja-ryhmien osallisuutta työelämässä, koulutuksessa ja muilla yhteiskunnan aloilla sekä osaamisen hyödyntämistä kasvun tekijänä.

• Kotouttamiseen kannattaa panostaa, sillä mm. Sarvimäen ja Hämäläisen (2016) tutkimuksen mukaan ansiotaso kasvoi ja sosiaaliturvaetuuksien tarve väheni selvästi ensimmäisen kotoutumislain voimaantulon jälkeen.

• Suomen työikäisten määrä vähenee ja väestönlisäys tapahtuu yksinomaan maahanmuuton kautta

• Ilman riittävää työvoiman maahanmuuttoa työvoiman tarjonta ja pitemmällä aikavälillä työllisyys laskevat. Tällä on vaikutus kestävyysvajeeseen.

• Maassa jo olevat maahanmuuttajat ovat nuoria ja työikäisiä: työllisyyden parantaminen on oleellista, erityisesti pakolaistaustaisten ja maahanmuuttajanuorten ja -naisten osalta.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 16

Page 17: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?

• Maahanmuuttajat keskittyvät kasvukeskuksiin

• Eriytymisen ehkäiseminen on tärkeää erityisesti lasten ja nuorten kannalta, sillä lapsuuden asuinalue vaikuttaa tutkimusten mukaan tulevaisuuden valintoihin.

• Oleellista on panostaminen

• palveluiden saatavuuteen ja monipuolisuuteen

• mahdolliseen positiiviseen erityiskohteluun eriytymis-kehityksessä pisimmällä olevilla alueilla, erityisesti kouluissa (hyviä tuloksia saatu)

• kaupunkisuunnitteluun ja asuntopolitiikkaan, joissa on keskeistä suunnitella asuinalueille eri kokoisia vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja ja hyvät liikenneyhteydet

• eri väestöryhmien vuoropuheluun, järjestöjen tukeen ja osallisuuden eri muotoihin arjessa.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 17

Page 18: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

2. Suomi tarvitsee työvoiman

maahanmuuttoa

Page 19: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

EU:n ulkopuolelta muuttavien työperusteisten maahanmuuttajien määrä on kasvussa

• Vuonna 2017 Suomeen muutti työn perusteella lähes 11 000 henkilöä.

• Vuonna 2018 työperusteisesti muuttavien trendi on kääntynyt kasvuun muutaman vuoden laskun jälkeen; kokonaismäärä noin 12 000 henkilöä.

• Kolmansista maista muuttavien trendi on kasvava, EU-kansalaisten laskeva.

• Kolmansien maiden kansalaisille myönnettiin vuonna 2017 n. 7 000 ensimmäistä oleskelulupaa työn perusteella (suurimmat kansalaisuudet Ukraina, Intia, Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat).

• Työn perusteella oleskelun rekisteröi 4000 EU-kansalaista (Viron kansalaisia 1 300).

• Yli puolet kolmansien maiden kansalaisista tuli suorittavan tason töihin, erityisasiantuntijoita oli noin viidennes (erityisasiantuntijat pääosin Intiasta).

• Ilman erikseen kohdennettuja rekrytointitoimia Suomeen saapuva ulkomainen työvoima tulee todennäköisesti jatkossakin yllä mainituilta alueilta.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 19

Lähde: Migri.

Tausta: Ulkomaisen työvoiman tarpeeseen vaikuttavat yritysten välittömät rekrytointitarpeet ja

työikäisen väestön määrä sekä talouden ja työmarkkinoiden yleinen kehitys.

Page 20: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Työperusteinen maahanmuutto vastaa yritysten rekrytointitarpeeseen

• Yritysten ulkomaisen työvoiman rekrytointitarpeeseen vaikuttavat erityisesti suhdanteet ja osaavan työvoiman saatavuus Suomessa.

• Tällä hetkellä useilla alueilla ja toimialoilla on pulaa työntekijöistä. Arviot työvoiman maahanmuuton tarpeesta liikkuvat noin 20 000 henkilössä vuositasolla riippuen ennen kaikkea kotimaisen työvoiman saatavuudesta.

• Lounaisrannikon positiivisen rakennemuutoksen alueella vaje on 30 000 henkeä.

• Pk-yrityksistä lähes viidennes kokee työvoiman saatavuuden pahimmaksi työllistämisen esteeksi.

• Mm. Teknologiateollisuus ry:n mukaan tarve on yli 50 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä.

• Vertailuksi Ruotsissa työvoimaviranomaiset ovat arvioineet tulevien vuosien työvoiman maahanmuuton tarpeen olevan yli 50 000 henkilöä/vuosi.

• Osaavan työvoiman saatavuuden epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti yritysten toimintaedellytyksiin ja laajemmin talouden kehitykseen.

• Useat yritykset ja alueet (ELY-keskusten katsaukset) ilmoittavat pulan osaavasta työvoimasta kasvun esteeksi.

• Yritykset saattavat siirtää toimintojaan muihin maihin, paikata osaavan työvoiman puutetta ulkomaisilla alihankkijoilla tai jättäytyä kokonaan kasvun tavoittelusta.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 20

Lähde: Teknologiateollisuus 2018,

Pk-yritysbarometri 2018, TEM 2017.

Page 21: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Työperusteinen maahanmuutto vahvistaa taloudellista huoltosuhdetta ja tukee työllisyysasteen nostotavoitetta

• Ulkomaisen työvoiman tarve kasvaa väestön ikääntymisen seurauksena.

• Työikäinen (15–64-v.) väestö vähenee Suomessa noin 40 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä.

• Työvoiman tarjonnan lasku vaikuttaa pitkällä aikavälillä työllisyyteen ja siten myös julkisen talouden kestävyyteen. Pahimmillaan tämä aiheuttaa Suomen talouskasvun hidastumista tai pysähtymistä.

• Nettomaahanmuutto tasoittaa väestörakenteen vinoumaa, mutta julkisen talouden kestävyysvajeen oikaisu vaatii työperusteisen maahanmuuton kasvattamista.

• Hyvinvointivaltion ylläpitoon vaaditaan nykyistä enemmän työllisiä.

• Pitkällä aikajänteellä myös uusien maahanmuuttajien jälkeläisten siirtyminen työllisiksi korjaa vinoumaa.

• 75 % työllisyysasteen saavuttaminen edellyttää noin 150 000 hengen lisäystä työllisiin. Tämä edellyttää paitsi

• työttömien määrän, etenkin rakenteellisen työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden erittäin voimakasta alenemista,

• työvoiman ulkopuolisen väestön merkittävää siirtymää työvoimaan,

• työvoiman nykyistä parempaa osaamista,

• yritysten työvoimatarvetta ja työmarkkinoiden toimivuutta,

myös riittävää osaavan ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa riippuen em. kehityksestä.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 21

Lähde: TEM:n TK: tilastoihin

perustuvat laskelmat.

Page 22: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Työperusteinen maahanmuutto lisää talouden dynaamisuutta

• Ulkomainen työvoima vaikuttaa positiivisesti julkiseen talouteen:

• Uudet maahanmuuttajat kuluttavat ja kasvattavat kysyntää:Mitä pysyvämmäksi maahanmuuttaja ajattelee muuton, sitä sitoutuneempi hän on työnantajaansa ja tulevaisuuteensa kohdemaassa. Tällöin hän myös kuluttaa ansaitsemansa tulot kohdemaan markkinoilla.

• Maahanmuuttajat kasvattavat myös tarjontaa ja synnyttävät uusia työpaikkoja: Erityisesti palvelusektorille syntyy uusia työpaikkoja maahanmuuton kasvaessa.

• Maahanmuuttajat perustavat uusia yrityksiä ja tuovat uusia tuotteita, palveluita ja innovaatioita kohdemaan markkinoille.

• Yritysten kansainvälistyminen sekä eritaustaisten ihmisten verkostoituminen kasvattavat innovaatioiden määrä sekä kansainvälistä liiketoimintaa.

• Tutkimustiedon mukaan ulkomaisen työvoiman vaikutukset kohdemaan työmarkkinoilla jo olevien työllisyyteen tai palkkoihin ovat vähäiset. Suomea koskevaa tutkimustietoa ei juurikaan ole, ja kansainvälisten tutkimusten soveltaminen Suomen tilanteeseen ei ole mutkatonta.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 22

Lähde: OECD 2013, OECD 2018,

Hong & McLaren 2016, Olney 2015.

Page 23: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Yritykset tarvitsevat myös kansainvälisiä erityisosaajia

• Kansainvälisistä osaajista käydään kasvavaa globaalia kilpailua• Investoinnit seuraavat osaajia: osaajien monipuolinen saatavuus on merkittävä syy

investoida alueelle. • Kansainväliset osaajat lisäävät yritysten mahdollisuuksia kasvuun ja

kansainvälistymiseen sekä uusien kohdemarkkinoiden avaamiseen, samoin kuin kauppaa kohde- ja lähtömaan välillä ja innovaatiotoiminnan dynaamisuutta.

• Suomi ei menesty kilpailussa tällä hetkellä ja menettää kansainvälisiä investointeja, tänne jo tulleita osaajia ja kotimaisia huippuja sekä ulkomaisia merkittäviä virastoja ja tutkimuslaitoksia, sillä työmarkkinat, korkeakoulut ja innovaatiotoiminta eivät ole riittävän kansainväliset houkuttelemaan kv. osaajia.

• Suomi kohtaa aivovuotoa: korkeasti koulutettujen työntekijöiden (ml kotimaiset henkilöt) maastamuuttoaste on huomattavasti korkeampi kuin yhtä pätevien ihmisten virta Suomeen.

• Suomessa jo olevat kansainväliset osaajat (kuten valmistuvat ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat) ovat alihyödynnetty potentiaali yritysten kasvussa ja kansainvälistymisessä.

• Vuonna 2016 vuosi valmistumisen jälkeen korkeakoulusta valmistuneista 42 % oli työllisiä, poismuutto vilkasta.

• Työpaikan ja yrityksen houkuttelevuuden lisäksi myös maahantuloprosessilla, elinympäristöllä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden vastanottavuudella (myös puolisolle) sekä palveluiden ja koulujen englanninkielisyydellä on ratkaiseva merkitys.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 23

Lähde: Mitaritonna ym. 2017, Global Talent Competetiveness

Index 2018, Zafar, Siirtolaisuusinstituutti 2018, Opetushallitus,

Faktaa Express 5A/2018, Uutta osaamista / OPH, 2016,

Page 24: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Mitä tällä hallituskaudella on tehty?

• Kansainväliset osaajat ovat pysyvä kohderyhmä maakuvatyössä, globaalissa markkinointiviestinnässä ja Team Finland -työssä, osana mm. materiaalintuotannossa, vienninedistämismatkoilla ja Team Finland Knowledge -koordinaattoreiden työssä.

• Business Finland on ottanut vastuun asiakasrajapinnassa tehtävän kv. osaajatyön koordinoinnista valtakunnallisesti.

• Workinfinland.fi-verkkosivusto avattu.

• Toimialakohtaiset #Finlandworks-houkutteluohjelmat yhdessä kaupunkien kanssa.

• Startup-oleskelulupa ja Startup Kit -palvelupaketti tukevat startupien sijoittumista Suomeen.

• Yrityksiä tuetaan kv. rekrytoinnissa neuvonnan ja rahoituskannustimien avulla.

• Työntekijöiden oleskelulupaprosessin nopeuttaminen käynnissä.

• Alueellista kansainvälisiin osaajiin liittyvää työtä koordinoivien Talent Hub -palveluiden valmistelu suurimpiin kaupunkeihin käynnistetty.

• Osana Talent Hubien kehittämistä vahvistetaan kv. osaajien ja yritysten kohtaamista mm. mentorointi- ja puoliso-ohjelmien, mätsäyksen ja kohdennettujen työvoimakoulutuspilottien avulla.

• International House Helsinki -palvelu avattu: tuo olennaisimmat työvoiman maahanmuuton alkuvaiheen viranomaispalvelut saman katon alle.

• Kaupungit ryhtyneet lisäämään englanninkielisiä koulu- ja päiväkotipaikkoja. Englanninkielinen ylioppilastutkinto valmisteilla.

• Kansainvälisten osaajien palkkaamisen hyötyjä tuotu esiin Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjalla yhteistyössä kauppakamarien kanssa.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 24

Page 25: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?

1) Suomi tarvitsee työvoiman maahanmuuttoa vastatakseen sekä yritysten työvoimatarpeisiin että taloudellisen huoltosuhteen ja kestävyysvajeen haasteisiin.

2) Suomi tarvitsee kansainvälisiä erityisosaajia edistämään innovaatiotoiminnan vahvistumista ja kansainvälisyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, uusien markkinoiden avaamista ja kv. investointien houkuttelua.

=> Asetetaan tavoitetaso riittävän korkealle. Ehdotus visioksi: Suomi paras paikka osaajille.

• Päästäkseen tavoitteeseen Suomi tarvitsee hallinnonrajat ylittävän, kasvua tukevan maahanmuuton strategisen näkemyksen ja toimenpiteet kv. osaajien rekrytoimiseksi, houkuttelemiseksi ja pitämiseksi sekä työvoiman maahanmuuton edistämiseksi.

• Mukana tulee olla paitsi valtiolliset toimijat myös kunnat, elinkeinoelämä, yliopistot ja muut relevantit tahot.

• Keskeiset kehittämiskohdat:

• työntekijöiden, erityisasiantuntijoiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden maahanmuuton säätelyn keventäminen

• ulkomaalaisten osaajien aktiivinen rekrytointi ja houkutteleminen

• palveluinfrastruktuurin parantaminen vastaamaan osaajan ja hänen puolisonsa ja lastensa tarpeisiin

• työelämän avoimuuden ja monimuotoisuuden kehittäminen

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 25

Page 26: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

3. Maahanmuuttajat työmarkkinoilla heterogeeninen

ryhmä

Page 27: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Määrät eivät ole suuria: kaikista työllisistä ja työttömistä pieni osa ulkomailla syntyneitä

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 27

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Miehet Naiset Miehet Naiset

Työlliset Työttömät

Työlliset ja työttömät syntymämaan mukaan 2016

Suomi Ulkomaat

Lähde: Kototietokanta / Tilastokeskus.

Page 28: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Maahanmuuttajien työllä kuitenkin alueellista ja toimialakohtaista vaikutusta

• Ulkomailla syntyneet muodostivat vuonna 2016 noin seitsemän prosenttia koko maan 18–64-vuotiaista työllisistä (155 000 ulkomailla syntynyttä työllistä vuonna 2016).

• Maahanmuuttajien työpanos on alueellisesti merkittävä.

• Maahanmuuttajien merkitys työmarkkinoilla on suuri etenkin Uudellamaalla, jossa suurinosa maahanmuuttajista asuu (84 000 ulkomailla syntynyttä työllistä vuonna 2016 jakaikista työllisistä 10 % ulkomaalaistaustaisia).

• Helsingissä kaikista työllisistä ulkomaalaistaustaisia oli noin 12 % (2016).

• Työpanoksen merkitys korostuu erityisesti tietyillä toimialoilla.

• Helsingissä toimisto- ja laitossiivoojista sekä linja-auton- ja raitiovaununkuljettajista ulkomaalaistaustaisia oli lähes puolet (2015).

• Ravintolanjohtajista, talonrakentajista, siivoustyön esimiehistä ja pikaruokatyöntekijöistä ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä yli kolmasosa.

• Korreloi myös maahanmuuttajien työllisyystilanteeseen, joka on paras pääkaupunkiseudulla.

• Maahanmuuttajien työllisyysaste Vantaalla 7 prosenttiyksikköä maan keskiarvoa korkeampi, Espoossa 4 prosenttiyksikköä.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

28

Lähteet: Tilastokeskus, Saukkonen 2016.

Page 29: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Työmarkkina-asema on kantaväestöä selvästiheikompi, mutta paranee ajan myötä

• Maahanmuuttajien työttömyysaste noin kaksinkertainen kanta-väestöön nähden ja työllisyysaste on noin 10–15 prosenttiyksikköä pienempi.

• Työllisyysastetta laskevat työttömyyden ohella:

• Koulutuksessa olo: moni maahanmuuttaja osallistuu aluksi kotoutumiskoulutukseen ja jatkaa ammatilliseen ja muuhun koulutukseen.

• Naisten matala työllisyys: miesten työllisyysaste lähes sama kuin kantaväestön, kun otetaan huomioon koulutusaste.

• Työelämän vastaanottavuus: syrjintä työmarkkinoilla todennettu sokkotutkimuksilla. Myös verkostojen puute ja työnantajien tottumattomuus palkata maahanmuuttajia.

• Suhdanteet: maahanmuuttajien työllisyys kantaväestöä herkempää suhdannevaihtelulle.

• Työmarkkina- ja muut rakenteet: rakenteelliset työllistymisen esteet vaikuttavat vahvasti myös maahanmuuttajien työllisyyteen.

• Maassa-asumisaika parantaa työllisyyttä merkittävästi, mutta ei kaikilla ryhmillä.

• Työllisyysaste alle viisi vuotta Suomessa asuneilla 56 % ja yli kymmenen vuotta asuneilla 69 % (v. 2014).

• Kaikkien 20–64-vuotiaiden työllisyysaste 64 % (v. 2014).

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 29

Lähde: UTH 2014.

Page 30: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman erityispiirteitä: paljon samaa kuin nuorilla

• Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet ovat maahanmuuttajilla yleisiä, samoin

epätyypilliset työajat ja vuorotyö.

• Ammattirakenne selittää osan eroista: ulkomaalaistaustaiset työllistyvät useammin

esim. palvelu- ja myyntityöhön.

• Määräaikais- ja osa-aikatyö tyypillisiä erityisesti kolmansista maista tulleilla

• Osa-aikatyön osuus suomalaisilla 13%, EU-kansalaisilla 12% ja kolmansien maiden

kansalaisilla 22% työllisistä

• Määräaikaistyön osalta suomalaisilla osuus 14%, EU-kansalaisilla 17% ja kolmansien

maiden kansalaisilla 26% työllisistä

• Osalla maahanmuuttajista on pysyviä vaikeuksia vakiinnuttaa paikkaansa työmarkkinoilla.

• Työpätkät ja työttömyys voivat vuorotella erityisesti työmarkkinauran alkuvaiheessa.

• Ansiotaso pysyy kantaväestöä heikompana.

• Alityöllisyys (henkilö haluaisi tehdä enemmän työtunteja kuin on tarjolla) ja piilotyöttömyys

(henkilö ei hae työtä koska ei usko työllistyvänsä) ovat maahanmuuttajilla yleisempiä kuin

kantaväestöllä.

• Pitkäaikaistyöttömyys on ulkomaalaisilla vähäisempää: Ulkomaalaisista työttömistä

työnhakijoista pitkäaikaistyöttömiä on 27% (vrt. suomalaisista 35 %).

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 30

Lähde: UTH 2014.

Page 31: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Maahanmuuton syyllä on yhteys työllisyyteen

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 3129.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 31

• Työn tai opiskelun perusteella Suomeen muuttaneiden työllisyys on hyvä. Työn

perusteella muuttaneiden työllisyysaste suomalaistaustaisia parempi.

• Pakolaistaustaisilla työllisyysaste muita ryhmiä alhaisempi. Työllisyysaste nousee

maassaoloajan myötä, mutta säilyy kuitenkin muuta väestöä matalampana myös

pitkällä aikavälillä. Pakolaisilla on keskimäärin kantaväestöä alempi koulutustaso ja

osalla traumakokemuksia, mitkä vaikuttavat työllistymiseen.

Työllisyysaste maahanmuuton syyn ja maassa asutun ajan mukaan 2014

Lähde: UTH 2014.

* Tieto alle viisi vuotta maassa

asuneiden pakolaistaustaisten

työllisyysasteesta on pienen

havaintomäärän vuoksi

epäluotettava.

*

Page 32: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Konfliktimaista* saapuvien työttömyys ei kuitenkaan lukumääräisenä kovin suurta

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 32

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto.

* Konfliktimaiksi luokitellaan Irak, Somalia, Afganistan ja Syyria, joista pääasialliset

maahanmuuttosyyt ovat joko kansainvälinen suojelu tai perheen yhdistäminen.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

PUOLA

INTIA

UKRAINA

VIETNAM

BRITANNIA

KIINA

IRAN

RUOTSI

SYYRIA

TURKKI

AFGANISTAN

SOMALIA

THAIMAA

IRAK

VIRO

VENÄJÄ

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden suurimmat kansalaisuusryhmät 2018 ka.

Page 33: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Koulutus ja työkokemus parantavat työllisyyttä, mutta moni maahanmuuttaja on koulutusta vastaamattomassa työssä

• Koulutustaustalla ja erityisesti Suomessa hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella on merkittävä vaikutus työllistymiseen.

• Moni maahanmuuttaja ei kuitenkaan työllisty koulutustaan vastaavaan työhön.

• Naisilla koulutus ei riittävästi tasaa eroja työllisyydessä.

• Ulkomaalaistaustaisissa on kantaväestöä enemmän enintään perusasteen suorittaneita.

• Korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus lähes samaa tasoa sekä ulkomaalais- että suomalaistaustaisessa väestössä.

• Korkeakoulutus parantaa molempien työllistyvyyttä, mutta ei kuitenkaan samassa määrin.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 33

Lähde: UTH 2014, Aho & Mäkiaho 2017.

Page 34: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Maahanmuuttajamiesten työllisyys lähes yhtähyvä kuin kantaväestön, naisilla selvästimatalampi etenkin aluksi

• Taustalla vaikuttaa ulkomaalaistaustaisten naisten varhainen perheellistyminen, mikä näkyy keskimäärin vähäisempänä koulutuksena ja työkokemuksena sekä puutteellisena kielitaitona.

• Tosialliset mahdollisuudet päästä työelämään haastavat heikosti koulutettujen pienten lasten äideillä.

• Maahanmuuttajanaisten matalampi työllisyys koskee kuitenkin myös korkeasti koulutettuja naisia.

• Maahanmuuttajanaiset hoitavat lapsia ja omaisia kotona kantaväestöä enemmän ja pidempään.

• Kotihoidontukijärjestelmä yhdistettynä epätyypillisiin ja matalapalkkaisiin työsuhteisiin kannustaa monia maahanmuuttajanaisia jäämään työmarkkinoiden ulkopuolelle.

• Maahanmuuttajanaistenkin työllisyys kohenee selvästi maassa vietetyn ajan myötä ja lasten saamisen jälkeen.

• Vuonna 2014 alle viisi vuotta maassa asuneiden ulkomaalaistaustaisten naisten työllisyysaste 40 % ja

• yli kymmenen vuotta asuneiden 67 %.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 34

Lähde: UTH 2014, OECD 2018.

Page 35: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Maahanmuuttajien yrittäjyys kasvussa

• Suomessa toimi vuonna 2016 lähes 10 000 ulkomaalaistaustaista yrittäjävetoista yritystä. Yritykset työllistivät n. 29 000 henkilöä ja tuottivat liikevaihtoa 3,5 miljardia euroa.

• Vuosien 2013 ja 2016 välillä ulkomaalaistaustaisten yritysten määrä lisääntyi lähes yhdeksän prosenttia. Samaan aikaan kaikkien yritysten toimipaikkojen määrä hieman väheni.

• Yrittäjien suhteellisessa määrässä ei ole suuria eroja kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä.

• Helsingissä ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä on kuitenkin suhteellisesti enemmän kuin suomalaistaustaisia. Pääkaupunkiseudulla yli kolmannes perustetuista yrityksistä on maahanmuuttajataustaisia.

• Alkutuotanto pois lukien maahanmuuttajien osuus yrittäjistä on kantaväestöä suurempi myös muualla maassa.

• Vuonna 2014 maahanmuuttajayrittäjistä 19 % toimi ravintola-alalla, 9 % muut palvelut toimialalla, 7 % rakennusalalla ja 5 % siivousalalla.

• Yrittäjyyden alkuvaiheen haasteet ovat maahanmuuttajayrittäjillä pitkälti samoja kuin kantasuomalaisilla yrittäjillä.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 35

Lähteet: Tilastokeskus, Fornaro 2018, Saukkonen & Peltonen 2018, Uusyrityskeskus.

Page 36: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten vertaudumme muihin?

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 36

• EU:n ulkopuolella syntyneiden työllisyys on Suomessa matalampi kuin muissa Pohjoismaissa ja alle EU-keskiarvon.

Lähde: Eurostat.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EU28 Tanska Suomi Ruotsi Islanti Norja

Työllisyysaste 2017 syntymämaan mukaan

Suomessa syntyneet EU:ssa syntyneet EU:n ulkopuolella syntyneet

Page 37: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Mitä tällä hallituskaudella on tehty?

• Kotoutumislain uudistuksessa lisätty työelämälähtöisyyttä ja maahanmuuton huomioonottamista osana aluekehitystä ja elinvoimaa. Yhä vahvasti mukana myös osallisuuden edistäminen yhteiskunnan kaikilla eri aloilla.

• Kotoutumiskoulutus on uudistettu selvästi työelämälähtöisemmäksi ja eri asiakassegmentit huomioon ottavammaksi.

• Maahanmuuttajien pääsyä ammatilliseen koulutukseen on nopeutettu poistamalla yleinen kielitaitovaatimus ja lisäämällä kieliopintoja koulutuksen aikana.

• Perustaidoissa tukea tarvitseville uusia mahdollisuuksia suorittaa aikuisten perusopetus.

• Uusi vastuukorkeakoulumalli korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseksi ja pätevöitymisen nopeuttamiseksi. Tutkintojen tunnustamistyöhön on lisätty voimavaroja Opetushallitukselle.

• Uusi koulutusmalli työvoiman ulkopuolella oleville, erityisesti kotona lapsiaan hoitaville. Koulutuksella vahvistetaan siirtymiä työmarkkinoille, yhteiskunnallista osallisuutta ja kielitaitoa.

• Maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminta, jossa TE-hallinto, kunnat ja oppilaitokset ohjaavat asiakkaita joustavasti oikeaan koulutukseen ja työmarkkinoille.

• Maahanmuuttajien nopean työllistymisen SIB -hanke etenkin työvoimakapeikkoaloille.

• Välityömarkkinoiden tehokkaampi hyödyntäminen: TE-toimisto lisää ohjausta työelämää lähellä oleviin palveluihin, kuten palkkatukeen ja työkokeiluihin, samoin työtarjousten määrää.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 37

Page 38: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?

• Maahanmuuton kasvaessa tulee panostaa työllistymiseen

• maahanmuuttajien työmarkkinapotentiaalin hyödyntämiseksi

• kotoutumisen edistämiseksi ja segregaation ehkäisemiseksi

• eriarvoistumiskehityksen ja ylisukupolvisten ongelmien estämiseksi perheisiin kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi.

1) Vahvistetaan palveluiden ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen työelämälähtöisyyttä:

• Palveluiden yhteensovittamisesta kohti palveluintegraatiota:

• Vahvistetaan kotoutumis-, työllisyys- ja sote-palveluiden sekä kansallisen koulutusjärjestelmän toimimista yhteen työllistymisen tukena.

• Jatketaan osaamisen tunnistamisen ja koulutus- ja työllistymispolkujen nopeuttamista

• Laajennetaan monialainen osaamiskeskustoiminta muihin kasvukeskuksiin.

• Lisätään maahanmuuttajien osallistumista lähellä työelämää oleviin palveluihin, jotka ovat tehokkaimpia (palkkatuki, työkokeilut, ammatillinen työvoimakoulutus)

• Luodaan toimialakohtaisia työllistymismalleja vastaamaan työvoimatarpeeseen

• Kohdennetaan erityisiä toimia pakolaistaustaisten ja maahanmuuttajanaisten työllisyyden edistämiseksi

• Vahvistetaan alkuvaiheen kotouttamisen työelämälähtöisyyttä myös työvoiman ulkopuolella olevien kohdalla.

• Varmistetaan palveluiden riittävä yksilöllisyys ja tehokas ohjaus.

• Taataan perhelähtöisen kotoutumisen edellytykset naisten työllisyyden vahvistamiseksi.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 38

Page 39: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?2) Huomioidaan rakenteiden vaikutukset maahanmuuttajien työllisyyteen:

• Maahanmuuttajien työllisyyttä ei edistetä vain (kotoutumis)palveluilla, vaan rakenteet ja työelämän vastaanottavuus vaikuttavat vahvasti kokonaisuuteen.

• Rakenteita tulee tarkastella myös maahanmuuttajaväestön näkökulmasta, jotta työmarkkinoilta syrjäyttävät mekanismit voidaan tunnistaa ja ratkaista.

• Kansainvälisesti vertaillen maahanmuuttajien ja kantaväestön työllisyysero on Suomessa suuri, vaikka palvelut kv. vertailtuna hyvin toimivia – rakenteellisilla eroilla iso vaikutus?

• Matalapalkkatöiden määrä? Monet maahanmuuttajat aloittavat matalasti palkatuissa töissä.

• Kaikkien vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien haasteet monilta osin yhteneväisiä: järjestelmää kehitettävä kokonaisuutena ottaen huomioon vaikeassa asemassa olevat eri ryhmät.

=> Arvioidaan sosiaali- ja työttömyysturvan, perhevapaajärjestelmän, työmarkkinoiden toiminnan sekä palveluiden ja koulutusmallien yhteisvaikutus maahanmuuttajien työllistymiselle.

3) Työnantajat vahvemmin mukaan työllistymisen edistämiseen:

• Maahanmuuttajat ovat liian usein koulutusta vastaamattomassa työssä: panostetaan työelämän vastaanottavuuteen ja rekrytointiosaamiseen. yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja työnantajien kanssa sekä osana työelämän kehittämistä

• Lisätään osaamisen tunnistamista ja kehittämistä työpaikoilla, esim. Ruotsin etableringsjobb ja validointimallit.

• Otetaan huomioon yhteiskunnallisien yritysten ja työnantajapoolien muodostaminen tehokkaammin maahanmuuttajien työllistymisessä.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 39

Page 40: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

4. Lapset ja nuoret avainasemassa-

edistetään perheiden

kotoutumista

Page 41: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Kasvava määrä lapsia asuu monikulttuurisissa perheissä

• Vuonna 2017 Suomessa asui 127 000 lasta perheissä, joissa vähintään toinen vanhempi oli ulkomaalaistaustainen.

• Vuonna 2010 ulkomaalaistaustaisia lapsia oli Suomessa noin 52 000, vuonna 2017 yli 90 000.

• Alle 18-vuotiaissa ns. toinen sukupolvi on määrällisesti ensimmäistä maahanmuuttaja-sukupolvea suurempi.

• Toisen sukupolven ulkomaalais-taustaisten lasten lukumäärä ylitti ensimmäisen sukupolven lukumäärän vuonna 2004.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 41

Lähde: Kototietokanta / Tilastokeskus.

0

10000

20000

30000

40000

50000

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

Ulkomaalaistaustaisten alle 18-vuotiaiden määrä Suomessa 1990–2017

Ulkomaalaistaustainen, syntynyt ulkomaillaUlkomaalaistaustainen, syntynyt Suomessa (ns. 2. sukupolvi)

Page 42: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Perheiden sosioekonominen tilanne ja hyvinvointi vaikuttaa lasten ja nuorten mahdollisuuksiin

• Vanhempien sosioekonominen tausta vaikuttaa maahanmuuttajien lasten koulumenestykseen, kuten suomalaistaustaisillakin lapsilla.

• Tulotaso ulkomaalaistaustaisissa perheissä on kantaväestöä alhaisempi:

• Vuonna 2014 ulkomaalaistaustaisten veronalaiset tulot olivat keskimäärin 21 479 euroa (vrt. 29 550 euroa suomalaistaustaisilla).

• Pienituloisuus koskettaa erityisesti pakolaistaustaisia lapsiperheitä.

• Vanhempien kotoutumista ja työllistymistä edistämällä tuetaan myös lasten kotoutumista

• Kotoutumissuunnitelmilla on osoitettu olevan ylisukupolvinen vaikutus. Tämä näyttäytyy parempana opintomenestyksenä niillä maahanmuuttajien lapsilla, joiden vanhemmille oli tehty kotoutumissuunnitelma (Sarvimäki 2015).

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 42

Lähde: Ansala ym. 2014, Ansala ym. 2017.

Page 43: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Ulkomaalaistaustaisilla terveyttä edistävät elintavat yleisiä, mutta terveydessä ja hyvinvoinnissa eroja

• Maahanmuuttajia ei voi käsitellä yhtenäisenä ryhmänä: taustamaa, sukupuoli ja sosiekonominenasema vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin (UTH 2015).

• Yleisiä vahvuuksia: luottamus ihmisiin, tyytyväisyys omaan elämänlaatuun ja ihmissuhteisiin sekä terveyteen

• Yleisiä huolenaiheita: psyykkiset oireet, syrjintäkokemukset, toimintakykyvaikeudet

• Useimmissa ulkomaalaistaustaisten ryhmissä elintavat ovat yleisemmin terveyttä edistäviä kuin Suomen koko väestössä

• Alkoholia käyttämättömiä (31 %) tai runsaasti käyttäviä (10%) oli ulkomaalaistaustaisissa enemmän ja vastaavasti vähemmän kuin Suomen koko väestössä (12 % ja 31 %).

• Toisaalta tupakointi melko yleistä lähes kaikkien ulkomaalaistaustaistenmiesten osalta

• Monien terveysongelmien ja koetun terveyden ja hyvinvoinnin osalta miesten ja naisten ja eri taustamaaryhmien väliset erot ovat suuria (UTH 2015)

• Lähi-itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisessa väestössä, sekä miehillä että naisilla, oli enemmän lääkärin toteamia mielenterveysongelmia, p kuin Suomen koko väestössä tai muissa ulkomaalaistaustaisissa ryhmissä

• Pitkäaikaiset sairaudet tai terveysongelmat olivat harvinaisimpia muu Afrikka-taustaisilla ja yleisimpiä Lähi-itä- ja Pohjois-Afrikka-taustaisilla

• Kaikissa ryhmissä ulkomaalaistaustaiset kokivat kuitenkin harvemmin terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi (20 %) kuin Suomen koko väestö (31 %).

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 43

Page 44: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Suomessa maahanmuuttajien ja kantaväestön osaamiserot PISA-mittauksessa yksi OECD:n suurimmista

• Sekä 1. että 2. sukupolven maahanmuuttajien osaamistaso on perusopetuksessa kantaväestöä heikompi.

• Myös koulutuksen päättäminen peruskouluun on yleisempää ja kokemus omasta terveydentilasta heikompi kuin kantaväestön nuorilla.

• Yhdenvertaisuusongelmat kohdentuvat erityisesti perusopetuksen loppuvaiheessa saapuneille.

• Etenkin vähemmän kehittyneistä maista muuttaneet ja alemmasta sosioekonomisesta taustasta tulevat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat heikommassa asemassa.

Maahanmuuttajataustaisten ja muiden nuorten matematiikan pistekeskiarvojen keskimääräinen erotus Pohjoismaissa ja OECD-maissa

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 44

Lähde: Harju-Luukkainen ym. 2014.

Page 45: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Sosioekonominen asema selittää monet paljolti erot nuorten hyvinvoinnissa, myös kiusaaminen yleistä

• Ulkomaalaistaustaisilla nuorilla on useammin ongelmia esimerkiksi koulutuksessa

ja terveydessä:

• Ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat terveytensä heikommaksi kuin

suomalaistaustaiset nuoret.

• Ulkomaalaistaustaisten nuorten opinnot keskeytyvät useammin kuin

suomalaistaustaisten. He jäävät myös koulutusasteelta toiselle siirtyessään

useammin ilman opiskelupaikkaa.

• Kiusaamiskokemukset ovat yleisempiä ulkomaalaistaustaisilla nuorilla.

• Vaikka ulkomaalaistaustaisten nuorten terveys on samaa tasoa tai huonompi

kuin suomalaistaustaisten, käyttävät maahanmuuttajien lapset kuitenkin

terveydenhuollon palveluja ja esimerkiksi psyykenlääkkeitä vähemmän kuin

suomalaistaustaiset.

• Perheen sosioekonominen asema ja perherakenne selittävät valtaosan erosta

kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä muun muassa kouluttautumisessa.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 45

Lähde: UTH 2014, Kouluterveyskysely 2017, Ansala ym. 2017.

Page 46: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Haavoittuva ja toimintakykyinen ryhmä, jonka oikeuksien toteutuminen on julkisen vallan vastuulla.

Vuoden 2015 kasvanut määrä nosti esiin ongelmia. Jatkossa on:

1) kehitettävä yksintulleiden kohtelua ensisijaisesti lapsina.

2) turvattava mahdollisimman yhtenäinen vastaanotto ja kotoutumispolku.

3) turvattava oikeuksien toteutuminen, ml. hyvin koulutetut edustajat, joiden toimintaa valvotaan

4) edistettävä yksintulleiden alaikäisten oikeutta perheeseen,perhehoidon kehittämistä ja tukiperhetoimintaa.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 46

706557

329150 167 156 196

3024

401

18084

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa Suomeen saapuneet lapset

Kuva: Mosi Herati.

Page 47: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?

• Edistetään perhelähtöistä kotoutumista ja taataan Suomessa asuville perheille, lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Lapset ja nuoretVarhaiskasvatus ja koulutus

• Saatetaan lasten ja nuorten oppimistulokset kantaväestön tasolle mm. lisäämällä osallistumista varhaiskasvatukseen. Systematisoidaan kielenkehityksen seurantaa

• Kohdennetaan tukea etenkin opintojen nivelvaiheissa, erityisesti perusopetuksen loppuvaiheessa saapuneille, pakolaistaustaisista maista muuttaneille ja heikomman sosioekonomisen taustan omaavien perheiden lapsille.

• Huomioidaan maahanmuuttajat nuorten ohjaamo-toiminnassa ja lapsi- ja perhepalveluissa sekä hyvinvointia ja kiusaamattomuutta kouluissa edistävissä toimissa.

• Lisätään positiivista erityiskohtelua kouluissa: toimet on osoitettu vaikuttaviksi Helsingissä.

Osallisuus ja yhdenvertaisuus

• Vahvistetaan nuorten näkemistä voimavarana: monikielisyyden hyödyntäminen globaalissa ympäristössä. Keskeistä on se, miten maahanmuuttajalapset- ja nuoret näkevät omat mahdollisuutensa Suomessa, myös esikuvien ja oman äänen esille saamisen merkitys.

• Vahvistetaan maahanmuuttajalasten ja nuorten osallisuutta harrastus- ja muussa vapaa-ajan toiminnassa ja lisätään kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 47

Page 48: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?

Perhe ja vanhemmuus

• Varmistetaan maahanmuuttajalasten,- nuorten ja -perheiden tarpeiden huomioiminen palvelu-jatkumossa neuvolasta varhaiskasvatuksen kautta peruskouluun ja toisen asteen opetukseen

• Vahvistetaan neuvolan roolia maahanmuuttajien kotoutumisessa ja erityistarpeiden tunnistamisessa

• Lisätään lastenhoidon mahdollisuuksia työn- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi sekä maahanmuuttajanaisten osallistumisen lisäämiseksi koulutukseen ja työhön.

• Huomioidaan maahanmuuttajaperheet osana lapsi ja perhepalveluiden (LAPE) kehittämistä ja lapsiperheköyhyyden vähentämistä.

• Kehitetään systemaattisesti ammattilaisten osaamista hyvinvoinnin, terveyden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen aloilla maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä.

• Erityisesti kiinnitetään huomioita maahanmuuttajien tarpeiden tunnistamiseen mielenterveyspalveluissa

• Lisätään vanhempien tietoa yhteiskunnan toimiinnasta. Tarjotaan vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevia palveluita

• Edistetään toimivaa arkea, jossa lisätään mahdollisuuksia vapaa-ajan ja harrastustoimintaan kotoutumisen ja yhteisöllisyyden luomisessa.

• Sote ja kasvupalvelujen siirtyessä maakuntien järjestämisvastuulle hyödynnetään synergiaetua ja huolehditaan siitä, että kotoutumista tukevia palveluja järjestetään kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä kasvu- ja sotepalvelujen kesken samoin kuin kunnan kanssa.

• Erityisesti kiinnitetään huomioita kotivanhempien siirtymiin sote- ja kunnan palveluista kasvupalveluihin

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 48

Page 49: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat

vakautta ja hyvinvointia

Page 50: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Osallisuus on kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden perusta

• Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnan eri aloilla lisäävät yhteisöllistä ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja ovat siten kotoutumisen perusta.

• Kotoutumislain mukaan kuntien kotouttamisohjelmien tulee sisältää hyvien etnisten suhteiden ja väestöryhmien välisen vuoropuhelun edistämissuunnitelma, johon liittyy maahanmuuttajien osallisuuden vahvistaminen.

• Hyvien väestösuhteiden politiikalla

• lisätään eri väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta ja positiivisia asenteita, osallisuuden kokemuksia sekä turvallisuuden tunnetta

• vähennetään syrjintää, vihapuhetta ja -rikoksia sekä segregaatiota.

• Esteitä yhteiskunnalliselle osallistumiselle ovat mm. puutteet yhteiskuntatuntemuksessa, kanssakäymisen puute valtaväestön kanssa, ennakkoluulot ja syrjintä.

• Esimerkiksi maahanmuuttajien äänestysaktiivisuus on pääsääntöisesti ollut matala, ja aliedustus vaaleilla valituissa elimissä on selkeä. Osa maahanmuuttajista on kuitenkin hyvinkin aktiivisia äänestäjinä, esim. somalit.

• Maahanmuuttajanuoret ja maahanmuuttajanaiset äänestävät kaikkein vähiten.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 50

Lähde: Oikeusministeriö, Sipinen & Wass 2018.

Page 51: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Moni kokee syrjintää, mikä heikentää luottamusta yhteiskuntaan

• Syrjintää esiintyy merkittävästi: Suomessa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulleista maahanmuuttajista ja heidän lapsistaan 60 % kokee tulleensa syrjityksi etnisen tai maahanmuuttajataustansa vuoksi (EU vastausten keskiarvo 38 %). (EU-Midis 2017).

• Syrjintä heikentää luottamusta:

• Luottamus yhteiskunnallisia toimijoita kohtaan oli Suomessa maahanmuuttajien keskuudessa EU-Midis-tutkimuksen keskiarvoa korkeampi.

• Luottamus on kuitenkin vähäisempää syrjintää kokeneiden kohdalla.

• Syrjintä vähentää samaistumista suomalaisuuteen:

• Enemmistön kielteinen suhtautuminen vähemmistön oman kulttuurin säilyttämiseen vähentää samastumista suomalaiseen enemmistöön (Mähönen, Jasinskaja-Lahti & Liebkind, 2011).

• Moninaiset identiteetit kuitenkin vahvistavat kotoutumista ja kuulumista erilaisiin yhteisöihin.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 51

Lähde: EU-Midis 2017, Mähönen, Jasinskaja-Lahti & Liebkind 2011, Nguyen, Huynh &

Benet 2009.

Page 52: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Väestösuhteiden edistäminen vähentää jännitteitä ja lisää osallisuutta monimuotoisessa yhteiskunnassa

Hyvien väestösuhteiden tunnusmerkkejä ovat ihmisten kokemus yhteenkuuluvuudesta ja turvallisuudesta, syrjimätön kohtelu sekä kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamisesta.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 52

Lähde: Oikeusministeriö.

Page 53: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Väestömäärän suhteutettuna maahanmuuttajat kantaväestöä useammin rikoksesta epäiltynä ja rikoksen uhrina

• Väestömäärän suhteutettuna maahanmuuttajat kantaväestöä useammin rikoksesta epäiltynä

• Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista oli vuonna 2017 rikoksista epäiltynä 45 henkilöä 1 000

ulkomaalaistaustaista kohti (suomalaistaustaisilla 24/1000 as.). Suomessa asuvien ulkomaalaisten osuus kaikista

rikosepäillyistä oli 6% ja suomalaisten 94% (pl. liikennerikokset).

• Sosiodemografisten tekijöiden huomioiminen pienentää eroa kantaväestön ja ulkomaalaisten välillä, mutta ei poista

sitä.

• Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneet ovat väestömääräänsä suhteutettuna useammin sekä rikosten tekijöinä että

uhreina. Suhteutettu yliedustus koskee etenkin seksuaalirikoksia. Kuitenkin pieni osa, 0,5 %, näiden maiden

Suomessa asuvista kansalaisista oli epäiltynä seksuaalirikoksista v. 2017.

• Tilastojen osalta huomioitava, että lukumäärät vaihtelevat sen mukaan, mitä seurataan: epäilyjä vai tuomittuja,

rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden vai rikosten määrää, ulkomaalaisia vai Suomessa asuvia ulkomaalaisia jne.

• Myös riski joutua rikoksen uhriksi on maahanmuuttajilla kantaväestöä korkeampi

• Suomessa asuvien ulkomaalaisten riski joutua esim. pahoinpitelyrikoksen uhriksi oli vuosina 2010–2011 kaksi ja

puoli -kertainen kantaväestön riskiin nähden.

• Viharikollisuuden määrä on tasoittunut vuoden 2015 kasvupiikin jälkeen, mutta on edelleen pidemmän aikavälin

tason yläpuolella.

• Uskontoon tai vakaumukseen kohdistuvien viharikosten määrä kuitenkin kasvoi 58 % verrattuna edelliseen vuoteen.

• Maahanmuuttajien rikollisuuden taustatekijöitä ei ole tutkittu Suomessa. Yleisessä kriminologisessa teoriassa rikollisuudelle altistavia tekijöitä voivat olla

• Sosiaalisen ympäristön tekijät: esim. sosiaalinen huono-osaisuus, sosiaalisen kontrollin puute, (irrallisuus sosiaalista instituutioista, kuten koulutus, työelämä, perhe) sekä kaupunkimainen asuinkuntatyyppi

• Henkilön taustaan ja kokemuksiin liittyvät tekijät : irrallisuus, väkivalta, traumat

• Yksilölliset tekijät: alhainen itsekontrolli, aggressiivisuus, impulsiivisuus ja päihdehakuisuus

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 53

Lähteet: Tilastokeskus, PoliisiAMK 2018, Niemi 2018.

Page 54: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Miten eteenpäin?

• Luodaan poikkihallinnollinen hyvien väestösuhteiden edistämisen politiikkaohjelma, jolla:

• Luodaan rakenteet hyvien väestösuhteiden edistämisen systematisoimiseksi.

• Kotoutumislain uudistuksessa maakunnille koordinoiva rooli yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

• Vahvistetaan oppilaitosten roolia hyvien väestösuhteiden edistämisessä.

• Vahvistetaan järjestöjen, maahanmuuttaja- ja uskonnollisten yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan roolia kotoutumisen politiikkasuunnittelussa ja täytäntöönpanossa.

• Vahvistetaan maahanmuuttajien tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, periaatteista ja arvoperustasta mm. vastaanottokeskuksissa ja kotoutumis-koulutuksessa samoin kuin omistajuutta ja vastuuta kotoutumisessa.

• Lisätään yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja luottamusta monimuotoisessa yhteiskunnassa sekä eri väestöryhmien vuorovaikutusta ja osallisuutta. Jaetaan hyviä käytäntöjä eri väestöryhmien välisten suhteiden edistämiseksi. Ennaltaehkäistään jännitteitä paikallistasolla.

• Lisätään tietoa vähemmistökulttuureista ja uskonnoista sekä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteista. Edistetään keskustelua suomalaisuudesta ja moninaisista identiteeteistä ja ehkäistään polarisaatiota

• Lisäksi hallitus valmistelee parhaillaan keinoja maahanmuuttajien rikollisuuden ehkäisemiseksi

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 54

Page 55: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

6. Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset

Page 56: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset ovat moniulotteisia

• STM selvitys 2017: Maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista ei ole mahdollista esittää yhtä lukua, jota voitaisiin pitää maahanmuuton taloudellisena vaikutuksena Suomelle.

• Kokonaistaloudellisten ja välillisten vaikutusten mittaaminen samoin kuin elinkaaren ajalta tapahtuvan julkisen vaikutuksen analysointi haasteellista.

• Yleisesti on tarkasteltu välittömiä vaikutuksia (verot, tulonsiirrot ja palveluiden kustannukset) poikkileikkaustietona, mikä on suppea tarkastelukanta ja tuottaa tietoa rajallisesti.

• Poikkileikkaustieto ei ota huomioon elinkaarikustannuksia, joissa alkupään kustannuksista on useimmiten vastannut jokin toinen maa, eikä maahanmuuton välillisiä kasvua tuottavia ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

• Eri mittaustavat tuottavat hyvin erilaisia tuloksia.

• Tiedetään kuitenkin olemassa olevan tutkimustietoon perustuen, että maahanmuuton vaikutukset julkiseen talouteen ovat todennäköisesti hyvin pieniä, vaikkakaan eivät välttämättä mitättömiä.

• Ei tarkoita, etteikö taloudellisiin vaikutuksiin olisi tarpeen kiinnittää huomiota.

• Tarvitaan lisää tutkimustietoa, joka lisää tietopohjaa kehitystrendeistä sekä erityishuomiota vaativista ryhmistä, jotta toimenpiteitä voidaan kohdistaa oikein.

• Kantaväestön osalta pääasialliset julkisen talouden kustannukset syntyvät lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin kohdistuvista toimenpiteistä, maahanmuuttajien kohdalla pääasialliset kustannukset syntyvät työttömyyteen liittyvistä toimenpiteistä.

• Kotouttamistoimenpiteet vaikuttavat onnistuessaan maahanmuuttajien taloudelliseen vaikutukseen erittäin kustannustehokkaasti tästä laajasti tutkimusnäyttöä Suomesta ja ulkomailta.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 56

Lähde: Päivinen 2017, Sarvimäki &

Hämäläinen 2017, Tervola & Verho 2014.

Page 57: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Lähteet

Page 58: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Lähdeluettelo 1/2

Aho & Mäkiaho. (2017). Maahanmuuttajat ja työvoimapoliiittisten toimenpiteiden vaikuttavuus.

Ansala, Hämäläinen & Sarvimäki. (2014). Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajalapset ja –nuoret Suomessa.

Ansala, Sarvimäki & Hämäläinen. (2017). Slipping through the Cracks of a Welfare State? Children of Immigrants in Finland.

Fornaro (2018). Immigrant Entrepreneurship in Finland.

Global Talent Competetiveness Index 2018

Harju-Luukkainen et al. (2014). Avaimet osaamiseen ja tulevaisuuteen: Selvitys maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä PISA 2012-tutkimuksessa.

Hong & McLaren. (2015). Are Immigrants a Shot in the Arm for the Local Economy?

Kivivuori, Janne & Aaltonen, Mikko & Näsi, Mikko & Suonpää, Karoliina & Danielsson, Petri (2017) Kriminologia, rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Gaudeamus. Helsinki

Mitaritonna, Orefice & Peri. (2017). Immigrants and firms’ outcomes: Evidence from France.

Mähönen, Jasinskaja-Lahti & Liebkind (2011) Cultural discordance and the polarization of identities.

Niemi, Hannu (toim) 2018. Rikollisuustilanne 2017. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti.

Nieminen, Sutela & Hannula. (2015). Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 (UTH)

Nguyen, Huynh & Benet (2009) Bicultural identities in a diverse world.

Pk-yritysbarometri 2/2018.

Päivinen, Jere. (2017) Mitä tiedämme maahanmuuton taloudellisista vaikutuksista? Selvitys maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta.

OECD 2013

OECD 2018, tuleva. The labour market impact of temporary migration.

Oikeusministeriö. Hyvät väestösuhteet. https://oikeusministerio.fi/hyvat-vaestosuhteet.

Opetushallitus, Faktaa Express 5A/2018.

Rauta, Jenita (2018) Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2017.

Saikkonen et al. (2018). Sosiaalinen kestävyys: asuminen, segregaatio ja tuloerot kolmella kaupunkiseudulla.

Sarvimäki & Hämäläinen. (2016). Integrating Immigrants: The Impact of Restructuring Active Labor Market Policies. Journal of Labor Economics.

Saukkonen (2016). Maahnmuuttajien kotoutuminen Helsingissä .

Saukkonen & Peltonen. (2018). Eroja ja yhtäläisyyksiä. Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla.

Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-Midis II). 2017.

Sipinen, Josefina, & Wass, Hanna (2018): Ulkomaalaistaustaiset äänestäjät ja ehdokkaat. Teoksessa Kestilä-Kekkonen ym.: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 6/2018. Helsinki: Oikeusministeriö.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 58

Page 59: Maahanmuutto ja kotoutuminen Yleiskuva ja kehittäminen · 4. Lapset ja nuoret avainasemassa- edistetään perheiden kotoutumista 5. Hyvät väestösuhteet ja osallisuus luovat vakautta

Lähdeluettelo 2/2

TEM 2015. Kotoutumissuunnitelmien vaikutukset maahanmuutajien lasten koulutusvalintoihin.

Teknologiateollisuus 2018. 9 ratkaisua Suomelle.

Tervola & Verho. (2014). Maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttö vuonna 2011.

Uutta osaamista / OPH, 2016.

VATT Analyysi 1-2014. Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen.

YK (2017). Trends in International Migrant Stock: the 2017 revision.

Zafar, Siirtolaisuusinstituutti 2018.

29.1.2019Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 59