Lucrare Dieta n Litiaza Renala 2015 OK

download Lucrare Dieta n Litiaza Renala 2015 OK

of 61

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lucrare Dieta n Litiaza Renala 2015 OK

 • 8/16/2019 Lucrare Dieta În Litiaza Renala 2015 OK

  1/61

   

  CUPRINS

  CAPITOLUL I. INTRODUCERE - NOTIUNI DESPRE BOALA

  Definiţia bolii

  Noţiuni de anatomie şi fiiolo!ie

  Etio"ato!enie

  Sim"tomatolo!ie

  Cla#ifi$a%e

  E&amin'%i "a%a$lini$e

  Dia!no#ti$ "oiti( şi dife%enţial

  T%atament

  E(oluţie şi $om"li$aţii

  )*. P%o!no#ti$

  CAPITOLUL II + DIETA ,N LITIAA RENAL

  CAPITOLUL III + CAURI CLINICE

  P%eenta%ea $aului n%.)

  P%eenta%ea $aului n%. /

  P%eenta%ea $aului n%. 0

   

  CONCLUII

  BIBLIO1RA2IE

 • 8/16/2019 Lucrare Dieta În Litiaza Renala 2015 OK

  2/61

  CAPITOLUL I + NO IUNI DESPRE BOALȚ

  Definiţia bolii

  Litiaza renală este o afecţiune caracterizată prin formarea de calculi în interiorul

  cavităţilor pielocaliceale şi în căile urinare, în urma precipitărilor substanţelor care, în mod

  normal, se găseau dizolvate în urină.

  Litiaza renală reprezintă, o afecţiune frecventă care se poate întâlni la orice vârstă,

  chiar în prima copilărie. Este mai frecventă la bărbaţi decât la femei. . !oţiuni de anatomie şi fiziologie

  "rganele aparatului urinar se dezvoltă din mezodermul intermediar şi endodermul

  sinusului urogenital.

  #inichiul este un organ pereche situat în partea superioară a spaţiului introperitoneal

  al cavităţii abdominale, lateral de coloana vertebrală în regiunea lombară.

  $orma rinichiului poate fi comparată cu cea a unei boabe de fasole. La făt, şi la copil,

   până la %&' ani, rinichiul are aspect lobat. El prezintă o faţă anterioară conve(ă, orientată

  antero&lateral, o faţă posterioară plană, care priveşte postero&medial, o margine laterală

  conve(ă, o margine medială concavă, o e(tremitate superioară şi alta inferioară.

  )arginea laterală este conve(ă şi întretăiată de şanţul longitudinal. )arginea medială

  este concavă şi prezintă spre partea superioară, hilul renal.*ilul se continuă în interiorul

  rinichiului cu o cavitate numită sinusul renal.

  +n interiorul sinusului se văd &- ridicături conice numite papile renale.

  Dimensiunile rinichiului variază în funcţie de vârstă. La adult el are greutatea de -%&

  -' g. #inichiul nou&născutului, raportat la greutatea corporală, este mai greu decât al

  adultului, greutatea lui fiind de -&- g.

  Lungimea la adult este de -&- cm, lăţimea de /&0 cm, grosimea de ,/&% cm.

  1tructura rinichiului

  #inichiul este învelit la suprafaţă de o capsulă fibroasă formată din fibre colagene şi

  elastice. 2e secţiunea realizată în lungul margini laterale, se observă la periferie o zonă brună

  numită corticala renală, iar în centru spre sinusul renal o zonă de culoarea roşie&gălbuie,

  numită medulara renală.

 • 8/16/2019 Lucrare Dieta În Litiaza Renala 2015 OK

  3/61

  3ona medulară este formată din &-' formaţiuni triunghiulare pe secţiune, numite

   piramidele renale )alpighi. Ele sunt orientate cu baza spre corticală şi vârful spre sinusul

  renal.

  3ona corticală prezintă striaţiuni radiate alternând cu zone, în aparenţă. 2orţiunile

  striate sunt în număr de '&/ pentru fiecare piramidă.

  4orticala şi medulara sunt alcătuite din tubi uriniferi, vase sanguine şi ţesut

  interstiţial. 5ubul urinifer este format din nefron şi tubul colector.

  a. !efronul reprezintă unitatea structurală şi funcţională a rinichiului. $iecare nefron

  este alcătuit din corpusculul renal, tubul contort pro(imal, ansa nefronului 6ansa *enle7 şi

  tubul contort distal.

  4orpusculul renal )alpighi este o formaţiune sferică cu diametrul de , mm formată

  dintr&un ghem de capilare numit glomerul şi o capsulă a glomerului.

  8lomerulul este un ghem de capilare.

  4apsula glomerulului reprezintă partea dilatată a tubului urinifer invaginat de

  glomerul. Ea este o membrană epitelială formată din două lame9 e(ternă sau parietală şi

  internă sau viscerală.

  +ntre ele se află lumenul capsular, în care se adună urina primară.

  5ubul contort pro(imal are circa &% mm lungime şi este situat în corticala renală,

  continuând lama e(ternă a capsulei :o;man la nivelul polului urinar.

  şi continuă tubul contort pro(imal.

  5ubul contort distal are circa '&0 mm. Lungime şi se continuă în vecinăttaea piramidei

  $errein cu segmentul de unire care se deschide într&un tub renal colector din piramida renală.

   b. 5ubul renal colector are lungimea de &/ mm şi traiect rectiliniu.

  $uncţiile rinichiului

  $uncţia fundamentală a rinichiului este de a epura plasma de anumite substanţe

  novolatile endogene, în special produşi finali ai metabolismului protidic şi nucleoprotidic

   precum şi de diverse substanţe e(ogene pătrunse în organism. $ormarea urinei este un proces e(trem de comple(, care încep cuultrafiltrarea prin

  membrana glomerulară a apro(imativ -?/ din plasma sanguină ce străbate rinichii. 2rin

  e(creţia urinară a diverselor substanţe novolatile, împreună cu o cantitate de apă care, în

  general nu depăşeşte -@ din valoarea ultrafiltratului glomerular, rinichii îndeplinesc funcţii

  de mare importanţă, dintre care menţionăm9

   participarea la menţinerea concentraţiei plasmatice a unor substanţe neionizate

  necesare metabolismului energetic şi plastic 6glucoză, aminoacizi, etc.7 şi a unor produşi finali ai metabolismului protidic şi meleoprotidic 6uree, creatinină, acid uric etc.7

 • 8/16/2019 Lucrare Dieta În Litiaza Renala 2015 OK

  4/61

  controlul concentraţiei plasmatice a unor ioni? !aA4aA, 4l&, *4"%&, etc.7 prin

  mecanisme active sau pasive reabsorbţia sau secreţia lor tubulară în funcţie de necesităţile

  organismului.

  menţinerea homeostaziei volumului lichidelor e(tracelulare şi a volemiei, eliminând

  e(cesul de apă e(ogenă sau rezultată prin catabolismul celular&funcţia izovolemicăB

  controlul echilibrului acido&bazic al umorilor prin modificarea raportului dintre

  secreţia de *A şi reabsorbţia de *4"%&, în funcţie de starea echilibrului acido&bazic.

  #inichii e(ercită o serie de funcţii endocrine, dintre care amintim9

   participarea la controlul tensiuni arteriale sistemiceB

  controlul eritropoieziei medulareB

  reglarea metabolismului fosfo&calcicB

  intervenţia indirectă în controlul diverselor metabolismul.

  4ăile urinare

  =reterul

  =reterele sunt conducte care continuă bazinetele celor doi rinichi, coborând

  retroperitoneal de o parte şi de alta a coloanei vertebrale.

 • 8/16/2019 Lucrare Dieta În Litiaza Renala 2015 OK

  5/61

  solubilizare redusă. 4ând urina devine suprasaturată cu materiale insolubile în anumite

  condiţii apar calculii de diferite mărimi.

  2rincipalii factori sunt reprezentanţi de9

  deshidratare

  creşterea concentraţiei sărurilor urinare 6hipercalcemie, cistinurie7

  variaţiile p*&ului urinar în ambele sensuri

  factori metabolici9 guta, avitaminozeB

  factori anatomici9 congenitale sau câştigaţi care alterează drenaCul urineiB

  factori bacteriologici9 e(istă unii germeni care secretă urează generatoare de amoniac,

  favorizând apariţia calculilor amoniaco&magnezieni.

  4lasificare

  +n funcţie de compoziţia chimică a calculilor, litiaza renală poate fi clasificată în9

  litiaza calcicăB

  litiaza uricăB

  litiaza cistinicăB

  litiaza (antinică.

  '. 1imptomatologie

  Litiaza renală se poate manifesta clinic sub patru forme principale9

  a7 calcul latent nu are nici un simptom clinic, poate fi doar bănuit la bolnavii de gută,

  infecţiei urinare, imobilităţi la pat, paraplegici.

 • 8/16/2019 Lucrare Dieta În Litiaza Renala 2015 OK

  6/61

  Durata este variabilă, ore sau chiar zile, iar sfârşitul colicii poate coincide uneori cu

  eliminarea calculilor.

  c7 infecţia urinară datorită stazei urinare realizate prin obstacol şi a reflu(ului urinar,

  germenii pot infecta căile urinare, fie pe cale ascendentă, fie pe cale hemetogenă generând

  infecţii de diferite tipuri. Fnfecţiile urinare reprezintă complicaţii redutabile ale litiazei şi, de

  multe ori, reprezintă singura formă de manifestare a acestuia.

  /. 4lasificare

  +n funcţie de compoziţia chimică a calculilor, litiaza renală poate fi clasificată în9

  litiaza calcică 6o(alică, fosfatică, mi(tă7B

  litiaza uricăB

  litiaza astenicăB

  litiaza (antinică.

  0. E(aminări paraclinice

  #adiografia renală simplă evidenţiază calculii radioopaci, numărul, forma şi

  localizarea lor.

  Ecografia renală este o e(plorare de prim ordin prin informaţiile pe care le aduce şi

  caracterul ei neinvaziv permite de asemenea diagnosticarea litiazei renale şi a impactului său

  asupra rinichiului.

  =rografia intravenoasă cu substanţă de c