Leszno, 25 października 2011

of 40 /40
Leszno, 25 października 2011

Embed Size (px)

description

Leszno, 25 października 2011. Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 października 2011. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków UTW. 0. Otwarcie Walnego Zebrania. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Przyjęcie porządku obrad. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Leszno, 25 października 2011

 • Leszno, 25 padziernika 2011

 • Zebranie wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie 25 padziernika 2011

 • 0. Otwarcie Walnego Zebrania. Wybr przewodniczcego i protokolanta.Przyjcie porzdku obrad.Zatwierdzenie Regulaminu obrad oraz wyboru wadz UTW.Powoanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwa i Wnioskw. Stwierdzenie prawomocnoci zebrania.Sprawozdanie z dziaalnoci UTW za okres kadencji 2007 2011. Sprawozdanie Sdu Koleeskiego.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Udzielenie absolutorium - podjcie Uchway o udzieleniu absolutorium Zarzdowi UTW. Podjcie uchway o sposobie gosowania na Prezesa oraz czonkw wadz UTW. Wybory Prezesa UTW. - zgaszanie kandydatw na Prezesa, gosowanie.Ogoszenie wynikw wyboru Prezesa UTW.Podjcie Uchway w sprawie okrelenia liczby czonkw Zarzdu.Wybory do wadz UTW Zgaszanie kandydatw i gosowania (do Zarzdu, Komisji Rewizyjnej, Sadu Koleeskiego).Ogoszenie wynikw wyboru wadz UTW.Podjcie Uchwa i wnioskw.Wolne gosy i wnioskiZakoczenie obrad Walnego Zebrania Czonkw UTW.

  Porzdek obrad Walnego Zebrania Czonkw UTW

 • Wadze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wLesznie wybrane 21 marca 2007r

  PREZYDIUM ZARZDU

  Wanda Stroiska - PrezesGrayna Fil - WiceprezesMaria Zielony - WiceprezesWanda Mruk - SekretarzMaria Ciela - SkarbnikIzabela Streubel Andrzej Kochowicz

 • Obecne wadze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku wLesznie

  PREZYDIUM ZARZDUMaria Zielony - PrezesGrayna Fil - WiceprezesBarbara Szarszewska - Wiceprezes (od 2009r) Wanda Mruk - SekretarzJanina Piotrowiak - Skarbnik (od 2010r)Izabela Streubel Krystyna wigo

 • Wanda Stroiska Prezes Mieczysaw Baszczyk Tadeusz Samol,

  CZONKOWIE ZARZDU, ktrzy zrezygnowali ze swoich funkcji:

  Andrzej Kochowicz,Maria Ciela ,Stefania Marczyska,

  ZMARLI CZONKOWIE ZARZDU

 • Halina Orzechowska - przewodniczca Teresa Kolasiska Kazimiera Wierzbiska Halina TrzeciakowskaMarian Zajkowski -przewodniczcy Maria Boyk Elbieta Dyzert Krystyna Kozowska Grayna Wilkoska Krystyna wigo redaktor naczelnyEwa Szymaska, Boena Mielnik, Barbara Kaczmarek, Barbara Szarszewska, Iwona Radel, Piotr Kaczmarek

  Komisja Rewizyjna:Sd Koleeski:Zesp internetowy:Barbara Kaczmarek - superadministrator Grayna Fil, Ewa Cegielska, Barbara Szarszewska, Iwona Radel, Grayna Wilkoska, Werner Doliwa, Ewa Szymaska, Wanda Mruk, Teresa Majorek.

  Zesp ds.publikacji:

 • Elbieta Dyzert przewodniczca,Zofia Kaczmarek,Halina Pokrzywniak,Iwona Radel,Ewa Wodarska,Teresa Matecka,Maria Wr

  Elbieta Duda- przewodniczcaJoanna Benier,Stanisaw Bojko,Ewa Cegielska,Barbara Kaczmarek,Janina Piotrowiak Barbara Szarszewska,Ewa Szymaska.Julianna Woniak,Maria Zielony,Zesp ds. projektw:Rada Suchaczy:

 • Rada Programowa1. prof. dr hab. Aleksander Zandecki - Wysza Szkoa Humanistycznamgr Ryszard Karmoliski - Wysza Szkoa Humanistyczna3. prof. dr hab. In. Czesaw Krlikowski - Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa4. mgr Zbigniew Mocek - Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa5. prof. Jerzy Karg - PAN Turew6. mgr Kazimierz Cadler - IV Liceum Oglnoksztacce7. mgr Jerzy Jurga - Zesp Szk Ekonomicznych8 ` mgr Magorzata Halec - Miejska Biblioteka Publiczna 9. mgr Witold Omieczyski - Muzeum Okrgowe10. dr Tomasz Stroiski - Wojewdzki Szpital Zespolony11. mgr in. Aleksander wigo - Nadlenictwo Karczma Borowa12. Maria Zielony - UTW13. Grayna Fil - UTW14. Krystyna wigo - UTWPrzewodniczcy:

  prof. dr hab. Tadeusz Mendel - Wysza Szkoa Marketingu i ZarzdzaniaCzonkowie:

 • Przyjaciele UTW:Urzd Miasta LesznaStarostwo Powiatowe Wysza Szkoa Zawodowa Wysza Szkoa Humanistyczna Wysza Szkoa Marketingu i Zarzdzania Miejski Orodek Kultury Muzeum Okrgowe Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury i SztukiArchiwum PastwoweNadlenictwo Karczma Borowa Wojewdzki Szpital ZespolonyIV Liceum Oglnoksztacce Zesp Szk EkonomicznychSzkoa Podstawowa nr 1Leszczyska Fabryka Pomp HASIM Konopa ZbigniewDrukarnia LesznoFirma Sobota

 • Przybywao nam czonkw :

 • Co zrobilimy w cigu 1681 dni

 • Posiedzenia Zarzdu45 posiedze Zarzdu: - 8 - 9 - 10 - 9 - 9 40 posiedze Prezydium Zarzdu: - 5 - 8 - 8 - 10 - 947 uchwa Zarzdu: - 11 - 8 - 8 - 8 - 12

 • Wysz Szko Humanistyczn -11.02.2008IV Liceum Oglnoksztaccym - 18.11.2008Zespoem Szkl Ekonomicznych - 26.11.2008Wysz Szko Marketingu i Zarzdzania - 04.12.2008Miejskim Domem Kultury - 03.03.2010Muzeum Okrgowym w Lesznie - 17.12.2010Wojewdzkim Szpitalem Zespolonym - 30.09.2011Podpisane porozumienia o wsppracy z: Pastwow Wysz Szko Zawodow przed rozpoczciem kadencji

 • Jestemy czonkiem Oglnopolskiej Federacji Uniwersytetw Trzeciego Wieku z siedzib w Nowym Sczu,Prezes Maria Zielony jest przewodniczc Komisji Rewizyjnej Federacji.11 i 12 marca 2011 roku odbyo si w Lesznie I Forum Wielkopolskich UTW podpisano Porozumienia o wsppracy Uniwersytetw Trzeciego Wieku w Wielkopolsce.

 • Otrzymalimy Certyfikat Samoakredytacji

 • 1 Medycyna i owiata zdrowotna.2 Psychologia dorosego czowieka3 Regionalizm4 Muzykologia5 Historia sztuki6 Historia kultury7 Leszczyscy literaci8 Poznaj las i jego mieszkacw9 Technologia informacyjna

  10 wiat i Polska11 Kosmetyka dojrzaej kobiety12 Mniejszoci narodowe13 Kuchnie rnych narodw14 ywienie czowieka i dietetyka15 Rehabilitacja osb starszychSpacerkiem po LesznieZakady przemysowe Leszna18 Podstawy ekonomii

  Wykady odbyway si w cyklach i obejmoway:w 2007- 2011 odbyo si 237 wykadw,ktre wygosio 219 wykadowcw

 • 2007/2008 mgr Magorzata Halec Stanisaw Grochowiak- poeta znany? 2008/2009 prof. dr hab. Wiesaw Osiski Przekroczy niemoliwe ku aktywnoci fizycznej osb starszych2009/2010 prof. dr hab. Wojciech Nawrocik Czy fizyka suy czowiekowi 2010/2011 prof. dr hab. Marian Gorynia Wsppraca gospodarki Polski z gospodark wiatow 2011/2012 prof. dr hab. Heliodor Muszyski "Jan Amos Komeski i jego szkoa"

  Wykady inauguracyjne:

 • prof. Janusz Winiewski Medycyna wieku dojrzaegodr Maciej Matusiak Kryzys wczoraj, dzi i jutro jak wyj z kryzysudr Filip Kaczmarek Polska w Europarlamencie"dr Micha Michalski Wasno to odpowiedzialno

  mgr in. Iwona Wienner Maria Leszczyska ycie krlowej Francjiprof. Czesaw Krlikowski Szkolnictwo wysze w wybranych krajach UEdr Jacek Dubisz Akcjonariat obywatelski

  Wykady otwarte:

 • Wykadowcy 2007 - 2011

  1prof. Leszek Kasprzak62prof. Leszek Bajon123prof. Edmund Waszyski 24prof. Jerzy Karg15prof. Janusz Winiewski16prof.dr hab. Erwin Wsowicz17prof. dr hab. Zandecki18prof. Dzierymir Jankowski19prof. Czesaw Krlikowski110prof. Grayna Biaek- Bylka2

  11doc. dr Ewa Karmoliska312doc. dr Gabriela Andrzejewska413doc. dr Radomir Miski114doc. dr Monika Filipiak115doc. dr Stanisaw Zembrzycki116dr Feliks Zielnik517dr Marian Rezler518dr Magorzata Bk819dr Kamila Szymaska3220dr Maciej Matusiak121dr Filip Kaczmarek - europose122dr Grayna Majewska423dr Alina Zajadacz2

 • Wykadowcy 2007 - 2011

  24lek. med. Wanda Stroiska225mgr Magorzata Gniazdowska3426mgr in. Aleksander wigo1627mgr Magorzata Halec1028mgr Piotr Kaczmarek229mgr Urszula Osiejewska130mgr Zofia Dragan331mgr Grayna Sobolewska232mgr Marian Langner133lek.geriatra Katarzyna Szymaska334mgr Mirosawa Makowiak235mgr Karol Mulczyski536mgr Karol Szymaski437mgr Janina Piotrowska138mgr in. Anna Majowicz139mgr Alina Rko2

  40mgr Krystyna Stankowiak241mgr Marcin Kochowicz442mgr Jacek Szubert243mgr Krystyna Grzekowiak244mgr Barbara Ratajewska245lek. wet. Tadeusz Banach146sdzia Jan Futro247pose Wojciech Ziemniak 148lek. med. Tomasz Gryczka249Adela Dankowska150Iwona Rabczuk 251Renata Potrzeba252Karina Domagaa953mgr Agnieszka Lisiecka154mgr Barbara Kaczmarek155mgr Krzysztof Moczyski10

 • Prowadzcy sekcje

  1Zajcia komputerowe.mgr Damian Kdziorado 20072Technologia informacyjna.Podstawymgr Barbara Kaczmarek od 20073Technologia informacyjna.Grupa zaawansowanamgr Piotr Kaczmarekod 20084Technologia informacyjna.mgr Joanna Kara2008-20105Technologia informacyjna.mgr Maciej ybura2009-20106Cyfrowa obrbka zdjmgr Piotr Kaczmarekod 20077Warsztaty taneczneIzabela Raupisod 20108FotografiaRyszard Cienkiod 20099Sekcja poetycko- teatralnamgr Maria Wrod 200910Sekcja filmowaRyszard Cienkiod 201111Zajcia z malarstwa.mgr Maria witaaod 200712Zesp piewaczy mgr Anna rdaod 200713Zesp kabaretowyZenon Baliskiod 200714Zesp internetowymgr Barbara Kaczmarekod 200814KLUB podrnika mgr Maria Zielonyod 201016Pomoc koleeska.in. Alicja Baszkowska-Biegaa2009-201017Zajcia plastyczneHanna Kuberkiewicz2007-2008 2010-2011

 • - Wyszej Szkole Humanistycznej,- Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej,- Wyszej Szkole Marketingu i Zarzdzania,- Galerii Sztuki Muzeum Okrgowego,- Miejskiej Bibliotece PublicznejNadlenictwie Karczma BorowaIV Liceum Oglnoksztaccym- IV Liceum Oglnoksztaccym,-Zespole Szk Ekonomicznych- Miejskiej Bibliotece Publicznej,- MOK-u- Centrum Kultury i Sztuki,- biurze UTW-Nadlenictwie Karczma Borowa-Szkole Podstawowej nr 13-Klubie GrunwaldKlubie ObokSzkole Podstawowej nr 1

  Wykady odbyway si w:Zajcia sekcji odbyway si w:

 • 1 X lecie powstania UTW 20082 Wymiana seniorw - "Suhl - Leszno" 20083 Wymiana seniorw - "Leszno -Suhl" 2009Wielkopolskie spotkania artystyczne Midzychd 2007, 2008, 2009, 2010 5 I Forum wielkopolskich UTW 20116 Pokazy mody 2009, 20117 Wernisae malarskie 2008,20098 Wernisa fotograficzno - malarski 20109 Wsppraca zagraniczna. Montlucon Leszno 2011

  Waniejsze wydarzenia:

 • Seminaria wyjazdowe z cyklu poznajemy gminy powiatu leszczyskiego

  1Krzemieniewo - 20072Wijewo - 20083Lipno - 20094Rydzyna - 2010

 • Zajcia rehabilitacyjno - sportowe

  1Rehabilitacja ruchowa.Instruktorod 20072 Zajcia sprawnociowe w wodzie.Instruktorod 20073Aerobicmgr Krystyna Ratajczakod 20094Aerobicmgr Iwona Kos-Rogoziska20095Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w wodzie.mgr Boena Kamierczak od 20086BowlingInstruktorod 20097Zajcie relaksacyjne - Jogamgr Jolanta Paczakod 20098Marsz z kijkamimgr Grayna Wilkoskaod 20099Bryd: Zajcia szkoleniowemgr in. Andrzej Zielonyod 200710KrgleInstruktor200811Wycieczki roweroweTadeusz Samol2007-11

 • Lektoraty jzykw obcych

  Jzyk niemieckiod 2002Jzyk angielskiod 2002Jzyk esperanto2007-2008Jzyk francuskiod 2011

 • Zajcia rehabilitacyjno-sportowe odbyway si w:

  - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Akwawit- rodowiskowej Pywalni Edukacyjnej,- klubie Grunwald,- MOK-u,-Szkole Podstawowej nr 13- Bowling Club-ieCentrum Kultury i Sztuki

 • Wsppraca midzypokoleniowa

  Zajcia midzypokoleniowe w Muzeum Okrgowym

  -2008 z modzie szk podstawowych i specjalnych-2009 z modzie szk rednich LO i ZSE2010 udzia w projekcie Transplantacja to ycie2011 z Przedszkolem nr 18

 • Wycieczki 2007 - 2011:

  Z cyklu Poznajemy stolice Europy (2007 -2011): Pary i Bruksela, Budapeszt i Bratysawa, Rzym, Warszawa, Ryga, Tallin i Wilno z Petersburgiem

  Zamki Dolnego lska: zamek Czocha, zamek Kliczkw, zamek Grodziec, zamek Ksi, zamek Legnica, zamek Grodno twierdza Kodzko

  Wycieczki w nieznane 2007 2011: Koszuty i Machlin, Dobrzyca i Pleszew, Rawicz i Bagno, Potarzyca i Witaszyce, Rogalinek i Jaszkowo

  4. Wycieczki krajoznawcze: Pozna, Lubi, Cichowo, Karpacz, Sandomierz, Kozwka, Kazimierz Dolny, Gosty, Piaski, Klka, Rakoniewice Wolsztyn Obra, Wschowa

  5. Zwiedzamy parki i ogrody: Krnik, Rogalin, Gouchw, Wojsawice, Wrocaw

 • Plenery malarskie (wieradw, Midzygrze, Popowo, Poddbie) 2007- 20102. Plenery fotograficzne (Pieniny, Kotlina Kodzka) 2010 - 20112. Warsztaty brydowe (Borowice) 2008 - 20103. Warsztaty wokalno kabaretowe (Wijewo, Osieczna) 2010- 20114. Wyjazdy do opery i teatru 2007 - 20115. Warsztaty zdrowia (Zubrzyca) 2007 20116. Warsztaty komputerowe (Mielno) 2009 20117. Uniwersytet letni (Przemcki Park Krajobrazowy, Szlak Piastowski i Toru, ary aga - Park Muakowski, Sprewald) 2009 2011

  Wyjazdy turystyczno- edukacyjne

 • Spotkania przy kawie:

  1Co nowego w uniwersytecie2Co nowego w ZUS3Spotkania z ciekawymi ludmi4Prezentacja zespow artystycznychWycieczki rowerowe po okolicy Leszna

 • Miasto Leszno,Starostwo Powiatowe,Wojewod Wielkopolskiego Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w PoznaniuUrzd Marszakowski w PoznaniuPolsko - Amerykask Fundacj WolnociOglnopolsk Federacj Stowarzysze UTW Zrealizowalimy projekty wspfinansowane przez:

 • dwa komputer y dla sekretariaturzutnik multimedialny i laptop 2 dyski wymienne do archiwizacji zdj i plikwpendriwyniszczark, telefony komrkowe i stacjonarny, odkurzaczekran

  Zakupy sprztu, akcesoriw, remontyZakupilimy jednakowe stroje galowe dla chru, zestawy dla brydystw, antyramy dla sekcji fotograficznej, blejtramy dla sekcji malarskiejPrzeprowadzilimy remont biura.Zawiesilimy tablic informacyjn na budynkuZakupilimy sprzt komputerowy i multimedialny:

 • Pracownika biurowego na etatuSprztaczk na umow - zlecenie Zatrudniamy:

  Obsug ksigow prowadzi na zlecenie biuro rachunkowe.Opacamy instruktorw wikszoci sekcji

 • Wydalimy: 2 foldery informacyjne biuletyn po Konferencji naukowej Aktywno pozazawodowa 50+ z okazji X lecia UTW 2 biuletyny opisujce nasz roczn dziaalno

  Prowadzimy witryn internetow www.utw.leszno.plProwadzimy galeri sekcji artystycznych http://galeria.utw-leszno.nazwa.plDziaalno wydawnicza i multimedianaOpracowujemy prezentacje multimedialne o naszej dziaalnoci.

 • Bierzemy udzia w:Konferencjach krajowych i midzynarodowych UTW,

  Szkoleniach specjalistycznych,

  Jubileuszach zaprzyjanionych UTW,

  Inauguracjach roku akademickiego ociennych UTW i uczelni leszczyskich,

  Konferencjach i wystawach organizowanych na terenie Leszna

 • Statystyka odwiedzin witryny

  www.utw.leszno.pl

  zarejestrowanych uytkownikw: 243

  fotografiiwgalerii : .4325 rednia ilo wizyt w miesicu: 3076dziennie: 128

 • Bd obiektywny chwal nasAutor: Piotr Kaczmarek

 • No i koniec ...Czas do domu...

  *******