Lucinda Riley “Septynios seserys. Majos istorija”

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  448
 • download

  99

Embed Size (px)

description

Iš anglų k. vertė Kristina Miliūnienė Tai romanas apie Mają, pirmąją iš septynių seserų, pavadintų Plejadžių žvaigždyno žvaigždžių vardais. Romantiškas ir aistros pilnas pasakojimas apie savo šeimos ir meilės paieškas. Maja – vyriausia iš šešių įvaikintų seserų. Tėvui mirus, visos vėl susirenka į pasakiškus vaikystės namus prie Ženevos ežero – bet tėvo valia laidotuvės jau įvyko, o kiekviena iš seserų gauna po voką ir nuorodą su paslaptingomis koordinatėmis. Jos nuveda Mają į Braziliją, kur galbūt gyvena tikroji jos šeima. Ir ten, Rio de Žaneire, prasideda Majos istorija: iš laiškų ir susitikimų ji atkuria jaudinančią savo prosenelės praeitį. Rio, 1927 m. Turtinga gražuolė Izabelė tekinama už aristokrato Gustavo. Tačiau prieš vestuves ji labai nori pamatyti Senąjį pasaulį su visais jo meno lobiais… Izabelės draugės tėvas architektas kaip tik projektuoja Kristaus Išganytojo statulą ir rengiasi važiuoti į Paryžių susitikti su skulptorium, kuris galėtų įkūnyti jo viziją.

Transcript of Lucinda Riley “Septynios seserys. Majos istorija”

 • Tu tikrai labai grai, mano mieloji Maja. Linkiu tau daug gera ateityje. Bet vis labiausiai noriu, kad surastum meil. Ji vienintel gyvenime

  padeda itverti skausm dl to, kad esi gyvas. Prisimink tai.

  LUCINDA RILEY (Liusinda Raili) brit raytoja, ku-rios romanai Orchidj namai, Levand sodas, Mer-gait ant jros skardio i karto ukariavo viso pasaulio skaitytoj irdis.Septynios seserys. Majos istorija romanas apie Maj, pirmj i septyni seser, pavadint Plejadi vaigdi

  vardais. Maja vyriausia i ei vaikint seser. Tvui mirus, jos susirenka pasakikus vaikysts namus prie enevos eero bet tvo valia laidotuvs jau vyko, o kiekviena i seser gauna po nuorod su paslaptingomis koordi-natmis. Jos nuveda Maj Brazilij, kur galbt gyvena tikroji jos eima. Ten ir prasideda Majos istorija: i laik ir susitikim ji atkuria jaudinani savo prosenels praeit.

  Rio, 1927-ieji. Turtinga grauol Izabel tekinama u aristokrato Gustavo. Bet prie vestuves ji labai nori pamatyti Senj Pasaul ir visus jo meno lo-bius... Draugs tvas architektas projektuoja Kristaus Atpirkjo statul ir vyksta Europ iekoti skulptoriaus, kuris galt knyti jo vizij. Puiki pro-ga Izabelei ivysti Paryi, o ten Monparnasas, meno mokyklos studentai ir skulptoriaus, kurianio Kristaus skulptr, padjjas Loranas. Izabel su-pranta, kad be Lorano gyventi nebegali. Bet ji privalo grti Rio ir tekti...

  Majos ir Izabels likimai susipyn. Praeitis veikia dabart.

  Pirmoji i septyni seser suino savo likim ir randa laim. Kas laukia kit? Majos istorija tai tik pradia.

  SEPTYNIOSSESERYS

  SEPTYNIOSSESERYS

  ISBN 978-609-466-145-7

  9 786094 661457

  www.lucindariley.comwww.facebook.com/lucindarileyauthor

  www.twitter.com/lucindariley

  A

  stri

  d W

  alle

  r

 • I angl kalbos vertKristina Milinien

  Romanas

  VILNIUS 2016

 • Copyright Lucinda Riley, 2014 Kristina Milinien, vertimas lietuvi kalb, 2016 Tyto alba, 2016

  ISBN 978-609-466-145-7

  UDK 821.111(417)-31Ri65

  Lucinda RILEYTHE SEVEN SISTERSPan Books, London, 2015

 • Visi mes tnom dugne, bet kai kurie i ms velgia vaigdes.

  Oscar Wilde

 • Veikjai

  Atlantida

  Ttis Atlantas seser tvis (mirs)Marina (Ma) seser globja

  Klaudija Atlantidos nam eimininkGeorgas Hofmanas tio Atlanto advokatas

  Kristianas laivininkas

  Seserys DAplesj

  MajaAl (Alkion)Star (Sterop)Kel (Kelaino)Tig (Taiget)

  ElektraMerop (nerasta)

 • Maja 2007 met birelis

  Priepilnis

  13; 16; 21

 • 1Visada tiksliai prisiminsiu, kur buvau ir k veikiau, kai suino-jau, kad mir mano tvas.

  Sdjau graiame sode Londone, mokyklos laik draugs nam kieme, ant keli guljo atversta Penelopiada, bet to ro-mano neskaiiau, tik mgavausi birelio saule ir laukiau, kol Den parsive i darelio savo snel.

  Jauiausi rami ir dabar pripainau, kaip gerai padariau ivykusi i nam. Grjausi skleidiania iedus ragane, sauls tartum pri-buvjos paskatinta apsipilti spalv margumynu, ir tada suskambo mano mobilusis. vilgteljau ekran skambino Marina.

  Sveika, Ma, kaip laikaisi? itariau tikdamasi, kad ji i-girs ilum mano balse.

  Maja, a...Marina nutilo, ir akimirksniu supratau, kad kakas yra bai-

  siai blogai. Kas atsitiko? Maja, nelengva tau tai pasakyti, bet vakar popiet ia,

  ms namuose, tavo tv itiko irdies priepuolis, o ryt au-tant jis... ikeliavo.

  Nieko neatsakiau mano galvoje sukosi daugyb visoki kvail mini. Pirmiausia pagalvojau, kad Marina visai neaiku kodl bus sumaniusi ikrsti kok nevykus pokt.

 • 14 L u c i n d a R i l e y

  Tau, Maja, praneiau pirmai i seser, kaip vyriausiai. Ir norjau paklausti, ar tu pati pasakysi kitoms, ar paliksi tai man.

  A...Vis dar negaldama suregzti sakinio miau suvokti, kad Ma-

  rina, mieloji, taip mylima Marina, moteris, visada buvusi kaip mama, niekada man to nesakyt, jei tai bt netiesa. Tad turi bti tiesa. Ir t akimirk visas mano pasaulis m suktis vien apie i a.

  Maja, bk gera, sakyk, kaip jautiesi. I ties tokios baisios inios dar nra tek praneti telefonu, bet k man reikjo daryti? Vienas Dievas teino, kaip tai sureaguos kitos seserys.

  Tik tada igirdau kani jos balse ir supratau, kad jai reikjo pasidalyti ta inia ir dl savs. Tad sugrau man prast ramy-bs bsen guosti kit.

  inoma, jei tau taip bt geriau, Ma, a praneiu seserims, nors nenumanau, kur jos galt bti. Ar Al nra iplaukusi tre-niruotis regatai?

  Aptarinjant, kur yra kiekviena i mano jaunesnij seser, tartum bt reikj sukviesti jas kokio gimtadienio vsti, o ne gedti ms mirusio tvo, visas pokalbis m atrodyti atitrks nuo tikrovs.

  O kada laidosim, kaip manai? Juk Elektra Los Andele, o Al kakur atviroje jroje, tad planuokim nebent kit savait? paklausiau.

  Na... Marinos balse igirdau abejon. Gal mudviem bus geriausia tai aptarti, kai gri namo. I ties, Maja, skubti nra ko jeigu dar por savo atostog dien nortum likti Lon-done, tai ir lik. ia nieko daugiau dl jo negalim padaryti... nutilo jos lidnas balsas.

  Ma, savaime aiku, a iskrisiu enev artimiausiu reisu! Tuoj pat skambinu oro uost, o tada pasistengsiu susisiekti su kiekviena sese.

 • 15S e p t y n i o s s e s e r y s M a j o s i s t o r i j a

  Labai ujauiu tave, chrie*, lidnai tar Marina. i-nau, kaip nepaprastai j myljai.

  Taip, atsakiau ir keista ramyb, apmusi mane, kol dl visko tarms, staiga dingo tartum tyka prie smarki audr. Paskambinsiu tau vliau, kai jau inosiu, kada parvykstu.

  irk savs, Maja. Tau tai baisus sukrtimas.Paspaudiau pokalbio baigimo mygtuk ir, kol nepratrko

  audros debesys ir neuliejo irdies, ulipau savo miegamj su-sirasti skrydio dokument ir susisiekti su oro uostu. Laukdama eilje, kol atsilieps mano skambut, pavelgiau lov, kurioje ryt nubudau paprasiausiai pasitikdama dar vien dien. Ir padkojau Dievui, kad mons neturi galios velgti ateities.

  Pagaliau atsiliepusi moteris nebuvo labai paslaugi, kalbjo sakmiai, ir, jai isamiai aikinant apie tiesioginius skrydius, pi-nigines baudas ir kredito korteles, jauiau, kad mano jausm u-tvanka tuoj bus pralauta. Gal gale, kai man nenoromis skyr viet ketvirtos valandos lktuve enev, o tai reik, kad turiu nedelsdama visk susimesti kelions krep ir lkti taksi Hi-trou, a atsisdau ant lovos ir sispoksojau aliomis akelmis ratuotus sien apmualus, kol tas ratas m mirguliuoti akyse.

  Jis ikeliavo, sunibdjau, ikeliavo visiems laikams. A jo niekada nebepamatysiu.

  Tikjausi, kad itarus iuos odius upeliais papls aaros, ir nustebau, kai nieko panaaus nenutiko, a tik sdjau sustingusi, o galva tebebuvo pilna praktini rpesi. Baugino mintis, kad tursiu praneti seserims visoms penkioms, ir savo jausm failuose miau iekoti tos, kuriai skambinsiu pirmai. Kaip ir rei-kjo tiktis, pasirinkau Tig, pagal ami ji i vis ei antra nuo galo, ta, kuriai jauiausi artimiausia.

  * mieloji (pranc.).

 • 16 L u c i n d a R i l e y

  Virpaniais pirtais pervariau numerius, susiradau jos ir paskambinau. Atsiliep jos balso patas, ir nebesumaniau, k sakyti, kak painiai ilemenau praydama nedelsiant man pa-skambinti. Tuo metu ji kakur iaurs kotijos kalnyne darba-vosi vieni ir ligot elniuk centre.

  O kitos seserys... inojau, kad jos reaguos skirtingai, bent i pairos, pradedant abejingumu ir baigiant audringai lieja-mais jausmais.

  Kadangi nelabai inojau, kuri tos skausmo liejimo skals viet pati pateksiu kalbdamasi su jomis, nusprendiau pasi-rinkti bails keli ir visoms pasiuniau inutes praydama pa-skambinti man, kai tik gals. Tada greitomis susikroviau daik-tus kelions krep ir siaurais laiptais nulipau virtuv, para-iau Denei ratel aikindama, kodl turiu ivaiuoti ir dar taip skubiai.

  Juod Londono taksi nusprendiau pasigauti gatvje ir i-jusi i nam nuskubjau lenkta lapuoi gaubiama elsio gatve kaip bet kuris normalus mogus bet kuri eilin dien. Regis, prasilenkdama net pasisveikinau su kakuo, vediojaniu un, ir pajgiau nusiypsoti.

  Kai judriame Karaliaus kelyje pavyko surasti taksi ir lipusi papraiau vairuotojo veti Hitrou oro uost, pagalvojau, kad niekas nesuinos, kas k tik mane itiko.

  Niekas nesuinos.

  Po penki valand, kai saul jau i lto leidosi vir enevos eero, pasiekiau ms nuosav ponton pakrantje i ia lei-siuosi paskutin kelions namo etap.

 • 17S e p t y n i o s s e s e r y s M a j o s i s t o r i j a

  Kristianas jau lauk mans ms aptakioje Riva motori-nje valtyje. I jo veido buvo matyti, kad ino.

  Kaip laikots, panele Maja? paklaus jis paddamas man lipti, jo mlynose akyse maiau uuojaut.

  Man... gera ia sugrus, atsakiau nerodydama jausm ir nujusi gal atsisdau ant minktos kremins odos sdyns, einanios lanku palei laivagal. Paprastai t dvideimt minui, kai lkdavom per ramius vandenis namo, sddavau priekyje alia Kristiano ant keleivio sdyns. Kristianui jungus galing varikl, pasakik enevos eero pakrants nam languose su-tvisko saul. itaip grdama namo a danai jausdavausi en-gianti neemik pasaul, atsijus nuo tikrovs.

  tio Atlanto pasaul.Prisiminusi miel savo tvo vard, kur jam daviau b-

  dama vaikas, pajutau akyse sudilgsint pirmsias aaras. Ttis labai mgo plaukioti jromis ir grs pas mane namus eero pakrantje kvepdavo gaiviu oru ir jra. Tas vardas jam prilipo, o kai atsirado jaunesniosios sesuts, ir jos j taip vadino.

  Valiai didinant greit per plaukus m lietis iltas vjas, o a galvojau apie daugyb kit kart, kai sugrdavau Atlantid, pasakik savo tio Atlanto pil. Nepasiekiama i sausumos, ji viena stovi kyulyje, o u jos puslankiu ikils status kalnas ir j galjai patekti tik vandens keliu. Artimiausi kaimynai buvo u daugelio myli eero pakrantje, tad Atlantida buvo vien ms karalyst, atskirta nuo kit moni pasaulio. Viskas joje buvo stebuklinga... tartum ttis Atlantas ir mes jo dukterys btume ia gyven ukerti.

  Ttis kiekvien i ms isirinko dar visai maut, sivaik