Lop 6: Bai 2 thong tin va bieu dien thong tin

download Lop 6: Bai 2 thong tin va bieu dien thong tin

of 13

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  4.429
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Lop 6: Bai 2 thong tin va bieu dien thong tin

 • 1. Tip nhn thng tin Lu tr thng tin Truyn thng tin X l thng tin Lm cho thng tin c tch lu v nhn rng ng vai tr quan trng nht. V em li s hiu bit cho con ngi Kim Tra Bi CKim Tra Bi C 1. Hot ng thng tin ca con ngi bao gm? 2. Hot ng no ng vai tr quan trng nht? V sao? 3. Lu tr v truyn thng tin c tac dng g?

2. 1. Cc dng thng tin c bn Hnh nh m thanh Ba dng thng tin m hin nay cc my tnh c th tip nhn v x l. Vn bn 3. 1. Cc dng thng tin c bn Dng hnh nh: L nhng thng tin thu c t nhng bc tranh, nhng on phim Dng m thanh: L nhng thng tin m em nghe thy c. Dng vn bn: L nhng thu c t sch v, bo, tp ch 4. - Biu din thng tin l cch th hin thng tin di dng c th no - Ngi nguyn thy dng cc vin si ch s lng cc con th sn c. V d: - Ngi khim thnh dng nt mt v hnh ng ca bn tay th hin iu mun ni 2. Biu din thng tin a) Biu din thng tin 5. Biu din thng tin c quan trng khng? V sao? b) Vai tr ca biu din thng tin 2. Biu din thng tin Biu in thng tin gip cho vic truyn v nhn thng tin mt cch d dng Biu in thng tin c vai tr quyt nh trong cc hot ng thng tin ni chung v x l thng tin ni ring 6. 3. Biu din thng tin trong my tnh Thng tin lu tr trong my tnh phi c biu din di dng ph hp. Thng tin c biu din trong my tnh nh th no? 7. V d: Kha 1 Kha 2 ngha Bt Bt C 2 n u sng Bt Tt Ch n A sng Tt Bt Ch n B sng Tt Tt C 2 khng sng 3. Biu din thng tin trong my tnh n AKha 1 Kha 2 n B -+ 8. Kha 1 Kha 2 ngha Bt Bt C 2 n u sng Bt Tt Ch n A sng Tt Bt Ch n B sng Tt Tt C 2 khng sng Quy c: - Bt l 1 - Tt l 0 Quy c: - Bt l 1 - Tt l 0 1 1 0 0 1 0 1 0 Biu din 11 10 01 00 Quy c cch biu din thng tin trong my tnh V d: 3. Biu din thng tin trong my tnh n AKha 1 Kha 2 n B -+ 9. 3. Biu din thng tin trong my tnh Thng tin trong my tnh c biu din di dng cc dy s 0 v 1, gi l dy bit nh phn. Do vy thng tin cn c bin i thnh dy bit th my tnh mi x l c. Khi thng tin c biu din trong my tnh, ngi ta gi l d liu. tr gip con ngi trong cc hot ng thng tin. My tnh cn: Bin i thng tin a vo my tnh thnh dy bit Bin i thng tin lu tr di dng dy bit thnh cc dng thng tin c bn 10. B PHN BIN I Con ngi Thng tin dng vn bn, hnh nh, m thanh Thng tin dng bit 0 v 1 GIAO TIP M hnh qu trnh thc hin giao tip gia ngi v my tnh My tnh 11. Cc pht biu sau y l ng hay sai? ng Sai 1. Ba dng thng tin c bn l: Dng m thanh, Dng vn bn, Dng Hnh nh ? 2. Thng tin trong my tnh c biu din di dng h thp phn? 3. Khi thng tin c biu din trong my tnh, ngi ta gi l d liu Bi tp