Linnea Grundström, projektledare

of 12 /12
www.innovationssluss.se 1 2011-11-02 Linnea.grundströ[email protected] Linnea Grundström, projektledare

Embed Size (px)

description

Linnea Grundström, projektledare. Partners och Finansiärer. Samverkansprojekt mellan NLL, Almi och Region Västerbotten där NLL är projektägare. Finansieras av de ovan skrivna samt medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden En av 10 innovationsslussar i landet. Linne[email protected]. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Linnea Grundström, projektledare

Page 1: Linnea Grundström, projektledare

www.innovationssluss.se 12011-11-02Linnea.grundströ[email protected]

Linnea Grundström, projektledare

Page 2: Linnea Grundström, projektledare

2www.innovationssluss.se [email protected]

Partners och Finansiärer

Samverkansprojekt mellan NLL, Almi och Region Västerbotten där NLL är projektägare.

Finansieras av de ovan skrivna samt medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden

En av 10 innovationsslussar i landet.

Page 3: Linnea Grundström, projektledare

3www.innovationssluss.se [email protected]

Page 4: Linnea Grundström, projektledare

4www.innovationssluss.se 2011-11-02

Landstinget ska bland annat ¤ bedriva hälso- och sjukvård ¤ ge folktandvård till barn o ungdomar upp till 20 års ålder.

Landstinget ska också medverka till ¤ regionens utveckling¤ skapa förutsättningar för en god livsmiljö. Detta genom att ge ekonomiskt och annat stöd till kultur, kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling

Då kan man ju ställa sig frågan…pysslar vi bara med hälso och sjukvård? Njaa, jag vill nog säga nej på den frågan.

Jag menar att det finns alltid alternativ. Vet vi hur sjukvård ska bedrivas? Är receptet som vi har i handen nu det bästa? Finns det mer/annat vi kan göra för att få en ännu mer effektiv, säker och tillgänglig vård. Svaret är självklart och det är JA!

Kanske är det svårt att se kopplingen mellan idéer och innovationer och det vi håller på med…för hallå…vi ska ju hålla på med sjukvård…eller…?

Föregående bilder har ju i allra högsta grad med sjukvård att göra! OCH de är dessutom INNOVATIONER!

Page 5: Linnea Grundström, projektledare

5www.innovationssluss.se 2011-11-02

Innovationsprocessen

[email protected]

Page 6: Linnea Grundström, projektledare

6www.innovationssluss.se 2011-11-02

Vi har ju en massa förändringsarbeten ute i verksamheterna, Genombrottsmetoden, Lean, Kaizen. Trots alla dessa fantastiska förändringsarbeten så saknas det arbete med utveckling av produkter, tjänster och system.

Om inte vi inom vården som bäst känner till vad som funkar för patienten och för oss som jobbar, om inte vi kommer med idéerna och utvecklingen, VEM SKA DÅ GÖRA DET? Någon slipsnisse som inte har en sportmössa om hur det ska gå till!? Nääe…

Alla vill ju komma till en arbetsplats där man känner att man utvecklas och få vara kreativ. En rolig arbetsplats som man kan vara stolt över och som gärna är så attraktiv att folk knackar på dörren för att få komma och jobba.

Vi vill att människor runt om i landet tänker att: ”Jäklar vad duktiga och kreativa dem är uppe i Norrbotten, många nya innovationer, små företag som växer upp och dessutom en helt fantastisk miljö…Kanske vi ska ta och flytta dit?”

Vi får rätt så ofta höra att det inte finns tid till att sätta sig ner och ”uppfinna saker”. Man kan ställa sig frågan om vi har råd att inte ta oss tid. Varför inte avsätta 10 minuter på varje

arbetsplatsträff och fråga: Har ni sett några behov/problem? Är det någon som har en lösning? Det känns viktigt att vi systematiskt frågar efter och fångar upp dessa frågor. Det skapar en tillåtelse att ha en

idé, det bidrar sakta men säkert också till en kulturförändring som är otroligt nödvändig om vi ska klara framtidens utmaningar inom hälsa, vård och omsorg.

Vi tänker oss även någon form av idélotsar. Personer som finns tillgängliga i verksamheterna. Någon som kan ta emot och lotsa idébäraren vidare i rätt riktning och som finns nära verksamheten, det känns också viktigt.

Page 7: Linnea Grundström, projektledare

7www.innovationssluss.se [email protected]

Page 8: Linnea Grundström, projektledare

8www.innovationssluss.se 2011-11-02

Friktionsband till krycka, Christine Lundberg

[email protected]

Page 9: Linnea Grundström, projektledare

9www.innovationssluss.se [email protected]

Det är så att vem som helst kan bli en innovatör…faktiskt!

Page 10: Linnea Grundström, projektledare

10www.innovationssluss.se 2011-11-02

Avslutningsvis:

Prova att tänk i nya banor i förbättringsarbetet,

Bidra till att skapa en tillåtande attityd, pusha varandra i idétänket

Ta er tid och ställ frågan, vilket behov/problem finns det,

Ta vara på de goda idéerna, För guds skull….Gör verkstad av era idéer!!

Page 11: Linnea Grundström, projektledare

11www.innovationssluss.se 2011-11-02

Visioner utan aktivitet är dagdrömmar, Aktivitet utan visioner är tidsfördriv, Visioner i aktivitet kan förändra världen

[email protected]

Page 12: Linnea Grundström, projektledare

12www.innovationssluss.se [email protected]

Vi på Innovationsslussen.

Din idé kan hjälpa andra, vi hjälper dig att förverkliga den!

Luleå, Almi, Agneta LöfRådgivare0920-379 29, 070-586 79 [email protected]

Luleå, Almi, Kristiina StarckRådgivare0920-379 02, 070-586 79 [email protected]

Luleå, NLL, Per-Olof EgnellKoordinator,Projektledare Näringsliv070-298 88 [email protected]

Luleå, NLL, Linnea GrundströmProjektledare idébärare072-210 93 [email protected]

Luleå, NLL, Greta Isaksson Administratör, Informatör0920-28 46 [email protected]