Loi Ich Cua He Thong Thong Tin

download Loi Ich Cua He Thong Thong Tin

of 19

 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Loi Ich Cua He Thong Thong Tin

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  I HC QUC GIA TP H CH MINH

  TRNG I HC BCH KHOA

  BI BO CO MN: H THNG THNG TIN QUN L

  Ch : Li ch Ca H Thng Thng Tin

  Ging Vin: V Th Ngc Trn

  TP. H CH MINH 30/10/2013

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  DANH SCH THNH VIN

  1. Phm Trng Lch 71101876

  2. Lu Th Ngc Trc 71103911

  3. Trng Th Ngc Bch 71100274

  4. L B Khnh Trnh 71103825

  5. Phm Quang Lm 71101786

  6. L Ngc Lm 71101776

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  LI CH CA H THNG THNG TIN

  MC LC

  I. GII THIU V H THNG THNG TIN QUN L ------------------------------------ 2

  1. Khi nim --------------------------------------------------------------------------------------- 2

  2. Vai tr v nhim v ca h thng thng tin ------------------------------------------- 2

  II. CC NG DNG CHNH CA H THNG THNG TIN ------------------------------- 2

  1. T ng ------------------------------------------------------------------------------------------ 2

  2. Hc tp v ci tin t chc ------------------------------------------------------------------- 2

  3. Chin lc v to li th cnh tranh ------------------------------------------------------- 3

  III. CC BI BO TH HIN LI CH CA H THNG THNG TIN TRONG QUN

  L DOANH NGHIP ------------------------------------------------------------------------------------ 3

  1. Tng quan v tnh hnh s dng CRM ca cc doanh nghip Vit Nam .................... 3

  2. Li ch ca vic s dng h thng ERP (Hoch nh ngun lc doanh nghip) .... 5

  3. Li ch khi cng ty C Phn Bnh Ko Bin Ho Bibica s dng ERP ........................ 7

  4. Li ch ca h thng Qun L Ti Sn ....................................................................................... 8

  5. Li ch ca vic s dng phn mm qun l nhn s ...................................................... 10

  6. p dng H thng qun l nng lng v li ch doanh nghip .................................. 11

  7. Phn Mm Qun L Kinh Doanh BMS ..................................................................................... 13

  8. H thng thng tin marketing tnh bo cho doanh nghip ........................................... 14

  9. Thng mi in t v li ch cho danh nghip ................................................................ 16

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  2

  LI CH CA H THNG THNG TIN

  I. GII THIU V H THNG THNG TIN QUN L 1. Khi nim

  L h thng cung cp thng tin cho cng tc qun l ca t chc. H thng bao

  gm con ngi, thit b v quy trnh thu thp, phn tch, nh gi v phn phi nhng

  thng tin cn thit, kp thi, chnh xc cho nhng ngi son tho cc quyt nh trong

  t chc.

  y cng l tn gi ca mt chuyn ngnh khoa hc. Ngnh khoa hc ny thng

  c xem l mt phn ngnh ca khoa hc qun l v qun tr kinh doanh. Ngoi ra, do

  ngy nay vic x l d liu thnh thng tin v qun l thng tin lin quan n cng ngh

  thng tin, n cng c coi l mt phn ngnh trong ton hc, nghin cu vic tch

  hp h thng my tnh vo mc ch t chc.

  2. Vai tr v nhim v ca h thng thng tin

  a. Vai tr

  H thng thng tin ng vai tr trung gian gia h quyt nh v h tc nghip

  trong h thng qun l.

  b. Nhim v : 2 nhim v ch yu l:

  - Trao i thng tin vi mi trng bn ngoi

  - Thc hin vic lin lc gia cc b phn v cung cp thng tin cho cc h tc

  nghip v h quyt nh.

  II. CC NG DNG CHNH CA H THNG THNG TIN

  1. T ng

  H tr doanh nghip hon thnh cng vic nhanh chng, hiu qu, chnh xc mt

  cch nht qun ng thi gim thiu c chi ph. Gm cc mc x l :

  - X l bng tay : khng c my mc cng ngh

  - X l bn t ng : Kt hp th cng v cng ngh t ng

  - X l t ng hon ton: Loi b th cng hon ton

  Hiu qu : Nu quy trnh nghip v km, t ng ha c th che du cc vn

  ni ti

  2. Hc tp v ci tin t chc

  H tr ci thin cc hot ng bng cch to, lu v chuyn giao tri thc

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  3

  Hiu qu : Kt hp t ng v hc tp ci tin s hiu qu hn n thun t

  ng ha. Nu qui trnh nghip v km, chc nng cung cp thng tin hc tp s

  ch ra c vn trong qui trnh nghip v.

  3. Chin lc v to li th cnh tranh

  Gip cho doanh nghip to v duy tr li th cnh tranh vi i th

  Ngun to li th cnh tranh

  - To sn phm tt nht trn th trng

  - Dch v cho khch hng u vit

  - Ch ph ti u nht so vi i th

  - C cng ngh sn xut ring, khc bit

  - a ra sn phm mi nhanh chng

  - To c thng hiu

  - Gi tr nhn khch hng nhn c ln hn gi c

  III. CC BI BO TH HIN LI CH CA H THNG THNG TIN TRONG

  QUN L DOANH NGHIP 1. Tng quan v tnh hnh s dng CRM ca cc doanh nghip Vit Nam

  - Tn Bi Bo: Tng quan v tnh hnh s dng CRM ca cc doanh nghip Vit Nam

  - Ngy ng: 05/04/2012

  - Ngun (tc gi): active-City

  Cc kh khn ca doanh nghip

  - Khng c c ci nhn ton din v khch hng phc v cho cng vic kinh

  doanh

  - Kh khn cho vic khai thc d liu khch hng tim nng tm kim thm khch

  hng mi

  - D mt i thng tin khch hng khi nhn vin kinh doanh ngh vic

  - Tn nhiu thi gian vo cng vic qun l v cc bo co th cng

  - Nhiu thng tin quan trng khng c chia s gia cc nhn vin v lnh o

  - Nhiu phn hi ca khch hng b b st hoc b lng qun trong qu trnh qun l

  - Kh khn cho vic theo di, nh gi mc hiu qu ca nhn vin kinh doanh

  cng nh d on, d bo c doanh s hin ti v trin vng ca doanh

  nghip

  Phn mm qun l mi quan h khch hng CRM l cng c h tr c lc gii

  quyt cc vn trn

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  4

  p dng CRM khng phc tp rm r hay i hi c chuyn mn cao. Doanh

  nghip t quy m nh n ln, t chc bi bn hay cha u c th p dng CRM

  c nu c ci nhn ng v CRM.

  Tc dng :

  Tr gip gii quyt vn v Qun l v theo di khch hng, i l. N gip lu

  tr li tng ln lm vic vi khch hng mt cch chi tit v gip c c mt b h s v

  khch hng (Thng tin Doanh nghip, Cng vic lm, lch s giao dch, S ln thay i

  dch v cung cp v tt c nhng thng tin g lin quan n khch hng n u t ng

  tm kim v update) v c th xem, theo di v qun l bt c u.

  o Gip CEO phn cng cng vic, giao vic, theo di v qun l cng vic theo khch

  hng, cng vic hng ngy ca tng v tr nhn s, theo di c ton b ng

  i ca cng vic mt cch chnh xc ti mi thi im v ngay c khi CEO

  khng c vn phng vn c th kim sot c cng vic nh khi ang ngi

  Vn phng lm vic.

  o Tr gip Cng ty Qun l ni b vn phng nh mt vn phng tht nh Qun l

  cng vn giy t i/n, Qun l thng bo, Qun l ti liu, Qun l hp cc

  phng ban, qun l cng vic c nhn..

  o Tr gip lm vic cng tc nh vn phng tht bng mng x ni b dnh ring

  cho cng ty mnh trao i cng vic, tc nghip, theo di mi din bin cng

  vic tt nht.

  o Tr gip a ra nhng bo co, thng k, phn tch c th cc thng tin, trng

  hp ca mi nghip v trong cng ty mnh vi h thng bo co hon ton ng

  v t thit lp tiu ch mnh mun.

  o Tr gip ly thng tin t ng t phn lin h ca Website update vo phn

  mm ngay lp tc v cng c th y cc thng tin theo di t trong phn mm

  ln Website nh doanh nghip yu cu

  o Tr gip ngi qun l sau mi ln cng tc xa v khng c vn phng lm vic

  m vn qun l c cng vic, theo di v iu hnh c Doanh nghip ca

  mnh mi lc mi ni thng qua cc thit b di ng nh iphone, Ipad, android,

  Samsung galaxy v cc dng my in thoi thng minh khc

  o ng dng cng ngh in ton m my, gip cho cng ty khng phi u t bt

  k thit b no lin quan n c s h tng, cng ngh, bo mt. Cng ty ch cn

  c mt thit b truy cp v tc nghip, qun l v iu hnh, nn s gim bt

  c tt c mi th rc ri v vic u t v tit kim chi ph cho n v.

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  5

  2. Li ch ca vic s dng h thng ERP (Hoch nh ngun lc doanh

  nghip)

  - Tn Bi Bo: Li ch ca vic s dng h thng ERP

  - Ngy ng: 01/09/2008

  - Ngun (tc gi): http://erpvietnam.wordpress.com

  2.1 Tip cn Thng tin Qun tr ng Tin cy

  ERP gip cc nh qun l d dng tip cn cc thng tin qun tr ng tin cy

  c th a ra cc quyt nh da trn c s c y thng tin. Nu khng c h thng

  ERP, mt cn b qun l cp cao phi da vo nhiu ngun c c thng tin cn

  thit dng cho vic phn tch tnh hnh ti chnh v hot ng ca cng ty. Vi h thng

  ERP, iu ny c th c thc hin mt cch d dng bng cch s dng mt phn

  mm ng dng v trong thi gian thc. Ngoi ra, h thng ERP tp trung cc d liu t

  mi phn h vo mt c s qun l d liu chung gip cho cc phn h ring bit c th

 • H Thng Thng Tin Qun L Ging vin: V Th Ngc Trn

  6

  chia s thng tin vi nhau mt cch d dng. Hn na, h thng ERP khng ch thu thp

  v x l khi lng ln cc giao dch hng ngy, m cn nhanh chng lp ra cc phn

  tch phc tp v cc bo co a dng.

  2.2 Cng tc K ton Chnh xc Hn

  Phn mm k ton hoc phn h k ton ca phn mm ERP gip cc cng ty

  gim bt nhng sai st m nhn vin thng mc phi trong cch hch ton th cng.

  Phn mm k ton cng gip cc nhn vin kim ton ni b v cc cn b qun l cao

  cp kim tra tnh chnh xc ca cc ti khon. Hn na, mt phn mm k ton c

  thit k tt s h tr cho vic ng dng cc quy trnh k ton v cc bin php kim

  sot ni b cht lng.

  2.3 Ci tin Qun l Hng tn kho

  Phn h qun l hng tn kho trong phn mm ERP cho php cc cng ty theo

  di hng tn kho chnh xc v xc nh c mc hng tn kho ti u, nh m gim

  nhu cu vn lu ng v ng thi gip tng hiu qu sn xut.

  Phn h hoch nh v qun l sn xut ca phn mm ERP gip cc cng ty nhn

  dng v loi b nhng yu t km hiu qu trong quy trnh sn xut. Chng hn, nhiu

  cng ty khng s dng phn mm ERP m ln k hoch sn xut mt cch th cng dn

  n tnh ton sai v iu ny gy nn cc im tht c chai trong qu trnh sn xut v

  do do thng s dng khng ht cng sut ca my mc v cng nhn. Ni cch

  khc, iu ny c ngha l p dng mt h thng hoch nh sn xut hiu qu c th

  lm gim chi ph sn xut trn mi n v sn phm.

  2.4