Llatinismes III

of 20 /20

Embed Size (px)

Transcript of Llatinismes III

  • 1. LLATINISMES

2. AM Ante meridiem 3. PM Post meridiem 4. CORPORE INSEPULTO Una missa funerria... 5. ...amb el cos del difunt present. 6. EX AEQUO Pel mateix mrit. 7. Compartir un premi. 8. CAMPUS Universitari. 9. O de futbol. 10. HABITAT Medi natural 11. on viu una espcie. 12. DEFACTO que s real, 13. que existeix. 14. MOTUPROPRIO per voluntat prpia 15. sense que ning tho digui 16. HONORISCAUSA 17. premi a alg per els seus mrits 18. CARPE DIEM aprofita la vida 19. viure els moments intensament 20. ELI PARADELA LORENA REYES 4t Llat Escola Vedruna-Grcia