LISTA IZBORNIH PREDMETA ZA ŠKOLSKU 2018/ izbornih predmeta za I ciklus...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LISTA IZBORNIH PREDMETA ZA ŠKOLSKU 2018/ izbornih predmeta za I ciklus...

 • 1

  LISTA IZBORNIH PREDMETA

  ZA ŠKOLSKU 2018/2019

  ODSJECI:

  1. Nastavnički Odsjek 2. Slikarstvo 3. Kiparstvo 4. Grafika 5. Grafički dizajn 6. Produkt dizajn

 • 2

  NASTAVNIČKI ODSJEK

  II GODINA

  III GODINA

  III sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Engleski jezik I

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  2. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I

  prof. dr.Adla Isanović

  3. Večernji akt – crtanje akta I

  doc. mr.Tatjana Milaković

  ass.mr Lea Jerlagić

  IV sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Engleski jezik II

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  2. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II

  prof. dr.Adla Isanović,

  3. Večernji akt – crtanje akta II

  doc. mr.Tatjana Milaković

  ass.mr Lea Jerlagić

  V sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u interaktivnu multimediju I

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Tehnologija industrijskog tiska

  doc. mr. Admir Mujkić

  3. Engleski u struci I

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  VI sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u interaktivnu multimediju II

  prof. dr.Adla Isanović

  2. Tehnologija-anatomija artefakta

  Doc.mr. Darko Šobot v.ass.mr. Ira Skopljak

  3. Engleski u struci II

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

 • 3

  IV GODINA

  VII sem

  Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Historija umjetnosti - savremena BiH umjetnost I

  *prof.dr Aida Abadžić – Hodžić

  v.ass.mr. Anja Bogojević

  2. Engleski u struci III

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  3. Razvoj oblikovanja III Za studente koji za matičnu oblast odaberu oblast grafike

  prof. dr. Fehim Hadžimuhamedović

  v.ass.mr. Amila Handžić – Ferović

  4 Grafika – serigrafija I Prof.dr Amela Hadžimejlić -Kečo

  VIII sem

  Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost II

  *prof.dr Aida Abadžić – Hodžić

  v.ass.mr. Anja Bogojević

  2. Engleski u struci IV

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  3. Razvoj oblikovanja IV Za studente koji za matičnu oblast odaberu oblast grafike

  prof. dr. Fehim Hadžimuhamedović

  v.ass.mr. Amila Handžić – Ferović

  4. Grafika – serigrafija II Prof.dr Amela Hadžimejlić -Kečo

 • 4

  ODSJEK SLIKARSTVO

  II GODINA

  III sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Modelovanje I

  v.ass.mr. Daniel Premec

  3. Grafičke tehnike I

  doc.mr. Admir Mujkić

  4. Opšta psihologija

  *doc.dr. Maida Drljević - Koso

  5. Engleski jezik I

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  IV sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Modelovanje II

  v.ass.mr. Daniel Premec

  3. Grafičke tehnike II

  doc.mr. Admir Mujkić

  4. Psihologija umjetnosti

  *doc.dr. Maida Drljević - Koso

  5. Pedagogija

  *doc. dr Haris Cerić

  6. Engleski jezik II

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

 • 5

  III GODINA

  V sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u interaktivnu multimediju I

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Kiparstvo I

  v.ass.mr. Daniel Premec

  3. Grafičke tehnike III

  doc.mr. Admir Mujkić

  4. Metodika likovnog odgoja I

  konkursna procedura u toku

  ass.mr. Nela Hasanbegović

  5. Engleski u struci I

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  VI sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u interaktivnu multimediju II

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Kiparstvo II

  v.ass.mr. Daniel Premec

  3. Grafičke tehnike IV

  doc.mr. Admir Mujkić

  4. Metodika likovnog odgoja II

  konkursna procedura u toku

  v.ass.mr. Nela Hasanbegović

  5. Engleski u struci II

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

 • 6

  IV GODINA

  VII sem

  Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost I

  *prof.dr Aida Abadžić – Hodžić

  v.ass.mr. Anja Bogojević

  2. Kiparstvo III

  v.ass.mr. Daniel Premec

  3. Grafičke tehnike V

  doc.mr. Admir Mujkić

  4. Metodika likovnog odgoja III

  konkursna procedura u toku

  v.ass.mr. Nela Hasanbegović

  5. Engleski u struci III

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  VIII sem

  Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost II

  *prof.dr Aida Abadžić – Hodžić

  v.ass.mr. Anja Bogojević

  2. Kiparstvo IV

  v.ass.mr. Daniel Premec

  3. Grafičke tehnike VI

  doc.mr. Admir Mujkić

  4. Metodika likovnog odgoja IV

  konkursna procedura u toku

  v.ass.mr. Nela Hasanbegović

  5. Engleski u struci IV

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

 • 7

  ODSJEK KIPARSTVO

  II GODINA

  III sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Grafičke tehnike I

  prof. mr. Marina Finci

  3. Opšta psihologija

  *doc.dr. Maida Drljević - Koso

  4. Engleski jezik I

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  IV sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II

  prof. dr. Adla Isanović

  2. Grafičke tehnike II

  prof. mr. Marina Finci

  3. Psihologija umjetnosti

  *doc.dr. Maida Drljević - Koso

  4. Pedagogija

  *doc. dr Haris Cerić

  5. Engleski jezik II

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

 • 8

  III GODINA

  V sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u interaktivnu multimediju I

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Grafičke tehnike III

  prof. mr. Marina Finci

  3. Metodika likovnog odgoja I

  konkursna procedura u toku

  v.ass.mr. Nela Hasanbegović

  4. Engleski u struci I

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  VI sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u interaktivnu multimediju II

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Grafičke tehnike IV

  prof. mr. Marina Finci

  3. Metodika likovnog odgoja II

  konkursna procedura u toku

  v.ass.mr. Nela Hasanbegović

  4. Engleski u struci II

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

 • 9

  IV GODINA

  VII sem

  Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost I

  *prof.dr Aida Abadžić – Hodžić

  v.ass.mr. Anja Bogojević

  2. Grafičke tehnike V

  prof. mr. Marina Finci

  3. Metodika likovnog odgoja III

  konkursna procedura u toku

  v.ass.mr. Nela Hasanbegović

  4. Slikanje I konkursna procedura u toku

  5. Engleski u struci III

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  6. Grafika – serigrafija I

  prof.dr Amela Hadžimejlić– Kečo

  VIII sem

  Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost II

  *prof.dr Aida Abadžić – Hodžić

  v.ass.mr. Anja Bogojević

  2. Grafičke tehnike VI

  prof. mr. Marina Finci

  3. Metodika likovnog odgoja IV

  konkursna procedura u toku

  v.ass.mr. Nela Hasanbegović

  4. Slikanje II konkursna procedura u toku

  5. Engleski u struci IV

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  6. Grafika – serigrafija II

  prof.dr Amela Hadžimejlić– Kečo,

 • 10

  ODSJEK GRAFIKU

  II GODINA

  III sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Konzervacija papira I prof. dr. Ćazim Hadžimejlić

  3. Opšta psihologija

  *doc.dr. Maida Drljević - Koso

  4. Engleski jezik I

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić

  IV sem Predmet Nastavnik Saradnik

  1. Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II

  prof. dr.Adla Isanović,

  2. Konzervacija papira II prof. dr. Ćazim Hadžimejlić

  3. Psihologija umjetnosti

  *doc.dr. Maida Drljević - Koso

  4. Pedagogija *doc. dr. Haris Cerić

  5. Engleski jezik II

  *doc.dr Larisa Kasumagić - Kafedžić