L'Oreal nastavlja ekspanziju

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of L'Oreal nastavlja ekspanziju

 • Re

  ure

  dnik

  a

  Zdravo dragi moji,

  Da li verujete da smo ve na kraju ove godine?

  Kad bismo se sada malo zamislili i okrenuli, moda ni sami ne bismo verovali da je tako brzoprola, da je tako mnogo iza nas i da je u naim rukama, evo, ve trea Alkamania.

  Ali, vreme neumitno i brzo prolazi...Sve to nam se inilo sporim, kad ga pogledamo iz ovog ugla, proletelo je. Sve to nas jerastuivalo, ne boli vie tako jako. Ali, seanje na sreu ili lepe momente koje smo doiveli pre ilisada, uvek izmami osmeh na naim usnama. I to je jedno veliko udo ivota, udo opstanka.Nekome je ova godina bila teka, nekom i ne tako loa; nekom su se dogodile stvari koje binajradije da zaboravi i izbrie iz seanja zauvek, a neko je pak, doiveo najlepu godinu svogaivota. I to je uvek tako. to se Alke tie, ove godine je bilo svega, samo ne dosade. Preselili smo se, dobili novebrandove, nove ljude, mnogo je beba roeno u ovoj odlazeoj 2010-oj, naradili smo se svojski.Kraj godine je period najveeg rada za nas, uurbanosti, veitog manjka vremena, nervoze,svoenja rauna. Vreme guvi, novogodinjih kupovina, planiranja.Vreme je da napravimo retrospektivu svega, izvuemo pouke, nauimo na grekama, proslavimouspehe. I da kao fini ljudi, ispratimo ovu godinu, kakva god da je bila. Ako je bila loa, srean joj put, ne ponovila se! Ako nam je donela najveu sreu, neka nam sledea, donese jo veu. I da jo lepe, kao dobri domaini, doekamo Novu, kao to doekujemo dragog gosta.I zato, imajte na umu: svake novogodinje veeri, piemo novu knjigu. Za sadraj na njenimpraznim stranicama, sami smo zadueni. Naslov knjige je JA sam stvaralac. Kakva e biti, zavisiod nas samih. Ispiite samo zdravlje, sreu, ljubav i lepe stvari. Ne dajte da drugi dre ruku kojom piete, jer toonda nee biti vaa knjiga. Razmislite, poelite i ostvarite! I ne plaite se, jer kau daNi za jednu ivotnu stazu ne postoji vodi, svaka je neispitana ineponovljiva. Pa tako i godina pred nama. Na kraju mi dopustite radost, da vam od srca poelim sve najbolje. Odbolujte bol, otplaite kad vam je teko, izvritite se od sree, igrajte kad vam se igra, pevajtekad vas ponese. Jer, to je ivot!Ali, budite svoji i smejte se!

  Nazdravimo Novoj godini i uivajmo u njoj.

  NEKA VAS SREA PRATI!

  Vaa Mila

  Alcamanija je interni asopis kompanije Alca Trgovina d.o.o.

 • 4 maniaintervju

  Tomo Lopii,energija, snaga i optimizam

  Temeljan, detaljan, odluan i temperamentan.ovek ovoga vremena, taan, uporan i zahtevan.Oputen, oseajan, armantan i veliki deak.Namrten i nasmejan. Specifian u svemu.Savrena sinergija akcije, duha i emocije. Umetnik uposlovnim pregovorima, vet u balansiranju,fleksibilnosti i korienju pravih oruja u pravovreme.Voa prodajne divizije Alca trgovine, koju nazivaRatnicima svetlosti. Jer, ono to Pablo Koeljo u svojoj knjizi kae: Ratnik svetlosti ima svoje snove. I ti snovi gavode napred. Ratnik svetlosti uvek ima nekuobavezu. On je rob svoga sna, ali koraci su muslobodni. U stanju je da plee na ulici dok ide naposao, da se zagleda nekom neznancu u oi i dagovori o ljubavi na prvi pogled, da brani nekuzamisao koja moze izgledati smena. Ratnicisvetlosti uvaju sjaj u oima. Ratnik svetlosti neodlae svoje odluke. Ali, jedan ratnik svetlosti, kadnesto pone, ide do kraja. On dobro promisli prenego to neto preduzme; nastoji da ouva vedrinui raslanjava svaki korak, kao da je ba onpresudan. Jer - u ratu i u ljubavi - nije moguce svepredvideti...'' je postalo njegov moto i moto ljudi koje vodi,njihova snaga, mo i nain da uspeju. Jer,kau, uposlu je najtee dati srce, a ne izgubiti duu.

  1. G-dine Lopiiu, Vi ste komercijalni direktor jedne zaistauspene kompanije na srpskom tritu. Da li ste ikada sanjali ba otome, ili su Vaa interesovanja ila drugim tokovima u mladosti?

  - Interesovanja su se kretala u razliitim pravcima, ali je nakonano usmerenje uticao poetak rada u porodinoj kompanijikoja se bavila trgovinom. Kada jednom ponete da se bavitetrgovinom i pronadjete se u tome, to jednostavno postane deovas i bez toga vise ne moete. Snovi i postoje da bi se ostvarili ida biste u njima uivali.

  2. Kako je uopte dolo do toga da radite u Alci?- Alca je 2004. godine preuzela kompaniju koja se bavila

  distribucijom Reckitt Benckisera u kojoj sam radio kao direktorprodaje, tako da sam posle dogovora sa g-dinom Janeiempreao u Alcu.

  3. Kako je organizovana prodajna sila Alca trgovine? Da li imaslinosti sa drugim kompanijama te vrste, ili je Alca specifina?

  - Prodajna sila Alce je organizovana po principimamultinacionalnih kompanija, dok se specifinosti ogledaju upozitivnoj energiji, duhu i oseaju pripadnosti jednoj velikojporodici.

  4. ta smatrate najvanijim u radu sa ljudima, generalno i da li touspevate da prenesete u praksi?

  - Kvalitetni ljudi su osnov za kreiranje dobre prodaje iostvarivanje planiranih ciljeva. Kvalitet se ogleda u znanju kojeposeduju i potovanju jasnih procedura poslovanja. Disciplina,rad, odgovornost i upornost su osnove bez kojih u sistemukakav je Alca ne moete ostvariti dobar rezultat.

 • 5mania intervju

  5. Danas se srpsko trite nalazi negde na sredini izmeu novihupliva i naina rada na zapadu i mnogih ostataka starog nainaposlovanja. Da li Vam to smeta u radu i kako se prema tomeophodite?

  - Od samog poetka rada Alce na tristu Srbije, radilo se poprincipu internacionalnih kompanija i u tom trenutku nije bilolako poslovati striktno na taj nacin. Vremenom se kompletnotrziste FMCG razvijalo u smeru modernog poslovanja i danas jesituacija vise nego zadovoljavajuca.

  6. ta Vam i da li Vam uopte nedostaje neto od onoga kako suse ranije sklapali i radili poslovi? Da li jo uvek vredi re i pruenaruka, ili se tome manje veruje?

  - Posao ine ljudi i sinergija medjusobnih odnosa, meutim,dananje poslovanje se temelji na striktno dogovorenimuslovima i principima koji su sastavni deo Ugovora, tako da jeposlova sklopljenih na re veoma malo, gotovo da i nepostoje.

  7. Alca je poznata kao kompanija sa najvie robnih marki, ilipopularno, brandova. Da li vam je to jo uvek izazov, ili Vam nekadpravi tekoe? Kako kupci, po Vaem miljenju, reaguju na to?

  - Svakako da veliki broj brandova predstavlja specifian izazovza jednu kompaniju kako u prodaji, tako i u svim ostalim sektorima.Raznolikost brandova iz razliitih segmenata robnih grupa, njihovrazvoj na tristu Srbije i njihova snaga, za mene predstavljaju jednuvrstu zadovoljstva, narocito kada posle par godina shvatite da jevelika veina njih zauzela svoju jako dobru poziciju i da su postalilideri ili prvi pratioci u kategorijama u kojima se meri njihovo uee.Smatram da nam ta raznolikost daje dodatnu vrednost ispecifinost u odnosu na konkurenciju i samim tim namomoguava i i par pozitivnih poena vie kod kupaca.

  8. Krajem godine i uveni godinji pregovori sa kupcima su tu.Da li sada, posle toliko godina, to prelazi u rutinu, ili su to uvek tekisastanci, pregovaranja? Koliko se dugo pripremate?

  - Moje miljenje je da je rutina najopasnije to vam se moedesiti u ovom poslu, jer u tom sluaju idete na sastanke ilinepripremljeni ili polupripremljeni. Zato se i kae da nepripremiti se adekvatno , znai, pripremiti se za neuspeh.Vreme priprema zavisi od kompleksnosti samog kupca i vepoetkom novembra kreu pripreme za naredne godinjepregovore.

  9. Ima li tekih i lakih pregovora i da li Vi uvek prisustvujetesvakom od njih?

  - Naravno da ima i teih i lakih pregovora, ali su oni - svijako bitni. U veini sluajeva prisustvujem, uz veliku asistenciju ipomo kolega, koji svakim danom sve vie i vie preuzimajuodgovornost za iste.

  10. ta Vi mislite o sadanjoj ekonomskoj situaciji u Srbiji? Nazireli se, po Vama, kraj ovoj krizi?

  - Ekonomska kriza je definitvno uticala negativno nakompletnu privredu, a samim tim i na nae poslovanje u 2010.godini. Velika pomeranja u kursnim razlikama za prvih estmeseci 2010. godine, smanjena finansijska likdvidnost i padpotronje, su osnovni parametri oteanog poslovanja u prvojpolovini godine. Ulaemo dodatne napore, ne samo daprevaziemo novonastalu situaciju i ublaimo njene efekte nanase poslovanje, vec i da ovaj period iskoristimo kao period

  poboljanja parametara efikasnosti nae kompanije u svimsegmentima. Kao i uvek do sada, nas stav je veoma pozitivan iverujem da e nam 2011. godina doneti mnogo stabilnijusituaciju i uslove poslovanja na tristu Srbije, iako predvidjanjanisu optimisticna i ukazuju na jos jednu veoma teku godinu.

  11. Kako se borite sa tekom naplatom danas? ta savetujetesvojim ljudima?

  - Triste Srbije je ve godinama bilo neuredno po pitanjunaplate, ali je situacija ove godine, zbog smanjenja potronje ,samim tim i prometa, kao i likvidnosti velikih kupaca dostiglasvoj vrhunac u negativnom smislu. Konstantni pritisci na kupce,upornost, a ponekad i blago zaotravanje odnosa, za sada dajusolidne rezultate po pitanju naplate i verujem da e se situacija unarednom periodu poboljsati.

  12. Alca i pored krize, belei rast. Smatrate li da je tome zaslunasrea, timski rad, autoritet, ili neto etvrto?

  - Krajem 2009. i poetkom 2010. godine , Alca jezahvaljujui svojim dobrim rezultatima u proteklom periodu,uspela da pridobije poverenje novih velikih programa kao to suSaponia, Nestle Cerealije i Philips, koji su i osnovni generatorrasta u tekuoj godini. Sve to ne bi bilo mogue bez velikepozitivne energije i timskog rada svih sektora Alce.

  13. Ljudi koji Vas znaju, svesni su Vae energije koju prenosite nasaradnike. Kako to uspevate?

  - Kada volite posao kojim se bavite, kada uspevate dapronaete dodatne izvore motivacije kako za sebe, tako i zaljude koji vas okruuju, smatram da pozitivna energija prostoizlazi iz vas. Posao ine, kao to sam ve rekao ljudi i velikestvari se i pokreu tako, to realizujete million sitnih, kojekreiraju jedan savren mozaik.

  14. uka se i da je enski deo populacije i te kako svestanarma koji posedujete. Da