Ly Ltv Lan2 Www.dethiThuDaiHoc.com

download Ly Ltv Lan2 Www.dethiThuDaiHoc.com

of 22

Embed Size (px)

description

de thi dai hoc

Transcript of Ly Ltv Lan2 Www.dethiThuDaiHoc.com

 • S GIO DC V O TO H NITRNG THPT LNG TH VINH

  ( thi c 5 trang)

  THI TH I HC LN II - NM HC 2013-2014Mn thi: VT L, khi A+A1Thi gian lm bi: 90 pht.

  M thi 722H v tn th sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S bo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cu 1: Vi mt vt dao ng iu ha th

  A. gi tr gia tc ca vt nh nht khi tc ln nht.B. gia tc ca vt sm pha hn li

  pi

  2.

  C. vc t vn tc v gia tc cng chiu khi vt i t bin m v v tr cn bng.D. tc ca vt ln nht khi li ln nht.

  Cu 2: Mt sng hnh sin truyn theo phng Ox t ngun O vi tn s 20 Hz, c tc truyn sng nmtrong khong t 0,7 m/s n 1 m/s. Gi A v B l hai im nm trn Ox, cng mt pha so vi O v cchnhau 10 cm. Hai phn t mi trng ti A v B lun dao ng ngc pha vi nhau. Tc truyn sng l

  A. 90 cm/s. B. 80 cm/s. C. 100 cm/s. D. 85 cm/s.Cu 3: Trn mt nc c hai im A v B trn cng mt phng truyn sng, cch nhau mt phn tbc sng. Ti thi im t, mt thong A v B ang cao hn v tr cn bng ln lt l 0,6 mm v 0,8mm, mt thong A ang i ln cn B ang i xung. Coi bin sng khng i trn ng truynsng. Sng c

  A. bin 1 mm, truyn t B n A . B. bin 1,4 mm, truyn t B n A.C. bin 1,4 mm, truyn t A n B . D. bin 1 mm, truyn t A n B.

  Cu 4: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, ngun sng S pht ng thi hai nh sng n scc bc sng 1 = 0, 40m v 2, vi 0, 50m 2 0, 65m. Khong cch gia hai khe a = 1 mm,khong cch t hai khe n mn D = 2 m. Ti im M cch vn sng chnh gia (trung tm) 5,6 mm l vtr vn sng cng mu vi vn sng chnh gia. Bc sng 2 c gi tr l

  A. 0,52 m. B. 0,62 m. C. 0,56 m. D. 0,60 m.Cu 5: My pht in xoay chiu mt pha c rto quay vi tc n vng/s

  A. rto gm p cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.B. rto gm mt cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.C. c stato gm mt nam chm, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = p Hz.D. c stato gm p cp cun dy, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.

  Cu 6: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox vi bin 10 cm v chu k 2 s. thi im t1 chtim c li 5

  2 cm v ang gim. Sau thi im t1 khong 12,5 s cht im c

  A. Li 0 v tc 10pi cm/s. B. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s..C. Li 10 cm v tc bng 0. D. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s.

  Cu 7: Trong th nghim giao thoa nh sng trng ca I-ng, trn mn quan st thu c hnh nh giaothoa l:

  A. tp hp cc vch sng trng v ti xen k nhau.B. tp hp cc vch mu cu vng xen xen k cc vch ti cch u nhau.C. mt di nh sng chnh gia l vch sng trng, hai bn c nhng di mu.D. mt di nh sng mu cu vng bin thin lin tc t n tm.

  Cu 8: Mt my pht in xoay chiu c 4 cp cc, roto ca n quay vi tc 1800 vng/pht. Mt mykhc c 6 cp cc cn phi quay vi tc bng bao nhiu pht ra dng in cng tn s vi my thnht

  A. 1200 vng/pht. B. 360 vng/pht. C. 1500 vng/pht. D. 600 vng/pht.Cu 9: Mt con lc l xo treo thng ng, vt dao ng iu ha vi bin A. Khi vt i qua v tr cnbng ngi ta gi cht l xo v tr cch im treo ca l xo mt on bng 3/4 chiu di ca l xo lc .Bin dao ng ca vt sau bng

  A. A. B. A

  2. C. A/2. D. 2A.

  Trang 1/5 - M thi 722

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 10: Cho mch in xoay chiu RLC ni tip, R bin i. Bit L =1

  piH; C =

  103

  4piF. t vo hai

  u on mch mt in p xoay chiu uAB = 75

  2 cos 100pit V. Cng sut trn ton mch l P = 45 W.in tr R c gi tr no trong cc gi tri sau:

  A. 80 . B. 60 . C. 40 . D. 100 .Cu 11: Cng sut m thanh cc i ca mt my nghe nhc gia nh l 10 W. Cho rng c truyn trnkhong cch 1 m th nng lng m b gim 5% do s hp th ca mi trng truyn m. Bit cng m chun I0 = 1012W/m2. Nu my nghe nhc c m to ht c th mc cng m khong cch 6m l

  A. 107 dB. B. 102 dB. C. 89 dB. D. 98 dB.Cu 12: Khi mt chm nh sng n sc truyn t mi trng c chit sut n1 = 1, 6 vo mi trng cchit sut n2 = 4/3 th:

  A. Tn s khng i, bc sng gim. B. Tn s tng, bc sng gim.C. Tn s gim, bc sng tng. D. Tn s khng i, bc sng tng.

  Cu 13: t mt in p u = 100

  2 cos 100pit V vo hai u mch in gm mt t in c in dung1

  10pimF mc ni tip vi hp kn X ch cha 1 trong 2 phn t: in tr thun R hoc cun cm thun L.

  Dng in trong mch sm phapi

  6so vi in p hai u AB. Hi X l phn t no v biu thc ca dng

  in tc thi trong mch?

  A. R v i = 0, 5 cos(100pit pi6

  ) A. B. R v i =

  2

  2cos(100pit+

  pi

  6) A.

  C. L v i =

  2 cos(100pit+pi

  6) A. D. L v i = 1 cos(100pit pi

  6) A.

  Cu 14: Khi ni v mt vt dao ng iu ha c bin A v chu k T, vi mc thi gian (t = 0) l lcvt v tr c ng nng bng th nng vi tc ang tng. K t t = 0, pht biu no sau y l sai?

  A. Sau thi gian T, vt i c qung ng l 4A.B. Sau thi gian T/4, vt i c qung ng l A.C. Sau thi gian T/8, vt i c qung ng l A

  2/2.

  D. Sau thi gian T/2, vt i c qung ng l 2A.Cu 15: Cho 3 linh kin: in tr thun R = 60 , cun cm thun L v t in C. Ln lt t in pxoay chiu c gi tr hiu dng U vo hai u on mch ni tip RL hoc RC th biu thc cng dng

  in trong mch ln lt l i1 =

  2 cos(100pit pi12

  ) (A) v i2 =

  2 cos(100pit+7pi

  12) (A). Nu t in

  p trn vo hai u on mch RLC ni tip th dng in trong mch c biu thcA. i = 2

  2 cos(100pit+

  pi

  4) A. B. i = 2 cos(100pit+

  pi

  3) A.

  C. i = 2 cos(100pit+pi

  4) A. D. i = 2

  2 cos(100pit+

  pi

  3) A.

  Cu 16: Mch dao ng gm cun dy c t cm 2.104 H v t in c in dung 8 nF. V cun dyc in tr nn duy tr mt hiu in th cc i 5 V gia 2 bn cc ca t cn phi cung cp cho mchmt cng sut P = 6 mW. in tr ca cun dy c gi tr l

  A. 12 . B. 100 . C. 10 . D. 16 .Cu 17: Cho mch RLC ni tip. Hiu in th xoay chiu t vo hai u on mch c tn s thay ic. Khi tn s dng in xoay chiu l f1 = 25 Hz hoc f2 = 100 Hz th cng dng in hiu dngtrong mch c gi tr bng nhau. Tn s ca dng in xoay chiu dng in trong mch c gi tr hiudng cc i l

  A. f0 = 75 Hz. B. f0 = 50 Hz. C. f0 = 100 Hz. D. f0 = 150 Hz.Cu 18: Hai ngun sng A v B lun dao ng cng pha, nm cch nhau 21 cm trn b mt mt chtlng. Gi s bin sng khng i trong qu trnh truyn sng. Quan st thy trn on AB c 21 vncc i i qua. Xt cc im nm trn ng thng Ax vung gc vi AB. im M dao ng vi bin cc i cch xa A nht l AM = 109,25 cm. im N trn Ax c bin dao ng cc i gn A nht l

  A. 1,075 cm. B. 1,025 cm. C. 1,005 cm. D. 1,250 cm.

  Trang 2/5 - M thi 722

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 19: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 2 mm, khong ccht hai khe n mn l 2 m. Ngun sng dng trong th nghim pht ra hai bc x n sc 1 = 0, 5m v2 = 0, 7m. Vn ti u tin quan st c cch vn trung tm

  A. 0,25 mm. B. 3,75 mm. C. 0,35 mm. D. 1,75 mm.Cu 20: Mt mch in xoay chiu gm cun cm L, in tr R v t in C mc ni tip nhau. inp hai u cc on mch cha LR v RC ln lt c biu thc uRL = 150 cos(100pit + pi/3) V vuRC = 50

  6 cos(100pit pi/12) V. Bit R = 25 . Cng dng in trong mch c gi tr hiu dng

  l

  A. 3

  2 A. B.3

  2

  2A. C. 3,3 A. D. 3,0 A.

  Cu 21: Khi kch thch cc nguyn t hidr trng thi c bn bng vic hp th mt phtn c nnglng thch hp, bn knh qu o dng ca electrn tng ln 25 ln. S cc bc x ti a m nguyn tc th pht ra l

  A. 10. B. 12 . C. 8 . D. 6.Cu 22: in p gia hai u on mch xoay chiu RLC ni tip sm pha pi/4 so vi dng in chyqua n th

  A. tng tr ca mch bng hai ln in tr R.B. on mch xy ra hin tng cng hng in.C. hiu s gia cm khng v dung khng bng in tr thun R.D. in p gia hai u in tr sm pha pi/4 so vi in p gia hai bn t.

  Cu 23: Trong hin tng quang in, nu bc sng ca nh sng kch thch gim hai ln th:A. ng nng ban u cc i ca electron quang in khng thay i.B. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng hn hai ln .C. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng, nhng cha ti hai ln.D. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng gp i .

  Cu 24: Mt con lc n vi vt nng c khi lng ring 8 g/cm3. Khi dao ng nh trong bnh chnkhng th chu k dao ng ca n l 2 s. Cng ti ni , cho con lc n dao ng trong mt bnh khng nht th thy chu k tng mt lng 250.106 s. Chiu di con lc khng thay i. Khi lng ringca cht kh l:

  A. 0,02 g/cm3. B. 0,04 g/cm3. C. 0,002 g/cm3. D. 0,004 g/cm3.Cu 25: t in p xoay chiu u = U0 cost (vi U0, khng i) vo hai u on mch RLC, trong cun dy thun cm c t cm L thay i. Khi L = L1 hay L = L2 vi L1 > L2 th cng sut tiuth ca mch in tng ng l P1 v P2 vi P1 = 3P2; lch pha gia in p hai u mch in vicng dng in trong mch tng ng l 1 v 2 vi |1|+ |2| = pi/2. ln ca 1 v 2 l:

  A. 5pi/12 v pi/12. B. pi/3 v pi/6. C. pi/12 v 5pi/12. D. pi/6 v pi/3.Cu 26: Trong th nghim giao thoa nh sng ca I-ng vi nh sng c bc sng 0,5 m. Khong cchhai khe S1S2 l 1 mm, Khong cch t hai khe n mn l 1 m. Xt hai im M v N ( cng pha i viO) c to ln lt l xM = 2 mm v xN = 6, 25 mm. Trn on MN c bao nhiu vn sng?

  A. 9 vn sng. B. 8 vn sng. C. 10 vn sng. D. 7 vn sng.

  Cu 27: Ti thi im t, in p u = 200

  2 cos(100pit pi2

  ) (trong u tnh bng V, t tnh bng s) c

  gi tr 100

  2 V v ang gim. Sau thi im 1

  300s, in p ny c gi tr l

  A. 200 V. B. 100

  3 V. C. 100 V. D. 1002 V.Cu 28: Khi chiu mt chm bc x c bc sng = 0,33 m vo catt ca mt t bo quang in thin p hm c gi tr l Uh. c in p hm U h vi gi tr |U h| gim 1 V so vi |Uh| th phi dng bcx c bc sng bng bao nhiu?

  A. 0,225 m. B. 0,449 m. C. 0,325 m. D. 0,425 m.Cu 29: T khng kh ngi ta chiu xin ti mt nc nm ngang mt chm tia sng hp song song gmhai nh sng n sc: mu vng, mu chm. Khi chm tia khc x

  Trang 3/5 - M thi 722

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • A. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chmmu vng nh hn gc khc x ca chm mu chm.

  B. ch l chm tia mu vng cn chm tia mu chm b phn x ton phn.C. vn ch l mt chm tia sng hp song song.D. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chm

  mu vng ln hn gc khc x ca chm mu chm.

  Cu 30: Gii hn quang in ca km l 0,36 m, cng thot electron ca km ln hn ca natri 1,4 ln.Gii hn quang in ca natri l

  A. 0,504 m. B. 0,257 m. C. 5,04 m. D. 2,57 m.

  Cu 31: ng Rnghen c in p gia ant v catt l 12 kV, pht ra tia X c bc sng ngn nht l .B qua ng nng ban u ca cc electron khi pht x nhit t catt. c tia X cng hn vi bc sngngn nht l = 0,8 th in p gia ant v catt phi l

  A. U = 15 kV . B. U = 18 kV . C. U = 21 kV . D. U = 16 kV.Cu 32: Mt mch dao ng LC, gm t in c in dung C = 8 nF v mt cun dy thun cm c t cm L = 2 mH. Bit hiu in th cc i trn t l 6 V. Khi cng dng in trong mch bng 6mA, th hiu in th gia 2 u cun cm gn bng.

  A. 3 V. B. 4 V. C. 3,6 V. D. 5,2 V.Cu 33: Vo cng mt thi im no , hai dng in xoay chiu i1 = I0 cos(t+1) v i2 = I0 cos(t+2) u cng c gi tr tc thi l 0, 5I0, nhng mt dng in ang gim, cn mt dng in ang tng.Hai dng in ny lch pha nhau mt gc bng.

  A. 5pi/6. B. pi/6. C. 2pi/3. D. 4pi/3.Cu 34: Mt con lc l xo dao ng tt dn do lc cn ca mi trng. C sau mi chu k, bin gim3%. Phn nng lng ca con lc b mt i trong mt dao ng ton phn l

  A. 6%. B. 3%. C. 4,5%. D. 9%.Cu 35: Mt con lc n c chiu di 1 m, vt nng c khi lng 20 g v in tch 23.105 C ct trong in trng ~E hng theo phng ngang v c ln E = 104 V/m. Ly g = pi2 = 10m/s2. Bqua mi ma st, chu k dao ng nh ca con lc l

  A.pi

  10s. B.

  pi20

  s. C.pi10

  s. D.pi5s.

  Cu 36: Mt vt dao ng iu ho trn on thng qu o di 20 cm. Qung ng nh nht vt ic trong 0,5 s l 10 cm.Tc ln nht ca vt trong qu trnh dao ng xp x bng

  A. 35,0 cm/s. B. 30,5 cm/s. C. 40,7 cm/s. D. 41,9 cm/s.Cu 37: Mt in tr R, t in C v cun dy khng thun cm mc ni tip trong mt mch inxoay chiu c in p hiu dng U = 120 V. Bit in p uLr hai u cun dy c gi tr hiu dngULr = 2URC = 80

  3 V. Nhn xt no sau y khng ng?

  A. in p urC chm pha hn dng in trong mch.B. Dng in ch c th chm pha hn in p ton mch l pi/6 .

  C. in p uLr sm pha hn in p uRC l2pi

  3.

  D. in p uRC vung pha vi in p ton mch.Cu 38: Mt mch dao ng LC l tng dao ng vi chu k T . Qung thi gian ngn nht t khi cng dng in trong mch cc i n thi im m in tch gia hai bn t in t gi tr cc i l

  A. T/6. B. T/4. C. T/3. D. T/2.Cu 39: Mt t in c in dung 10 F c tch in n mt hiu in th xc nh. Sau ni haibn t in vo hai u mt cun dy thun cm c t cm 1 H. B qua in tr ca cc dy ni, lypi2 = 10. Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiu (k t lc ni) in tch trn t in c gi tr bngmt na gi tr ban u?

  A. 1/300 s. B. 3/400 s. C. 1/1200 s. D. 1/600 s.

  Trang 4/5 - M thi 722

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 40: Chiu mt bc x in t c bc sng 0,075 m ln b mt mt kim loi c cng thot electronl 8, 3.1019 J. Cc electron quang in c tch ra bng mn chn ly mt chm hp hng vo mtt trng u c cm ng t B = 104 T. Bn knh cc i ca qu o electron chuyn ng trong ttrng l

  A. 11,375 cm. B. 22,75 mm. C. 22,75 cm. D. 11,375 m.Cu 41: Hai ngun kt hp S1, S2 cch nhau mt khong l 50 mm u dao ng theo phng trnhu = a sin(200pit) mm trn mt nc. Bit vn tc truyn sng trn mt nc 0,8 m/s v bin sng coinh khng i khi truyn i. im gn nht trn ng trung trc ca S1S2 dao ng cng pha vi ngun,cch ngun S1 mt khong l

  A. 25,8 mm. B. 32 mm. C. 25,6 mm. D. 25 mm.Cu 42: Thi gian ngn nht gia hai ln ng nng bng ba ln th nng ca vt dao ng iu ha l40 ms. Chu k dao ng ca vt l

  A. 120 ms. B. 0,24 s. C. 160 ms. D. 0,08 s.Cu 43: Mt si dy AB di 1 m c u A c nh, u B gn vi mt cn rung c th rung vi tn s fthay i c.Trn dy c sng dng, B c coi l mt nt sng. Khi tn s f tng thm 20 Hz th s ntsng trn dy tng thm 4 nt. Tc truyn sng trn dy l

  A. 10 m/s. B. 22 m/s. C. 12 m/s. D. 15 m/s.Cu 44: Chiu bc x t ngoi c = 0,26 m, cng sut 0,3 mW vo b mt mt tm km thy c ccelectron bt ra. Bit c 1000 photon t ngoi p vo km th c 1 electron thot ra. S electron thot rat tm km trong 1s l

  A. 1,76.1013. B. 3,925.1011 . C. 3,925.1014. D. 1,76.1011 .Cu 45: t in p xoay chiu u = U0 cos 100pit (V) vo mch in gm cun dy, t in C v in trR. Bit in p hiu dng ca t in C, in tr R l UC = UR = 80 V, dng in sm pha hn in pca mch l pi/6 v tr pha hn in p cun dy l pi/3. in p hiu dng ca on mch c gi tr:

  A. U = 80 V. B. U = 160 V. C. U = 117, 1 V. D. U = 109, 3 V.Cu 46: in nng c truyn i vi cng sut 140 kW. S ch ca cng t ni pht v ni thu sau mitun chnh lch nhau thm 3360 kWh. Hiu sut truyn ti in l

  A. 88,5%. B. 95%. C. 85,7%. D. 91,5%..Cu 47: Trong th nghim giao thoa nh sng I-ng vi nh sng n sc c bc sng 0, 5m, khe Scch hai khe S1, S2 mt on 0,8 m, mn cch hai khe mt on 2 m. Khong cch gia hai khe l 1 mm.Hi phi dch chuyn khe S mt on ti thiu bng bao nhiu theo phng song song vi mn vntrung tm tr thnh vn ti.

  A. 0,5 mm. B. 0,4 mm. C. 0,3 mm. D. 0,2 mm.Cu 48: Pht biu no sau y l sai khi ni v sng c?

  A. Bc sng khng thay i khi lan truyn trong mt mi trng ng tnh.B. Tc truyn sng ph thuc vo mi trng truyn sng.C. Tc sng trong chn khng c gi tr ln nht.D. Bin sng c th thay i khi sng lan truyn.

  Cu 49: Mt vt dao ng iu ho, khong thi gian gia hai ln lin tip vt qua v tr cn bng l 0,5s; qung ng vt i c trong 2 s l 32 cm. Ti thi im t = 1,5 s vt qua li x = 2

  3 cm theo chiu

  dng. Phng trnh dao ng ca vt lA. x = 4 cos(2pit pi/6)cm. B. x = 4 cos(2pit+ 5pi/6)cm.C. x = 8 cos(pit pi/3)cm. D. x = 8 cos(pit+ pi/6)cm.

  Cu 50: Mt con lc n ang dao ng iu ha. Khi vt nng i qua v tr cn bng ngi ta gi cnh im chnh gia ca dy treo. Chn kt lun sai?

  A. Sau gia tc ca vt nng tng ln t ngt lc gi dy.B. Sau c nng ca con lc vn khng i.C. Sau tn s dao ng ca con lc tng ln hai ln.D. Sau con lc c th khng cn dao ng iu ha na.

  - - - - - - - - - - HT- - - - - - - - - -

  Trang 5/5 - M thi 722

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • S GIO DC V O TO H NITRNG THPT LNG TH VINH

  ( thi c 5 trang)

  THI TH I HC LN II - NM HC 2013-2014Mn thi: VT L, khi A+A1Thi gian lm bi: 90 pht.

  M thi 782H v tn th sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S bo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cu 1: Thi gian ngn nht gia hai ln ng nng bng ba ln th nng ca vt dao ng iu ha l 40ms. Chu k dao ng ca vt l

  A. 0,08 s. B. 120 ms. C. 0,24 s. D. 160 ms.Cu 2: Ti thi im t, in p u = 200

  2 cos(100pit pi

  2) (trong u tnh bng V, t tnh bng s) c gi

  tr 100

  2 V v ang gim. Sau thi im 1

  300s, in p ny c gi tr l

  A. 200 V. B. 100

  3 V. C. 1002 V. D. 100 V.Cu 3: Mt vt dao ng iu ho trn on thng qu o di 20 cm. Qung ng nh nht vt i ctrong 0,5 s l 10 cm.Tc ln nht ca vt trong qu trnh dao ng xp x bng

  A. 30,5 cm/s. B. 40,7 cm/s. C. 35,0 cm/s. D. 41,9 cm/s.Cu 4: Mt t in c in dung 10 F c tch in n mt hiu in th xc nh. Sau ni haibn t in vo hai u mt cun dy thun cm c t cm 1 H. B qua in tr ca cc dy ni, lypi2 = 10. Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiu (k t lc ni) in tch trn t in c gi tr bngmt na gi tr ban u?

  A. 3/400 s. B. 1/1200 s. C. 1/600 s. D. 1/300 s.Cu 5: Trong th nghim giao thoa nh sng I-ng vi nh sng n sc c bc sng 0, 5m, khe S cchhai khe S1, S2 mt on 0,8 m, mn cch hai khe mt on 2 m. Khong cch gia hai khe l 1 mm. Hiphi dch chuyn khe S mt on ti thiu bng bao nhiu theo phng song song vi mn vn trungtm tr thnh vn ti.

  A. 0,2 mm. B. 0,4 mm. C. 0,3 mm. D. 0,5 mm.

  Cu 6: Cho mch in xoay chiu RLC ni tip, R bin i. Bit L =1

  piH; C =

  103

  4piF. t vo hai

  u on mch mt in p xoay chiu uAB = 75

  2 cos 100pit V. Cng sut trn ton mch l P = 45 W.in tr R c gi tr no trong cc gi tri sau:

  A. 60 . B. 40 . C. 80 . D. 100 .Cu 7: Trong hin tng quang in, nu bc sng ca nh sng kch thch gim hai ln th:

  A. ng nng ban u cc i ca electron quang in khng thay i.B. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng, nhng cha ti hai ln.C. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng hn hai ln .D. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng gp i .

  Cu 8: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox vi bin 10 cm v chu k 2 s. thi im t1 chtim c li 5

  2 cm v ang gim. Sau thi im t1 khong 12,5 s cht im c

  A. Li 0 v tc 10pi cm/s. B. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s.C. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s.. D. Li 10 cm v tc bng 0.

  Cu 9: Mt my pht in xoay chiu c 4 cp cc, roto ca n quay vi tc 1800 vng/pht. Mt mykhc c 6 cp cc cn phi quay vi tc bng bao nhiu pht ra dng in cng tn s vi my thnht

  A. 600 vng/pht. B. 360 vng/pht. C. 1500 vng/pht. D. 1200 vng/pht.Cu 10: Cho mch RLC ni tip. Hiu in th xoay chiu t vo hai u on mch c tn s thay ic. Khi tn s dng in xoay chiu l f1 = 25 Hz hoc f2 = 100 Hz th cng dng in hiu dngtrong mch c gi tr bng nhau. Tn s ca dng in xoay chiu dng in trong mch c gi tr hiudng cc i l

  A. f0 = 100 Hz. B. f0 = 50 Hz. C. f0 = 75 Hz. D. f0 = 150 Hz.

  Trang 1/5 - M thi 782

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 11: Mt sng hnh sin truyn theo phng Ox t ngun O vi tn s 20 Hz, c tc truyn sngnm trong khong t 0,7 m/s n 1 m/s. Gi A v B l hai im nm trn Ox, cng mt pha so vi Ov cch nhau 10 cm. Hai phn t mi trng ti A v B lun dao ng ngc pha vi nhau. Tc truynsng l

  A. 90 cm/s. B. 80 cm/s. C. 85 cm/s. D. 100 cm/s.Cu 12: in p gia hai u on mch xoay chiu RLC ni tip sm pha pi/4 so vi dng in chyqua n th

  A. tng tr ca mch bng hai ln in tr R.B. hiu s gia cm khng v dung khng bng in tr thun R.C. in p gia hai u in tr sm pha pi/4 so vi in p gia hai bn t.D. on mch xy ra hin tng cng hng in.

  Cu 13: Mt con lc n c chiu di 1 m, vt nng c khi lng 20 g v in tch 23.105 C ct trong in trng ~E hng theo phng ngang v c ln E = 104 V/m. Ly g = pi2 = 10m/s2. Bqua mi ma st, chu k dao ng nh ca con lc l

  A.pi

  10s. B.

  pi10

  s. C.pi5s. D.

  pi20

  s.

  Cu 14: Trong th nghim giao thoa nh sng ca I-ng vi nh sng c bc sng 0,5 m. Khong cchhai khe S1S2 l 1 mm, Khong cch t hai khe n mn l 1 m. Xt hai im M v N ( cng pha i viO) c to ln lt l xM = 2 mm v xN = 6, 25 mm. Trn on MN c bao nhiu vn sng?

  A. 8 vn sng. B. 10 vn sng. C. 7 vn sng. D. 9 vn sng.Cu 15: Mt con lc n vi vt nng c khi lng ring 8 g/cm3. Khi dao ng nh trong bnh chnkhng th chu k dao ng ca n l 2 s. Cng ti ni , cho con lc n dao ng trong mt bnh khng nht th thy chu k tng mt lng 250.106 s. Chiu di con lc khng thay i. Khi lng ringca cht kh l:

  A. 0,002 g/cm3. B. 0,04 g/cm3. C. 0,02 g/cm3. D. 0,004 g/cm3.Cu 16: Mt con lc n ang dao ng iu ha. Khi vt nng i qua v tr cn bng ngi ta gi cnh im chnh gia ca dy treo. Chn kt lun sai?

  A. Sau con lc c th khng cn dao ng iu ha na.B. Sau tn s dao ng ca con lc tng ln hai ln.C. Sau gia tc ca vt nng tng ln t ngt lc gi dy.D. Sau c nng ca con lc vn khng i.

  Cu 17: Vo cng mt thi im no , hai dng in xoay chiu i1 = I0 cos(t+1) v i2 = I0 cos(t+2) u cng c gi tr tc thi l 0, 5I0, nhng mt dng in ang gim, cn mt dng in ang tng.Hai dng in ny lch pha nhau mt gc bng.

  A. 5pi/6. B. 2pi/3. C. 4pi/3. D. pi/6.Cu 18: My pht in xoay chiu mt pha c rto quay vi tc n vng/s

  A. c stato gm mt nam chm, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = p Hz.B. rto gm p cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.C. c stato gm p cp cun dy, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.D. rto gm mt cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.

  Cu 19: Chiu mt bc x in t c bc sng 0,075 m ln b mt mt kim loi c cng thot electronl 8, 3.1019 J. Cc electron quang in c tch ra bng mn chn ly mt chm hp hng vo mtt trng u c cm ng t B = 104 T. Bn knh cc i ca qu o electron chuyn ng trong ttrng l

  A. 11,375 cm. B. 22,75 mm. C. 22,75 cm. D. 11,375 m.Cu 20: Mt vt dao ng iu ho, khong thi gian gia hai ln lin tip vt qua v tr cn bng l 0,5s; qung ng vt i c trong 2 s l 32 cm. Ti thi im t = 1,5 s vt qua li x = 2

  3 cm theo chiu

  dng. Phng trnh dao ng ca vt lA. x = 8 cos(pit+ pi/6)cm. B. x = 4 cos(2pit+ 5pi/6)cm.C. x = 4 cos(2pit pi/6)cm. D. x = 8 cos(pit pi/3)cm.

  Trang 2/5 - M thi 782

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 21: Mt mch in xoay chiu gm cun cm L, in tr R v t in C mc ni tip nhau. inp hai u cc on mch cha LR v RC ln lt c biu thc uRL = 150 cos(100pit + pi/3) V vuRC = 50

  6 cos(100pit pi/12) V. Bit R = 25 . Cng dng in trong mch c gi tr hiu dng

  l

  A. 3,3 A. B. 3,0 A. C.3

  2

  2A. D. 3

  2 A.

  Cu 22: Mt mch dao ng LC l tng dao ng vi chu k T . Qung thi gian ngn nht t khi cng dng in trong mch cc i n thi im m in tch gia hai bn t in t gi tr cc i l

  A. T/2. B. T/3. C. T/4. D. T/6.Cu 23: Pht biu no sau y l sai khi ni v sng c?

  A. Tc sng trong chn khng c gi tr ln nht.B. Bin sng c th thay i khi sng lan truyn.C. Tc truyn sng ph thuc vo mi trng truyn sng.D. Bc sng khng thay i khi lan truyn trong mt mi trng ng tnh.

  Cu 24: Gii hn quang in ca km l 0,36 m, cng thot electron ca km ln hn ca natri 1,4 ln.Gii hn quang in ca natri l

  A. 0,504 m. B. 2,57 m. C. 5,04 m. D. 0,257 m.Cu 25: t in p xoay chiu u = U0 cos 100pit (V) vo mch in gm cun dy, t in C v in trR. Bit in p hiu dng ca t in C, in tr R l UC = UR = 80 V, dng in sm pha hn in pca mch l pi/6 v tr pha hn in p cun dy l pi/3. in p hiu dng ca on mch c gi tr:

  A. U = 160 V. B. U = 109, 3 V. C. U = 117, 1 V. D. U = 80 V.Cu 26: Khi chiu mt chm bc x c bc sng = 0,33 m vo catt ca mt t bo quang in thin p hm c gi tr l Uh. c in p hm U h vi gi tr |U h| gim 1 V so vi |Uh| th phi dng bcx c bc sng bng bao nhiu?

  A. 0,325 m. B. 0,225 m. C. 0,449 m. D. 0,425 m.Cu 27: Chiu bc x t ngoi c = 0,26 m, cng sut 0,3 mW vo b mt mt tm km thy c ccelectron bt ra. Bit c 1000 photon t ngoi p vo km th c 1 electron thot ra. S electron thot rat tm km trong 1s l

  A. 3,925.1011 . B. 3,925.1014. C. 1,76.1011 . D. 1,76.1013.Cu 28: Trn mt nc c hai im A v B trn cng mt phng truyn sng, cch nhau mt phn tbc sng. Ti thi im t, mt thong A v B ang cao hn v tr cn bng ln lt l 0,6 mm v 0,8mm, mt thong A ang i ln cn B ang i xung. Coi bin sng khng i trn ng truynsng. Sng c

  A. bin 1,4 mm, truyn t B n A. B. bin 1 mm, truyn t B n A .C. bin 1,4 mm, truyn t A n B . D. bin 1 mm, truyn t A n B.

  Cu 29: Trong th nghim giao thoa nh sng trng ca I-ng, trn mn quan st thu c hnh nh giaothoa l:

  A. mt di nh sng chnh gia l vch sng trng, hai bn c nhng di mu.B. mt di nh sng mu cu vng bin thin lin tc t n tm.C. tp hp cc vch sng trng v ti xen k nhau.D. tp hp cc vch mu cu vng xen xen k cc vch ti cch u nhau.

  Cu 30: Mt in tr R, t in C v cun dy khng thun cm mc ni tip trong mt mch inxoay chiu c in p hiu dng U = 120 V. Bit in p uLr hai u cun dy c gi tr hiu dngULr = 2URC = 80

  3 V. Nhn xt no sau y khng ng?

  A. in p uRC vung pha vi in p ton mch.B. in p uLr sm pha hn in p uRC l

  2pi

  3.

  C. in p urC chm pha hn dng in trong mch.D. Dng in ch c th chm pha hn in p ton mch l pi/6 .

  Trang 3/5 - M thi 782

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 31: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, ngun sng S pht ng thi hai nh sng n scc bc sng 1 = 0, 40m v 2, vi 0, 50m 2 0, 65m. Khong cch gia hai khe a = 1 mm,khong cch t hai khe n mn D = 2 m. Ti im M cch vn sng chnh gia (trung tm) 5,6 mm l vtr vn sng cng mu vi vn sng chnh gia. Bc sng 2 c gi tr l

  A. 0,52 m. B. 0,62 m. C. 0,56 m. D. 0,60 m.Cu 32: Vi mt vt dao ng iu ha th

  A. vc t vn tc v gia tc cng chiu khi vt i t bin m v v tr cn bng.B. gia tc ca vt sm pha hn li

  pi

  2.

  C. gi tr gia tc ca vt nh nht khi tc ln nht.D. tc ca vt ln nht khi li ln nht.

  Cu 33: Hai ngun kt hp S1, S2 cch nhau mt khong l 50 mm u dao ng theo phng trnhu = a sin(200pit) mm trn mt nc. Bit vn tc truyn sng trn mt nc 0,8 m/s v bin sng coinh khng i khi truyn i. im gn nht trn ng trung trc ca S1S2 dao ng cng pha vi ngun,cch ngun S1 mt khong l

  A. 32 mm. B. 25 mm. C. 25,6 mm. D. 25,8 mm.Cu 34: Khi ni v mt vt dao ng iu ha c bin A v chu k T, vi mc thi gian (t = 0) l lcvt v tr c ng nng bng th nng vi tc ang tng. K t t = 0, pht biu no sau y l sai?

  A. Sau thi gian T/4, vt i c qung ng l A.B. Sau thi gian T, vt i c qung ng l 4A.C. Sau thi gian T/2, vt i c qung ng l 2A.D. Sau thi gian T/8, vt i c qung ng l A

  2/2.

  Cu 35: Mch dao ng gm cun dy c t cm 2.104 H v t in c in dung 8 nF. V cun dyc in tr nn duy tr mt hiu in th cc i 5 V gia 2 bn cc ca t cn phi cung cp cho mchmt cng sut P = 6 mW. in tr ca cun dy c gi tr l

  A. 10 . B. 100 . C. 12 . D. 16 .Cu 36: Khi kch thch cc nguyn t hidr trng thi c bn bng vic hp th mt phtn c nnglng thch hp, bn knh qu o dng ca electrn tng ln 25 ln. S cc bc x ti a m nguyn tc th pht ra l

  A. 12 . B. 6. C. 10. D. 8 .Cu 37: Hai ngun sng A v B lun dao ng cng pha, nm cch nhau 21 cm trn b mt mt chtlng. Gi s bin sng khng i trong qu trnh truyn sng. Quan st thy trn on AB c 21 vncc i i qua. Xt cc im nm trn ng thng Ax vung gc vi AB. im M dao ng vi bin cc i cch xa A nht l AM = 109,25 cm. im N trn Ax c bin dao ng cc i gn A nht l

  A. 1,005 cm. B. 1,250 cm. C. 1,025 cm. D. 1,075 cm.Cu 38: Mt mch dao ng LC, gm t in c in dung C = 8 nF v mt cun dy thun cm c t cm L = 2 mH. Bit hiu in th cc i trn t l 6 V. Khi cng dng in trong mch bng 6mA, th hiu in th gia 2 u cun cm gn bng.

  A. 3,6 V. B. 5,2 V. C. 3 V. D. 4 V.Cu 39: Mt con lc l xo dao ng tt dn do lc cn ca mi trng. C sau mi chu k, bin gim3%. Phn nng lng ca con lc b mt i trong mt dao ng ton phn l

  A. 6%. B. 3%. C. 4,5%. D. 9%.Cu 40: Khi mt chm nh sng n sc truyn t mi trng c chit sut n1 = 1, 6 vo mi trng cchit sut n2 = 4/3 th:

  A. Tn s khng i, bc sng tng. B. Tn s khng i, bc sng gim.C. Tn s tng, bc sng gim. D. Tn s gim, bc sng tng.

  Cu 41: t in p xoay chiu u = U0 cost (vi U0, khng i) vo hai u on mch RLC, trong cun dy thun cm c t cm L thay i. Khi L = L1 hay L = L2 vi L1 > L2 th cng sut tiuth ca mch in tng ng l P1 v P2 vi P1 = 3P2; lch pha gia in p hai u mch in vicng dng in trong mch tng ng l 1 v 2 vi |1|+ |2| = pi/2. ln ca 1 v 2 l:

  A. pi/3 v pi/6. B. pi/6 v pi/3. C. pi/12 v 5pi/12. D. 5pi/12 v pi/12.

  Trang 4/5 - M thi 782

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 42: T khng kh ngi ta chiu xin ti mt nc nm ngang mt chm tia sng hp song song gmhai nh sng n sc: mu vng, mu chm. Khi chm tia khc x

  A. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chmmu vng ln hn gc khc x ca chm mu chm.

  B. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chmmu vng nh hn gc khc x ca chm mu chm.

  C. ch l chm tia mu vng cn chm tia mu chm b phn x ton phn.D. vn ch l mt chm tia sng hp song song.

  Cu 43: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 2 mm, khong ccht hai khe n mn l 2 m. Ngun sng dng trong th nghim pht ra hai bc x n sc 1 = 0, 5m v2 = 0, 7m. Vn ti u tin quan st c cch vn trung tm

  A. 1,75 mm. B. 3,75 mm. C. 0,25 mm. D. 0,35 mm.Cu 44: Cho 3 linh kin: in tr thun R = 60 , cun cm thun L v t in C. Ln lt t in pxoay chiu c gi tr hiu dng U vo hai u on mch ni tip RL hoc RC th biu thc cng dng

  in trong mch ln lt l i1 =

  2 cos(100pit pi12

  ) (A) v i2 =

  2 cos(100pit+7pi

  12) (A). Nu t in

  p trn vo hai u on mch RLC ni tip th dng in trong mch c biu thcA. i = 2

  2 cos(100pit+

  pi

  3) A. B. i = 2 cos(100pit+

  pi

  3) A.

  C. i = 2 cos(100pit+pi

  4) A. D. i = 2

  2 cos(100pit+

  pi

  4) A.

  Cu 45: Mt si dy AB di 1 m c u A c nh, u B gn vi mt cn rung c th rung vi tn s fthay i c.Trn dy c sng dng, B c coi l mt nt sng. Khi tn s f tng thm 20 Hz th s ntsng trn dy tng thm 4 nt. Tc truyn sng trn dy l

  A. 22 m/s. B. 15 m/s. C. 10 m/s. D. 12 m/s.Cu 46: Cng sut m thanh cc i ca mt my nghe nhc gia nh l 10 W. Cho rng c truyn trnkhong cch 1 m th nng lng m b gim 5% do s hp th ca mi trng truyn m. Bit cng m chun I0 = 1012W/m2. Nu my nghe nhc c m to ht c th mc cng m khong cch 6m l

  A. 102 dB. B. 89 dB. C. 98 dB. D. 107 dB.Cu 47: t mt in p u = 100

  2 cos 100pit V vo hai u mch in gm mt t in c in dung

  1

  10pimF mc ni tip vi hp kn X ch cha 1 trong 2 phn t: in tr thun R hoc cun cm thun L.

  Dng in trong mch sm phapi

  6so vi in p hai u AB. Hi X l phn t no v biu thc ca dng

  in tc thi trong mch?

  A. L v i =

  2 cos(100pit+pi

  6) A. B. R v i =

  2

  2cos(100pit+

  pi

  6) A.

  C. L v i = 1 cos(100pit pi6

  ) A. D. R v i = 0, 5 cos(100pit pi6

  ) A.

  Cu 48: in nng c truyn i vi cng sut 140 kW. S ch ca cng t ni pht v ni thu sau mitun chnh lch nhau thm 3360 kWh. Hiu sut truyn ti in l

  A. 91,5%.. B. 95%. C. 85,7%. D. 88,5%.Cu 49: Mt con lc l xo treo thng ng, vt dao ng iu ha vi bin A. Khi vt i qua v tr cnbng ngi ta gi cht l xo v tr cch im treo ca l xo mt on bng 3/4 chiu di ca l xo lc .Bin dao ng ca vt sau bng

  A. A. B. A

  2. C. A/2. D. 2A.Cu 50: ng Rnghen c in p gia ant v catt l 12 kV, pht ra tia X c bc sng ngn nht l .B qua ng nng ban u ca cc electron khi pht x nhit t catt. c tia X cng hn vi bc sngngn nht l = 0,8 th in p gia ant v catt phi l

  A. U = 18 kV . B. U = 15 kV . C. U = 21 kV . D. U = 16 kV.- - - - - - - - - - HT- - - - - - - - - -

  Trang 5/5 - M thi 782

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • S GIO DC V O TO H NITRNG THPT LNG TH VINH

  ( thi c 5 trang)

  THI TH I HC LN II - NM HC 2013-2014Mn thi: VT L, khi A+A1Thi gian lm bi: 90 pht.

  M thi 353H v tn th sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S bo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cu 1: Mt sng hnh sin truyn theo phng Ox t ngun O vi tn s 20 Hz, c tc truyn sng nmtrong khong t 0,7 m/s n 1 m/s. Gi A v B l hai im nm trn Ox, cng mt pha so vi O v cchnhau 10 cm. Hai phn t mi trng ti A v B lun dao ng ngc pha vi nhau. Tc truyn sng l

  A. 90 cm/s. B. 85 cm/s. C. 80 cm/s. D. 100 cm/s.Cu 2: Mt t in c in dung 10 F c tch in n mt hiu in th xc nh. Sau ni haibn t in vo hai u mt cun dy thun cm c t cm 1 H. B qua in tr ca cc dy ni, lypi2 = 10. Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiu (k t lc ni) in tch trn t in c gi tr bngmt na gi tr ban u?

  A. 1/1200 s. B. 3/400 s. C. 1/600 s. D. 1/300 s.Cu 3: Cho 3 linh kin: in tr thun R = 60 , cun cm thun L v t in C. Ln lt t in pxoay chiu c gi tr hiu dng U vo hai u on mch ni tip RL hoc RC th biu thc cng dng

  in trong mch ln lt l i1 =

  2 cos(100pit pi12

  ) (A) v i2 =

  2 cos(100pit+7pi

  12) (A). Nu t in

  p trn vo hai u on mch RLC ni tip th dng in trong mch c biu thcA. i = 2

  2 cos(100pit+

  pi

  3) A. B. i = 2 cos(100pit+

  pi

  3) A.

  C. i = 2

  2 cos(100pit+pi

  4) A. D. i = 2 cos(100pit+

  pi

  4) A.

  Cu 4: Trn mt nc c hai im A v B trn cng mt phng truyn sng, cch nhau mt phn tbc sng. Ti thi im t, mt thong A v B ang cao hn v tr cn bng ln lt l 0,6 mm v 0,8mm, mt thong A ang i ln cn B ang i xung. Coi bin sng khng i trn ng truynsng. Sng c

  A. bin 1,4 mm, truyn t B n A. B. bin 1 mm, truyn t B n A .C. bin 1,4 mm, truyn t A n B . D. bin 1 mm, truyn t A n B.

  Cu 5: Cng sut m thanh cc i ca mt my nghe nhc gia nh l 10 W. Cho rng c truyn trnkhong cch 1 m th nng lng m b gim 5% do s hp th ca mi trng truyn m. Bit cng m chun I0 = 1012W/m2. Nu my nghe nhc c m to ht c th mc cng m khong cch 6m l

  A. 98 dB. B. 102 dB. C. 107 dB. D. 89 dB.Cu 6: Mt mch in xoay chiu gm cun cm L, in tr R v t in C mc ni tip nhau. inp hai u cc on mch cha LR v RC ln lt c biu thc uRL = 150 cos(100pit + pi/3) V vuRC = 50

  6 cos(100pit pi/12) V. Bit R = 25 . Cng dng in trong mch c gi tr hiu dng

  l

  A. 3

  2 A. B. 3,3 A. C. 3,0 A. D.3

  2

  2A.

  Cu 7: Trong hin tng quang in, nu bc sng ca nh sng kch thch gim hai ln th:A. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng gp i .B. ng nng ban u cc i ca electron quang in khng thay i.C. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng hn hai ln .D. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng, nhng cha ti hai ln.

  Cu 8: Cho mch RLC ni tip. Hiu in th xoay chiu t vo hai u on mch c tn s thay ic. Khi tn s dng in xoay chiu l f1 = 25 Hz hoc f2 = 100 Hz th cng dng in hiu dngtrong mch c gi tr bng nhau. Tn s ca dng in xoay chiu dng in trong mch c gi tr hiudng cc i l

  A. f0 = 150 Hz. B. f0 = 50 Hz. C. f0 = 100 Hz. D. f0 = 75 Hz.

  Trang 1/5 - M thi 353

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 9: Mt con lc n ang dao ng iu ha. Khi vt nng i qua v tr cn bng ngi ta gi c nhim chnh gia ca dy treo. Chn kt lun sai?

  A. Sau c nng ca con lc vn khng i.B. Sau tn s dao ng ca con lc tng ln hai ln.C. Sau gia tc ca vt nng tng ln t ngt lc gi dy.D. Sau con lc c th khng cn dao ng iu ha na.

  Cu 10: Vo cng mt thi im no , hai dng in xoay chiu i1 = I0 cos(t+1) v i2 = I0 cos(t+2) u cng c gi tr tc thi l 0, 5I0, nhng mt dng in ang gim, cn mt dng in ang tng.Hai dng in ny lch pha nhau mt gc bng.

  A. pi/6. B. 2pi/3. C. 5pi/6. D. 4pi/3.Cu 11: Mt mch dao ng LC l tng dao ng vi chu k T . Qung thi gian ngn nht t khi cng dng in trong mch cc i n thi im m in tch gia hai bn t in t gi tr cc i l

  A. T/6. B. T/3. C. T/2. D. T/4.Cu 12: Trong th nghim giao thoa nh sng I-ng vi nh sng n sc c bc sng 0, 5m, khe Scch hai khe S1, S2 mt on 0,8 m, mn cch hai khe mt on 2 m. Khong cch gia hai khe l 1 mm.Hi phi dch chuyn khe S mt on ti thiu bng bao nhiu theo phng song song vi mn vntrung tm tr thnh vn ti.

  A. 0,2 mm. B. 0,4 mm. C. 0,3 mm. D. 0,5 mm.Cu 13: Khi chiu mt chm bc x c bc sng = 0,33 m vo catt ca mt t bo quang in thin p hm c gi tr l Uh. c in p hm U h vi gi tr |U h| gim 1 V so vi |Uh| th phi dng bcx c bc sng bng bao nhiu?

  A. 0,449 m. B. 0,425 m. C. 0,325 m. D. 0,225 m.Cu 14: Mch dao ng gm cun dy c t cm 2.104 H v t in c in dung 8 nF. V cun dyc in tr nn duy tr mt hiu in th cc i 5 V gia 2 bn cc ca t cn phi cung cp cho mchmt cng sut P = 6 mW. in tr ca cun dy c gi tr l

  A. 10 . B. 100 . C. 16 . D. 12 .Cu 15: Mt mch dao ng LC, gm t in c in dung C = 8 nF v mt cun dy thun cm c t cm L = 2 mH. Bit hiu in th cc i trn t l 6 V. Khi cng dng in trong mch bng 6mA, th hiu in th gia 2 u cun cm gn bng.

  A. 5,2 V. B. 3 V. C. 3,6 V. D. 4 V.Cu 16: in p gia hai u on mch xoay chiu RLC ni tip sm pha pi/4 so vi dng in chyqua n th

  A. tng tr ca mch bng hai ln in tr R.B. in p gia hai u in tr sm pha pi/4 so vi in p gia hai bn t.C. on mch xy ra hin tng cng hng in.D. hiu s gia cm khng v dung khng bng in tr thun R.

  Cu 17: Cho mch in xoay chiu RLC ni tip, R bin i. Bit L =1

  piH; C =

  103

  4piF. t vo hai

  u on mch mt in p xoay chiu uAB = 75

  2 cos 100pit V. Cng sut trn ton mch l P = 45 W.in tr R c gi tr no trong cc gi tri sau:

  A. 40 . B. 60 . C. 80 . D. 100 .Cu 18: Mt con lc l xo treo thng ng, vt dao ng iu ha vi bin A. Khi vt i qua v tr cnbng ngi ta gi cht l xo v tr cch im treo ca l xo mt on bng 3/4 chiu di ca l xo lc .Bin dao ng ca vt sau bng

  A. A. B. 2A. C. A/2. D. A

  2.

  Cu 19: Pht biu no sau y l sai khi ni v sng c?A. Tc truyn sng ph thuc vo mi trng truyn sng.B. Bin sng c th thay i khi sng lan truyn.C. Bc sng khng thay i khi lan truyn trong mt mi trng ng tnh.D. Tc sng trong chn khng c gi tr ln nht.

  Trang 2/5 - M thi 353

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 20: Hai ngun kt hp S1, S2 cch nhau mt khong l 50 mm u dao ng theo phng trnhu = a sin(200pit) mm trn mt nc. Bit vn tc truyn sng trn mt nc 0,8 m/s v bin sng coinh khng i khi truyn i. im gn nht trn ng trung trc ca S1S2 dao ng cng pha vi ngun,cch ngun S1 mt khong l

  A. 25 mm. B. 25,8 mm. C. 32 mm. D. 25,6 mm.Cu 21: Trong th nghim giao thoa nh sng trng ca I-ng, trn mn quan st thu c hnh nh giaothoa l:

  A. tp hp cc vch sng trng v ti xen k nhau.B. tp hp cc vch mu cu vng xen xen k cc vch ti cch u nhau.C. mt di nh sng mu cu vng bin thin lin tc t n tm.D. mt di nh sng chnh gia l vch sng trng, hai bn c nhng di mu.

  Cu 22: Thi gian ngn nht gia hai ln ng nng bng ba ln th nng ca vt dao ng iu ha l40 ms. Chu k dao ng ca vt l

  A. 160 ms. B. 120 ms. C. 0,08 s. D. 0,24 s.Cu 23: Khi ni v mt vt dao ng iu ha c bin A v chu k T, vi mc thi gian (t = 0) l lcvt v tr c ng nng bng th nng vi tc ang tng. K t t = 0, pht biu no sau y l sai?

  A. Sau thi gian T, vt i c qung ng l 4A.B. Sau thi gian T/4, vt i c qung ng l A.C. Sau thi gian T/2, vt i c qung ng l 2A.D. Sau thi gian T/8, vt i c qung ng l A

  2/2.

  Cu 24: Trong th nghim giao thoa nh sng ca I-ng vi nh sng c bc sng 0,5 m. Khong cchhai khe S1S2 l 1 mm, Khong cch t hai khe n mn l 1 m. Xt hai im M v N ( cng pha i viO) c to ln lt l xM = 2 mm v xN = 6, 25 mm. Trn on MN c bao nhiu vn sng?

  A. 8 vn sng. B. 7 vn sng. C. 9 vn sng. D. 10 vn sng.Cu 25: My pht in xoay chiu mt pha c rto quay vi tc n vng/s

  A. rto gm mt cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.B. c stato gm mt nam chm, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = p Hz.C. c stato gm p cp cun dy, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.D. rto gm p cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.

  Cu 26: t mt in p u = 100

  2 cos 100pit V vo hai u mch in gm mt t in c in dung1

  10pimF mc ni tip vi hp kn X ch cha 1 trong 2 phn t: in tr thun R hoc cun cm thun L.

  Dng in trong mch sm phapi

  6so vi in p hai u AB. Hi X l phn t no v biu thc ca dng

  in tc thi trong mch?

  A. R v i =

  2

  2cos(100pit+

  pi

  6) A. B. L v i =

  2 cos(100pit+

  pi

  6) A.

  C. L v i = 1 cos(100pit pi6

  ) A. D. R v i = 0, 5 cos(100pit pi6

  ) A.

  Cu 27: Vi mt vt dao ng iu ha thA. tc ca vt ln nht khi li ln nht.B. gi tr gia tc ca vt nh nht khi tc ln nht.C. vc t vn tc v gia tc cng chiu khi vt i t bin m v v tr cn bng.D. gia tc ca vt sm pha hn li

  pi

  2.

  Cu 28: Mt vt dao ng iu ho trn on thng qu o di 20 cm. Qung ng nh nht vt ic trong 0,5 s l 10 cm.Tc ln nht ca vt trong qu trnh dao ng xp x bng

  A. 40,7 cm/s. B. 30,5 cm/s. C. 35,0 cm/s. D. 41,9 cm/s.Cu 29: Mt con lc n c chiu di 1 m, vt nng c khi lng 20 g v in tch 23.105 C ct trong in trng ~E hng theo phng ngang v c ln E = 104 V/m. Ly g = pi2 = 10m/s2. Bqua mi ma st, chu k dao ng nh ca con lc l

  A.pi5s. B.

  pi10

  s. C.pi

  10s. D.

  pi20

  s.

  Trang 3/5 - M thi 353

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 30: Ti thi im t, in p u = 200

  2 cos(100pit pi2

  ) (trong u tnh bng V, t tnh bng s) c

  gi tr 100

  2 V v ang gim. Sau thi im 1

  300s, in p ny c gi tr l

  A. 100

  3 V. B. 100 V. C. 1002 V. D. 200 V.Cu 31: Mt con lc n vi vt nng c khi lng ring 8 g/cm3. Khi dao ng nh trong bnh chnkhng th chu k dao ng ca n l 2 s. Cng ti ni , cho con lc n dao ng trong mt bnh khng nht th thy chu k tng mt lng 250.106 s. Chiu di con lc khng thay i. Khi lng ringca cht kh l:

  A. 0,02 g/cm3. B. 0,04 g/cm3. C. 0,004 g/cm3. D. 0,002 g/cm3.Cu 32: T khng kh ngi ta chiu xin ti mt nc nm ngang mt chm tia sng hp song song gmhai nh sng n sc: mu vng, mu chm. Khi chm tia khc x

  A. vn ch l mt chm tia sng hp song song.B. ch l chm tia mu vng cn chm tia mu chm b phn x ton phn.C. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chm

  mu vng ln hn gc khc x ca chm mu chm.D. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chm

  mu vng nh hn gc khc x ca chm mu chm.

  Cu 33: Gii hn quang in ca km l 0,36 m, cng thot electron ca km ln hn ca natri 1,4 ln.Gii hn quang in ca natri l

  A. 2,57 m. B. 0,257 m. C. 0,504 m. D. 5,04 m.Cu 34: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox vi bin 10 cm v chu k 2 s. thi im t1cht im c li 5

  2 cm v ang gim. Sau thi im t1 khong 12,5 s cht im c

  A. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s. B. Li 10 cm v tc bng 0.C. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s.. D. Li 0 v tc 10pi cm/s.

  Cu 35: Mt in tr R, t in C v cun dy khng thun cm mc ni tip trong mt mch inxoay chiu c in p hiu dng U = 120 V. Bit in p uLr hai u cun dy c gi tr hiu dngULr = 2URC = 80

  3 V. Nhn xt no sau y khng ng?

  A. in p urC chm pha hn dng in trong mch.B. in p uLr sm pha hn in p uRC l

  2pi

  3.

  C. Dng in ch c th chm pha hn in p ton mch l pi/6 .D. in p uRC vung pha vi in p ton mch.

  Cu 36: Mt si dy AB di 1 m c u A c nh, u B gn vi mt cn rung c th rung vi tn s fthay i c.Trn dy c sng dng, B c coi l mt nt sng. Khi tn s f tng thm 20 Hz th s ntsng trn dy tng thm 4 nt. Tc truyn sng trn dy l

  A. 12 m/s. B. 10 m/s. C. 15 m/s. D. 22 m/s.Cu 37: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 2 mm, khong ccht hai khe n mn l 2 m. Ngun sng dng trong th nghim pht ra hai bc x n sc 1 = 0, 5m v2 = 0, 7m. Vn ti u tin quan st c cch vn trung tm

  A. 0,35 mm. B. 3,75 mm. C. 0,25 mm. D. 1,75 mm.Cu 38: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, ngun sng S pht ng thi hai nh sng n scc bc sng 1 = 0, 40m v 2, vi 0, 50m 2 0, 65m. Khong cch gia hai khe a = 1 mm,khong cch t hai khe n mn D = 2 m. Ti im M cch vn sng chnh gia (trung tm) 5,6 mm l vtr vn sng cng mu vi vn sng chnh gia. Bc sng 2 c gi tr l

  A. 0,52 m. B. 0,62 m. C. 0,60 m. D. 0,56 m.Cu 39: Mt con lc l xo dao ng tt dn do lc cn ca mi trng. C sau mi chu k, bin gim3%. Phn nng lng ca con lc b mt i trong mt dao ng ton phn l

  A. 3%. B. 4,5%. C. 9%. D. 6%.

  Trang 4/5 - M thi 353

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 40: Mt my pht in xoay chiu c 4 cp cc, roto ca n quay vi tc 1800 vng/pht. Mtmy khc c 6 cp cc cn phi quay vi tc bng bao nhiu pht ra dng in cng tn s vi myth nht

  A. 1200 vng/pht. B. 600 vng/pht. C. 1500 vng/pht. D. 360 vng/pht.Cu 41: t in p xoay chiu u = U0 cos 100pit (V) vo mch in gm cun dy, t in C v in trR. Bit in p hiu dng ca t in C, in tr R l UC = UR = 80 V, dng in sm pha hn in pca mch l pi/6 v tr pha hn in p cun dy l pi/3. in p hiu dng ca on mch c gi tr:

  A. U = 160 V. B. U = 117, 1 V. C. U = 80 V. D. U = 109, 3 V.Cu 42: Hai ngun sng A v B lun dao ng cng pha, nm cch nhau 21 cm trn b mt mt chtlng. Gi s bin sng khng i trong qu trnh truyn sng. Quan st thy trn on AB c 21 vncc i i qua. Xt cc im nm trn ng thng Ax vung gc vi AB. im M dao ng vi bin cc i cch xa A nht l AM = 109,25 cm. im N trn Ax c bin dao ng cc i gn A nht l

  A. 1,025 cm. B. 1,250 cm. C. 1,005 cm. D. 1,075 cm.Cu 43: Chiu mt bc x in t c bc sng 0,075 m ln b mt mt kim loi c cng thot electronl 8, 3.1019 J. Cc electron quang in c tch ra bng mn chn ly mt chm hp hng vo mtt trng u c cm ng t B = 104 T. Bn knh cc i ca qu o electron chuyn ng trong ttrng l

  A. 11,375 cm. B. 22,75 mm. C. 11,375 m. D. 22,75 cm.Cu 44: t in p xoay chiu u = U0 cost (vi U0, khng i) vo hai u on mch RLC, trong cun dy thun cm c t cm L thay i. Khi L = L1 hay L = L2 vi L1 > L2 th cng sut tiuth ca mch in tng ng l P1 v P2 vi P1 = 3P2; lch pha gia in p hai u mch in vicng dng in trong mch tng ng l 1 v 2 vi |1|+ |2| = pi/2. ln ca 1 v 2 l:

  A. pi/3 v pi/6. B. pi/12 v 5pi/12. C. pi/6 v pi/3. D. 5pi/12 v pi/12.

  Cu 45: ng Rnghen c in p gia ant v catt l 12 kV, pht ra tia X c bc sng ngn nht l .B qua ng nng ban u ca cc electron khi pht x nhit t catt. c tia X cng hn vi bc sngngn nht l = 0,8 th in p gia ant v catt phi l

  A. U = 15 kV . B. U = 16 kV. C. U = 21 kV . D. U = 18 kV .Cu 46: in nng c truyn i vi cng sut 140 kW. S ch ca cng t ni pht v ni thu sau mitun chnh lch nhau thm 3360 kWh. Hiu sut truyn ti in l

  A. 95%. B. 85,7%. C. 91,5%.. D. 88,5%.Cu 47: Khi mt chm nh sng n sc truyn t mi trng c chit sut n1 = 1, 6 vo mi trng cchit sut n2 = 4/3 th:

  A. Tn s gim, bc sng tng. B. Tn s tng, bc sng gim.C. Tn s khng i, bc sng tng. D. Tn s khng i, bc sng gim.

  Cu 48: Chiu bc x t ngoi c = 0,26 m, cng sut 0,3 mW vo b mt mt tm km thy c ccelectron bt ra. Bit c 1000 photon t ngoi p vo km th c 1 electron thot ra. S electron thot rat tm km trong 1s l

  A. 3,925.1011 . B. 1,76.1013. C. 3,925.1014. D. 1,76.1011 .Cu 49: Mt vt dao ng iu ho, khong thi gian gia hai ln lin tip vt qua v tr cn bng l 0,5s; qung ng vt i c trong 2 s l 32 cm. Ti thi im t = 1,5 s vt qua li x = 2

  3 cm theo chiu

  dng. Phng trnh dao ng ca vt lA. x = 4 cos(2pit pi/6)cm. B. x = 8 cos(pit+ pi/6)cm.C. x = 4 cos(2pit+ 5pi/6)cm. D. x = 8 cos(pit pi/3)cm.

  Cu 50: Khi kch thch cc nguyn t hidr trng thi c bn bng vic hp th mt phtn c nnglng thch hp, bn knh qu o dng ca electrn tng ln 25 ln. S cc bc x ti a m nguyn tc th pht ra l

  A. 6. B. 10. C. 8 . D. 12 .- - - - - - - - - - HT- - - - - - - - - -

  Trang 5/5 - M thi 353

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • S GIO DC V O TO H NITRNG THPT LNG TH VINH

  ( thi c 5 trang)

  THI TH I HC LN II - NM HC 2013-2014Mn thi: VT L, khi A+A1Thi gian lm bi: 90 pht.

  M thi 442H v tn th sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S bo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cu 1: Vi mt vt dao ng iu ha th

  A. vc t vn tc v gia tc cng chiu khi vt i t bin m v v tr cn bng.B. gia tc ca vt sm pha hn li

  pi

  2.

  C. tc ca vt ln nht khi li ln nht.D. gi tr gia tc ca vt nh nht khi tc ln nht.

  Cu 2: Thi gian ngn nht gia hai ln ng nng bng ba ln th nng ca vt dao ng iu ha l 40ms. Chu k dao ng ca vt l

  A. 160 ms. B. 0,08 s. C. 120 ms. D. 0,24 s.Cu 3: Mch dao ng gm cun dy c t cm 2.104 H v t in c in dung 8 nF. V cun dyc in tr nn duy tr mt hiu in th cc i 5 V gia 2 bn cc ca t cn phi cung cp cho mchmt cng sut P = 6 mW. in tr ca cun dy c gi tr l

  A. 10 . B. 12 . C. 16 . D. 100 .Cu 4: Mt con lc n c chiu di 1 m, vt nng c khi lng 20 g v in tch 23.105 C ct trong in trng ~E hng theo phng ngang v c ln E = 104 V/m. Ly g = pi2 = 10m/s2. Bqua mi ma st, chu k dao ng nh ca con lc l

  A.pi20

  s. B.pi5s. C.

  pi10

  s. D.pi

  10s.

  Cu 5: Hai ngun kt hp S1, S2 cch nhau mt khong l 50 mm u dao ng theo phng trnhu = a sin(200pit) mm trn mt nc. Bit vn tc truyn sng trn mt nc 0,8 m/s v bin sng coinh khng i khi truyn i. im gn nht trn ng trung trc ca S1S2 dao ng cng pha vi ngun,cch ngun S1 mt khong l

  A. 32 mm. B. 25,6 mm. C. 25 mm. D. 25,8 mm.Cu 6: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, khong cch gia hai khe l 2 mm, khong cch thai khe n mn l 2 m. Ngun sng dng trong th nghim pht ra hai bc x n sc 1 = 0, 5m v2 = 0, 7m. Vn ti u tin quan st c cch vn trung tm

  A. 3,75 mm. B. 0,35 mm. C. 1,75 mm. D. 0,25 mm.Cu 7: in nng c truyn i vi cng sut 140 kW. S ch ca cng t ni pht v ni thu sau mitun chnh lch nhau thm 3360 kWh. Hiu sut truyn ti in l

  A. 91,5%.. B. 88,5%. C. 95%. D. 85,7%.Cu 8: t mt in p u = 100

  2 cos 100pit V vo hai u mch in gm mt t in c in dung

  1

  10pimF mc ni tip vi hp kn X ch cha 1 trong 2 phn t: in tr thun R hoc cun cm thun L.

  Dng in trong mch sm phapi

  6so vi in p hai u AB. Hi X l phn t no v biu thc ca dng

  in tc thi trong mch?A. R v i = 0, 5 cos(100pit pi

  6) A. B. L v i = 1 cos(100pit pi

  6) A.

  C. R v i =

  2

  2cos(100pit+

  pi

  6) A. D. L v i =

  2 cos(100pit+

  pi

  6) A.

  Cu 9: Chiu mt bc x in t c bc sng 0,075 m ln b mt mt kim loi c cng thot electronl 8, 3.1019 J. Cc electron quang in c tch ra bng mn chn ly mt chm hp hng vo mtt trng u c cm ng t B = 104 T. Bn knh cc i ca qu o electron chuyn ng trong ttrng l

  A. 22,75 mm. B. 11,375 m. C. 22,75 cm. D. 11,375 cm.

  Trang 1/5 - M thi 442

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 10: Mt con lc n ang dao ng iu ha. Khi vt nng i qua v tr cn bng ngi ta gi cnh im chnh gia ca dy treo. Chn kt lun sai?

  A. Sau gia tc ca vt nng tng ln t ngt lc gi dy.B. Sau c nng ca con lc vn khng i.C. Sau tn s dao ng ca con lc tng ln hai ln.D. Sau con lc c th khng cn dao ng iu ha na.

  Cu 11: in p gia hai u on mch xoay chiu RLC ni tip sm pha pi/4 so vi dng in chyqua n th

  A. on mch xy ra hin tng cng hng in.B. in p gia hai u in tr sm pha pi/4 so vi in p gia hai bn t.C. hiu s gia cm khng v dung khng bng in tr thun R.D. tng tr ca mch bng hai ln in tr R.

  Cu 12: Cho 3 linh kin: in tr thun R = 60 , cun cm thun L v t in C. Ln lt t in pxoay chiu c gi tr hiu dng U vo hai u on mch ni tip RL hoc RC th biu thc cng dng

  in trong mch ln lt l i1 =

  2 cos(100pit pi12

  ) (A) v i2 =

  2 cos(100pit+7pi

  12) (A). Nu t in

  p trn vo hai u on mch RLC ni tip th dng in trong mch c biu thcA. i = 2 cos(100pit+

  pi

  3) A. B. i = 2 cos(100pit+

  pi

  4) A.

  C. i = 2

  2 cos(100pit+pi

  3) A. D. i = 2

  2 cos(100pit+

  pi

  4) A.

  Cu 13: Trong th nghim giao thoa nh sng trng ca I-ng, trn mn quan st thu c hnh nh giaothoa l:

  A. tp hp cc vch mu cu vng xen xen k cc vch ti cch u nhau.B. tp hp cc vch sng trng v ti xen k nhau.C. mt di nh sng mu cu vng bin thin lin tc t n tm.D. mt di nh sng chnh gia l vch sng trng, hai bn c nhng di mu.

  Cu 14: Chiu bc x t ngoi c = 0,26 m, cng sut 0,3 mW vo b mt mt tm km thy c ccelectron bt ra. Bit c 1000 photon t ngoi p vo km th c 1 electron thot ra. S electron thot rat tm km trong 1s l

  A. 1,76.1013. B. 1,76.1011 . C. 3,925.1011 . D. 3,925.1014.Cu 15: Trong hin tng quang in, nu bc sng ca nh sng kch thch gim hai ln th:

  A. ng nng ban u cc i ca electron quang in khng thay i.B. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng hn hai ln .C. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng, nhng cha ti hai ln.D. ng nng ban u cc i ca electron quang in tng gp i .

  Cu 16: Hai ngun sng A v B lun dao ng cng pha, nm cch nhau 21 cm trn b mt mt chtlng. Gi s bin sng khng i trong qu trnh truyn sng. Quan st thy trn on AB c 21 vncc i i qua. Xt cc im nm trn ng thng Ax vung gc vi AB. im M dao ng vi bin cc i cch xa A nht l AM = 109,25 cm. im N trn Ax c bin dao ng cc i gn A nht l

  A. 1,005 cm. B. 1,025 cm. C. 1,250 cm. D. 1,075 cm.Cu 17: Mt in tr R, t in C v cun dy khng thun cm mc ni tip trong mt mch inxoay chiu c in p hiu dng U = 120 V. Bit in p uLr hai u cun dy c gi tr hiu dngULr = 2URC = 80

  3 V. Nhn xt no sau y khng ng?

  A. in p uRC vung pha vi in p ton mch.B. in p urC chm pha hn dng in trong mch.C. Dng in ch c th chm pha hn in p ton mch l pi/6 .

  D. in p uLr sm pha hn in p uRC l2pi

  3.

  Cu 18: Khi kch thch cc nguyn t hidr trng thi c bn bng vic hp th mt phtn c nnglng thch hp, bn knh qu o dng ca electrn tng ln 25 ln. S cc bc x ti a m nguyn tc th pht ra l

  Trang 2/5 - M thi 442

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • A. 12 . B. 8 . C. 6. D. 10.Cu 19: Ti thi im t, in p u = 200

  2 cos(100pit pi

  2) (trong u tnh bng V, t tnh bng s) c

  gi tr 100

  2 V v ang gim. Sau thi im 1

  300s, in p ny c gi tr l

  A. 100 V. B. 1002 V. C. 1003 V. D. 200 V.Cu 20: Mt mch in xoay chiu gm cun cm L, in tr R v t in C mc ni tip nhau. inp hai u cc on mch cha LR v RC ln lt c biu thc uRL = 150 cos(100pit + pi/3) V vuRC = 50

  6 cos(100pit pi/12) V. Bit R = 25 . Cng dng in trong mch c gi tr hiu dng

  l

  A. 3

  2 A. B. 3,3 A. C.3

  2

  2A. D. 3,0 A.

  Cu 21: Trong th nghim giao thoa nh sng I-ng vi nh sng n sc c bc sng 0, 5m, khe Scch hai khe S1, S2 mt on 0,8 m, mn cch hai khe mt on 2 m. Khong cch gia hai khe l 1 mm.Hi phi dch chuyn khe S mt on ti thiu bng bao nhiu theo phng song song vi mn vntrung tm tr thnh vn ti.

  A. 0,4 mm. B. 0,5 mm. C. 0,3 mm. D. 0,2 mm.Cu 22: Mt t in c in dung 10 F c tch in n mt hiu in th xc nh. Sau ni haibn t in vo hai u mt cun dy thun cm c t cm 1 H. B qua in tr ca cc dy ni, lypi2 = 10. Sau khong thi gian ngn nht l bao nhiu (k t lc ni) in tch trn t in c gi tr bngmt na gi tr ban u?

  A. 1/300 s. B. 1/1200 s. C. 1/600 s. D. 3/400 s.Cu 23: Vo cng mt thi im no , hai dng in xoay chiu i1 = I0 cos(t+1) v i2 = I0 cos(t+2) u cng c gi tr tc thi l 0, 5I0, nhng mt dng in ang gim, cn mt dng in ang tng.Hai dng in ny lch pha nhau mt gc bng.

  A. pi/6. B. 5pi/6. C. 4pi/3. D. 2pi/3.Cu 24: Khi mt chm nh sng n sc truyn t mi trng c chit sut n1 = 1, 6 vo mi trng cchit sut n2 = 4/3 th:

  A. Tn s gim, bc sng tng. B. Tn s khng i, bc sng gim.C. Tn s khng i, bc sng tng. D. Tn s tng, bc sng gim.

  Cu 25: t in p xoay chiu u = U0 cost (vi U0, khng i) vo hai u on mch RLC, trong cun dy thun cm c t cm L thay i. Khi L = L1 hay L = L2 vi L1 > L2 th cng sut tiuth ca mch in tng ng l P1 v P2 vi P1 = 3P2; lch pha gia in p hai u mch in vicng dng in trong mch tng ng l 1 v 2 vi |1|+ |2| = pi/2. ln ca 1 v 2 l:

  A. pi/12 v 5pi/12. B. pi/6 v pi/3. C. 5pi/12 v pi/12. D. pi/3 v pi/6.Cu 26: Gii hn quang in ca km l 0,36 m, cng thot electron ca km ln hn ca natri 1,4 ln.Gii hn quang in ca natri l

  A. 0,504 m. B. 0,257 m. C. 5,04 m. D. 2,57 m.Cu 27: t in p xoay chiu u = U0 cos 100pit (V) vo mch in gm cun dy, t in C v in trR. Bit in p hiu dng ca t in C, in tr R l UC = UR = 80 V, dng in sm pha hn in pca mch l pi/6 v tr pha hn in p cun dy l pi/3. in p hiu dng ca on mch c gi tr:

  A. U = 80 V. B. U = 160 V. C. U = 109, 3 V. D. U = 117, 1 V.Cu 28: Trong th nghim giao thoa nh sng ca I-ng vi nh sng c bc sng 0,5 m. Khong cchhai khe S1S2 l 1 mm, Khong cch t hai khe n mn l 1 m. Xt hai im M v N ( cng pha i viO) c to ln lt l xM = 2 mm v xN = 6, 25 mm. Trn on MN c bao nhiu vn sng?

  A. 9 vn sng. B. 8 vn sng. C. 7 vn sng. D. 10 vn sng.Cu 29: Trong th nghim I-ng v giao thoa nh sng, ngun sng S pht ng thi hai nh sng n scc bc sng 1 = 0, 40m v 2, vi 0, 50m 2 0, 65m. Khong cch gia hai khe a = 1 mm,khong cch t hai khe n mn D = 2 m. Ti im M cch vn sng chnh gia (trung tm) 5,6 mm l vtr vn sng cng mu vi vn sng chnh gia. Bc sng 2 c gi tr l

  A. 0,62 m. B. 0,52 m. C. 0,60 m. D. 0,56 m.

  Trang 3/5 - M thi 442

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 30: Mt si dy AB di 1 m c u A c nh, u B gn vi mt cn rung c th rung vi tn s fthay i c.Trn dy c sng dng, B c coi l mt nt sng. Khi tn s f tng thm 20 Hz th s ntsng trn dy tng thm 4 nt. Tc truyn sng trn dy l

  A. 10 m/s. B. 15 m/s. C. 12 m/s. D. 22 m/s.Cu 31: ng Rnghen c in p gia ant v catt l 12 kV, pht ra tia X c bc sng ngn nht l .B qua ng nng ban u ca cc electron khi pht x nhit t catt. c tia X cng hn vi bc sngngn nht l = 0,8 th in p gia ant v catt phi l

  A. U = 16 kV. B. U = 21 kV . C. U = 18 kV . D. U = 15 kV .Cu 32: Cho mch RLC ni tip. Hiu in th xoay chiu t vo hai u on mch c tn s thay ic. Khi tn s dng in xoay chiu l f1 = 25 Hz hoc f2 = 100 Hz th cng dng in hiu dngtrong mch c gi tr bng nhau. Tn s ca dng in xoay chiu dng in trong mch c gi tr hiudng cc i l

  A. f0 = 50 Hz. B. f0 = 100 Hz. C. f0 = 75 Hz. D. f0 = 150 Hz.Cu 33: My pht in xoay chiu mt pha c rto quay vi tc n vng/s

  A. c stato gm mt nam chm, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = p Hz.B. rto gm mt cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.C. c stato gm p cp cun dy, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.D. rto gm p cp cc t, pht ra dng in xoay chiu c tn s f = np Hz.

  Cu 34: Mt con lc l xo treo thng ng, vt dao ng iu ha vi bin A. Khi vt i qua v tr cnbng ngi ta gi cht l xo v tr cch im treo ca l xo mt on bng 3/4 chiu di ca l xo lc .Bin dao ng ca vt sau bng

  A. A

  2. B. A/2. C. 2A. D. A.Cu 35: Mt mch dao ng LC, gm t in c in dung C = 8 nF v mt cun dy thun cm c t cm L = 2 mH. Bit hiu in th cc i trn t l 6 V. Khi cng dng in trong mch bng 6mA, th hiu in th gia 2 u cun cm gn bng.

  A. 3,6 V. B. 3 V. C. 4 V. D. 5,2 V.Cu 36: Mt vt dao ng iu ho trn on thng qu o di 20 cm. Qung ng nh nht vt ic trong 0,5 s l 10 cm.Tc ln nht ca vt trong qu trnh dao ng xp x bng

  A. 40,7 cm/s. B. 30,5 cm/s. C. 41,9 cm/s. D. 35,0 cm/s.Cu 37: Khi ni v mt vt dao ng iu ha c bin A v chu k T, vi mc thi gian (t = 0) l lcvt v tr c ng nng bng th nng vi tc ang tng. K t t = 0, pht biu no sau y l sai?

  A. Sau thi gian T/8, vt i c qung ng l A

  2/2.B. Sau thi gian T/2, vt i c qung ng l 2A.C. Sau thi gian T, vt i c qung ng l 4A.D. Sau thi gian T/4, vt i c qung ng l A.

  Cu 38: Cho mch in xoay chiu RLC ni tip, R bin i. Bit L =1

  piH; C =

  103

  4piF. t vo hai

  u on mch mt in p xoay chiu uAB = 75

  2 cos 100pit V. Cng sut trn ton mch l P = 45 W.in tr R c gi tr no trong cc gi tri sau:

  A. 60 . B. 40 . C. 100 . D. 80 .Cu 39: Khi chiu mt chm bc x c bc sng = 0,33 m vo catt ca mt t bo quang in thin p hm c gi tr l Uh. c in p hm U h vi gi tr |U h| gim 1 V so vi |Uh| th phi dng bcx c bc sng bng bao nhiu?

  A. 0,425 m. B. 0,325 m. C. 0,449 m. D. 0,225 m.Cu 40: Mt cht im dao ng iu ha trn trc Ox vi bin 10 cm v chu k 2 s. thi im t1cht im c li 5

  2 cm v ang gim. Sau thi im t1 khong 12,5 s cht im c

  A. Li 0 v tc 10pi cm/s. B. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s..C. Li 52 cm v tc 5pi2 cm/s. D. Li 10 cm v tc bng 0.

  Trang 4/5 - M thi 442

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu 41: Trn mt nc c hai im A v B trn cng mt phng truyn sng, cch nhau mt phn tbc sng. Ti thi im t, mt thong A v B ang cao hn v tr cn bng ln lt l 0,6 mm v 0,8mm, mt thong A ang i ln cn B ang i xung. Coi bin sng khng i trn ng truynsng. Sng c

  A. bin 1 mm, truyn t A n B. B. bin 1 mm, truyn t B n A .C. bin 1,4 mm, truyn t B n A. D. bin 1,4 mm, truyn t A n B .

  Cu 42: Mt vt dao ng iu ho, khong thi gian gia hai ln lin tip vt qua v tr cn bng l 0,5s; qung ng vt i c trong 2 s l 32 cm. Ti thi im t = 1,5 s vt qua li x = 2

  3 cm theo chiu

  dng. Phng trnh dao ng ca vt lA. x = 4 cos(2pit+ 5pi/6)cm. B. x = 4 cos(2pit pi/6)cm.C. x = 8 cos(pit+ pi/6)cm. D. x = 8 cos(pit pi/3)cm.

  Cu 43: T khng kh ngi ta chiu xin ti mt nc nm ngang mt chm tia sng hp song song gmhai nh sng n sc: mu vng, mu chm. Khi chm tia khc x

  A. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chmmu vng ln hn gc khc x ca chm mu chm.

  B. gm hai chm tia sng hp l chm mu vng v chm mu chm, trong gc khc x ca chmmu vng nh hn gc khc x ca chm mu chm.

  C. ch l chm tia mu vng cn chm tia mu chm b phn x ton phn.D. vn ch l mt chm tia sng hp song song.

  Cu 44: Mt mch dao ng LC l tng dao ng vi chu k T . Qung thi gian ngn nht t khi cng dng in trong mch cc i n thi im m in tch gia hai bn t in t gi tr cc i l

  A. T/6. B. T/3. C. T/2. D. T/4.Cu 45: Mt con lc n vi vt nng c khi lng ring 8 g/cm3. Khi dao ng nh trong bnh chnkhng th chu k dao ng ca n l 2 s. Cng ti ni , cho con lc n dao ng trong mt bnh khng nht th thy chu k tng mt lng 250.106 s. Chiu di con lc khng thay i. Khi lng ringca cht kh l:

  A. 0,04 g/cm3. B. 0,02 g/cm3. C. 0,004 g/cm3. D. 0,002 g/cm3.Cu 46: Mt my pht in xoay chiu c 4 cp cc, roto ca n quay vi tc 1800 vng/pht. Mtmy khc c 6 cp cc cn phi quay vi tc bng bao nhiu pht ra dng in cng tn s vi myth nht

  A. 1500 vng/pht. B. 1200 vng/pht. C. 360 vng/pht. D. 600 vng/pht.Cu 47: Pht biu no sau y l sai khi ni v sng c?

  A. Bc sng khng thay i khi lan truyn trong mt mi trng ng tnh.B. Tc sng trong chn khng c gi tr ln nht.C. Tc truyn sng ph thuc vo mi trng truyn sng.D. Bin sng c th thay i khi sng lan truyn.

  Cu 48: Cng sut m thanh cc i ca mt my nghe nhc gia nh l 10 W. Cho rng c truyn trnkhong cch 1 m th nng lng m b gim 5% do s hp th ca mi trng truyn m. Bit cng m chun I0 = 1012W/m2. Nu my nghe nhc c m to ht c th mc cng m khong cch 6m l

  A. 107 dB. B. 89 dB. C. 102 dB. D. 98 dB.Cu 49: Mt con lc l xo dao ng tt dn do lc cn ca mi trng. C sau mi chu k, bin gim3%. Phn nng lng ca con lc b mt i trong mt dao ng ton phn l

  A. 6%. B. 4,5%. C. 3%. D. 9%.Cu 50: Mt sng hnh sin truyn theo phng Ox t ngun O vi tn s 20 Hz, c tc truyn sngnm trong khong t 0,7 m/s n 1 m/s. Gi A v B l hai im nm trn Ox, cng mt pha so vi Ov cch nhau 10 cm. Hai phn t mi trng ti A v B lun dao ng ngc pha vi nhau. Tc truynsng l

  A. 100 cm/s. B. 85 cm/s. C. 90 cm/s. D. 80 cm/s.- - - - - - - - - - HT- - - - - - - - - -

  Trang 5/5 - M thi 442

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • S GIO DC V O TO H NITRNG THPT LNG TH VINH

  THI TH I HC LN II - NM HC 2013-2014

  P NMn thi: VT L, khi A+A1

  Cu s M thi722 782 353 442

  1 C C C A

  2 B C D D

  3 A D C B

  4 C D B B

  5 A A B A

  6 D C C C

  7 C C C D

  8 A B B C

  9 C D B D

  10 A B B C

  11 B B D C

  12 D B A D

  13 B C A D

  14 B D D C

  15 A A A B

  16 A B D B

  17 B B C C

  18 B B C D

  19 D A D B

  20 D B C D

  21 A B D D

  22 C C D A

  23 B A B D

  24 C A C C

  25 D B D B

  26 A C A A

  27 D A C C

  28 B B D A

  29 D A A D

  30 A D C A

  Trang 1/2

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com

 • Cu s M thi722 782 353 442

  31 A C D D

  32 D A C A

  33 C A C D

  34 A A A B

  35 D C C D

  36 D C B C

  37 B C D D

  38 B B D D

  39 A A D C

  40 A A A C

  41 B B D B

  42 B A A A

  43 A A A A

  44 B D C D

  45 D C A D

  46 C A B B

  47 D B C B

  48 C C A C

  49 B C C A

  50 C B B D

  Trang 2/2

  www.DeThiThuDaiHoc.com

  www.MATHVN.com