Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia...

of 92 /92
Lymfom Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed

Embed Size (px)

Transcript of Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia...

Page 1: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Lymfom Hematologi kurs for allmennmedisine

Waleed Majeed

Page 2: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Lymphoma 54 %

Leukemia 31 %

Myeloma 15 %

Hematological malignancies

Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Page 3: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

ALL MM CLL Lymphomas

Hematopoietic stem cell

Neutrophils

Eosinophils

Basophils

Monocytes

Platelets

Red cells

Myeloid progenitor

Myeloproliferative disorders AML

Lymphoid progenitor T-lymphocytes

Plasma cells

B-lymphocytes

naïve

Page 4: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

WHO/REAL Classification of Lymphoid Neoplasms

B-Cell Neoplasms

Precursor B-cell neoplasm

Precursor B-lymphoblastic leukemia/lymphoma

(precursor B-acute lymphoblastic leukemia)

Mature (peripheral) B-neoplasms

B-cell chronic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma

B-cell prolymphocytic leukemia

Lymphoplasmacytic lymphoma‡

Splenic marginal zone B-cell lymphoma

(+ villous lymphocytes)*

Hairy cell leukemia

Plasma cell myeloma/plasmacytoma

Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of MALT type

Nodal marginal zone B-cell lymphoma

(+ monocytoid B cells)*

Follicular lymphoma

Mantle cell lymphoma

Diffuse large B-cell lymphoma

Mediastinal large B-cell lymphoma

Primary effusion lymphoma†

Burkitt’s lymphoma/Burkitt cell leukemia§

T and NK-Cell Neoplasms

Precursor T-cell neoplasm Precursor T-lymphoblastic leukemia/lymphoma (precursor T-acute lymphoblastic leukemia ‡ Formerly known as lymphoplasmacytoid lymphoma or immunocytoma II Entities formally grouped under the heading large granular lymphocyte

leukemia of T- and NK-cell types * Provisional entities in the REAL classification

Mature (peripheral) T neoplasms T-cell chronic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma T-cell prolymphocytic leukemia T-cell granular lymphocytic leukemiaII

Aggressive NK leukemia Adult T-cell lymphoma/leukemia (HTLV-1+)

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type#

Enteropathy-like T-cell lymphoma**

Hepatosplenic γδ T-cell lymphoma*

Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma*

Mycosis fungoides/Sézary syndrome

Anaplastic large cell lymphoma, T/null cell,

primary cutaneous type

Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise characterized

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

Anaplastic large cell lymphoma, T/null cell,

primary systemic type

Hodgkin’s Lymphoma (Hodgkin’s Disease)

Nodular lymphocyte predominance Hodgkin’s lymphoma

Classic Hodgkin’s lymphoma

Nodular sclerosis Hodgkin’s lymphoma (grades 1 and 2)

Lymphocyte-rich classic Hodgkin’s lymphoma

Mixed cellularity Hodgkin’s lymphoma

Lymphocyte depletion Hodgkin’s lymphoma

† Not described in REAL classification § Includes the so-called Burkitt-like lymphomas

** Formerly known as intestinal T-cell lymphoma # Formerly know as angiocentric lymphoma

Page 5: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

30%

22%8%

7%

6%

6%

6%

2%

14% Large B-c ell

Follic ular

M arginal zone

P T C L

M antle c ell

SLL/C LL

M edias tinal

A naplas tic L c ell

Hodgkin’s

Lymphomas

85% NHL(B-Cell Lymphoma ca 90% T-Cell Lymphoma ca 10% (2002 SEER database. O’Connor)

Page 6: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma
Page 7: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Cancer in Norway

Page 8: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Cancer in Norway 2012

Page 9: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Hodgkins lymfom

Først beskrevet av Hodgkin 1832

“On some morbid appearances of the absorbent glands and spleen”

Blue plaque in Bedford

Square, London

Page 10: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Hodgkins lymfom

2005 - 2009

Menn : Kvinner = 1.4

Median alder 39 år

Page 11: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Non-Hodgkins lymfomer Insidens

2005 - 2009

Menn : Kvinner = 1.4

Median alder 69 år

Page 12: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Antall døde av Hodgkins lymfom 2012

Kvinner 4

Menn 3

Totalt 7

Page 13: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Antall døde av Non-Hodgkinslymfom 2012

Kvinner 133

Menn 161

Totalt 294

Page 14: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

5-års overlevelse 2008 - 12

Menn Kvinner

Hodgkin lymfom 87.0 % 89.9 %

Non-Hodgkins lymfom 69.9 % 74.3 %

Page 15: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

15-års overlevelse 2008 - 12

Menn Kvinner

Hodgkin lymfom 87.4 % 93.8 %

Non-Hodgkins lymfom 59.9 % 68.6 %

Page 16: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma
Page 17: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Cancer in Norway 2012

Page 18: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Prevalens

Ettersom mange pasienter enten er helbredet for sitt lymfom eller lever med det, er utbredelsen i befolkningen på et gitt tidspunkt høyere enn for de fleste andre svulster, totalt 10265 (2397 HD, 7868 Non-HD) (31.12.2012).

31.12.02 var tallet 6300 (HD: 1668, Non-HD 4632)

Dette innebærer at helsevesenet, så vel sykehus som allmennpraktiserende leger, møter disse pasientene i et ikke ubetydelig omfang.

Page 19: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Årsaker I stor grad ukjente

Epstein Barr, virus i herpesvirusfamilien, er inkorporert i genomet i de maligne cellene ved Hodgkins lymfom i ca 50 % av tilfellene i den vestlige verden og i majoriteten av tilfellene i utviklingsland

Andre herpesvirus og retrovirus er assosiert med sjeldne varianter av non-Hodgkin lymfom.

Immunsvikt av ulike årsaker; medfødt (sjeldne genetiske sykdommer), ervervet (AIDS), legemiddelindusert (immunosuppressive medikamenter

etter for eksempel transplantasjoner) gir økt insidens av maligne lymfomer

Page 20: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Årsaker forts… Ved marginalsonelymfomer i ventrikkel,MALT Lymfom vil

eradikasjon av Helicobacter pylori gir tumorregresjon i majoriteten av tilfellene.

Løsemidler i kjemisk industri???

Blekemidler i for eksempel papirindustrien??

Kroniske inflammatoriske, ofte autoimmune lidelser som Mb Crohn, ulcerøs kolitt, systemisk lupus erythematosus og rheumatoid artritt er også assosiert med maligne lymfomer.

Søsken av pasienter med Hodgkin lymfom har en tredoblet risiko for selv å utvikle Hodgkin lymfom .

Det er generelt en doblet risiko for søsken av pasienter med NHL til å utvikle NHL

Page 21: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Non-Hodgkin-lymfomer vs Hodgkins sykdom

Non-Hodgkin Hodgkin

Waldeyers ring + 5 - 30 % Waldeyers ring 1- 2 %

GI tractus + (ikke uvanlig) GI-tractus -

Mediastinal aff. 10 - 20 % Mediastinal affeksjon > 50%

Abdominelle l. kn. 25 - 35 % Abdominelle l.kn. 30 - 40 %

Benmarg 40 -45 % Benmarg 1 - 3 %

Page 22: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Overflatisk, ofte asymptomatisk lymfadenopati

Smertefrie, gummiaktige lymfeknuter oftest på hals eller i supraclaviculærområdet

Mediastinal tumor på rtg. thorax

Feber uten kjent årsak

Vekttap

Kløe

Nattesvette

Fluktuerende tumorstørrelse

Dyspnoe forekommer

Hudkløe forekommer.

22.09.2015

Maligne lymfomer - symptomer og tegn

Page 23: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Maligne lymfomer - symptomer og tegn

Slapphet (anemi)

Infeksjonstendens (leukopeni).

Ikke sjelden residiverende infeksjoner uten bedring.

Forstørret milt og eller lever forekommer, men er sjelden.

Ved ikke-lymfoid tumor (ekstranodal organaffeksjon), vil lokalsymptom derfra dominere.

GI, ØNH, testis, CNS, skjelett

Krafttap eller nevrogene utfall kan indikere medullaaffeksjon.

Page 24: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Maligne lymfomer - anamnese Uforklarlig feber? Varighet? Nivå?

Uforklarlig vekttap? Opprinnelig vekt? Tidsrom?

Nattesvette? Grad? Skifte av klær eller sengetøy?

Uforklarlig kløe

Smerter ved alkoholinntak - i lever/lymfeknuteområder

Lymfomsykdom i familien?

Tidligere sykdommer

Mononukleose (50 % av HD tumorprøver inneholder genomisk materiale fra EBV)

Tuberkulose

Page 25: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Hodgkins sykdom / Non-Hodgkins lymfomer Klinisk undersøkelse

Alle lymfeknuteområder.

Lever/milt

Munnhule/svelg

Page 26: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Utredning forts.

Røntgenundersøkelser Rtg. thorax CT hals, thorax, abdomen og bekken (Ultralyd av lever, milt og

retroperitoneum) MR-undersøkelser PET-CT

Laboratorieundersøkelser Benmargsbiopsi - Hemoglobin, leukocytter m/ differensialtelling, trombocytter,

eventuelt supplert med blodutstryk. Kreatinin, urinstoff, urinsyre, Na, K, Ca, LDH, bilirubin, leverenzymer, SR, CRP, albumin, totalprotein, immunglobulinkvantitering, evt. serum proteinelektroforese med frie lette kjeder, serologiske undersøkelser for CMV, HIV, HBV, HCV og EBV.

EKG, Ekko cor,spirometri

Tilbud om sædbanking til menn/nedfrysning av ovarialbiopsier/ovarier hos kvinner

Page 27: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Biopsi av lymfeknutesvulst Når?

Lymfeknuten > 1.5 cm

Sfærisk form

Tilstede i > 4 - 8 uker

Uøm, hard, gummiaktig

reaktive lymfeknuter er ofte ovale i formen og ømme

lymfeknutemetastaser fra carcinomer er fastere (hardere) og er oftere adherente til omgivende vev

Page 28: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Algoritme for håndtering av pasienter voksne (>16 år) pas. med lymfeknuter av ukjent etiologi, ingen kjent kreftsykdom i anamnesen.

Ved henvisning til spesialist er det viktig at relevante kliniske opplysninger fremkommer. 1. Palpabel kul på hals/ fossa supraclav Pas. kontakter fastlege Mistanke om infeksjon? Utredning og ev. behandling, observasjon, ev henvisning senere Ikke infeksjonsmistanke: Observasjon ved fastlege 2-3 uker, dersom vedvarende : Henvisning til ultralyd (SUS), time innen én uke; se egen algoritme for håndtering av pas.

mellom ØNH- og radiologisk avdeling. Mistanke om lymfom: eksisjonsbiopsi Mistanke om annen malignitet: FNAC CITO: svar innen én time mens pas. venter. Obs Tbc/ atypiske tuberkler! Bekreftet malignitet: Henvisning spesialavdelinger ved SUS;

SUS Anbefaling

Page 29: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

2. Kul i mediastinum, oppdaget tilfeldig (undersøkelse av annen årsak) eller ved symptomer.

Henvisning til lungeavdelingen.

3. Palpabel kul i axille.

Mistanke om infeksjon? Utredning og ev. behandling, observasjon, ev henvisning senere

SUS

Page 30: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

4. Kul i abdomen, ingen organtilhørighet, oppdaget tilfeldig (billeddiagnostikk av annen årsak) eller ved uklare, diffuse symptomer.

Henvisning KBK

SUS

Page 31: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

5. Palpabel kul i lyske.

<1.5 cm og uøm:

Observasjon 6 uker

Hvis uendret ingen videre tiltak

>1.5 cm: Henvisning til eksisjonsbiopsi ved kirurgisk poliklinikk.

Henvisning til ultralyd (SUS) ved usikkert palpasjon

SUS

Page 32: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Pakkeforløp lymfom flytskjema Primærlege

Biopsi

ØNH/

Kirurg/

Radiolog

Inn

gan

g

pakk

efo

rlø

p

Stadieinndeling

CT, PET/CT, Benmarg

Konsultasjon onkolog/hematolog

Konsultasjon onkolog/hematolog

MDT

Utr

ed

nin

gB

eh

an

dli

ng

Ko

ntr

oller

Kjemo/immunterapi Stråleterapi

Konsultasjon onkolog/hematolog

Stråleterapi

Regelmessig oppfølging ved relevant enhet

Evt residiv. Oppfølging av seneffekter Reh

ab

ilit

eri

ng

, p

allia

sjo

n, s

yk

ep

leie

, stø

tteb

eh

an

dli

ng

Patolog-

vurdering

Observasjon

Page 33: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Pakkeforløp lymfom forløpstid

Forløpstiden er 4 kalenderdager fra henvisning er mottatt til pasienten ankommer sykehus for biopsi eller

annen utredning

Page 34: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Lymfomdiagnoser ved SUS

120/år

i starten av pakkeforløpet må ca. 20% legges på

utredningsbehov

144/år

3/uke

Page 35: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Pakkeforløp lymfom forløpstider

Tabell over forløpstider

Fra henvisning er mottatt på utredende avdeling til oppmøte

4 kalenderdager

Fra oppmøte på utredende avdeling til avsluttet utredning

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling eller observasjon

Stråleterapi 10 kalenderdager

Kjemoterapi/immunterapi eller beslutning om observasjon

3 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling eller observasjon

Stråleterapi 28 kalenderdager

Kjemoterapi/immunterapi eller beslutning om observasjon

21 kalenderdager

Page 36: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Maligne lymfomer - HD

Page 37: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Maligne lymfomer - NHL

Page 38: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

CT av hals - HD

Page 39: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

CT av abdomen - NHL

Page 40: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

22.09.2015

Maligne lymfomer – NHL

(Burkitts lymfom)

Page 41: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Maligne lymfomer – NHL (Burkitts lymfom)

Page 42: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

CNS-lymfom

22.09.2015

Page 43: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma
Page 44: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Ann Arbor Staging

Lymphomation.com

Page 45: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Stadiefordeling

Tabell 1. Fordeling av maligne lymfomer (%) på ulike

stadier (fra Det norske radiumhospital)

Stadium Hodgkin Non-Hodgkin

Indolente Aggressive Alle

I 21 18 18 19

II 33 9 19 14

III 23 11 10 10

IV 23 61 53 57

Page 46: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Risikofaktorer ved Hodgkins sykdom som påvirker prognosen ved lave stadier (I – II)

SR > 50

“Bulky disease”

Tumormasser > 10 cm (inkl. konglomerater)

Mer enn 0.33 av thorax-diameter i nivå Th5-6

B-symptomer

Tre eller flere affiserte områder

Sykdom under diafragma (med unntak av ensidig lyskeaffeksjon)

Lymfocyttfattig histologi

Page 47: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Ved Hodgkins sykdom stadium IIB, III og IV

vurderes følgende prognostiske faktorer

Hemoglobin < 10.5 g/dl

Alder > 45 år

Albumin < 40 g/dl

Menn

Stadium IV

Leukocytose >16 x 109/l

Lymfopeni < 0.6 x 109/l

Page 48: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Hodgkins sykdom

Behandlingsgrupper

1: Begrenset sykdom uten risikofaktorer

2: Begrenset sykdom med en eller flere risikofaktorer

3:Avansert sykdom (inkl. IIB) med 0-3 prognostiske faktorer

4: Avansert sykdom der det foreligger 4 – 7 prognostiske faktorer

Page 49: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Behandling av Hodgkin Sykdom

Uten Riskifaktor

Kjemoterapi, 2 kurer ABVD + involved field strålebehandling, 20 Gy

Med risikofakt(minst 1 riskofaktor)

Kjemoterapi, 4 kurer ABVD + involved field strålebehandling, 29.75 Gy

Supradiafragmatic Sykdom

Page 50: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Strålefelter ved Mb. Hodgkin

Page 51: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Strålefelter ved Mb. Hodgkin

Page 52: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Hodgkins sykdom 18 – 60 år

Behandlingsgruppe 3 (avansert sykdom med 0-3 prognostiske faktorer)

8 kurer ABVD + eventuelt strålebehandling

Behandlingsgruppe 4 (avansert sykdom med 4-7 prognostiske faktorer)

8 kurer BEACOPP (2 kurer doseeskalert etterfulgt av 4 – 6 vanlige) + eventuell strålebehandling

Page 53: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Hodgkins sykdom > 60 år

Mildere kjemoterapi

CHOP + eventuell strålebehandling

Page 54: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

22.09.2015 Erik Wist, Kreftsenteret,

Oslo universitetssykehus, Ullevå

Page 55: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Seneffekter av behandlingen av Hodgkins sykdom

Hodgkins sykdom er hovedårsaken til død de første 15 årene etter behandling.

15 - 20 år etter behandling vil den kumulative mortalitet p.g.a.. “second cancer” overstige den kumulative dødelighet av Hodgkins sykdom

Page 56: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Senbivirkninger av behandlingen

Infertilitet

Fatigue

Lungeproblemer pga Bleomycin ev. strålebehandling

Coronar hjertesykdom

Stoffskifteproblemer

Second cancer Brystkreft hos unge kvinner

Tørr munn p.g.a. nedsatt spyttsekresjon

Page 57: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Sentoksisitet og død Historiske data – endret terapi nå

Høyest RR for leukemi (AML)

Størst absolutt risk for solide tumores

Cardiovaskulær død også tallmessig viktig

Død av HL

Annen dødsårsak

15 år Hoppe 1997

(Stanford –1965.90)

Page 58: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

NON HODGKIN LYMPHOMA

Page 59: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Grade Determines Outcomes

Stage I,II

22-33%

Stage III,IV

67-78%

Follicular Lymphoma (grade I,II)

MALT, SLL, Marginal Zone

Low Grade

"indolent"

Follicular Lymphoma (grade III)

DLBCL,

Intermediate Grade

"aggressive"

Burkitt's

High Grade

"highly aggressive"

Non-Hodgkin's Lymphoma

Years Months Weeks

Untreated Survival:

Page 60: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma
Page 61: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

DLBCL er det mest vanlige NHL,30% av alle NHL

Median alder på midten av 60år

Utbredt sykdom(Stadium III ogIV)

CHOP Standard behandling siden 1970s

Mer intensiv behandling ingen utbytte i 1.linje beh

3 år PFS 44% OS 52%

DLBCL

Page 62: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Alder over 60

Stadium III eller IV

Forhøyet serum LDH

ECOG performance status of 2, 3, or 4

>1 extranodal affeksjon

International Prognostic Index

Page 63: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Age>60

Stage III&IV

ECOG 3&4

High LDH

>1 extranodal involvement

0-1 factor low risk 5 yr survival 75%

2 facor low intermediate 5 year survival 51

3 factor high intermediate 5 yr survival 43%

4-5 factors high risk 5 yr survival 25%

Prognostic (IPI)

Page 64: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Outcome according to the number of International Prognostic Index (IPI) factors.

Sehn L H et al. Blood 2007;109:1857-1861

©2007 by American Society of Hematology

Page 65: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Outcome according to the revised International Prognostic Index (R-IPI).

Sehn L H et al. Blood 2007;109:1857-1861

©2007 by American Society of Hematology

Page 66: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

GEP

Nature 403, 503-511 (3 February 2000) Ash A. Alizadeh et.al

Page 67: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Behandling - høygradig maligne lymfomer

Behandlingen har som regel kurativ intensjon uansett stadium.

P.g.a.. sykdommens uttalte tendens til disseminering vil det alltid være aktuelt å gi kjemoterapi.

Page 68: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Rituximab (Mabthera)

Brukes ved CD20 positive B-cellelymfomer

Indikasjonsområdet er etter hvert blitt betydelig utvidet

Brukes mer og mer i vedlikeholdsbehandling i lavgradig lymfomer

Page 69: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Overall Survival among 399 Patients Assigned to Chemotherapy with Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone (CHOP) or with CHOP plus Rituximab.

Coiffier B et al. N Engl J Med 2002;346:235-242.

Page 70: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Event-free Survival among 399 Patients Assigned to Chemotherapy with Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone (CHOP) or with CHOP plus

Rituximab.

Coiffier B et al. N Engl J Med 2002;346:235-242.

Page 71: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

240180120600

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

Kreftspesifikk overlevelse av høygradig og intermediært

maligne lymfomer < 60 år behandlet ved DNR

Måneder

I, n = 152

II, n = 162

III, n = 91

IV, n = 392

Page 72: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

6 R-CHOP +2 Monoterapi Rituximab

CHOP 14 ved høy risk gruppe

CHOP 21 ved lav risk gruppe

Strålebehandling for rest sykdom

PET negativ har good prognostisk verdig etter avsluttet behandling

Standard Behandling DLBCL

Page 73: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Vit D&Lymfomer

Vit D spiller rolle i celledeling

Reduserer proliferasjon,angiogenesis

Stimulerer apoptose(Celledød)

colorectal cancer,breast cancer &KLL

Reduserer infeksjonraten??

Page 74: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

DLBCL DLBCL

T-Cell Lymfoma T-cell lymfoma

Page 75: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Vitamin D &DLBCL Ritximab

Article puplished in JCO oct 2014

Patient from Ricover 60 and Ricover noRth 359 patient have pretreatment 25 (HO)D3 level

Shows significant difference i EFS,PFS &OS according to Vit D level

No difference i EFS in patient treated without Rituximab wheather low or normal VitD level

Shows significant increase in RMCC after Vit D supplement in 7/7 patients recieved Vit D

Page 76: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Outcomes of patients from the training cohort of the RICOVER-60 trial (Six Versus Eight

Cycles of Biweekly CHOP-14 With or Without Rituximab in Elderly Patients With Aggressive

CD20+ B-Cell Lymphomas) treated (A, C, and E) without rituximab and (B, D, and F...

Jörg Thomas Bittenbring et al. JCO 2014;32:3242-3248

©2014 by American Society of Clinical Oncology

A,C&E Uten Mab-Thera

B,D&F med Mab-Thera

Page 77: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Improvement of event-free survival achieved by the addition of rituximab according to

vitamin D levels.

Jörg Thomas Bittenbring et al. JCO 2014;32:3242-3248

©2014 by American Society of Clinical Oncology

A-VIT D<8 Vit D>8

Page 78: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma
Page 79: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Normal reactive lymph node

Follicular Lymphoma

Why its called “Follicular”

Page 80: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Warnke et al

Grade III Grade I Grade II

Centrocytes Mixed Centroblasts

Follicular Lymphoma Grading

>15 centroblasts/HPF 6-15 centroblasts/HPF 0-5 centroblasts/HPF

“Small cleaved follicle cells” “large blastic follicle cells”

Page 81: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

OS by time to first treatment.

Daryl Tan et al. Blood 2013;122:981-987

©2013 by American Society of Hematology

Page 82: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Behandlingsindikasjoner follikulære maligne lymfomer

Symptomgivende sykdom (smerter, B-symptomer etc.)

Truende obstruksjon/avklemming av vitale strukturer (bronkier, tarm, ureter etc)

Benmargssvikt (Hb-fall < 10, trombocytter < 100)

Leukemisering (?)

Progressiv sykdom, som ganske snart må forventes å gi symptomer

Page 83: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Peripheral Blood Centrocytes

Warnke et al

Page 84: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Solal-Céligny et al.

Score Prognosis % Patients OS (10 yr)

0-1 good 36 71

2 moderate 37 51

3-5 poor 27 36

FLIPI- Follicular Lymphoma International Prognostic Index

Page 85: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Behandling - follikulære maligne lymfomer

Stadium I (og II1 ) Behandles med kurativ intensjon.

Behandlingen består i prinsipp av stråleterapi gitt alene mot affisert lymfeknuteregion med minst 2 cm margin.

Dosen er 2Gy x 15

Mantlecellelymfomene og immunocytomene regnes for noe mer resistente og skal ha 2Gy x 20

Dersom det er bulky tumor (>10 cm i diameter) vil det ofte være fornuftig å redusere tumorvolumet med kjemoterapi før bestråling.

Page 86: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Behandling lavgradig maligne lymfomer

Stadium II2 - IV

Regnes som ikke kurable, og pasienten er i prinsipp i en palliativ situasjon.

Sykdommen har imidlertid ofte et langtrukkent (indolent) forløp og median overlevelse fra diagnosetidspunkt er ca. 10 år for pasienter < 60 år

Det er ikke vist at man kan forlenge overlevelsen selv ved intensiv kjemoterapi, og det er derfor ofte riktig å observere pasienten ubehandlet inntil det foreligger behandlingsindikasjon.

Page 87: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

No Advantage of Alternative Chemotherapy over CHOP

Freedom from Treatment Failure

Overall Survival

Page 88: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Figure 2. Progression-free survivalB-R=bendamustine plus rituximab. R-CHOP=CHOP plus rituximab.

Mathias J Rummel, Norbert Niederle, Georg Maschmeyer, G Andre Banat, Ulrich von Grünhagen, Christoph Losem, Dorothea

Kofahl-Krause, Gerhard Heil, Manfred Welslau, Christina Balser, Ulrich Kaiser, Eckhart Weidmann, Heinz Dürk, Harald Ballo,

Martina Stauch, Fritz Roller, Juergen Barth, Dieter Hoelzer, Axel Hinke, Wolfram Brugger

Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell

lymphomas: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non-inferiority trial

null, Volume 381, Issue 9873, 2013, 1203–1210

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61763-2

Page 89: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

240180120600

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

Kreftspesifikk overlevelse av lavgradig maligne

lymfomer < 60 år behandlet ved DNR

I, n = 122

II, n = 70

III, n = 95

IV, n = 399

Måneder

Page 90: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Standard Behandling for follikular Lymfoma

Observasjon uten behandling

Strålebehandling mot begrenset sykdom

Kjemoterapi ved utbredt sykdom

R-CHOP (6 kurer)

R-Bendamustin (6 kurer)

Vedlikeholds Mab-Thera (Rituximab) i 2 år hver 3.måned

Page 91: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

Lymfom er mange sykdommer ikke en enkelt sykdom med varierende prognose og behandling

Lymfom er histologisk diagnose som bestemmer både behandlingen og prognosen

Lymfom forekommer i alle organer der finnes lymfesystem (Overalt bortsett fra hår)

Hodgkin Lymfom innebærer svært prognose men obs for sen bivirkninger særlig hos de som behandlet tidligere i barndommen eller ungalder(80 og 70 tallet)

Økt prevalence i lyfom pga stadig flere lever langvarig med sin sykdom

T-celle lymfomer er sjeldnere i vesten og har relativ dårligere prognose enn B-Cell lymfomer

OPPSUMERING

Page 92: Lymfom - legeforeningen.no · Hematologi kurs for allmennmedisine Waleed Majeed . LymphomaLeukemia 31 % 54 % Myeloma 15 % Hematological malignancies Estimated New Cases (%) Lymphoma,Leukemia,Myeloma

En av disse utsagn er riktig

A-Lymfomer oppstår fra samme opphav i hematopoietic celler derfor skal behandles likt

B-DLBCL er det vanligste lymfom formen i vesten og det stadig bedring i langtidoverlevelse

C-Follikular lymfom skal alltid behandles med cellgift

D-Hodgkin Lymfom forekommer mest i høy alder og knyttet med dårlig prognose

Quiz